Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος με τον οποίον μπορείτε να προσδιορίσετε αν ένας υπολογιστής εκτελεί έκδοση 32-bit ή 64-bit του λειτουργικού συστήματος των Windows

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Για να συνεχίσετε τη λήψη ενημερώσεων ασφαλείας για τα Windows, βεβαιωθείτε ότι εκτελείτε τα Windows XP με Service Pack 3 (SP3). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Microsoft: Η υποστήριξη λήγει για κάποιες εκδόσεις των Windows

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο προσδιορίζει αυτόματα αν ένας υπολογιστής εκτελεί έκδοση 32 bit ή 64 bit των Windows. Αυτό το άρθρο περιγράφει, επίσης, τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να προσδιορίσετε αν ένας υπολογιστής εκτελεί έκδοση 32 bit ή 64 bit των Windows. Γενικά, ο αριθμός των bit ενός υπολογιστή υποδηλώνει την ποσότητα των δεδομένων που μπορεί να επεξεργαστεί, την ταχύτητα με την οποία μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα και τη μέγιστη χωρητικότητα της μνήμης. Για τη βελτιστοποίηση των επιδόσεων του υπολογιστή, ο αριθμός των bit του λειτουργικού συστήματος που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή πρέπει να είναι ίδιος με τον αριθμό των bit του υπολογιστή.
Αποτελέσματα αυτόματου εντοπισμού έκδοσης
Αυτήν τη στιγμή, χρησιμοποιείτε ένα λειτουργικό σύστημα 32 bit.
Μη αυτόματος προσδιορισμός της εγκατεστημένης έκδοσης των Windows
Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες μεθόδους για να προσδιορίσετε την εγκατεστημένη έκδοση των Windows, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που εκτελείται στον υπολογιστή σας. 

Windows 8

Υπάρχουν δύο μέθοδοι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προσδιορίσετε αν εκτελείται έκδοση 32 bit ή 64 bit των Windows 8. Αν η μία μέθοδος δεν λειτουργήσει, δοκιμάστε την άλλη. 

Μέθοδος 1: Προβολή του παραθύρου συστήματος στον Πίνακα ελέγχου

 1. Πραγματοποιήστε σάρωση από τη δεξιά άκρη της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε στην επιλογή Αναζήτηση (Search). Εναλλακτικά, αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης και κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση (Search).
 2. Πληκτρολογήστε σύστημα (system) στο πλαίσιο αναζήτησης και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings).
 3. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Σύστημα (System).
 4. Αν στον υπολογιστή σας εκτελείται έκδοση 64 bit των Windows 8, εμφανίζεται η ένδειξη Λειτουργικό σύστημα 64 bit στο πεδίο Τύπος συστήματος κάτω από την κεφαλίδα Σύστημα. Αν στον υπολογιστή σας εκτελείται έκδοση 32 bit των Windows 8, εμφανίζεται η ένδειξη Λειτουργικό σύστημα 32 bit στο πεδίο Τύπος συστήματος κάτω από την κεφαλίδα Σύστημα.

Μέθοδος 2: Προβολή του παραθύρου πληροφοριών συστήματος

 1. Πραγματοποιήστε σάρωση από τη δεξιά άκρη της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε στην επιλογή Αναζήτηση (Search). Εναλλακτικά, αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης και κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση (Search).
 2. Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε πληροφορίες συστήματος.
 3. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Σύστημα (System), πατήστε ή κάντε κλικ στο στοιχείο Πληροφορίες συστήματος (System Information) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Συνοπτική περιγραφή συστήματος (System Summary).
 4. Αν στον υπολογιστή σας εκτελείται έκδοση 64 bit των Windows 8, εμφανίζεται η ένδειξη Η/Υ που βασίζεται σε x64 στο πεδίο Τύπος συστήματος κάτω από την κεφαλίδα Σύστημα.
  Αν στον υπολογιστή σας εκτελείται έκδοση 32 bit των Windows 8, εμφανίζεται η ένδειξη Η/Υ που βασίζεται σε x86 στο πεδίο Τύπος συστήματος κάτω από την κεφαλίδα Σύστημα.  
Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να προσδιορίσετε αν στον υπολογιστή σας εκτελείται έκδοση 32 bit ή 64 bit των Windows 8 με τη χρήση αυτών των μεθόδων, μεταβείτε στην ενότητα "Επόμενα βήματα".

Windows Vista ή Windows 7

Αν χρησιμοποιείτε Windows Vista ή Windows 7, υπάρχουν δύο μέθοδοι για να προσδιορίσετε αν στον υπολογιστή σας εκτελείται έκδοση 32 bit ή 64 bit. Εάν μία από τις μεθόδους δεν λειτουργεί, δοκιμάστε την άλλη.

Μέθοδος 1: Προβολή του παραθύρου Σύστημα (System) στον Πίνακα ελέγχου (Control Panel)

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)the Start button, πληκτρολογήστε system στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο σύστημα (system) στη λίστα Προγράμματα (Programs).
 2. Το λειτουργικό σύστημα εμφανίζεται ως εξής:
  • Για έκδοση λειτουργικού συστήματος 64 bit, εμφανίζεται ο Τύπος συστήματος (System type)Λειτουργικό σύστημα 64 bit (64-bit Operating System) στην περιοχή Σύστημα (System).
  • Για έκδοση λειτουργικού συστήματος 32 bit, εμφανίζεται ο Τύπος συστήματος (System type)Λειτουργικό σύστημα 32 bit (32-bit Operating System) στην περιοχή Σύστημα (System).

Μέθοδος 2: Προβολή του παραθύρου Πληροφορίες συστήματος (System Information)

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)the Start button, πληκτρολογήστε system στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Πληροφορίες συστήματος (System Information) στη λίστα Προγράμματα (Programs).
 2. Όταν είναι επιλεγμένη η Συνοπτική περιγραφή συστήματος (System Summary) στο παράθυρο περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα εμφανίζεται ως εξής:
  • Για έκδοση λειτουργικού συστήματος 64 bit, εμφανίζεται ο Τύπος συστήματος (System type)Η/Υ που βασίζεται σε x64 (x64-based PC) στην περιοχή Στοιχείο (Item).
  • Για έκδοση λειτουργικού συστήματος 32 bit, εμφανίζεται ο Τύπος συστήματος (System type)Η/Υ που βασίζεται σε x86 (x86-based PC) στην περιοχή Στοιχείο (Item).
Αν δεν μπορείτε να προσδιορίσετε τον αριθμό των bit του λειτουργικού συστήματος χρησιμοποιώντας αυτές τις μεθόδους, μεταβείτε στην ενότητα "Επόμενα βήματα".


Βίντεο: Πώς μπορείτε να προσδιορίσετε αν στον υπολογιστή σας εκτελείται έκδοση 32 bit ή 64 bit των Windows (το βίντεο είναι στα Αγγλικά)Windows XP

Αν διαθέτετε Windows XP, υπάρχουν δύο μέθοδοι για να προσδιορίσετε αν στον υπολογιστή σας εκτελείται έκδοση 32 bit ή 64 bit. Εάν μία από τις μεθόδους δεν λειτουργεί, δοκιμάστε την άλλη.

Μέθοδος 1: Προβολή του παραθύρου συστήματος στον Πίνακα ελέγχου

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Πληκτρολογήστε sysdm.cpl και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά (General). Το λειτουργικό σύστημα εμφανίζεται ως εξής:
  • Σε λειτουργικά συστήματα έκδοσης 64 bit, στην ενότητα Σύστημα (System), εμφανίζεται η ένδειξη Windows XP Professional x64 Edition Version <Έτος>.
  • Σε λειτουργικά συστήματα έκδοσης 32 bit, στην ενότητα Σύστημα (System), εμφανίζεται η ένδειξη Windows XP Professional Version <Έτος>.
  Σημείωση <Year> είναι ένας χαρακτήρας κράτησης θέσης για μια χρονολογία.

Μέθοδος 2: Προβολή του παραθύρου Πληροφορίες συστήματος (System Information)

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Πληκτρολογήστε winmsd.exe και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 3. Όταν είναι επιλεγμένη η Συνοπτική περιγραφή συστήματος (System Summary) στο παράθυρο περιήγησης, εντοπίστε τον Επεξεργαστή (Processor) στην ενότητα Στοιχείο (Item) στο παράθυρο λεπτομερειών. Σημειώστε την τιμή.
  • Αν η τιμή που αντιστοιχεί στον Επεξεργαστή (Processor) ξεκινά με x86, τότε ο υπολογιστής εκτελεί έκδοση 32-bit των Windows.
  • Αν η τιμή που αντιστοιχεί στον Επεξεργαστή (Processor) ξεκινά με IA-64 ή AMD64, τότε ο υπολογιστής εκτελεί έκδοση 64-bit των Windows.
Αν δεν μπορείτε να προσδιορίσετε τον αριθμό των bit του λειτουργικού συστήματος με αυτές τις μεθόδους, μεταβείτε στην ενότητα "Επόμενα βήματα".

Windows Server 2003

Αν διαθέτετε Windows Server 2003, υπάρχουν δύο μέθοδοι για να προσδιορίσετε αν χρησιμοποιείτε έκδοση 32 bit ή 64 bit. Εάν μία από τις μεθόδους δεν λειτουργεί, δοκιμάστε την άλλη.

Μέθοδος 1: Προβολή των Ιδιοτήτων συστήματος (System Properties) στον Πίνακα ελέγχου (Control Panel)

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Πληκτρολογήστε sysdm.cpl και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά (General). Το λειτουργικό σύστημα εμφανίζεται ως εξής:
  • Σε λειτουργικά συστήματα έκδοσης 64 bit, στην ενότητα Σύστημα (System) εμφανίζεται η ένδειξη Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition.
  • Σε λειτουργικά συστήματα έκδοσης 32 bit, στην ενότητα Σύστημα (System), εμφανίζεται η ένδειξη Windows Server 2003 Enterprise Edition.

Μέθοδος 2: Προβολή του παραθύρου Πληροφορίες συστήματος (System Information)

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Πληκτρολογήστε winmsd.exe και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 3. Όταν είναι επιλεγμένη η Συνοπτική περιγραφή συστήματος (System Summary) στο παράθυρο περιήγησης, εντοπίστε τον Επεξεργαστή (Processor) στην ενότητα Στοιχείο (Item) στο παράθυρο λεπτομερειών. Σημειώστε την τιμή.
  • Αν η τιμή που αντιστοιχεί στον Επεξεργαστή (Processor) ξεκινά με x86, τότε ο υπολογιστής εκτελεί έκδοση 32-bit των Windows.
  • Αν η τιμή που αντιστοιχεί στον Επεξεργαστή (Processor) ξεκινά με EM64T ή IA-64, τότε ο υπολογιστής εκτελεί έκδοση 64-bit των Windows.
Αν δεν μπορείτε να προσδιορίσετε τον αριθμό των bit του λειτουργικού συστήματος χρησιμοποιώντας αυτές τις μεθόδους, μεταβείτε στην ενότητα "Επόμενα βήματα".

Σημειώσεις
 • Για να βρείτε τον αριθμό των bit του υπολογιστή, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνόδευε τον υπολογιστή σας ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή υλικού.
 • Οι υπολογιστές που βασίζονται σε τεχνολογία Intel Itanium μπορούν να εκτελέσουν μόνο εκδόσεις 64-bit των Windows. Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση εκδόσεων 32-bit των Windows σε υπολογιστές Intel Itanium. Προς το παρόν, οι εκδόσεις 64-bit των Windows εκτελούνται μόνο σε υπολογιστές Itanium και υπολογιστές AMD64.
ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
Αν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις μεθόδους για να προσδιορίσετε τον αριθμό των bit του λειτουργικού συστήματος, τότε δυστυχώς αυτό το άρθρο δεν μπορεί να σας βοηθήσει περαιτέρω. Ως επόμενο βήμα, μπορείτε να ζητήσετε τη βοήθεια κάποιου που γνωρίζετε ή να επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με την υποστήριξη, μεταβείτε στην τοποθεσία Web Υποστήριξη της Microsoft.


Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, σχετικά με τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 827218 - Τελευταία αναθεώρηση: 11/29/2013 22:03:00 - Αναθεώρηση: 17.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Home Edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium Beta, Windows Vista Ultimate Beta, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise E, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium E, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional E, Windows 7 Professional N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate E, Windows 7 Ultimate N, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro

 • kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbinfo kbhowtomaster kbmsifixme kbfixme kbvideocontent kbcip KB827218
Σχόλια