Συντομεύσεις πληκτρολογίου στον Microsoft Edge

Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι πλήκτρα ή συνδυασμοί πλήκτρων που παρέχουν έναν εναλλακτικό τρόπο για να κάνετε μια εργασία που συνήθως θα εκτελούσατε με το ποντίκι. Εδώ θα βρείτε τη λίστα για το νέος Microsoft Edge  και το Microsoft Edge για Mac.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Ctrl + Shift + B

Εμφάνιση ή απόκρυψη της γραμμής αγαπημένων

Alt + Shift + B

Ορισμός εστίασης στο πρώτο στοιχείο στη γραμμή αγαπημένων

Ctrl + D

Αποθήκευση της τρέχουσας καρτέλας ως αγαπημένης

Ctrl + Shift + D

Αποθήκευση όλων των ανοικτών καρτελών ως αγαπημένων σε νέο φάκελο

Alt + D

Επιλογή της διεύθυνσης URL στη γραμμή διευθύνσεων για επεξεργασία

Ctrl + E

Άνοιγμα ερωτήματος αναζήτησης στη γραμμή διευθύνσεων

Alt + E

Άνοιγμα του μενού Ρυθμίσεις και πολλά άλλα "..."

Ctrl + F

Εύρεση στη σελίδα

Alt + F

Άνοιγμα του μενού Ρυθμίσεις και πολλά άλλα "..."

Ctrl + G

Μετάβαση στην επόμενη αντιστοιχία στην αναζήτηση της Γραμμής εύρεσης

Ctrl + Shift + G

Μετάβαση στην προηγούμενη αντιστοιχία στην αναζήτηση της Γραμμής εύρεσης

Ctrl + H

Άνοιγμα του Ιστορικού σε νέα καρτέλα (περιβάλλον χρήστη web)

Ctrl + Shift + I

Άνοιγμα των Εργαλείων προγραμματισμού

Alt + Shift + I

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου "Αποστολή σχολίων"

Ctrl + J

Άνοιγμα των Στοιχείων λήψης σε νέα καρτέλα (περιβάλλον χρήστη web)

Ctrl + K

Άνοιγμα ερωτήματος αναζήτησης στη γραμμή διευθύνσεων

Ctrl + Shift + K

Δημιουργία αντιγράφου τρέχουσας καρτέλας

Ctrl + L

Επιλογή της διεύθυνσης URL στη γραμμή διευθύνσεων για επεξεργασία

Ctrl + Shift + L

Επικόλληση και αναζήτηση ή Επικόλληση και μετάβαση (αν πρόκειται για διεύθυνση URL)

Ctrl + M

Σίγαση της τρέχουσας καρτέλας (εναλλαγή)

Ctrl + Shift + M

Είσοδος ως διαφορετικός χρήστης ή περιήγηση ως επισκέπτης

Ctrl + N

Άνοιγμα νέου παραθύρου

Ctrl + Shift + N

Άνοιγμα νέου παραθύρου InPrivate

Ctrl + O

Άνοιγμα ενός αρχείου από τον υπολογιστή στο Microsoft Edge

Ctrl + Shift + O

Άνοιγμα της διαχείρισης αγαπημένων

Ctrl + P

Εκτύπωση τρέχουσας σελίδας

Ctrl + Shift + P

Εκτύπωση με χρήση του παραθύρου διαλόγου συστήματος

Ctrl + R

Επαναφόρτωση τρέχουσας σελίδας

Ctrl + Shift + R

Επαναφόρτωση τρέχουσας σελίδας, παραβλέποντας το περιεχόμενο στο cache

Ctrl + S

Αποθήκευση τρέχουσας σελίδας

Ctrl + T

Άνοιγμα νέας καρτέλας, και μετάβαση σε αυτήν

Ctrl + Shift + T

Εκ νέου άνοιγμα της τελευταίας καρτέλας που έκλεισε και μετάβαση σε αυτήν

Alt + Shift + T

Ορισμός εστίασης στο πρώτο στοιχείο στη γραμμή εργαλείων

Ctrl + U

Προβολή προέλευσης

Ctrl + Shift + U

Έναρξη ή διακοπή της Εκφώνησης

Ctrl + Shift + V

Επικόλληση χωρίς μορφοποίηση

Ctrl + W

Κλείσιμο τρέχουσας καρτέλας

Ctrl + Shift + W

Κλείσιμο τρέχοντος παραθύρου

Ctrl + Shift + Y

Άνοιγμα συλλογών

Ctrl + 0 (μηδέν)

Επαναφορά επιπέδου ζουμ

Ctrl + 1, 2, ... 8

Μετάβαση σε συγκεκριμένη καρτέλα

Ctrl + 9

Μετάβαση στην τελευταία καρτέλα

Ctrl + Enter

Προσθήκη του www. στην αρχή και του .com στο τέλος του κειμένου που πληκτρολογήσατε στη γραμμή διευθύνσεων

Ctrl + Tab

Μετάβαση στην επόμενη καρτέλα

Ctrl + Shift + Tab

Μετάβαση στην προηγούμενη καρτέλα

Ctrl + Συν (+)

Μεγέθυνση

Ctrl + Πλην (-)

Σμίκρυνση

Ctrl + \ (σε ένα αρχείο PDF)

Εναλλαγή αρχείου PDF μεταξύ των διατάξεων "προσαρμογή στη σελίδα" / "προσαρμογή στο πλάτος"

Ctrl + [ (σε ένα αρχείο PDF)

Περιστροφή αρχείου PDF 90° μοίρες αριστερόστροφα

Ctrl + ] (σε ένα αρχείο PDF)

Περιστροφή αρχείου PDF 90° μοίρες δεξιόστροφα

Ctrl + Shift + Delete

Άνοιγμα των επιλογών απαλοιφής δεδομένων περιήγησης

Alt

Ορισμός εστίασης στο κουμπί Ρυθμίσεις και πολλά άλλα "…"

Alt + Αριστερό βέλος

Επιστροφή

Alt + Δεξιό βέλος

Μετάβαση εμπρός

Alt + Home

Άνοιγμα της αρχικής σελίδας στην τρέχουσα καρτέλα

Alt + F4

Κλείσιμο τρέχοντος παραθύρου

F1

Άνοιγμα της Βοήθειας

F3

Εύρεση της τρέχουσας καρτέλας

F4

Επιλογή της διεύθυνσης URL στη γραμμή διευθύνσεων

Ctrl + F4

Κλείσιμο της τρέχουσας σελίδας στην τρέχουσα καρτέλα

F5

Επαναφόρτωση της τρέχουσας καρτέλας

Shift + F5

Επαναφόρτωση τρέχουσας καρτέλας, παραβλέποντας το περιεχόμενο στο cache

F6

Εναλλαγή εστίασης στο επόμενο τμήμα παραθύρου

Shift + F6

Εναλλαγή εστίασης στο προηγούμενο τμήμα παραθύρου

F7

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της περιήγησης με δρομέα

F9

Είσοδος ή έξοδος από το "Προηγμένο πρόγραμμα ανάγνωσης"

F10

Ορισμός εστίασης στο κουμπί Ρυθμίσεις και πολλά άλλα "…"

F10 + Enter

Άνοιγμα του μενού Ρυθμίσεις και πολλά άλλα "…"

Shift + F10

Άνοιγμα μενού περιβάλλοντος

F11

Μετάβαση σε πλήρη οθόνη (εναλλαγή)

F12

Άνοιγμα των Εργαλείων προγραμματισμού

Esc

Διακοπή φόρτωσης σελίδας. κλείσιμο παραθύρου διαλόγου ή αναδυόμενου παραθύρου

Πλήκτρο διαστήματος

Κύλιση της ιστοσελίδας προς τα κάτω, μία οθόνη κάθε φορά

Shift + πλήκτρο διαστήματος

Κύλιση της ιστοσελίδας προς τα επάνω, μία οθόνη κάθε φορά

PgDn

Κύλιση της ιστοσελίδας προς τα κάτω, μία οθόνη κάθε φορά

Ctrl + PgDn

Μετάβαση στην επόμενη καρτέλα

PgUp

Κύλιση της ιστοσελίδας προς τα επάνω, μία οθόνη κάθε φορά

Ctrl + PgUp

Μετάβαση στην προηγούμενη καρτέλα

Home

Μετάβαση στο επάνω μέρος της σελίδας, μετακίνηση της εστίασης πληκτρολόγησης στο πρώτο στοιχείο του τμήματος παραθύρου

End

Μετάβαση στο κάτω μέρος της σελίδας, μετακίνηση της εστίασης πληκτρολόγησης στο τελευταίο στοιχείο του τμήματος παραθύρου

Tab

Μετάβαση στον επόμενο στηλοθέτη

Shift + Tab

Μετάβαση στον προηγούμενο στηλοθέτη

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Command + Shift + B

Εμφάνιση ή απόκρυψη της γραμμής αγαπημένων

Command + Shift + C

Άνοιγμα των Εργαλείων προγραμματισμού

Command + D

Αποθήκευση της τρέχουσας καρτέλας σας ως αγαπημένης

Command + Shift + D

Αποθήκευση όλων των ανοικτών καρτελών ως αγαπημένων σε νέο φάκελο

Command + F

Εύρεση στη σελίδα

Command + Ctrl + F

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας πλήρους οθόνης

Command + Option + F

Αναζήτηση στο web

Command + G

Μετάβαση στην επόμενη αντιστοιχία στην αναζήτηση της Γραμμής εύρεσης

Command + Shift + G

Μετάβαση στην προηγούμενη αντιστοιχία στην αναζήτηση της Γραμμής εύρεσης

Command + Shift + H

Άνοιγμα της αρχικής σελίδας στην τρέχουσα καρτέλα

Command + Option + J

Άνοιγμα της Κονσόλας JavaScript

Command + L

Επιλογή της διεύθυνσης URL στη γραμμή διευθύνσεων για επεξεργασία

Command + Option + L

Άνοιγμα των Στοιχείων λήψης σε νέα καρτέλα

Ctrl + M

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της σίγασης Εναλλαγής καρτέλας

Command + M

Ελαχιστοποίηση παραθύρου

Command + Option + M

Ελαχιστοποίηση όλων των παραθύρων από την εφαρμογή στο προσκήνιο

Command + Shift + M

Σύνδεση ως διαφορετικός χρήστης ή περιήγηση ως επισκέπτης

Command + N

Άνοιγμα νέου παραθύρου

Command + Shift + N

Άνοιγμα νέου παραθύρου σε λειτουργία InPrivate

Command + O

Άνοιγμα ενός αρχείου από τον υπολογιστή στο Microsoft Edge

Command + P

Εκτύπωση της τρέχουσας καρτέλας

Command + Q

Έξοδος

Command + R

Επαναφόρτωση της τρέχουσας καρτέλας

Command + Shift + R

Επαναφόρτωση τρέχουσας καρτέλας, παραβλέποντας το περιεχόμενο στο cache

Command + S

Αποθήκευση της τρέχουσας καρτέλας

Command + T

Άνοιγμα νέας καρτέλας, και μετάβαση σε αυτήν

Command + Shift + T

Εκ νέου άνοιγμα της τελευταίας καρτέλας που έκλεισε και μετάβαση σε αυτήν

Αφηγητής + Shift + U

Έναρξη ή διακοπή της Εκφώνησης

Command + Shift + V

Επικόλληση μη μορφοποιημένου κειμένου

Command + W

Κλείσιμο τρέχουσας καρτέλας

Command + Shift + W

Κλείσιμο τρέχοντος παραθύρου

Command + Y

Άνοιγμα του Ιστορικού σε νέα καρτέλα

Command + 0 (μηδέν)

Επαναφορά επιπέδου ζουμ

Command + 1,2,...8

Μετάβαση σε συγκεκριμένη καρτέλα

Command + 9

Μετάβαση στην τελευταία καρτέλα

Command + Αριστερό βέλος

Μετακίνηση του δρομέα στην αρχή της πρώτης λέξης στην ίδια γραμμή

Command + Δεξιό βέλος

Μετακίνηση του δρομέα στο τέλος της τελευταίας λέξης στην ίδια γραμμή

Command + Delete

Διαγραφή ολόκληρου του πεδίου κειμένου / ολόκληρης της γραμμής κειμένου

Command + Return

Αναζήτηση του πληκτρολογημένου ερωτήματος σε νέα καρτέλα

Command + Shift + Delete

Άνοιγμα των επιλογών απαλοιφής δεδομένων περιήγησης

Command + Συν (+)

Μεγέθυνση

Command + Πλην (-)

Σμίκρυνση

Ctrl + \ (σε ένα αρχείο PDF)

Εναλλαγή αρχείου PDF μεταξύ των διατάξεων "προσαρμογή στη σελίδα" / "προσαρμογή στο πλάτος"

Ctrl + [ (σε ένα αρχείο PDF)

Περιστροφή αρχείου PDF 90° μοίρες αριστερόστροφα

Ctrl + ] (σε ένα αρχείο PDF)

Περιστροφή αρχείου PDF 90° μοίρες δεξιόστροφα

Command + [

Περιήγηση προς τα πίσω

Command + ]

Περιήγηση προς τα εμπρός

Ctrl + Fn + Κάτω βέλος

Μετάβαση στην επόμενη καρτέλα

Ctrl + Fn + Επάνω βέλος

Μετάβαση στην προηγούμενη καρτέλα

F9

Είσοδος ή έξοδος από το "Προηγμένο πρόγραμμα ανάγνωσης"

F12

Άνοιγμα των Εργαλείων προγραμματισμού (εναλλαγή)

ESC (σε λειτουργία πλήρους οθόνης)

Έξοδος από τη λειτουργία πλήρους οθόνης

Esc

Διακοπή φόρτωσης σελίδας. κλείσιμο παραθύρου διαλόγου ή αναδυόμενου παραθύρου

Πλήκτρο διαστήματος

Κύλιση της ιστοσελίδας προς τα κάτω, μία οθόνη κάθε φορά

Shift + Πλήκτρο διαστήματος

Κύλιση της ιστοσελίδας προς τα επάνω, μία οθόνη κάθε φορά

Tab

Μετακίνηση στο επόμενο στοιχείο ελέγχου

Shift + Tab

Μετακίνηση στο προηγούμενο στοιχείο ελέγχου

Ctrl + Tab

Μετάβαση στην επόμενη καρτέλα

Shift + Ctrl + Tab

Μετάβαση στην προηγούμενη καρτέλα

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση
Ρωτήστε την κοινότητα
Λήψη υποστήριξης
Επικοινωνία

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×