Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση ή η προβολή της προεπισκόπησης εκτύπωσης μιας ιστοσελίδας στον Internet Explorer

Συμπτώματα
Όταν προσπαθείτε να εκτυπώσετε ή προβάλετε την προεπισκόπηση εκτύπωσης μιας ιστοσελίδας στον Internet Explorer, η ιστοσελίδα ενδέχεται να μην εκτυπώνεται σωστά ή να μην εμφανίζεται σωστά η προεπισκόπησή της και ενδέχεται να εμφανιστεί ένα σφάλμα δέσμης ενεργειών.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα μπορεί να παρουσιαστεί σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω σενάρια:
Σενάριο 1: Η κάρτα γραφικών ή το πρόγραμμα οδήγησης βίντεο δεν είναι ενημερωμένο ή είναι κατεστραμμένο. Σημείωση Τα μη ενημερωμένα ή τα κατεστραμμένα προγράμματα οδήγησης βίντεο ενδέχεται επίσης να προκαλέσουν σφάλματα δεσμών ενεργειών κατά την εκτύπωση από τον Internet Explorer

Σενάριο 2: Ίσως δεν έχετε εκχωρήσει τα δικαιώματα εκτυπωτή

Σενάριο 3: Έχει ενεργοποιηθεί η προστατευμένη λειτουργία για τη ζώνη ασφάλειας Internet της ιστοσελίδας

Σενάριο 4: Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τους προσωρινούς φακέλους του λογαριασμού χρήστη και έχει διαγραφεί ο φάκελος Low στη θέση %TEMP%

Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες μεθόδους, με τη σειρά που παρουσιάζονται. Εάν η πρώτη μέθοδος δεν επιδιορθώσει το πρόβλημα, προχωρήστε στην επόμενη μέθοδο.

Μέθοδος 1: Αντιμετώπιση προβλημάτων με τον εκτυπωτή και ενημέρωση των προγραμμάτων οδήγησης στην πιο πρόσφατη έκδοση

Ακολουθήστε το παρακάτω πρόγραμμα εκμάθησης το οποίο θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε και να επιδιορθώσετε συνήθη προβλήματα εκτυπωτών στα Windows:

Προβλήματα εκτυπωτών στα Windows

Τα μη ενημερωμένα προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα κατά την εκτύπωση από τον Internet Explorer. Δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε ενημέρωση στην πιο πρόσφατη έκδοση του προγράμματος οδήγησης για τον εκτυπωτή σας. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στη σύνδεση που αντιστοιχεί στην έκδοση των Windows του υπολογιστή σας και ακολουθήστε τα βήματα του άρθρου:

Εύρεση και εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης εκτυπωτή στα Windows 7

Εύρεση και εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης εκτυπωτή στα Windows VistaΣημαντικό:
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ενημερωμένη έκδοση του προγράμματος οδήγησης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη μέσω του Windows Update. Ίσως χρειαστεί να μεταβείτε στην τοποθεσία Web του κατασκευαστή, να εντοπίσετε, να πραγματοποιήσετε λήψη και να εγκαταστήσετε το πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης για τον εκτυπωτή σας.

Εάν το πρόβλημα δεν επιλύθηκε με την ενημέρωση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή σας, συνεχίστε στη μέθοδο 2.

Μέθοδος 2: Δοκιμάστε να εκτυπώσετε μια ιστοσελίδα εκτελώντας τον Internet Explorer ως διαχειριστής

Δοκιμάσετε να εκτυπώσετε μια ιστοσελίδα εκτελώντας τον Internet Explorer ως διαχειριστής. Αυτή η διαδικασία θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε αν υπάρχει πρόβλημα με τα δικαιώματα.

Για να βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί ως διαχειριστής, ακολουθήστε τα εξής βήματα


 1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Ημερομηνία και Ώρα (Date and Time).
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start).
  2. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) ή στο πλαίσιο Αναζήτηση προγραμμάτων και αρχείων (Search programs and files) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER:
   timedate.cpl
   Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Ημερομηνία και Ώρα (Date and Time).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή ημερομηνίας και ώρας (Change date and time) στο παράθυρο διαλόγου Ημερομηνία και Ώρα (Date and Time). Όταν ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Έλεγχος λογαριασμού χρήστη (User Account Control), κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια (Continue).
 3. Στη συνέχεια, προβείτε σε μία από τις ακόλουθες ενέργειες, ανάλογα με το τι συμβαίνει όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Συνέχεια:
  • Εάν ο υπολογιστής σας δεν σας ζητά κωδικό πρόσβασης
   Έχετε ήδη συνδεθεί με λογαριασμό διαχειριστή. Κάντε κλικ στην επιλογή Άκυρο (Cancel) δύο φορές για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Ημερομηνία και Ώρα (Date and Time) και, έπειτα είστε έτοιμοι να συνεχίσετε με αυτήν την εργασία.
  • Εάν ο υπολογιστής σας σάς ζητά κωδικό πρόσβασης
   Δεν έχετε συνδεθεί με λογαριασμό διαχειριστή.

Σημείωση Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε ένα λογαριασμό με δικαιώματα διαχειριστή για να αλλάξετε τον τύπο λογαριασμού από "Τυπικό" σε "Διαχειριστής".

Για να πραγματοποιήσετε εκκίνηση του Internet Explorer ως διαχειριστής, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κλείστε όλα τα παράθυρα του Internet Explorer.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Όλα τα προγράμματα, κάντε δεξιό κλικ στον Internet Explorer και επιλέξτε τη δυνατότητα Εκτέλεση ως διαχειριστής.
 3. Περιηγηθείτε σε μια τοποθεσία Web και δοκιμάστε να εκτυπώσετε μια σελίδα ενώ κάνετε εκτέλεση του προγράμματος ως διαχειριστής.
Εάν η εκτύπωση της ιστοσελίδας με την εκτέλεση του Internet Explorer ως διαχειριστής δεν επιδιόρθωσε το πρόβλημα, συνεχίστε στη μέθοδο 3.

Μέθοδος 3: Δοκιμάστε την εκτύπωση μετά από την απενεργοποίηση της προστατευμένης λειτουργίας

Δοκιμάστε να εκτυπώσετε μια ιστοσελίδα, αφού απενεργοποιήσετε πρώτα την προστατευμένη λειτουργία. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Εργαλεία του Internet Explorer
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια και καταργήστε την επιλογή του πλαισίου δίπλα από την επιλογή Ενεργοποίηση προστατευμένης λειτουργίας (απαιτεί επανεκκίνηση του Internet Explorer)
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή (Apply) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Κλείστε όλα τα ανοικτά παράθυρα του Internet Explorer και επανεκκινήστε το πρόγραμμα.
 5. Περιηγηθείτε σε μια τοποθεσία Web και δοκιμάστε να εκτυπώσετε μια σελίδα ενώ κάνετε εκτέλεση του προγράμματος ως διαχειριστής.
Εάν η απενεργοποίηση της προστατευμένης κατάστασης λειτουργίας δεν επιδιόρθωσε το ζήτημα, προχωρήστε στη μέθοδο 4.

Μέθοδος 4: Εκ νέου δημιουργία του φακέλου που λείπει


Για να δημιουργήσουμε το φάκελο που λείπει για λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν προτιμάτε να επιλύσετε το πρόβλημα μόνοι σας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από το χρήστη".

Αυτόματη επίλυση


Για αυτόματη επίλυση αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στο κουμπί ή στη σύνδεση Επίλυση (Fix it). Στο πλαίσιο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) και ακολουθήστε τα βήματα στον Οδηγό αυτόματης επίλυσης (Fix it).


Σημειώσεις
 • Εάν ο φάκελος Low υπάρχει ήδη στον υπολογιστή σας, ενδέχεται να εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος "Αυτή η επίλυση Microsoft Fix δεν ισχύει για το λειτουργικό σύστημα ή την έκδοση της εφαρμογής". Μπορείτε να παραβλέψετε αυτό το μήνυμα σφάλματος και να μεταβείτε στην επόμενη μέθοδο.
 • Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επίλυση λειτουργεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.
 • Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, αποθηκεύστε τη λύση αυτόματης επίλυσης σε μια μονάδα δίσκου flash ή σε ένα CD και, στη συνέχεια, εκτελέστε τη στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα.

Κατόπιν, μεταβείτε στην ενότητα "Επιλύθηκε το πρόβλημα;".Επίλυση από το χρήστη

 1. Κλείστε όλες τις εμφανίσεις του Internet Explorer.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) κουμπί , πληκτρολογήστε %Temp% στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο φάκελο Temp της λίστας.
 3. Εάν χρησιμοποιείτε Windows Vista, κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία φακέλου (New Folder) στο μενού Οργάνωση (Organize).

  Εάν χρησιμοποιείτε Windows 7, κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία φακέλου (New Folder) στο κυρίως μενού.
 4. Πληκτρολογήστε Low για το όνομα του φακέλου και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Κλείστε το παράθυρο της Εξερεύνησης των Windows (Windows Explorer), ξεκινήστε τον Internet Explorer και, στη συνέχεια, εκτυπώστε ή κάντε προεπισκόπηση εκτύπωσης μιας ιστοσελίδας.

Εάν αυτή η μέθοδος δεν επιλύσει το ζήτημα, προχωρήστε στην επόμενη μέθοδο.

Μέθοδος 5: Επαναφορά χαμηλού επιπέδου ακεραιότητας στο φάκελο Low

Για να επαναφέρουμε εμείς το χαμηλό επίπεδο ακεραιότητας στο φάκελο Low για λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν προτιμάτε να επιλύσετε το πρόβλημα μόνοι σας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από το χρήστη".

Αυτόματη επίλυσηΓια αυτόματη επίλυση αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στο κουμπί ή στη σύνδεση Επίλυση (Fix it). Στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download), επιλέξτε Εκτέλεση (Run) και ακολουθήστε τα βήματα στον Οδηγό αυτόματης επίλυσης (Fix it).


Σημειώσεις
 • Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επίλυση λειτουργεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.
 • Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, αποθηκεύστε τη λύση αυτόματης επίλυσης σε μια μονάδα δίσκου flash ή σε ένα CD και, στη συνέχεια, εκτελέστε τη στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα.

Κατόπιν, μεταβείτε στην ενότητα "Επιλύθηκε το πρόβλημα;".Επίλυση από το χρήστη

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) κουμπί , κάντε κλικ στο στοιχείο Όλα τα προγράμματα (All Programs) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories).
 2. Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή Γραμμή εντολών (Command Prompt) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση ως διαχειριστής (Run as administrator).
 3. Πληκτρολογήστε την εντολή που ακολουθεί και πατήστε ENTER:
  ICACLS "%userprofile%\AppData\Local\Temp\Low" /setintegritylevel (OI)(CI)low
 4. Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
 5. Εκτυπώστε ή κάντε προεπισκόπηση εκτύπωσης μιας ιστοσελίδας στον Internet Explorer.

Επιλύθηκε το πρόβλημα;

 • Ελέγξτε αν επιλύθηκε το πρόβλημα. Εάν το πρόβλημα έχει επιλυθεί, έχετε ολοκληρώσει τις εργασίες σας σε αυτή την ενότητα. Εάν το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με την υποστήριξη.
 • Θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα οποιαδήποτε σχόλιά σας. Για να στείλετε σχόλια ή για να αναφέρετε τυχόν ζητήματα που αφορούν αυτήν τη λύση, καταχωρήστε το σχόλιό σας στο ιστολόγιο "Αυτόματη επίλυση" ή στείλτε μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Περισσότερες πληροφορίες

Για προβλήματα εκτύπωσης με συγκεκριμένο κατασκευαστή εκτυπωτών, κάντε κλικ στη σύνδεση που σχετίζεται με τον κατασκευαστή:

Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει με ορισμένους εκτυπωτές Canon, όταν έχετε εγκατεστημένο ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Canon. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για βοήθεια σχετικά με τους εκτυπωτές Canon, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Canon στο Web:Πρόγραμμα εκμάθησης αντιμετώπισης προβλημάτων εκτυπωτή:
Για ένα πρόγραμμα εκμάθησης βήμα προς βήμα, το οποίο θα σας βοηθήσει με την αναγνώριση και την επιδιόρθωση συνηθισμένων προβλημάτων με εκτυπωτές, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web της Microsoft: Για την αντιμετώπιση προβλημάτων δεσμών ενεργειών κατά την προσπάθεια εκτύπωσης μιας ιστοσελίδας στον Internet Explorer, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για τον αυτόματο εντοπισμό και επιδιόρθωση προβλημάτων και σφαλμάτων εκτύπωσης, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
website webpage Cannot Print Preview IE Internet Explorer fixit fix it fixme
Свойства

ИД на статията: 973479 – Последен преглед: 06/10/2014 21:36:00 – Редакция: 10.0

Windows Internet Explorer 7, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 9

 • kbtshoot kbexpertisebeginner kbfixme kbmsifixme kbcip KB973479
Обратна връзка