ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: DBCC CHECKDB ή CHECKTABLE επιστρέφει εσφαλμένες θετικές αναγνωρίσεις για δεδομένα καταστροφή και διεκδίκησης αποτυχίες στο SQL Server 2014

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3173766
Συμπτώματα
Assumethat εκτελείτεDBCC CHECKDB ή DBCC CHECKTABLEσε μια βάση δεδομένων ή έναν πίνακα που περιέχει ένα ευρετήριο columnstore και το ευρετήριο columnstore περιέχει δύο θετικές και αρνητικές μηδενικές τιμές. Σε αυτήν την περίπτωση, το ερώτημαDBCC ενδέχεται να επιστρέψει εσφαλμένες θετικές αναγνωρίσεις, για καταστροφή δεδομένων. Επιπλέον, κατά την αναδημιουργία του ευρετηρίου columnstore, ενδέχεται να παρουσιαστεί σφάλμα διεκδίκησης.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες πακέτου υπηρεσιών

Αυτό το ζήτημα επιδιορθώθηκε για πρώτη φορά στο παρακάτω Service Pack για τον SQL Server.

Το Service Pack 2 για τον SQL Server 2014


Σχετικά με τα Service Pack για τον SQL Server

Τα Service Pack είναι αθροιστικά. Κάθε νέο service pack περιέχει όλες τις ενημερώσεις κώδικα που υπάρχουν σε προηγούμενα service pack, καθώς και τυχόν νέες ενημερώσεις κώδικα. Μας σύσταση είναι να εφαρμόσετε το τελευταίο service pack και την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το service pack. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε ένα προηγούμενο service pack πριν να εγκαταστήσετε το πιο πρόσφατο service pack. Χρήση πίνακα 1 στο ακόλουθο άρθρο, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πιο πρόσφατο service pack και την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση.

Τρόπος προσδιορισμού της έκδοσης, επίπεδο edition και ενημερωμένη έκδοση του SQL Server και τα στοιχεία του;

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Properties

Article ID: 3173766 - Last Review: 07/15/2016 08:04:00 - Revision: 1.0

Microsoft SQL Server 2014 Developer, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise Core, Microsoft SQL Server 2014 Express, Microsoft SQL Server 2014 Standard, Microsoft SQL Server 2014 Web

  • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB3173766 KbMtel
Feedback