Λήψη βοήθειας για την ενεργοποίηση των Microsoft Windows

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Ε: Πρέπει να καλέσετε ένα Κέντρο ενεργοποίησης προϊόντων της Microsoft για την ενεργοποίηση ενός προϊόντος της Microsoft;

Α: Δεν χρειάζεται να καλέσετε ένα Κέντρο ενεργοποίησης προϊόντων της Microsoft για την ενεργοποίηση ενός προϊόντος της Microsoft. Ο Οδηγός ενεργοποίησης προϊόντος στο προϊόν θα σας καθοδηγήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής ενεργοποίησης. Ωστόσο, αν δεν διαθέτετε σύνδεση στο Internet ή σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο σφάλμα, ίσως χρειαστεί να καλέσετε ένα Κέντρο ενεργοποίησης προϊόντων της Microsoft για την ενεργοποίηση του προϊόντος.

Ε: Πρέπει να βρείτε το σωστό αριθμό τηλεφώνου για να καλέσετε;

Α: Υπάρχουν πολλά Κέντρα ενεργοποίησης προϊόντων σε όλο τον κόσμο. Ο κατάλληλος αριθμός τηλεφώνου προσδιορίζεται με βάση το προϊόν και την περιοχή σας. Το παρόν άρθρο περιγράφει τον τρόπο εύρεσης και χρήσης των ενσωματωμένων δυνατοτήτων ενεργοποίησης προϊόντος για την εύρεση ενός αριθμού τηλεφώνου για ένα Κέντρο ενεργοποίησης προϊόντων.

Ε: Υπάρχει ξεχωριστός αριθμός τηλεφώνου ενεργοποίησης για προϊόντα με πολλαπλές άδειες χρήσης;

Α: Ναι, η υπηρεσία παραχώρησης πολλαπλών αδειών χρήσης της Microsoft (Microsoft Volume Licensing) παρέχει μια ξεχωριστή εμπειρία ενεργοποίησης. Αν έχετε χρησιμοποιήσει ένα πρόγραμμα χορήγησης πολλαπλών Αδειών Χρήσης (Volume Licensing) και χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους αριθμούς τηλεφώνου ενεργοποίησης για προϊόντα με άδεια χρήσης, ανατρέξτε στην ακόλουθη τοποθεσία web της Microsoft: Αριθμοί τηλεφώνου Κέντρων ενεργοποίησης υπηρεσίας παραχώρησης πολλαπλών αδειών χρήσης της Microsoft (Microsoft Volume Licensing) παγκοσμίως.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Επιλέξτε το προϊόν που προσπαθείτε να ενεργοποιήσετε από το αναπτυσσόμενο μενού Επιλέξτε έκδοση προϊόντος: κατόπιν ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα που ισχύουν για το προϊόν σας, είτε πρόκειται για λειτουργικό σύστημα ή για πρόγραμμα.

Windows 10

Για να ξεκινήσετε την ενεργοποίηση προϊόντος:
 1. Μεταβείτε στην Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις, Ενημέρωση &ασφάλειας και Ενεργοποίηση.
 2. Εάν η συσκευή σας δεν ενεργοποιηθεί, η επιλογή Ενεργοποίηση μέσω τηλεφώνου θα είναι διαθέσιμη.

Windows 8.1 και Windows 8
Για να ξεκινήσετε τον Οδηγό ενεργοποίησης προϊόντος, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Στην οθόνη Έναρξης, κάντε σάρωση προς το κέντρο από τη δεξιά πλευρά της οθόνης ή τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης για να εμφανίσετε το μενού συμβόλων.
 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στο σύμβολο Ρυθμίσεις (Settings).
 3. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή (Change PC Settings).
 4. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση Windows.
 5. Αν ο υπολογιστής σας δεν είναι ενεργοποιημένος, η επιλογή "Ρυθμίσεις υπολογιστή" παρέχει οδηγίες που είναι προσαρμοσμένες ανάλογα με το σφάλμα ενεργοποίησής σας. Αν η τηλεφωνική υποστήριξη μπορεί να σας βοηθήσει να επιλύσετε αυτό το σφάλμα, πατήστε ή κάντε κλικ στην κατάλληλη σύνδεση, η οποία μπορεί να έχει μία από τις εξής μορφές:
  • Ενεργοποίηση
  • Ενεργοποίηση μέσω τηλεφώνου
  • Επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών για βοήθεια
Windows 7
Για να ξεκινήσετε τον Οδηγό ενεργοποίησης προϊόντος, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)Κουμπί Έναρξης.
 2. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer).
 3. Επιλέξτε Ιδιότητες.
 4. Στο κάτω μέρος του παραθύρου, κάντε κλικ στο κουμπί Ενεργοποίηση των Windows τώρα (Activate Windows now).
Στον Οδηγό ενεργοποίησης προϊόντος, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Επιλέξτε Χρήση του αυτοματοποιημένου τηλεφωνικού συστήματος για ενεργοποίηση (Use the automated phone system to activate).
 2. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε την πιο κοντινή τοποθεσία σε εσάς και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 3. Ο αριθμός τηλεφώνου του Κέντρου ενεργοποίησης προϊόντων εμφανίζεται στην περιοχή Βήμα 1 (Step 1).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης των Windows 7, ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποίηση των Windows 7 σε αυτόν τον υπολογιστή.
Windows Vista
Για να ξεκινήσετε τον Οδηγό ενεργοποίησης προϊόντος, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)Κουμπί Έναρξης.
 2. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer).
 3. Επιλέξτε Ιδιότητες (Properties).
 4. Στο κάτω μέρος του παραθύρου, κάντε κλικ στο κουμπί Ενεργοποίηση των Windows (Activate Windows).
Στον Οδηγό ενεργοποίησης προϊόντος, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Επιλέξτε Χρήση του αυτοματοποιημένου τηλεφωνικού συστήματος για ενεργοποίηση (Use the automated phone system to activate).
 2. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε την πιο κοντινή τοποθεσία σε εσάς και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 3. Στο επάνω μέρος του παραθύρου εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου του Κέντρου ενεργοποίησης προϊόντων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης των Windows Vista, ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποίηση των Windows Vista σε αυτόν τον υπολογιστή.
Windows XP
Για να ξεκινήσετε τον Οδηγό ενεργοποίησης προϊόντος, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs) και στη συνέχεια στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία συστήματος (System Tools).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ενεργοποίηση των Windows.
Στον Οδηγό ενεργοποίησης προϊόντος, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Επιλέξτε Χρήση του αυτοματοποιημένου τηλεφωνικού συστήματος για ενεργοποίηση (Use the automated phone system to activate).
 2. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε την πιο κοντινή τοποθεσία σε εσάς και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 3. Στο επάνω μέρος του παραθύρου εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου του Κέντρου ενεργοποίησης προϊόντων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης των Windows XP, ανατρέξτε στην ενότητα Eγκατάσταση των Windows XP.
Αριθμοί τηλεφώνου ενεργοποίησης για προϊόντα με άδεια χρήσης
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους αριθμούς τηλεφώνου ενεργοποίησης για τα προϊόντα με άδεια χρήσης, ανατρέξτε στην ακόλουθη τοποθεσία web της Microsoft:

Ενεργοποίηση συγκεκριμένου προϊόντος
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης των προϊόντων που αναγράφονται στο παρόν άρθρο, ανατρέξτε στις ακόλουθες τοποθεσίες web της Microsoft.

Σημείωση Πρόκειται για τις ίδιες συνδέσεις επαφών που παρέχονται στις μεμονωμένες ενότητες για τα αναγραφόμενα προϊόντα. Αυτές οι συνδέσεις παρέχονται επίσης εδώ για την εξυπηρέτησή σας.
Properties

Article ID: 950929 - Last Review: 07/29/2015 17:11:00 - Revision: 14.0

Customer Service and Support Information, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbquadrantinstall kmcustomerservice kbhowto kbcip kbfixme kbmsifixme kbamarketplace kbconsumer kbprodselector KB950929
Feedback