Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

MS05-052: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-052. Το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι πληροφορίες δήλωσης αρχείου και οι επιλογές ανάπτυξης. Για να προβάλετε το πλήρες ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:

Σημειώσεις

 • Η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 896727 περιλαμβάνει τις αθροιστικές ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας που τεκμηριώνονται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-038 της Microsoft. Η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων περιλαμβάνει επίσης επείγουσες επιδιορθώσεις για τον Microsoft Internet Explorer που κυκλοφόρησαν μετά τα ενημερωτικά δελτία ασφαλείας MS04-004 και MS04-038.
 • Εάν δεν έχετε εγκαταστημένες τις συλλογές ενημερωμένων εκδόσεων 873377, 889669 ή κάποια επείγουσα επιδιόρθωση του Internet Explorer που έχει κυκλοφορήσει μετά το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS04-038 και θέλετε να εγκαταστήσετε τις επείγουσες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται στη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας 896727, πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες του άρθρου 897225 της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base). Διαφορετικά, όλες οι επείγουσες επιδιορθώσεις του Internet Explorer που έχετε εγκαταστήσει θα καταργηθούν. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  897225 Τρόπος εγκατάστασης επειγουσών επιδιορθώσεων οι οποίες περιλαμβάνονται σε αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας για το Internet Explorer 6 Service Pack 1
  Η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 896727 επιβεβαιώνει εάν ένα ή περισσότερα από τα αρχεία που ενημερώνονται στον υπολογιστή έχουν ενημερωθεί στο παρελθόν από μια επείγουσα επιδιόρθωση του Internet Explorer. Ωστόσο, το πρόγραμμα εγκατάστασης εντοπίζει μόνο τις επείγουσες επιδιορθώσεις που κυκλοφόρησαν μετά το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS04-038, τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 873377 ή τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 889669. Επομένως, εάν ο υπολογιστής σας έχει τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 873377, τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 889669 ή μια επείγουσα επιδιόρθωση του Internet Explorer που κυκλοφόρησε μετά τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 873377, το πρόγραμμα εγκατάστασης της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 896727 εγκαθιστά αυτόματα τις επείγουσες επιδιορθώσεις μαζί με τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που περιλαμβάνονται στη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 896727.
 • Είναι διαθέσιμη μια έκδοση ανάπτυξης του Microsoft Systems Management Server (SMS) αυτής της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την έκδοση, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  907416 Ένα πακέτο ανάπτυξης του Systems Management Server, το οποίο περιλαμβάνει την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας MS05-052 για το Internet Explorer 6 Service Pack 1, είναι διαθέσιμο
Οι ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού περιλαμβάνονται σε όλα τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας 896727:
 • 899528 Το κουμπί Άνοιγμα (Open) λείπει όταν κάνετε κλικ σε μια σύνδεση Hypertext Transfer Protocol Secure του Microsoft Internet Explorer 6 για να ανοίξετε ένα αρχείο Citrix MetaFrame
 • 899284 Ενδέχεται να προκύψει μια παραβίαση πρόσβασης που δεν επιλύεται στο αρχείο Mshtml.dll, όταν χρησιμοποιούνται οι λειτουργίες IAccessible για την ανάκτηση πληροφοριών στο Internet Explorer 6 Service Pack 1

Γνωστά θέματα

 • Στα Microsoft Windows XP με Service Pack 2 και στον Microsoft Windows Server 2003 με Service Pack 1, το στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) παραθέτει ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού. Το στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) παραθέτει τις ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού κάτω από το όνομα του προϊόντος στο οποίο εφαρμόζονται. Στα Windows XP με Service Pack 2, το εργαλείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) παραθέτει αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κάτω από το στοιχείο Windows XP – Ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού (Windows XP – Software Updates). Στα Windows XP με Service Pack 2, το εργαλείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) δεν εμφανίζει την ένδειξη Έχει εγκατασταθεί στο (Installed On) για τη συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση λογισμικού. Επομένως, αυτή η ενημερωμένη έκδοση λογισμικού δεν εμφανίζεται στη σειρά εγκατάστασης. Αντίθετα, αυτή η ενημερωμένη έκδοση λογισμικού εμφανίζεται στην κορυφή της λίστας Windows XP – Ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού (Windows XP – Software Updates).
 • Έπειτα από την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας, σε ορισμένα DVD του Windows Media High Definition Video (WMV HD), δεν αναπαράγονται τα κεφάλαια στα οποία κάνετε κλικ στο Microsoft Windows Media Player.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  884487 Στο Windows Media Player, σε ορισμένα DVD WMV HD δεν γίνεται αναπαραγωγή κεφαλαίου όταν κάνετε κλικ επάνω του
 • Τα στοιχεία ελέγχου ActiveX ενδέχεται να μην φορτώνονται όπως αναμένεται στον Internet Explorer. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  909889 Τα στοιχεία ελέγχου ActiveX ενδέχεται να μην φορτώνονται όπως αναμένεται στον Internet Explorer λόγω των αλλαγών της άμυνας σε βάθος που έχουν εισαχθεί στην αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 896688 (MS05-052)
 • Μια ιστοσελίδα που περιέχει ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX ενδέχεται να μην φορτώνεται όπως αναμένεται στον Internet Explorer. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  909738 Μια ιστοσελίδα που περιέχει ένα προσαρμοσμένο στοιχείο ελέγχου ActiveX ενδέχεται να μην φορτωθεί όπως αναμένεται στον Internet Explorer λόγω των αλλαγών της άμυνας σε βάθος που έχουν εισαχθεί στην αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 896688 (MS05-052)
 • Η χρήση αναγνωριστικών δεν υποστηρίζεται πλέον στον Internet Explorer. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  906294 Η χρήση αναγνωριστικών δεν υποστηρίζεται πλέον στον Internet Explorer μετά την εγκατάσταση των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας που παρέχονται από την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 896727 (MS05-038)
ενημέρωση ενημερωμένη_έκδοση_κώδικα_ασφαλείας ενημερωμένη_έκδοση_ασφαλείας ασφάλεια σφάλμα ελάττωμα ευπάθεια κακόβουλος εισβολέας εκμετάλλευση μητρώο χωρίς_έλεγχο_ταυτότητας buffer υπέρβαση υπερχείλιση ειδικά_διαμορφωμένο πεδίο_εφαρμογής ειδικά_κατασκευασμένο άρνηση_εξυπηρέτησης DoS TSE WinNT Win2000
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 896688 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/03/2007 05:16:00 - Αναθεώρηση: 4.4

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP for Itanium-based Systems Version 2003, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium), Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση, Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01 SP4

 • kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbwinnt400presp7fix kbsecbulletin kbwinxppresp2fix kbpubtypekc kbwin2000presp5fix kbwinserv2003presp1fix kbhotfixserver kbwinserv2003sp2fix KB896688
Σχόλια
>