Δεν είναι δυνατή η προβολή ή αλλαγή των χαρακτηριστικών "Μόνο για ανάγνωση" (Read-only) ή "Σύστημα" (System) των φακέλων στα Windows Server 2003, Windows XP, Windows Vista ή Windows 7

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Για την έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 και Microsoft Windows 95, ανατρέξτε στο άρθρο 256614.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αυτό το άρθρο παρέχει οδηγίες βήμα προς βήμα σχετικά με τον τρόπο χρήσης της εντολής Attrib για να αντιμετωπίσετε το ζήτημα κατά το οποίο δεν είναι δυνατή η προβολή ή κατάργηση των χαρακτηριστικών "Μόνο για ανάγνωση" (Read-only) ή "Σύστημα" (System) των φακέλων στα Windows Server 2003, Windows XP, Windows Vista και Windows 7.
Συμπτώματα του προβλήματος
Ενδέχεται να παρουσιαστεί ένα από τα ακόλουθα συμπτώματα:
 • Δεν μπορείτε να προβάλετε ή να αλλάξετε τα χαρακτηριστικά "Μόνο για ανάγνωση" (Read-Only) ή "Σύστημα" (System) ενός φακέλου χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες (Properties) για το φάκελο. Για παράδειγμα, ενδέχεται να παρουσιαστούν τα ακόλουθα συμπτώματα:
  • Όταν προβάλετε την καρτέλα Γενικά (General) του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες (Properties) ενός φακέλου, το πλαίσιο ελέγχου Μόνο για ανάγνωση (Read-Only) δεν είναι διαθέσιμο και δεν υπάρχει πλαίσιο ελέγχου για αλλαγή του χαρακτηριστικού "Σύστημα" (System).
  • Κάνετε κλικ για να καταργήσετε ή για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Μόνο για ανάγνωση (Read-Only) της καρτέλας Γενικά (General) του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες (Properties) ενός φακέλου. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ ή Εφαρμογή (Apply), εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:
   Επιβεβαίωση αλλαγών στα χαρακτηριστικά
   Έχετε επιλέξει να κάνετε τις ακόλουθες αλλαγές χαρακτηριστικών:
   αναίρεση ορισμού μόνο για ανάγνωση
   Θέλετε να εφαρμοστεί αυτήν την αλλαγή μόνο σε αυτόν το φάκελο ή θέλετε να εφαρμοστεί και σε όλους τους υποφακέλους και τα αρχεία;
   Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή αλλαγών μόνο σε αυτόν το φάκελο (Apply changes to this folder only), το χαρακτηριστικό "Μόνο για ανάγνωση" (Read-only) αλλάζει για όλα τα αρχεία του φακέλου. Ωστόσο, το χαρακτηριστικό "Μόνο για ανάγνωση" (Read-only) δεν αλλάζει για το φάκελο, τους υποφακέλους ή οποιαδήποτε αρχεία βρίσκονται στους υποφακέλους του. Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή αλλαγών σε αυτόν το φάκελο, τους υποφακέλους και τα αρχεία (Apply changes to this folder, subfolders, and files), το χαρακτηριστικό "Μόνο για ανάγνωση" (Read-only) αλλάζει για όλα τα αρχεία του φακέλου και όλα τα αρχεία των υποφακέλων. Ωστόσο, το χαρακτηριστικό "Μόνο για ανάγνωση" (Read-only) δεν αλλάζει για το φάκελο ή τους υποφακέλους του.
 • Ορισμένα προγράμματα ενδέχεται να εμφανίσουν μηνύματα σφάλματος όταν προσπαθείτε να αποθηκεύσετε αρχεία σε ένα φάκελο με το χαρακτηριστικό "Μόνο για ανάγνωση" (Read-only) ή "Σύστημα" (System). Ως αποτέλεσμα, τα προγράμματα αυτά ενδέχεται να μην έχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης αρχείων στο φάκελο.
Αιτία
Αντίθετα με το χαρακτηριστικό "Μόνο για ανάγνωση" (Read-only) για ένα αρχείο, το χαρακτηριστικό "Μόνο για ανάγνωση" (Read-only) για ένα φάκελο συνήθως παραβλέπεται από τα Windows, τα στοιχεία και τα βοηθήματα των Windows και άλλα προγράμματα. Για παράδειγμα, μπορείτε να διαγράψετε, να μετονομάσετε και να αλλάξετε ένα φάκελο με το χαρακτηριστικό "Μόνο για ανάγνωση" (Read-only) χρησιμοποιώντας την Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer). Τα χαρακτηριστικά "Μόνο για ανάγνωση" (Read-only) και "Σύστημα" (System) χρησιμοποιούνται από την Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer) μόνο για να προσδιοριστεί αν ο φάκελος είναι ένας ειδικός φάκελος, όπως ένας φάκελος συστήματος του οποίου η προβολή είναι προσαρμοσμένη από τα Windows (για παράδειγμα, "Τα Έγγραφά μου" (My Documents), "Αγαπημένα" (Favorites), "Γραμματοσειρές" (Fonts), "Ληφθέντα αρχεία προγράμματος" (Downloaded Program Files)) ή ένας φάκελος που έχει προσαρμοστεί από το χρήστη μέσω της καρτέλας Προσαρμογή (Customize) του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες (Properties) του φακέλου. Ως αποτέλεσμα, η Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer) δεν επιτρέπει την προβολή ή την αλλαγή των χαρακτηριστικών "Μόνο για ανάγνωση" (Read-only) ή "Σύστημα" (System) των φακέλων. Όταν ένας φάκελος έχει ορισμένο το χαρακτηριστικό "Μόνο για ανάγνωση" (Read-Only), η Εξερεύνηση (Explorer) ζητά το Desktop.ini αυτού του φακέλου για να ελέγξει εάν πρέπει να οριστούν οποιεσδήποτε ειδικές ρυθμίσεις. Έχει παρατηρηθεί ότι εάν ένα κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου περιέχει μεγάλο αριθμό φακέλων οι οποίοι έχουν οριστεί ως "Μόνο για ανάγνωση" (Read-only), ενδέχεται ο Explorer να καθυστερήσει περισσότερο για να αποδώσει τα περιεχόμενα του κοινόχρηστου στοιχείου καθώς αναμένει την ανάκτηση των αρχείων Desktop.ini. Όσο πιο αργή είναι η σύνδεση δικτύου με το κοινόχρηστο στοιχείο, τόσο περισσότερο καθυστερεί η επεξεργασία, σε σημείο που ο Explorer ενδέχεται να ξεπεράσει το χρονικό όριο καθώς αναμένει τα δεδομένα και να μην αποδώσει τίποτα ή να εμφανίζεται σαν να έχει σταματήσει να ανταποκρίνεται..

Σημείωση Σε ορισμένες προηγούμενες εκδόσεις των Windows, μπορείτε να αλλάξετε το χαρακτηριστικό "Μόνο για ανάγνωση" (Read-only) των φακέλων χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες (Properties) κάθε φακέλου, αλλά καμία έκδοση των Windows δεν σας επιτρέπει να αλλάξετε το χαρακτηριστικό "Σύστημα" (System) χρησιμοποιώντας την Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer).
Βήματα για την επίλυση του ζητήματος
Ένας εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης αυτού του ζητήματος είναι να χρησιμοποιήσετε την εντολή Attrib σε μια γραμμή εντολών (Cmd.exe) για να προβάλετε ή να καταργήσετε τα χαρακτηριστικά "Μόνο για ανάγνωση" (Read-only) ή "Σύστημα" (System) των φακέλων.

Για να προβάλετε ή να καταργήσετε τα χαρακτηριστικά "Μόνο για ανάγνωση" (Read-only) ή "Σύστημα" (System) των φακέλων στα Windows Server 2003 ή Windows XP

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Για να προβάλετε τη σύνταξη της εντολής Attrib, πληκτρολογήστε attrib /? στη γραμμή εντολών.
Προειδοποίηση Αν καταργήσετε το χαρακτηριστικό "Μόνο για ανάγνωση" (Read-only) ή "Σύστημα" (System) από ένα φάκελο, ενδέχεται να εμφανιστεί ως συνηθισμένος φάκελος και ορισμένες προσαρμογές ενδέχεται να χαθούν. Για παράδειγμα, τα Windows προσαρμόζουν το φάκελο "Γραμματοσειρές" (Fonts) και παρέχουν μια ειδική προβολή φακέλου που σας επιτρέπει να κάνετε απόκρυψη των παραλλαγών, όπως "έντονα" (bold) και "πλάγια" (italic). Επιτρέπει επίσης την αλλαγή των ρυθμίσεων προβολής του φακέλου με τρόπους που αφορούν συγκεκριμένα τις γραμματοσειρές. Αν καταργήσετε τα χαρακτηριστικά "Μόνο για ανάγνωση" (Read-only) και "Σύστημα" (System) του φακέλου "Γραμματοσειρές" (Fonts), αυτές οι προσαρμοσμένες ρυθμίσεις προβολής δεν είναι διαθέσιμες. Για φακέλους που έχετε προσαρμόσει χρησιμοποιώντας την καρτέλα Προσαρμογή (Customize) του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες (Properties) του φακέλου, το εικονίδιο φακέλου και άλλες προσαρμογές ενδέχεται να χαθούν κατά την κατάργηση του χαρακτηριστικού "Μόνο για ανάγνωση" (Read-only).

Αν ένα πρόγραμμα δεν έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης αρχείων σε ένα φάκελο με το χαρακτηριστικό "Μόνο για ανάγνωση" (Read-only), όπως ο φάκελος "Τα Έγγραφά μου" (My Documents), αλλάξτε το χαρακτηριστικό "Μόνο για ανάγνωση" (Read-only) σε "Σύστημα" (System) χρησιμοποιώντας την εντολή Attrib σε μια γραμμή εντολών.

Για να καταργήσετε το χαρακτηριστικό "Μόνο για ανάγνωση" (Read-only) και να ορίσετε το χαρακτηριστικό "Σύστημα" (System), χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
attrib -r +s drive:\<path>\<foldername>
Γα παράδειγμα, για να καταργήσετε το χαρακτηριστικό "Μόνο για ανάγνωση" (Read-only) και να ορίσετε το χαρακτηριστικό "Σύστημα" (System) για το φάκελο C:\Test, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
attrib -r +s c:\test
Έχετε υπόψη σας ότι ορισμένα προγράμματα ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά με φακέλους για τους οποίους έχουν οριστεί το χαρακτηριστικό "Σύστημα" (System) και το χαρακτηριστικό "Μόνο για ανάγνωση" (Read-only). Επομένως, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή για να καταργήσετε αυτά τα χαρακτηριστικά:
attrib -r -s c:\test

Για να προβάλετε ή να καταργήσετε τα χαρακτηριστικά "Μόνο για ανάγνωση" (Read-only) ή "Σύστημα" (System) στα Windows Vista ή Windows 7

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Για να προβάλετε τη σύνταξη της εντολής Attrib, πληκτρολογήστε attrib /? στη γραμμή εντολών.
Για να καταργήσετε το χαρακτηριστικό "Μόνο για ανάγνωση" (Read-only) και να ορίσετε το χαρακτηριστικό "Σύστημα" (System), χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
attrib -r +s drive:\<path>\<foldername>
Για παράδειγμα, για να καταργήσετε το χαρακτηριστικό "Μόνο για ανάγνωση" (Read-only) και να ορίσετε το χαρακτηριστικό "Σύστημα" για το φάκελο C:\Test, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
attrib -r +s c:\test
Έχετε υπόψη σας ότι ορισμένα προγράμματα ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά με φακέλους για τους οποίους έχουν οριστεί το χαρακτηριστικό "Σύστημα" (System) και το χαρακτηριστικό "Μόνο για ανάγνωση" (Read-only). Επομένως, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή για να καταργήσετε αυτά τα χαρακτηριστικά:
attrib -r -s drive:\<path>\<foldername>
Για παράδειγμα, για να καταργήσετε τα χαρακτηριστικά "Μόνο για ανάγνωση" (Read-only) και "Σύστημα" (System) από το φάκελο C:\Test, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
attrib -r -s c:\test
Εάν η εντολή Εκτέλεση (Run) δεν εμφανίζεται στο μενού Έναρξη (Start), κάντε τα εξής:
Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στο στοιχείο Όλα τα προγράμματα (All Programs), στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories) και, στη συνέχεια, στην εντολή Εκτέλεση (Run).
Κατάσταση
Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση.
Περισσότερες πληροφορίες
Τα Windows αποθηκεύουν τα χαρακτηριστικά αρχείων και φακέλων στο σύστημα αρχείων με το όνομα αρχείου και φακέλου, την επέκταση, την ημερομηνία, τη σήμανση χρόνου καθώς και άλλες πληροφορίες. Το πλαίσιο ελέγχου Μόνο για ανάγνωση (Read-only) για φακέλους δεν είναι διαθέσιμο, επειδή δεν εφαρμόζεται στο φάκελο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να ορίσετε το χαρακτηριστικό "Μόνο για ανάγνωση" (Read-only) για τα αρχεία του φακέλου. Ωστόσο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer) για να εξακριβώσετε εάν ένας φάκελος έχει ορισμένα τα χαρακτηριστικά "Μόνο για ανάγνωση" (Read-only) και "Σύστημα" (System). Για να εξακριβώσετε τα χαρακτηριστικά που έχουν οριστεί για ένα φάκελο ή για να αλλάξετε αυτά τα χαρακτηριστικά, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εντολή Attrib σε μια γραμμή εντολών.
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά συστήματος, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω για να προβάλετε τα άρθρα στη Γνωσιακή Βάση (Knowledge Base) της Microsoft:
308419 Τρόπος ορισμού, προβολής, αλλαγής ή κατάργησης ειδικών δικαιωμάτων για αρχεία και φακέλους στα Windows XP
277867 Απαιτούνται δικαιώματα Windows NTFS όταν εκτελείτε το Word σε οποιοδήποτε διαμέρισμα NTFS με Windows 2000, Windows XP Professional, Windows Server 2003 ή Windows Vista (US)
Εάν τα προηγούμενα άρθρα δεν σας βοηθούν να επιλύσετε το ζήτημα ή εάν αντιμετωπίζετε συμπτώματα που διαφέρουν από εκείνα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο, κάντε αναζήτηση στη Γνωσιακή Βάση (Knowledge Base) της Microsoft για περισσότερες πληροφορίες. Για να κάνετε αναζήτηση στη Γνωσιακή Βάση (Knowledge Base) της Microsoft, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος σφάλματος που εμφανίζεται ή πληκτρολογήστε μια περιγραφή του προβλήματος στο πεδίο Αναζήτηση στη βάση υποστήριξης (KB) (Search Support (KB)).
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 326549 - Τελευταία αναθεώρηση: 07/21/2011 18:47:00 - Αναθεώρηση: 7.2

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Business N, Windows Vista Business N 64-bit Edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate N

 • kbresolve kbenv kbprb KB326549
Σχόλια