Το SQL Server 2008 δημιουργεί που κυκλοφόρησαν μετά την κυκλοφορία του SQL Server 2008

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:956909
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο παραθέτει τις εκδόσεις του Microsoft SQL Server 2008 που κυκλοφόρησαν μετά την κυκλοφορία του SQL Server 2008.
Περισσότερες πληροφορίες

Δημιουργία 10.00.1835 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 15 Μαρτίου, 2010.

Το γονικό build του build αυτή είναι 10.00.1828.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την έκδοση, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
979064Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 10 για τον SQL Server 2008

Δημιουργία 10.00.1828 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 18 Ιανουαρίου, 2010.

Το γονικό build του build αυτή είναι 10.00.1823.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την έκδοση, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
977444Πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 9 για τον SQL Server 2008

Δημιουργία 10.00.1823 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 16 Νοεμβρίου, 2009.

Το γονικό build του build αυτή είναι 10.00.1818.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την έκδοση, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
975976Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 8 για τον SQL Server 2008

Δημιουργία 10.00.1818 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 21 Σεπτεμβρίου, 2009.

Το γονικό build του build αυτή είναι 10.00.1814.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την έκδοση, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
973601Πακέτο συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 7 για τον SQL Server 2008

Δημιουργία 10.00.1814

Αυτό το build κυκλοφόρησε στις Augest 13, 2009.

Το γονικό build του build αυτή είναι 10.00.1812.

Build αυτή περιλαμβάνει την ακόλουθη επείγουσα επιδιόρθωση στον SQL Server 2008.
Αριθμός σφάλματος VSTS SQLΑριθμός άρθρου της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base)Περιγραφή
340876972687ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Μήνυμα λάθους κατά την επαναφορά μιας βάσης δεδομένων του SQL Server 2000 χρησιμοποιώντας το SQL Server 2005 Management Studio ή SQL Server 2008 Management Studio: "δεν είναι δυνατή η εμφάνιση του παραθύρου που ζητήθηκε. Δεν ήταν δυνατή η ανάκτηση δεδομένων για αυτήν την αίτηση (Microsoft.SqlServer.SmoEnum)"

Δημιουργία 10.00.1812 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 20 Ιουλίου, 2009.

Το γονικό build του build αυτή είναι 10.00.1810.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την έκδοση, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
971490Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 6 για τον SQL Server 2008

Δημιουργία 10.00.1810

Αυτό το build κυκλοφόρησε στις 24 Ιουνίου, 2009.

Το γονικό build του build αυτή είναι 10.00.1807.

Build αυτή περιλαμβάνει τις ακόλουθες επείγουσες επιδιορθώσεις του SQL Server 2008.
Αριθμός σφάλματος VSTS SQLΑριθμός άρθρου της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base)Περιγραφή
324697968722ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η χρήση της CPU της Εποπτείας πόρου είναι πολύ υψηλή κατά την εικονική μνήμη επαρκεί στον SQL Server 2008
324704971780ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Λαμβάνετε ένα εσφαλμένο αποτέλεσμα κατά την εκτέλεση ενός ερωτήματος που χρησιμοποιεί το κατηγόρημα LIKE σε σχέση με έναν πίνακα που χρησιμοποιεί το "Latin1_General_100_CI_AS" ή "Latin1_General_CI_AS" συρραφής στον SQL Server 2008
324652971068ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Μήνυμα λάθους κατά τη δημιουργία μιας εγγραφής του SharePoint σε μια έκθεση SQL Server 2008 Reporting Services που χρησιμοποιεί επικαλυπτόμενα παραμέτρους: "Αυτή η έκθεση απαιτεί μια προεπιλεγμένη ή την τιμή που ορίζεται από το χρήστη για την παράμετρο έκθεση ' <parameter>'"</parameter>

Δημιουργία 10.00.1807

Αυτό το build κυκλοφόρησε στις 26 Μαΐου, 2009.

Το γονικό build του build αυτή είναι 10.00.1806.

Build αυτή περιλαμβάνει την ακόλουθη επείγουσα επιδιόρθωση στον SQL Server 2008.
Αριθμός σφάλματος VSTS SQLΑριθμός άρθρου της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base)Περιγραφή
315671969050ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Μήνυμα λάθους κατά την εκτέλεση ενός πακέτου υπηρεσιών ενοποίησης του SQL Server 2008 που περιέχει μια εργασία SQL εκτέλεσης που εκτελεί μια αποθηκευμένη διαδικασία: "Ο τύπος εκχωρημένη μεταβλητή την τιμή" <variable>"διαφέρει από τον τρέχοντα τύπο μεταβλητής"</variable>

Δημιουργία 10.00.1806 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 18 Μαΐου, 2009.

The parent build of this build is 10.00.1799.

For more information about this build, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
969531Cumulative update package 5 for SQL Server 2008

Build 10.00.1801

Αυτό το build κυκλοφόρησε στις 8 Απριλίου, 2009.

The parent build of this build is 10.00.1799

This build contains the following SQL Server 2008 hotfix.
SQL VSTS bug numberΑριθμός άρθρου της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base)Περιγραφή
296847968543FIX: Error message is logged in the SQL Server 2008 Errorlog file when you perform operations on some temporary tables in SQL Server 2008: "Time out occurred while waiting for buffer latch"

Build 10.00.1799

This build was released on March 31, 2009.

The parent build of this build is 10.00.1798

This build contains the following SQL Server 2008 hotfix.
SQL VSTS bug numberΑριθμός άρθρου της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base)Περιγραφή
291168969453FIX: The cascading report parameters are inconsistent in a SQL Server 2008 Reporting Services report that contains three or more levels of cascading report parameters

Build 10.00.1798 (cumulative update)

This cumulative update package was released on March 16, 2009.

The parent build of this build is 10.00.1790.

For more information about this build, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
963036Cumulative update package 4 for SQL Server 2008

Build 10.00.1790

This build was released on February 4, 2009.

The parent build of this build is 10.00.1788.

This build contains the following SQL Server 2008 hotfix.
SQL VSTS bug numberΑριθμός άρθρου της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base)Περιγραφή
276139967178FIX: When you restore a SQL Server 2005 backup file in SQL Server 2008, the operation takes much longer than when you restore the same backup file in SQL Server 2005

Build 10.00.1788

This build was released on January 28, 2009.

The parent build of this build is 10.00.1787.

This build contains the following SQL Server 2008 hotfix.
SQL VSTS bug numberΑριθμός άρθρου της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base)Περιγραφή
274453965221FIX: When you run a query against multiple remote tables in SQL Server 2008, the query runs slowly

Build 10.00.1787 (cumulative update)

This cumulative update package was released on January 19, 2009.

The parent build of this build is 10.00.1779.

For more information about this build, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
960484Cumulative update package 3 for SQL Server 2008

Build 10.00.1779 (cumulative update)

This cumulative update package was released on November 17, 2008.

The parent build of this build is 10.00.1763.

For more information about this build, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
958186Cumulative update package 2 for SQL Server 2008

Δημιουργία 10.00.1771

Αυτό το build κυκλοφόρησε στις 27 Οκτωβρίου 2008.

Το γονικό build του build αυτή είναι 10.00.1767.

Build αυτή περιλαμβάνει την ακόλουθη επείγουσα επιδιόρθωση στον SQL Server 2008.
Αριθμός σφάλματος επείγουσας επιδιόρθωσης του SQLΑριθμός άρθρου της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base)Περιγραφή
50003634958611ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Μπορεί να εμφανίζεται εσφαλμένα αποτελέσματα όταν εκτελείτε ένα ερώτημα που αναφέρεται σε τρεις ή περισσότερους πίνακες στη φράση FROM στον SQL Server 2008

Δημιουργία 10.00.1767

Αυτό το build κυκλοφόρησε στις 13 Οκτωβρίου 2008.

Το γονικό build του build αυτή είναι 10.00.1763.

Build αυτή περιλαμβάνει την ακόλουθη επείγουσα επιδιόρθωση στον SQL Server 2008.
Αριθμός σφάλματος επείγουσας επιδιόρθωσης του SQLΑριθμός άρθρου της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base)Περιγραφή
50003544958208ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Κατά την κλήση της συνάρτησης SQLExecute για να εκτελέσετε ένα ερώτημα, μετά τον ορισμό του χαρακτηριστικού SQL_ATTR_ROW_ARRAY_SIZE, ενδέχεται να λάβετε λανθασμένα αποτελέσματα στον SQL Server 2008

Δημιουργία 10.00.1763 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 22 Σεπτεμβρίου 2008.

Το γονικό build του build αυτή είναι 10.00.1600.22.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την έκδοση, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
956717Πακέτο συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 1 για τον SQL Server 2008

Δημιουργία 10.00.1755

Αυτό το build κυκλοφόρησε στις 12 Σεπτεμβρίου 2008.

Το γονικό build του build αυτή είναι 10.00.1600.22.

Build αυτή περιλαμβάνει την ακόλουθη επείγουσα επιδιόρθωση στον SQL Server 2008.
Αριθμός σφάλματος επείγουσας επιδιόρθωσης του SQLΑριθμός άρθρου της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base)Περιγραφή
50003434957387ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις ενδέχεται να επιστραφούν κατά την κλήση της συνάρτησης SQLExecute να εκτελέσει μια έτοιμη πρόταση και χρησιμοποιείτε το SQL Native Client ODBC Driver στον SQL Server 2008
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο διαχείρισης Επαυξητικός τύπος για τον SQL Server, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
935897Είναι διαθέσιμα από την ομάδα του SQL Server για την παράδοση επείγουσες επιδιορθώσεις για προβλήματα που έχουν αναφερθεί ένα Επαυξητικός τύπος μοντέλου διαχείρισης
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερωμένες εκδόσεις για το SQL Server 2005 και SQL Server 2008, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
957826Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SQL Server 2008 δημιουργεί που κυκλοφόρησαν μετά το SQL Server 2008 και του SQL Server 2005 δημιουργεί που κυκλοφόρησαν μετά το SQL Server 2005 Service Pack 2
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάταξη ονομασίας των ενημερωμένων εκδόσεων του SQL Server, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
822499Νέα διάταξη ονομασίας για πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού του Microsoft SQL Server
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
824684Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερώσεων λογισμικού της Microsoft

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Properties

Article ID: 956909 - Last Review: 12/25/2010 14:19:00 - Revision: 2.0

Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Express, Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services, Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business, Microsoft SQL Server 2008 Web, Microsoft SQL Server 2008 Workgroup

  • kbupdate kbfix kbqfe kbexpertiseadvanced kbmt KB956909 KbMtel
Feedback