Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 1 για το BizTalk Server επιτάχυνσης για ΤΑΧΕΊΑ μήνυμα Pack 2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3124428
Αυτή η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση περιέχει επείγουσες επιδιορθώσεις για θέματα που έχουν επιλυθεί μετά την τελική, έκδοση παραγωγής του Microsoft BizTalk επιταχυντής για ΣΟΥΊΦΤ μήνυμα Pack 2015.

Συνιστάται να ελέγξετε τις επείγουσες επιδιορθώσεις, πριν να αναπτύξετε σε περιβάλλον παραγωγής.
Περισσότερες πληροφορίες

Οι επείγουσες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση

Τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης που ασχολούνται με αυτές τις επείγουσες επιδιορθώσεις που δημοσιεύονται με τις επείγουσες επιδιορθώσεις που είναι διαθέσιμες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα θέματα, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft.


Πώς μπορείτε να λάβετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση

Το BizTalk Server χρησιμοποιεί ένα μοντέλο αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης (CU) για την παροχή ενημερώσεις κώδικα και τις ενημερωμένες εκδόσεις. Κάθε αθροιστική ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει νέες ενημερωμένες εκδόσεις μαζί με όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις που συμπεριλαμβάνονταν σε προηγούμενες αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις. Συνιστάται η δοκιμή και, στη συνέχεια, εφαρμόζοντας την πιο πρόσφατη CU σε όλα τα περιβάλλοντα BizTalk.

Όλες οι νέες ενημερώσεις κώδικα διατίθενται στο κοινό στην επερχόμενες αθροιστική ενημερωμένη έκδοση. Αυτόνομη ενημερώσεις κώδικα μπορούν να παρέχονται πριν από την επόμενη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση εάν το αναφερόμενο πρόβλημα είναι πολύ σημαντικό, έχει αποτέλεσμα σημαντικές επιχειρηματικές και δεν έχει έναν εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης. Εάν παρέχονται αυτόνομη ενημερώσεις κώδικα, απαιτούν τις πιο πρόσφατες ενημερωμένες εκδόσεις αθροιστική ως προϋπόθεση.

Το πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων

Κέντρο λήψης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft:

Ημερομηνία έκδοσης:, 7 Ιανουαρίου 2016

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, ανατρέξτε στην ενότητα τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Απαίτηση ανίχνευση για ιούς
Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς, χρησιμοποιώντας το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που καταχωρήθηκε στο αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών σε αυτό.

Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του πακέτου πληροφοριών

Προϋποθέσεις

Για να εφαρμόσετε αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να έχετε επιτάχυνσης BizTalk για ΣΟΥΊΦΤ μήνυμα Pack 2015 εγκατεστημένο.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Δεν χρειάζεται να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή, αφού εφαρμόσετε την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση αυτού του πακέτου.

Πληροφορίες αρχείων

Αυτή η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση παρέχει ενημερωμένες εκδόσεις των αρχείων που έχουν εγκατασταθεί από το BizTalk επιταχυντής για ΣΟΥΊΦΤ μήνυμα Pack 2015. Κατά συνέπεια, επιταχυντή BizTalk για ΣΟΥΊΦΤ μήνυμα Pack 2015 πρέπει να εγκατασταθεί πριν από την αντιγραφή των ενημερωμένων αρχείων στους χώρους του προορισμού.
Το άρθρο KB 3125754
Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τα αρχεία που έχουν ενημερωθεί για να διορθώσετε αυτό το ζήτημα, που περιλαμβάνονται στην αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 1 για μήνυμα Pack 2015.

Όνομα αρχείουΔιαδρομή εγκατάστασηςΗμερομηνία τελευταίας τροποποίησης
SWIFT βάσης Types.xsd[MP2015 εγκατάσταση Dir] \SWIFT Messages\A4SWIFT-SRG2015\Base Schemas\10/7/2015 5:29 Μ.Μ.

Το άρθρο KB 3122042
Όνομα αρχείουΔιαδρομή εγκατάστασηςΗμερομηνία τελευταίας τροποποίησης
MT569.xsd[MP2015 εγκατάσταση Dir] \SWIFT Messages\A4SWIFT-SRG2015\Category 5\MT569\10/7/2015 5:29 Μ.Μ.
MT569_Validation_Policy.XML[MP2015 εγκατάσταση Dir] \SWIFT Messages\A4SWIFT-SRG2015\Category 5\MT569\10/7/2015 5:29 Μ.Μ.
Σημειώσεις
  • Είναι η προεπιλεγμένη [Dir εγκατάσταση MP2015]: \MP2015\ C:\Program Files (x 86).
  • Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης αναφέρεται στην τελική, έκδοση παραγωγής του αρχείου.
  • Κάθε αρχείο που παρατίθεται στον πίνακα, πρέπει να αντικατασταθεί με την έκδοση του αρχείου που αποκτάται από το Κέντρο λήψης της Microsoft.
  • Αφού κάνετε λήψη και να αντικαταστήσει αυτά τα αρχεία, ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε, να δημιουργήσετε εκ νέου και να αναπτύξετε εκ νέου όλες τις εφαρμογές μέσω BizTalk που αποκτούν εξαρτήσεις σε αυτά τα αρχεία. Εξέταση των σχετικών άρθρων Γνωσιακής Βάσης, όπως όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για την αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων των αλλαγών στις εφαρμογές σας.

Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επείγουσες επιδιορθώσεις του BizTalk Server, ανατρέξτε στο θέμα Πληροφορίες σχετικά με τις επείγουσες επιδιορθώσεις του BizTalk Server.

Ενημερωθείτε σχετικά με η βασική ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft.


Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Egenskaber

Artikel-id: 3124428 – Seneste udgave 01/08/2016 23:29:00 – Udgave 1.0

Microsoft BizTalk Server Branch 2010, Microsoft BizTalk Server Developer 2010, Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010, Microsoft BizTalk Server Standard 2010, Microsoft BizTalk Server 2013 Branch, Microsoft BizTalk Server 2013 Developer, Microsoft BizTalk Server 2013 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Branch, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Developer, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Standard, Microsoft BizTalk Server 2013 Standard

  • kbsurveynew atdownload kbexpertiseadvanced kbfix kbmt KB3124428 KbMtel
Feedback