Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Είναι διαθέσιμη η συνάθροιση ενημερώσεων 2 για το Microsoft Dynamics CRM 3.0

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο τροποποίησης του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου πριν το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε με ποιον τρόπο θα επαναφέρετε το μητρώο εάν προκύψει ένα πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον παρακάτω αριθμό άρθρου για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows XP και Windows Vista
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιγράφει τις λεπτομέρειες σχετικά με τη συνάθροιση ενημερώσεων 2 για το Microsoft Dynamics CRM 3.0. Αυτό το άρθρο περιγράφει επίσης τις άμεσες επιδιορθώσεις και τις ενημερώσεις που περιλαμβάνονται στη συνάθροιση ενημερώσεων 2 για Microsoft Dynamics CRM 3.0.
Περισσότερες πληροφορίες

Αριθμοί δομών και ονόματα αρχείων

Ο αριθμός δομής για τη συνάθροιση ενημερώσεων 2 για το Microsoft Dynamics CRM είναι 3.0.5300.1561. Αυτός ο αριθμός δομής είναι ο αριθμός δομής για το πρόγραμμα-πελάτη του Microsoft CRM για Microsoft Office Outlook. Αυτός ο αριθμός δομής είναι ο αριθμός δομής για διακομιστή του Microsoft CRM. Τα ονόματα αρχείων για τα πακέτα συνάθροισης ενημερώσεων είναι τα εξής:
 • CRM3.0-KB927751-Server-ENU.exe
 • CRM3.0-KB927751-Client-ENU.exe
Σημείωση Η ένδειξη ENU αντιπροσωπεύει τη συντόμευση για την έκδοση της γλώσσας που κάνετε λήψη και εγκαθιστάτε.

Συνάθροιση ενημερώσεων 1 για το Microsoft Dynamics CRM 3.0

Η συνάθροιση ενημερώσεων 2 περιέχει όλες τις επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται στη συνάθροιση ενημερώσεων 1 για το Microsoft Dynamics CRM 3.0. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Συνάθροιση ενημερώσεων 1 για Microsoft Dynamics CRM 3.0, κάντε κλικ στον παρακάτω αριθμό άρθρου για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:
922815 Η Συνάθροιση ενημερώσεων 1 για το Microsoft Dynamics CRM 3.0 είναι διαθέσιμη

Πληροφορίες κατάργησης

Δεν μπορείτε να καταργήσετε τη Συνάθροιση ενημερώσεων 2. Για αυτό, πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των παρακάτω βάσεων δεδομένων πριν να εγκαταστήσετε τη Συνάθροιση ενημερώσεων 2:
 • OrganizationName_MSCRM
 • OrganizationName_Metabase

Προαπαιτούμενο για την εγκατάσταση άμεσων επιδιορθώσεων που είναι μεταγενέστερα της Συνάθροισης ενημέρωσης 2

Η Συνάθροιση ενημέρωσης 2 δημιουργεί μια νέα βασική γραμμή κώδικα. Για αυτό, πρέπει να έχετε τη Συνάθροιση ενημερώσεων 2 εγκατεστημένη για να εγκαταστήσετε άμεσες επιδιορθώσεις που είναι διαθέσιμες μετά τη Συνάθροιση ενημερώσεων 2.

Τα εργαλεία "επίλυσης του θέματος της θερινής ώρας"

Η Συνάθροιση ενημερώσεων 2 περιέχει τα εργαλεία "επίλυσης του θέματος θερινής ώρας" που περιγράφονται στα άρθρα 925874 και 932984 της Γνωσιακής βάσης της Microsoft. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους παρακάτω αριθμούς άρθρων για να προβάλετε τα άρθρα στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:
925874 Υπάρχει μια ενημέρωση για τις αλλαγές στη θερινή ώρα για το έτος 2007 διαθέσιμη για το Microsoft Dynamics CRM 3.0 και για το πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 3.0 για Outlook
932984 Πώς μπορείτε να κάνετε τις αλλαγές θερινής ώρας για το έτος 2007 χρησιμοποιώντας τον "Οδηγό ενημέρωσης ζώνης ώρας" για Microsoft Dynamics CRM 3.0
Εάν δεν έχετε εκτελέσει τον οδηγό ενημέρωσης της ζώνης ώρας του Microsoft Dynamics CRM 3.0 που περιγράφεται στο άρθρο 932984 της Γνωσιακής βάσης της Microsoft, συνιστάται να εκτελέσετε αυτόν τον οδηγό. Στη συνέχεια, εάν οι οντότητες του Microsoft Dynamics CRM περιέχουν σημάνσεις ημερομηνίας ή περιέχουν σημάνσεις ώρας, αυτές οι οντότητες θα προσαρμοστούν σωστά για θερινή ώρα.

Ενημέρωση των αρχείων Βοήθειας του Microsoft Dynamics CRM

Συνιστάται η εγκατάσταση της πιο πρόσφατης ενημέρωσης στα αρχεία του Microsoft Dynamics CRM. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση στα αρχεία Βοήθειας του Microsoft Dynamics CRM, κάντε κλικ στον παρακάτω αριθμό άρθρου για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:
921467 Μια ενημέρωση στα αρχεία ηλεκτρονικής Βοήθειας για Microsoft CRM 3.0 δημοσιεύτηκε στις 5 Ιουλίου 2006
Για να λάβετε την πιο πρόσφατη ενημέρωση στα άρθρα της Βοήθειας, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία Web της Microsoft:

Κινέζικη και ιαπωνέζικη έκδοση

Οι συναθροίσεις ενημερώσεων έχουν σχεδιαστεί για τις παρακάτω εκδόσεις του Microsoft Dynamics CRM 3.0:
 • Κινέζικα απλοποιημένα
 • Ιαπωνικά

Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition για υπηρεσίες παροχής

Οι συναθροίσεις ενημερώσεων έχουν σχεδιαστεί για το Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition για υπηρεσίες παροχής.

Ενημέρωση συμβατότητας του προγράμματος-πελάτη Microsoft Dynamics CRM για Microsoft Office Outlook

Η συνάθροιση ενημερώσεων 2 είναι συμβατή με την ενημέρωση συμβατότητας του προγράμματος-πελάτη Microsoft Dynamics CRM για το Microsoft Office Outlook Ωστόσο, η Συνάθροιση ενημερώσεων 2 δεν παρέχει συμβατότητα μεταξύ του προγράμματος-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 3.0 για Outlook και των παρακάτω προγραμμάτων:
 • Windows Vista
 • 2007 Microsoft Office

Για πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του προγράμματος-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 3.0 με τα για Windows Vista και τα προγράμματα 2007 Office Outlook, ανατρέξτε στο πρόγραμμα-πελάτη του Microsoft Dynamics CRM για ενημέρωση συμβατότητας του Outlook. Τα πακέτα προγραμμάτων-πελατών της Συνάθροισης ενημερώσεων 2 περιλαμβάνουν επιδιορθώσεις για το πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM για την ενημέρωση συμβατότητας του Outlook εάν το πρόγραμμα-πελάτη είναι ήδη εγκατεστημένο.

Για να κάνετε λήψη του προγράμματος-πελάτη του Microsoft Dynamics CRM για την ενημέρωση συμβατότητας του Outlook, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία Web της Microsoft:

Βασικά θέματα που επιδιορθώνονται στη Συνάθροιση ενημερώσεων 2 για το Microsoft Dynamics CRM 3.0

Η Συνάθροιση ενημερώσεων 2 περιέχει επιδιορθώσεις για τα βασικά θέματα που περιγράφονται στα παρακάτω άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
918990 Αφού αλλάξετε ένα ρόλο ασφαλείας ή αφού εισαγάγετε ένα αρχείο προσαρμογής αντιμετωπίζετε λήξεις χρονικού ορίου ή χαμηλή απόδοση στο Microsoft Dynamics CRM 3.0
920135 Error message when you try to import a customization into Microsoft Dynamics CRM 3.0: "The selected customization file does not conform to the required customization file schema"
920859 Error message when you send an e-mail message in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "You do not have enough privileges to access the Microsoft CRM Object or perform the requested operation"
921065 Οι υπηρεσίες Internet Information Services σταματούν να αποκρίνονται σε ένα διακομιστή Microsoft Dynamics CRM 3.0
921235 Αντιμετωπίζετε χρονικά όρια λήξης ή χαμηλή απόδοση όταν αντιστοιχίζετε εκ νέου καρτέλες από ένα χρήστη σε έναν άλλο στο Microsoft Dynamics CRM 3.0
923281 Το πρόγραμμα-πελάτη σταματάει να αποκρίνεται όταν προσπαθείτε να αποσυνδεθείτε ή να εκτελέσετε τη λειτουργία "Συγχρονισμός Outlook με CRM" στο πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM για Outlook
925437 Error message when you send an e-mail message from the Microsoft Dynamics CRM 3.0 Web client: "Insufficient Permissions"
925505 Το Microsoft Outlook σταματάει να αποκρίνεται όταν κάνετε κλικ σε ένα κουμπί εντολής στη γραμμή εργαλείων Microsoft Dynamics CRM
925874 Υπάρχει μια ενημέρωση για τις αλλαγές στη θερινή ώρα για το έτος 2007 διαθέσιμη για το Microsoft Dynamics CRM 3.0 και για το πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 3.0 για Outlook
928272 Το Outlook τερματίζει απροσδόκητα όταν κάνετε κλικ στην επιλογή "Εργασία χωρίς σύνδεση" στο πρόγραμμα-πελάτη φορητού υπολογιστή του Microsoft Dynamics CRM για Outlook
929488 Error message when you attach a .docx file to a record in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "File Upload Failure"
931270 Error message when you use the Microsoft Dynamics CRM client for Microsoft Office Outlook: "Microsoft Office Outlook has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience"
932984 Πώς μπορείτε να κάνετε τις αλλαγές θερινής ώρας για το έτος 2007 χρησιμοποιώντας τον "Οδηγό ενημέρωσης ζώνης ώρας" για Microsoft Dynamics CRM 3.0

Εκτενή θέματα που επιδιορθώνονται στη Συνάθροιση ενημερώσεων 2 για το Microsoft Dynamics CRM 3.0

Η Συνάθροιση ενημερώσεων 2 περιέχει επιδιορθώσεις για τα εκτενή θέματα που περιγράφονται στα παρακάτω άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
894183 Error message when you implement a PreCreate callout event for an entity in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Server was unable to read the request"
913275 Ούτε το συμβάν επεξήγησης PreSetState ούτε το συμβάν επεξήγησης PostSetState εκτελείται όταν ένας χρήστης είναι απενεργοποιημένος στο Microsoft Dynamics CRM 3.0
915722 Η απόδοση είναι πιο αργή από ό,τι είναι συνήθως στο Microsoft Dynamics CRM 3.0 όταν εκτελείται η εργασία τελειοποίησης της αποθηκευμένης διαδικασίας MSCRM
917348 You cannot configure a relationship in the "Relationship: Account to Account" dialog box in Microsoft Dynamics CRM 3.0
917797 Η καρτέλα "Σημειώσεις" δεν εμφανίζεται στον τίτλο μιας σημείωσης στο Microsoft Dynamics CRM 3.0
918745 Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετίζεται λανθασμένα με μια εκστρατεία μάρκετινγκ στο Microsoft Dynamics CRM 3.0 όταν στέλνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook
918786 Μια γρήγορη εκστρατεία συσχετίζει έναν αριθμό τηλεφώνου με επαφές που δεν διαθέτουν αριθμό τηλεφώνου στο Microsoft Dynamics CRM 3.0
918990 Αφού αλλάξετε ένα ρόλο ασφαλείας ή αφού εισαγάγετε ένα αρχείο προσαρμογής αντιμετωπίζετε λήξεις χρονικού ορίου ή χαμηλή απόδοση στο Microsoft Dynamics CRM 3.0
919008 Οι καρτέλες που σχετίζονται με ένα θυγατρικό λογαριασμό δεν εμφανίζονται όταν ορίζετε την επιλογή "Συμπερίληψη" στην τιμή "Μόνο αυτή η καρτέλα" "Σχετικές καρτέλες," ή "Όλες οι συγγενείς καρτέλες" στο Microsoft Dynamics CRM 3.0
919152 Το συμβάν OnChange για ένα πεδίο σε μια φόρμα δεν συμβαίνει όπως αναμενόταν όταν χρησιμοποιείτε το Βοηθό φόρμας για να συμπληρώσετε το πεδίο στο Microsoft Dynamics CRM 3.0
919177 Error message when you try to open the Mapping tab in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Query Builder Error. No Attribute"
919354 Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε δραστηριότητες παρακολούθησης από μια φόρμα δραστηριότητας στο Microsoft Dynamics CRM 3.0 αφού εγκαταστήσετε την άμεση επιδιόρθωση 912153
919419 Δημιουργούνται διπλότυπα στοιχεία ουράς αφού λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει σταλεί σε μια ουρά στο Microsoft Dynamics CRM 3.0
920135 Error message when you try to import a customization into Microsoft Dynamics CRM 3.0: "The selected customization file does not conform to the required customization file schema"
920815 Δεν μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ένα άλλο λογαριασμό χρήστη όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργικότητα "Αποστολή άμεσου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" στο Microsoft Dynamics CRM 3.0
920859 Error message when you send an e-mail message in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "You do not have enough privileges to access the Microsoft CRM Object or perform the requested operation"
920929 Ο κάτοχος της προσφοράς, της παραγγελίας ή του τιμολογίου δεν συμφωνεί με τον κάτοχο της ευκαιρίας όταν προσθέτετε μια προσφορά, μια παραγγελία ή ένα τιμολόγιο σε μια ευκαιρία στο Microsoft Dynamics CRM 3.0
921065 Οι υπηρεσίες Internet Information Services σταματούν να αποκρίνονται σε ένα διακομιστή Microsoft Dynamics CRM 3.0
921235 Αντιμετωπίζετε χρονικά όρια λήξης ή χαμηλή απόδοση όταν αντιστοιχίζετε εκ νέου καρτέλες από ένα χρήστη σε έναν άλλο στο Microsoft Dynamics CRM 3.0
921261 Η λειτουργικότητα "Ηλεκτρ. ταχυδρ. μέσω συγχώνευσης αλληλ/φίας" δεν λειτουργεί όπως αναμενόταν κατά τη διανομή μιας δραστηριότητας εκστρατείας στο πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 3.0 για Microsoft Office Outlook
921290 Η εστίαση μπορεί να παραμείνει στο πεδίο αναζήτησης όταν χρησιμοποιείτε το Βοηθό φόρμας για να επιλέξετε μια τιμή για το πεδίο αναζήτησης στο Microsoft Dynamics CRM 3.0
921621 Μπορείτε να δημιουργήσετε και να στείλετε μια γρήγορη εκστρατεία ακόμη και εάν συνδέεστε στο Microsoft Dynamics CRM 3.0 ως χρήστης που δεν διαθέτει δικαιώματα για την οντότητα εκστρατείας
921653 Το πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM για Outlook σταματάει να αποκρίνεται όταν προωθείτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
922530 Error message when you try to create an opportunity from a contact in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "The record you are requesting is currently unavailable"
922662 Δεν μπορείτε να αλλάξετε ή να διαγράψετε μια πελατειακή σχέση που δημιουργείται από έναν άλλο χρήστη στο Microsoft Dynamics CRM 3.0
922807 Δεν μπορείτε να αναζητήσετε λέξεις που περιέχονται στο πλαίσιο "Λέξεις-κλειδιά" στην οντότητα "Διαφημιστικά έντυπα" όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα πρόσθετων κριτηρίων εύρεσης στο Microsoft Dynamics CRM 3.0
922840 Error message when you change the view of your calendar in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Conflicts with another appointment on your calendar"
922953 Property information is missing from the "<Entity> Properties" dialog box when you try to view the properties of an entity in Microsoft Dynamics CRM 3.0
923057 Δεν είναι δυνατό να εντοπιστεί μια επαφή ή ένας υποψήφιος πελάτης όταν χρησιμοποιείτε το πεδίο "Πλήρες όνομα" στη δυνατότητα πρόσθετων κριτηρίων εύρεσης στο Microsoft Dynamics CRM 3.0
923071 Error message when you go offline in the Microsoft Dynamics CRM laptop client for Microsoft Office Outlook: "The data you have entered for one or more fields is too long. The record will be saved in CRM with truncated data"
923074 Η λίστα "Δραστηριότητες" δεν αποθηκεύεται σε αλφαβητική σειρά όταν χρησιμοποιείτε τη στήλη "Σχετικά με" για να ταξινομήσετε τη λίστα στην εφαρμογή Web του Microsoft Dynamics CRM 3.0
923168 Error message when you try to install the Data Migration Pack for Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Fail to install the required database tables"
923258 Η ιδιότητα invariantname μεταφράζεται απροσδόκητα όταν προσαρμόζετε το χαρακτηριστικό statuscode μιας οντότητας στο Microsoft Dynamics CRM 3.0
923278 Ο Βοηθός φόρμας δεν εμφανίζει τα δεδομένα όταν δημιουργείτε μια δραστηριότητα παρακολούθησης στο Microsoft Dynamics CRM 3.0
923281 Το πρόγραμμα-πελάτη σταματάει να αποκρίνεται όταν προσπαθείτε να αποσυνδεθείτε ή να εκτελέσετε τη λειτουργία "Συγχρονισμός Outlook με CRM" στο πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM για Outlook
923387 Error message when you view a report in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "System.Web.Services.Protocols.SoapException: The feature: "Report history snapshots" is not supported in this edition of Reporting Services."
923613 Η Βοήθεια δεν είναι διαθέσιμη για το φάκελο "Αναφορές" στο πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM για Outlook
923818 Οι αλλαγές στην επιλογή "Τύπος συμπεριφοράς" σε μια οντότητα σχέσης δεν αποθηκεύονται μετά την εισαγωγή προσαρμογών στο Microsoft Dynamics CRM 3.0
923999 Το αρχείο προσαρμογής που έχει εξαχθεί δεν περιέχει ένα πεδίο σχέσης ακόμη και εάν ορίσετε το επίπεδο απαίτησης σε "Απαιτείται από επιχείρηση" ή "Συνιστάται από επιχείρηση" για αυτό το πεδίο σχέσης στο Microsoft Dynamics CRM 3.0
924105 Δεν μπορείτε να προβάλετε τις σχετικές καρτέλες που σχετίζονται με ένα θυγατρικό λογαριασμό και οι οποίες βρίσκονται στο κάτω επίπεδο στο Microsoft Dynamics CRM 3.0
924309 Οι αλλαγές για τις καρτέλες "Ουρά" και "Προϊόν" δεν εμφανίζονται αφού αλλάξετε αυτές τις καρτέλες χωρίς σύνδεση στο πρόγραμμα-πελάτη φορητού υπολογιστή του Microsoft CRM για Outlook
924343 Ενδεχομένως να αντιμετωπίζετε χαμηλή απόδοση όταν μετακινείτε το δείκτη πάνω από στοιχεία σε ένα μενού στο Microsoft Dynamics CRM 3.0
924369 Error message when you try to use a customized lookup view in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "An error has occurred. For more information, contact your system administrator. Error code: 0x80040248"
924371 Error message when you run a report in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "An unexpected error occurred in Report Processing. (rsInternalError)"
924383 Δεν μπορείτε να κάνετε κύλιση σε μια σελίδα Τμήματος Web στο πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 3.0 για Outlook
924425 Η ιστοσελίδα "Διαθέσιμες ώρες" ενημερώνεται σταδιακά όταν κάνετε κλικ στην επιλογή "Εύρεση διαθέσιμων ωρών" στην ιστοσελίδα "Προγραμματισμός δραστηριότητας εξυπηρέτησης" στο Microsoft Dynamics CRM 3.0
924454 Error message when you run a solution that sets the state of a request or of a response for an entity in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "This method can only be called in the context of web service request"
924803 Error message when you run the "Synchronize Outlook with CRM" function in the Microsoft Dynamics CRM desktop client for Outlook: "The logged-on user does not have the appropriate security permissions to view these records or perform the specific action"
924879 Απενεργοποιημένες καρτέλες προσαρμοσμένων οντοτήτων είναι ορατές απροσδόκητα στη σχετική προβολή στο Microsoft Dynamics CRM 3.0
924882 Αντιμετωπίζετε διάφορα προβλήματα εάν η λίστα σχέσεων είναι μεγαλύτερη από μία σελίδα όταν προσπαθείτε να προβάλετε σχέσεις ευκαιρίας στο Microsoft Dynamics CRM 3.0
924896 Error message if you try to select a second row in the view editor in the Advanced Find feature or in the Customization feature in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Permission denied"
924997 Ένα συμβάν επεξήγησης δεν εκτελείται όπως αναμενόταν όταν προκύπτει το συμβάν επεξήγησης λόγω ενός κανόνα ροής εργασίας στο Microsoft Dynamics CRM 3.0
925163 Δεν υπάρχουν δικαιώματα κοινής χρήσης της δευτερεύουσας καρτέλας μετά τη συγχώνευση των δύο καρτελών που περιέχουν διαφορετικά δικαιώματα κοινής χρήσης στο Microsoft Dynamics CRM 3.0
925233 Η τιμή της ιδιότητας "Με δυνατότητα αναζήτησης" δεν εισάγεται όταν εισάγετε προσαρμογές που περιέχουν την ιδιότητα "Με δυνατότητα αναζήτησης" στο Microsoft Dynamics CRM 3.0
925437 Error message when you send an e-mail message from the Microsoft Dynamics CRM 3.0 Web client: "Insufficient Permissions"
925473 Μπορείτε να προβάλετε τα δεδομένα όλων των χρηστών συστήματος όταν κάνετε κλικ στην επιλογή "Εύρεση διαθέσιμων ωρών" στο παράθυρο διαλόγου "Προγραμματισμός δραστηριότητας εξυπηρέτησης" στο Microsoft Dynamics CRM 3.0
925505 Το Microsoft Outlook σταματάει να αποκρίνεται όταν κάνετε κλικ σε ένα κουμπί εντολής στη γραμμή εργαλείων Microsoft Dynamics CRM
925532 Error message when you track a Rich Text Format e-mail message in Microsoft Dynamics CRM client for Outlook: "An error occurred promoting this item to Microsoft CRM"
925536 Error message when you page through the results of a view that contains a column that has the ntext type: "A SQL Server error occurred. For more information, contact your system administrator Error Code: 0x80044150"
925540 Error message when you try to view the second page of e-mail activities in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Invalid Argument"
925541 Δεν μπορείτε να επιλέξετε προσφορές στη λίστα "Τύπος καρτέλας" ακόμη και εάν διαθέτετε δικαιώματα ανάγνωσης για προσφορές στο Microsoft Dynamics CRM 3.0
925780 Η υπηρεσία παροχής του βιβλίου διευθύνσεων για το πρόγραμμα-πελάτη του Microsoft Dynamics CRM για Outlook μπορεί να διαρκέσει πολλές ώρες έως ότου συγχρονιστεί εάν υπάρχουν πολλές καρτέλες σε οντότητες στο Microsoft Dynamics CRM 3.0
925874 Υπάρχει μια ενημέρωση για τις αλλαγές στη θερινή ώρα για το έτος 2007 διαθέσιμη για το Microsoft Dynamics CRM 3.0 και για το πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 3.0 για Outlook
926009 Λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος όταν προσθέτετε ένα μέλος σε μια λίστα μάρκετινγκ στο πρόγραμμα-πελάτη του Microsoft Dynamics CRM για Outlook
926162 Στη γραμμή θέματος ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αντί για ορισμένους ειδικούς χαρακτήρες εμφανίζεται ο κώδικας HTML όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργικότητα "Αποστολή άμεσου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" στο Microsoft Dynamics CRM 3.0
926581 Μια διαδικασία ροής εργασίας που χρησιμοποιεί δυναμικά πεδία δεδομένων για την ημερομηνία δεν είναι δυνατό να ανακτήσει την ημερομηνία στο Microsoft Dynamics CRM 3.0
926811 Το Outlook σταματάει να αποκρίνεται όταν εκχωρείτε μία ή περισσότερες εργασίες σε άλλο χρήστη στο πρόγραμμα-πελάτη φορητού υπολογιστή του Microsoft Dynamics CRM για Outlook
927114 Δεν εκτελείται μια ενέργεια όταν δημιουργείτε έναν κανόνα ροής εργασίας που χρησιμοποιεί την επιλογή "Αναμονή για χρονόμετρο" για να εκτελέσει την ενέργεια στο Microsoft Dynamics CRM 3.0
927205 A red question mark appears instead of the "Customer" icon for an account or for a contact in the Case: New dialog box in Microsoft Dynamics CRM 3.0
927206 Μια λίστα καταχωρήσεων που περιέχει χαρακτήρες στα Φινλανδικά ή τα Νορβηγικά δεν αποθηκεύεται όπως αναμενόταν στο Microsoft Dynamics CRM 3.0
927207 Τα συνημμένα μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχουν λανθασμένες δηλώσεις τύπου περιεχομένου όταν στέλνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια εξωτερική διεύθυνση στο Microsoft Dynamics CRM
927667 Η ιστοσελίδα "Εισαγωγή προσαρμογών" δεν κλείνει όπως αναμενόταν όταν προσπαθείτε να εισαγάγετε προσαρμογές στο Microsoft Dynamics CRM 3.0 αφού εγκαταστήσετε τον Internet Explorer 7
927854 Αντιμετωπίζετε χαμηλή απόδοση όταν προσπαθείτε να φορτώστε φόρμες στο Microsoft Dynamics CRM 3.0
927875 Error message when you try to merge records in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "An error has occurred"
928272 Το Outlook τερματίζει απροσδόκητα όταν κάνετε κλικ στην επιλογή "Εργασία χωρίς σύνδεση" στο πρόγραμμα-πελάτη φορητού υπολογιστή του Microsoft Dynamics CRM για Outlook
928463 Δεν είναι δυνατή η αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ένα λογαριασμό όταν χρησιμοποιείτε την εντολή "Αποστολή άμεσου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" στο Microsoft Dynamics CRM 3.0
928593 Error message when you reimport a customization into Microsoft Dynamics CRM 3.0: "The selected customization file does not conform to the required customization file schema"
928958 Error message when you merge accounts or contacts in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "A record with these values already exists. A duplicate record cannot be created"
929082 Είναι διαθέσιμη η ενημέρωση του Microsoft Dynamics CRM 3.0 για δοκιμή θερινής ώρας Δυτικής Αυστραλίας
929147 Οι επαφές που προσθέσατε στην καρτέλα "Άλλες επαφές" για μια προσφορά ή για μια παραγγελία λείπουν μετά τη συγχώνευση επαφών στο Microsoft Dynamics CRM 3.0
929148 Μια προεπιλεγμένη τιμή δεν ενημερώνεται σε ένα πεδίο λίστας επιλογών όταν δημιουργείτε μια δραστηριότητα παρακολούθησης στο Microsoft Dynamics CRM 3.0
929350 Δεν μπορείτε να προβάλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρακολουθούνται από το CRM στο Microsoft Dynamics CRM 3.0 αφού εγκαταστήσετε την άμεση επιδιόρθωση 917277
929421 Ο φόρος δεν υπολογίζεται όταν το Microsoft Dynamics CRM 3.0 υπολογίζει το εκτεταμένο ποσό για ένα προϊόν ευκαιρίας
929488 Error message when you attach a .docx file to a record in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "File Upload Failure"
929634 Αφού αναβαθμίσετε το Microsoft CRM 1.2 σε Microsoft Dynamics CRM 3.0, δεν μπορείτε να μετονομάσετε ή να διαγράψετε προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά που περιέχουν εκτεταμένους χαρακτήρες στα ονόματα σχήματος
929692 Ορισμένοι χρήστες εξακολουθούν να μπορούν να προσθέσουν νέες επαφές σε μια καρτέλα μετά την απενεργοποίηση της καρτέλας στο Microsoft Dynamics CRM 3.0
929904 Error message when you try to send an e-mail message that contains attachments in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "The Server was unable to process the request" or "External component has thrown an exception"
931270 Error message when you use the Microsoft Dynamics CRM client for Microsoft Office Outlook: "Microsoft Office Outlook has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience"
931996 Error message when you update an e-mail activity in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "SQL Server Timeout expired"
932984 Πώς μπορείτε να κάνετε τις αλλαγές θερινής ώρας για το έτος 2007 χρησιμοποιώντας τον "Οδηγό ενημέρωσης ζώνης ώρας" για Microsoft Dynamics CRM 3.0
933064 Error message when you click a related entity in a custom entity form in the Turkish version of Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Bir hata olustu. Daha fazla bilgi icin system yöneticinize basvurun"
934738 Error message when you edit a note after you install hotfix 917797 in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Error on page"
938238 Μπορείτε να διαβάσετε τις δραστηριότητες ενός λογαριασμού ακόμη και εάν δεν έχετε δυνατότητα πρόσβασης στο λογαριασμό στο Microsoft Dynamics CRM 3.0

Επιδιορθώσεις και ενημερώσεις που πρέπει να ενεργοποιήσετε ή να ρυθμίσετε με μη αυτόματο τρόπο

Η Συνάθροιση ενημερώσεων 2 περιέχει άμεσες επιδιορθώσεις και ενημερώσεις που πρέπει να ενεργοποιήσετε ή να ρυθμίσετε με μη αυτόματο τρόπο Αυτές οι άμεσες επιδιορθώσεις και αυτές οι ενημερώσεις περιγράφονται στα παρακάτω άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft.

Άμεσες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται στη Συνάθροιση ενημερώσεων 1 που πρέπει να ενεργοποιήσετε ή να ρυθμίσετε με μη αυτόματο τρόπο

Σημείωση Εάν προηγουμένως εγκαταστήσατε τη Συνάθροιση ενημερώσεων 1 και έχετε ενεργοποιήσει αυτές τις άμεσες επιδιορθώσεις και ενημερώσεις με μη αυτόματο τρόπο, δεν χρειάζεται να τις ενεργοποιήσετε με μη αυτόματο τρόπο αφού εφαρμόσετε τη Συνάθροιση ενημερώσεων 2.
911022 Δεν μπορείτε να εμποδίσετε τους χρήστες να εκτυπώνουν δεδομένα στο Microsoft CRM 3.0 ή να εξάγουν δεδομένα από το Microsoft CRM 3.0 στο Microsoft Excel
911520 Οι δραστηριότητες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποστέλλονται αυτόματα στους παραλήπτες όταν διανέμετε δραστηριότητες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για μια εκστρατεία στο Microsoft Dynamics CRM
912061 Ορισμένα πεδία δεν είναι διαθέσιμα ως κριτήρια αναζήτησης όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα πρόσθετων κριτηρίων εύρεσης στο Microsoft Dynamics CRM 3.0
912153 Όταν δημιουργείτε μια δραστηριότητα παρακολούθησης απόκρισης εκστρατείας ή μια δραστηριότητα παρακολούθησης εξυπηρέτησης στο Microsoft Dynamics CRM, το πεδίο "Πελάτης" δεν ενημερώνεται αυτόματα με το αρχικό όνομα λογαριασμού
913645 Τα πεδία "Γονικός λογαριασμός" και "Γονικός πελάτης" δεν είναι διαθέσιμα όταν προσπαθείτε να επεξεργαστείτε μαζικά πολλές καρτέλες "Επαφή" ή "Λογαριασμός" στο Microsoft Dynamics CRM 3.0
917098 Δεν μπορείτε να μετονομάσετε μια οντότητα εκστρατείας ή τα χαρακτηριστικά οντοτήτων στο Microsoft Dynamics CRM 3.0
917545 Error message when you try to view the service calendar in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "An unhandled exception was generated during the execution of the current web request"
919534 Εμφανίζονται οι φόρμες του Microsoft Outlook αντί των αναμενόμενων φορμών Web του Microsoft Dynamics CRM 3.0 στο πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 3.0 για Outlook

Άμεσες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται στη Συνάθροιση ενημερώσεων 2 που πρέπει να ενεργοποιήσετε ή να ρυθμίσετε με μη αυτόματο τρόπο

919419 Δημιουργούνται διπλότυπα στοιχεία ουράς αφού λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει σταλεί σε μια ουρά στο Microsoft Dynamics CRM 3.0
923818 Οι αλλαγές στην επιλογή "Τύπος συμπεριφοράς" σε μια οντότητα σχέσης δεν αποθηκεύονται μετά την εισαγωγή προσαρμογών στο Microsoft Dynamics CRM 3.0
925473 Μπορείτε να προβάλετε τα δεδομένα όλων των χρηστών συστήματος όταν κάνετε κλικ στην επιλογή "Εύρεση διαθέσιμων ωρών" στο παράθυρο διαλόγου "Προγραμματισμός δραστηριότητας εξυπηρέτησης" στο Microsoft Dynamics CRM 3.0
925780 Η υπηρεσία παροχής του βιβλίου διευθύνσεων για το πρόγραμμα-πελάτη του Microsoft Dynamics CRM για Outlook μπορεί να διαρκέσει πολλές ώρες έως ότου συγχρονιστεί εάν υπάρχουν πολλές καρτέλες σε οντότητες στο Microsoft Dynamics CRM 3.0
917348 You cannot configure a relationship in the "Relationship: Account to Account" dialog box in Microsoft Dynamics CRM 3.0
929634 Αφού αναβαθμίσετε το Microsoft CRM 1.2 σε Microsoft Dynamics CRM 3.0, δεν μπορείτε να μετονομάσετε ή να διαγράψετε προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά που περιέχουν εκτεταμένους χαρακτήρες στα ονόματα σχήματος
921235 Αντιμετωπίζετε χρονικά όρια λήξης ή χαμηλή απόδοση όταν αντιστοιχίζετε εκ νέου καρτέλες από ένα χρήστη σε έναν άλλο στο Microsoft Dynamics CRM 3.0
921065 Οι υπηρεσίες Internet Information Services σταματούν να αποκρίνονται σε ένα διακομιστή Microsoft Dynamics CRM 3.0

Τρόπος λήψης της συνάθροισης ενημερώσεων

Διακομιστής Microsoft Dynamics CRM 3.0

Το αρχείο που ακολουθεί είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft.

ΛήψηΚάντε λήψη του πακέτου CRM3.0-KB927751-Server-ENU.exe τώρα.

Ημερομηνία έκδοσης: 25 Ιουνίου 2007

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης των αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον παρακάτω αριθμό άρθρου για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:
119591 Τρόπος λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγχει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο ενημερωμένο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε ασφαλείς διακομιστές που βοηθούν στην αποφυγή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Πρόγραμμα-πελάτης Microsoft Dynamics CRM 3.0 για Microsoft Office Outlook

Το αρχείο που ακολουθεί είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft.

ΛήψηΚάντε λήψη του πακέτου CRM3.0-KB927751-Client-ENU.exe τώρα.

Ημερομηνία έκδοσης: 25 Ιουνίου 2007

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης των αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον παρακάτω αριθμό άρθρου για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:
119591 Τρόπος λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο ενημερωμένο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε ασφαλείς διακομιστές που βοηθούν στην αποφυγή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Προαπαιτούμενα

Πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Microsoft Dynamics CRM 3.0 για να εφαρμόσετε αυτήν τη συνάθροιση ενημερώσεων.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Εάν σας ζητηθεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή, πρέπει να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή αφού εγκαταστήσετε αυτήν τη συνάθροιση ενημερώσεων.

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση αυτής της συνάθροισης ενημερώσεων διαθέτει τα χαρακτηριστικά αρχείων (ή μεταγενέστερα χαρακτηριστικά αρχείων) που περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία περιλαμβάνονται στην Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλετε τις πληροφορίες των αρχείων, οι πληροφορίες μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ UTC και τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας στο στοιχείο Ημερομηνία και ώρα στον Πίνακα Ελέγχου.

Διακομιστής Microsoft Dynamics CRM 3.0

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏρα
Action.jsΔεν εφαρμόζεται26,36714-Μαρ-200719:05
Activity.jsΔεν εφαρμόζεται8,59514-Μαρ-200719:05
Alllookups.xmlΔεν εφαρμόζεται18,68613-Φεβ-200723:59
Appgrid.cssΔεν εφαρμόζεται1,86914-Μαρ-200719:05
Appgrid.htcΔεν εφαρμόζεται11,81714-Μαρ-200719:05
Autoshow.htcΔεν εφαρμόζεται9,56914-Μαρ-200719:05
Blank.aspxΔεν εφαρμόζεται9814-Μαρ-200719:05
Category_followup.htcΔεν εφαρμόζεται6,96714-Μαρ-200719:05
Clientcontrol.htcΔεν εφαρμόζεται4,94614-Μαρ-200719:05
Controls.cssΔεν εφαρμόζεται3,17714-Μαρ-200719:05
Crmbulkmailservice.exe3.0.5300.15582,854,76015-Μαρ-200704:29
Crmcache.dll3.0.5300.1558301,41615-Μαρ-200704:29
Crmmetadatacache.dll3.0.5300.1558204,13615-Μαρ-200704:29
Crmnativeinteropproxy.dll3.0.5300.15583,422,05615-Μαρ-200704:31
Crmobjectmodel.dll3.0.5300.15586,759,78415-Μαρ-200704:31
Crmrichclientsync.dll3.0.5300.15583,157,35215-Μαρ-200704:29
Crmsecurity.dll3.0.5300.1558769,89615-Μαρ-200704:30
Crmworkflowservice.exe3.0.5300.15583,903,33615-Μαρ-200704:29
Customizations.xsdΔεν εφαρμόζεται54,36314-Μαρ-200719:05
Duration.htcΔεν εφαρμόζεται9,74514-Μαρ-200719:05
Edit.aspxΔεν εφαρμόζεται7,81514-Μαρ-200719:05
Fileupload.jsΔεν εφαρμόζεται1,40514-Μαρ-200719:05
Form.crm.htcΔεν εφαρμόζεται9,82514-Μαρ-200719:05
Global.jsΔεν εφαρμόζεται19,44814-Μαρ-200719:05
Grid.cssΔεν εφαρμόζεται1,76314-Μαρ-200719:05
Img.lu.htcΔεν εφαρμόζεται17,85414-Μαρ-200719:05
Invoice status detail.rdlΔεν εφαρμόζεται63,64414-Μαρ-200719:05
Invoice status.rdlΔεν εφαρμόζεται31,99614-Μαρ-200719:05
Listaction.jsΔεν εφαρμόζεται8,74814-Μαρ-200719:05
Lookupdialogsappgrid.jsΔεν εφαρμόζεται4,67714-Μαρ-200719:05
Manageattribute.aspxΔεν εφαρμόζεται12,75614-Μαρ-200719:05
Manageattribute.jsΔεν εφαρμόζεται15,56814-Μαρ-200719:05
Menu.htcΔεν εφαρμόζεται13,02614-Μαρ-200719:05
Microsoft.crm.application.components.application.dll3.0.5300.1558689,51215-Μαρ-200704:18
Microsoft.crm.application.components.core.dll3.0.5300.1558288,10415-Μαρ-200704:17
Microsoft.crm.application.components.platform.dll3.0.5300.1558370,02415-Μαρ-200704:19
Microsoft.crm.application.components.sdk.formcontrols.dll3.0.5300.155891,49615-Μαρ-200704:19
Microsoft.crm.application.components.strings.dll3.0.5300.1558726,37615-Μαρ-200704:17
Microsoft.crm.application.components.ui.dll3.0.5300.1558222,56815-Μαρ-200704:18
Microsoft.crm.application.pages.dll3.0.5300.1558968,04015-Μαρ-200704:17
Microsoft.crm.dll3.0.5300.1558382,31215-Μαρ-200704:17
Microsoft.crm.managedinterop.dll3.0.5300.155883,30415-Μαρ-200704:20
Microsoft.crm.metadataservice.dll3.0.5300.1558165,22415-Μαρ-200704:20
Microsoft.crm.objectmodel.dll3.0.5300.1558320,87215-Μαρ-200704:20
Microsoft.crm.platform.bulkoperationcontrolassembly.dll3.0.5300.155838,24815-Μαρ-200704:17
Microsoft.crm.platform.callout.manager.dll3.0.5300.155850,53615-Μαρ-200704:20
Microsoft.crm.platform.proxy.dll3.0.5300.15581,221,99215-Μαρ-200704:18
Microsoft.crm.platform.sdk.dll3.0.5300.1558247,14415-Μαρ-200704:18
Microsoft.crm.platform.server.dll3.0.5300.1558247,14415-Μαρ-200704:20
Microsoft.crm.scheduling.dll3.0.5300.1558308,58415-Μαρ-200704:18
Microsoft.crm.se.timezonesettings.exe3.0.5300.1558410,98415-Μαρ-200704:18
Microsoft.crm.se.timezoneupdate.admintool.dll3.0.5300.1558673,12815-Μαρ-200704:17
Microsoft.crm.se.timezoneupdate.timezoneupdatepatch.exe3.0.5300.155816,23215-Μαρ-200704:18
Microsoft.crm.setup.databaseinstaller.dll3.0.5300.155854,63215-Μαρ-200704:20
Microsoft.crm.tools.importexportpublish.dll3.0.5300.1558161,12815-Μαρ-200704:20
Microsoft.crm.tools.workflowlibrary.dll3.0.5300.1558275,81615-Μαρ-200704:18
Microsoft.crm.webservices.dll3.0.5300.1558456,04015-Μαρ-200704:17
Mscrm30manageaccountandcontactparentrelationships.exe3.0.5300.155871,01615-Μαρ-200704:18
Mscrmfastreassign.exe3.0.5300.155875,11215-Μαρ-200704:18
Mscrmrenameattributes.exe3.0.5300.155854,63215-Μαρ-200704:18
Notes.cssΔεν εφαρμόζεται80014-Μαρ-200719:05
Notes.htcΔεν εφαρμόζεται16,90921-Μαρ-200719:32
Notesprint.cssΔεν εφαρμόζεται45914-Μαρ-200719:05
Pkgutil.cmdΔεν εφαρμόζεται11323-Μαρ-200716:24
Popupmenu.jsΔεν εφαρμόζεται5,04314-Μαρ-200719:05
Print.cssΔεν εφαρμόζεται1,07814-Μαρ-200719:05
Print_dlg.aspxΔεν εφαρμόζεται8,82214-Μαρ-200719:05
Relatedinformation.htcΔεν εφαρμόζεται8,60714-Μαρ-200719:05
Sales pipeline.rdlΔεν εφαρμόζεται108,50614-Μαρ-200719:06
Select.htcΔεν εφαρμόζεται14,68014-Μαρ-200719:05
Service activity volume detail.rdlΔεν εφαρμόζεται100,12314-Μαρ-200719:06
Service activity volume.rdlΔεν εφαρμόζεται65,80614-Μαρ-200719:06
Sfautil.jsΔεν εφαρμόζεται40214-Μαρ-200719:05
Showusage.aspxΔεν εφαρμόζεται1,63714-Μαρ-200719:05
Showusage.jsΔεν εφαρμόζεται91214-Μαρ-200719:05
Stage.aspxΔεν εφαρμόζεται78814-Μαρ-200719:05
Startendduration.jsΔεν εφαρμόζεται9,73114-Μαρ-200719:05
Syscustutil.jsΔεν εφαρμόζεται5,83114-Μαρ-200719:05
Systemsettings.aspxΔεν εφαρμόζεται33,57914-Μαρ-200719:05
Table.dtm.htcΔεν εφαρμόζεται13,28814-Μαρ-200719:05
Util.jsΔεν εφαρμόζεται20,38114-Μαρ-200719:05
Viewmanager.jsΔεν εφαρμόζεται13,64614-Μαρ-200719:05
Workflow.dll3.0.5300.15584,126,05615-Μαρ-200704:29
Edit.aspxΔεν εφαρμόζεται4,57714-Μαρ-200719:05
Microsoft.crm.metadataservice.dll3.0.5300.1558165,22415-Μαρ-200704:19
Microsoft.crm.setup.databaseinstaller.dll3.0.5300.155854,63215-Μαρ-200704:20
Microsoft.crm.tools.importexportpublish.dll3.0.5300.1558161,12815-Μαρ-200704:19
Util.jsΔεν εφαρμόζεται1,52414-Μαρ-200719:05
Microsoft.crm.dll3.0.5300.1375,56017-Νοέμ-200504:39
Microsoft.crm.managedinterop.dll3.0.5300.180,64817-Νοέμ-200504:38
Microsoft.crm.objectmodel.dll3.0.5300.1318,21617-Νοέμ-200504:39
Microsoft.crm.platform.callout.manager.dll3.0.5300.143,78417-Νοέμ-200504:38
Microsoft.crm.platform.proxy.dll3.0.5300.11,219,33617-Νοέμ-200504:39
Microsoft.crm.platform.sdk.dll3.0.5300.1244,48817-Νοέμ-200504:39
Microsoft.crm.platform.server.dll3.0.5300.1244,48817-Νοέμ-200504:39
Microsoft.crm.scheduling.dll3.0.5300.1305,92817-Νοέμ-200504:39
Crmdbhotfix.dll3.0.5300.1605105,83228-Μαρ-200710:45
Kb911321_client.dll3.0.5300.155860,77615-Μαρ-200704:26
Kb911322_client.dll3.0.5300.155858,72815-Μαρ-200704:26
Kb913954_client.dll3.0.5300.155896,10415-Μαρ-200704:26
Kb914644_client.dll3.0.5300.155889,44815-Μαρ-200704:26
Kb914799_client.dll3.0.5300.155862,31215-Μαρ-200704:26
Kb915024_client.dll3.0.5300.155875,62415-Μαρ-200704:26
Kb915722_client.dll3.0.5300.1558106,85615-Μαρ-200704:26
Kb915799_client.dll3.0.5300.155863,84815-Μαρ-200704:26
Kb916629_client.dll3.0.5300.155875,11215-Μαρ-200704:26
Kb917098_client.dll3.0.5300.155997,64022-Μαρ-200715:36
Kb917109_client.dll3.0.5300.155861,28815-Μαρ-200704:26
Kb917536_client.dll3.0.5300.155883,81615-Μαρ-200704:26
Kb918990_client.dll3.0.5300.155869,48015-Μαρ-200704:26
Kb919008_client.dll3.0.5300.155890,98415-Μαρ-200704:26
Kb919429_client.dll3.0.5300.155863,33615-Μαρ-200704:26
Kb922807_client.dll3.0.5300.155865,89615-Μαρ-200704:26
Kb923057_client.dll3.0.5300.155878,69615-Μαρ-200704:26
Kb923074_client.dll3.0.5300.155862,31215-Μαρ-200704:26
Kb924105_client.dll3.0.5300.155891,49615-Μαρ-200704:26
Kb924371_client.dll3.0.5300.155892,00815-Μαρ-200704:26
Kb924882_client.dll3.0.5300.155865,89615-Μαρ-200704:26
Kb925163_client.dll3.0.5300.155869,48015-Μαρ-200704:26
Kb925473_client.dll3.0.5300.155869,99215-Μαρ-200704:26
Kb925874_client.dll3.0.5300.1558122,72815-Μαρ-200704:26

Πρόγραμμα-πελάτης Microsoft Dynamics CRM 3.0 για Microsoft Office Outlook

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏρα
Action.jsΔεν εφαρμόζεται26,36714-Μαρ-200719:05
Activity.jsΔεν εφαρμόζεται8,59514-Μαρ-200719:05
Alllookups.xmlΔεν εφαρμόζεται18,68613-Φεβ-200723:59
Appgrid.cssΔεν εφαρμόζεται1,86914-Μαρ-200719:05
Appgrid.htcΔεν εφαρμόζεται11,81714-Μαρ-200719:05
Autoshow.htcΔεν εφαρμόζεται9,56914-Μαρ-200719:05
Blank.aspxΔεν εφαρμόζεται9814-Μαρ-200719:05
Category_followup.htcΔεν εφαρμόζεται6,96714-Μαρ-200719:05
Clientcontrol.htcΔεν εφαρμόζεται4,94614-Μαρ-200719:05
Controls.cssΔεν εφαρμόζεται3,17714-Μαρ-200719:05
Crmaddin.dll3.0.5300.15581,182,56815-Μαρ-200704:30
Crmnativeinteropproxy.dll3.0.5300.15583,422,05615-Μαρ-200704:31
Crmobjectmodel.dll3.0.5300.15586,759,78415-Μαρ-200704:31
Crmoutlookproxy.dll3.0.5300.15581,405,28815-Μαρ-200704:29
Crmsecurity.dll3.0.5300.1558769,89615-Μαρ-200704:30
Customizations.xsdΔεν εφαρμόζεται54,36314-Μαρ-200719:05
Duration.htcΔεν εφαρμόζεται9,74514-Μαρ-200719:05
Edit.aspxΔεν εφαρμόζεται7,81514-Μαρ-200719:05
Form.crm.htcΔεν εφαρμόζεται9,82514-Μαρ-200719:05
Global.jsΔεν εφαρμόζεται19,42814-Μαρ-200719:05
Grid.cssΔεν εφαρμόζεται1,76314-Μαρ-200719:05
Img.lu.htcΔεν εφαρμόζεται17,85414-Μαρ-200719:05
Lookupdialogsappgrid.jsΔεν εφαρμόζεται4,67714-Μαρ-200719:05
Menu.htcΔεν εφαρμόζεται13,02614-Μαρ-200719:05
Microsoft.crm.application.components.application.dll3.0.5300.1558599,40015-Μαρ-200704:19
Microsoft.crm.application.components.core.dll3.0.5300.1558292,20015-Μαρ-200704:18
Microsoft.crm.application.components.platform.dll3.0.5300.1558410,98415-Μαρ-200704:20
Microsoft.crm.application.components.sdk.formcontrols.dll3.0.5300.155891,49615-Μαρ-200704:20
Microsoft.crm.application.components.strings.dll3.0.5300.1558726,37615-Μαρ-200704:18
Microsoft.crm.application.components.ui.dll3.0.5300.1558222,56815-Μαρ-200704:19
Microsoft.crm.application.outlook.offlinesync.dll3.0.5300.155883,30415-Μαρ-200704:18
Microsoft.crm.application.pages.dll3.0.5300.1558738,66415-Μαρ-200704:17
Microsoft.crm.dll3.0.5300.1558382,31215-Μαρ-200704:18
Microsoft.crm.managedinterop.dll3.0.5300.155883,30415-Μαρ-200704:20
Microsoft.crm.objectmodel.dll3.0.5300.1558320,87215-Μαρ-200704:21
Microsoft.crm.platform.callout.manager.dll3.0.5300.155850,53615-Μαρ-200704:20
Microsoft.crm.platform.server.dll3.0.5300.1558247,14415-Μαρ-200704:20
Notes.cssΔεν εφαρμόζεται80014-Μαρ-200719:05
Notes.htcΔεν εφαρμόζεται16,90921-Μαρ-200719:32
Notesprint.cssΔεν εφαρμόζεται45914-Μαρ-200719:05
Pkgutil.cmdΔεν εφαρμόζεται11323-Μαρ-200716:24
Popupmenu.jsΔεν εφαρμόζεται5,04314-Μαρ-200719:05
Print.cssΔεν εφαρμόζεται1,07814-Μαρ-200719:05
Print_dlg.aspxΔεν εφαρμόζεται8,82214-Μαρ-200719:05
Relatedinformation.htcΔεν εφαρμόζεται8,60714-Μαρ-200719:05
Select.htcΔεν εφαρμόζεται14,68014-Μαρ-200719:05
Sfautil.jsΔεν εφαρμόζεται40214-Μαρ-200719:05
Stage.aspxΔεν εφαρμόζεται78814-Μαρ-200719:05
Syncqueue.dll3.0.5300.1558396,13615-Μαρ-200704:29
Table.dtm.htcΔεν εφαρμόζεται13,28814-Μαρ-200719:05
Util.jsΔεν εφαρμόζεται1,52414-Μαρ-200719:05
Viewmanager.jsΔεν εφαρμόζεται13,64614-Μαρ-200719:05
Edit.aspxΔεν εφαρμόζεται4,57714-Μαρ-200719:05
Microsoft.crm.dll3.0.5300.1375,57617-Νοέμ-200504:42
Microsoft.crm.managedinterop.dll3.0.5300.180,66417-Νοέμ-200504:42
Microsoft.crm.objectmodel.dll3.0.5300.1318,23217-Νοέμ-200504:42
Microsoft.crm.platform.callout.manager.dll3.0.5300.143,80017-Νοέμ-200504:42
Microsoft.crm.platform.server.dll3.0.5300.1244,50417-Νοέμ-200504:42
Περισσότερες πληροφορίες

Γνωστά θέματα

Προγράμματα τρίτων κατασκευαστών

Εάν έχετε εγκαταστήσει ένα πρόγραμμα τρίτου κατασκευαστή το οποίο καταχωρεί το αρχείο Microsoft.Crm.MetadataService.dll στο καθολικό cache συγκρότησης (GAC), ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ένα πρόβλημα στο Microsoft Dynamics CRM μετά την εγκατάσταση αυτής της συνάθροισης ενημερώσεων. Ενδεχομένως να αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα κατά την αποθήκευση μιας οντότητας ή ενός χαρακτηριστικού ή κατά την ενημέρωση μιας οντότητας ή ενός χαρακτηριστικού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στον παρακάτω αριθμό άρθρου για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:
934690 Error message when you save or update an entity or an attribute in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "An error has occurred. For more information, contact your system administrator"

Εξαγωγή και εισαγωγή προσαρμογών

Εάν οι προσαρμογές εξάγονται από ένα διακομιστή Microsoft Dynamics CRM που έχει εγκατεστημένη μια συνάθροιση ενημερώσεων, δεν μπορείτε να εισαγάγετε τις προσαρμογές σε ένα διακομιστή Microsoft Dynamics CRM που δεν έχει εγκατεστημένη την ίδια συνάθροιση ενημερώσεων. Εάν προσπαθείτε να εισαγάγετε προσαρμογές με αυτόν τον τρόπο, λαμβάνετε το εξής μήνυμα σφάλματος:
Το επιλεγμένο αρχείο σχήματος δεν συμφωνεί με τη μορφή που ζητήσατε. Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά την επικύρωση σχήματος στη γραμμή 37977, θέση 16.
Για αυτόν το λόγο, πρέπει να επαληθεύσετε ότι και οι δύο διακομιστές έχουν εγκατεστημένη την ίδια συνάθροιση ενημερώσεων όταν μεταφέρετε τις προσαρμογές μεταξύ δύο διακομιστών.

Διαγράψτε τα προσωρινά αρχεία Internet

Ενδεχομένως να πρέπει να διαγράψετε τα προσωρινά αρχεία Internet αφού εφαρμόσετε τις επιδιορθώσεις. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εκκινήστε τον Windows Internet Explorer.
 2. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή αρχείων.

Μηνύματα σφάλματος

Μήνυμα σφάλματος 1

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν τροποποιήσετε το μητρώο λανθασμένα χρησιμοποιώντας τον Επεξεργαστή μητρώου ή διαφορετική μέθοδο. Αυτά τα προβλήματα ενδέχεται να απαιτούν να εγκαταστήσετε ξανά το λειτουργικό σύστημα. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι δυνατό να επιλυθούν αυτά τα προβλήματα. Τροποποιείτε το μητρώο με δική σας ευθύνη.

Όταν εγκαθιστάτε τη Συνάθροιση ενημερώσεων 2 για το Microsoft Dynamics CRM 3.0, ενδέχεται να λάβετε το εξής μήνυμα σφάλματος:
Η εφαρμογή δημιούργησε μια εξαίρεση η οποία δεν ήταν δυνατό να αντιμετωπιστεί. Αναγνωριστικό διεργασίας 0x4f4 (1268), Αναγνωριστικό νήματος=0xe7c (3708).
Αυτό το πρόβλημα σχετίζεται με την ενημέρωση θερινής ώρας που περιλαμβάνεται στη Συνάθροιση ενημερώσεων 2. Αυτό το πρόβλημα προκύπτει για έναν από τους παρακάτω λόγους.

Αιτία 1

Λείπει ένα κλειδί μητρώου. Αυτό το κλειδί μητρώου απαιτείται από το αρχείο TimeZoneUpdatePatch.exe. Το αρχείο TimeZoneUpdatePatch.exe εκτελείται ως δευτερεύουσα διεργασία της εγκατάστασης της Συνάθροισης ενημερώσεων 2. Ανατρέξτε στη λύση 1 στη συνέχεια σε αυτήν την ενότητα.

Αιτία 2

Υποβάλλεται ερώτημα για ένα άγνωστο κλειδί μητρώου απαιτείται από το αρχείο TimeZoneUpdatePatch.exe. Το αρχείο TimeZoneUpdatePatch.exe εκτελείται ως δευτερεύουσα διεργασία της εγκατάστασης της Συνάθροισης ενημερώσεων 2. Ανατρέξτε στη λύση 2 στη συνέχεια σε αυτήν την ενότητα.

Σημείωση Οι ζώνες ώρας αποθηκεύονται στο μητρώο στην παρακάτω θέση:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones

Λύση 1

 1. Αντιγράψτε τις τιμές του κλειδιού μητρώου ζώνης ώρας σε ένα αρχείο κειμένου. Για να το κάνετε αυτό, σε ένα παράθυρο της γραμμής εντολών πληκτρολογήστε την εξής εντολή.
  REG QUERY "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones" /s | findstr /I "index software Dlt Std Display TZI" >TimeZoneRegInfo.txt
 2. Χρησιμοποιήστε την ίδια εντολή σε ένα άλλο διακομιστή Microsoft Dynamics CRM στον οποίο η Συνάθροιση ενημερώσεων 2 εγκαταστάθηκε με επιτυχία.
 3. Κάντε λήψη του αρχείου Windiff.exe. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία Web της Microsoft:
 4. Για να συγκρίνετε τα αρχεία TimeZoneRegInfo.txt, εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα Windiff.
 5. Συγκρίνετε τα αρχεία TimeZoneRegInfo.txt για να καθορίσετε ποιες ζώνες ώρας δεν έχουν καταχώρηση ευρετηρίου για μια συγκεκριμένη ζώνη ώρας. Οι ζώνες ώρας που δεν διαθέτουν μια καταχώρηση ευρετηρίου έχουν τιμή DWORD. Στη συνέχεια, ανοίξτε το μητρώο και πληκτρολογήστε τη σωστή τιμή. Για να ανοίξετε το μητρώο, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη, επιλέξτε Εκτέλεση και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε regedit.

Λύση 2

 1. Αντιγράψτε τις τιμές του κλειδιού μητρώου ζώνης ώρας σε ένα αρχείο κειμένου. Για να το κάνετε αυτό, σε ένα παράθυρο της γραμμής εντολών πληκτρολογήστε την εξής εντολή.
  REG QUERY "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones" /s | findstr /I "index software Dlt Std Display TZI" >TimeZoneRegInfo.txt
 2. Χρησιμοποιήστε την ίδια εντολή σε ένα άλλο διακομιστή Microsoft Dynamics CRM στον οποίο η Συνάθροιση ενημερώσεων 2 εγκαταστάθηκε με επιτυχία.
 3. Κάντε λήψη του αρχείου Windiff.exe. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία Web της Microsoft:
 4. Για να συγκρίνετε τα αρχεία TimeZoneRegInfo.txt, εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα Windiff.
 5. Στο αρχείο TimeZoneRegInfo.txt για το διακομιστή Microsoft Dynamics CRM στον οποίο η Συνάθροιση ενημερώσεων 2 εγκαταστάθηκε με επιτυχία, αναζητήστε τις άγνωστες ζώνες ώρας. Για παράδειγμα, το παρακάτω κλειδί μητρώου δεν επιτρέπει την επιτυχή εγκατάσταση της Συνάθροισης ενημερώσεων 2:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Jerusalem Standard Time
 6. Εξαγάγετε το άγνωστο κλειδί μητρώου ζώνης ώρας για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε το κλειδί μητρώου, κάντε κλικ στο μενού Αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Εξαγωγή. Αποθηκεύστε το κλειδί μητρώου ως αρχείο .reg.
 7. Εκκινήστε την εγκατάσταση της Συνάθροισης ενημερώσεων 2.
 8. Όταν η Συνάθροιση ενημερώσεων 2 εγκατασταθεί με επιτυχία, εισαγάγετε το άγνωστο κλειδί μητρώου ζώνης ώρας στο μητρώο. Για να το κάνετε αυτό, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο που δημιουργήσατε στο βήμα 6 παραπάνω σε αυτή την ενότητα.

Μήνυμα σφάλματος 2

Όταν εγκαθιστάτε τη Συνάθροιση ενημερώσεων 2 για το διακομιστή Microsoft Dynamics CRM, ενδέχεται να λάβετε το εξής μήνυμα σφάλματος:
Η εγκατάσταση απέτυχε να ενημερώσει τη βάση δεδομένων. Η εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης διακόπηκε. Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία υποστήριξης πελατών.
Διαφορετικά, το αρχείο καταγραφής της εγκατάστασης είναι δυνατό να περιέχει το εξής μήνυμα σφάλματος:
(Σφάλμα) Η προετοιμασία ενημέρωσης της βάσης δεδομένων απέτυχε με κωδικό 64541. Συνάρτηση: CCompActionBase::ValidateDBUpdateInstall File: c:\bt\716\src\crmse\installer\mscrmcustom\ccompactionbase.cpp Line: 758

Αιτία

Αυτό το πρόβλημα προκύπτει επειδή είναι εγκατεστημένη η Υποδομή μετεγκατάστασης δεδομένων.

Λύση

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση προγραμμάτων.
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθαφαίρεση προγραμμάτων, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Υποδομή μετεγκατάστασης δεδομένων του Microsoft Dynamics CRM.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

Μήνυμα σφάλματος 3

Όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε τη Συνάθροιση ενημερώσεων 2, λαμβάνετε το εξής μήνυμα σφάλματος:
Η εγκατάσταση απέτυχε να ενημερώσει τη βάση δεδομένων. Η εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης διακόπηκε. Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία υποστήριξης πελατών.
Επιπλέον, οι παρακάτω πληροφορίες είναι καταχωρημένες στο αρχείο KB927751_err.log στο διακομιστή Microsoft Dynamics CRM:

(Διάγνωση) Αποτυχία εκτέλεσης CrmDbHfExecute για KB923057 (Σφάλμα) Η ενημέρωση CHfHarness απέτυχε με τιμή επιστροφής = 80040e31 Συνάρτηση: CCrmDbHf::Update File: c:\bt\234\src\crmse\installer\mscrmcustom\crmdbhf.cpp Line: 160 (Πληροφορίες) Η επιβεβαίωση της εγκατάστασης απέτυχε.

Σημείωση Αυτό το αρχείο καταγραφής βρίσκεται στο φάκελο %windir%. Συνήθως, αυτός ο φάκελος είναι ο φάκελος C:\Windows.

Αιτία 1

Αυτό το πρόβλημα συμβαίνει συνήθως επειδή ένας μεγάλος αριθμός επαφών ενημερώνονται από την άμεση επιδιόρθωση 923057. Η άμεση επιδιόρθωση 923057 περιλαμβάνεται στη Συνάθροιση ενημερώσεων 2 για Microsoft Dynamics CRM 3.0.

Αιτία 2

Αυτό το πρόβλημα προκύπτει συνήθως εάν ισχύουν οι παρακάτω συνθήκες:
 • Το σύστημα αναβαθμίστηκε από Microsoft CRM 1.2 σε Microsoft Dynamics CRM 3.0.
 • Τα προσαρμοσμένα πεδία δημιουργήθηκαν στο Microsoft Dynamics CRM 3.0 για μη προσαρμοσμένα πεδία δραστηριοτήτων εργασιών ενός συγκεκριμένου τύπου στο Microsoft CRM 1.2.
Η παρουσία αυτών των πεδίων αποτρέπει την εγκατάσταση της άμεσης επιδιόρθωσης 913954. Η άμεση επιδιόρθωση 913954 περιλαμβάνεται στη Συνάθροιση ενημερώσεων 2 για το Microsoft Dynamics CRM 3.0.

Λύση 1

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν τροποποιήσετε το μητρώο λανθασμένα χρησιμοποιώντας τον Επεξεργαστή μητρώου ή διαφορετική μέθοδο. Αυτά τα προβλήματα ενδέχεται να απαιτούν να εγκαταστήσετε ξανά το λειτουργικό σύστημα. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι δυνατό να επιλυθούν αυτά τα προβλήματα. Τροποποιείτε το μητρώο με δική σας ευθύνη.

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, αυξήστε την τιμή DWORD για την καταχώρηση μητρώου HotfixDBTimeout. Αυτή η καταχώρηση μητρώου βρίσκεται στο παρακάτω δευτερεύον κλειδί μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSCRM
Η τιμή που ορίζετε για την τιμή DWORD εξαρτάται από τον αριθμό επαφών που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων του Microsoft Dynamics CRM. Ωστόσο, μην ορίζετε υψηλότερη τιμή από τη δεκαδική τιμή του 65535 επειδή η Συνάθροιση ενημερώσεων 2 δεν αναγνωρίζει δεκαδικές τιμές μεγαλύτερες του 65535. Για να αλλάξετε την τιμή DWORD της καταχώρησης μητρώου HotfixDBTimeout, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο διακομιστή Microsoft Dynamics CRM, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη, επιλέξτε Εκτέλεση πληκτρολογήστε regedit και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Κάντε κλικ στο παρακάτω δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSCRM
  Εάν η καταχώρηση μητρώου HotfixDBTimeout δεν υπάρχει, μεταβείτε στο βήμα 3. Εάν η καταχώρηση μητρώου HotfixDBTimeout υπάρχει ήδη, μεταβείτε στο βήμα 5.
 3. Στο μενού Επεξεργασία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού την επιλογή Δημιουργία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τιμή DWORD.
 4. Πληκτρολογήστε HotfixDBTimeout και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER.
 5. Κάντε δεξιό κλικ στην τιμή HotfixDBTimeout και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Δεκαδική βάση, πληκτρολογήστε 65000 στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση Οι εγκαταστάσεις άμεσων επιδιορθώσεων αναγνωρίζουν μόνο δεκαδικές τιμές από 0 και 65535. Η τιμή δηλώνει τα δευτερόλεπτα αναμονής του προγράμματος για μια απόκριση σε ένα ερώτημα πριν λάβετε το μήνυμα σφάλματος. Μπορείτε να αφήσετε αυτήν την τιμή αφού εγκαταστήσετε με επιτυχία τη Συνάθροιση ενημερώσεων 2.
 7. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Έξοδος για να τερματίσετε τον Επεξεργαστή μητρώου.
Εάν συνεχίζετε να λαμβάνετε το μήνυμα σφάλματος αφού ακολουθήσετε τα βήματα για να αλλάξετε την τιμή DWORD της καταχώρησης μητρώου HotfixDBTimeout, ενδεχομένως να πρέπει να προσθέσετε ή να τροποποιήσετε την τιμή DWORD της καταχώρησης μητρώου OLEDBTimeout. Αυτή η καταχώρηση μητρώου βρίσκεται στο παρακάτω δευτερεύον κλειδί μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\MSCRM
Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο διακομιστή Microsoft Dynamics CRM, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη, επιλέξτε Εκτέλεση πληκτρολογήστε regedit και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Κάντε κλικ στο παρακάτω δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSCRM
  Εάν η καταχώρηση μητρώου OLEDBTimeout δεν υπάρχει, μεταβείτε στο βήμα 3. Εάν η καταχώρηση μητρώου OLEDBTimeout υπάρχει ήδη, μεταβείτε στο βήμα 5.
 3. Στο μενού Επεξεργασία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Δημιουργία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή DWORD Value.
 4. Πληκτρολογήστε OLEDBTimeout και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER.
 5. Κάντε δεξιό κλικ στην τιμή OLEDBTimeout και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Δεκαδική βάση, πληκτρολογήστε 65000 στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση Η τιμή δηλώνει τα δευτερόλεπτα αναμονής του προγράμματος για μια απόκριση σε ένα ερώτημα πριν λάβετε το μήνυμα σφάλματος. Εάν η τιμή DWORD της καταχώρησης μητρώου OLEDBTimeout δεν έχει ρυθμιστεί, το προεπιλεγμένο χρονικό όριο λήξης είναι 30 δευτερόλεπτα.
 7. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Έξοδος για να τερματίσετε τον Επεξεργαστή μητρώου.
 8. Εγκαταστήστε τη Συνάθροιση ενημερώσεων 2 Microsoft Dynamics CRM στο διακομιστή του Microsoft Dynamics CRM.
 9. Αλλάξτε την τιμή DWORD της καταχώρησης μητρώου OLEDBTimeout σε μια τιμή μεταξύ 30 και 300.

  Σημείωση Αφού εγκαταστήσετε με επιτυχία τη Συνάθροιση ενημερώσεων 2, συνιστάται να αλλάξετε την τιμή αυτής της καταχώρησης μητρώου σε μια δεκαδική τιμή μεταξύ 30 και 300. Αυτό βοηθάει στην αποφυγή προβλημάτων επειδή οι μεγαλύτερες τιμές επιτρέπουν την εκτέλεση ερωτημάτων Microsoft SQL Server από το Microsoft Dynamics CRM για συνέχιση χωρίς το χρονικό όριο λήξης. Η εκτέλεση ερωτημάτων SQL Server μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το SQL Server να εμποδίσει την εκτέλεση άλλων ερωτημάτων.

Λύση 2

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, διαγράψτε τα χαρακτηριστικά, εάν δεν περιλαμβάνουν τιμές. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων MSCRM και της μετα-βάσης.
 2. Εκκινήστε το Microsoft Dynamics CRM, κάντε κλικ στο μενού Προσαρμογές, επιλέξτε Εργασία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χαρακτηριστικά.
 3. Διαγράψτε τα εξής χαρακτηρσιτικά:
  • CFIDirectionCode
  • CFIScheduledDurationMinutes
  • CFIStatusCode
  • CFDScheduledEnd
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση για να διαγράψετε τα χαρακτηριστικά από την οντότητα "Εργασία".
 5. Δοκιμάστε να εγκαταστήσετε τη Συνάθροιση ενημερώσεων 2 του Microsoft Dynamics CRM.
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία της ενημέρωσης λογισμικού, κάντε κλικ στον παρακάτω αριθμό άρθρου για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των ενημερώσεων λογισμικού της Microsoft
887283 Πρότυπα ονομάτων άμεσων επιδιορθώσεων λογισμικού του Microsoft Business Solutions CRM και πακέτων ενημέρωσης
SPE
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 927751 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/09/2008 08:50:27 - Αναθεώρηση: 7.1

Microsoft CRM 3.0, Microsoft CRM client for Microsoft Office Outlook

 • kbcrmv3c kbinfo atdownload kberrmsg kbmbsmigrate kbpubtypekc KB927751
Σχόλια