Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος ενσωμάτωσης ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού στα αρχεία προέλευσης εγκατάστασης των Windows

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ένας διαχειριστής μπορεί να ενσωματώσει ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού των Windows που χρησιμοποιούν το αρχείο Update.exe, στα αντίστοιχα αρχεία προέλευσης εγκατάστασης των Windows. (Οι ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού περιλαμβάνουν κρίσιμες ενημερωμένες εκδόσεις, πακέτα δυνατοτήτων, επείγουσες επιδιορθώσεις, ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, Service Pack, ενημερωμένες εκδόσεις και συλλογές ενημερωμένων εκδόσεων.) Αυτές οι διαδικασίες μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμες όταν ένας διαχειριστής πρέπει να εφαρμόσει μία ή περισσότερες ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού κατά τις εγκαταστάσεις από ένα φάκελο διανομής των Windows που δημιουργεί ο διαχειριστής. Αυτές οι διαδικασίες είναι επίσης χρήσιμες όταν θέλετε να ενσωματώσετε μια ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας, έτσι ώστε μια νέα εγκατάσταση να μην μολύνεται από ιό κατά τη ρύθμισή της.

Σημειώσεις
 • Αυτές οι διαδικασίες δεν λειτουργούν για ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού που δεν χρησιμοποιούν το αρχείο Update.exe ως πρόγραμμα εγκατάστασης. Για παράδειγμα, κάποιες ενημερωμένες εκδόσεις του Microsoft Internet Explorer για τα Microsoft Windows 2000 και τα Microsoft Windows XP χρησιμοποιούν εγκατάσταση που βασίζεται σε αρχείο INF αντί στο αρχείο Update.exe. Ως αποτέλεσμα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις διαδικασίες για να ενσωματώσετε αυτές τις ενημερωμένες εκδόσεις του Internet Explorer για τα Windows 2000 ή τα Windows XP.
 • Filelist
  τα κλειδιά μητρώου δεν δημιουργούνται σωστά όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις διαδικασίες για να ενσωματώσετε ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού. Για παράδειγμα, εάν ενσωματώσετε την ενημερωμένη έκδοση κώδικα 824146 στα αρχεία προέλευσης εγκατάστασης του Microsoft Windows Server 2003, το ακόλουθο κλειδί μητρώου δεν δημιουργείται σωστά:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Server 2003\SP1\KB824146\Filelist
 • Όταν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από αυτές τις διαδικασίες για να ενσωματώσετε ενημερωμένες εκδόσεις, προστίθεται μια καταχώρηση για κάθε ενημερωμένη έκδοση στο εργαλείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel). Ωστόσο, το κουμπί Κατάργηση (Remove) δεν είναι διαθέσιμο, επειδή δεν υπάρχει παλαιότερη έκδοση των ενημερωμένων αρχείων, ώστε να τα επαναφέρετε σε περίπτωση που καταργήσετε αυτές τις ενημερωμένες εκδόσεις.
 • Οι διαχειριστές επίσης ενδέχεται να χρειαστεί να εφαρμόσουν ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού στο Περιβάλλον Προεγκατάστασης των Microsoft Windows (Microsoft Windows Preinstallation Environment - WinPE), εάν ισχύουν οι παρακάτω συνθήκες:
  • Ο διαχειριστής χρησιμοποιεί το Windows PE για να εκτελέσει το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) των Windows.
  • Ο διαχειριστής χρησιμοποιεί λειτουργικό σύστημα που έχει ενσωματωμένες ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού σε κοινόχρηστη θέση δικτύου.
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  828217 Τρόπος εφαρμογής της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα 905413 στο Περιβάλλον Προεγκατάστασης των Windows (Windows Preinstallation Environment)
 • Οι οδηγίες που περιέχονται σε αυτό το άρθρο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για είδωλα των Υπηρεσιών απομακρυσμένης εγκατάστασης (Remote Installation Services - RIS) βασισμένα σε RISETUP. Η δομή καταλόγου I386 για ένα είδωλο RISETUP είναι ίδια με το φάκελο διανομής δικτύου. Για είδωλα RIPREP, οδηγήστε το είδωλο σε έναν υπολογιστή-πελάτη, εγκαταστήστε την ενημερωμένη έκδοση λογισμικού και, κατόπιν, πραγματοποιήστε τη διαδικασία RIPREP για την επιστροφή του ειδώλου στο διακομιστή.
 • Όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις διαδικασίες για να αποτρέψετε την προσβολή από ιό, συνιστάται να ενσωματώνετε μόνο ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού που δεν απαιτούν καμία ενέργεια από το χρήστη. Εάν ενσωματώνετε ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού που δεν αποτρέπουν την ολοκλήρωση του προγράμματος εγκατάστασης των Windows, χρησιμοποιήστε μια ενότητα [guirunonce] στο αρχείο Unattend.txt ή χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες Software Update Services (SUS), για να αναπτύξετε τις ενημερωμένες εκδόσεις μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.
 • Αυτή η διαδικασία είναι σχεδιασμένη μόνο για νέες εγκαταστάσεις. Η διαδικασία δεν λειτουργεί με εγκαταστάσεις αναβάθμισης.
Σημείωση Η ενσωμάτωση ενός service pack υποστηρίζεται μόνο στo Windows XP Home Edition και στo Windows XP Professional Edition. Η ενσωμάτωση ενός service pack δεν υποστηρίζεται στο Windows Media Center Edition.
Περισσότερες πληροφορίες
Στην ενότητα "Update.exe 5.4.15.0 ή νεότερες εκδόσεις" περιγράφεται η διαδικασία για την ενσωμάτωση πακέτων λογισμικού που χρησιμοποιούν το αρχείο Update.exe έκδοση 5.4.15.0 ή νεότερες εκδόσεις. Στην ενότητα "Παλαιότερες εκδόσεις του προγράμματος Update.exe" περιγράφεται η διαδικασία για την ενσωμάτωση πακέτων λογισμικού που χρησιμοποιούν παλαιότερες εκδόσεις του αρχείου Update.exe.

Για να προσδιορίσετε αν ένα πακέτο ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού χρησιμοποιεί το αρχείο Update.exe έκδοση 5.4.15.0 ή μια παλαιότερη έκδοση ως πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε εξαγωγή του πακέτου της ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού σε έναν προσωρινό φάκελο. Για παράδειγμα, για να κάνετε εξαγωγή των αρχείων για ένα πακέτο ενημερωμένων εκδόσεων που ονομάζεται KBArticleNumber.exe σε ένα φάκελο που ονομάζεται ExtractedPackage στη μονάδα δίσκου C, πληκτρολογήστε τα εξής σε μια γραμμή εντολών: KBArticleNumber /X:C:\ExtractedPackage
 2. Ανοίξτε τον προσωρινό φάκελο με τα αρχεία που έχουν εξαχθεί για το πακέτο της ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού. Για παράδειγμα, ανοίξτε το φάκελο C:\ExtractedPackage.
 3. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Update.exe και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 4. Στην καρτέλα Έκδοση (Version), σημειώστε την τιμή για το στοιχείο Έκδοση αρχείου (File version). Εάν ο αριθμός έκδοσης είναι 5.4.15.0 ή νεότερη έκδοση, οι νέες δυνατότητες που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο υποστηρίζονται.
Το αρχείο Update.exe θα προσδιορίσει αν η ενημερωμένη έκδοση είναι κατάλληλη για την προέλευση εγκατάστασής σας. Για παράδειγμα, μια επείγουσα επιδιόρθωση που περιλαμβάνεται στο Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) δεν είναι δυνατό να ενσωματωθεί σε μια προέλευση εγκατάστασης των 2000 όπου είναι ήδη ενσωματωμένο το SP4. Το αρχείο Update.exe προσδιορίζει επίσης αν η προέλευση εγκατάστασης είναι κατάλληλη για την πλατφόρμα υλικού.Ο διακόπτης /integrate δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί με πακέτα που εξάγονται.

Εάν δεν θέλετε να ενσωματώσετε ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού που χρησιμοποιούν εκδόσεις του αρχείου Update.exe οι οποίες είναι παλαιότερες από την έκδοση 5.4.15.0 ως πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup), μην εκτελέσετε τα βήματα 6 έως 13. Εάν θέλετε να ενσωματώσετε ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού που χρησιμοποιούν εκδόσεις του αρχείου Update.exe οι οποίες είναι παλαιότερες από την έκδοση 5.4.15.0, ακολουθήστε τα βήματα 6 έως 13, για να ενσωματώσετε αυτές τις ενημερωμένες εκδόσεις.

Update.exe 5.4.15.0 ή νεότερες εκδόσεις

Για να ενσωματώσετε ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού που χρησιμοποιούν το αρχείο Update.exe 5.4.15.0 ή νεότερες εκδόσεις στα αρχεία προέλευσης εγκατάστασης των Windows, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Αντιστοιχίστε μια μονάδα δίσκου στην κοινόχρηστη θέση δικτύου όπου θέλετε να δημιουργήσετε το φάκελο διανομής. Εναλλακτικά, συνδεθείτε στον υπολογιστή όπου θέλετε να δημιουργήσετε το φάκελο διανομής. Αυτά τα βήματα προϋποθέτουν τη δημιουργία του φακέλου διανομής στη μονάδα δίσκου X.
 2. Δημιουργήστε το φάκελο διανομής. Για παράδειγμα, για να δημιουργήσετε ένα φάκελο διανομής που ονομάζεται Winflat στη μονάδα δίσκου X, πληκτρολογήστε την παρακάτω εντολή σε μια γραμμή εντολών:
  mkdir X:\Winflat\
 3. Ορίστε τα δικαιώματα στο φάκελο διανομής Winflat ώστε μόνο οι διαχειριστές να έχουν το δικαίωμα "Πλήρης έλεγχος" (Full Control) και όλοι οι άλλοι χρήστες να έχουν μόνο δικαιώματα "Ανάγνωση" (Read) και "Εκτέλεση" (Execute).
 4. Τοποθετήστε το CD του προϊόντος των Windows στη μονάδα CD και, στη συνέχεια, αντιγράψτε τα περιεχόμενα του CD στο φάκελο διανομής Winflat που δημιουργήσατε στο βήμα 2. Για να το κάνετε αυτό, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή σε μια γραμμή εντολών:
  xcopy /E /I /V D:X:\Winflat\
 5. Για να ενσωματώσετε ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού που χρησιμοποιούν το αρχείο Update.exe έκδοση 5.4.15.0 ή νεότερη έκδοση ως πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup), πληκτρολογήστε τα εξής σε μια γραμμή εντολών για κάθε ενημερωμένη έκδοση που θέλετε να ενσωματώσετε:
  KBArticleNumber /integrate:διαδρομή
  Σημείωση Γιαδιαδρομή, προσδιορίστε τη διαδρομή του φακέλου διανομής σας. Για παράδειγμα, για να ενσωματώσετε το αρχείο KB123456.exe σε ένα φάκελο διανομής στο X:\Winflat, πληκτρολογήστε τα εξής:
  KB123456 /integrate:x:\winflat

Παλαιότερες εκδόσεις του αρχείου Update.exe

Για να ενσωματώσετε ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού που χρησιμοποιούν παλαιότερες εκδόσεις του αρχείου Update.exe στα αρχεία προέλευσης εγκατάστασης των Windows, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Αντιστοιχίστε μια μονάδα δίσκου στην κοινόχρηστη θέση δικτύου όπου θέλετε να δημιουργήσετε το φάκελο διανομής ή συνδεθείτε με τον υπολογιστή όπου θέλετε να δημιουργήσετε το φάκελο διανομής. Αυτά τα βήματα προϋποθέτουν τη δημιουργία του φακέλου διανομής στη μονάδα δίσκου X.
 2. Δημιουργήστε το φάκελο διανομής. Για παράδειγμα, για να δημιουργήσετε ένα φάκελο διανομής που ονομάζεται Winflat στη μονάδα δίσκου X, πληκτρολογήστε την παρακάτω εντολή σε μια γραμμή εντολών:
  mkdir X:\Winflat\
 3. Ορίστε τα δικαιώματα στο φάκελο διανομής Winflat ώστε μόνο οι διαχειριστές να έχουν το δικαίωμα "Πλήρης έλεγχος" (Full Control) και όλοι οι άλλοι χρήστες να έχουν μόνο δικαιώματα "Ανάγνωση" (Read) και "Εκτέλεση" (Execute).
 4. Τοποθετήστε το CD του προϊόντος των Windows στη μονάδα CD και, στη συνέχεια, αντιγράψτε τα περιεχόμενα του CD στο φάκελο διανομής Winflat που δημιουργήσατε στο βήμα 2. Για να το κάνετε αυτό, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή σε μια γραμμή εντολών:
  xcopy /E /I /V D:X:\Winflat\
 5. Επεξεργαστείτε το X:\Winflat\i386\dosnet.inf και προσθέστε "svcpack" στην ενότητα [OptionalSrcDirs]. Για παράδειγμα:
  [OptionalSrcDirs]
  uniproc
  svcpack
  Σημείωση Στους φακέλους διανομής των Windows XP ή του Windows Server 2003, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε την ενότητα [OptionalSrcDirs] στο αρχείο Dosnet.inf. Το αρχείο Dosnet.inf που περιλαμβάνεται στα Windows 2000 περιέχει ήδη αυτήν την ενότητα.
 6. Δημιουργήστε ένα φάκελο X:\Winflat\i386\svcpack. Για να γίνει αυτό, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή σε μια γραμμή εντολών:
  mkdir X:\Winflat\i386\svcpack
 7. Αντιγράψτε τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων που θέλετε να ενσωματώσετε (Όνομα προϊόντος-KBArticleNumber-Option-Language.exe ) στο φάκελο X:\Winflat\i386\svcpack. Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιήστε τη μορφή ονοματολογίας 8.3 (KBArticleNumber.exe), όπουArticleNumber είναι ο αριθμός άρθρου της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) που σχετίζεται με την ενημερωμένη έκδοση. Εάν εφαρμόζετε πολλές ενημερωμένες εκδόσεις, αντιγράψτε και μετονομάστε τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων.
 8. Εξαγάγετε καθένα από τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων σε έναν μοναδικό προσωρινό φάκελο. Για παράδειγμα, για να πραγματοποιήσετε εξαγωγή των αρχείων για ένα πακέτο ενημερωμένων εκδόσεων σε ένα φάκελο με το όνομα ExtractedPackage στη μονάδα δίσκου Υ, πληκτρολογήστε την παρακάτω εντολή σε μια γραμμή εντολών:
  C:\i386\svcpack\KBArticleNumber /X:Y:\ExtractedPackage
 9. Από το Y:\ExtractedPackage, για κάθε ενημερωμένη έκδοση, αντιγράψτε το αρχείο καταλόγου (KBArticleNumber.cat) και τα ενημερωμένα δυαδικά αρχεία (όπως αρχεία .exe, .dll, ή.sys). Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Αντιγράψτε το KBArticleNumber.cat από το Y:\ExtractedPackage, για κάθε ενημερωμένη έκδοση, στο φάκελο X:\Winflat\i386\svcpack. Χρησιμοποιήστε το ίδιο όνομα για το αρχείο .cat με το όνομα του πακέτου ενημερωμένων εκδόσεων (KBArticleNumber.cat) και μην αντιγράψετε το Empty.cat.
  2. Εάν το ίδιο δυαδικό αρχείο υπάρχει στο Y:\ExtractedPackage, για κάθε ενημερωμένη έκδοση, διατηρήστε μόνο το αρχείο με τον μεγαλύτερο αριθμό έκδοσης.
  3. Για κάθε δυαδικό αρχείο που περιλαμβάνεται στο Y:\ExtractedPackage, για κάθε ενημερωμένη έκδοση, προσδιορίστε εάν το ίδιο αρχείο υπάρχει στο φάκελο X:\Winflat\I386. Εάν το αρχείο υπάρχει στο φάκελο I386, διαγράψτε αυτό το αρχείο από το Χ:\Winflat\I386.

   Σημείωση Τα αρχεία στο φάκελο I386 ίσως έχουν ένα χαρακτήρα υπογράμμισης (_) ως τελευταίο χαρακτήρα στην επέκταση του αρχείου. Για παράδειγμα, το αρχείο Rpcss.dll ονομάζεται Rpcss.dl_ στο φάκελο I386.
  4. Αντιγράψτε τα ενημερωμένα δυαδικά αρχεία από το Y:\ExtractedPackage, για κάθε ενημερωμένη έκδοση, στο X:\Winflat\I386.
  5. Αναζητήστε στο Y:\ExtractedPackage, για κάθε ενημερωμένη έκδοση, τυχόν υποφακέλους που έχουν το ίδιο όνομα με έναν υποφάκελο του X:\Winflat\I386. Εάν ένας φάκελος περιέχει τέτοιους υποφακέλους, αντιγράψτε τα ενημερωμένα δυαδικά αρχεία από τον υποφάκελο Y:\ExtractedPackage στον κατάλληλο υποφάκελο του X:\Winflat\I386. Για παράδειγμα, εάν το Y:\ExtractedPackage περιέχει ένα φάκελο με το όνομα Uniproc, αντιγράψτε τα αρχεία του Y:\ExtractedPackage\Uniproc στοX:\Winflat\I386\Uniproc.
  Σημειώσεις
  • Επειδή η Microsoft παρέχει υποστήριξη για το τρέχον και το αμέσως προηγούμενο service pack (N καιN-1), η Microsoft τοποθετεί σε πακέτα κάποιες ενημερωμένες εκδόσεις ως ενημερωμένες εκδόσεις διπλής λειτουργίας, τις οποίες μπορείτε να εφαρμόσετε σε υπολογιστές που έχουν διάφορα επίπεδα service pack. Για παράδειγμα, μια ενημερωμένη έκδοση των Windows XP ενδέχεται να έχει και τους δύο υποκαταλόγους SP1 και SP2 με ενημερωμένα αρχεία της αρχικής έκδοσης των Windows XP στο φάκελο SP1 και ενημερωμένα αρχεία του Windows XP SP1 στο φάκελο SP2. Σε αυτό το παράδειγμα, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα αρχεία από τον κατάλογο SP1, εάν η προέλευση της εγκατάστασης είναι η αρχική έκδοση των Windows XP (Έκδοση 2600). Εάν η προέλευση της εγκατάστασης είναι το Windows XP SP1, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα αρχεία από τον κατάλογο SP2. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων διπλής λειτουργίας των Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
   328848 Περιγραφή πακέτων ενημερωμένης έκδοσης διπλής λειτουργίας για τα Windows XP (US)
   Η Microsoft ενδέχεται επίσης να τοποθετήσει σε πακέτα τις ενημερωμένες εκδόσεις του Windows Server 2003 ως ενημερωμένες εκδόσεις διπλής λειτουργίας μετά την κυκλοφορία του Service Pack 1.
  • Τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων του Windows Server 2003 περιέχουν επίσης δύο ομάδες ενημερωμένων δυαδικών αρχείων για το τρέχον και το αμέσως προηγούμενο service pack (N καιN-1) στους φακέλους nnnQFE καιnnnGDR, όπου nnn είναι η αρχική έκδοση, "SP1," "SP2," και ούτω καθεξής για το τρέχον και το αμέσως προηγούμενο service pack (N καιN-1). Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα αρχεία από τον κατάλληλο φάκελο nnnQFE. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του πακέτου ενημερωμένων εκδόσεων του Windows Server 2003, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
   824994 Περιγραφή των περιεχομένων των πακέτων ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού του Windows XP Service Pack 2 και του Windows Server 2003
  • Δεν χρειάζεται να αντιγράψετε αρχεία στους φακέλους Common ή Update, όπως τα αρχεία Update.exe, Update*.inf, SPmsg.dll, SPcustom.dll, SPuninst.exe, Update.ver ή αρχεία συμβόλων (αρχεία .dbg).
 10. Για κάθε αρχείο που αντιγράφετε στο βήμα 9 (εκτός από το KBArticleNumber.cat), πραγματοποιήστε αναζήτηση στο αρχείο X:\Winflat\I386\Dosnet.inf για να διαπιστώσετε εάν το όνομα του αρχείου εμφανίζεται στην ενότητα [Files]. Όλα τα αρχεία που παρατίθενται στην ενότητα [Files] έχουν μπροστά το "d1,". Για παράδειγμα:

  d1,Filename

  Εάν το όνομα αρχείου δεν αντιστοιχεί σε κανένα από τα αρχεία που αντιγράψατε στο βήμα 9, χρησιμοποιήστε την παρακάτω σύνταξη για να προσθέσετε μια καταχώρηση. Για παράδειγμα, εάν μια επείγουσα επιδιόρθωση περιέχει το Win32k.sys, επειδή το Win32k.sys δεν εμφανίζεται στο Dosnet.inf, προσθέστε d1,win32k.sys στην ενότητα [Files] του X:\Winflat\I386\Dosnet.inf. Αυτή η προσθήκη διασφαλίζει ότι αντιγράφεται η ενημερωμένη έκδοση του Win32k.sys κατά την Εγκατάσταση των Windows.
 11. Διαγράψτε το X:\Winflat\I386\Svcpack.in_ file.
 12. Δημιουργήστε ένα αρχείο Svcpack.inf στο φάκελο X:\Winflat\I386. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε το ακόλουθο κατάλληλο περιεχόμενο, ανάλογα με το αν θέλετε να αναπτύξετε μία μόνο ενημερωμένη έκδοση ή πολλές ενημερωμένες εκδόσεις. (Αντικαταστήστε το ArticleNumberμε τους αριθμούς άρθρων της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) για την ενημερωμένη έκδοση του αρχείου .cat):

  Windows 2000

  [Version]
  Signature="$Windows NT$"
  MajorVersion=5
  MinorVersion=0
  BuildNumber=2195
  [SetupData]
  CatalogSubDir="\i386\svcpack"
  [ProductCatalogsToInstall]
  KBArticleNumber.cat
  [SetupHotfixesToRun]
  KBArticleNumber.exe /επιλογές

  Windows XP

  [Version]
  Signature="$Windows NT$"
  MajorVersion=5
  MinorVersion=1
  BuildNumber=2600
  [SetupData]
  CatalogSubDir="\i386\svcpack"
  [ProductCatalogsToInstall]
  KBArticleNumber.cat
  [SetupHotfixesToRun]
  KBArticleNumber.exe /επιλογές

  Windows Server 2003

  [Version]
  Signature="$Windows NT$"
  MajorVersion=5
  MinorVersion=2
  BuildNumber=3790
  [SetupData]
  CatalogSubDir="\i386\svcpack"
  [ProductCatalogsToInstall]
  KBArticleNumber.cat
  [SetupHotfixesToRun]
  KBArticleNumber.exe /επιλογές
  Σημειώσεις
  • Οι προτεινόμενες επιλογές για την εγκατάσταση των ενημερωμένων εκδόσεων είναι /Q, /N και /Z. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
   262841 Διακόπτες γραμμής εντολών για τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού των Windows (US)
   824687 Διακόπτες γραμμής εντολών για τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft
  • Εάν εφαρμόζετε πολλές ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων, προσθέστε μια καταχώρηση για κάθε ενημερωμένη έκδοση στις ενότητες [ProductCatalogsToInstall] και [SetupHotfixesToRun]. Το ακόλουθο παράδειγμα είναι ένα δείγμα αυτών των ενοτήτων για μια εγκατάσταση όπου έχουν εγκατασταθεί πολλές ενημερωμένες εκδόσεις:
   [ProductCatalogsToInstall]
   KB123456.cat
   KB123478.cat
   KB123490.cat
   [SetupHotfixesToRun]
   KB123456.exe /επιλογές
   KB123478.exe /επιλογές
   KB123490.exe /επιλογές
  • Εάν εγκαθιστάτε ένα Service Pack, δεν χρειάζεται να συμπεριλάβετε λεπτομέρειες σχετικά με το Service Pack, καθώς η εγκατάσταση του Service Pack πραγματοποιείται από μια άλλη διαδικασία.

Εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων σε υπολογιστές που εκτελούν το Windows Server 2003

Για να εγκαταστήσετε μια ενημερωμένη έκδοση σε έναν υπολογιστή, εκτελέστε το πρόγραμμα της ενημερωμένης έκδοσης, WindowsServer2003-KB######-x86-LLL.exe, σε αυτόν τον υπολογιστή. Αν θέλετε να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση σε περισσότερους υπολογιστές, μπορείτε να δημιουργήσετε φάκελο διανομής της ενημερωμένης έκδοσης στο δίκτυο. Η διαδικασία που ακολουθεί περιγράφει τον τρόπο εγκατάστασης μιας ή περισσοτέρων ενημερωμένων εκδόσεων χρησιμοποιώντας αυτήν την μέθοδο. Σημαντικό: Πρέπει να εγκαταστήσετε το SP1 είτε σε συνδυασμό είτε πριν από την εγκατάσταση των ενημερωμένων εκδόσεων που κυκλοφόρησαν μετά το SP1. Η εγκατάσταση περισσότερων ενημερωμένων εκδόσεων που κυκλοφόρησαν πρόσφατα πριν από την εγκατάσταση του SP1 μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες στο σύστημα.

Σημείωση Για την παρακάτω διαδικασία, η μονάδα δίσκου:\ αντιστοιχεί στη μονάδα του δικτύου ή του υπολογιστή όπου βρίσκεται ο φάκελος διανομής.

Για να εγκαταστήσετε μια ενημερωμένη έκδοση εκτελώντας το πρόγραμμα Update.exe, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Συνδεθείτε στο δίκτυο ή τον υπολογιστή στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε το φάκελο διανομής.
 2. Στον κοινόχρηστο φάκελο διανομής δικτύου, δημιουργήστε φάκελο διανομής για τα ενημερωμένα αρχεία. Για παράδειγμα, για να δημιουργήσετε φάκελο διανομής με όνομα Update, πληκτρολογήστε τα εξής: mkdir μονάδα δίσκου:\Update
 3. Αντιγράψτε το πρόγραμμα Windows Server 2003 Update.exe στο φάκελο διανομής που δημιουργήσατε στο βήμα 2. Για παράδειγμα, για να αντιγράψετε το πρόγραμμα SP1 Update.exe στο φάκελο διανομής με όνομα Update, πληκτρολογήστε το εξής: xcopy C:\WindowsServer2003-KB######-x86-LLL.exe μονάδα δίσκου:\Update
 4. Για να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση από το κοινόχρηστο φάκελο διανομής δικτύου, εκτελέστε το πρόγραμμα WindowsServer2003-KB######-x86-LLL.exe program. Για παράδειγμα, για να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση από το φάκελο διανομής με όνομα Update, πληκτρολογήστε τα εξής: Μονάδα δίσκου:\Update\WindowsServer2003-KB######-x86-LLL.exe
 5. Για να βεβαιωθείτε ότι οι ενημερωμένες εκδόσεις θα τεθούν σε ισχύ, ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή αφού ολοκληρώσετε την εγκατάσταση όλων των ενημερωμένων εκδόσεων.
Σημείωση Το αρχείο WindowsServer2003-KB######-x86-LLL.exe υποστηρίζει τις ίδιες επιλογές γραμμής εντολών με το Update.exe.

Tεχνική υποστήριξη για εκδόσεις x64 των Microsoft Windows

Εάν το υλικό σας είχε ήδη εγκατεστημένα τα Microsoft Windows x64 edition, ο κατασκευαστής υλικού σας παρέχει τεχνική υποστήριξη και βοήθεια για τα Windows x64 edition. Σε αυτήν την περίπτωση, ο κατασκευαστής του υλικού σας παρέχει υποστήριξη, επειδή η έκδοση x64 των Windows περιλαμβανόταν στο υλικό σας. Ο κατασκευαστής του υλικού σας ενδέχεται να προσάρμοσε την εγκατάσταση της έκδοσης x64 των Windows με μοναδικά στοιχεία. Τα μοναδικά στοιχεία μπορεί να είναι προγράμματα οδήγησης συγκεκριμένων συσκευών ή προαιρετικές ρυθμίσεις για μεγιστοποίηση των επιδόσεων του υλικού. Η Microsoft θα σας παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια εάν χρειαστείτε τεχνική υποστήριξη με μια έκδοση x64 των Windows. Ωστόσο, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε απευθείας με τον κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής του υλικού είναι πιο αρμόδιος να υποστηρίξει το λογισμικό που ο ίδιος εγκατέστησε στο υλικό. Εάν αγοράσατε ξεχωριστά μια έκδοση x64 των Windows, όπως ο Microsoft Windows Server 2003 x64, επικοινωνήστε με τη Microsoft για τεχνική υποστήριξη.

Για πληροφορίες προϊόντος σχετικά με το Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Για πληροφορίες προϊόντος σχετικά με τις εκδόσεις x64 του Microsoft Windows Server 2003, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Αναφορές
 • Οδηγός εγκατάστασης και ανάπτυξης της επείγουσας επιδιόρθωσης των Microsoft Windows 2000 (Microsoft Windows 2000 Hotfix Installation and Deployment Guide) (HFDeploy.htm)
  http://www.microsoft.com/technet/security/topics/patchmanagement/hfdeploy.mspx
 • Οδηγός εγκατάστασης και ανάπτυξης της επείγουσας επιδιόρθωσης των Microsoft Windows XP (Microsoft Windows XP Hotfix Installation and Deployment Guide)
  http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/updates/sp1/hfdeploy.mspx
 • Οδηγός εγκατάστασης και ανάπτυξης των ενημερωμένων εκδόσεων του Microsoft Windows Server 2003 και των Windows XP 64-Bit Edition Version 2003 (Guide for Installing and Deploying Updates for Microsoft Windows Server 2003 and Windows XP 64-Bit Edition Version 2003) (HFDeploy.htm)
  http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc700814.aspx
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Update.exe, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  262841 Διακόπτες γραμμής εντολών για τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού των Windows (US)
slipstream patch qfe MS03-026 MS03-039 Winx64 Windowsx64 64bit 64-bit
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 828930 - Τελευταία αναθεώρηση: 08/12/2008 10:13:52 - Αναθεώρηση: 15.2

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

 • KB828930
Σχόλια
/html>