Υποστήριξη κωδικοποίησης UTF-8, για το βοηθητικό πρόγραμμα BCP και την εντολή Transact εισαγωγή ΜΑΖΙΚΆ-SQL στο SQL Server 2014 SP2

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3136780
Περίληψη
Η updateimproves λειτουργία SQL Server 2014, προσθέτοντας υποστήριξη για εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων UTF-8 προς και από τον SQL Server, ως εξής:
  • Προστέθηκε υποστήριξη εισαγωγής UTF-8 για το βοηθητικό πρόγραμμα BCP και για την εντολή Transact εισαγωγή ΜΑΖΙΚΆ-SQL.
  • Το βοηθητικό πρόγραμμα BCP προστίθεται στήριξης κατά την εξαγωγή UTF-8.

Περισσότερες πληροφορίες
Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα UTF-8 για SQL Server, εκτελώντας την παρακάτω εντολή Transact εισαγωγή ΜΑΖΙΚΆ-SQL:
ΜΑΖΙΚΉ ΕΙΣΑΓΩΓΉ TABLE_NAME πρέπει
ΑΠΌ 'μονάδα δίσκου:path\όνομα_αρχείου'
ΜΕ (ΚΩΔΙΚΟΣΕΛΊΔΑ = '65001', DATAFILETYPE = 'Char')

Για να εισαγάγετε δεδομένα UTF-8 για SQL Server, χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα BCP και εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:
BCP TABLE_NAME πρέπει στο"μονάδα δίσκου:διαδρομή\όνομα_αρχείου"- c - C 65001

Για να εξαγάγετε δεδομένα UTF-8 για SQL Server, χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα BCP και εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:
BCP TABLE_NAME πρέπει Out"μονάδα δίσκου:διαδρομή\όνομα_αρχείου"- c - C 65001

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνεται στο παρακάτω service pack για τον SQL Server:


Σχετικά με τα service pack για τον SQL Server
Τα Service Pack είναι αθροιστικά. Κάθε νέο service pack περιέχει όλες τις ενημερώσεις κώδικα που υπάρχουν σε προηγούμενα service pack, καθώς και τυχόν νέες ενημερώσεις κώδικα. Μας σύσταση είναι να εφαρμόσετε το τελευταίο service pack και την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το service pack. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε ένα προηγούμενο service pack πριν να εγκαταστήσετε το πιο πρόσφατο service pack. Χρήση πίνακα 1 στο ακόλουθο άρθρο, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πιο πρόσφατο service pack και την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση.

Αναφορές
Ενημερωθείτε σχετικά με το ορολογίαπου χρησιμοποιεί η Microsoft για την περιγραφή των ενημερώσεων λογισμικού.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3136780 - Τελευταία αναθεώρηση: 07/12/2016 04:16:00 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft SQL Server 2014 Developer, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise, Microsoft SQL Server 2014 Standard

  • kbqfe kbsurveynew kbfix kbexpertiseinter kbmt KB3136780 KbMtel
Σχόλια