Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

MS07-017: Ένα θέμα ευπάθειας στο GDI θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-017. Το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι πληροφορίες δήλωσης αρχείου και οι επιλογές ανάπτυξης. Για να προβάλετε το πλήρες ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας, επισκεφθείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:

Γνωστά θέματα

 • Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί Microsoft Windows 2000 ή Microsoft Windows XP, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ένα από τα ακόλουθα συμπτώματα κατά την προσπάθειά σας να εκτυπώσετε χρησιμοποιώντας ορισμένα προγράμματα οδήγησης:
  • Γίνεται αυτόματη επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
  • Αφού συνδεθείτε, λαμβάνετε το εξής μήνυμα λάθους:
   Microsoft Windows
   Το σύστημα έχει ανανήψει από ένα σοβαρό σφάλμα. Μια καταγραφή αυτού του σφάλματος δημιουργήθηκε. Ενημερώστε τον υπεύθυνο της Microsoft για αυτό το πρόβλημα. Έχει δημιουργηθεί μια αναφορά σφάλματος την οποία μπορείτε να μας στείλετε, ώστε να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τα Microsoft Windows. Θα χειριστούμε αυτήν την αναφορά ως εμπιστευτική και ανώνυμη. Για να δείτε τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτήν την αναφορά σφάλματος, κάντε κλικ εδώ.

   (Microsoft Windows
   The system has recovered from a serious error. A log of this error has been created. Please tell Microsoft about this problem. We have created an error report that you can send to help us improve Microsoft Windows. We will treat this report as confidential and anonymous. To see what data this error report contains, click here.)
   Όταν κάνετε κλικ στη σύνδεση που βρίσκεται στο κάτω μέρος του πλαισίου μηνύματος, εμφανίζονται πληροφορίες υπογραφής σφάλματος παρόμοιες με τις εξής:
   BCCode : 0x0000007f (0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000) OSVer : 5_1_2600 SP : 0_0 Product : 256_1
  • Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους "Διακοπή" (Stop):
   Εντοπίστηκε πρόβλημα και τερματίστηκαν τα Windows για να αποτραπεί βλάβη στον υπολογιστή σας...
   Τεχνικές πληροφορίες:

   *** Διακοπή 0x0000007f (0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000) UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP

   (A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer...
   Technical information:

   *** Stop 0x0000007f (0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000) UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP)
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  935843 Διακοπή 0x0000007F σφάλμα εκτύπωσης σε μπλε οθόνη με εγκατεστημένο το KB925902 (Stop 0x0000007F blue screen error printing with KB925902 installed)
 • Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί Windows XP με Service Pack 2, ορισμένες εφαρμογές άλλων κατασκευαστών ενδέχεται να μην ξεκινήσουν. Επιπλέον, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το εξής:
  application_executable_name - Μη έγκυρη μετατόπιση DLL συστήματος
  Το DLL συστήματος user32.dll μετατοπίστηκε στη μνήμη. Η εφαρμογή δεν θα εκτελεστεί σωστά. Η μετατόπιση συνέβη επειδή το DLL C:\Windows\System32\Hhctrl.ocx κατέλαβε μια περιοχή διευθύνσεων που ήταν δεσμευμένη για τα DLL συστήματος των Windows. Πρέπει να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του DLL για να λάβετε ένα νέο DLL.

  (application_executable_name - Illegal System DLL Relocation
  The system DLL user32.dll was relocated in memory. The application will not run properly. The relocation occurred because the DLL C:\Windows\System32\Hhctrl.ocx occupied an address range reserved for Windows system DLLs. The vendor supplying the DLL should be contacted for a new DLL.)
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα και για να προβάλετε μια λίστα με προγράμματα άλλων κατασκευαστών για τα οποία υπάρχει επιβεβαίωση της Microsoft ότι επηρεάζονται από αυτό το ζήτημα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  935448 Ορισμένα προγράμματα ενδέχεται να μην ξεκινούν και λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί Windows XP Service Pack 2: "Μη έγκυρη μετατόπιση DLL συστήματος" (Illegal System DLL Relocation)
  Εάν εμφανιστεί ένα παρόμοιο μήνυμα όταν χρησιμοποιείτε άλλα προγράμματα, εγκαταστήστε την ενημερωμένη έκδοση 935448 . Εάν επιβεβαιωθεί ότι επηρεάζονται και άλλα προγράμματα από αυτό το πρόβλημα, θα ενημερώσουμε το άρθρο 935448 της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base) με περισσότερες πληροφορίες.
Τεχνικές αναθεωρήσεις
Ο αριθμός έκδοσης και οι ημερομηνίες αναθεώρησης αυτού του άρθρου ενδέχεται να απεικονίζουν αναθεωρήσεις στη σύνταξη ή τη δομή δευτερεύουσας σημασίας. Οι κύριες τεχνικές αναθεωρήσεις αυτού του περιεχομένου παρατίθενται σε αυτόν τον πίνακα.
ΗμερομηνίαΑναθεωρήσεις:
17 Απριλίου 2007Η ενότητα "Γνωστά θέματα" ενημερώθηκε ώστε να συμπεριλάβει πληροφορίες σχετικά με ένα σφάλμα "Διακοπή" (Stop) το οποίο ενδέχεται να εμφανιστεί μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης. Προστέθηκε αυτός ο πίνακας.
Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, σχετικά με τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
ενημερωμένη_έκδοση_κώδικα_ασφαλείας ενημερωμένη_έκδοση_ασφαλείας σφάλμα ελάττωμα κακόβουλος εισβολέας εκμετάλλευση μητρώο έλεγχος_ταυτότητας buffer υπέρβαση υπερχείλιση ειδικά_διαμορφωμένο πεδίο_εφαρμογής ειδικά_κατασκευασμένο άρνηση_εξυπηρέτησης DoS TSE Win2000
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 925902 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/03/2007 05:52:10 - Αναθεώρηση: 6.4

Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Server SP4, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition

 • kbvistasp1fix kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbwin2000presp5fix kbpubtypekc KB925902
Σχόλια

KB Article Diagnostics

Document Name: 925902

Elements not parsed: 0

Nodes not parsed: 0

E tags not understood: 1

Output tags: 0

Output tags ignored: 0