Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω τις αλλαγές που εισάγονται στο Windows Media Player μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 936782;

Περιγραφή προβλήματος
Η Microsoft πραγματοποίησε αλλαγές στο Microsoft Windows Media Player για να ενισχυθεί η ασφάλεια όταν οι χρήστες επισκέπτονται τοποθεσίες κοινωνικών δικτύων. Οι αλλαγές αυτές εισάγονται μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 936782 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-047).
936782 MS07-047: Ένα θέμα ευπάθειας στο Windows Media Player θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
Μια από τις αλλαγές είναι ότι θα πρέπει πλέον να έχει εγκατασταθεί το Adobe Flash 9 για να γίνει αναπαραγωγή περιεχομένου Flash μέσω του Windows Media Player. Εάν το Flash 9 δεν είναι εγκατεστημένο, ένα παράθυρο διαλόγου που περιέχει το ακόλουθο κείμενο σας ζητά να εγκαταστήσετε το Flash 9:
Για την αναπαραγωγή του επιλεγμένου στοιχείου, πρέπει να εγκαταστήσετε νεότερη έκδοση του Macromedia Flash Player. Για άμεση λήψη του Macromedia Flash Player, μεταβείτε στην τοποθεσία της Macromedia στο Web.
Επιπλέον, μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας, οι ακόλουθες παράμετροι διαβιβάζονται αυτόματα στο Flash έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια όταν το Windows Media Player φιλοξενεί περιεχόμενο Flash.
 • <param name="allowScriptAccess" value="never">
 • <param name="allowNetworking" value="internal">
Ωστόσο, μπορεί να θέλετε να παρακάμψετε αυτές τις προεπιλεγμένες αλλαγές στο Windows Media Player.

Για να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα από εμάς, μεταβείτε στην ενότητα Αυτόματη επίλυση. Εάν προτιμάτε να επιλύσετε το πρόβλημα χωρίς τη βοήθειά μας, μεταβείτε στην ενότητα Επίλυση από το χρήστη.
Αυτόματη επίλυση
Για την αυτόματη επίλυση του ζητήματος, κάντε κλικ στη σύνδεση Επίλυση του προβλήματος. Στη συνέχεια επιλέξτε Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και ακολουθήστε τα βήματα αυτού του οδηγού.Σημείωση Αυτός ο οδηγός είναι προσωρινά διαθέσιμος μόνο στα αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επιδιόρθωση λειτουργεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.

Σημείωση Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αυτόματες επιδιορθώσεις σε μια μονάδα δίσκου flash ή ένα CD για να τις εκτελέσετε αργότερα στον υπολογιστή που θέλετε.

Μετά την εκτέλεση αυτού του οδηγού, μεταβείτε στην ενότητα Επιλύθηκε το πρόβλημα;.
Επίλυση από το χρήστη
Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν στην τροποποίηση του μητρώου. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο, εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επεξεργασίας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows XP και στον Windows Server 2003
Σημείωση Από προεπιλογή, αυτή η νέα συμπεριφορά είναι ενεργοποιημένη. Για να απενεργοποιήσετε τη νέα συμπεριφορά, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αλλάξετε το μητρώο έτσι ώστε να επιτρέπει στο περιεχόμενο Flash τη χρήση δέσμης ενεργειών από άλλους τομείς:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences
 3. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Τιμή DWORD (DWORD Value).
 4. Πληκτρολογήστε RestrictFlash, και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο RestrictFlash.
 6. Πληκτρολογήστε 0 (μηδέν) στην περιοχή Δεδομένα τιμής (Value data) κάντε κλικ στην επιλογή Δεκαδικός (Decimal) της περιοχής Βάση (Base) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 7. Κλείστε τον "Επεξεργαστή Μητρώου" (Registry Editor).
Επιλύθηκε το πρόβλημα;
ενημέρωση ενημερωμένη_έκδοση_κώδικα_ασφαλείας ενημερωμένη_έκδοση_ασφαλείας ασφάλεια σφάλμα ελάττωμα ευπάθεια κακόβουλος εισβολέας εκμετάλλευση μητρώο χωρίς_έλεγχο_ταυτότητας buffer υπέρβαση υπερχείλιση ειδικά_διαμορφωμένο πεδίο_εφαρμογής ειδικά_κατασκευασμένο άρνηση_εξυπηρέτησης DoS TSE WinNT Win2000
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 940893 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/28/2009 15:10:51 - Αναθεώρηση: 2.4

Microsoft Windows Media Player 11, Microsoft Windows Media Player 10, Microsoft Windows Media Player 9 Series

 • kbmsifixme kbfixme kbhowto kbexpertiseadvanced kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbpubtypekc KB940893
Σχόλια