Αλλαγή, κατάργηση ή απενεργοποίηση εφέ κίνησης

Αλλαγή, κατάργηση ή απενεργοποίηση εφέ κίνησης

Στο PowerPoint, μπορείτε να αλλάξετε ένα εφέ κίνησης που έχει εφαρμοστεί σε ένα αντικείμενο για ένα άλλο, να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις για μια κίνηση ή να καταργήσετε την κίνηση από το αντικείμενο.

Αλλαγή εφέ κίνησης

 1. Επιλέξτε το αντικείμενο που έχει το εφέ κίνησης που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην καρτέλα "Κινήσεις", επιλέξτε τη νέα κίνηση που θέλετε.

  Επιλογή κίνησης

Κατάργηση ενός εφέ κίνησης

Μπορείτε να καταργήσετε εφέ κίνησης που είχατε εφαρμόσει προηγουμένως σε κείμενο ή αντικείμενα (όπως εικόνες, σχήματα, γραφικά SmartArt και άλλα).

Σημείωση: Εάν αναζητάτε πληροφορίες σχετικά με την κατάργηση ενός εφέ μετάβασης από μια ολόκληρη διαφάνεια, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη, αλλαγή ή κατάργηση μεταβάσεων μεταξύ διαφανειών.

 1. Στην καρτέλα "Κίνηση", κάντε κλικ στην επιλογή "Παράθυρο κίνησης".

  Άνοιγμα του Παραθύρου κίνησης

 2. Στη διαφάνεια, κάντε κλικ στο κινούμενο αντικείμενο από το οποίο θέλετε να καταργήσετε το εφέ.

  Συμβουλή: Όλα τα εφέ που εφαρμόζονται σε αυτό το αντικείμενο επισημαίνονται στο παράθυρο κίνησης.

 3. Στο παράθυρο κίνησης, κάντε κλικστο εφέ που θα καταργήσετε, κάντε κλικ στο κάτω βέλος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Κατάργηση".

  Κατάργηση εφέ κίνησης

Κατάργηση περισσότερων από ένα εφέ κίνησης ή κατάργηση όλων των εφέ κίνησης

 • Για να καταργήσετε περισσότερα από ένα εφέ κίνησης από κείμενο ή αντικείμενο, στο παράθυρο κίνησης,πατήστε το πλήκτρο Ctrl, κάντε κλικ σε κάθε εφέ κίνησης που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Delete.

 • Για να καταργήσετε όλα τα εφέ κίνησης από κείμενο ή αντικείμενο, κάντε κλικ στο αντικείμενο στο οποίο θέλετε να διακόψετε την κίνηση. Στη συνέχεια, στην καρτέλα "Κινήσεις", στη συλλογή των εφέ κίνησης, κάντε κλικ στην επιλογή "Κανένα".

  Στη συλλογή κινήσεων, κάντε κλικ στην επιλογή "Κανένα"

Απενεργοποίηση όλων των κινήσεων σε μια παρουσίαση

Παρόλο που δεν μπορείτε να καταργήσετε όλες τις κινήσεις από μια ολόκληρη παρουσίαση σε ένα βήμα (πρέπει να καταργήσετε κινήσεις από κάθε αντικείμενο ξεχωριστά, όπως περιγράφεται παραπάνω), μπορείτε να απενεργοποιήσετε όλες τις κινήσεις στην παρουσίασή σας.

 1. Στην καρτέλα "Προβολή παρουσίασης", επιλέξτε "Ρύθμιση προβολής παρουσίασης".

 2. Στην περιοχή Εμφάνιση επιλογών, επιλέξτε Προβολή χωρίς κίνηση.

Δείτε επίσης

Εφαρμόστε εφέ κίνησης σε κείμενο ή αντικείμενα

Τι θέλετε να κάνετε;

Αλλαγή εφέ κίνησης

 1. Επιλέξτε το αντικείμενο που έχει το εφέ κίνησης που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην καρτέλα "Κινήσεις", στην ομάδα "Κίνηση", κάντε κλικ στο κουμπί "Περισσότερα Κουμπί "Περισσότερα" " και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη νέα κίνηση που θέλετε.

  Η καρτέλα Κινούμενες εικόνες στην Κορδέλα του PowerPoint 2010

Κατάργηση συγκεκριμένων εφέ κίνησης

 1. Στην καρτέλα Κινήσεις, στην ομάδα Σύνθετη κίνηση, επιλέξτε Παράθυρο κίνησης.

  Η ομάδα 'Σύνθετη κίνηση' στην καρτέλα 'Κινούμενες εικόνες' της Κορδέλας του PowerPoint 2010.

 2. Στο παράθυρο κίνησης, κάντεδεξί κλικ στο εφέ κίνησης που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Κατάργηση".

  Παράθυρο κίνησης

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να καταργήσετε πολλά, συγκεκριμένα εφέ κίνησης. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο CTRL και, στη συνέχεια, στο παράθυρο εργασιών κίνησης, επιλέξτε κάθε εφέ κίνησης που θέλετε να καταργήσετε, κάντε δεξί κλικ σε ένα από τα επιλεγμένα εφέ και επιλέξτε "Κατάργηση".

Κατάργηση όλων των κινήσεων από ένα αντικείμενο

 1. Επιλέξτε το αντικείμενο από το οποίο θέλετε να καταργήσετε τις κινήσεις.

 2. Στην καρτέλα "Κίνηση", στην ομάδα "Κινήσεις", κάντε κλικ στο κουμπί "Περισσότερα Κουμπί "Περισσότερα" " και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Κανένα".

  Η ομάδα κινήσεων με επιλεγμένο Κανένα

Κατάργηση κινήσεων από όλα τα αντικείμενα σε μια διαφάνεια

 1. Επιλέξτε τη διαφάνεια από την οποία θέλετε να καταργήσετε όλες τις κινήσεις.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή όλων.

 3. Στην καρτέλα "Κίνηση", στην ομάδα "Κινήσεις", κάντε κλικ στο κουμπί "Περισσότερα Κουμπί "Περισσότερα" " και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Κανένα".

  Η ομάδα κινήσεων με επιλεγμένο Κανένα

Απενεργοποίηση όλων των κινήσεων σε μια παρουσίαση

 1. Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, στην ομάδα Ρύθμιση, επιλέξτε Ρυθμίσεις προβολής παρουσίασης.

  Η ομάδα Ρυθμίσεις στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης στην κορδέλα του PowerPoint 2010

 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Ρύθμιση εμφάνισης", στην περιοχή "Επιλογές εμφάνισης",επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου "Εμφάνιση χωρίς κίνηση".

  Το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις προβολής

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Δείτε επίσης

Σημείωση: Εάν αναζητάτε πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή ή την κατάργηση μεταβάσεων μεταξύ διαφανειών, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη, επεξεργασία ή κατάργηση μεταβάσεων μεταξύ διαφανειών.

Για να αλλάξετε ή να καταργήσετε ένα εφέ κίνησης που έχετε δημιουργήσει, επιλέξτε τη διαφάνεια που θέλετε, κάντε κλικ στην καρτέλα Κινήσεις και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το τμήμα παραθύρου Κινήσεις στα δεξιά για να επεξεργαστείτε ή να αναδιατάξετε τα εφέ.

Χρησιμοποιήστε το παράθυρο κινήσεων στη δεξιά πλευρά για να επεξεργαστείτε κινήσεις

Συμβουλή: Εάν δεν βλέπετε το παράθυρο "Κινήσεις", βεβαιωθείτε ότι είστε σε κανονική προβολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Παράθυρο κίνησης" στην καρτέλα "Κινήσεις".

Εμφάνιση ή απόκρυψη του παράθυρο κίνησης με το κουμπί "Παράθυρο κίνησης" στην κορδέλα

Στο τμήμα παραθύρου Κινήσεις, μπορείτε να κάνετε οτιδήποτε από τα εξής:

 • Μετακίνηση ή διαγραφή ενός εφέ κίνησης    Επιλέξτε το εφέ στο παράθυρο "Κινήσεις". Στο επάνω μέρος του παραθύρου, κάντε κλικ στα πλήκτρα βέλους για να αλλάξετε τη σειρά των κινήσεων ή κάντε κλικ στο κόκκινο X για να διαγράψετε μια κίνηση.

  Για να διαγράψετε όλες τις κινήσεις από μια διαφάνεια ταυτόχρονα, κάντε κλικ στο πρώτο στοιχείο της λίστας, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο SHIFT καθώς κάνετε κλικ στο τελευταίο στοιχείο της λίστας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κόκκινο X.

  Διαγράψτε ή αναδιατάξτε κινήσεις με τα κουμπιά στο επάνω μέρος του παραθύρου
 • Αλλαγή με διαφορετικό εφέ κίνησης    Επιλέξτε το εφέ στο παράθυρο "Κινήσεις" και κάντε κλικ σε ένα διαφορετικό εφέ στην κορδέλα της καρτέλας "Κινήσεις".

 • Προσθήκη άλλου εφέ κίνησης στο ίδιο αντικείμενο    Πρώτα επιλέξτε το κείμενο ή το αντικείμενο στη διαφάνεια (όχι στο παράθυρο "Κινήσεις" ) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο πρόσθετο εφέ που θέλετε να εφαρμόσετε.

 • Αλλαγή των ιδιοτήτων του εφέ    Επιλέξτε το εφέ στο παράθυρο "Κινήσεις" και κάντε τις αλλαγές που θέλετε στην περιοχή "Επιλογές εφέ".

  Τροποποίηση της συμπεριφοράς της κίνησης με "Επιλογές εφέ" στο τμήμα παραθύρου κίνησης

  Οι ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες εδώ εξαρτώνται από τον τύπο της κίνησης που έχετε επιλέξει. Αυτό το παράδειγμα εμφανίζει τις επιλογές για το εφέ Εμφάνιση με κίνηση.

 • Αλλαγή του χρονισμού του εφέ    Επιλέξτε το εφέ στο παράθυρο "Κινήσεις" και κάντε τις αλλαγές που θέλετε στην περιοχή "Χρονισμός". Οι επιλογές περιλαμβάνουν τον τρόπο ενεργοποίησης της κίνησης, το χρονικό διάστημα που διαρκεί και εάν θέλετε να καθυστερήσετε την έναρξη ή να την επαναλάβετε.

  Τροποποιήστε το χρονισμό των εφέ με τις "Ιδιότητες χρονισμού" στο παράθυρο "Κινήσεις"

  Για κινήσεις με μεγαλύτερη διάρκεια που μπορούν να ενεργοποιηθούν ξανά κατά τη διάρκεια της παρουσίασής σας, μπορείτε να επιλέξετε Επαναφορά μετά την ολοκλήρωση της αναπαραγωγής για να επιταχύνετε λίγο τη δεύτερη φορά της αναπαραγωγής.

Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε τις κινήσεις από μια ολόκληρη παρουσίαση, κάντε κλικ στην καρτέλα "Προβολή παρουσίασης", κάντε κλικ στην επιλογή "Ρύθμισηπροβολής παρουσίασης" και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Εμφάνιση χωρίς κίνηση".

Δείτε επίσης

Προσθήκη κίνησης σε κείμενο και αντικείμενα

Προσθήκη κίνησης σε κείμενο και αντικείμενα με διαδρομές κίνησης

Προσθήκη εφέ κίνησης σε λέξεις ή εμφάνιση λέξεων κατά μία γραμμή κειμένου τη φορά

Προσθήκη κίνησης σε σημεία κουκκίδας ένα προς ένα

Προσθήκη, επεξεργασία ή κατάργηση μεταβάσεων μεταξύ διαφανειών

Αλλαγή εφέ κίνησης

 1. Επιλέξτε το αντικείμενο που έχει το εφέ κίνησης που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην καρτέλα "Κινήσεις", επιλέξτε τη νέα κίνηση που θέλετε.

Το παράθυρο κινήσεων στο PowerPoint για το web.

Κατάργηση εφέ κίνησης

 1. Επιλέξτε το αντικείμενο από το οποίο θέλετε να καταργήσετε την κίνηση.

 2. Στην καρτέλα "Κινήσεις", επιλέξτε "Καμία" από τη συλλογή κινήσεων.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×