Εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους "Μόνο διαχειριστές" (Administrators only) κατά την προσπάθειά σας να επισκεφθείτε την τοποθεσία του Windows Update ή του Microsoft Update στο Web

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR316524
Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Συμπτώματα
Όταν επιχειρείτε να επισκεφθείτε την τοποθεσία Windows Update στο Web ή την τοποθεσία Microsoft Update στο Web, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το εξής:
Αριθμός σφάλματος: 0x8DDD0002

Για να εγκαταστήσετε στοιχεία από το Windows Update, θα πρέπει να έχετε συνδεθεί ως διαχειριστής ή ως μέλος της ομάδας Administrators. Εάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, οι ρυθμίσεις της πολιτικής δικτύου είναι, επίσης, δυνατό να αποτρέψουν την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας.

(Error number: 0x8DDD0002

To install items from Windows Update, you must be logged on as an administrator or a member of the Administrators group. If your computer is connected to a network, network policy settings may also prevent you from completing this procedure.)
Αυτό το μήνυμα παρουσιάζεται παρόλο που είστε συνδεδεμένοι ως διαχειριστής ή ως μέλος της ομάδας Administrators.

Σημείωση Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες Windows Update και Microsoft Update, ανατρέξτε στην ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες".
Αιτία
Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να παρουσιαστεί για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:
 1. Δεν είστε συνδεδεμένοι ως χρήστες οι οποίοι ανήκουν στην τοπική ομάδα Administrators.
 2. Δεν έχετε δικαιώματα σε συγκεκριμένα κλειδιά μητρώου ή φακέλους.
 3. Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση των δεδομένων στο φάκελο %Systemroot%\System32\Catroot2 από το λειτουργικό σύστημα.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους. Εάν η Μέθοδος 1 δεν επιλύσει το ζήτημα, χρησιμοποιήστε τη Μέθοδο 2.
 • Μέθοδος 1

  Επιβεβαιώστε ότι είστε συνδεδεμένοι ως χρήστες οι οποίοι ανήκουν στην τοπική ομάδα Administrators.

  Windows XP

  Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε nusrmgr.cpl και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να ανοίξετε το παράθυρο Λογαριασμοί χρηστών (User accounts).

  Εάν είστε μέλος ενός τομέα δικτύου, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Στο παράθυρο Λογαριασμοί χρηστών (User Accounts), κάντε κλικ για να επιλέξετε το λογαριασμό σας από τη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες (Properties).
  2. Στην καρτέλα Συμμετοχή σε ομάδες (Group Membership), βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στην ομάδα Administrators.
  Εάν δεν είστε μέλος ενός τομέα δικτύου, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Στο παράθυρο Λογαριασμοί χρηστών (User Accounts) κάντε κλικ στο λογαριασμό σας και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο Διαχειριστής υπολογιστή (Computer Administrator) εμφανίζεται κάτω από το όνομα λογαριασμού σας.

  Windows 2000

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), στη συνέχεια στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε compmgmt.msc και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  2. Στο παράθυρο Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management), αναπτύξτε το στοιχείο Εργαλεία συστήματος (System Tools), έπειτα το στοιχείο Χρήστες και ομάδες (Users and Groups) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο φάκελο Χρήστες (Users).
  3. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management), κάντε δεξιό κλικ στο χρήστη του οποίου τα δικαιώματα θέλετε να επιβεβαιώσετε και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες (Properties).
  4. Στην καρτέλα Μέλος των (Member Of), βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο Administrators παρατίθεται στο πλαίσιο Μέλος των (Member Of).
  Αφού συνδεθείτε ως διαχειριστής, δοκιμάστε να επισκεφθείτε ξανά την τοποθεσία του Windows Update στο Web ή του Microsoft Update στο Web. Εάν το πρόβλημα επιλυθεί, μην συνεχίσετε με την αντιμετώπιση προβλημάτων.
 • Μέθοδος 2

  Διαγράψτε τα προσωρινά αρχεία Internet. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Ανοίξτε το παράθυρο Internet Explorer, κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία (Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet (Internet Options).
  2. Στο παράθυρο Επιλογές Internet (Internet Options), κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά (General), κατόπιν, στην περιοχή Προσωρινά αρχεία Internet (Temporary Internet files), κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή αρχείων (Delete Files) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  Δοκιμάστε να επισκεφθείτε ξανά την τοποθεσία του Windows Update στο Web ή του Microsoft Update στο Web. Εάν το πρόβλημα επιλυθεί, μην συνεχίσετε με την αντιμετώπιση προβλημάτων.
 • Μέθοδος 3

  Επιβεβαιώστε τα δικαιώματα στα κλειδιά μητρώου που χρησιμοποιούνται από το πρόγραμμα-πελάτη του Windows Update και το πρόγραμμα-πελάτη του Microsoft Update.
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   Σημείωση Στα Microsoft Windows 2000 ή τα Microsoft Windows NT 4.0, πληκτρολογήστε regedt32 αντί για "regedit".
  2. Εντοπίστε και επιλέξτε το ακόλουθο κλειδί μητρώου:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate
  3. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην επιλογή Δικαιώματα (Permissions), κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη (Add) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε everyone στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται.

   Σημείωση Στα Windows 2000 ή τα Windows NT 4.0, κάντε κλικ στην επιλογή Δικαιώματα (Permissions) του μενού Ασφάλεια (Security).
  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος ονομάτων (Check Names) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  5. Κάντε κλικ στην επιλογή Everyone της λίστας Ονόματα ομάδων ή χρηστών (Group or user names).
  6. Στην περιοχή Δικαιώματα για: Everyone (Permissions for Everyone) κάντε κλικ για να επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Πλήρης έλεγχος (Full Control) της στήλης Αποδοχή (Allow).

   Σημειώστε ότι το πλαίσιο ελέγχου Ανάγνωση (Read) στη στήλη Αποδοχή (Allow) είναι επίσης επιλεγμένο.
  7. Επιλέξτε κάθε χρήστη στη λίστα Ονόματα ομάδων ή χρηστών (Group or user names) και μετά επιβεβαιώστε ότι δεν υπάρχουν πλαίσια ελέγχου επιλεγμένα στη στήλη Άρνηση (Deny). Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή των πλαισίων ελέγχου που είναι επιλεγμένα στη στήλη Άρνηση (Deny).
  8. Κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced), μετά κάντε κλικ και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση των καταχωρήσεων δικαιωμάτων σε όλα τα εξαρτώμενα αντικείμενα (Replace permission entries on all child objects) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  9. Κάντε κλικ στο κουμπί ΝΑΙ (YES) αν σας ζητηθεί επιβεβαίωση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK, για να κλείσει το παράθυρο διαλόγου.
  Δοκιμάστε να επισκεφθείτε ξανά την τοποθεσία του Windows Update στο Web ή του Microsoft Update στο Web. Εάν το πρόβλημα επιλυθεί, μην συνεχίσετε με την αντιμετώπιση προβλημάτων.
 • Μέθοδος 4

  Επιβεβαιώστε τα δικαιώματά σας στη δομή φακέλων που χρησιμοποιείται από το πρόγραμμα-πελάτη του Windows Update ή το πρόγραμμα-πελάτη του Microsoft Update.
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε explorer και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  2. Αναπτύξτε το στοιχείο Ο Υπολογιστής μου (My computer), έπειτα το στοιχείο Μονάδα_δίσκου_συστήματος και, στη συνέχεια, το στοιχείο WINDOWS.
  3. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο SoftwareDistribution και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
  4. Στο παράθυρο Ιδιότητες: SoftwareDistribution (SoftwareDistribution Properties), κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security) και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι είστε στη λίστα Ονόματα χρηστών ή ομάδων (Group or user names).
  5. Στη λίστα Ονόματα χρηστών ή ομάδων (Group or user names), κάντε κλικ στην επιλογή Everyone. Στην περιοχή Δικαιώματα για: Everyone (Permissions for Everyone) κάντε κλικ για να επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Πλήρης έλεγχος (Full Control) της στήλης Αποδοχή (Allow).

   Σημειώστε ότι το πλαίσιο ελέγχου Ανάγνωση (Read) στη στήλη Αποδοχή (Allow) είναι επίσης επιλεγμένο.
  Δοκιμάστε να επισκεφθείτε ξανά την τοποθεσία του Windows Update στο Web ή του Microsoft Update στο Web. Εάν το πρόβλημα επιλυθεί, μην συνεχίσετε με την αντιμετώπιση προβλημάτων.
 • Μέθοδος 5

  Μετονομάστε το φάκελο Catroot2. Για να το κάνετε αυτό, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές σε μια γραμμή εντολών, πιέζοντας το πλήκτρο ENTER έπειτα από κάθε γραμμή:
  net stop cryptsvc
  ren %systemroot%\system32\catroot2 oldcatroot2
  net start cryptsvc
  Στη συνέχεια, δοκιμάστε να επισκεφθείτε ξανά την τοποθεσία του Windows Update στο Web ή του Microsoft Update στο Web. Εάν το πρόβλημα επιλυθεί, μην συνεχίσετε με την αντιμετώπιση προβλημάτων.
 • Μέθοδος 6

  Μετονομάστε το φάκελο SoftwareDistribution. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα.
  1. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία (Safe Mode).
  2. Εντοπίστε και, στη συνέχεια, μετονομάστε το φάκελο Μονάδα_δίσκου:\Windows\SoftwareDistribution σε SoftwareDistribution.old.

   Σημείωση Μονάδα_δίσκου είναι σύμβολο κράτησης θέσης για τη μονάδα δίσκου του συστήματος.
  3. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σε κανονική κατάσταση λειτουργίας.
Περισσότερες πληροφορίες
Για να επισκεφθείτε την τοποθεσία του Windows Update στο Web ή του Microsoft Update στο Web, πρέπει να είστε τοπικός διαχειριστής. Όταν συνδέεστε χωρίς δικαιώματα διαχειριστή, δεν μπορείτε να επισκεφθείτε την τοποθεσία Web ακόμα και αν χρησιμοποιήσετε την εντολή Εκτέλεση ως (Run as) για να ξεκινήσετε τον Internet Explorer σε ένα λογαριασμό διαχειριστή. Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή εμπλέκονται άλλες υπηρεσίες συστήματος στη διαδικασία. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
326686 Εμφανίζονται ένα ή περισσότερα μηνύματα λάθους όταν ο διαχειριστής του συστήματος απενεργοποιήσει το Windows Update ή το Microsoft Update
Properties

Article ID: 316524 - Last Review: 09/14/2010 15:02:00 - Revision: 12.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Update

 • kbwindowsupdatev6 kbenv kberrmsg kbprb ocsso KB316524
Feedback