Ενημερώσεις και άμεσες επιδιορθώσεις για το Microsoft Dynamics CRM 4.0

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο παρουσιάζει όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις και άμεσες επιδιορθώσεις για το Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Περισσότερες πληροφορίες

Η πιο πρόσφατη πλήρης συνάθροιση ενημερώσεων για το Microsoft Dynamics CRM 4.0

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται η πιο πρόσφατη πλήρης συνάθροιση ενημερώσεων για το Microsoft Dynamics CRM 4.0. Η συγκεντρωτική συνάθροιση ενημερώσεων περιλαμβάνει όλες τις άμεσες επιδιορθώσεις που έχουν κυκλοφορήσει για περιορισμένη διανομή. Επίσης, η συγκεντρωτική συνάθροιση ενημερώσεων περιλαμβάνει όλες τις προηγούμενες συναθροίσεις ενημερώσεων.
Αριθμός άρθρουΤίτλος άρθρουΗμερομηνία κυκλοφορίας
2028381Είναι πλέον διαθέσιμη η συνάθροιση ενημερώσεων 12 για το Microsoft Dynamics CRM 4.029 Ιουλίου 2010

Ενημερώσεις για τη γενική διανομή

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι ενημερώσεις που έχουν κυκλοφορήσει για γενική διανομή. Προκειμένου να δείτε το άρθρο που αφορά ειδικά τη συγκεκριμένη ενημέρωση, κάντε κλικ στη σύνδεση. Έτσι θα δείτε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft το οποίο περιλαμβάνεται στον πίνακα. Για τη λήψη τουλάχιστον μίας από τις ενημερώσεις που αναφέρονται στο άρθρο, επισκεφτείτε την παρακάτω τοποθεσία της Microsoft στο web:
Αριθμός άρθρουΤίτλος άρθρουΗμερομηνία κυκλοφορίας
948917Πώς να αποκτήσετε τις ενημερώσεις ρύθμισης του Microsoft Dynamics CRM 4.0 28 Φεβρουαρίου 2008
948593Μήνυμα σφάλματος κατά την εγκατάσταση του διακομιστή του Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Microsoft.Crm.CrmArgumentException: Μη έγκυρο όνομα τομέα. Το όνομα τομέα δεν είναι έγκυρο ή προσβάσιμο" 28 Φεβρουαρίου 2008
948041Στις 7 Μαρτίου 2008 κυκλοφόρησε μια ενημέρωση για τα αρχεία βοήθειας του Microsoft Dynamics CRM 4.07 Μαρτίου 2008
955921Στις 26 Σεπτεμβρίου 2008 κυκλοφόρησε μια ενημέρωση για τα αρχεία βοήθειας του Microsoft Dynamics CRM 4.0 (955921)26 Σεπτεμβρίου 2008
952858Είναι πλέον διαθέσιμη η συνάθροιση ενημερώσεων 1 για το Microsoft Dynamics CRM 4.024 Νοεμβρίου 2008
959419Είναι πλέον διαθέσιμη η συνάθροιση ενημερώσεων 2 για το Microsoft Dynamics CRM 4.015 Ιανουαρίου 2009
961768Είναι πλέον διαθέσιμη η συνάθροιση ενημερώσεων 3 για το Microsoft Dynamics CRM 4.012 Μαρτίου 2009
968176Είναι πλέον διαθέσιμη η συνάθροιση ενημερώσεων 4 για το Microsoft Dynamics CRM 4.07 Μαΐου 2009
970141Είναι πλέον διαθέσιμη η συνάθροιση ενημερώσεων 5 για το Microsoft Dynamics CRM 4.02 Ιουλίου 2009
970148Είναι πλέον διαθέσιμη η συνάθροιση ενημερώσεων 6 για το Microsoft Dynamics CRM 4.027 Αυγούστου 2009
971782Είναι πλέον διαθέσιμη η συνάθροιση ενημερώσεων 7 για το Microsoft Dynamics CRM 4.022 Οκτωβρίου 2009
975995Είναι πλέον διαθέσιμη η συνάθροιση ενημερώσεων 8 για το Microsoft Dynamics CRM 4.017 Δεκεμβρίου 2009
977650Είναι πλέον διαθέσιμη η συνάθροιση ενημερώσεων 9 για το Microsoft Dynamics CRM 4.011 Φεβρουαρίου 2010
979347Είναι πλέον διαθέσιμη η συνάθροιση ενημερώσεων 10 για το Microsoft Dynamics CRM 4.08 Απριλίου 2010
981328Είναι πλέον διαθέσιμη η συνάθροιση ενημερώσεων 11 για το Microsoft Dynamics CRM 4.03 Ιουνίου 2010

Άμεσες επιδιορθώσεις με περιορισμένη διανομή

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τις άμεσες επιδιορθώσεις του Microsoft Dynamics CRM οι οποίες έχουν κυκλοφορήσει σε περιορισμένη διανομή. Αποκλειστικός σκοπός της άμεσης επιδιόρθωσης είναι να διορθώσει το πρόβλημα που περιγράφεται σε ένα σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft. Αν θέλετε να αποκτήσετε μια άμεση επιδιόρθωση, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου και μεταβείτε στη σύνδεση που οδηγεί στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών της Microsoft. Για μια πλήρη λίστα με τους αριθμούς τηλεφώνων των υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών της Microsoft, καθώς και για πληροφορίες που αφορούν το κόστος υποστήριξης, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Αριθμός άρθρουΤίτλος άρθρουΗμερομηνία κυκλοφορίας
946649Μήνυμα σφάλματος κατά την ανάκτηση σχημάτων CRM από υπηρεσία web του CRM 4.0: "401 Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση"14 Φεβρουαρίου 2008
948045Όταν παρακολουθείτε μια επαφή του Outlook στο πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για Outlook, το Outlook παύει να αποκρίνεται5 Μαρτίου 2008
948035ΕΠΙΛΥΣΗ: Από το Microsoft Dynamics CRM 4.0 λείπουν τα κουμπιά "Νέα καρτέλα" και "Προσθήκη υπάρχουσας καρτέλας".12 Μαρτίου 2008
948876Όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 στο web για να αποθηκεύσετε ή να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μεγάλο σώμα, ο Internet Explorer παύει να αποκρίνεται12 Μαρτίου 2008
949141Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται αν κάνετε κλικ στην επιλογή "Προβολή στο CRM", όταν έχετε δημιουργήσει συνάντηση στο πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για Outlook: "Δεν ήταν δυνατή η επίλυση τουλάχιστον ενός παραλήπτη σε μια καρτέλα στο σύστημα"12 Μαρτίου 2008
948005Ο κωδικός συμβάντων OnSave ή ο κωδικός συμβάντων OnLoad δεν ενεργοποιείται όταν τροποποιείτε κάποιο βήμα του κανόνα ροής εργασιών στο Microsoft Dynamics CRM 4.012 Μαρτίου 2008
948155Για ορισμένες ζώνες ώρας του Microsoft Dynamics CRM 4.0, μια ημερομηνία ή ώρα στη βάση δεδομένων δεν μπορεί να μετατραπεί στη συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC)13 Μαρτίου 2008
947860ΕΠΙΛΥΣΗ: Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείτε τα μηνύματα απόκρισης του αντικειμένου SetStateEmailRequest για να ορίσετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως ολοκληρωμένα στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Εξαίρεση Crm: Μήνυμα: Ο καθορισμένος τύπος αποστολέα δεν υποστηρίζεται"13 Μαρτίου 2008
948008Όταν αλλάζετε το χρήστη στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, μια νέα δραστηριότητα παρακολούθησης εξακολουθεί να ανήκει στον αρχικό χρήστη13 Μαρτίου 2008
948157Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν δημιουργείτε νέα καρτέλα ή όταν ανοίγετε μια ήδη υπάρχουσα καρτέλα στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Μη έγκυρο όρισμα"16 Μαρτίου 2008
948002Η ώρα έναρξης και η ώρα ολοκλήρωσης είναι εσφαλμένες στις ροές εργασιών μιας καρτέλας οντότητας στο Microsoft Dynamics CRM 4.017 Μαρτίου 2008
948122Η συλλογή εγκατεστημένων μεταφρασμένων ετικετών δεν είναι πλήρης, όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία web μεταδεδομένων του Microsoft Dynamics CRM 4.0 για να ανακτήσετε τη συλλογή19 Μαρτίου 2008
947401Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν εισάγετε προσαρμογές σε άλλο οργανισμό του Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Τα αναγνωριστικά δεν μπορούν να έχουν μήκος πάνω από 50 χαρακτήρες"19 Μαρτίου 2008
949086Κατά την προβολή κοινόχρηστου ημερολογίου ή κοινόχρηστου φακέλου επαφών στο πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για Outlook, λαμβάνετε μηνύματα συγχρονισμού του Outlook1 Απριλίου 2008
951179Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να εργαστείτε χωρίς σύνδεση στο πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για το Outlook με πρόσβαση χωρίς σύνδεση: "Η μετακίνηση δεδομένων για την οντότητα απέτυχε" 6 Απριλίου 2008
949569Όταν στη διαδικασία ενημέρωσης του Microsoft Dynamics CRM 4.0 χρησιμοποιείτε συγκρότηση προσθήκης πριν από την ενημέρωση, η λειτουργία εντοπισμού διπλοτύπων δεν μπορεί να εντοπίσει τις διπλότυπες καρτέλες17 Απριλίου 2008
948121Όταν κλείνετε το Outlook, το Outlook ίσως πάψει να αποκρίνεται. Εργαστείτε χωρίς σύνδεση στο πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για Outlook ή συνδεθείτε στο πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για Outlook17 Απριλίου 2008
951180 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται κατά την αναβάθμιση από το Microsoft Dynamics CRM 3.0 στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Η ενέργεια Microsoft.Crm.setup.Server.DeleteHotFixesAction απέτυχε. Δεν έχει οριστεί αναφορά αντικειμένου σε μια παρουσία αντικειμένου" 25 Απριλίου 2008
948746Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν εκτελείτε προσθήκη σε κάποια μη προεπιλεγμένη παρουσία οργανισμού στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Η αίτηση απέτυχε, με κατάσταση HTTP: 401 Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση"27 Απριλίου 2008
948298Η λίστα καρτελών στο παράθυρο διαλόγου "Αναζήτηση καρτελών" δεν φιλτράρεται από μια νέα επαφή στο Microsoft Dynamics CRM 4.027 Απριλίου 2008
948629Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να εργαστείτε χωρίς σύνδεση στο πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για το Outlook με πρόσβαση χωρίς σύνδεση: "Η μετακίνηση δεδομένων για την οντότητα 'Συγκρότηση προσθηκών' απέτυχε" κατά τη διάρκεια της ενέργειας Insert, countRows=[αριθμός]" 27 Απριλίου 2008
948172Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν διαγράφετε ένα στοιχείο ουράς από μια ουρά στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Η καρτέλα δεν είναι διαθέσιμη"3 Μαΐου 2008
948588Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν εισάγετε προσαρμογές στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Αποτυχία: bulkoperation: Μη έγκυρο όρισμα" 4 Μαΐου 2008
951884Η υπηρεσία Microsoft.crm.Application.Hoster.exe παύει να λειτουργεί όταν εκτελείτε το πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για Outlook με πρόσβαση χωρίς σύνδεση5 Μαΐου 2008
950229Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να προσθέσετε προϊόν σε μια ευκαιρία του Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την τιμολόγηση κάποιου αναλυτικού στοιχείου γραμμής"6 Μαΐου 2008
949347Τα κουμπιά "Μετακίνηση επάνω" και "Μετακίνηση κάτω" δεν είναι διαθέσιμα όταν ανοίγετε τη σελίδα χαρακτηριστικών για χαρακτηριστικό τύπου bit στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 6 Μαΐου 2008
949925 Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή "Εκχώρηση" στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, δεν εκχωρείται υπόθεση εξυπηρέτησης σε χρήστη 12 Μαΐου 2008
952945Η καρτέλα "Ιδιωτικό απόρρητο" στη σελίδα "Ρύθμιση προσωπικών επιλογών" δεν περιέχει σύνδεση για τη δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου σχετικά με την αναφορά σφαλμάτων στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 12 Μαΐου 2008
951718Λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος δέσμης όταν περιηγείστε σε σελίδες του φακέλου Microsoft Dynamics CRM στο πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για Outlook15 Μαΐου 2008
948604Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να προετοιμάσετε μια γλώσσα στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή διπλότυπης γραμμής κλειδιών στο αντικείμενο 'dbo.LocalizedLabel' με μοναδικό ευρετήριο 'ndx_LocalizedLabel_ForSingleSelect'" 19 Μαΐου 2008
952724Μετά την εγκατάσταση του προγράμματος-πελάτη (εσωτερικής εγκατάστασης) Microsoft Dynamics CRM 4.0 για Outlook, δεν είναι δυνατή η προβολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους φακέλους 19 Μαΐου 2008
951301 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να εργαστείτε χωρίς σύνδεση στο πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM για το Microsoft Office Outlook με πρόσβαση χωρίς σύνδεση: "Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα SQL Server. Επαναλάβετε αυτήν την ενέργεια, λόγω διαμορφωμένης επικάλυψης" 29 Μαΐου 2008
947978Ορισμένες μεταβλητές συμβολοσειράς δεν μεταφέρονται σε προσαρμοσμένη φόρμα Web όταν ορίζετε μια προσαρμοσμένη ιστοσελίδα ως προεπιλεγμένη αρχική σελίδα στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 29 Μαΐου 2008
951206Μια δήλωση FetchXML που περιέχει τη δήλωση <Link-Entity> μπορεί να επιστρέψει εσφαλμένα δεδομένα ή εσφαλμένα δεδομένα στο Microsoft Dynamics CRM 4.029 Μαΐου 2008
953185Η λειτουργία της δυνατότητας συνέχισης δεν είναι η αναμενόμενη όταν εκτελείτε τη λειτουργία που αντιστοιχεί στην εργασία ενημέρωσης καταστάσεων σύμβασης, στην τουρκική έκδοση του Microsoft Dynamics CRM 4.0 29 Μαΐου 2008
950202Οι μεταφρασμένες ετικέτες εξαφανίζονται όταν προσθέτετε νέα τιμή σε ένα πεδίο λίστας επιλογών για κάποιο χαρακτηριστικό οντότητας στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 3 Ιουνίου 2008
951477Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν εκτελείτε τη λειτουργία "Αποστολή διαφημιστικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" με τη βοήθεια ερωτήματος καθορισμένου από το χρήστη, στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Δεν έχετε πρόσβαση στην καρτέλα ή η καρτέλα δεν υπάρχει" 3 Ιουνίου 2008
949719Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν παρακολουθείτε κάποιο εισερχόμενο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή όταν στέλνετε εποπτευόμενο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την προώθηση αυτού του στοιχείου στο Microsoft Dynamics CRM" 5 Ιουνίου 2008
947818Ένα πεδίο δίχως όνομα εμφανίζεται στην καρτέλα "Εξαρτήσεις χωρίς συμβάν" του παραθύρου διαλόγου "Ιδιότητες φόρμας", όταν δημιουργείτε νέα προσαρμοσμένη οντότητα στο Microsoft Dynamics CRM 4.05 Ιουνίου 2008
950006Μια δραστηριότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν προστίθεται σε υπόθεση όταν μετατρέπετε τη δραστηριότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε υπόθεση στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 5 Ιουνίου 2008
952925Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να προσθέσετε χρήστη από αξιόπιστο τομέα στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Παρουσιάστηκε σφάλμα. Επαναλάβετε την ενέργεια" 9 Ιουνίου 2008
951274Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να εισαγάγετε οργανισμό στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Εξαίρεση System.DirectoryServices.DirectoryServicesCOMException (0x80072030): Δεν υπάρχει τέτοιο αντικείμενο στο διακομιστή" 9 Ιουνίου 2008
950414Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν προωθείτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για το Outlook: "Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την προώθηση μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Microsoft CRM" 9 Ιουνίου 2008
951502Δεν μπορείτε να ανοίξετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε από χρήστη του Microsoft Dynamics CRM 4.0 16 Ιουνίου 2008
951919Ένας κανόνας ροής εργασιών δεν μπορεί να συνεχιστεί ακόμη κι αν πληρούνται οι προϋποθέσεις αναμονής στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 17 Ιουνίου 2008
951197Το πεδίο "ModifiedBy" μιας καρτέλας δεν ορίζεται αυτόματα όταν ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε κάποιο χρήστη στο Microsoft Dynamics CRM 3.0 18 Ιουνίου 2008
952149Οι ετικέτες "Άνδρας" και "Γυναίκα" δεν έχουν μεταφραστεί σωστά στην τσεχική έκδοση του Microsoft Dynamics CRM 4.0 (952149) 18 Ιουνίου 2008
950542Οι σύγχρονες προσθήκες δεν αποκρίνονται στα συμβάντα που ξεκινούν στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 19 Ιουνίου 2008
949068Το πεδίο "Σχετικά με" μιας δραστηριότητας ηλεκτρονικής αλληλογραφίας δεν περιέχει καμία τιμή, όταν χρησιμοποιείτε πρότυπο με πεδίο "Σχετικά με" στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 21 Ιουνίου 2008
952018Μια υπηρεσία παροχής POP3 παραδίδει εκατοντάδες αντίγραφα των ίδιων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια βάση δεδομένων του Microsoft Dynamics CRM 4.0 24 Ιουνίου 2008
950374Όταν ανοίγετε τη σελίδα προεπισκόπησης για μια δραστηριότητα στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, το κείμενο εμφανίζεται σε μία γραμμή16 Ιουλίου 2008
955049Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να εργαστείτε χωρίς σύνδεση στο πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για το Outlook: "Η μετακίνηση δεδομένων για την οντότητα 'Αποθηκευμένη προβολή' κατά τη διάρκεια της ενέργειας Insert, countRows=13 απέτυχε"16 Ιουλίου 2008
952019Η υπηρεσία Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-Mail Router παύει να επεξεργάζεται τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα16 Ιουλίου 2008
951711Υπάρχει ενημέρωση για τις αλλαγές στη θερινή ώρα 2008 για το Ισραήλ στο Microsoft Dynamics CRM 3.0 και στο πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 3.0 για το Outlook21 Ιουλίου 2008
951098Η προβολή έτους της προβολής μίνι ημερολογίου δεν εμφανίζει σωστά τα δεδομένα, αν κάνετε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου "Εμφάνιση αριθμού εβδομάδας στις προβολές ημερολογίου", στη φόρμα τοπικών/προσωπικών επιλογών του Microsoft Dynamics CRM 4.023 Ιουλίου 2008
948843Κατά την εκτέλεση ή επεξεργασία ροών εργασιών στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, υπάρχει ενδεχόμενο χαμηλής απόδοσης24 Ιουλίου 2008
950175Μέχρι να φορτωθούν όλες οι προσθήκες του Microsoft Dynamics CRM 4.0, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανονικά το Outlook25 Ιουλίου 2008
952815Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται κατά την εκτέλεση του ερωτήματος πρόσθετων κριτηρίων εύρεσης στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Λεπτομέρειες ανεπίλυτου σφάλματος του Microsoft CRM: Σφάλμα διακομιστή στην εφαρμογή '/'"25 Ιουλίου 2008
950088Όταν ανοίγετε το πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για το Outlook, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποστέλλονται από το Outlook Web Access, από το Outlook Mobile Access ή από τους κανόνες του Outlook28 Ιουλίου 2008
948126Σε ένα παράθυρο αναζήτησης για τις σχέσεις κάποιου λογαριασμού στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, δεν εμφανίζονται όλες οι ροές εργασιών1 Αυγούστου 2008
951538Η τιμή της στήλης "Πραγματική λήξη" δεν είναι σωστή στην προβολή "Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχω λάβει", στη λίστα δραστηριοτήτων τύπου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Microsoft Dynamics CRM 4.01 Αυγούστου 2008
951174Το περιεχόμενο της καρτέλας “Σημειώσεις” ενδέχεται να μην εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ στην καρτέλα “Σημειώσεις”, σε μια σελίδα οντότητας του Microsoft Dynamics CRM 4.013 Αυγούστου 2008
952547Αν επεκτείνετε την ενότητα προεπισκόπησης μιας καρτέλας στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, η καρτέλα μετακινείται στο κάτω μέρος της περιοχής πλέγματος13 Αυγούστου 2008
950886Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν ξεκινάτε τον οδηγό αναφοράς ή όταν εκτελείτε τη δραστηριότητα μαζικής εισαγωγής στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Ο συνδεδεμένος χρήστης δεν διαθέτει τα κατάλληλα δικαιώματα ασφαλείας για την προβολή αυτών των καρτελών ή για την εκτέλεση της συγκεκριμένης ενέργειας"13 Αυγούστου 2008
950154Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν αλλάζετε το πεδίο γονικού λογαριασμού σε μια φόρμα ευκαιρίας του Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Κανένα χαρακτηριστικό"14 Αυγούστου 2008
954498Η λίστα μάρκετινγκ περιλαμβάνει ακόμη τα μέλη που θέλετε να καταργήσετε, όταν κάνετε κλικ στην επιλογή “Ενημέρωση λίστας μάρκετινγκ”, στη σελίδα “Διαχείριση μελών” του Microsoft Dynamics CRM 4.014 Αυγούστου 2008
954800Το Outlook παύει να αποκρίνεται όταν ανοίγετε, κλείνετε, απαντάτε ή προωθείτε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για το Outlook14 Αυγούστου 2008
952115Τα πεδία δυναμικών τιμών δεν έχουν καθόλου περιεχόμενο, όταν χρησιμοποιείτε πρότυπο ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για να στείλετε διαφημιστικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Microsoft Dynamics CRM 4.014 Αυγούστου 2008
950374 Όταν ανοίγετε τη σελίδα προεπισκόπησης για μια δραστηριότητα στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, το κείμενο εμφανίζεται σε μία γραμμή 16 Ιουλίου 2008
955049 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να εργαστείτε χωρίς σύνδεση στο πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για το Outlook: "Η μετακίνηση δεδομένων για την οντότητα 'Αποθηκευμένη προβολή' κατά τη διάρκεια της ενέργειας Insert, countRows=13 απέτυχε" 16 Ιουλίου 2008
952019 Η υπηρεσία Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-Mail Router παύει να επεξεργάζεται τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 16 Ιουλίου 2008
951711 Υπάρχει ενημέρωση για τις αλλαγές στη θερινή ώρα 2008 για το Ισραήλ στο Microsoft Dynamics CRM 3.0 και στο πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 3.0 για το Outlook 21 Ιουλίου 2008
951098 Η προβολή έτους της προβολής μίνι ημερολογίου δεν εμφανίζει σωστά τα δεδομένα, αν κάνετε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου "Εμφάνιση αριθμού εβδομάδας στις προβολές ημερολογίου", στη φόρμα τοπικών/προσωπικών επιλογών του Microsoft Dynamics CRM 4.0 23 Ιουλίου 2008
948126 Σε ένα παράθυρο αναζήτησης για τις σχέσεις κάποιου λογαριασμού στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, δεν εμφανίζονται όλες οι ροές εργασιών 24 Ιουλίου 2008
948843 Κατά την εκτέλεση ή επεξεργασία ροών εργασιών στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, υπάρχει ενδεχόμενο χαμηλής απόδοσης 24 Ιουλίου 2008
950175 Μέχρι να φορτωθούν όλες οι προσθήκες του Microsoft Dynamics CRM 4.0, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανονικά το Outlook 25 Ιουλίου 2008
952815 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται κατά την εκτέλεση του ερωτήματος πρόσθετων κριτηρίων εύρεσης στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Λεπτομέρειες ανεπίλυτου σφάλματος του Microsoft CRM: Σφάλμα διακομιστή στην εφαρμογή '/'" 25 Ιουλίου 2008
951538 Η τιμή της στήλης "Πραγματική λήξη" δεν είναι σωστή στην προβολή "Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχω λάβει", στη λίστα δραστηριοτήτων τύπου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 25 Ιουλίου 2008
950088 Όταν ανοίγετε το πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για το Outlook, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποστέλλονται από το Outlook Web Access, από το Outlook Mobile Access ή από τους κανόνες του Outlook 28 Ιουλίου 2008
951174 Το περιεχόμενο της καρτέλας “Σημειώσεις” ενδέχεται να μην εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ στην καρτέλα “Σημειώσεις”, σε μια σελίδα οντότητας του Microsoft Dynamics CRM 4.0 13 Αυγούστου 2008
952547 Αν επεκτείνετε την ενότητα προεπισκόπησης μιας καρτέλας στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, η καρτέλα μετακινείται στο κάτω μέρος της περιοχής πλέγματος 13 Αυγούστου 2008
950886 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν ξεκινάτε τον οδηγό αναφοράς ή όταν εκτελείτε τη δραστηριότητα μαζικής εισαγωγής στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Ο συνδεδεμένος χρήστης δεν διαθέτει τα κατάλληλα δικαιώματα ασφαλείας για την προβολή αυτών των καρτελών ή για την εκτέλεση της συγκεκριμένης ενέργειας" 13 Αυγούστου 2008
950154 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν αλλάζετε το πεδίο γονικού λογαριασμού σε μια φόρμα ευκαιρίας του Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Κανένα χαρακτηριστικό" 14 Αυγούστου 2008
954498 Η λίστα μάρκετινγκ περιλαμβάνει ακόμη τα μέλη που θέλετε να καταργήσετε, όταν κάνετε κλικ στην επιλογή “Ενημέρωση λίστας μάρκετινγκ”, στη σελίδα “Διαχείριση μελών” του Microsoft Dynamics CRM 4.0 14 Αυγούστου 2008
954800 Το Microsoft Outlook παύει να αποκρίνεται όταν ανοίγετε, κλείνετε, απαντάτε ή προωθείτε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για το Outlook 14 Αυγούστου 2008
952115 Τα πεδία δυναμικών τιμών δεν έχουν καθόλου περιεχόμενο, όταν χρησιμοποιείτε πρότυπο ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για να στείλετε διαφημιστικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 14 Αυγούστου 2008
952601 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν το πρόγραμμα εγκατάστασης του Microsoft Dynamics CRM 4.0 πραγματοποιεί έλεγχο στον Οδηγό διαγνωστικών περιβάλλοντος (EDW): "Σφάλμα| Έλεγχος FullTextRunningValidator : Αποτυχία: Η υπηρεσία msftesql δεν βρέθηκε στον υπολογιστή '[όνομα υπολογιστή]'" 15 Αυγούστου 2008
952602 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε το Microsoft Dynamics CRM Data Connector για το Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Δεν ήταν δυνατή η επικύρωση της εγκατάστασης για το διακομιστή αναφοράς των υπηρεσιών αναφοράς του SQL Server" 15 Αυγούστου 2008
951252 Όταν χρησιμοποιείτε τον οδηγό αναφοράς για να τροποποιήσετε μια αναφορά στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, ενδέχεται να διαγραφούν απροσδόκητα μία ή περισσότερες προσαρμογές της αναφοράς 15 Αυγούστου 2008
950490 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν αναβαθμίζετε τους κανόνες ροής εργασιών από το Microsoft Dynamics CRM 3.0 στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "System.OutOfMemoryException" 21 Αυγούστου 2008
949732 Όταν εκτελείτε έναν κανόνα ροής εργασιών για να ενημερώσετε άλλα πεδία μιας καρτέλας του Microsoft Dynamics CRM 4.0, ένα πεδίο τύπου bit αποκτά απροσδόκητα την αρχική προεπιλεγμένη τιμή 29 Αυγούστου 2008
951300 Όταν εκτελείτε το Microsoft Dynamics CRM 4.0 Deployment Manager, η δυνατότητα αναζήτησης πλήρους κειμένου δεν μπορεί να βρει άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft, ενώ ορισμένες συμβάσεις δεν μπορούν να ρυθμιστούν σε κατάσταση “Λήξη” 3 Σεπτεμβρίου 2008
951849 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν εκτελείτε την υπηρεσία Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router σε υπολογιστή με επεξεργαστές πολλών πυρήνων: "Έχει προστεθεί ήδη στοιχείο με το ίδιο κλειδί" 4 Σεπτεμβρίου 2008
947278 Μήνυμα σφάλματος κατά την εγκατάσταση του Microsoft Dynamics CRM Connector για SSRS: "Η ενέργεια Microsoft.Crm.Setup.SrsDataConnector.AddSrsAspNetAccountToPrivReportingGroupAction απέτυχε" 4 Σεπτεμβρίου 2008
951268 Το διαχωριστικό δεκαδικών που ορίζετε στις ρυθμίσεις χρήστη, σε μια μη αγγλική έκδοση του Microsoft Dynamics CRM 3.0, αλλάζει απροσδόκητα μετά την αναβάθμιση στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 8 Σεπτεμβρίου 2008
956720 Η προγραμματισμένη ώρα λήξης μιας δραστηριότητας άλλαξε απροσδόκητα σε "12:00 ΠΜ", όταν ορίσατε χρόνο αναβολής ή ματαιώσατε τη δραστηριότητα σε μια υπενθύμιση του προγράμματος-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για το Outlook 9 Σεπτεμβρίου 2008
948043 Δεν μπορείτε να εισαγάγετε τις προσαρμογές από ένα σύστημα Microsoft Dynamics CRM 4.0 που αναβαθμίσατε σε άλλο σύστημα Microsoft Dynamics CRM 4.0, το οποίο επίσης αναβαθμίσατε 9 Σεπτεμβρίου 2008
954916 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται κατά την εκτύπωση μιας δραστηριότητας από την προβολή δραστηριοτήτων στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Σφάλμα: Δεν έχει καθοριστεί 'LOCID_UI_DIR'" 9 Σεπτεμβρίου 2008
951319 Όταν δημιουργείτε συνάντηση στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος 9 Σεπτεμβρίου 2008
952673 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να ανοίξετε προβολή ημερολογίου στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Μη έγκυρος τύπος παραλήπτη για χρονικό συμβάντος" 10 Σεπτεμβρίου 2008
952576 Η κλάση "RetrieveTeamsSystemUserResponse" δεν επιστρέφει όλα τα χαρακτηριστικά στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 10 Σεπτεμβρίου 2008
953906 Υπάρχει ενημέρωση για τις αλλαγές στη ζώνη ώρας και στη θερινή ώρα στο Microsoft Dynamics CRM 3.0 και στο πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 3.0 για το Microsoft Office Outlook 18 Σεπτεμβρίου 2008
954351 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται κατά την προβολή μιας ημερομηνίας σε προβολή ημερολογίου στο Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Σφάλμα διακομιστή στην εφαρμογή '/'" 25 Σεπτεμβρίου 2008
956869 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν δημιουργείτε νέο οργανισμό ή όταν εισάγετε οργανισμό στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Η υπηρεσία msftesql δεν βρέθηκε στον υπολογιστή '[όνομα υπολογιστή]'" 26 Σεπτεμβρίου 2008
948770 Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί αναζήτησης σε ένα πεδίο τύπου πελάτη που ενεργοποιεί το συμβάν OnChange, το Microsoft Dynamics CRM 4.0 ίσως κλείσει απροσδόκητα 26 Σεπτεμβρίου 2008
956129 Όταν προσπαθείτε να αποθηκεύσετε συνάντηση, να προωθήσετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να εκτελέσετε την υπηρεσία E-mail Router στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, ενδέχεται να εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος 7 Οκτωβρίου 2008
952046 Όταν εγκαθίστανται επιπλέον προσθήκες του Outlook στον υπολογιστή, το πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για το Outlook ίσως πάψει να αποκρίνεται 7 Οκτωβρίου 2008
955056 Η δυνατότητα συγχώνευσης αλληλογραφίας στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 μεταφέρει εσφαλμένα τους ειδικούς χαρακτήρες στο Microsoft Word 14 Οκτωβρίου 2008
953905 Υπάρχει ενημέρωση για τις αλλαγές στη ζώνη ώρας και στη θερινή ώρα στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 και στο πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για το Microsoft Office Outlook 15 Οκτωβρίου 2008
948530 Αν εγκαταστήσετε το πακέτο MUI σε υπολογιστή που εκτελεί το Microsoft Dynamics CRM 4.0, τυχόν ενημέρωση του Microsoft Dynamics CRM 4.0 δεν αλλάζει τη βάση δεδομένων του Microsoft Dynamics CRM 17 Οκτωβρίου 2008
957701 Όταν εκτελείτε μια ροή εργασιών στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, η ροή εργασιών παραμένει σε εξέλιξη ή σε κατάσταση αναμονής 21 Οκτωβρίου 2008
951549 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να καταργήσετε ένα διαχειριστή από κάποιο χρήστη του Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Παρουσιάστηκε σφάλμα" 22 Οκτωβρίου 2008
953284 Όταν στέλνετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για το Outlook, το μήνυμα παραμένει στο φάκελο "Σε εξέλιξη" της ουράς "Η εργασία μου" 22 Οκτωβρίου 2008
953340 Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ένα χρήστη CRM προς μια ουρά δεν παραδίδονται στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 22 Οκτωβρίου 2008
952979 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα πρόσθετων κριτηρίων εύρεσης για την προβολή αποθηκευμένων προβολών στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την εμφάνιση αυτής της συνδεδεμένης οντότητας" 22 Οκτωβρίου 2008
950521 Όταν κάνετε διπλό κλικ σε μια διεύθυνση URL με ιαπωνικό ή κινεζικό κωδικό εταιρείας στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, ανοίγει μια ιστοσελίδα MSN Money στα αγγλικά 22 Οκτωβρίου 2008
953099 Μια ροή εργασιών ξεκινάει απροσδόκητα στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 22 Οκτωβρίου 2008
954811 Το άνοιγμα του Microsoft Dynamics CRM 4.0 Deployment Manager σε διακομιστή του Microsoft Dynamics CRM 4.0 καθυστερεί πολύ 23 Οκτωβρίου 2008
950430 Μπορείτε να υποβάλετε φόρμα του Microsoft Dynamics CRM 4.0 ακόμη και αν το απαιτούμενο πεδίο αναζήτησης δεν περιέχει έγκυρη τιμή 23 Οκτωβρίου 2008
950475 Όταν εκτελείτε τη λειτουργία ματαίωσης σε μια υπενθύμιση εποπτευόμενου ημερολογίου του Outlook στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, επαναφέρεται η προεπιλεγμένη τιμή της αιτιολογίας κατάστασης σε μια καρτέλα συναντήσεων 23 Οκτωβρίου 2008
951309 Οι ετικέτες δεν μεταφράζονται όπως πρέπει μετά την εισαγωγή ετικετών στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 23 Οκτωβρίου 2008
954549 Όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για το Outlook, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιλαμβάνουν επικίνδυνους ή μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες στη γραμμή θέματος αποστέλλονται απευθείας στο γραμματοκιβώτιο προώθησης του Microsoft Dynamics CRM 23 Οκτωβρίου 2008
954256 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν προγραμματίζετε μια δραστηριότητα εξυπηρέτησης η οποία περιλαμβάνει εξοπλισμό ή εγκαταστάσεις στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Τουλάχιστον ένας παραλήπτης δεν έχει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή η διεύθυνσή του έχει τη σήμανση 'Να μην επιτρέπεται'" 23 Οκτωβρίου 2008
957788 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να ανοίξετε μια δραστηριότητα η οποία βασίζεται σε οντότητα ActivityPointer, σε μια προσαρμοσμένη αναφορά του Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Το 4200 δεν είναι αναγνωρισμένος τύπος αντικειμένου" 24 Οκτωβρίου 2008
951640 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται κατά την προβολή ροής εργασιών στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Η καρτέλα που ζητήθηκε δεν βρέθηκε ή δεν διαθέτετε επαρκή δικαιώματα για να την προβάλετε" 27 Οκτωβρίου 2008
956757 Δεν μπορείτε να εισαγάγετε ρόλους ασφαλείας από αναβαθμισμένο οργανισμό σε μη αναβαθμισμένο οργανισμό στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 27 Οκτωβρίου 2008
954917 Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε δραστηριότητα παρακολούθησης αν ορίσετε το πεδίο "Εκχώρηση σε" σε ουρά στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 27 Οκτωβρίου 2008
953291 Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση SetFocus() για να διατηρήσετε την εστίαση σε κάποιο πεδίο στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 27 Οκτωβρίου 2008
952733 Οι αλλαγές στο φίλτρο δεδομένων των επαφών δεν συγχρονίζονται με τις επαφές του Outlook κάποιου χρήστη, στο πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για το Microsoft Office Outlook 27 Οκτωβρίου 2008
951065 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα πρόσθετων κριτηρίων εύρεσης για την προσθήκη επαφών σε λίστα μάρκετινγκ στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Παρουσιάστηκε σφάλμα" 27 Οκτωβρίου 2008
955247 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να κλείσετε μια ευκαιρία στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Παρουσιάστηκε σφάλμα επικύρωσης. Το μήκος του χαρακτηριστικού 'subject' της οντότητας 'opportunityclose' ξεπέρασε το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος των 100 χαρακτήρων" 27 Οκτωβρίου 2008
955745 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του προγράμματος-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για το Outlook: "Αυτή η υλοποίηση δεν αποτελεί μέρος των αλγόριθμων κρυπτογράφησης που επικυρώνονται από το Windows Platform FIPS" 27 Οκτωβρίου 2008
955286 Το Deployment Manager παύει να αποκρίνεται όταν ανοίγετε τη Διαχείριση διακομιστών στο Deployment Manager του Microsoft Dynamics CRM 4.0 27 Οκτωβρίου 2008
952311 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ στο κουμπί ανανέωσης λίστας, σε ένα πλέγμα προβολής του Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Η ταξινόμηση κατά στήλες δεν ταιριάζει με τις στήλες της σελιδοποίησης" 28 Οκτωβρίου 2008
958031 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν συνδέεστε στο πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για το Outlook μέσω δικτύου με χαμηλό εύρος ζώνης ή με υψηλή αδράνεια: "Παρουσιάστηκε άγνωστο σφάλμα" 28 Οκτωβρίου 2008
957792 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να εισαγάγετε οργανισμό στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Σφάλμα| Η εισαγωγή οργανισμού (Όνομα=[Company_Name], Αναγνωριστικό=[OrganizationID]) απέτυχε" 28 Οκτωβρίου 2008
956805 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν επεξεργάζεστε μια παραγγελία με κλειδωμένη τιμή στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Εξαίρεση Crm: Μήνυμα: Δεν είναι δυνατή η ενημέρωση του προϊόντος και της μονάδας, όταν η οντότητα είναι κλειδωμένη. Κωδικός σφάλματος: -2147206371" 28 Οκτωβρίου 2008
957703 Όταν αλλάζετε μια επιλογή στο παράθυρο διαλόγου "Επιλογές", το πρόγραμμα-πελάτης Microsoft Dynamics CRM 4.0 για Outlook παύει να αποκρίνεται 28 Οκτωβρίου 2008
956585 Μήνυμα σφάλματος κατά την εγκατάσταση του Microsoft Dynamics CRM 4.0: "System.Exception: Η ενέργεια Microsoft.Crm.Setup.Server.InstallConfigDatabaseAction απέτυχε" 28 Οκτωβρίου 2008
955234 Όταν συνδέεστε στο πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για Outlook, χάνονται όσες αλλαγές κάνατε εκτός σύνδεσης 28 Οκτωβρίου 2008
954227 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν εκτελείτε τη λειτουργία εντοπισμού διπλοτύπων σε καρτέλες δεδομένων του Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Απαιτείται αντικείμενο" 28 Οκτωβρίου 2008
953033 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να εισαγάγετε δεδομένα που περιέχουν χαρακτηριστικό λίστας επιλογών στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Δεδομένα ανάλυσης μετασχηματισμού" 28 Οκτωβρίου 2008
952874 Όταν δημιουργείτε τιμολόγιο στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, ο αριθμός τιμολογίου που δημιουργείται αυτόματα αποτελείται μόλις από ένα χαρακτήρα 28 Οκτωβρίου 2008
954673 Όταν ολοκληρώνετε τον οδηγό δημιουργίας γρήγορης εκστρατείας στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, δεν αποστέλλεται το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 28 Οκτωβρίου 2008
954349 Δεν μπορείτε να επιλέξετε λίστα τιμών ακόμη και όταν υπάρχει κουμπί αναζήτησης λίστας τιμών στη φόρμα δημιουργίας οντότητας ή στη φόρμα ενημέρωσης οντότητας, στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 29 Οκτωβρίου 2008
954655 Όταν προσθέτετε προσαρμοσμένο χαρακτηριστικό σε μια οντότητα προϊόντος, το Microsoft Dynamics CRM 4.0 δεν ελέγχει τη μοναδικότητα του αριθμού προϊόντος 29 Οκτωβρίου 2008
955452 Όταν στέλνετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιεί πρότυπο ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την απόδοση δεδομένων με αλλαγές γραμμών στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, δεν χρησιμοποιούνται αλλαγές γραμμών 29 Οκτωβρίου 2008
953842 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να μετατρέψετε έναν υποψήφιο πελάτη από κάποιες αποκρίσεις γρήγορης εκστρατείας σε οντότητες στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Η καρτέλα που ζητήθηκε δεν βρέθηκε ή δεν διαθέτετε επαρκή δικαιώματα για να την προβάλετε" 29 Οκτωβρίου 2008
956354 Το ποσό εσόδων που υπολογίζεται για μια κλειστή ευκαιρία πολλαπλασιάζεται επί 10.000, όταν αναβαθμίζετε την ιταλική έκδοση του Microsoft Dynamics CRM 3.0 στην ιταλική έκδοση του Microsoft Dynamics CRM 4.0 29 Οκτωβρίου 2008
958571 Δεν μπορείτε να εισαγάγετε οργανισμό στο Deployment Manager του Microsoft Dynamics CRM 4.0 30 Οκτωβρίου 2008
954433 Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος ή δεν μπορείτε να επιλέξετε την τιμή αναζήτησης στη σελίδα πρόσθετων κριτηρίων εύρεσης του Microsoft Dynamics CRM 4.0 30 Οκτωβρίου 2008
953999 Το Microsoft Dynamics CRM 4.0 δεν επιστρέφει αποτελέσματα αν προσπαθήσετε να εξαγάγετε τα αποτελέσματα σε φύλλο εργασίας του Excel, όταν έχετε χρησιμοποιήσει τη συνθήκη "Επόμενες X ημέρες" στο ερώτημα πρόσθετων κριτηρίων εύρεσης 5 Νοεμβρίου 2008
955055 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν ανοίγετε ένα έγγραφο συγχώνευσης αλληλογραφίας στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Το Mail_Merge_[αριθμός][1] είναι κύριο έγγραφο συγχώνευσης αλληλογραφίας. Το Word δεν μπορεί να εντοπίσει το αρχείο προέλευσης δεδομένων του" 5 Νοεμβρίου 2008
952855 Ένας χρήστης με άδεια πρόσβασης πελάτη σε λειτουργία διαχειριστή έχει απροσδόκητα πρόσβαση σε προσαρμοσμένες οντότητες του Microsoft Dynamics CRM 4.0 7 Νοεμβρίου 2008
955065 Όταν εκτελείτε μια αναφορά σε ορισμένες εκδόσεις του Microsoft Dynamics CRM 4.0, ίσως προκύψουν ζητήματα διάταξης ή μορφοποίησης 10 Νοεμβρίου 2008
948987 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν εισάγετε δεδομένα στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 με τον Οδηγό εισαγωγής δεδομένων ή όταν ξεκινάτε νέα μετεγκατάσταση δεδομένων με τον Οδηγό μετεγκατάστασης δεδομένων: "Οριοθέτης δεδομένων που δεν συμφωνούν: βρέθηκε μόνο ένας οριοθέτης" 11 Νοεμβρίου 2008
956859 Αν διακοπεί η σύνδεση στο δίκτυο για λιγότερο από ένα λεπτό, η γραμμή εργαλείων του Microsoft Dynamics CRM στο Outlook απενεργοποιείται 20 Νοεμβρίου 2008
952680 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να προσθέσετε γραμμή σύμβασης σε μια σύμβαση του Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Η καρτέλα που ζητήθηκε δεν βρέθηκε ή δεν διαθέτετε επαρκή δικαιώματα για να την προβάλετε" 20 Νοεμβρίου 2008
950119 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να αποθηκεύσετε μια συνάντηση για σχετικό λογαριασμό στο Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Παράβαση του περιορισμού ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ 'UQ_PrincipalObjectAccess'" 5 Δεκεμβρίου 2008
949202 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ σε μια ενότητα γραφήματος για να δείτε ορισμένους πίνακες δεδομένων στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία της ιδιότητας FilterExpression για τον πίνακα 'Table0'" 5 Δεκεμβρίου 2008
951909 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να εισαγάγετε προσαρμογή σε άλλο διακομιστή του Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Μη έγκυρο πρόθημα ονόματος" 8 Δεκεμβρίου 2008
950372 Σε υπολογιστή με Windows Vista, σας ζητείται να εισαγάγετε πολλές φορές το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης κατά την εκκίνηση του Outlook, ή όταν κάνετε κλικ σε φάκελο του Microsoft Dynamics CRM στο Outlook 8 Δεκεμβρίου 2008
958902 Όταν προσθέτετε σημειώσεις σε μια φόρμα οντότητας στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, οι καρτέλες περικόπτονται ή δεν εμφανίζονται 9 Δεκεμβρίου 2008
954322 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να εισαγάγετε ορισμένες προσαρμογές σε μια αναβαθμισμένη εγκατάσταση του Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Δεν ήταν δυνατή η αποστολή του αρχείου ή η εισαγωγή απέτυχε" 9 Δεκεμβρίου 2008
950207 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να ανοίξετε δραστηριότητα εκστρατείας στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Παρουσιάστηκε εξαίρεση του τύπου 'System.Web.HttpUnhandledException'" 9 Δεκεμβρίου 2008
957406 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας για να δημιουργήσετε συνάντηση στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Τουλάχιστον ένας παραλήπτης δεν έχει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή η διεύθυνσή του έχει τη σήμανση 'Να μην επιτρέπεται'" 9 Δεκεμβρίου 2008
958836 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν εισάγετε προσαρμοσμένη αναφορά στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Παρουσιάστηκε σφάλμα" 9 Δεκεμβρίου 2008
959394 Όταν κάνετε διπλό κλικ σε μια καρτέλα στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, δεν ανοίγει η σωστή καρτέλα 9 Δεκεμβρίου 2008
952322 Η λειτουργία κάποιου κανόνα ροής εργασιών δεν είναι η αναμενόμενη όταν εκτελείτε τον κανόνα ροής εργασιών στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 10 Δεκεμβρίου 2008
958287 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται κατά την προβολή μιας φόρμας δραστηριότητας στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Παρουσιάστηκε εξαίρεση του τύπου 'System.Web.HttpUnhandledException'" 10 Δεκεμβρίου 2008
953489 Δεν εμφανίζεται καμία καρτέλα όταν συγχωνεύετε την αλληλογραφία στο πλαίσιο της επιλογής "Όλες οι καρτέλες στην τρέχουσα σελίδα" ή "Όλες οι καρτέλες σε όλες τις σελίδες" στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 10 Δεκεμβρίου 2008
954313 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να συνδεθείτε στην τοποθεσία του Microsoft Dynamics CRM στο Web από το διακομιστή του Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Η διεύθυνση IP του αιτήματος ανήκει σε διαφορετική οικογένεια διευθύνσεων από τη διεύθυνση δικτύου" 10 Δεκεμβρίου 2008
952658 Δεν μπορείτε να βρείτε ένα άρθρο της Γνωσιακής βάσης όταν το αναζητάτε στο πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για Outlook 10 Δεκεμβρίου 2008
955418 Όταν χρησιμοποιείτε ένα χρήστη με ρόλο χωρίς δικαίωμα εκτύπωσης στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, δεν μπορείτε να διαγράψετε σημειώσεις 10 Δεκεμβρίου 2008
954592 Όταν δημιουργείτε σχέση στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, κάθε αντιστοίχιση μεταξύ της ιδιότητας αναζήτησης μιας προσαρμοσμένης οντότητας και της ιδιότητας πελάτη μιας προσφοράς χρησιμοποιούν εσφαλμένο κωδικό τύπου αντικειμένου 10 Δεκεμβρίου 2008
955981 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να ανοίξετε μια προσαρμοσμένη προβολή σε ημερολόγιο εξυπηρέτησης στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Το αποθηκευμένο ερώτημα με αναγνωριστικό 407a955c-6053-dd11-858a-000bdbda0c1e δεν υπάρχει" 10 Δεκεμβρίου 2008
958181 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται κατά την εισαγωγή οργανισμού στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Ο τύπος ή το όνομα χώρου ονομάτων 'InvokeDotNetAssembly' δεν υπάρχει στο χώρο ονομάτων 'Microsoft.Crm.Workflow'" 11 Δεκεμβρίου 2008
957270 Μπορείτε να προωθήσετε απροσδόκητα μια συνάντηση χωρίς καθορισμένο θέμα, ακόμη και αν το χαρακτηριστικό θέματος της οντότητας συνάντησης έχει οριστεί ως “Απαιτείται από επιχείρηση” στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 11 Δεκεμβρίου 2008
956127 Ορισμένα χαρακτηριστικά οντότητας για το συγχρονισμό του Outlook λείπουν από κάποιο εξαγόμενο αρχείο προσαρμογών του Microsoft Dynamics CRM 4.0 11 Δεκεμβρίου 2008
956282 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείτε το Microsoft Dynamics CRM 4.0 SDK για να αναπτύξετε μια συγκρότηση προσαρμοσμένης δραστηριότητας ροής εργασιών: "Η τιμή του κλειδιού δεν μπορεί να είναι NULL" 11 Δεκεμβρίου 2008
953887 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να επεξεργαστείτε κάποιες ιδιότητες μιας προσαρμοσμένης ροής εργασιών στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Η καρτέλα δεν είναι διαθέσιμη" 11 Δεκεμβρίου 2008
954940 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να διαγράψετε μια προσαρμοσμένη καρτέλα οντότητας στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Παρουσιάστηκε σφάλμα. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή" 11 Δεκεμβρίου 2008
955253 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να προσθέσετε συμμετέχοντες σε μια συνάντηση που ήδη υπάρχει στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Δεν έχετε αρκετά δικαιώματα είτε για την πρόσβαση στο αντικείμενο Microsoft Dynamics CRM είτε για την εκτέλεση της απαιτούμενης ενέργειας" 11 Δεκεμβρίου 2008
955064 Δεν μπορείτε να δείτε τις δραστηριότητες που δημιουργήθηκαν στη φόρμα δραστηριοτήτων εκστρατείας, στο πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 στο Web 11 Δεκεμβρίου 2008
956237 Όταν δημιουργείτε κανόνα ροής εργασιών για να ενημερώσετε την κατάσταση μιας ευκαιρίας στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, η ροή εργασιών παραμένει σε κατάσταση αναμονής 11 Δεκεμβρίου 2008
951432 Αν αλλάξετε σύνδεση δικτύου όταν είστε εκτός σύνδεσης, δεν μπορείτε να συνδεθείτε ξανά στο πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για το Outlook με πρόσβαση χωρίς σύνδεση 11 Δεκεμβρίου 2008
956771 Όταν εξάγετε ένα πρότυπο συγχώνευσης αλληλογραφίας σε νέο περιβάλλον στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, το πρότυπο συσχετίζεται απροσδόκητα με εσφαλμένη προσαρμοσμένη οντότητα 11 Δεκεμβρίου 2008
957305 Όταν προσθέτετε προϊόντα στις προσφορές, στις παραγγελίες ή στα τιμολόγια που δημιουργήθηκαν από ευκαιρία στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, παρουσιάζεται μη αναμενόμενο μήνυμα σφάλματος 11 Δεκεμβρίου 2008
957920 Όταν ολοκληρώνετε τον οδηγό δημιουργίας γρήγορης εκστρατείας στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, δεν αποστέλλεται κανένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 11 Δεκεμβρίου 2008
955977 Όταν είστε εκτός σύνδεσης, δεν μπορείτε να ανοίξετε μια καρτέλα προσαρμοσμένης οντότητας, ακόμη κι αν έχετε δικαίωμα να ανοίξετε την καρτέλα στο πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για το Microsoft Office Outlook 11 Δεκεμβρίου 2008
959226 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται κατά την εισαγωγή οργανισμού στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Δεν επιτρέπεται η αλλαγή των παραμέτρων αναφοράς ή των προελεύσεων δεδομένων στις τιμές που καθορίσατε" 11 Δεκεμβρίου 2008
954929 Όταν αλλάζετε χρήστη από μια επιχειρηματική μονάδα σε άλλη, στο Deployment Manager του Microsoft Dynamics CRM 4.0, η απόδοση είναι χαμηλή 11 Δεκεμβρίου 2008
954640 Όταν ανοίγετε τη φόρμα διευθύνσεων στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, στο γονικό πεδίο εμφανίζεται ένας φάκελος χωρίς όνομα 11 Δεκεμβρίου 2008
956370 Όταν εκτελείτε την ενέργεια ανανέωσης σύμβασης στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, η ημερομηνία στο πεδίο ημερομηνίας έναρξης σε μια γραμμή της σύμβασης είναι εσφαλμένη 11 Δεκεμβρίου 2008
959775 Όταν ολοκληρώνετε τον οδηγό δημιουργίας γρήγορης εκστρατείας στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, δεν αποστέλλεται κανένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ακόμη κι αν έχετε εφαρμόσει την άμεση επιδιόρθωση 954673 11 Δεκεμβρίου 2008
953586 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να ξεκινήσετε την υπηρεσία Async Service στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Εξαίρεση κατά την έναρξη της υπηρεσίας Async Service: MSCRMAsyncService" 11 Δεκεμβρίου 2008
956751 Μια ροή εργασιών ξεκινάει δύο φορές, ακόμη κι αν ρυθμίσατε τον αντίστοιχο κανόνα ροής εργασιών ώστε να εκτελείται μόνο όταν η κατάσταση της δραστηριότητας στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 είναι “Ολοκληρώθηκε” 11 Δεκεμβρίου 2008
957975 Όταν εκτελείτε μια ροή εργασιών, το Microsoft Dynamics CRM 4.0 επεξεργάζεται εσφαλμένα μια δεκαδική τιμή 11 Δεκεμβρίου 2008
957421 Όταν συγχρονίζετε το Outlook με το πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για Outlook, το Outlook ίσως παρουσιάσει σφάλματα 11 Δεκεμβρίου 2008
957299 Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή “Ορισμός ιδιοτήτων” σε κάποιο βήμα της αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πρόγραμμα σχεδίασης ροής εργασιών του Microsoft Dynamics CRM 4.0, εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος 11 Δεκεμβρίου 2008
957919 Όταν δημιουργείτε ξανά το ίδιο τιμολόγιο στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, εμφανίζεται εσφαλμένο μήνυμα σφάλματος 11 Δεκεμβρίου 2008
958072 Όταν αναβαθμίζετε το Microsoft Dynamics CRM 3.0 στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα ερωτήματα χρήστη που εκτελούνται στο πλαίσιο επαφών, υποψήφιων πελατών ή λογαριασμών 11 Δεκεμβρίου 2008
957377 Όταν αναβαθμίζετε τη νορβηγική έκδοση του Microsoft Dynamics CRM 3.0 στη νορβηγική έκδοση του Microsoft Dynamics CRM 4.0, οι μεταφρασμένες καρτέλες περιέχουν μη έγκυρο στοιχείο layoutXML 12 Δεκεμβρίου 2008
949069 Όταν εισάγετε κάποιες προσαρμογές στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, τα χαρακτηριστικά πολλαπλής αναζήτησης απενεργοποιούνται σε ορισμένες φόρμες 12 Δεκεμβρίου 2008
955750 Ακόμη και αν δεν έχετε προνόμια για την οντότητα εξυπηρέτησης στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, μπορείτε απροσδόκητα να δημιουργήσετε συνάντηση εξυπηρέτησης 12 Δεκεμβρίου 2008
955061 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείτε το συμβάν Presend Callout για να ανακτήσετε το αντικείμενο "Σχετικά με" κάποιου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για Outlook: "Η ενέργεια Send() απέτυχε, HR = 80045f00" 12 Δεκεμβρίου 2008
956445 Όταν διαγράφετε μια καρτέλα από το πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 στο Web, η καρτέλα παραμένει στη βάση δεδομένων του Microsoft Dynamics CRM 12 Δεκεμβρίου 2008
955487 Όταν χρησιμοποιείτε το πρότυπο συγχώνευσης αλληλογραφίας του Microsoft Dynamics CRM 4.0 για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι αλλαγές γραμμής χάνονται 12 Δεκεμβρίου 2008
955006 Δεν μπορείτε να προσθέσετε χρήστη από γονικό τομέα στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 12 Δεκεμβρίου 2008
955058 Όταν κάνετε ορισμένες αλλαγές ρύθμισης παραμέτρων στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, η ταχύτητα απόδοσης είναι χαμηλή 12 Δεκεμβρίου 2008
956079 Όταν χρησιμοποιείτε τον οδηγό αναφοράς του Microsoft Dynamics CRM 4.0 για να δημιουργήσετε αναφορά, εμφανίζονται μόνο οι καρτέλες που άλλαξαν τις τελευταίες 30 ημέρες για τον σχετικό τύπο καρτέλας 15 Δεκεμβρίου 2008
947762 Μια ροή εργασιών που έχει ρυθμιστεί να ξεκινάει με τη συνθήκη "Αλλαγή χαρακτηριστικού καρτέλας" μπορεί να ξεκινήσει απροσδόκητα, ακόμη κι αν το εποπτευόμενο χαρακτηριστικό δεν έχει αλλάξει στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 16 Δεκεμβρίου 2008
958003 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν δημοσιεύετε εισαγόμενη ροή εργασιών στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Αν δεν έχουν οριστεί παράμετροι ενεργοποίησης, η αυτόματη ροή εργασιών δεν μπορεί να δημοσιευτεί" 16 Δεκεμβρίου 2008
958563 Τα περιεχόμενα του σώματος κάποιου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν εμφανίζονται όταν προβάλλετε τις ιδιότητες ενός βήματος που αναφέρεται σε κάποιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε μια ροή εργασιών του Microsoft Dynamics CRM 4.0 16 Δεκεμβρίου 2008
955482 Τα χαρακτηριστικά "actualstart" και "actualend" της οντότητας ActivityPointer ορίστηκαν απροσδόκητα ως "Μόνο ημερομηνία" στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 16 Δεκεμβρίου 2008
959248 Το Microsoft Dynamics CRM 4.0 παρουσιάζει σφάλματα όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Microsoft Dynamics CRM E-mail Router για να επεξεργαστείτε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 16 Δεκεμβρίου 2008
958280 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να αποθηκεύσετε ένα επαναλαμβανόμενο εβδομαδιαίο πρόγραμμα στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Η τιμή ήταν είτε πολύ μεγάλη είτε πολύ μικρή για ένα Int32" 16 Δεκεμβρίου 2008
957225 Το Microsoft Dynamics CRM 4.0 ξεκινάει απροσδόκητα έναν κανόνα ροής εργασιών όταν στέλνετε μια δραστηριότητα γρήγορης εκστρατείας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 16 Δεκεμβρίου 2008
956112 Μηνύματα σφάλματος που εμφανίζονται στο αρχείο καταγραφής εφαρμογών, στο διακομιστή του Microsoft Dynamics CRM, όταν διαγράφετε μια γρήγορη εκστρατεία: "Η Υπηρεσία διαγραφής δεν κατάφερε να εκκαθαρίσει τον πίνακα [Table_Name]" 16 Δεκεμβρίου 2008
954682 Η σειρά της ακολουθίας καρτελών δεν είναι η αναμενόμενη, αν οι καρτέλες περιέχουν μεγάλες ενότητες με πεδία πολλών σειρών στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 16 Δεκεμβρίου 2008
957086 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να αλλάξετε διοργανωτή συνάντησης στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Δεν μπορείτε να καταργήσετε την κοινή χρήση αυτής της καρτέλας. Ο κάτοχος της επιλεγμένης καρτέλας είναι ο μοναδικός που έχει δικαίωμα να μετακινήσει άλλα άτομα από την κοινή χρήση" 16 Δεκεμβρίου 2008
960249 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να εκτελέσετε τη λειτουργία εισαγωγής δεδομένων για να εισαγάγετε κάποια δεδομένα στην έκδοση παραδοσιακών κινεζικών (CHT) του Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Η επέκταση CrmSoapExtension εντόπισε εξαίρεση non-CrmException" 16 Δεκεμβρίου 2008
952852 Όταν εκτελείτε ερώτημα FetchXML από το κιτ ανάπτυξης λογισμικού του Microsoft Dynamics CRM 4.0, η επιστρεφόμενη μέτρηση είναι εσφαλμένη 16 Δεκεμβρίου 2008
950307 Κατά τη διαδικασία αποσύνδεσης, δεν γίνεται λήψη καρτέλας χρήστη στην τοπική βάση δεδομένων MSDE του Microsoft Dynamics CRM 4.0 16 Δεκεμβρίου 2008
956045 Στα πεδία "Ημερομηνία δημιουργίας" και "Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης" στο παράθυρο διαλόγου "Ιστοσελίδα ιδιοτήτων" μιας καρτέλας στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, εμφανίζεται μόνο η σύντομη μορφή ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2008
953764 Η λειτουργία του φίλτρου "Λήψη γονικού στοιχείου" σε μια προσαρμοσμένη οντότητα δεν είναι η αναμενόμενη στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 17 Δεκεμβρίου 2008
956257 Αν βρίσκεστε σε ζώνη ώρας GMT+12 ή GMT+13, η ημερομηνία έναρξης του οικονομικού έτους στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 είναι εσφαλμένη 17 Δεκεμβρίου 2008
959572 Όταν μετατρέπετε μια απόκριση σε εκστρατεία στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, το πεδίο “Εκστρατεία προέλευσης” μιας ευκαιρίας δεν συμπληρώνεται 17 Δεκεμβρίου 2008
956537 Κατά τη διαδικασία εισαγωγής προσαρμογών στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, χάνεται το συνημμένο που περιλαμβάνεται στο πρότυπο συγχώνευσης αλληλογραφίας 17 Δεκεμβρίου 2008
955833 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να αλλάξετε λογαριασμό χρήστη σύνδεσης στη σελίδα καθορισμού λογαριασμού ασφαλείας στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Ο λογαριασμός υπηρεσιών Microsoft CRM δεν είναι έγκυρος" 17 Δεκεμβρίου 2008
958487 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν ο διαχειριστής εκχωρεί ξανά καρτέλες μαζικά από τον ένα χρήστη στον άλλο, στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Είναι δυνατή μόνο η κατάργηση της δημοσίευσης των δημοσιευμένων ροών εργασίας και των προτύπων ροής εργασίας" 17 Δεκεμβρίου 2008
958250 Αν ρυθμίσετε τις παραμέτρους με βάση τη ζώνη ώρας του Σαντιάγκο σε υπολογιστή με Windows, τότε εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν επιλέγετε την 11η Οκτωβρίου 2008 σε ημερολόγιο του Microsoft CRM: "Μη αναμενόμενο σφάλμα" 17 Δεκεμβρίου 2008
956521 Αν χρησιμοποιήσετε το κουμπί "Επαναπρογραμματισμός" στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 για να επαναπρογραμματίσετε μια δραστηριότητα εξυπηρέτησης, οι αλλαγές δεν αντικατοπτρίζονται 17 Δεκεμβρίου 2008
958256 Όταν μετατρέπετε υποψήφιο πελάτη σε καρτέλα λογαριασμού και σε καρτέλα επικοινωνίας στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, το γονικό πεδίο πελάτη δεν συμπληρώνεται στην καρτέλα επικοινωνίας 17 Δεκεμβρίου 2008
956283 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να επεξεργαστείτε ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας για χρήστη ή για εξοπλισμό στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Παρουσιάστηκε σφάλμα. Πρέπει να επικοινωνήσετε με το διαχειριστή" 17 Δεκεμβρίου 2008
957380 Πριν δημιουργήσετε το τιμολόγιο στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία CompoundCreate για να ορίσετε το χαρακτηριστικό statuscode 17 Δεκεμβρίου 2008
958791 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να προσθέσετε χρήστη από αξιόπιστο τομέα στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Παρουσιάστηκε σφάλμα" 17 Δεκεμβρίου 2008
959208 Η εργασία εντοπισμού διπλοτύπων δεν εντοπίζει όλα τα διπλότυπα στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 17 Δεκεμβρίου 2008
955469 Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να εκχωρήσετε μια παρουσία οντότητας σε άλλο χρήστη στο πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM στο Web ή στο πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για Outlook 17 Δεκεμβρίου 2008
958818 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να εκχωρήσετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε χρήστη από ουρά του Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Δεν είναι δυνατή η εκχώρηση των δραστηριοτήτων που έχουν κλείσει σε άλλο χρήστη" 17 Δεκεμβρίου 2008
955423 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν συγχωνεύετε δύο λογαριασμούς οι οποίοι προστίθενται σε ανενεργή λίστα μάρκετινγκ στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Η συγχώνευση ακυρώθηκε. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματος και προσπαθήστε ξανά" 17 Δεκεμβρίου 2008
955685 Ένας χρήστης με προνόμιο εκχώρησης ρόλου σε θυγατρική επιχειρηματική μονάδα μπορεί απροσδόκητα να εκχωρήσει το ρόλο του διαχειριστή συστήματος στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 17 Δεκεμβρίου 2008
957589 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα πρόσθετων κριτηρίων εύρεσης του Microsoft Dynamics CRM 4.0 για να επεξεργαστείτε ορισμένες στήλες των προβολών της οντότητας ροής εργασιών: "Το Microsoft Dynamics CRM αντιμετώπισε σφάλμα" 19 Δεκεμβρίου 2008
957318 Στο ημερολόγιο εξυπηρέτησης του Microsoft Dynamics CRM 4.0, μπορείτε να βλέπετε καρτέλες για τους χρήστες και για τον εξοπλισμό στις οποίες δεν έχετε πρόσβαση μέσω του προσωπικού σας ρόλου ασφαλείας 19 Δεκεμβρίου 2008
961135 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να ανοίξετε μια προβολή σε ημερολόγιο εξυπηρέτησης στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Σφάλμα: Παρουσιάστηκε εξαίρεση του τύπου 'System.Web.HttpUnhandledException'" 12 Δεκεμβρίου 2008
957960 Όταν στέλνετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε άλλο χρήστη του προγράμματος-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για το Microsoft Office Outlook, δεν μπορείτε έπειτα να συνδεθείτε 19 Δεκεμβρίου 2008
955233 Όταν αποθηκεύετε ένα ρόλο ασφαλείας στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος 19 Δεκεμβρίου 2008
950266 Όταν προσπαθείτε να εκτελέσετε τον οδηγό Data Migration Manager στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, μεταφέρεστε επανειλημμένα στη σελίδα σύνδεσης 19 Δεκεμβρίου 2008
966206 Όταν προσπαθείτε να προγραμματίσετε μια αναφορά στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, δεν δημιουργείται στιγμιότυπο της αναφοράς 22 Δεκεμβρίου 2008
955051 Όταν ορίζετε νέα αντιστοίχιση δεδομένων με προορισμό την οντότητα σύμβασης στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, δεν επιλέγονται και δεν εμφανίζονται σωστά όλα τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά 5 Ιανουαρίου 2009
957970 Οι καρτέλες μπορεί να εξαφανίζονται όταν κάνετε κλικ ανάμεσα στην επιφάνεια εργασίας και στις καρτέλες από ορισμένες φόρμες οντότητας του Microsoft Dynamics CRM 4.0 6 Ιανουαρίου 2009
955422 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να ανοίξετε ξανά μια κλειστή ευκαιρία στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Το 1 δεν είναι έγκυρος κωδικός κατάστασης για ευκαιρία" 6 Ιανουαρίου 2009
957031 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται κατά την εκκίνηση του Microsoft Dynamics CRM 4.0, όταν αναβαθμίζετε το λειτουργικό σύστημα σε Windows Server 2008: "Ο μετρητής επιδόσεων που έχει ζητηθεί δεν είναι προσαρμοσμένος μετρητής, πρέπει να γίνει προετοιμασία ως ReadOnly" 6 Ιανουαρίου 2009
952599 Όταν δημοσιεύετε την προσαρμογή της οντότητας επικοινωνίας και της οντότητας λογαριασμού στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, η ετικέτα του πεδίου διεύθυνσης ενδέχεται να είναι εσφαλμένη 7 Ιανουαρίου 2009
952148 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται την πρώτη φορά που προσπαθείτε να συνδεθείτε, όταν έχετε αναβαθμίσει το πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 3.0 για Outlook σε πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για Outlook με πρόσβαση χωρίς σύνδεση: "Παρουσιάστηκε άγνωστο σφάλμα" 9 Ιανουαρίου 2009
956852 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν εκτελείτε αναφορά η οποία χρησιμοποιεί εντολή τύπου "StoredProcedure" στο Microsoft Dynamics CRM Connector για υπηρεσίες αναφοράς SQL Server: "Η εκτέλεση ερωτήματος για το σύνολο δεδομένων 'Test_MSCRM' απέτυχε" 12 Ιανουαρίου 2009
955574 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν συγχωνεύετε αλληλογραφία στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Σφάλμα 0x80041103 Η οντότητα 'Επικοινωνία' δεν περιέχει χαρακτηριστικό με το όνομα = ''" 13 Ιανουαρίου 2009
957057 Δεν μπορείτε να ορίσετε τη συμπεριφορά διαγραφής ως "Κατάργηση σύνδεσης" ή "Περιορισμός" για προσαρμοσμένη σχέση μεταξύ δύο προσαρμοσμένων οντοτήτων στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 13 Ιανουαρίου 2009
957704 Όταν χρησιμοποιείτε τα επώνυμα χρηστών από μια σχέση στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 για να βρείτε ορισμένους χρήστες του συστήματος, δεν βρίσκεται κανένας χρήστης 13 Ιανουαρίου 2009
960286 Υπάρχει νέα ενημέρωση για τις αλλαγές στη ζώνη ώρας και στη θερινή ώρα στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 και στο πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για το Microsoft Office Outlook 15 Ιανουαρίου 2009
957871 Οι καρτέλες της εργασίας επέκτασης της ροής εργασιών αυξάνουν υπερβολικά το μέγεθος του πίνακα AsyncOperationTable στη βάση δεδομένων MSCRM του Microsoft Dynamics CRM 4.0 15 Ιανουαρίου 2009
953821 Όταν ενημερώνετε μια καρτέλα για την οποία υπάρχει διπλότυπη καρτέλα στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, ξεκινάει απροσδόκητα μια ροή εργασιών 2 Μαρτίου 2009
968135 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να εισαγάγετε κανόνα ροής εργασιών στην τουρκική έκδοση του Microsoft Dynamics CRM 4.0: "System.Data.SqlClient.SqlException: Μη έγκυρο όνομα στήλης 'isCrmUIWorkflow'" 9 Μαρτίου 2009
957966 Αν χρησιμοποιείτε δυναμική επιλογή στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, δεν μπορείτε να εξαγάγετε καρτέλες σε φύλλο εργασίας του Excel 9 Μαρτίου 2009
968672 Ο παραλήπτης δεν βλέπει το εικονίδιο εποπτευόμενης αλληλογραφίας του Microsoft Dynamics CRM όταν κάποιος χρήστης του Microsoft Dynamics CRM στέλνει σε άλλο χρήστη του Microsoft Dynamics CRM ένα εποπτευόμενο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Microsoft Dynamics CRM 12 Μαρτίου 2009
958601 Στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, οι σημειώσεις χάνονται αν εντοπιστεί διπλότυπη καρτέλα όταν προσπαθείτε να αποθηκεύσετε μια καρτέλα 12 Μαρτίου 2009
968755 Όταν χρησιμοποιείτε πάρα πολλές ροές εργασιών στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, το μέγεθος των πινάκων AsyncOperationBase και WorkflowLogBase αυξάνεται υπερβολικά και παρουσιάζονται προβλήματα στην απόδοση 12 Μαρτίου 2009
968515 Όταν εφαρμόζετε την άμεση επιδιόρθωση 950886 στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, δεν εκχωρούνται κρυφά προνόμια στους τρέχοντες προσαρμοσμένους ρόλους ασφαλείας 12 Μαρτίου 2009
956330 Όταν εισάγετε προσαρμογές στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, παρατηρείται μείωση της απόδοσης και αυξημένη χρήση της CPU 12 Μαρτίου 2009
966331 Άσχετα με τα προνόμια του ρόλου ασφαλείας που έχετε, στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 μπορείτε να εκχωρήσετε υπόθεση από μια ουρά σε άλλη 12 Μαρτίου 2009
958562 Όταν χρησιμοποιείτε την κορεατική ή την ιαπωνική γλώσσα στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, η προεπιλεγμένη ακρίβεια ενός πεδίου χρημάτων παίρνει την τιμή "δύο" 12 Μαρτίου 2009
950266 Όταν προσπαθείτε να εκτελέσετε τον οδηγό Data Migration Manager στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, μεταφέρεστε επανειλημμένα στη σελίδα σύνδεσης 12 Μαρτίου 2009
955138 Όταν προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες προβολές του Microsoft Dynamics CRM 4.0, μειώνεται η ταχύτητα της απόδοσης ή εξαντλούνται τα χρονικά όρια 18 Μαρτίου 2009
959549 Οι διαχειριστές μπορεί να δουν απροσδόκητα χρήστες του Active Directory οι οποίοι δεν ανήκουν στην οργανωτική μονάδα του οργανισμού στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 19 Μαρτίου 2009
969287 Ο δρομολογητής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μετακινεί τα αυτόκλητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε φάκελο μηνυμάτων που δεν έχουν παραδοθεί, αν το σύμβολο (@) είναι ο πρώτος χαρακτήρας του ονόματος με το οποίο εμφανίζεται ο αποστολέας στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 19 Μαρτίου 2009
954811 Το άνοιγμα του Microsoft Dynamics CRM 4.0 Deployment Manager σε διακομιστή του Microsoft Dynamics CRM 4.0 καθυστερεί πολύ 30 Μαρτίου 2009
961135 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να ανοίξετε μια προβολή σε ημερολόγιο εξυπηρέτησης στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Σφάλμα: Παρουσιάστηκε εξαίρεση του τύπου 'System.Web.HttpUnhandledException'" 6 Απριλίου 2009
970136 Ένας λογαριασμός που δεν είναι πλέον γονικός σε θυγατρικό λογαριασμό μπορεί απροσδόκητα να δει τις καρτέλες του θυγατρικού λογαριασμού στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 13 Απριλίου 2009
969946 Υπάρχει ένα εργαλείο με το οποίο μπορείτε να εξαγάγετε το διακριτικό παρακολούθησης από το θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να ενημερώσετε τη στήλη διακριτικών παρακολούθησης του πίνακα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 14 Απριλίου 2009
958084 Υπάρχει άμεση επιδιόρθωση που απενεργοποιεί τη λειτουργία έξυπνης αντιστοίχισης στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 14 Απριλίου 2009
969776 Ο συγχρονισμός ορισμένων σημειώσεων δεν είναι ο αναμενόμενος, όταν μεταβαίνετε εκτός σύνδεσης στο Microsoft Dynamics CRM για το Microsoft Office Outlook 7 Μαΐου 2009
969758 Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός σχήματος τομέα του Active Directory και των διευθύνσεων URL του Microsoft Dynamics CRM 4.0 ξεχωριστά για τους εξωτερικούς και τους εσωτερικούς χρήστες του Active Directory 7 Μαΐου 2009
953812 Υπάρχει μια επιδιόρθωση με την οποία μπορείτε να παρακολουθείτε μια συνάντηση σε κοινόχρηστο ημερολόγιο του προγράμματος-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για το Outlook 7 Μαΐου 2009
963054 Όταν δημιουργείτε δραστηριότητες εκστρατείας, δραστηριότητες γρήγορης εκστρατείας ή δραστηριότητες συγχώνευσης αλληλογραφίας από τη λίστα μάρκετινγκ, το Microsoft Dynamics CRM 4.0 δημιουργεί δραστηριότητες για ανενεργά μέλη της λίστας μάρκετινγκ 7 Μαΐου 2009
957720 Αν αγνοήσετε κάποιο πρόβλημα που παρουσιάζεται όταν συνδέεστε στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 για Microsoft Office Outlook με πρόσβαση χωρίς σύνδεση, μερικές καρτέλες της βάσης δεδομένων εκτός σύνδεσης χάνονται 2 Ιουλίου 2009
959072 Αν προσθέσετε πολλά πεδία με διάφορους τύπους χαρακτηριστικών στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, μια φόρμα οντότητας φορτώνει αργά 2 Ιουλίου 2009
956526 Όταν δημιουργείτε εκστρατεία ή γρήγορη εκστρατεία, προκειμένου να ξεκινήσετε δραστηριότητα αλληλογραφίας μέσω της επιλογής "Εκχώρηση σε ουρά", ο αποστολέας ορίζεται εσφαλμένα ως κάτοχος εργασίας μαζικής λειτουργίας στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 2 Ιουλίου 2009
971758 Παρόλο που αλλάζετε το ρόλο ευκαιρίας πελάτη από διπλότυπο σε μοναδικό στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, παρουσιάζεται μη αναμενόμενο μήνυμα σφάλματος 2 Ιουλίου 2009
971356 Αν έχετε ενεργοποιήσει το συμβάν OnChange() για κάποιο πεδίο αναζήτησης της φόρμας οντότητας και αν αυτό το πεδίο αλλάξει μόλις ανιχνευθεί διπλότυπο μήνυμα στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος για “υπερχείλιση στοίβας” 2 Ιουλίου 2009
971082 Δεν μπορείτε να καταργήσετε δεδομένα από πεδίο διπλότυπης καρτέλας στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 2 Ιουλίου 2009
972150 Μόλις αλλάξετε τις ιδιότητες των υπηρεσιών παροχής για το Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router, αυτές επιστρέφουν απροσδόκητα στις προεπιλεγμένες τιμές τους 2 Ιουλίου 2009
971355 Το Microsoft Dynamics CRM 4.0 δημιουργεί απροσδόκητα επιπλέον αλλαγές γραμμής στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημιουργούνται από ροή εργασιών 2 Ιουλίου 2009
972482 Όταν παρακολουθείτε συνάντηση και το μήκος της ιδιότητας "ExchangeEntryID" ξεπερνά τους 512 χαρακτήρες στο πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM για το Outlook, εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος 2 Ιουλίου 2009
971353 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο Service.Create(user) του Microsoft Dynamics CRM 4.0 για να δημιουργήσετε ταυτόχρονα πολλούς χρήστες: "Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή διπλότυπου κλειδιού" 2 Ιουλίου 2009
971354 Το Microsoft Outlook παρουσιάζει σφάλματα όταν ενεργοποιείτε τη δυνατότητα "Παρακολούθηση στο CRM" για επαφή αντιπροσώπευσης, μετά την εγκατάσταση της συνάθροισης ενημερώσεων 4 για το Microsoft Dynamics CRM 4.0 2 Ιουλίου 2009
972501 Το πρόγραμμα-πελάτης Microsoft Dynamics CRM 4.0 για Outlook δεν φορτώνει τη γραμμή εργαλείων όπως αναμενόταν 2 Ιουλίου 2009
972033Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να προσθέσετε χρήστη από αξιόπιστο γονικό τομέα στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Προσπαθείτε να δημιουργήσετε χρήστη με σύνδεση τομέα που δεν υπάρχει. Επιλέξτε άλλη σύνδεση τομέα και προσπαθήστε ξανά" 27 Αυγούστου 2009
974037 Μετά την εγκατάσταση της συνάθροισης ενημερώσεων 4, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ορισμένα εμφανιζόμενα ονόματα δεν παρακολουθούνται στο CRM 27 Αυγούστου 2009
974310 Η ροή εργασιών απέτυχε κατά διαστήματα στην κατάσταση "αναμονής"27 Αυγούστου 2009
976091 Υπάρχει ενημέρωση για τις αλλαγές θερινής ώρας 2009 στο Κάιρο και τη Δυτική Αυστραλία, για το Microsoft Dynamics CRM 4.022 Οκτωβρίου 2009
975579 Μια παραγγελία μετατρέπεται απροσδόκητα σε παραγγελία μόνο για ανάγνωση, αν ένας κανόνας ροής εργασιών ή μια εφαρμογή SDK αλλάξει την κατάσταση της παραγγελίας σε "Σε εξέλιξη" στο Microsoft Dynamics CRM 4.022 Οκτωβρίου 2009
975529 Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να αλλάξετε όνομα τομέα από χρήστη του Microsoft Dynamics CRM σε αξιόπιστο τομέα: "Το όνομα τομέα δεν υπάρχει"22 Οκτωβρίου 2009
975490 Όταν η ασύγχρονη υπηρεσία του Microsoft Dynamics CRM 4.0 εκτελείται σε πολλούς διακομιστές, αντιμετωπίζετε αδιέξοδο 22 Οκτωβρίου 2009
974434 Αν δεν έχετε προνόμια διαχειριστή συστήματος στον Microsoft SQL Server, δεν μπορείτε ούτε να εγκαταστήσετε το Microsoft Dynamics CRM 4.0 ούτε να δημιουργήσετε επιπλέον οργανισμούς στο Microsoft Dynamics CRM 4.022 Οκτωβρίου 2009
977714Μπορείτε απροσδόκητα να επεξεργαστείτε μαζικά κλειστές ευκαιρίες ή κλειστούς υποψήφιους πελάτες στο Microsoft Dynamics CRM 4.017 Δεκεμβρίου 2009
978093Ο οδηγός εισαγωγής οργανισμών παρουσιάζει σφάλματα όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή "Μη αυτόματη αντιστοίχιση χρηστών" για να αντιστοιχίσετε χρήστη από εξωτερικό αξιόπιστο τομέα στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 17 Δεκεμβρίου 2009
978201Το ημερολόγιο εξυπηρέτησης δεν εμφανίζει δραστηριότητες εξυπηρέτησης ή τακτικές συναντήσεις που ξεκινούν πριν από το διάστημα εμφάνισης17 Δεκεμβρίου 2009
978842Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε σε ένα ρόλο ασφαλείας μιας επιχειρηματικής μονάδας στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Παρουσιάστηκε σφάλμα"11 Φεβρουαρίου 2010
978872Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν εκτελείτε αναφορά ενώ το πρόγραμμα-πελάτης Microsoft Dynamics CRM 4.0 για Outlook είναι σε κατάσταση "χωρίς σύνδεση": "Σφάλμα: Παρουσιάστηκε σφάλμα"11 Φεβρουαρίου 2010
978929Οι ενημερωμένες καρτέλες σε μια βάση δεδομένων για οργανισμούς στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 δεν συγχρονίζεται με μια βάση δεδομένων χωρίς σύνδεση, όταν αποσυνδέεστε στο Microsoft Dynamics CRM για το Microsoft Office Outlook με εργασία χωρίς σύνδεση11 Φεβρουαρίου 2010
978638Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν συγχρονίζετε δεδομένα στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 για το Microsoft Office Outlook: "Παρουσιάστηκε άγνωστο σφάλμα κατά το συγχρονισμό δεδομένων με το Outlook"11 Φεβρουαρίου 2010
979483Όταν διαγράφετε ένα θέμα στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, δεν διαγράφεται η σύνδεση μεταξύ δύο θεμάτων 11 Φεβρουαρίου 2010
980627Η βάση δεδομένων ενός νέου οργανισμού δεν περιέχει τις άμεσες επιδιορθώσεις μεταδεδομένων, όταν έχετε εφαρμόσει τις άμεσες επιδιορθώσεις μεταδεδομένων στον νέο οργανισμό στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 8 Απριλίου 2010
981885Τα δεδομένα των πεδίων που βρίσκονται στην ενότητα "Διεύθυνση" μιας επαφής λείπουν, όταν έχετε συγχρονίσει το Microsoft Office Outlook με το Microsoft Dynamics CRM 4.0 8 Απριλίου 2010
981309Το Microsoft Office Outlook 2007 κλείνει απροσδόκητα όταν συγχωνεύετε την αλληλογραφία ετικετών στο πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM για το Microsoft Office Outlook, με εγκατεστημένη τη συνάθροιση ενημερώσεων 7 για το Microsoft Dynamics CRM 4.08 Απριλίου 2010
981839Ο ταχυδρομικός κώδικας μιας επαφής του Microsoft Outlook εμφανίζεται σε εσφαλμένη θέση, όταν συγχρονίζετε το Microsoft Outlook με το Microsoft Dynamics CRM 4.08 Απριλίου 2010
981625Η υπηρεσία DeletionService παρουσιάζει σφάλμα όταν την εκτελείτε για να διαγράψετε μια καρτέλα από τη βάση δεδομένων του Microsoft Dynamics CRM 4.0 3 Ιουνίου 2010
982510Εμφανίζεται το προειδοποιητικό μήνυμα "Το Microsoft Dynamics CRM δεν ήταν δυνατό να προσθέσει τη διεύθυνση Web του Microsoft Dynamics CRM στις αξιόπιστες τοποθεσίες", όταν προσπαθείτε να ανοίξετε ένα πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για Outlook σε κλειδωμένο περιβάλλον ασφαλείας 3 Ιουνίου 2010
983439Ο κανόνας εντοπισμού διπλοτύπων δεν λειτουργεί όταν μετατρέπετε υποψήφιο πελάτη σε λογαριασμό στο Microsoft Dynamics CRM 4.03 Ιουνίου 2010
2249156Τα διπλότυπα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλονται απροσδόκητα από διακομιστές που περιλαμβάνουν την υπηρεσία Async Service για το Microsoft Dynamics CRM 4.029 Ιουλίου 2010
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 949256 - Τελευταία αναθεώρηση: 10/02/2010 10:49:00 - Αναθεώρηση: 1.1

Microsoft Dynamics CRM 4.0

  • kbmbsupgrade kbtshoot kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbmbsmigrate kbexpertisebeginner KB949256
Σχόλια