Ο SQL Server 2005 δημιουργεί που κυκλοφόρησαν μετά την κυκλοφορία του SQL Server 2005 Service Pack 3

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:960598
ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Αυτό το άρθρο παραθέτει τις εκδόσεις του Microsoft SQL Server 2005 που κυκλοφόρησαν μετά την κυκλοφορία του Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 3 (SP3).
Περισσότερες πληροφορίες

Δημιουργία 9.00.4325 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 21 Μαρτίου 2011.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επείγουσες επιδιορθώσεις του SQL Server 2005 μετά το Service Pack 3 που περιλαμβάνονται σε αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2507766 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 15 για SQL Server 2005 Service Pack 3

Δημιουργία 9.00.4317 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)


Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 21 Φεβρουαρίου 2011.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επείγουσες επιδιορθώσεις του SQL Server 2005 μετά το Service Pack 3 που περιλαμβάνονται σε αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2489375 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 14 για SQL Server 2005 Service Pack 3

Δημιουργία 9.00.4315 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 20 Δεκεμβρίου 2010.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επείγουσες επιδιορθώσεις του SQL Server 2005 μετά το Service Pack 3 που περιλαμβάνονται σε αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2438344 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 13 για SQL Server 2005 Service Pack 3

Δημιουργία 9.00.4311 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 18 Οκτωβρίου 2010.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επείγουσες επιδιορθώσεις του SQL Server 2005 μετά το Service Pack 3 που περιλαμβάνονται σε αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2345449 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 12 για SQL Server 2005 Service Pack 3

Δημιουργία 9.00.4309 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 16 Αυγούστου 2010.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επείγουσες επιδιορθώσεις του SQL Server 2005 μετά το Service Pack 3 που περιλαμβάνονται σε αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2258854 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 11 για SQL Server 2005 Service Pack 3


Δημιουργία 9.00.4305 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 21 Ιουνίου 2010.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επείγουσες επιδιορθώσεις του SQL Server 2005 μετά το Service Pack 3 που περιλαμβάνονται σε αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
983329 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 10 για SQL Server 2005 Service Pack 3

Δημιουργία 9.00.4294 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 19 Απριλίου 2010.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επείγουσες επιδιορθώσεις του SQL Server 2005 μετά το Service Pack 3 που περιλαμβάνονται σε αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
980176Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 9 για SQL Server 2005 Service Pack 3

Δημιουργία 9.00.4290

Αυτό το build κυκλοφόρησε στις 12 Απριλίου 2010.

Αυτό το build περιέχει το ακόλουθο οι επείγουσες επιδιορθώσεις του SQL Server 2005 μετά το SP3.
Αριθμός σφάλματος VSTSΑριθμός άρθρου της Γνωσιακής ΒάσηςΠεριγραφή
433034 Εμφανίζεται σφάλμα 8623 και μη δώσουν σφάλμα χρονοδιαγράμματος κατά διαστήματα όταν προσπαθείτε να εκκαθαρίσετε το παλιό ειδοποιήσεις έχει λήξει στον SQL Server 2008

Δημιουργία 9.00.4285 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις Febuary 15 2010.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επείγουσες επιδιορθώσεις του SQL Server 2005 μετά το Service Pack 3 που περιλαμβάνονται σε αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
978915Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 8 για SQL Server 2005 Service Pack 3

Δημιουργία 9.00.4278

Αυτό το build κυκλοφόρησε στις 11 Ιανουαρίου 2010.

Αυτό το build περιέχει τις ακόλουθες επείγουσες επιδιορθώσεις του SQL Server 2005 μετά το SP3.
Αριθμός σφάλματος VSTSΑριθμός άρθρου της Γνωσιακής ΒάσηςΠεριγραφή
386855
392918
978791ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Απώλεια δεδομένων ενδέχεται να προκύψει εάν τη βάση δεδομένων κατοπτρισμό νήμα σταματήσει να ανταποκρίνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια μιας αυτόματης ανακατεύθυνσης στον SQL Server 2005 ή του SQL Server 2008
392727 978947Ένα ζήτημα ανθεκτικής πλάκας μπορεί να προκαλέσει μια βάση δεδομένων κατοπτρισμό ανακατεύθυνσης στον SQL Server 2005 και SQL Server 2008

Δημιουργία 09.00.4273 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 21 Δεκεμβρίου 2009.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επείγουσες επιδιορθώσεις του SQL Server 2005 μετά το Service Pack 3 που περιλαμβάνονται σε αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
976951Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 7 για SQL Server 2005 Service Pack 3

Δημιουργία 9.00.4268

Αυτό το build κυκλοφόρησε στις 4 Νοεμβρίου 2009.

Αυτό το build περιέχει το ακόλουθο οι επείγουσες επιδιορθώσεις του SQL Server 2005 μετά το SP3.
Αριθμός σφάλματος VSTSΑριθμός άρθρου της Γνωσιακής ΒάσηςΠεριγραφή
369894 977151ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Μήνυμα λάθους όταν προσθέτετε μια συνδρομή σε ένα republisher που βρίσκεται σε μια δημοσίευση συγχώνευσης στον SQL Server 2005 ή του SQL Server 2008: "Δεν είναι δυνατή δημιουργία εγγραφής επειδή η εγγραφή υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων εγγραφής"

Δημιουργία 9.00.4267

Αυτό το build κυκλοφόρησε στις 31 Οκτωβρίου 2009.

Αυτό το build περιέχει το ακόλουθο οι επείγουσες επιδιορθώσεις του SQL Server 2005 μετά το SP3.
Αριθμός σφάλματος VSTSΑριθμός άρθρου της Γνωσιακής ΒάσηςΠεριγραφή
368304 977007ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: MDX ερωτήματα σε μια δέσμη ενεργειών υπολογισμού αποτύχει με εσωτερική εξαίρεση και προκαλούν 2005 υπηρεσίες ανάλυσης SQL Server για να διακοπεί η λειτουργία όταν χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία πολύπλοκων υπολογισμών που έχει ορισμένες κλήσεις συναρτήσεων σε μια εξωτερική συγκρότηση DLL

Δημιουργία 09.00.4266 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 19 Οκτωβρίου 2009.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επείγουσες επιδιορθώσεις του SQL Server 2005 μετά το Service Pack 3 που περιλαμβάνονται σε αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
974648Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 6 για SQL Server 2005 Service Pack 3

Δημιουργία 9.00.4235

Αυτό το build κυκλοφόρησε στις 24 Σεπτεμβρίου 2009.

Αυτό το build περιέχει το ακόλουθο οι επείγουσες επιδιορθώσεις του SQL Server 2005 μετά το SP3.
Αριθμός σφάλματος VSTSΑριθμός άρθρου της Γνωσιακής ΒάσηςΠεριγραφή
353209 973643ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Το συγχρονισμό μια δημοσίευση συγχώνευσης που χρησιμοποιεί Web συγχρονισμός καθυστερεί πολύ για ολοκλήρωση μετά τον αρχικό συγχρονισμό στον SQL Server 2005 ή του SQL Server 2008

Δημιουργία 9.00.4231

Αυτό το build κυκλοφόρησε στις 19 Αυγούστου 2009.

Αυτό το build περιέχει τις ακόλουθες επείγουσες επιδιορθώσεις του SQL Server 2005 μετά το SP3.
Αριθμός σφάλματος VSTSΑριθμός άρθρου της Γνωσιακής ΒάσηςΠεριγραφή
344124974290ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Αντιμετωπίζετε Υψηλή αδράνεια για όλους τους παράγοντες συναλλαγών διανομής Peer-To-Peer κατά την εισαγωγή πολλών γραμμών σε μια δέσμη για πολλαπλές δημοσιεύσεις μια αναπαραγωγή συναλλαγών του SQL Server 2005 Peer-To-Peer

Δημιουργία 09.00.4230 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 17 Αυγούστου 2009.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επείγουσες επιδιορθώσεις του SQL Server 2005 μετά το Service Pack 3 που περιλαμβάνονται σε αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
972511Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 5 για SQL Server 2005 Service Pack 3

Δημιουργία 9.00.4229

Αυτό το build κυκλοφόρησε στις 30 Ιουλίου 2009.

Αυτό το build περιέχει τις ακόλουθες επείγουσες επιδιορθώσεις του SQL Server 2005 μετά το SP3.
Αριθμός σφάλματος VSTSΑριθμός άρθρου της Γνωσιακής ΒάσηςΠεριγραφή
337269972687ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Μήνυμα λάθους κατά την επαναφορά μιας βάσης δεδομένων του SQL Server 2000 χρησιμοποιώντας Studio διαχείρισης του SQL Server 2005 ή του SQL Server 2008 Management Studio: "δεν είναι δυνατή η εμφάνιση του παραθύρου που ζητήθηκε. Απέτυχε η ανάκτηση δεδομένων για αυτήν την αίτηση (Microsoft.SqlServer.SmoEnum)"

Δημιουργία 09.00.4226 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 15 Ιουνίου 2009.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επείγουσες επιδιορθώσεις του SQL Server 2005 μετά το Service Pack 3 που περιλαμβάνονται σε αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
970279Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 4 για SQL Server 2005 Service Pack 3

Δημιουργία 9.00.4224

Αυτό το build κυκλοφόρησε στις 22 Μαΐου 2009.

Αυτό το build περιέχει τις ακόλουθες επείγουσες επιδιορθώσεις του SQL Server 2005 μετά το SP3.
Αριθμός σφάλματος VSTSΑριθμός άρθρου της Γνωσιακής ΒάσηςΠεριγραφή
314351971409ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Εμφανίζεται μήνυμα λάθους όταν εκτελείτε ένα ερώτημα που περιέχει διπλότυπες συνδέσμου συνθήκες στον SQL Server 2005: "εσωτερικό σφάλμα επεξεργαστή ερώτημα: επεξεργαστή ερώτημα μπορεί να παράγει ένα σχέδιο ερωτήματος"

Δημιουργία 09.00.4220 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 20 Απριλίου 2009.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επείγουσες επιδιορθώσεις του SQL Server 2005 μετά το Service Pack 3 που περιλαμβάνονται σε αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
967909Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 3 για SQL Server 2005 Service Pack 3

Δημιουργία 9.00.4216

Αυτό το build κυκλοφόρησε στις 1 Απριλίου 2009.

Αυτό το build περιέχει τις ακόλουθες επείγουσες επιδιορθώσεις του SQL Server 2005 μετά το SP3.
Αριθμός σφάλματος VSTSΑριθμός άρθρου της Γνωσιακής ΒάσηςΠεριγραφή
293163967101ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Μειώνει τις επιδόσεις του αντικατοπτρισμού βάσεων δεδομένων όταν εκτελείτε μια εργασία συντήρησης βάσης δεδομένων που δημιουργεί ένα μεγάλο αριθμό δραστηριότητες καταγραφής συναλλαγών στον SQL Server 2005

Δημιουργία 9.00.4213

Αυτό το build κυκλοφόρησε στις 6 Μαρτίου 2009.

Αυτό το build περιέχει τις ακόλουθες επείγουσες επιδιορθώσεις του SQL Server 2005 μετά το SP3.
Αριθμός σφάλματος VSTSΑριθμός άρθρου της Γνωσιακής ΒάσηςΠεριγραφή
285471Η υπηρεσία υπηρεσίες ανάλυσης του SQL Server 2005 διακόπτεται όταν επεξεργάζεται μια διάσταση που χρησιμοποιεί την επιλογή επεξεργασίας ProcessUpdate

Δημιουργία 09.00.4211 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 16 Φεβρουαρίου 2009.

Το γονικό build του build αυτή είναι 09.00.4207.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SQL Server 2005 μετά το Service Pack 3 επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
961930Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του πακέτου 2 για SQL Server 2005 Service Pack 3

Δημιουργία 9.00.4208

Αυτό το build κυκλοφόρησε στις 12 Φεβρουαρίου 2009.

Αυτό το build περιέχει τις ακόλουθες επείγουσες επιδιορθώσεις του SQL Server 2005 μετά το SP3.
Αριθμός σφάλματος VSTSΑριθμός άρθρου της Γνωσιακής ΒάσηςΠεριγραφή
273920Ερώτημα μπορεί να χρησιμοποιεί εσφαλμένα μια προβολή με ευρετήριο

Δημιουργία 09.00.4207 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 19 Δεκεμβρίου 2008.

Το γονικό build του build αυτή είναι 09.00.4035.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SQL Server 2005 μετά το Service Pack 3 επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
959195Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 1 για SQL Server 2005 Service Pack 3

Δημιουργία 09.00.4035 (SQL Server 2005 Service Pack 3)

Αυτό είναι το build του SQL Server 2005 Service Pack 3 που κυκλοφόρησε στις 15 Δεκεμβρίου 2008.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επείγουσες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται στο SQL Server 2005 Service Pack 3, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
955706Λίστα σφαλμάτων που επιδιορθώνονται στο SQL Server 2005 Service Pack 3
Σημείωση SQL Server 2005 Service Pack 3 μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε εσωτερική βάση δεδομένων των Windows. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εσωτερική βάση δεδομένων των Windows, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft TechNet στο Web:
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο τμηματικής συντήρησης για τον SQL Server, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
935897 Ένα μοντέλο τμηματικής συντήρησης είναι διαθέσιμα από την ομάδα του SQL Server για την παράδοση επείγουσες επιδιορθώσεις για ζητήματα που αναφέρθηκαν
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του SQL Server 2005 Service Pack 3, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
913089Τρόπος απόκτησης του τελευταίου service pack για SQL Server 2005
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες δυνατότητες και βελτιώσεις στον SQL Server 2005 Service Pack 3, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft που ισχύουν για SQL Server 2005 και SQL Server 2008, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
957826 Όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SQL Server 2008 δημιουργεί που κυκλοφόρησαν μετά το SQL Server 2008 και SQL Server 2005 δημιουργεί που κυκλοφόρησαν μετά τον SQL Server 2005 Service Pack 2
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάταξη ονομασίας για ενημερωμένες εκδόσεις του SQL Server, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
822499 Νέα διάταξη ονομασίας για τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού του Microsoft SQL Server
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 960598 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/29/2011 18:07:00 - Αναθεώρηση: 9.0

Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems, Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services

  • kbsqlsetup kbhowto kbsurveynew kbinfo kbmt KB960598 KbMtel
Σχόλια