Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet
Είσοδος

MS08-024: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer

Ενημέρωση
Η ενημερωμένη έκδοση που περιγράφει αυτό το άρθρο έχει αντικατασταθεί από νεότερη ενημερωμένη έκδοση. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer. Για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS08-024. Το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι πληροφορίες δήλωσης αρχείου και οι επιλογές ανάπτυξης. Για να προβάλετε το πλήρες ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας, επισκεφθείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:

Τρόπος λήψης βοήθειας και υποστήριξης για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας

Για τους οικιακούς χρήστες, παρέχεται υποστήριξη χωρίς χρέωση, καλώντας στον αριθμό 1-866-PCSAFETY στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά ή επικοινωνώντας με τη θυγατρική της Microsoft στην περιοχή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τη θυγατρική της Microsoft στην περιοχή σας για ζητήματα υποστήριξης ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας, επισκεφθείτε την τοποθεσία Διεθνούς υποστήριξης της Microsoft στο Web: Οι πελάτες που ζουν στη Βόρεια Αμερική μπορούν να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση σε απεριόριστη υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω προσωπικής συνομιλίας, με μια απλή επίσκεψη στην ακόλουθη τοποθεσία Web της Microsoft: Για τους εταιρικούς χρήστες, η υποστήριξη για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας είναι διαθέσιμη μέσω των συνηθισμένων επαφών υποστήριξης.

Γνωστά θέματα

 • Ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο κατά την προσπάθειά σας να επισκεφθείτε μια ιστοσελίδα στον Windows Internet Explorer 7:
  Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της ιστοσελίδας (Webpage cannot be displayed)
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  942818Εμφανίζεται μήνυμα λάθους μετά την εγκατάσταση μιας ενημερωμένης έκδοσης του Windows Internet Explorer 7 από το Windows Update ή το Microsoft Update:"Η ιστοσελίδα δεν εμφανίζεται". (US)
 • Αφού εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, ενδέχεται να γίνει επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων του Internet Explorer, αφού αλλάξετε τις ρυθμίσεις σε έναν υπολογιστή βασισμένο σε Windows Vista.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  951800 Αφού εγκαταστήσετε την αθροιστική συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 942615 (MS07-069), 944533 (MS08-010) ή 947864 (MS08-024) σε έναν υπολογιστή βασισμένο σε Windows Vista, εκτελείται επαναφορά ορισμένων προσαρμοσμένων ρυθμίσεων του Internet Explorer στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις παραμέτρων. (US)

Ενημερώσεις κώδικα που δεν σχετίζονται με την ασφάλεια και συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας

Ενημερώσεις κώδικα έκδοσης γενικής διανομής (GDR)

Η εγκατάσταση μεμονωμένων ενημερωμένων εκδόσεων ενδέχεται να μην είναι δυνατή, ανάλογα με την έκδοση των Windows και την έκδοση της εφαρμογής που επηρεάζεται. Για να προσδιορίσετε την κατάσταση της ενημερωμένης σας έκδοσης προβάλετε τα μεμονωμένα άρθρα.
Αριθμός άρθρου Τίτλος άρθρου
929874 Παρουσιάζεται απώλεια μνήμης στον Internet Explorer 6, όταν προβάλλετε μια ιστοσελίδα που χρησιμοποιεί δέσμες ενεργειών JScript σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows XP
924764Ο Internet Explorer 6 σταματά να ανταποκρίνεται κατά την προσπάθειά σας να εκτυπώσετε μια ιστοσελίδα ή να προβάλετε μια προεπισκόπηση εκτύπωσης μιας ιστοσελίδας σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στο Windows XP Service Pack 2 (US)
946627 Ο Internet Explorer 6 σταματά να ανταποκρίνεται μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 942615 σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί το Windows XP Service Pack 2
942367Σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στο Windows XP SP 2, όπου είναι εγκατεστημένες ορισμένες αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας για τον Internet Explorer, ο Internet Explorer 6 ίσως σταματήσει να ανταποκρίνεται κατά την προσπάθειά σας να επισκεφθείτε μια τοποθεσία Web (US)
905297Ο Internet Explorer 6 μπορεί να σταματήσει να ανταποκρίνεται όταν τον χρησιμοποιείτε για να φορτώσετε ένα εξαρτημένο παράθυρο (US)
949059O Internet Explorer 7 ενδέχεται να μην χειριστεί σωστά την κατάσταση “302 Found” για τοποθεσίες του Windows Live ID και για έλεγχο ταυτότητας υπηρεσιών (US)
944397Το πρόγραμμα χειρισμού εξαιρέσεων ενδέχεται να μην εντοπίσει μία εξαίρεση στο Internet Explorer 7 ή στο Internet Explorer 6 όταν προβάλετε μία σελίδα του Web που προκαλεί εξαίρεση από μία λειτουργία που καλείται από την αναπτυγμένη ιδιότητα (US)
948608Πρέπει να εισαγάγετε πιστοποιήσεις πολλές φορές, όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή του 2007 Office που επωφελείται από πολλές στοίβες δικτύου (US)
945686Ενδέχεται να μην μπορείτε να προβάλετε ορισμένα έγγραφα PDF στον Windows Internet Explorer 7 ή τον Internet Explorer 6 (US)
939941Ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα κατά την προσπάθειά σας να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο POST ή τη μέθοδο GET για να διαβιβάσετε δεδομένα φόρμας σε μια ιστοσελίδα στον Internet Explorer 7 ή τον Internet Explorer 6 (US)
897242Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Internet Explorer 6 για να ανοίξετε ένα αρχείο PNG, το οποίο περιέχει ένα ή περισσότερα τμήματα μνήμης IDAT μηδενικού μήκους (US)
947195 Ο Internet Explorer 6 δεν εμφανίζει σωστά αυστηρές ιστοσελίδες XHTML (US)

Επείγουσες επιδιορθώσεις

Τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας 947864 για τα Windows XP και τον Windows Server 2003 περιλαμβάνουν αρχεία επειγουσών επιδιορθώσεων του Internet Explorer και αρχεία έκδοσης γενικής διανομής (GDR). Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αρχεία του Internet Explorer τα οποία να προέρχονται από το περιβάλλον επειγουσών επιδιορθώσεων, η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 947864 εγκαθιστά τα αρχεία GDR.

Οι επείγουσες επιδιορθώσεις προορίζονται για τη διόρθωση μόνο των προβλημάτων τα οποία περιγράφονται στα άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft, τα οποία σχετίζονται με τις επείγουσες επιδιορθώσεις. Eφαρμόστε τις επείγουσες επιδιορθώσεις μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν τα συγκεκριμένα ζητήματα.

Αυτές οι επείγουσες επιδιορθώσεις ενδέχεται να υποβληθούν σε πρόσθετο έλεγχο. Επομένως, εάν αυτό το ζήτημα δεν σας επηρεάζει ιδιαίτερα, συνιστάται να περιμένετε το επόμενο Service Pack που περιέχει αυτές τις επείγουσες επιδιορθώσεις. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης επειγουσών επιδιορθώσεων οι οποίες περιλαμβάνονται στην ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 947864, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
897225Τρόπος εγκατάστασης επειγουσών επιδιορθώσεων οι οποίες περιλαμβάνονται σε αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας για τον Internet Explorer

Σημείωση Εκτός από την εγκατάσταση των επειγουσών επιδιορθώσεων, μελετήστε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base), το οποίο σχετίζεται με τη συγκεκριμένη επείγουσα επιδιόρθωση που πρέπει να εγκαταστήσετε, για να προσδιορίσετε την τροποποίηση μητρώου που απαιτείται για την ενεργοποίηση της συγκεκριμένης επείγουσας επιδιόρθωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εξακρίβωσης αν τα υπάρχοντα αρχεία του Internet Explorer προέρχονται από την επείγουσα επιδιόρθωση ή από το περιβάλλον GDR, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
824994Περιγραφή των περιεχομένων των πακέτων ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού του Windows XP Service Pack 2 και του Windows Server 2003
Πληροφορίες αρχείου
Η αγγλική έκδοση (Ηνωμένων Πολιτειών) αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα) που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο στοιχείο Ημερομηνία και ώρα (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
Για Internet Explorer 5.01 με Service Pack 4 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Microsoft Windows 2000
File NameVersionDateTimeSize
Browseui.dll5.0.3862.150015-Feb-200816:53792,848
Danim.dll6.1.9.72910-Dec-200718:451,134,352
Dxtmsft.dll6.1.9.72915-Feb-200816:53325,904
Iepeers.dll5.0.3862.150015-Feb-200816:55100,112
Inseng.dll5.0.3862.150015-Feb-200816:5574,000
Jsproxy.dll5.0.3862.150015-Feb-200816:5513,584
Mshtml.dll5.0.3862.150015-Feb-200816:552,303,760
Msrating.dll5.0.3862.150015-Feb-200816:54149,776
Pngfilt.dll5.0.3862.150015-Feb-200816:5548,912
Shdocvw.dll5.0.3862.150015-Feb-200816:531,104,656
Shlwapi.dll5.0.3900.715215-Feb-200817:12284,432
Url.dll5.50.4986.150015-Feb-200821:4984,240
Urlmon.dll5.0.3862.150015-Feb-200816:55425,232
Wininet.dll5.0.3862.150015-Feb-200816:55451,344

Internet Explorer 6 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις 32 bit του Windows Server 2003
File NameVersionDateTimeSizeFolder
Browseui.dll6.0.3790.309115-Feb-200820:371,036,800SP1GDR
Danim.dll6.3.1.14815-Feb-200820:371,058,304SP1GDR
Dxtmsft.dll6.3.3790.309115-Feb-200820:37363,520SP1GDR
Dxtrans.dll6.3.3790.309115-Feb-200820:37212,480SP1GDR
Iedw.exe5.2.3790.309115-Feb-200809:2117,920SP1GDR
Iepeers.dll6.0.3790.309115-Feb-200820:37253,952SP1GDR
Jsproxy.dll6.0.3790.309115-Feb-200820:3716,384SP1GDR
Mshtml.dll6.0.3790.309115-Feb-200820:373,157,504SP1GDR
Mstime.dll6.0.3790.309115-Feb-200820:37537,600SP1GDR
Pngfilt.dll5.2.3790.309115-Feb-200820:3742,496SP1GDR
Shdocvw.dll6.0.3790.309115-Feb-200820:371,515,008SP1GDR
Shlwapi.dll6.0.3790.309115-Feb-200820:37321,536SP1GDR
Urlmon.dll6.0.3790.309115-Feb-200820:37697,344SP1GDR
W03a2409.dll5.2.3790.309115-Feb-200809:1929,696SP1GDR
Wininet.dll6.0.3790.309115-Feb-200820:37662,528SP1GDR
Browseui.dll6.0.3790.309115-Feb-200820:341,036,800SP1QFE
Danim.dll6.3.1.14815-Feb-200820:341,058,304SP1QFE
Dxtmsft.dll6.3.3790.309115-Feb-200820:34363,520SP1QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.309115-Feb-200820:34212,480SP1QFE
Iedw.exe5.2.3790.309115-Feb-200809:2417,920SP1QFE
Iepeers.dll6.0.3790.309115-Feb-200820:34253,952SP1QFE
Jsproxy.dll6.0.3790.309115-Feb-200820:3416,384SP1QFE
Mshtml.dll6.0.3790.309115-Feb-200820:343,160,064SP1QFE
Mstime.dll6.0.3790.309115-Feb-200820:34537,600SP1QFE
Pngfilt.dll5.2.3790.309115-Feb-200820:3442,496SP1QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.309115-Feb-200820:341,516,032SP1QFE
Shlwapi.dll6.0.3790.309115-Feb-200820:34321,536SP1QFE
Urlmon.dll6.0.3790.309115-Feb-200820:34697,344SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.309115-Feb-200809:1929,696SP1QFE
Wininet.dll6.0.3790.309115-Feb-200820:34666,112SP1QFE
Browseui.dll6.0.3790.423715-Feb-200819:361,033,216SP2GDR
Dxtmsft.dll6.3.3790.423715-Feb-200819:36361,472SP2GDR
Dxtrans.dll6.3.3790.423715-Feb-200819:36209,920SP2GDR
Mshtml.dll6.0.3790.423715-Feb-200819:363,133,952SP2GDR
Mstime.dll6.0.3790.423715-Feb-200819:36537,600SP2GDR
Shdocvw.dll6.0.3790.423708-Mar-200808:361,508,352SP2GDR
Urlmon.dll6.0.3790.423715-Feb-200819:36698,368SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.423715-Feb-200809:3214,848SP2GDR
Wininet.dll6.0.3790.423715-Feb-200819:36670,720SP2GDR
Browseui.dll6.0.3790.423715-Feb-200820:051,033,216SP2QFE
Dxtmsft.dll6.3.3790.423715-Feb-200820:05361,472SP2QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.423715-Feb-200820:05209,920SP2QFE
Mshtml.dll6.0.3790.423715-Feb-200820:053,136,000SP2QFE
Mstime.dll6.0.3790.423715-Feb-200820:05537,600SP2QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.423715-Feb-200820:051,508,352SP2QFE
Urlmon.dll6.0.3790.423715-Feb-200820:05698,368SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.423715-Feb-200809:3214,848SP2QFE
Wininet.dll6.0.3790.423715-Feb-200820:05671,232SP2QFE

Internet Explorer 6 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις 32 bit των Windows XP
File NameVersionDateTimeSizeCPUFolder
Browseui.dll6.0.2900.331416-Feb-200808:591,023,488x86SP2GDR
Cdfview.dll6.0.2900.331416-Feb-200808:59151,040x86SP2GDR
Danim.dll6.3.1.14816-Feb-200808:591,054,208x86SP2GDR
Dxtmsft.dll6.3.2900.331416-Feb-200808:59357,888x86SP2GDR
Dxtrans.dll6.3.2900.331416-Feb-200808:59205,312x86SP2GDR
Extmgr.dll6.0.2900.331416-Feb-200808:5955,808x86SP2GDR
Iedw.exe5.1.2600.331415-Feb-200809:2318,432x86SP2GDR
Iepeers.dll6.0.2900.331416-Feb-200808:59251,392x86SP2GDR
Inseng.dll6.0.2900.331416-Feb-200808:5996,256x86SP2GDR
Jsproxy.dll6.0.2900.331416-Feb-200808:5916,384x86SP2GDR
Mshtml.dll6.0.2900.331417-Feb-200810:593,059,712x86SP2GDR
Mshtmled.dll6.0.2900.331416-Feb-200808:59449,024x86SP2GDR
Msrating.dll6.0.2900.331416-Feb-200808:59146,432x86SP2GDR
Mstime.dll6.0.2900.331416-Feb-200808:59532,480SP2GDR
Pngfilt.dll6.0.2900.331416-Feb-200808:5939,424x86SP2GDR
Shdocvw.dll6.0.2900.331416-Feb-200808:591,494,528x86SP2GDR
Shlwapi.dll6.0.2900.331416-Feb-200808:59474,112x86SP2GDR
Urlmon.dll6.0.2900.331416-Feb-200808:59615,936x86SP2GDR
Wininet.dll6.0.2900.331416-Feb-200808:59659,456x86SP2GDR
Xpsp3res.dll5.1.2600.331415-Feb-200809:06351,744x86SP2GDR
Browseui.dll6.0.2900.331416-Feb-200809:321,024,000x86SP2QFE
Cdfview.dll6.0.2900.331416-Feb-200809:32151,040x86SP2QFE
Danim.dll6.3.1.14816-Feb-200809:321,054,208x86SP2QFE
Dxtmsft.dll6.3.2900.331416-Feb-200809:32357,888x86SP2QFE
Dxtrans.dll6.3.2900.331416-Feb-200809:32205,312x86SP2QFE
Extmgr.dll6.0.2900.331416-Feb-200809:3255,808x86SP2QFE
Iedw.exe5.1.2600.331415-Feb-200809:0718,432x86SP2QFE
Iepeers.dll6.0.2900.331416-Feb-200809:32251,904x86SP2QFE
Inseng.dll6.0.2900.331416-Feb-200809:3296,256x86SP2QFE
Jsproxy.dll6.0.2900.331416-Feb-200809:3216,384x86SP2QFE
Mshtml.dll6.0.2900.331416-Feb-200809:323,066,880x86SP2QFE
Mshtmled.dll6.0.2900.331416-Feb-200809:32449,024x86SP2QFE
Msrating.dll6.0.2900.331416-Feb-200809:32146,432x86SP2QFE
Mstime.dll6.0.2900.331416-Feb-200809:32532,480SP2QFE
Pngfilt.dll6.0.2900.331416-Feb-200809:3239,424x86SP2QFE
Shdocvw.dll6.0.2900.331416-Feb-200809:321,499,136x86SP2QFE
Shlwapi.dll6.0.2900.331416-Feb-200809:32474,112x86SP2QFE
Urlmon.dll6.0.2900.331416-Feb-200809:32618,496x86SP2QFE
Wininet.dll6.0.2900.331416-Feb-200809:32666,112x86SP2QFE
Xpsp3res.dll5.1.2600.331415-Feb-200809:06351,744x86SP2QFE

Internet Explorer 6 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2003 που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium
File NameVersionDateTimeSizeCPUFolder
Browseui.dll6.0.3790.309108-Mar-200810:382,543,104IA-64SP1GDR
Dxtmsft.dll6.3.3790.309108-Mar-200810:391,009,152IA-64SP1GDR
Dxtrans.dll6.3.3790.309108-Mar-200810:39640,512IA-64SP1GDR
Iepeers.dll6.0.3790.309108-Mar-200810:39717,312IA-64SP1GDR
Jsproxy.dll6.0.3790.309108-Mar-200810:3945,568IA-64SP1GDR
Mshtml.dll6.0.3790.309108-Mar-200810:409,370,624IA-64SP1GDR
Mstime.dll6.0.3790.309108-Mar-200810:421,845,760IA-64SP1GDR
Pngfilt.dll5.2.3790.309108-Mar-200810:43116,736IA-64SP1GDR
Shdocvw.dll6.0.3790.309108-Mar-200810:433,678,720IA-64SP1GDR
Shlwapi.dll6.0.3790.309108-Mar-200810:43823,296IA-64SP1GDR
Urlmon.dll6.0.3790.309108-Mar-200810:431,616,384IA-64SP1GDR
W03a2409.dll5.2.3790.309108-Mar-200810:4328,672IA-64SP1GDR
Wininet.dll6.0.3790.309108-Mar-200810:431,695,744IA-64SP1GDR
Wbrowseui.dll6.0.3790.309108-Mar-200810:431,036,800x86SP1GDR\WOW
Wdanim.dll6.3.1.14808-Mar-200810:431,058,304x86SP1GDR\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.309108-Mar-200810:43363,520x86SP1GDR\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.309108-Mar-200810:43212,480x86SP1GDR\WOW
Wiedw.exe5.2.3790.309108-Mar-200810:4317,920x86SP1GDR\WOW
Wiepeers.dll6.0.3790.309108-Mar-200810:43253,952x86SP1GDR\WOW
Wjsproxy.dll6.0.3790.309108-Mar-200810:4316,384x86SP1GDR\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.309108-Mar-200810:433,157,504x86SP1GDR\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.309108-Mar-200810:43537,600x86SP1GDR\WOW
Wpngfilt.dll5.2.3790.309108-Mar-200810:4342,496x86SP1GDR\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.309108-Mar-200810:431,515,008x86SP1GDR\WOW
Wshlwapi.dll6.0.3790.309108-Mar-200810:43321,536x86SP1GDR\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.309108-Mar-200810:43697,344x86SP1GDR\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.309108-Mar-200810:4329,696x86SP1GDR\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.309108-Mar-200810:43662,528x86SP1GDR\WOW
Browseui.dll6.0.3790.309108-Mar-200810:382,542,592IA-64SP1QFE
Dxtmsft.dll6.3.3790.309108-Mar-200810:381,009,152IA-64SP1QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.309108-Mar-200810:39640,512IA-64SP1QFE
Iepeers.dll6.0.3790.309108-Mar-200810:39717,824IA-64SP1QFE
Jsproxy.dll6.0.3790.309108-Mar-200810:3945,568IA-64SP1QFE
Mshtml.dll6.0.3790.309108-Mar-200810:399,376,256IA-64SP1QFE
Mstime.dll6.0.3790.309108-Mar-200810:401,845,760IA-64SP1QFE
Pngfilt.dll5.2.3790.309108-Mar-200810:40116,736IA-64SP1QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.309108-Mar-200810:403,680,768IA-64SP1QFE
Shlwapi.dll6.0.3790.309108-Mar-200810:41823,296IA-64SP1QFE
Urlmon.dll6.0.3790.309108-Mar-200810:411,617,408IA-64SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.309108-Mar-200810:4228,672IA-64SP1QFE
Wininet.dll6.0.3790.309108-Mar-200810:421,702,400IA-64SP1QFE
Wbrowseui.dll6.0.3790.309108-Mar-200810:421,036,800x86SP1QFE\WOW
Wdanim.dll6.3.1.14808-Mar-200810:421,058,304x86SP1QFE\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.309108-Mar-200810:42363,520x86SP1QFE\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.309108-Mar-200810:42212,480x86SP1QFE\WOW
Wiedw.exe5.2.3790.309108-Mar-200810:4217,920x86SP1QFE\WOW
Wiepeers.dll6.0.3790.309108-Mar-200810:42253,952x86SP1QFE\WOW
Wjsproxy.dll6.0.3790.309108-Mar-200810:4216,384x86SP1QFE\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.309108-Mar-200810:423,160,064x86SP1QFE\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.309108-Mar-200810:42537,600x86SP1QFE\WOW
Wpngfilt.dll5.2.3790.309108-Mar-200810:4242,496x86SP1QFE\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.309108-Mar-200810:421,516,032x86SP1QFE\WOW
Wshlwapi.dll6.0.3790.309108-Mar-200810:42321,536x86SP1QFE\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.309108-Mar-200810:42697,344x86SP1QFE\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.309108-Mar-200810:4229,696x86SP1QFE\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.309108-Mar-200810:42666,112x86SP1QFE\WOW
Browseui.dll6.0.3790.423708-Mar-200810:442,542,592IA-64SP2GDR
Dxtmsft.dll6.3.3790.423708-Mar-200810:441,009,152IA-64SP2GDR
Dxtrans.dll6.3.3790.423708-Mar-200810:44640,512IA-64SP2GDR
Mshtml.dll6.0.3790.423708-Mar-200810:449,377,280IA-64SP2GDR
Mstime.dll6.0.3790.423708-Mar-200810:441,845,760IA-64SP2GDR
Shdocvw.dll6.0.3790.423708-Mar-200810:443,679,232IA-64SP2GDR
Urlmon.dll6.0.3790.423708-Mar-200810:451,619,968IA-64SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.423708-Mar-200810:4613,824IA-64SP2GDR
Wininet.dll6.0.3790.423708-Mar-200810:461,701,888IA-64SP2GDR
Wbrowseui.dll6.0.3790.423708-Mar-200810:471,033,216x86SP2GDR\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.423708-Mar-200810:47361,472x86SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.423708-Mar-200810:47209,920x86SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.423708-Mar-200810:473,133,952x86SP2GDR\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.423708-Mar-200810:47537,600x86SP2GDR\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.423708-Mar-200810:471,508,352x86SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.423708-Mar-200810:47698,368x86SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.423708-Mar-200810:4714,848x86SP2GDR\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.423708-Mar-200810:47670,720x86SP2GDR\WOW
Browseui.dll6.0.3790.423708-Mar-200810:382,542,592IA-64SP2QFE
Dxtmsft.dll6.3.3790.423708-Mar-200810:391,009,152IA-64SP2QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.423708-Mar-200810:39640,512IA-64SP2QFE
Mshtml.dll6.0.3790.423708-Mar-200810:399,383,936IA-64SP2QFE
Mstime.dll6.0.3790.423708-Mar-200810:401,845,760IA-64SP2QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.423708-Mar-200810:403,680,256IA-64SP2QFE
Urlmon.dll6.0.3790.423708-Mar-200810:401,619,968IA-64SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.423708-Mar-200810:4013,824IA-64SP2QFE
Wininet.dll6.0.3790.423708-Mar-200810:401,702,912IA-64SP2QFE
Wbrowseui.dll6.0.3790.423708-Mar-200810:411,033,216x86SP2QFE\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.423708-Mar-200810:41361,472x86SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.423708-Mar-200810:41209,920x86SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.423708-Mar-200810:413,136,000x86SP2QFE\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.423708-Mar-200810:41537,600x86SP2QFE\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.423708-Mar-200810:411,508,352x86SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.423708-Mar-200810:41698,368x86SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.423708-Mar-200810:4114,848x86SP2QFE\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.423708-Mar-200810:41671,232x86SP2QFE\WOW

Internet Explorer 6 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις τεχνολογίας x64 του Windows Server 2003
File NameVersionDateTimeSizeCPUFolder
Browseui.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:561,605,120x64SP1GDR
Danim.dll6.3.1.14816-Feb-200810:561,989,120x64SP1GDR
Dxtmsft.dll6.3.3790.309116-Feb-200810:56562,176x64SP1GDR
Dxtrans.dll6.3.3790.309116-Feb-200810:57332,288x64SP1GDR
Iepeers.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:57369,664x64SP1GDR
Jsproxy.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:5724,064x64SP1GDR
Mshtml.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:575,999,616x64SP1GDR
Mstime.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:57900,608x64SP1GDR
Pngfilt.dll5.2.3790.309116-Feb-200810:5764,000x64SP1GDR
Shdocvw.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:572,438,144x64SP1GDR
Shlwapi.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:57621,568x64SP1GDR
Urlmon.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:571,086,464x64SP1GDR
W03a2409.dll5.2.3790.309116-Feb-200810:5730,208x64SP1GDR
Wininet.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:571,187,840x64SP1GDR
Wbrowseui.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:571,036,800x86SP1GDR\WOW
Wdanim.dll6.3.1.14816-Feb-200810:571,058,304x86SP1GDR\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.309116-Feb-200810:57363,520x86SP1GDR\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.309116-Feb-200810:57212,480x86SP1GDR\WOW
Wiedw.exe5.2.3790.309116-Feb-200810:5717,920x86SP1GDR\WOW
Wiepeers.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:57253,952x86SP1GDR\WOW
Wjsproxy.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:5716,384x86SP1GDR\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:573,157,504x86SP1GDR\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:57537,600x86SP1GDR\WOW
Wpngfilt.dll5.2.3790.309116-Feb-200810:5742,496x86SP1GDR\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:571,515,008x86SP1GDR\WOW
Wshlwapi.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:57321,536x86SP1GDR\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:57697,344x86SP1GDR\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.309116-Feb-200810:5729,696x86SP1GDR\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:57662,528x86SP1GDR\WOW
Browseui.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:561,605,120x64SP1QFE
Danim.dll6.3.1.14816-Feb-200810:561,989,120x64SP1QFE
Dxtmsft.dll6.3.3790.309116-Feb-200810:56562,176x64SP1QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.309116-Feb-200810:56332,288x64SP1QFE
Iepeers.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:56370,176x64SP1QFE
Jsproxy.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:5624,064x64SP1QFE
Mshtml.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:566,004,224x64SP1QFE
Mstime.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:57900,608x64SP1QFE
Pngfilt.dll5.2.3790.309116-Feb-200810:5764,000x64SP1QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:572,439,168x64SP1QFE
Shlwapi.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:57621,568x64SP1QFE
Urlmon.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:571,086,464x64SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.309116-Feb-200810:5730,208x64SP1QFE
Wininet.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:571,190,912x64SP1QFE
Wbrowseui.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:571,036,800x86SP1QFE\WOW
Wdanim.dll6.3.1.14816-Feb-200810:571,058,304x86SP1QFE\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.309116-Feb-200810:57363,520x86SP1QFE\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.309116-Feb-200810:57212,480x86SP1QFE\WOW
Wiedw.exe5.2.3790.309116-Feb-200810:5717,920x86SP1QFE\WOW
Wiepeers.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:57253,952x86SP1QFE\WOW
Wjsproxy.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:5716,384x86SP1QFE\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:573,160,064x86SP1QFE\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:57537,600x86SP1QFE\WOW
Wpngfilt.dll5.2.3790.309116-Feb-200810:5742,496x86SP1QFE\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:571,516,032x86SP1QFE\WOW
Wshlwapi.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:57321,536x86SP1QFE\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:57697,344x86SP1QFE\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.309116-Feb-200810:5729,696x86SP1QFE\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:57666,112x86SP1QFE\WOW
Browseui.dll6.0.3790.423716-Feb-200810:581,605,120x64SP2GDR
Dxtmsft.dll6.3.3790.423716-Feb-200810:58562,176x64SP2GDR
Dxtrans.dll6.3.3790.423716-Feb-200810:58332,288x64SP2GDR
Mshtml.dll6.0.3790.423716-Feb-200810:586,003,712x64SP2GDR
Mstime.dll6.0.3790.423716-Feb-200810:59900,608x64SP2GDR
Shdocvw.dll6.0.3790.423716-Feb-200810:592,438,144x64SP2GDR
Urlmon.dll6.0.3790.423716-Feb-200810:591,089,024x64SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.423716-Feb-200810:5915,360x64SP2GDR
Wininet.dll6.0.3790.423716-Feb-200810:591,190,912x64SP2GDR
Wbrowseui.dll6.0.3790.423716-Feb-200810:591,033,216x86SP2GDR\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.423716-Feb-200810:59361,472x86SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.423716-Feb-200810:59209,920x86SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.423716-Feb-200810:593,133,952x86SP2GDR\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.423716-Feb-200810:59537,600x86SP2GDR\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.423716-Feb-200810:591,508,352x86SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.423716-Feb-200810:59698,368x86SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.423716-Feb-200810:5914,848x86SP2GDR\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.423716-Feb-200810:59670,720x86SP2GDR\WOW
Browseui.dll6.0.3790.423716-Feb-200816:321,605,120x64SP2QFE
Dxtmsft.dll6.3.3790.423716-Feb-200816:32562,176x64SP2QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.423716-Feb-200816:32332,288x64SP2QFE
Mshtml.dll6.0.3790.423716-Feb-200816:326,007,808x64SP2QFE
Mstime.dll6.0.3790.423716-Feb-200816:32900,608x64SP2QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.423716-Feb-200816:322,439,168x64SP2QFE
Urlmon.dll6.0.3790.423716-Feb-200816:321,089,024x64SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.423716-Feb-200816:3215,360x64SP2QFE
Wininet.dll6.0.3790.423716-Feb-200816:321,191,936x64SP2QFE
Wbrowseui.dll6.0.3790.423716-Feb-200816:331,033,216x86SP2QFE\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.423716-Feb-200816:33361,472x86SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.423716-Feb-200816:33209,920x86SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.423716-Feb-200816:333,136,000x86SP2QFE\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.423716-Feb-200816:33537,600x86SP2QFE\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.423716-Feb-200816:331,508,352x86SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.423716-Feb-200816:33698,368x86SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.423716-Feb-200816:3314,848x86SP2QFE\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.423716-Feb-200816:33671,232x86SP2QFE\WOW

Internet Explorer 6 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows XP που βασίζονται σε x64
File NameVersionDateTimeSizeCPUFolder
Browseui.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:561,605,120x64SP1GDR
Danim.dll6.3.1.14816-Feb-200810:561,989,120x64SP1GDR
Dxtmsft.dll6.3.3790.309116-Feb-200810:56562,176x64SP1GDR
Dxtrans.dll6.3.3790.309116-Feb-200810:57332,288x64SP1GDR
Iepeers.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:57369,664x64SP1GDR
Jsproxy.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:5724,064x64SP1GDR
Mshtml.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:575,999,616x64SP1GDR
Mstime.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:57900,608x64SP1GDR
Pngfilt.dll5.2.3790.309116-Feb-200810:5764,000x64SP1GDR
Shdocvw.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:572,438,144x64SP1GDR
Shlwapi.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:57621,568x64SP1GDR
Urlmon.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:571,086,464x64SP1GDR
W03a2409.dll5.2.3790.309116-Feb-200810:5730,208x64SP1GDR
Wininet.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:571,187,840x64SP1GDR
Wbrowseui.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:571,036,800x86SP1GDR\WOW
Wdanim.dll6.3.1.14816-Feb-200810:571,058,304x86SP1GDR\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.309116-Feb-200810:57363,520x86SP1GDR\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.309116-Feb-200810:57212,480x86SP1GDR\WOW
Wiedw.exe5.2.3790.309116-Feb-200810:5717,920x86SP1GDR\WOW
Wiepeers.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:57253,952x86SP1GDR\WOW
Wjsproxy.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:5716,384x86SP1GDR\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:573,157,504x86SP1GDR\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:57537,600x86SP1GDR\WOW
Wpngfilt.dll5.2.3790.309116-Feb-200810:5742,496x86SP1GDR\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:571,515,008x86SP1GDR\WOW
Wshlwapi.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:57321,536x86SP1GDR\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:57697,344x86SP1GDR\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.309116-Feb-200810:5729,696x86SP1GDR\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:57662,528x86SP1GDR\WOW
Browseui.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:561,605,120x64SP1QFE
Danim.dll6.3.1.14816-Feb-200810:561,989,120x64SP1QFE
Dxtmsft.dll6.3.3790.309116-Feb-200810:56562,176x64SP1QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.309116-Feb-200810:56332,288x64SP1QFE
Iepeers.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:56370,176x64SP1QFE
Jsproxy.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:5624,064x64SP1QFE
Mshtml.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:566,004,224x64SP1QFE
Mstime.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:57900,608x64SP1QFE
Pngfilt.dll5.2.3790.309116-Feb-200810:5764,000x64SP1QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:572,439,168x64SP1QFE
Shlwapi.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:57621,568x64SP1QFE
Urlmon.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:571,086,464x64SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.309116-Feb-200810:5730,208x64SP1QFE
Wininet.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:571,190,912x64SP1QFE
Wbrowseui.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:571,036,800x86SP1QFE\WOW
Wdanim.dll6.3.1.14816-Feb-200810:571,058,304x86SP1QFE\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.309116-Feb-200810:57363,520x86SP1QFE\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.309116-Feb-200810:57212,480x86SP1QFE\WOW
Wiedw.exe5.2.3790.309116-Feb-200810:5717,920x86SP1QFE\WOW
Wiepeers.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:57253,952x86SP1QFE\WOW
Wjsproxy.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:5716,384x86SP1QFE\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:573,160,064x86SP1QFE\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:57537,600x86SP1QFE\WOW
Wpngfilt.dll5.2.3790.309116-Feb-200810:5742,496x86SP1QFE\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:571,516,032x86SP1QFE\WOW
Wshlwapi.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:57321,536x86SP1QFE\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:57697,344x86SP1QFE\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.309116-Feb-200810:5729,696x86SP1QFE\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.309116-Feb-200810:57666,112x86SP1QFE\WOW
Browseui.dll6.0.3790.423716-Feb-200810:581,605,120x64SP2GDR
Dxtmsft.dll6.3.3790.423716-Feb-200810:58562,176x64SP2GDR
Dxtrans.dll6.3.3790.423716-Feb-200810:58332,288x64SP2GDR
Mshtml.dll6.0.3790.423716-Feb-200810:586,003,712x64SP2GDR
Mstime.dll6.0.3790.423716-Feb-200810:59900,608x64SP2GDR
Shdocvw.dll6.0.3790.423716-Feb-200810:592,438,144x64SP2GDR
Urlmon.dll6.0.3790.423716-Feb-200810:591,089,024x64SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.423716-Feb-200810:5915,360x64SP2GDR
Wininet.dll6.0.3790.423716-Feb-200810:591,190,912x64SP2GDR
Wbrowseui.dll6.0.3790.423716-Feb-200810:591,033,216x86SP2GDR\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.423716-Feb-200810:59361,472x86SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.423716-Feb-200810:59209,920x86SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.423716-Feb-200810:593,133,952x86SP2GDR\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.423716-Feb-200810:59537,600x86SP2GDR\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.423716-Feb-200810:591,508,352x86SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.423716-Feb-200810:59698,368x86SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.423716-Feb-200810:5914,848x86SP2GDR\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.423716-Feb-200810:59670,720x86SP2GDR\WOW
Browseui.dll6.0.3790.423716-Feb-200816:321,605,120x64SP2QFE
Dxtmsft.dll6.3.3790.423716-Feb-200816:32562,176x64SP2QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.423716-Feb-200816:32332,288x64SP2QFE
Mshtml.dll6.0.3790.423716-Feb-200816:326,007,808x64SP2QFE
Mstime.dll6.0.3790.423716-Feb-200816:32900,608x64SP2QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.423716-Feb-200816:322,439,168x64SP2QFE
Urlmon.dll6.0.3790.423716-Feb-200816:321,089,024x64SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.423716-Feb-200816:3215,360x64SP2QFE
Wininet.dll6.0.3790.423716-Feb-200816:321,191,936x64SP2QFE
Wbrowseui.dll6.0.3790.423716-Feb-200816:331,033,216x86SP2QFE\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.423716-Feb-200816:33361,472x86SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.423716-Feb-200816:33209,920x86SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.423716-Feb-200816:333,136,000x86SP2QFE\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.423716-Feb-200816:33537,600x86SP2QFE\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.423716-Feb-200816:331,508,352x86SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.423716-Feb-200816:33698,368x86SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.423716-Feb-200816:3314,848x86SP2QFE\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.423716-Feb-200816:33671,232x86SP2QFE\WOW

Για Internet Explorer 6 με Service Pack 1 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Microsoft Windows 2000
File NameVersionDateTimeSizeFolder
Browseui.dll6.0.2800.192315-Feb-200821:551,018,368RTMGDR
Cdfview.dll6.0.2800.192315-Feb-200821:55143,360RTMGDR
Danim.dll6.3.1.14807-Dec-200700:071,054,208RTMGDR
Dxtmsft.dll6.3.2800.160915-Feb-200818:16351,744RTMGDR
Dxtrans.dll6.3.2800.160915-Feb-200818:16192,512RTMGDR
Iepeers.dll6.0.2800.160915-Feb-200818:16236,032RTMGDR
Inseng.dll6.0.2800.160915-Feb-200818:1669,632RTMGDR
Jsproxy.dll6.0.2800.160915-Feb-200818:1612,288RTMGDR
Mshtml.dll6.0.2800.160915-Feb-200818:162,705,408RTMGDR
Msrating.dll6.0.2800.192315-Feb-200821:55132,096RTMGDR
Mstime.dll6.0.2800.160915-Feb-200818:16498,176RTMGDR
Pngfilt.dll6.0.2800.160915-Feb-200818:1634,816RTMGDR
Shdocvw.dll6.0.2800.192315-Feb-200821:541,340,416RTMGDR
Shlwapi.dll6.0.2800.192315-Feb-200821:54402,944RTMGDR
Urlmon.dll6.0.2800.160915-Feb-200818:16462,848RTMGDR
Wininet.dll6.0.2800.160915-Feb-200818:17575,488RTMGDR
Browseui.dll6.0.2800.192315-Feb-200822:551,018,368RTMQFE
Cdfview.dll6.0.2800.192315-Feb-200822:55143,360RTMQFE
Danim.dll6.3.1.14807-Dec-200700:441,054,208RTMQFE
Dxtmsft.dll6.3.2800.161015-Feb-200819:13351,744RTMQFE
Dxtrans.dll6.3.2800.161015-Feb-200819:13192,512RTMQFE
Iepeers.dll6.0.2800.161015-Feb-200819:13236,544RTMQFE
Inseng.dll6.0.2800.161015-Feb-200819:1369,632RTMQFE
Jsproxy.dll6.0.2800.161015-Feb-200819:1312,288RTMQFE
Mshtml.dll6.0.2800.161015-Feb-200819:132,713,088RTMQFE
Msrating.dll6.0.2800.192315-Feb-200822:55132,096RTMQFE
Mstime.dll6.0.2800.161015-Feb-200819:13498,176RTMQFE
Pngfilt.dll6.0.2800.161015-Feb-200819:1338,912RTMQFE
Shdocvw.dll6.0.2800.192315-Feb-200822:541,340,416RTMQFE
Shlwapi.dll6.0.2800.192315-Feb-200822:54402,944RTMQFE
Urlmon.dll6.0.2800.161015-Feb-200819:13464,896RTMQFE
Wininet.dll6.0.2800.161015-Feb-200819:13587,776RTMQFE

Internet Explorer 7 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις 32 bit του Windows Server 2003
File NameVersionDateTimeSizeFolder
Advpack.dll7.0.6000.1664015-Feb-200820:27124,928SP2GDR
Dxtmsft.dll7.0.6000.1664015-Feb-200820:27347,136SP2GDR
Dxtrans.dll7.0.6000.1664015-Feb-200820:27214,528SP2GDR
Extmgr.dll7.0.6000.1664015-Feb-200820:27133,120SP2GDR
Icardie.dll7.0.6000.1664015-Feb-200820:2763,488SP2GDR
Ie4uinit.exe7.0.6000.1664015-Feb-200807:4370,656SP2GDR
Ieakeng.dll7.0.6000.1664015-Feb-200820:27153,088SP2GDR
Ieaksie.dll7.0.6000.1664015-Feb-200820:27230,400SP2GDR
Ieakui.dll7.0.6000.1664015-Feb-200804:58161,792SP2GDR
Ieapfltr.dat7.0.6011.017-Apr-200709:352,455,488SP2GDR
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646115-Feb-200820:27383,488SP2GDR
Iedkcs32.dll17.0.6000.1664015-Feb-200820:27384,512SP2GDR
Ieframe.dll7.0.6000.1664015-Feb-200820:276,066,176SP2GDR
Ieframe.dll.mui7.0.6000.1641403-Mar-200702:11991,232SP2GDR
Iernonce.dll7.0.6000.1664015-Feb-200820:2744,544SP2GDR
Iertutil.dll7.0.6000.1664015-Feb-200820:27267,776SP2GDR
Ieudinit.exe7.0.6000.1664015-Feb-200807:4313,824SP2GDR
Iexplore.exe7.0.6000.1664015-Feb-200807:43625,664SP2GDR
Inetcpl.cpl7.0.6000.1664015-Feb-200820:271,831,424SP2GDR
Jsproxy.dll7.0.6000.1664015-Feb-200820:2727,648SP2GDR
Msfeeds.dll7.0.6000.1664015-Feb-200820:27459,264SP2GDR
Msfeedsbs.dll7.0.6000.1664015-Feb-200820:2752,224SP2GDR
Mshtml.dll7.0.6000.1664016-Feb-200817:073,591,680SP2GDR
Mshtmled.dll7.0.6000.1664015-Feb-200820:27478,208SP2GDR
Msrating.dll7.0.6000.1664015-Feb-200820:27193,024SP2GDR
Mstime.dll7.0.6000.1664015-Feb-200820:27671,232SP2GDR
Occache.dll7.0.6000.1664015-Feb-200820:27102,912SP2GDR
Pngfilt.dll7.0.6000.1664015-Feb-200820:2744,544SP2GDR
Url.dll7.0.6000.1664015-Feb-200820:27105,984SP2GDR
Urlmon.dll7.0.6000.1664015-Feb-200820:271,159,680SP2GDR
Webcheck.dll7.0.6000.1664015-Feb-200820:27233,472SP2GDR
Wininet.dll7.0.6000.1664015-Feb-200820:27826,368SP2GDR
Advpack.dll7.0.6000.2077215-Feb-200820:56124,928SP2QFE
Dxtmsft.dll7.0.6000.2077215-Feb-200820:56347,136SP2QFE
Dxtrans.dll7.0.6000.2077215-Feb-200820:56214,528SP2QFE
Extmgr.dll7.0.6000.2077215-Feb-200820:56132,608SP2QFE
Icardie.dll7.0.6000.2077215-Feb-200820:5663,488SP2QFE
Ie4uinit.exe7.0.6000.2077215-Feb-200807:3870,656SP2QFE
Ieakeng.dll7.0.6000.2077215-Feb-200820:56153,088SP2QFE
Ieaksie.dll7.0.6000.2077215-Feb-200820:56230,400SP2QFE
Ieakui.dll7.0.6000.2077215-Feb-200804:58161,792SP2QFE
Ieapfltr.dat7.0.6011.017-Apr-200709:352,455,488SP2QFE
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646115-Feb-200820:56383,488SP2QFE
Iedkcs32.dll17.0.6000.2077215-Feb-200820:56388,608SP2QFE
Ieframe.dll7.0.6000.2077215-Feb-200820:566,067,712SP2QFE
Ieframe.dll.mui7.0.6000.1641403-Mar-200702:11991,232SP2QFE
Iernonce.dll7.0.6000.2077215-Feb-200820:5644,544SP2QFE
Iertutil.dll7.0.6000.2077215-Feb-200820:56267,776SP2QFE
Ieudinit.exe7.0.6000.2077215-Feb-200807:3813,824SP2QFE
Iexplore.exe7.0.6000.2077215-Feb-200807:38625,664SP2QFE
Inetcpl.cpl7.0.6000.2077215-Feb-200820:561,831,424SP2QFE
Jsproxy.dll7.0.6000.2077215-Feb-200820:5627,648SP2QFE
Msfeeds.dll7.0.6000.2077215-Feb-200820:56459,264SP2QFE
Msfeedsbs.dll7.0.6000.2077215-Feb-200820:5652,224SP2QFE
Mshtml.dll7.0.6000.2077215-Feb-200820:563,593,216SP2QFE
Mshtmled.dll7.0.6000.2077215-Feb-200820:56478,208SP2QFE
Msrating.dll7.0.6000.2077215-Feb-200820:56193,024SP2QFE
Mstime.dll7.0.6000.2077215-Feb-200820:56671,232SP2QFE
Occache.dll7.0.6000.2077215-Feb-200820:56102,912SP2QFE
Pngfilt.dll7.0.6000.2077215-Feb-200820:5644,544SP2QFE
Url.dll7.0.6000.2077215-Feb-200820:56105,984SP2QFE
Urlmon.dll7.0.6000.2077215-Feb-200820:561,162,752SP2QFE
Webcheck.dll7.0.6000.2077215-Feb-200820:56233,472SP2QFE
Wininet.dll7.0.6000.2077215-Feb-200820:56827,392SP2QFE

Internet Explorer 7 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις 32 bit των Windows Vista και του Windows Server 2008
File NameVersionDateTimeSize
Package_1_for_kb947864_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:392,434
Package_1_for_kb947864~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:383,889
Package_2_for_kb947864_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:393,887
Package_2_for_kb947864~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:386,764
Package_3_for_kb947864_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:393,732
Package_3_for_kb947864~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:386,606
Package_4_for_kb947864_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:392,441
Package_4_for_kb947864~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:383,898
Package_5_for_kb947864_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:3913,976
Package_5_for_kb947864~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:3828,084
Package_6_for_kb947864_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:393,069
Package_6_for_kb947864~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:385,221
Package_7_for_kb947864_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:393,621
Package_7_for_kb947864~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:386,443
Package_for_kb947864_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:391,416
Package_for_kb947864_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:381,435
Package_for_kb947864_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:391,357
Package_for_kb947864_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:381,377
Package_for_kb947864_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:391,691
Package_for_kb947864_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:381,722
Package_for_kb947864_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:391,412
Package_for_kb947864_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:381,431
Package_for_kb947864_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:391,413
Package_for_kb947864_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:381,432
Package_for_kb947864_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:391,416
Package_for_kb947864_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:381,435
Package_for_kb947864_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:391,421
Package_for_kb947864_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:381,440
Package_for_kb947864_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:391,412
Package_for_kb947864_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:381,431
Package_for_kb947864_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:391,420
Package_for_kb947864_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:381,439
Package_for_kb947864_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:391,828
Package_for_kb947864_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:381,863
Package_for_kb947864_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:391,414
Package_for_kb947864_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:381,433
Update-bf.mum22-Feb-200819:393,648
X86_060caadc78cad47fdde3a5547d09d60c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22120_none_9437136bf30204e1.manifest22-Feb-200819:38712
X86_0a23db7734dc0dcd0b47e4f9c6744d3d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_a340d76f8e774a0a.manifest22-Feb-200819:38696
X86_131915d978536b4bdf1d626810ae7943_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_c39e4287c44ab87c.manifest22-Feb-200819:38708
X86_1546e1f2096b39fea427470251a0d420_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_fab6f34e547559de.manifest22-Feb-200819:38700
X86_1b141dbcfcbf60a338624273bbc5aacb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_3214e9635912079c.manifest22-Feb-200819:38695
X86_1ecd9795cfde29c9c396b3d0c70fe93d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_19dc28f7b0ffa774.manifest22-Feb-200819:38700
X86_24eb02abe54dbc5edd3b7881e37ff9ee_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_e5649ea009ab109a.manifest22-Feb-200819:38695
X86_2b50e7b8686172d5454a1a68210dd91f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_173692feef67fad2.manifest22-Feb-200819:38708
X86_2c9085f2f7c48dff849277575f00089f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_88fe5227b9201630.manifest22-Feb-200819:38714
X86_2cd01c4058b7c9a39e361df0b17279be_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22120_none_3d41ad0f6a20d859.manifest22-Feb-200819:38726
X86_319eddeae8e358fac5dc32a9c74db601_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18023_none_b17bccf715da5ee8.manifest22-Feb-200819:38726
X86_32a10bd9dc557a0c7adbf0546dc111b1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_cecf728e637f1016.manifest22-Feb-200819:38695
X86_35949b86619df8df558fe1d52f71372c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_d086bee02cfa6941.manifest22-Feb-200819:38706
X86_35de4de8e40b98acd2ed649c30e76df2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_1dc663d9b712fe01.manifest22-Feb-200819:38704
X86_494144dd19b4d22cc8ea46b9ebc5daa7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_c41c86028841da8b.manifest22-Feb-200819:38726
X86_4a788757800a55db00326eb7abed7833_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_36152a982a5925ea.manifest22-Feb-200819:38708
X86_50046bcbbc704e47418b3653d0fc6613_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22120_none_57e2e1216dad17d0.manifest22-Feb-200819:38704
X86_5041aa100b4e1b271aa4d7860d020b05_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_09152cc2013c7cd5.manifest22-Feb-200819:38700
X86_52e8f1342054bd9b2843007fdf0ec720_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_1e872542ce33fc5a.manifest22-Feb-200819:38707
X86_5b303ab3ed9c8698c713d176531452ba_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18023_none_2348311b86db52bc.manifest22-Feb-200819:38712
X86_617e0d7bf57b0ccfa3902e705eb9d85c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22120_none_d19eb33d52da9a8f.manifest22-Feb-200819:38724
X86_6679381e495f520a8ab0173b771c808f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_1d49952b6f4cd945.manifest22-Feb-200819:38708
X86_6c4ef2bd9d2938658ec3979b94ac4b6e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_5907555b4dac07d0.manifest22-Feb-200819:38706
X86_6faa1572591bc99b1e85fc8993a0fc14_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_198f23e8640b99e8.manifest22-Feb-200819:38724
X86_75782addc06af7526350c1991d66ae4e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_ce4e13b50b753892.manifest22-Feb-200819:38704
X86_83630a9aa6fcebdf30d2cf0005bdf273_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_ee54cd4cc1c1d8c3.manifest22-Feb-200819:38712
X86_8992ab28c787754dfd845e280daa9f7a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_ae4cdec7448f4eba.manifest22-Feb-200819:38699
X86_8d5ce8f5d1b4df0c15abf8345226f6fa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_3ca4148a9f684cd2.manifest22-Feb-200819:38711
X86_8facab4de2581792bc2a9a31dfae633e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_b28c761df9e17ce2.manifest22-Feb-200819:38702
X86_9760aa497ee965adf3fa06ff0a4f8d10_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_7b19e8ce796457ef.manifest22-Feb-200819:38699
X86_9c4136b06148c14342488289f07a1998_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18023_none_3c99cae700827736.manifest22-Feb-200819:38724
X86_a9e48c397b5d6a8895a77048bdd581b4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_b196f549e797bb21.manifest22-Feb-200819:38695
X86_ad37612d8d255f19b1366b06a31c4e73_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18023_none_f46e49a98ebe84fb.manifest22-Feb-200819:38704
X86_ad72cde4b8dfb3899f9027eea73a133e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_9ca496090fda6bd1.manifest22-Feb-200819:38696
X86_b10777d4ce4bfd7db5b7461c704c96ef_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_5dedb772ef711632.manifest22-Feb-200819:38712
X86_b7e917949a7b82982f66528f58e54a85_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_e1812bf15ba05120.manifest22-Feb-200819:38694
X86_b997162badde6a2eb89c95b5cc7690a5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_f8c373013c01d819.manifest22-Feb-200819:38704
X86_c13ac9e5995b3bd8d1cc3968958198a4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_c60879adaf71342b.manifest22-Feb-200819:38714
X86_c5b9f9f92ad7ad0dbd1eec6d2ff90d09_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_2f6d2d8c5f120bf1.manifest22-Feb-200819:38726
X86_ca5af0042690fc24061a8ebebdcd34fc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_a326a4a708fc1c00.manifest22-Feb-200819:38711
X86_cb84ac0cd05465d36d4d5c626c832178_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_16c2c6f7b6cc69fc.manifest22-Feb-200819:38694
X86_cf18555d79133d433c17cb9aaa18f722_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_7041bba065c0b900.manifest22-Feb-200819:38707
X86_d098d3a21c5ab98cb90855c627ca0e14_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_b82ddc6d0fc42b15.manifest22-Feb-200819:38700
X86_f94f6e274301c009e839a1d333010980_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_fac187502a5ec386.manifest22-Feb-200819:38704
X86_fe157b9ab184077a5ca5c31a507a0efc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_18d26564ecafad44.manifest22-Feb-200819:38696
X86_fe4498f1e0e26746cadd1f2eb1daf245_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_ab7648260d8b6e85.manifest22-Feb-200819:38702
X86_ff3ef182d8b757f13c8ebd01dc76929b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_5f260aee4a65277d.manifest22-Feb-200819:38724
X86_ffb41366f1e7fe24511ee1214a853a88_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_418f333ea63a662f.manifest22-Feb-200819:38696
X86_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_a9bce801f5c7b8c8.manifest21-Feb-200805:117,110
X86_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_aa2a16310efa11c1.manifest22-Feb-200805:136,800
X86_microsoft-windows-i..ablenetworkgraphics_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_ebb7f1b116609ec7.manifest21-Feb-200805:099,718
X86_microsoft-windows-i..ablenetworkgraphics_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_ec251fe02f92f7c0.manifest22-Feb-200805:129,408
X86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_b2d49a63d9c1162b.manifest21-Feb-200805:12258,554
X86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_b341c892f2f36f24.manifest22-Feb-200805:14258,554
X86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18023_none_b4d078e1d6d76f3a.manifest22-Feb-200805:39260,079
X86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22120_none_b55714ceeff7c2ff.manifest22-Feb-200808:53260,079
X86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_deb7292c7f69d59a.manifest21-Feb-200805:0738,883
X86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_df24575b989c2e93.manifest22-Feb-200805:1038,573
X86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18023_none_e0b307aa7c802ea9.manifest22-Feb-200805:3438,573
X86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22120_none_e139a39795a0826e.manifest22-Feb-200808:4838,573
X86_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_8d2b289854cfbb4f.manifest21-Feb-200805:11761,498
X86_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_8d9856c76e021448.manifest22-Feb-200805:14761,498
X86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_ffda7605a4ca3cbe.manifest21-Feb-200805:0952,888
X86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_0047a434bdfc95b7.manifest22-Feb-200805:1252,888
X86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18023_none_01d65483a1e095cd.manifest22-Feb-200805:3652,888
X86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22120_none_025cf070bb00e992.manifest22-Feb-200808:5052,888
X86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_f98398df6eb5b711.manifest21-Feb-200805:089,230
X86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_f9f0c70e87e8100a.manifest22-Feb-200805:118,920
X86_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_95b7d197849b3d3f.manifest21-Feb-200805:11418,057
X86_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_9624ffc69dcd9638.manifest22-Feb-200805:13417,747
X86_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_3aa12e8ad99130f2.manifest21-Feb-200805:0442,229
X86_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_3b0e5cb9f2c389eb.manifest22-Feb-200805:0842,229
X86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_1560efcf12c08d46.manifest21-Feb-200805:04195,203
X86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_15ce1dfe2bf2e63f.manifest22-Feb-200805:08195,203
X86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_461a6bef465befcc.manifest21-Feb-200805:1029,507
X86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_46879a1e5f8e48c5.manifest22-Feb-200805:1229,197
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_113495242520a5f4.manifest21-Feb-200805:11840,269
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_11a1c3533e52feed.manifest22-Feb-200805:13840,269
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18023_none_133073a22236ff03.manifest22-Feb-200805:38840,273
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22120_none_13b70f8f3b5752c8.manifest22-Feb-200808:52840,267
X86_microsoft-windows-ie-iebrokers_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_6a1d2755598c9681.manifest21-Feb-200805:043,494
X86_microsoft-windows-ie-iebrokers_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_6a8a558472beef7a.manifest22-Feb-200805:083,494
X86_microsoft-windows-ie-infocard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_588d01ee673531fd.manifest21-Feb-200805:1222,439
X86_microsoft-windows-ie-infocard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_58fa301d80678af6.manifest22-Feb-200805:1522,129
X86_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_2d5382911cf5aba1.manifest21-Feb-200805:10119,176
X86_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_2dc0b0c03628049a.manifest22-Feb-200805:12119,176
X86_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_c3c237ac61707446.manifest21-Feb-200805:1129,742
X86_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_c42f65db7aa2cd3f.manifest22-Feb-200805:1329,432
X86_microsoft-windows-iebrshim_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_29e74e1c682049a3.manifest21-Feb-200805:1134,505
X86_microsoft-windows-iebrshim_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_2a547c4b8152a29c.manifest22-Feb-200805:1434,505
X86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_6293ef27b1163421.manifest21-Feb-200805:11748,478
X86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_63011d56ca488d1a.manifest22-Feb-200805:14748,166
X86_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_e68d5ba694998859.manifest21-Feb-200805:1210,079
X86_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_e6fa89d5adcbe152.manifest22-Feb-200805:149,769
X86_microsoft-windows-ieuser_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_0b3590c2d714480b.manifest21-Feb-200805:1010,338
X86_microsoft-windows-ieuser_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_0ba2bef1f046a104.manifest22-Feb-200805:1210,028
Advpack.dll7.0.6000.1664321-Feb-200804:43124,928
Advpack.dll7.0.6000.2077722-Feb-200804:48124,928
Pngfilt.dll7.0.6000.1664321-Feb-200804:4344,544
Pngfilt.dll7.0.6000.2077722-Feb-200804:5144,544
Urlmon.dll7.0.6000.1664321-Feb-200804:431,159,680
Urlmon.dll7.0.6000.2077722-Feb-200804:521,162,752
Urlmon.dll7.0.6001.1802322-Feb-200805:011,166,336
Urlmon.dll7.0.6001.2212022-Feb-200804:521,166,336
Mstime.dll7.0.6000.1664321-Feb-200804:43671,232
Mstime.dll7.0.6000.2077722-Feb-200804:50671,232
Mstime.dll7.0.6001.1802322-Feb-200804:59671,232
Mstime.dll7.0.6001.2212022-Feb-200804:50671,232
Inetcpl.cpl7.0.6000.1664321-Feb-200804:421,831,424
Inetcpl.cpl7.0.6000.2077722-Feb-200804:491,831,424
Jsproxy.dll7.0.6000.1664321-Feb-200804:4327,648
Wininet.dll7.0.6000.1664321-Feb-200804:43826,368
Wininetplugin.dll1.0.0.121-Feb-200804:4364,512
Jsproxy.dll7.0.6000.2077722-Feb-200804:4927,648
Wininet.dll7.0.6000.2077722-Feb-200804:52827,392
Wininetplugin.dll1.0.0.122-Feb-200804:5264,512
Jsproxy.dll7.0.6001.1802322-Feb-200804:5828,160
Wininet.dll7.0.6001.1802322-Feb-200805:01826,880
Wininetplugin.dll1.0.0.122-Feb-200805:0164,512
Jsproxy.dll7.0.6001.2212022-Feb-200804:4928,160
Wininet.dll7.0.6001.2212022-Feb-200804:52826,880
Wininetplugin.dll1.0.0.122-Feb-200804:5264,512
Ieapfltr.dat7.0.6011.014-Dec-200721:262,455,488
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646121-Feb-200804:43383,488
Ieapfltr.dat7.0.6011.013-Dec-200719:462,455,488
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646122-Feb-200804:49383,488
Dxtmsft.dll7.0.6000.1664321-Feb-200804:43347,136
Dxtrans.dll7.0.6000.1664321-Feb-200804:43214,528
Dxtmsft.dll7.0.6000.2077722-Feb-200804:49347,136
Dxtrans.dll7.0.6000.2077722-Feb-200804:49214,528
Mshtmled.dll7.0.6000.1664321-Feb-200804:43478,208
Mshtmled.dll7.0.6000.2077722-Feb-200804:50478,208
Mshtml.dll7.0.6000.1664321-Feb-200804:433,591,680
Mshtml.tlb7.0.6000.1664321-Feb-200800:531,383,424
Mshtml.dll7.0.6000.2077722-Feb-200804:503,593,728
Mshtml.tlb7.0.6000.2077722-Feb-200801:081,383,424
Mshtml.dll7.0.6001.1802322-Feb-200804:593,578,368
Mshtml.tlb7.0.6001.1802322-Feb-200802:501,383,424
Mshtml.dll7.0.6001.2212022-Feb-200804:503,578,368
Mshtml.tlb7.0.6001.2212022-Feb-200802:401,383,424
Icardie.dll7.0.6000.1664321-Feb-200804:4363,488
Icardie.dll7.0.6000.2077722-Feb-200804:4963,488
Ieunatt.exe7.0.6000.1664321-Feb-200804:4326,624
Iexplore.exe7.0.6000.1664321-Feb-200804:43625,664
Ieunatt.exe7.0.6000.2077722-Feb-200802:4326,624
Iexplore.exe7.0.6000.2077722-Feb-200802:44625,664
Ie4uinit.exe7.0.6000.1664321-Feb-200804:4370,656
Iernonce.dll7.0.6000.1664321-Feb-200804:4344,544
Iesetup.dll7.0.6000.1664321-Feb-200804:4356,320
Ie4uinit.exe7.0.6000.2077722-Feb-200802:4370,656
Iernonce.dll7.0.6000.2077722-Feb-200804:4944,544
Iesetup.dll7.0.6000.2077722-Feb-200804:4956,320
Iebrshim.dll6.0.6000.1664321-Feb-200804:4352,736
Iebrshim.dll6.0.6000.2077722-Feb-200804:4952,736
Ieframe.dll7.0.6000.1664321-Feb-200804:436,066,176
Ieui.dll7.0.6000.1664321-Feb-200804:43180,736
Ieframe.dll7.0.6000.2077722-Feb-200804:496,067,712
Ieui.dll7.0.6000.2077722-Feb-200804:49180,736
Ieinstal.exe6.0.6000.1664321-Feb-200804:43263,168
Ieinstal.exe6.0.6000.2077722-Feb-200802:44263,168
Ieuser.exe6.0.6000.1664321-Feb-200804:43301,568
Ieuser.exe6.0.6000.2077722-Feb-200802:44301,568

Internet Explorer 7 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις 32 bit των Windows XP
File NameVersionDateTimeSizeFolder
Advpack.dll7.0.6000.1664001-Mar-200813:06124,928SP2GDR
Dxtmsft.dll7.0.6000.1664001-Mar-200813:06347,136SP2GDR
Dxtrans.dll7.0.6000.1664001-Mar-200813:06214,528SP2GDR
Extmgr.dll7.0.6000.1664001-Mar-200813:06133,120SP2GDR
Icardie.dll7.0.6000.1664001-Mar-200813:0663,488SP2GDR
Ie4uinit.exe7.0.6000.1664029-Feb-200808:5570,656SP2GDR
Ieakeng.dll7.0.6000.1664001-Mar-200813:06153,088SP2GDR
Ieaksie.dll7.0.6000.1664001-Mar-200813:06230,400SP2GDR
Ieakui.dll7.0.6000.1664015-Feb-200805:44161,792SP2GDR
Ieapfltr.dat7.0.6011.017-Apr-200709:322,455,488SP2GDR
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646101-Mar-200813:06383,488SP2GDR
Iedkcs32.dll17.0.6000.1664001-Mar-200813:06384,512SP2GDR
Ieframe.dll7.0.6000.1664001-Mar-200813:066,066,176SP2GDR
Ieframe.dll.mui7.0.6000.1641408-Mar-200705:10991,232SP2GDR
Iernonce.dll7.0.6000.1664001-Mar-200813:0644,544SP2GDR
Iertutil.dll7.0.6000.1664001-Mar-200813:06267,776SP2GDR
Ieudinit.exe7.0.6000.1664022-Feb-200810:0013,824SP2GDR
Iexplore.exe7.0.6000.1664029-Feb-200808:55625,664SP2GDR
Inetcpl.cpl7.0.6000.1664001-Mar-200813:061,831,424SP2GDR
Jsproxy.dll7.0.6000.1664001-Mar-200813:0627,648SP2GDR
Msfeeds.dll7.0.6000.1664001-Mar-200813:06459,264SP2GDR
Msfeedsbs.dll7.0.6000.1664001-Mar-200813:0652,224SP2GDR
Mshtml.dll7.0.6000.1664002-Mar-200801:363,591,680SP2GDR
Mshtmled.dll7.0.6000.1664001-Mar-200813:06478,208SP2GDR
Msrating.dll7.0.6000.1664001-Mar-200813:06193,024SP2GDR
Mstime.dll7.0.6000.1664001-Mar-200813:06671,232SP2GDR
Occache.dll7.0.6000.1664001-Mar-200813:06102,912SP2GDR
Pngfilt.dll7.0.6000.1664001-Mar-200813:0644,544SP2GDR
Url.dll7.0.6000.1664001-Mar-200813:06105,984SP2GDR
Urlmon.dll7.0.6000.1664001-Mar-200813:061,159,680SP2GDR
Webcheck.dll7.0.6000.1664001-Mar-200813:06233,472SP2GDR
Wininet.dll7.0.6000.1664001-Mar-200813:06826,368SP2GDR
Advpack.dll7.0.6000.2077201-Mar-200813:03124,928SP2QFE
Dxtmsft.dll7.0.6000.2077201-Mar-200813:03347,136SP2QFE
Dxtrans.dll7.0.6000.2077201-Mar-200813:03214,528SP2QFE
Extmgr.dll7.0.6000.2077201-Mar-200813:03132,608SP2QFE
Icardie.dll7.0.6000.2077201-Mar-200813:0363,488SP2QFE
Ie4uinit.exe7.0.6000.2077222-Feb-200809:3970,656SP2QFE
Ieakeng.dll7.0.6000.2077201-Mar-200813:03153,088SP2QFE
Ieaksie.dll7.0.6000.2077201-Mar-200813:03230,400SP2QFE
Ieakui.dll7.0.6000.2077215-Feb-200805:44161,792SP2QFE
Ieapfltr.dat7.0.6011.017-Apr-200709:322,455,488SP2QFE
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646101-Mar-200813:03383,488SP2QFE
Iedkcs32.dll17.0.6000.2077201-Mar-200813:03388,608SP2QFE
Ieframe.dll7.0.6000.2077201-Mar-200813:036,067,712SP2QFE
Ieframe.dll.mui7.0.6000.1641408-Mar-200705:10991,232SP2QFE
Iernonce.dll7.0.6000.2077201-Mar-200813:0344,544SP2QFE
Iertutil.dll7.0.6000.2077201-Mar-200813:03267,776SP2QFE
Ieudinit.exe7.0.6000.2077222-Feb-200809:3913,824SP2QFE
Iexplore.exe7.0.6000.2077222-Feb-200809:40625,664SP2QFE
Inetcpl.cpl7.0.6000.2077201-Mar-200813:031,831,424SP2QFE
Jsproxy.dll7.0.6000.2077201-Mar-200813:0327,648SP2QFE
Msfeeds.dll7.0.6000.2077201-Mar-200813:03459,264SP2QFE
Msfeedsbs.dll7.0.6000.2077201-Mar-200813:0352,224SP2QFE
Mshtml.dll7.0.6000.2077201-Mar-200813:033,593,216SP2QFE
Mshtmled.dll7.0.6000.2077201-Mar-200813:03478,208SP2QFE
Msrating.dll7.0.6000.2077201-Mar-200813:03193,024SP2QFE
Mstime.dll7.0.6000.2077201-Mar-200813:03671,232SP2QFE
Occache.dll7.0.6000.2077201-Mar-200813:03102,912SP2QFE
Pngfilt.dll7.0.6000.2077201-Mar-200813:0344,544SP2QFE
Url.dll7.0.6000.2077201-Mar-200813:03105,984SP2QFE
Urlmon.dll7.0.6000.2077201-Mar-200813:031,162,752SP2QFE
Webcheck.dll7.0.6000.2077201-Mar-200813:03233,472SP2QFE
Wininet.dll7.0.6000.2077201-Mar-200813:03827,392SP2QFE

Internet Explorer 7 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2003 που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium
File NameVersionDateTimeSizeCPUFolder
Advpack.dll7.0.6000.1664016-Feb-200817:47283,136IA-64SP2GDR
Dxtmsft.dll7.0.6000.1664016-Feb-200817:47984,576IA-64SP2GDR
Dxtrans.dll7.0.6000.1664016-Feb-200817:47645,632IA-64SP2GDR
Extmgr.dll7.0.6000.1664016-Feb-200817:47328,192IA-64SP2GDR
Icardie.dll7.0.6000.1664016-Feb-200817:48179,712IA-64SP2GDR
Ie4uinit.exe7.0.6000.1664016-Feb-200817:48135,680IA-64SP2GDR
Ieakeng.dll7.0.6000.1664016-Feb-200817:48385,536IA-64SP2GDR
Ieaksie.dll7.0.6000.1664016-Feb-200817:48503,808IA-64SP2GDR
Ieakui.dll7.0.6000.1664016-Feb-200817:48161,792IA-64SP2GDR
Ieapfltr.dat7.0.6011.016-Feb-200817:482,455,488SP2GDR
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646116-Feb-200817:481,075,712IA-64SP2GDR
Iedkcs32.dll17.0.6000.1664016-Feb-200817:48756,224IA-64SP2GDR
Ieframe.dll7.0.6000.1664016-Feb-200817:4811,707,904IA-64SP2GDR
Ieframe.dll.mui7.0.6000.1641416-Feb-200817:48980,992SP2GDR
Iernonce.dll7.0.6000.1664016-Feb-200817:4899,840IA-64SP2GDR
Iertutil.dll7.0.6000.1664016-Feb-200817:48555,520IA-64SP2GDR
Ieudinit.exe7.0.6000.1664016-Feb-200817:4830,720IA-64SP2GDR
Iexplore.exe7.0.6000.1664016-Feb-200817:48774,144IA-64SP2GDR
Inetcpl.cpl7.0.6000.1664016-Feb-200817:482,440,192SP2GDR
Jsproxy.dll7.0.6000.1664016-Feb-200817:4882,432IA-64SP2GDR
Msfeeds.dll7.0.6000.1664016-Feb-200817:48985,088IA-64SP2GDR
Msfeedsbs.dll7.0.6000.1664016-Feb-200817:49144,384IA-64SP2GDR
Mshtml.dll7.0.6000.1664016-Feb-200817:4910,051,584IA-64SP2GDR
Mshtmled.dll7.0.6000.1664016-Feb-200817:491,526,272IA-64SP2GDR
Msrating.dll7.0.6000.1664016-Feb-200817:49492,032IA-64SP2GDR
Mstime.dll7.0.6000.1664016-Feb-200817:492,233,344IA-64SP2GDR
Occache.dll7.0.6000.1664016-Feb-200817:49275,968IA-64SP2GDR
Pngfilt.dll7.0.6000.1664016-Feb-200817:49122,368IA-64SP2GDR
Url.dll7.0.6000.1664016-Feb-200817:50130,048IA-64SP2GDR
Urlmon.dll7.0.6000.1664016-Feb-200817:502,582,528IA-64SP2GDR
Webcheck.dll7.0.6000.1664016-Feb-200817:50653,824IA-64SP2GDR
Wininet.dll7.0.6000.1664016-Feb-200817:501,884,672IA-64SP2GDR
Wadvpack.dll7.0.6000.1664016-Feb-200817:53124,928x86SP2GDR\WOW
Wdxtmsft.dll7.0.6000.1664016-Feb-200817:53347,136x86SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll7.0.6000.1664016-Feb-200817:53214,528x86SP2GDR\WOW
Wextmgr.dll7.0.6000.1664016-Feb-200817:53133,120x86SP2GDR\WOW
Wicardie.dll7.0.6000.1664016-Feb-200817:5363,488x86SP2GDR\WOW
Wie4uinit.exe7.0.6000.1664016-Feb-200817:5370,656x86SP2GDR\WOW
Wieakeng.dll7.0.6000.1664016-Feb-200817:53153,088x86SP2GDR\WOW
Wieaksie.dll7.0.6000.1664016-Feb-200817:53230,400x86SP2GDR\WOW
Wieakui.dll7.0.6000.1664016-Feb-200817:53161,792x86SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dat7.0.6011.016-Feb-200817:532,455,488SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dll7.0.6000.1646116-Feb-200817:53383,488x86SP2GDR\WOW
Wiedkcs32.dll17.0.6000.1664016-Feb-200817:53384,512x86SP2GDR\WOW
Wieframe.dll7.0.6000.1664016-Feb-200817:536,066,176x86SP2GDR\WOW
Wieframe.dll.mui7.0.6000.1641416-Feb-200817:53991,232SP2GDR\WOW
Wiernonce.dll7.0.6000.1664016-Feb-200817:5344,544x86SP2GDR\WOW
Wiertutil.dll7.0.6000.1664016-Feb-200817:53267,776x86SP2GDR\WOW
Wieudinit.exe7.0.6000.1664016-Feb-200817:5313,824x86SP2GDR\WOW
Wiexplore.exe7.0.6000.1664016-Feb-200817:53625,664x86SP2GDR\WOW
Winetcpl.cpl7.0.6000.1664016-Feb-200817:531,831,424SP2GDR\WOW
Wjsproxy.dll7.0.6000.1664016-Feb-200817:5327,648x86SP2GDR\WOW
Wmsfeeds.dll7.0.6000.1664016-Feb-200817:53459,264x86SP2GDR\WOW
Wmsfeedsbs.dll7.0.6000.1664016-Feb-200817:5352,224x86SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.1664016-Feb-200817:533,591,680x86SP2GDR\WOW
Wmshtmled.dll7.0.6000.1664016-Feb-200817:53478,208x86SP2GDR\WOW
Wmsrating.dll7.0.6000.1664016-Feb-200817:53193,024x86SP2GDR\WOW
Wmstime.dll7.0.6000.1664016-Feb-200817:53671,232x86SP2GDR\WOW
Woccache.dll7.0.6000.1664016-Feb-200817:53102,912x86SP2GDR\WOW
Wpngfilt.dll7.0.6000.1664016-Feb-200817:5344,544x86SP2GDR\WOW
Wurl.dll7.0.6000.1664016-Feb-200817:53105,984x86SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll7.0.6000.1664016-Feb-200817:531,159,680x86SP2GDR\WOW
Wwebcheck.dll7.0.6000.1664016-Feb-200817:53233,472x86SP2GDR\WOW
Wwininet.dll7.0.6000.1664016-Feb-200817:53826,368x86SP2GDR\WOW
Advpack.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:46283,136IA-64SP2QFE
Dxtmsft.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:46984,576IA-64SP2QFE
Dxtrans.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:47645,632IA-64SP2QFE
Extmgr.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:47328,192IA-64SP2QFE
Icardie.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:47179,712IA-64SP2QFE
Ie4uinit.exe7.0.6000.2077216-Feb-200817:47135,680IA-64SP2QFE
Ieakeng.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:47385,536IA-64SP2QFE
Ieaksie.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:47503,808IA-64SP2QFE
Ieakui.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:47161,792IA-64SP2QFE
Ieapfltr.dat7.0.6011.016-Feb-200817:472,455,488SP2QFE
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646116-Feb-200817:471,075,712IA-64SP2QFE
Iedkcs32.dll17.0.6000.2077216-Feb-200817:47763,904IA-64SP2QFE
Ieframe.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:4711,712,512IA-64SP2QFE
Ieframe.dll.mui7.0.6000.1641416-Feb-200817:47980,992SP2QFE
Iernonce.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:4899,840IA-64SP2QFE
Iertutil.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:48555,520IA-64SP2QFE
Ieudinit.exe7.0.6000.2077216-Feb-200817:4830,720IA-64SP2QFE
Iexplore.exe7.0.6000.2077216-Feb-200817:48774,144IA-64SP2QFE
Inetcpl.cpl7.0.6000.2077216-Feb-200817:482,440,192SP2QFE
Jsproxy.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:4882,432IA-64SP2QFE
Msfeeds.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:48985,088IA-64SP2QFE
Msfeedsbs.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:48144,384IA-64SP2QFE
Mshtml.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:4810,056,192IA-64SP2QFE
Mshtmled.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:481,526,272IA-64SP2QFE
Msrating.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:48492,032IA-64SP2QFE
Mstime.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:482,233,344IA-64SP2QFE
Occache.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:49275,968IA-64SP2QFE
Pngfilt.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:49122,368IA-64SP2QFE
Url.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:49130,048IA-64SP2QFE
Urlmon.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:492,587,136IA-64SP2QFE
Webcheck.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:49653,824IA-64SP2QFE
Wininet.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:491,885,696IA-64SP2QFE
Wadvpack.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:50124,928x86SP2QFE\WOW
Wdxtmsft.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:50347,136x86SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:50214,528x86SP2QFE\WOW
Wextmgr.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:50132,608x86SP2QFE\WOW
Wicardie.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:5063,488x86SP2QFE\WOW
Wie4uinit.exe7.0.6000.2077216-Feb-200817:5070,656x86SP2QFE\WOW
Wieakeng.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:50153,088x86SP2QFE\WOW
Wieaksie.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:50230,400x86SP2QFE\WOW
Wieakui.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:50161,792x86SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dat7.0.6011.016-Feb-200817:502,455,488SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dll7.0.6000.1646116-Feb-200817:50383,488x86SP2QFE\WOW
Wiedkcs32.dll17.0.6000.2077216-Feb-200817:50388,608x86SP2QFE\WOW
Wieframe.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:506,067,712x86SP2QFE\WOW
Wieframe.dll.mui7.0.6000.1641416-Feb-200817:50991,232SP2QFE\WOW
Wiernonce.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:5044,544x86SP2QFE\WOW
Wiertutil.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:50267,776x86SP2QFE\WOW
Wieudinit.exe7.0.6000.2077216-Feb-200817:5013,824x86SP2QFE\WOW
Wiexplore.exe7.0.6000.2077216-Feb-200817:50625,664x86SP2QFE\WOW
Winetcpl.cpl7.0.6000.2077216-Feb-200817:501,831,424SP2QFE\WOW
Wjsproxy.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:5027,648x86SP2QFE\WOW
Wmsfeeds.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:50459,264x86SP2QFE\WOW
Wmsfeedsbs.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:5052,224x86SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:503,593,216x86SP2QFE\WOW
Wmshtmled.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:50478,208x86SP2QFE\WOW
Wmsrating.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:50193,024x86SP2QFE\WOW
Wmstime.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:50671,232x86SP2QFE\WOW
Woccache.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:50102,912x86SP2QFE\WOW
Wpngfilt.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:5044,544x86SP2QFE\WOW
Wurl.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:50105,984x86SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:501,162,752x86SP2QFE\WOW
Wwebcheck.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:50233,472x86SP2QFE\WOW
Wwininet.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:50827,392x86SP2QFE\WOW

Internet Explorer 7 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows Vista και του Windows Server 2008 που βασίζονται σε x64
File NameVersionDateTimeSizeCPU
Amd64_01df5b12355597f6ab5380df6ab91ff3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_0769b41bc43b8edb.manifest22-Feb-200819:381,064
Amd64_0735ae960bba9e123205a29775cbdff9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_960cd5d101126460.manifest22-Feb-200819:381,072
Amd64_0793a7e3fc759c7b52ee2dfc8011e016_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_93b0ebe83e8341d1.manifest22-Feb-200819:381,046
Amd64_0f8183a4fda5eebe33471e1d7bda7fc2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_ba1917f0527da3e4.manifest22-Feb-200819:38718
Amd64_10e182b583bd7ff51b845e02b5d797a0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_e0bf4c5e371f56b0.manifest22-Feb-200819:381,076
Amd64_1545481cf12cdd2a1548dae2b5ac503f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_d585274ad45b9750.manifest22-Feb-200819:381,096
Amd64_177ad6683d20d5e4d7eabb248929e0e0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_d38a11c4b7302247.manifest22-Feb-200819:381,046
Amd64_1804823d9ad86df1eeb3eee7f90db7b2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_c5ec46df2610b065.manifest22-Feb-200819:38706
Amd64_19b997de03a585bd8d2fce0877193fae_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_925801a0458c9d9a.manifest22-Feb-200819:381,064
Amd64_1c72f9ae19c57efeb78e1377eb19921e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_5b0cded4d2ffbeb7.manifest22-Feb-200819:381,064
Amd64_1e5622c0ec1eab82bb5d81dfd104e484_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18023_none_95b70281940549bf.manifest22-Feb-200819:381,056
Amd64_23a7656da547dc0d4d2120a8f1ba17ee_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_0ac90a204775641e.manifest22-Feb-200819:381,064
Amd64_259230e0faa7eff03345dc1557ee7269_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22120_none_7a1f352de9b700d1.manifest22-Feb-200819:381,096
Amd64_2aca9496bf438f265a239f8e7d069a37_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_fc2584c936dcec89.manifest22-Feb-200819:381,038
Amd64_2ef3d852e2818a784c84ce0eeb758b38_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_64fd55e4668f3f9f.manifest22-Feb-200819:381,040
Amd64_3df55fac6657eee63db5b395582fce86_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_6ecd3cccf9666096.manifest22-Feb-200819:381,056
Amd64_3f17fd69ff4cc3dcb75b28ae928c6f9b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_e3cb47cde14d7606.manifest22-Feb-200819:381,048
Amd64_464d17a1f73511f5da10d74608e7f818_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_af1fbf86055b5282.manifest22-Feb-200819:381,060
Amd64_4a7aee3b39e29d4bb43f6974269a5e19_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_6c70a8205f70d6ef.manifest22-Feb-200819:381,076
Amd64_4ed2b8266620ffe22137c069851fee9e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_2063a60f0ffe9173.manifest22-Feb-200819:381,070
Amd64_561ce23fc766391ab527efa2a93dc7f4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_bb55481424f844a4.manifest22-Feb-200819:381,052
Amd64_56ded5ac1b18de7e7d4c7ab2655c4c51_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_5ac588ea45fc77f5.manifest22-Feb-200819:381,056
Amd64_5f72896e416a635f209e6d65b7e0c441_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_71e8677f7bdcab84.manifest22-Feb-200819:38728
Amd64_62fae88d7bbbee9f0a90285841aaa2a8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_6c313e2c07b146e7.manifest22-Feb-200819:381,038
Amd64_68ad9ed0f654cec8a93509e9c5a55c7f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18023_none_3897cdbe81e65cad.manifest22-Feb-200819:38728
Amd64_69220fe6ee4961ebb4e926651f5a1344_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18023_none_31264f30aac310c5.manifest22-Feb-200819:38730
Amd64_696037afa29e99bfca0987f20de72998_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_b6bbc17d09456c29.manifest22-Feb-200819:38706
Amd64_71ba3f865405a46de1c37dd6f8443b55_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_5d2862f502503c5f.manifest22-Feb-200819:38699
Amd64_7288438d3579f9d4e0eb8e68ed09c424_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_bf8e291c7e00576b.manifest22-Feb-200819:381,038
Amd64_7340d7032faf4aa3e333ed679ee28d89_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_5ea1b5ecbf589fe3.manifest22-Feb-200819:38699
Amd64_79c7f25da9b2b2333840f57985aba96f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_990a593d349dac88.manifest22-Feb-200819:381,060
Amd64_7aa0a7205f69e856f3023cb8ce5eb022_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22120_none_f2d8ffee5ef81e93.manifest22-Feb-200819:38730
Amd64_7d461614e279e81364b55664bd5fc277_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_4cb4335c3e10daba.manifest22-Feb-200819:381,040
Amd64_7ec543d53878c2246e7158b8ac82c681_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_234de0dfb91d5a5c.manifest22-Feb-200819:38699
Amd64_83d8439a4911e8a55923bd1d3c0dd9d9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_2b1c9e55e56e18f1.manifest22-Feb-200819:38718
Amd64_8d8ba32a7b6c75b988f8d262fdb4b2da_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22120_none_7c8bee5ab77a3de2.manifest22-Feb-200819:381,100
Amd64_93b61a4868716f476f06de3a01920fe1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_82cf80126aeb65a0.manifest22-Feb-200819:381,040
Amd64_93d03646631a9647354e27d440210186_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18023_none_a07fea0106682c18.manifest22-Feb-200819:381,072
Amd64_9b4081d24011e3c8157ce17ebb61e8b8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_22cccf7626ea5992.manifest22-Feb-200819:38730
Amd64_a4dbc5c87384933aec718f4290abad15_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_7afd30f3d50f7b8b.manifest22-Feb-200819:381,056
Amd64_a67125f565f245af6c9347339a074f47_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_de8909f906c6fe69.manifest22-Feb-200819:38708
Amd64_abee885c1af0c71622e0f7b2dd427068_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_16022f72e7d8fcc8.manifest22-Feb-200819:381,070
Amd64_af87cb6bb89d43ec142235af7d5394c7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_9723309049600835.manifest22-Feb-200819:381,048
Amd64_b7ae1d135721a97877c9271613c52ce1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_df1a64b47798799a.manifest22-Feb-200819:381,052
Amd64_ba5e62acb361c055f00d8accc3973680_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18023_none_35ecd3a9dfc63c90.manifest22-Feb-200819:381,096
Amd64_bac657b5ee0e718a77a64a5da641ccd0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22120_none_558fd31c7e26fa67.manifest22-Feb-200819:381,056
Amd64_bb12b732012581e85f09834afe273890_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_fe50100e5d4a1ff3.manifest22-Feb-200819:38708
Amd64_be86220da339ee07452d068c7937894c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_bb705402e9b1ffdb.manifest22-Feb-200819:381,036
Amd64_bf2a1cac12ec9bc4b7fa9da56462d0e9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_bc7fb880936de53b.manifest22-Feb-200819:381,100
Amd64_c0abbe3f8830375e4fa82bda842ea587_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_26c915eb7de20e60.manifest22-Feb-200819:381,040
Amd64_c4e56cf616bdb31895929f908ed3bb63_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_dc3f4db1618367c6.manifest22-Feb-200819:381,056
Amd64_c73968396b637bcd608b1523bf660e78_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_78f1308e9bc0a11e.manifest22-Feb-200819:381,072
Amd64_c7725bed466d8bb62d5eff2630336b92_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_7bb7f1f505cbfde7.manifest22-Feb-200819:381,038
Amd64_ce6ae1e346f1a32e4d32c9158b1b6fd4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_7e3ce0443abd9df7.manifest22-Feb-200819:381,036
Amd64_ce725f7e4c1dede36e01231907f03fc7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_35749c4edebee28e.manifest22-Feb-200819:38699
Amd64_d0ee5e3437438f42be7c097188499773_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22120_none_db643f45a576a884.manifest22-Feb-200819:38728
Amd64_d1dfc47e53e3b784831184b01e2b32d6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_624bd368bbd81acb.manifest22-Feb-200819:381,048
Amd64_d48347c74728fe88be37a33e2347e5bc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_6339aef1e521e246.manifest22-Feb-200819:381,096
Amd64_dd4d73907ac91355fc35f25234a9b6da_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22120_none_13bfd8ac585bc2a4.manifest22-Feb-200819:381,072
Amd64_de9941e4c372ba5420ab3e9ba780b0b2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_0e8432c60cc74034.manifest22-Feb-200819:38730
Amd64_dfbb19baaf020beccc3fe10c5eb8bfcc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18023_none_03c140b6a72beed0.manifest22-Feb-200819:381,100
Amd64_e90b87bc935009011ed09516e1da7e97_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_f496bd9dd5e036c4.manifest22-Feb-200819:381,100
Amd64_ea40ae40996d74b073b04d5ce8769b70_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_516bee158b7bcbd2.manifest22-Feb-200819:381,048
Amd64_eee92768d7dd0924a318fdab1669b289_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_b9dae4587296c37c.manifest22-Feb-200819:38728
Amd64_f079a3410dd5dd071f3419d7a3b69433_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_32200f05af371dd8.manifest22-Feb-200819:381,064
Amd64_fa57a3d5d66781b4ef5b9ea25a133bf3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_85d73acbf42d1635.manifest22-Feb-200819:381,064
Amd64_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_05db8385ae2529fe.manifest21-Feb-200805:157,142
Amd64_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_0648b1b4c75782f7.manifest22-Feb-200808:526,830
Amd64_microsoft-windows-i..ablenetworkgraphics_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_47d68d34cebe0ffd.manifest21-Feb-200805:139,732
Amd64_microsoft-windows-i..ablenetworkgraphics_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_4843bb63e7f068f6.manifest22-Feb-200808:509,420
Amd64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_0ef335e7921e8761.manifest21-Feb-200805:17258,588
Amd64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_0f606416ab50e05a.manifest22-Feb-200808:53258,588
Amd64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18023_none_10ef14658f34e070.manifest22-Feb-200806:05260,113
Amd64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22120_none_1175b052a8553435.manifest22-Feb-200806:06260,113
Amd64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_3ad5c4b037c746d0.manifest21-Feb-200805:1138,913
Amd64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_3b42f2df50f99fc9.manifest22-Feb-200808:4838,601
Amd64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18023_none_3cd1a32e34dd9fdf.manifest22-Feb-200805:5938,601
Amd64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22120_none_3d583f1b4dfdf3a4.manifest22-Feb-200805:5938,601
Amd64_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_e949c41c0d2d2c85.manifest21-Feb-200805:16759,754
Amd64_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_e9b6f24b265f857e.manifest22-Feb-200808:53759,754
Amd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_5bf911895d27adf4.manifest21-Feb-200805:1352,962
Amd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_5c663fb8765a06ed.manifest22-Feb-200808:5052,962
Amd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18023_none_5df4f0075a3e0703.manifest22-Feb-200806:0252,962
Amd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22120_none_5e7b8bf4735e5ac8.manifest22-Feb-200806:0252,962
Amd64_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_55a2346327132847.manifest21-Feb-200805:119,264
Amd64_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_560f629240458140.manifest22-Feb-200808:488,952
Amd64_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_f1d66d1b3cf8ae75.manifest21-Feb-200805:15418,083
Amd64_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_f2439b4a562b076e.manifest22-Feb-200808:52417,771
Amd64_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_96bfca0e91eea228.manifest21-Feb-200805:0842,231
Amd64_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_972cf83dab20fb21.manifest22-Feb-200808:4642,231
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_717f8b52cb1dfe7c.manifest21-Feb-200805:08195,205
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_71ecb981e4505775.manifest22-Feb-200808:46195,205
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_a2390772feb96102.manifest21-Feb-200805:1429,541
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_a2a635a217ebb9fb.manifest22-Feb-200808:5129,229
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_6d5330a7dd7e172a.manifest21-Feb-200805:16840,330
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_6dc05ed6f6b07023.manifest22-Feb-200808:52840,330
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18023_none_6f4f0f25da947039.manifest22-Feb-200806:04840,334
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22120_none_6fd5ab12f3b4c3fe.manifest22-Feb-200806:05840,328
Amd64_microsoft-windows-ie-iebrokers_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_c63bc2d911ea07b7.manifest21-Feb-200805:083,502
Amd64_microsoft-windows-ie-iebrokers_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_c6a8f1082b1c60b0.manifest22-Feb-200808:463,502
Amd64_microsoft-windows-ie-infocard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_b4ab9d721f92a333.manifest21-Feb-200805:1822,469
Amd64_microsoft-windows-ie-infocard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_b518cba138c4fc2c.manifest22-Feb-200808:5422,157
Amd64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_89721e14d5531cd7.manifest21-Feb-200805:14119,621
Amd64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_89df4c43ee8575d0.manifest22-Feb-200808:51119,621
Amd64_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_1fe0d33019cde57c.manifest21-Feb-200805:1629,778
Amd64_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_204e015f33003e75.manifest22-Feb-200808:5229,466
Amd64_microsoft-windows-iebrshim_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_8605e9a0207dbad9.manifest21-Feb-200805:1635,182
Amd64_microsoft-windows-iebrshim_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_867317cf39b013d2.manifest22-Feb-200808:5335,182
Amd64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_beb28aab6973a557.manifest21-Feb-200805:16748,584
Amd64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_bf1fb8da82a5fe50.manifest22-Feb-200808:53748,270
Amd64_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_42abf72a4cf6f98f.manifest21-Feb-200805:1710,105
Amd64_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_4319255966295288.manifest22-Feb-200808:539,793
Amd64_microsoft-windows-ieuser_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_67542c468f71b941.manifest21-Feb-200805:1410,372
Amd64_microsoft-windows-ieuser_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_67c15a75a8a4123a.manifest22-Feb-200808:5110,060
Package_1_for_kb947864_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:392,448
Package_1_for_kb947864~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:383,911
Package_2_for_kb947864_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:394,825
Package_2_for_kb947864~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:388,680
Package_3_for_kb947864_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:394,668
Package_3_for_kb947864~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:388,520
Package_4_for_kb947864_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:392,929
Package_4_for_kb947864~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:384,892
Package_5_for_kb947864_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:3918,405
Package_5_for_kb947864~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:3837,176
Package_6_for_kb947864_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:393,087
Package_6_for_kb947864~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:385,251
Package_7_for_kb947864_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:393,643
Package_7_for_kb947864~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:386,481
Package_for_kb947864_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:391,424
Package_for_kb947864_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:381,443
Package_for_kb947864_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:391,365
Package_for_kb947864_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:381,385
Package_for_kb947864_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:391,701
Package_for_kb947864_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:381,732
Package_for_kb947864_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:391,420
Package_for_kb947864_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:381,439
Package_for_kb947864_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:391,421
Package_for_kb947864_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:381,440
Package_for_kb947864_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:391,424
Package_for_kb947864_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:381,443
Package_for_kb947864_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:391,429
Package_for_kb947864_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:381,448
Package_for_kb947864_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:391,420
Package_for_kb947864_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:381,439
Package_for_kb947864_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:391,428
Package_for_kb947864_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:381,447
Package_for_kb947864_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:391,840
Package_for_kb947864_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:381,875
Package_for_kb947864_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:391,422
Package_for_kb947864_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:381,441
Update-bf.mum22-Feb-200819:393,676
Wow64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_93c6c86709b3ded2.manifest21-Feb-200805:01114,607
Wow64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_9433f69622e637cb.manifest22-Feb-200805:07114,607
X86_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_a9bce801f5c7b8c8.manifest21-Feb-200805:117,110
X86_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_aa2a16310efa11c1.manifest22-Feb-200805:136,800
X86_microsoft-windows-i..ablenetworkgraphics_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_ebb7f1b116609ec7.manifest21-Feb-200805:099,718
X86_microsoft-windows-i..ablenetworkgraphics_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_ec251fe02f92f7c0.manifest22-Feb-200805:129,408
X86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_b2d49a63d9c1162b.manifest21-Feb-200805:12258,554
X86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_b341c892f2f36f24.manifest22-Feb-200805:14258,554
X86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18023_none_b4d078e1d6d76f3a.manifest22-Feb-200805:39260,079
X86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22120_none_b55714ceeff7c2ff.manifest22-Feb-200808:53260,079
X86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_deb7292c7f69d59a.manifest21-Feb-200805:0738,883
X86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_df24575b989c2e93.manifest22-Feb-200805:1038,573
X86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18023_none_e0b307aa7c802ea9.manifest22-Feb-200805:3438,573
X86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22120_none_e139a39795a0826e.manifest22-Feb-200808:4838,573
X86_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_8d2b289854cfbb4f.manifest21-Feb-200805:11761,498
X86_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_8d9856c76e021448.manifest22-Feb-200805:14761,498
X86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_ffda7605a4ca3cbe.manifest21-Feb-200805:0952,888
X86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_0047a434bdfc95b7.manifest22-Feb-200805:1252,888
X86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18023_none_01d65483a1e095cd.manifest22-Feb-200805:3652,888
X86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22120_none_025cf070bb00e992.manifest22-Feb-200808:5052,888
X86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_f98398df6eb5b711.manifest21-Feb-200805:089,230
X86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_f9f0c70e87e8100a.manifest22-Feb-200805:118,920
X86_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_95b7d197849b3d3f.manifest21-Feb-200805:11418,057
X86_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_9624ffc69dcd9638.manifest22-Feb-200805:13417,747
X86_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_3aa12e8ad99130f2.manifest21-Feb-200805:0442,229
X86_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_3b0e5cb9f2c389eb.manifest22-Feb-200805:0842,229
X86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_1560efcf12c08d46.manifest21-Feb-200805:04195,203
X86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_15ce1dfe2bf2e63f.manifest22-Feb-200805:08195,203
X86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_461a6bef465befcc.manifest21-Feb-200805:1029,507
X86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_46879a1e5f8e48c5.manifest22-Feb-200805:1229,197
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_113495242520a5f4.manifest21-Feb-200805:11840,269
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_11a1c3533e52feed.manifest22-Feb-200805:13840,269
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18023_none_133073a22236ff03.manifest22-Feb-200805:38840,273
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22120_none_13b70f8f3b5752c8.manifest22-Feb-200808:52840,267
X86_microsoft-windows-ie-iebrokers_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_6a1d2755598c9681.manifest21-Feb-200805:043,494
X86_microsoft-windows-ie-iebrokers_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_6a8a558472beef7a.manifest22-Feb-200805:083,494
X86_microsoft-windows-ie-infocard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_588d01ee673531fd.manifest21-Feb-200805:1222,439
X86_microsoft-windows-ie-infocard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_58fa301d80678af6.manifest22-Feb-200805:1522,129
X86_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_c3c237ac61707446.manifest21-Feb-200805:1129,742
X86_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_c42f65db7aa2cd3f.manifest22-Feb-200805:1329,432
X86_microsoft-windows-iebrshim_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_29e74e1c682049a3.manifest21-Feb-200805:1134,505
X86_microsoft-windows-iebrshim_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_2a547c4b8152a29c.manifest22-Feb-200805:1434,505
X86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_6293ef27b1163421.manifest21-Feb-200805:11748,478
X86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_63011d56ca488d1a.manifest22-Feb-200805:14748,166
X86_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_e68d5ba694998859.manifest21-Feb-200805:1210,079
X86_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_e6fa89d5adcbe152.manifest22-Feb-200805:149,769
X86_microsoft-windows-ieuser_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16643_none_0b3590c2d714480b.manifest21-Feb-200805:1010,338
X86_microsoft-windows-ieuser_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20777_none_0ba2bef1f046a104.manifest22-Feb-200805:1210,028
Advpack.dll7.0.6000.1664321-Feb-200804:45161,280x64
Advpack.dll7.0.6000.2077722-Feb-200804:51161,280x64
Pngfilt.dll7.0.6000.1664321-Feb-200804:4564,000x64
Pngfilt.dll7.0.6000.2077722-Feb-200804:5464,000x64
Urlmon.dll7.0.6000.1664321-Feb-200804:451,427,968x64
Urlmon.dll7.0.6000.2077722-Feb-200804:541,431,040x64
Urlmon.dll7.0.6001.1802322-Feb-200805:211,418,240x64
Urlmon.dll7.0.6001.2212022-Feb-200805:211,418,240x64
Mstime.dll7.0.6000.1664321-Feb-200804:451,129,984x64
Mstime.dll7.0.6000.2077722-Feb-200804:531,129,984x64
Mstime.dll7.0.6001.1802322-Feb-200805:191,129,984x64
Mstime.dll7.0.6001.2212022-Feb-200805:191,129,984x64
Inetcpl.cpl7.0.6000.1664321-Feb-200804:442,077,184
Inetcpl.cpl7.0.6000.2077722-Feb-200804:522,077,184
Jsproxy.dll7.0.6000.1664321-Feb-200804:4532,256x64
Wininet.dll7.0.6000.1664321-Feb-200804:451,022,464x64
Wininetplugin.dll1.0.0.121-Feb-200804:4593,184x64
Jsproxy.dll7.0.6000.2077722-Feb-200804:5232,256x64
Wininet.dll7.0.6000.2077722-Feb-200804:551,022,976x64
Wininetplugin.dll1.0.0.122-Feb-200804:5593,184x64
Jsproxy.dll7.0.6001.1802322-Feb-200805:1832,256x64
Wininet.dll7.0.6001.1802322-Feb-200805:211,013,760x64
Wininetplugin.dll1.0.0.122-Feb-200805:2193,184x64
Jsproxy.dll7.0.6001.2212022-Feb-200805:1732,256x64
Wininet.dll7.0.6001.2212022-Feb-200805:211,013,760x64
Wininetplugin.dll1.0.0.122-Feb-200805:2193,184x64
Ieapfltr.dat7.0.6011.014-Dec-200721:262,455,488
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646121-Feb-200804:45424,448x64
Ieapfltr.dat7.0.6011.014-Dec-200721:262,455,488
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646122-Feb-200804:52424,448x64
Dxtmsft.dll7.0.6000.1664321-Feb-200804:45508,416x64
Dxtrans.dll7.0.6000.1664321-Feb-200804:45314,368x64
Dxtmsft.dll7.0.6000.2077722-Feb-200804:51508,416x64
Dxtrans.dll7.0.6000.2077722-Feb-200804:51314,368x64
Mshtmled.dll7.0.6000.1664321-Feb-200804:45758,784x64
Mshtmled.dll7.0.6000.2077722-Feb-200804:53758,784x64
Mshtml.dll7.0.6000.1664321-Feb-200804:455,678,592x64
Mshtml.tlb7.0.6000.1664321-Feb-200800:521,383,424
Mshtml.dll7.0.6000.2077722-Feb-200804:535,679,104x64
Mshtml.tlb7.0.6000.2077722-Feb-200801:091,383,424
Mshtml.dll7.0.6001.1802322-Feb-200805:195,675,520x64
Mshtml.tlb7.0.6001.1802322-Feb-200803:161,383,424
Mshtml.dll7.0.6001.2212022-Feb-200805:185,675,520x64
Mshtml.tlb7.0.6001.2212022-Feb-200803:151,383,424
Icardie.dll7.0.6000.1664321-Feb-200804:4585,504x64
Icardie.dll7.0.6000.2077722-Feb-200804:5285,504x64
Ieunatt.exe7.0.6000.1664321-Feb-200804:4532,768x64
Iexplore.exe7.0.6000.1664321-Feb-200804:45701,440x64
Ieunatt.exe7.0.6000.2077722-Feb-200802:5432,768x64
Iexplore.exe7.0.6000.2077722-Feb-200802:54701,440x64
Ie4uinit.exe7.0.6000.1664321-Feb-200804:4584,992x64
Iernonce.dll7.0.6000.1664321-Feb-200804:4557,344x64
Iesetup.dll7.0.6000.1664321-Feb-200804:4569,120x64
Ie4uinit.exe7.0.6000.2077722-Feb-200802:5484,992x64
Iernonce.dll7.0.6000.2077722-Feb-200804:5257,344x64
Iesetup.dll7.0.6000.2077722-Feb-200804:5269,120x64
Iebrshim.dll6.0.6000.1664321-Feb-200804:45145,408x64
Iebrshim.dll6.0.6000.2077722-Feb-200804:52145,408x64
Ieframe.dll7.0.6000.1664321-Feb-200804:457,069,696x64
Ieui.dll7.0.6000.1664321-Feb-200804:45228,352x64
Ieframe.dll7.0.6000.2077722-Feb-200804:527,069,184x64
Ieui.dll7.0.6000.2077722-Feb-200804:52228,352x64
Ieinstal.exe6.0.6000.1664321-Feb-200804:45276,480x64
Ieinstal.exe6.0.6000.2077722-Feb-200802:54276,480x64
Ieuser.exe6.0.6000.1664321-Feb-200804:45378,880x64
Ieuser.exe6.0.6000.2077722-Feb-200802:54378,880x64
Ieunatt.exe7.0.6000.1664321-Feb-200804:4326,624x86
Iexplore.exe7.0.6000.1664321-Feb-200804:43625,664x86
Ieunatt.exe7.0.6000.2077722-Feb-200802:4326,624x86
Iexplore.exe7.0.6000.2077722-Feb-200802:44625,664x86
Advpack.dll7.0.6000.1664321-Feb-200804:43124,928x86
Advpack.dll7.0.6000.2077722-Feb-200804:48124,928x86
Pngfilt.dll7.0.6000.1664321-Feb-200804:4344,544x86
Pngfilt.dll7.0.6000.2077722-Feb-200804:5144,544x86
Urlmon.dll7.0.6000.1664321-Feb-200804:431,159,680x86
Urlmon.dll7.0.6000.2077722-Feb-200804:521,162,752x86
Urlmon.dll7.0.6001.1802322-Feb-200805:011,166,336x86
Urlmon.dll7.0.6001.2212022-Feb-200804:521,166,336x86
Mstime.dll7.0.6000.1664321-Feb-200804:43671,232x86
Mstime.dll7.0.6000.2077722-Feb-200804:50671,232x86
Mstime.dll7.0.6001.1802322-Feb-200804:59671,232x86
Mstime.dll7.0.6001.2212022-Feb-200804:50671,232x86
Inetcpl.cpl7.0.6000.1664321-Feb-200804:421,831,424
Inetcpl.cpl7.0.6000.2077722-Feb-200804:491,831,424
Jsproxy.dll7.0.6000.1664321-Feb-200804:4327,648x86
Wininet.dll7.0.6000.1664321-Feb-200804:43826,368x86
Wininetplugin.dll1.0.0.121-Feb-200804:4364,512x86
Jsproxy.dll7.0.6000.2077722-Feb-200804:4927,648x86
Wininet.dll7.0.6000.2077722-Feb-200804:52827,392x86
Wininetplugin.dll1.0.0.122-Feb-200804:5264,512x86
Jsproxy.dll7.0.6001.1802322-Feb-200804:5828,160x86
Wininet.dll7.0.6001.1802322-Feb-200805:01826,880x86
Wininetplugin.dll1.0.0.122-Feb-200805:0164,512x86
Jsproxy.dll7.0.6001.2212022-Feb-200804:4928,160x86
Wininet.dll7.0.6001.2212022-Feb-200804:52826,880x86
Wininetplugin.dll1.0.0.122-Feb-200804:5264,512x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.014-Dec-200721:262,455,488
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646121-Feb-200804:43383,488x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.013-Dec-200719:462,455,488
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646122-Feb-200804:49383,488x86
Dxtmsft.dll7.0.6000.1664321-Feb-200804:43347,136x86
Dxtrans.dll7.0.6000.1664321-Feb-200804:43214,528x86
Dxtmsft.dll7.0.6000.2077722-Feb-200804:49347,136x86
Dxtrans.dll7.0.6000.2077722-Feb-200804:49214,528x86
Mshtmled.dll7.0.6000.1664321-Feb-200804:43478,208x86
Mshtmled.dll7.0.6000.2077722-Feb-200804:50478,208x86
Mshtml.dll7.0.6000.1664321-Feb-200804:433,591,680x86
Mshtml.tlb7.0.6000.1664321-Feb-200800:531,383,424
Mshtml.dll7.0.6000.2077722-Feb-200804:503,593,728x86
Mshtml.tlb7.0.6000.2077722-Feb-200801:081,383,424
Mshtml.dll7.0.6001.1802322-Feb-200804:593,578,368x86
Mshtml.tlb7.0.6001.1802322-Feb-200802:501,383,424
Mshtml.dll7.0.6001.2212022-Feb-200804:503,578,368x86
Mshtml.tlb7.0.6001.2212022-Feb-200802:401,383,424
Icardie.dll7.0.6000.1664321-Feb-200804:4363,488x86
Icardie.dll7.0.6000.2077722-Feb-200804:4963,488x86
Ie4uinit.exe7.0.6000.1664321-Feb-200804:4370,656x86
Iernonce.dll7.0.6000.1664321-Feb-200804:4344,544x86
Iesetup.dll7.0.6000.1664321-Feb-200804:4356,320x86
Ie4uinit.exe7.0.6000.2077722-Feb-200802:4370,656x86
Iernonce.dll7.0.6000.2077722-Feb-200804:4944,544x86
Iesetup.dll7.0.6000.2077722-Feb-200804:4956,320x86
Iebrshim.dll6.0.6000.1664321-Feb-200804:4352,736x86
Iebrshim.dll6.0.6000.2077722-Feb-200804:4952,736x86
Ieframe.dll7.0.6000.1664321-Feb-200804:436,066,176x86
Ieui.dll7.0.6000.1664321-Feb-200804:43180,736x86
Ieframe.dll7.0.6000.2077722-Feb-200804:496,067,712x86
Ieui.dll7.0.6000.2077722-Feb-200804:49180,736x86
Ieinstal.exe6.0.6000.1664321-Feb-200804:43263,168x86
Ieinstal.exe6.0.6000.2077722-Feb-200802:44263,168x86
Ieuser.exe6.0.6000.1664321-Feb-200804:43301,568x86
Ieuser.exe6.0.6000.2077722-Feb-200802:44301,568x86

Internet Explorer 7 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις τεχνολογίας x64 του Windows Server 2003
File NameVersionDateTimeSizeCPUFolder
Advpack.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:02161,280x64SP2GDR
Dxtmsft.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:02508,416x64SP2GDR
Dxtrans.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:02314,368x64SP2GDR
Extmgr.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:02207,360x64SP2GDR
Icardie.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:0285,504x64SP2GDR
Ie4uinit.exe7.0.6000.1664016-Feb-200818:0284,992x64SP2GDR
Ieakeng.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:02196,096x64SP2GDR
Ieaksie.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:02267,776x64SP2GDR
Ieakui.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:02161,792x64SP2GDR
Ieapfltr.dat7.0.6011.016-Feb-200818:022,455,488SP2GDR
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646116-Feb-200818:02424,448x64SP2GDR
Iedkcs32.dll17.0.6000.1664016-Feb-200818:02476,672x64SP2GDR
Ieframe.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:027,068,160x64SP2GDR
Ieframe.dll.mui7.0.6000.1641416-Feb-200818:03983,552SP2GDR
Iernonce.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:0357,344x64SP2GDR
Iertutil.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:03371,200x64SP2GDR
Ieudinit.exe7.0.6000.1664016-Feb-200818:0313,824x64SP2GDR
Iexplore.exe7.0.6000.1664016-Feb-200818:03701,440x64SP2GDR
Inetcpl.cpl7.0.6000.1664016-Feb-200818:032,077,184SP2GDR
Jsproxy.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:0332,256x64SP2GDR
Msfeeds.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:03580,608x64SP2GDR
Msfeedsbs.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:0382,432x64SP2GDR
Mshtml.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:035,678,592x64SP2GDR
Mshtmled.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:04758,784x64SP2GDR
Msrating.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:04242,176x64SP2GDR
Mstime.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:041,129,984x64SP2GDR
Occache.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:04164,864x64SP2GDR
Pngfilt.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:0464,000x64SP2GDR
Url.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:04108,544x64SP2GDR
Urlmon.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:041,427,968x64SP2GDR
Webcheck.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:04295,936x64SP2GDR
Wininet.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:041,022,464x64SP2GDR
Wadvpack.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:06124,928x86SP2GDR\WOW
Wdxtmsft.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:06347,136x86SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:06214,528x86SP2GDR\WOW
Wextmgr.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:06133,120x86SP2GDR\WOW
Wicardie.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:0663,488x86SP2GDR\WOW
Wie4uinit.exe7.0.6000.1664016-Feb-200818:0670,656x86SP2GDR\WOW
Wieakeng.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:06153,088x86SP2GDR\WOW
Wieaksie.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:06230,400x86SP2GDR\WOW
Wieakui.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:06161,792x86SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dat7.0.6011.016-Feb-200818:052,455,488SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dll7.0.6000.1646116-Feb-200818:06383,488x86SP2GDR\WOW
Wiedkcs32.dll17.0.6000.1664016-Feb-200818:06384,512x86SP2GDR\WOW
Wieframe.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:066,066,176x86SP2GDR\WOW
Wieframe.dll.mui7.0.6000.1641416-Feb-200818:06991,232SP2GDR\WOW
Wiernonce.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:0644,544x86SP2GDR\WOW
Wiertutil.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:06267,776x86SP2GDR\WOW
Wieudinit.exe7.0.6000.1664016-Feb-200818:0613,824x86SP2GDR\WOW
Wiexplore.exe7.0.6000.1664016-Feb-200818:06625,664x86SP2GDR\WOW
Winetcpl.cpl7.0.6000.1664016-Feb-200818:061,831,424SP2GDR\WOW
Wjsproxy.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:0627,648x86SP2GDR\WOW
Wmsfeeds.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:06459,264x86SP2GDR\WOW
Wmsfeedsbs.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:0652,224x86SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:063,591,680x86SP2GDR\WOW
Wmshtmled.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:06478,208x86SP2GDR\WOW
Wmsrating.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:06193,024x86SP2GDR\WOW
Wmstime.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:06671,232x86SP2GDR\WOW
Woccache.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:06102,912x86SP2GDR\WOW
Wpngfilt.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:0644,544x86SP2GDR\WOW
Wurl.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:06105,984x86SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:061,159,680x86SP2GDR\WOW
Wwebcheck.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:06233,472x86SP2GDR\WOW
Wwininet.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:06826,368x86SP2GDR\WOW
Advpack.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:28161,280x64SP2QFE
Dxtmsft.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:28508,416x64SP2QFE
Dxtrans.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:28314,368x64SP2QFE
Extmgr.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:28207,360x64SP2QFE
Icardie.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:2885,504x64SP2QFE
Ie4uinit.exe7.0.6000.2077216-Feb-200817:2884,992x64SP2QFE
Ieakeng.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:28195,584x64SP2QFE
Ieaksie.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:28267,264x64SP2QFE
Ieakui.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:28161,792x64SP2QFE
Ieapfltr.dat7.0.6011.016-Feb-200817:282,455,488SP2QFE
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646116-Feb-200817:28424,448x64SP2QFE
Iedkcs32.dll17.0.6000.2077216-Feb-200817:28480,256x64SP2QFE
Ieframe.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:287,068,672x64SP2QFE
Ieframe.dll.mui7.0.6000.1641416-Feb-200817:29983,552SP2QFE
Iernonce.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:2957,344x64SP2QFE
Iertutil.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:29371,200x64SP2QFE
Ieudinit.exe7.0.6000.2077216-Feb-200817:2913,824x64SP2QFE
Iexplore.exe7.0.6000.2077216-Feb-200817:29701,440x64SP2QFE
Inetcpl.cpl7.0.6000.2077216-Feb-200817:292,077,184SP2QFE
Jsproxy.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:2932,256x64SP2QFE
Msfeeds.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:29580,608x64SP2QFE
Msfeedsbs.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:2982,432x64SP2QFE
Mshtml.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:295,678,592x64SP2QFE
Mshtmled.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:30758,784x64SP2QFE
Msrating.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:30242,688x64SP2QFE
Mstime.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:301,129,984x64SP2QFE
Occache.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:30164,864x64SP2QFE
Pngfilt.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:3064,000x64SP2QFE
Url.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:30108,544x64SP2QFE
Urlmon.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:301,431,040x64SP2QFE
Webcheck.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:30295,936x64SP2QFE
Wininet.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:311,022,976x64SP2QFE
Wadvpack.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:34124,928x86SP2QFE\WOW
Wdxtmsft.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:34347,136x86SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:34214,528x86SP2QFE\WOW
Wextmgr.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:34132,608x86SP2QFE\WOW
Wicardie.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:3463,488x86SP2QFE\WOW
Wie4uinit.exe7.0.6000.2077216-Feb-200817:3470,656x86SP2QFE\WOW
Wieakeng.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:34153,088x86SP2QFE\WOW
Wieaksie.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:34230,400x86SP2QFE\WOW
Wieakui.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:34161,792x86SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dat7.0.6011.016-Feb-200817:342,455,488SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dll7.0.6000.1646116-Feb-200817:34383,488x86SP2QFE\WOW
Wiedkcs32.dll17.0.6000.2077216-Feb-200817:34388,608x86SP2QFE\WOW
Wieframe.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:346,067,712x86SP2QFE\WOW
Wieframe.dll.mui7.0.6000.1641416-Feb-200817:34991,232SP2QFE\WOW
Wiernonce.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:3444,544x86SP2QFE\WOW
Wiertutil.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:34267,776x86SP2QFE\WOW
Wieudinit.exe7.0.6000.2077216-Feb-200817:3413,824x86SP2QFE\WOW
Wiexplore.exe7.0.6000.2077216-Feb-200817:34625,664x86SP2QFE\WOW
Winetcpl.cpl7.0.6000.2077216-Feb-200817:341,831,424SP2QFE\WOW
Wjsproxy.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:3427,648x86SP2QFE\WOW
Wmsfeeds.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:34459,264x86SP2QFE\WOW
Wmsfeedsbs.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:3452,224x86SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:343,593,216x86SP2QFE\WOW
Wmshtmled.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:34478,208x86SP2QFE\WOW
Wmsrating.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:34193,024x86SP2QFE\WOW
Wmstime.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:34671,232x86SP2QFE\WOW
Woccache.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:34102,912x86SP2QFE\WOW
Wpngfilt.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:3444,544x86SP2QFE\WOW
Wurl.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:34105,984x86SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:341,162,752x86SP2QFE\WOW
Wwebcheck.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:34233,472x86SP2QFE\WOW
Wwininet.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:34827,392x86SP2QFE\WOW

Internet Explorer 7 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows XP που βασίζονται σε x64
File NameVersionDateTimeSizeCPUFolder
Advpack.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:02161,280x64SP2GDR
Dxtmsft.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:02508,416x64SP2GDR
Dxtrans.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:02314,368x64SP2GDR
Extmgr.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:02207,360x64SP2GDR
Icardie.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:0285,504x64SP2GDR
Ie4uinit.exe7.0.6000.1664016-Feb-200818:0284,992x64SP2GDR
Ieakeng.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:02196,096x64SP2GDR
Ieaksie.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:02267,776x64SP2GDR
Ieakui.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:02161,792x64SP2GDR
Ieapfltr.dat7.0.6011.016-Feb-200818:022,455,488SP2GDR
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646116-Feb-200818:02424,448x64SP2GDR
Iedkcs32.dll17.0.6000.1664016-Feb-200818:02476,672x64SP2GDR
Ieframe.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:027,068,160x64SP2GDR
Ieframe.dll.mui7.0.6000.1641416-Feb-200818:03983,552SP2GDR
Iernonce.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:0357,344x64SP2GDR
Iertutil.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:03371,200x64SP2GDR
Ieudinit.exe7.0.6000.1664016-Feb-200818:0313,824x64SP2GDR
Iexplore.exe7.0.6000.1664016-Feb-200818:03701,440x64SP2GDR
Inetcpl.cpl7.0.6000.1664016-Feb-200818:032,077,184SP2GDR
Jsproxy.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:0332,256x64SP2GDR
Msfeeds.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:03580,608x64SP2GDR
Msfeedsbs.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:0382,432x64SP2GDR
Mshtml.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:035,678,592x64SP2GDR
Mshtmled.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:04758,784x64SP2GDR
Msrating.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:04242,176x64SP2GDR
Mstime.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:041,129,984x64SP2GDR
Occache.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:04164,864x64SP2GDR
Pngfilt.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:0464,000x64SP2GDR
Url.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:04108,544x64SP2GDR
Urlmon.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:041,427,968x64SP2GDR
Webcheck.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:04295,936x64SP2GDR
Wininet.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:041,022,464x64SP2GDR
Wadvpack.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:06124,928x86SP2GDR\WOW
Wdxtmsft.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:06347,136x86SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:06214,528x86SP2GDR\WOW
Wextmgr.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:06133,120x86SP2GDR\WOW
Wicardie.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:0663,488x86SP2GDR\WOW
Wie4uinit.exe7.0.6000.1664016-Feb-200818:0670,656x86SP2GDR\WOW
Wieakeng.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:06153,088x86SP2GDR\WOW
Wieaksie.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:06230,400x86SP2GDR\WOW
Wieakui.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:06161,792x86SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dat7.0.6011.016-Feb-200818:052,455,488SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dll7.0.6000.1646116-Feb-200818:06383,488x86SP2GDR\WOW
Wiedkcs32.dll17.0.6000.1664016-Feb-200818:06384,512x86SP2GDR\WOW
Wieframe.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:066,066,176x86SP2GDR\WOW
Wieframe.dll.mui7.0.6000.1641416-Feb-200818:06991,232SP2GDR\WOW
Wiernonce.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:0644,544x86SP2GDR\WOW
Wiertutil.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:06267,776x86SP2GDR\WOW
Wieudinit.exe7.0.6000.1664016-Feb-200818:0613,824x86SP2GDR\WOW
Wiexplore.exe7.0.6000.1664016-Feb-200818:06625,664x86SP2GDR\WOW
Winetcpl.cpl7.0.6000.1664016-Feb-200818:061,831,424SP2GDR\WOW
Wjsproxy.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:0627,648x86SP2GDR\WOW
Wmsfeeds.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:06459,264x86SP2GDR\WOW
Wmsfeedsbs.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:0652,224x86SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:063,591,680x86SP2GDR\WOW
Wmshtmled.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:06478,208x86SP2GDR\WOW
Wmsrating.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:06193,024x86SP2GDR\WOW
Wmstime.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:06671,232x86SP2GDR\WOW
Woccache.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:06102,912x86SP2GDR\WOW
Wpngfilt.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:0644,544x86SP2GDR\WOW
Wurl.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:06105,984x86SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:061,159,680x86SP2GDR\WOW
Wwebcheck.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:06233,472x86SP2GDR\WOW
Wwininet.dll7.0.6000.1664016-Feb-200818:06826,368x86SP2GDR\WOW
Advpack.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:28161,280x64SP2QFE
Dxtmsft.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:28508,416x64SP2QFE
Dxtrans.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:28314,368x64SP2QFE
Extmgr.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:28207,360x64SP2QFE
Icardie.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:2885,504x64SP2QFE
Ie4uinit.exe7.0.6000.2077216-Feb-200817:2884,992x64SP2QFE
Ieakeng.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:28195,584x64SP2QFE
Ieaksie.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:28267,264x64SP2QFE
Ieakui.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:28161,792x64SP2QFE
Ieapfltr.dat7.0.6011.016-Feb-200817:282,455,488SP2QFE
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646116-Feb-200817:28424,448x64SP2QFE
Iedkcs32.dll17.0.6000.2077216-Feb-200817:28480,256x64SP2QFE
Ieframe.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:287,068,672x64SP2QFE
Ieframe.dll.mui7.0.6000.1641416-Feb-200817:29983,552SP2QFE
Iernonce.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:2957,344x64SP2QFE
Iertutil.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:29371,200x64SP2QFE
Ieudinit.exe7.0.6000.2077216-Feb-200817:2913,824x64SP2QFE
Iexplore.exe7.0.6000.2077216-Feb-200817:29701,440x64SP2QFE
Inetcpl.cpl7.0.6000.2077216-Feb-200817:292,077,184SP2QFE
Jsproxy.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:2932,256x64SP2QFE
Msfeeds.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:29580,608x64SP2QFE
Msfeedsbs.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:2982,432x64SP2QFE
Mshtml.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:295,678,592x64SP2QFE
Mshtmled.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:30758,784x64SP2QFE
Msrating.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:30242,688x64SP2QFE
Mstime.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:301,129,984x64SP2QFE
Occache.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:30164,864x64SP2QFE
Pngfilt.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:3064,000x64SP2QFE
Url.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:30108,544x64SP2QFE
Urlmon.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:301,431,040x64SP2QFE
Webcheck.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:30295,936x64SP2QFE
Wininet.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:311,022,976x64SP2QFE
Wadvpack.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:34124,928x86SP2QFE\WOW
Wdxtmsft.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:34347,136x86SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:34214,528x86SP2QFE\WOW
Wextmgr.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:34132,608x86SP2QFE\WOW
Wicardie.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:3463,488x86SP2QFE\WOW
Wie4uinit.exe7.0.6000.2077216-Feb-200817:3470,656x86SP2QFE\WOW
Wieakeng.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:34153,088x86SP2QFE\WOW
Wieaksie.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:34230,400x86SP2QFE\WOW
Wieakui.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:34161,792x86SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dat7.0.6011.016-Feb-200817:342,455,488SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dll7.0.6000.1646116-Feb-200817:34383,488x86SP2QFE\WOW
Wiedkcs32.dll17.0.6000.2077216-Feb-200817:34388,608x86SP2QFE\WOW
Wieframe.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:346,067,712x86SP2QFE\WOW
Wieframe.dll.mui7.0.6000.1641416-Feb-200817:34991,232SP2QFE\WOW
Wiernonce.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:3444,544x86SP2QFE\WOW
Wiertutil.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:34267,776x86SP2QFE\WOW
Wieudinit.exe7.0.6000.2077216-Feb-200817:3413,824x86SP2QFE\WOW
Wiexplore.exe7.0.6000.2077216-Feb-200817:34625,664x86SP2QFE\WOW
Winetcpl.cpl7.0.6000.2077216-Feb-200817:341,831,424SP2QFE\WOW
Wjsproxy.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:3427,648x86SP2QFE\WOW
Wmsfeeds.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:34459,264x86SP2QFE\WOW
Wmsfeedsbs.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:3452,224x86SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:343,593,216x86SP2QFE\WOW
Wmshtmled.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:34478,208x86SP2QFE\WOW
Wmsrating.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:34193,024x86SP2QFE\WOW
Wmstime.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:34671,232x86SP2QFE\WOW
Woccache.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:34102,912x86SP2QFE\WOW
Wpngfilt.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:3444,544x86SP2QFE\WOW
Wurl.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:34105,984x86SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:341,162,752x86SP2QFE\WOW
Wwebcheck.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:34233,472x86SP2QFE\WOW
Wwininet.dll7.0.6000.2077216-Feb-200817:34827,392x86SP2QFE\WOW

Internet Explorer 7 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium
File NameVersionDateTimeSizeCPU
Ia64_2eff23705475bc8eb136b762c536b3df_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22120_none_2c18382e98053cb8.manifest22-Feb-200819:38726
Ia64_5e754c8f14b86ef5c0fb5a0022f0682c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22120_none_356eaaaef922b79b.manifest22-Feb-200819:381,070
Ia64_68830a9f48c24e5db650d483801fce08_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22120_none_f29cc35a836c50ca.manifest22-Feb-200819:38728
Ia64_72965cfb07d274f562ac88b8f5e6e83f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22120_none_e7efb96e2209659a.manifest22-Feb-200819:381,098
Ia64_7ab78d2621a5e75a210befeaa207599b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18023_none_0040d6af021ea2b3.manifest22-Feb-200819:381,098
Ia64_7e679b544f26ca71efca9e47746741f2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18023_none_c809cd76a3159efc.manifest22-Feb-200819:381,070
Ia64_a6f638df80d2c8b75206bb750e5ab7a9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18023_none_047265ebb0b24ab3.manifest22-Feb-200819:381,094
Ia64_b02ac311c61e4ae801525382739d1608_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18023_none_bc580d50395f6e3a.manifest22-Feb-200819:38726
Ia64_cc75a3ddc7bf771d810c7716863cd2ab_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22120_none_fe199f21e3ac427c.manifest22-Feb-200819:381,094
Ia64_d91c7c3ed4243b4e145a99c053f7b95f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22120_none_1632459a638b1adf.manifest22-Feb-200819:381,054
Ia64_dd1c4d51eb08fc514ee7c7dff0ec1ddd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18023_none_b35cdd07a583c57a.manifest22-Feb-200819:381,054
Ia64_f2662b0eaced374ff28ecf8eaa23e7fd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18023_none_610d859e47a39c82.manifest22-Feb-200819:38728
Ia64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18023_none_b4d21cd7d6d57836.manifest22-Feb-200806:44260,096
Ia64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22120_none_b558b8c4eff5cbfb.manifest22-Feb-200805:44260,096
Ia64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18023_none_e0b4aba07c7e37a5.manifest22-Feb-200806:3938,587
Ia64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22120_none_e13b478d959e8b6a.manifest22-Feb-200805:4038,587
Ia64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18023_none_01d7f879a1de9ec9.manifest22-Feb-200806:4152,925
Ia64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22120_none_025e9466bafef28e.manifest22-Feb-200805:4152,925
Ia64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18023_none_13321798223507ff.manifest22-Feb-200806:43840,304
Ia64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22120_none_13b8b3853b555bc4.manifest22-Feb-200805:43840,298
Package_1_for_kb947864_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:392,441
Package_1_for_kb947864~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:383,900
Package_2_for_kb947864_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:394,654
Package_2_for_kb947864~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:388,497
Package_3_for_kb947864_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:392,921
Package_3_for_kb947864~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:384,881
Package_for_kb947864_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:391,416
Package_for_kb947864_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:381,435
Package_for_kb947864_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:391,417
Package_for_kb947864_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:381,436
Package_for_kb947864_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:391,419
Package_for_kb947864_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:381,439
Package_for_kb947864_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:391,425
Package_for_kb947864_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:381,444
Package_for_kb947864_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:391,416
Package_for_kb947864_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:381,435
Package_for_kb947864_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:391,424
Package_for_kb947864_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum22-Feb-200819:381,443
Update-bf.mum22-Feb-200819:392,381
X86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18023_none_b4d078e1d6d76f3a.manifest22-Feb-200805:39260,079
X86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22120_none_b55714ceeff7c2ff.manifest22-Feb-200808:53260,079
X86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18023_none_e0b307aa7c802ea9.manifest22-Feb-200805:3438,573
X86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22120_none_e139a39795a0826e.manifest22-Feb-200808:4838,573
X86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18023_none_01d65483a1e095cd.manifest22-Feb-200805:3652,888
X86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22120_none_025cf070bb00e992.manifest22-Feb-200808:5052,888
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18023_none_133073a22236ff03.manifest22-Feb-200805:38840,273
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22120_none_13b70f8f3b5752c8.manifest22-Feb-200808:52840,267
Urlmon.dll7.0.6001.1802322-Feb-200805:352,599,424IA-64
Urlmon.dll7.0.6001.2212022-Feb-200805:092,599,424IA-64
Mstime.dll7.0.6001.1802322-Feb-200805:322,233,856IA-64
Mstime.dll7.0.6001.2212022-Feb-200805:062,233,856IA-64
Jsproxy.dll7.0.6001.1802322-Feb-200805:3081,920IA-64
Wininet.dll7.0.6001.1802322-Feb-200805:351,885,696IA-64
Wininetplugin.dll1.0.0.122-Feb-200805:35181,760IA-64
Jsproxy.dll7.0.6001.2212022-Feb-200805:0481,920IA-64
Wininet.dll7.0.6001.2212022-Feb-200805:091,885,696IA-64
Wininetplugin.dll1.0.0.122-Feb-200805:09181,760IA-64
Mshtml.dll7.0.6001.1802322-Feb-200805:3210,059,776IA-64
Mshtml.tlb7.0.6001.1802322-Feb-200803:301,383,424
Mshtml.dll7.0.6001.2212022-Feb-200805:0610,059,776IA-64
Mshtml.tlb7.0.6001.2212022-Feb-200803:131,383,424
Urlmon.dll7.0.6001.1802322-Feb-200805:011,166,336x86
Urlmon.dll7.0.6001.2212022-Feb-200804:521,166,336x86
Mstime.dll7.0.6001.1802322-Feb-200804:59671,232x86
Mstime.dll7.0.6001.2212022-Feb-200804:50671,232x86
Jsproxy.dll7.0.6001.1802322-Feb-200804:5828,160x86
Wininet.dll7.0.6001.1802322-Feb-200805:01826,880x86
Wininetplugin.dll1.0.0.122-Feb-200805:0164,512x86
Jsproxy.dll7.0.6001.2212022-Feb-200804:4928,160x86
Wininet.dll7.0.6001.2212022-Feb-200804:52826,880x86
Wininetplugin.dll1.0.0.122-Feb-200804:5264,512x86
Mshtml.dll7.0.6001.1802322-Feb-200804:593,578,368x86
Mshtml.tlb7.0.6001.1802322-Feb-200802:501,383,424
Mshtml.dll7.0.6001.2212022-Feb-200804:503,578,368x86
Mshtml.tlb7.0.6001.2212022-Feb-200802:401,383,424
ενημερωμένη_έκδοση ενημερωμένη_έκδοση_κώδικα_ασφαλείας ενημερωμένη_έκδοση_ασφαλείας ασφάλεια σφάλμα θέμα ευπάθειας κακόβουλος εισβολέας εκμετάλλευση μητρώο μη_εξουσιοδοτημένος buffer υπέρβαση υπερχείλιση ειδικά διαμορφωμένος πεδίο ειδικά κατασκευασμένος άρνηση εξυπηρέτησης DoS TSE WinNT Win2000
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 947864 - Τελευταία αναθεώρηση: 08/12/2008 10:13:52 - Αναθεώρηση: 5.0

 • Microsoft Internet Explorer 5.01 Service Pack 4
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Windows Internet Explorer 7
 • kbbug kbexpertisebeginner kbfix kbpubtypekc kbqfe kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB947864
Σχόλια