Από προεπιλογή, όταν ανακτάτε νέα μηνύματα από ένα λογαριασμό μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου POP3, τα μηνύματα διαγράφονται από το διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου POP3 και, στη συνέχεια, αποθηκεύονται στον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε. Επειδή το μήνυμα δεν βρίσκεται πλέον στο διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου POP3, δεν μπορείτε να το δείτε από άλλον υπολογιστή.

Αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου POP3, μπορείτε να επιλέξετε εάν τα μηνύματα θα καταργούνται μετά τη λήψη τους.

Πολλοί υπολογιστές που κάνουν λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου POP3

1. Όταν συνδέεστε στο διακομιστή αλληλογραφίας POP3 από τον πρώτο υπολογιστή σας, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας λαμβάνονται στο Outlook.

2. Όταν συνδέεστε στο διακομιστή αλληλογραφίας POP3 από τον δεύτερο υπολογιστή σας, τα μηνύματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας λαμβάνονται στο Outlook.

3. Όταν συνδέεστε από τον τρίτο υπολογιστή σας, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λαμβάνονται στο Outlook και διαγράφονται από το διακομιστή, επειδή το πλαίσιο ελέγχου Διατήρηση αντιγράφου μηνυμάτων στο διακομιστή δεν είναι επιλεγμένο στη ρύθμιση λογαριασμού στον τρίτο υπολογιστή. Με τον τρόπο αυτό αποστέλλεται μια εντολή από το Outlook στο διακομιστή αλληλογραφίας POP3, καθοδηγώντας τον να διαγράψει τα μηνύματα που έχετε λάβει. Μετά από αυτό, κανένας άλλος υπολογιστής δεν μπορεί να κάνει λήψη αυτών των μηνυμάτων από το διακομιστή αλληλογραφίας POP3.

Λήψη, αλλά όχι κατάργηση των μηνυμάτων από το διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου POP3

Σε κάθε υπολογιστή που θέλετε να διαβάσετε τα μηνύματα του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου αλλά όχι να τα αποθηκεύσετε οριστικά, κάντε τα εξής:

 1. Επιλέξτε Αρχείο > Ρυθμίσεις λογαριασμού > Ρυθμίσεις λογαριασμού

 2. <<<<στιγμιότυπο οθόνης παρακάτω - Αντικαταστήστε το με το τρέχον περιβάλλον εργασίας χρήστη>>>

 3. Ρυθμίσεις λογαριασμού στην προβολή Backstage

 4. Στην καρτέλα Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιλέξτε το λογαριασμό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου POP3 και έπειτα, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή.

 5. Επιλέξτε Περισσότερες ρυθμίσεις.

 6. Στην καρτέλα Για προχωρημένους, στην περιοχή Παράδοση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διατήρηση αντιγράφου μηνυμάτων στο διακομιστή.

 7. <<<<στιγμιότυπο οθόνης παρακάτω - Αντικαταστήστε το με το τρέχον περιβάλλον εργασίας χρήστη>>>

  Ενότητα "Παράδοση" στην καρτέλα "Για προχωρημένους" του παραθύρου διαλόγου "Ρυθμίσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας Ιnternet"

  Μπορείτε επίσης να επιλέξετε εάν θέλετε τα μηνύματά σας να καταργούνται αυτόματα από το διακομιστή σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά από έναν καθορισμένο αριθμό ημερών, όταν διαγράφετε το στοιχείο στον υπολογιστή σας ή όταν ο φάκελος Διαγραμμένα αδειάζει. Οι ρυθμίσεις αυτές ενδέχεται να σας βοηθήσουν να μην ξεπεράσετε την ποσότητα ορίου του μεγέθους του γραμματοκιβωτίου που έχει ρυθμίσει η υπηρεσία παροχής Internet (ISP).

Σημείωση: Οι περισσότερες υπηρεσίες παροχής Internet έχουν περιορισμένο χώρο στο γραμματοκιβώτιο σας POP3. Εάν δεν διαγράψετε στοιχεία από τον διακομιστή, ο λογαριασμός σας τελικά θα ξεπεράσει την ποσότητα που είναι διαθέσιμη από την υπηρεσία παροχής Internet. Αυτό θα εμποδίσει τη λήψη νέων μηνυμάτων και πιθανώς θα σας υποβληθούν επιπλέον χρεώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής Internet που χρησιμοποιείτε.

Λήψη, αλλά όχι κατάργηση των μηνυμάτων από το διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου POP3

Σε κάθε υπολογιστή που θέλετε να διαβάσετε τα μηνύματα του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου αλλά όχι να τα αποθηκεύσετε οριστικά, κάντε τα εξής:

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Ρυθμίσεις λογαριασμού.

 2. Στην περιοχή Όνομα, επιλέξτε το λογαριασμό αλληλογραφίας POP3 που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή.

  Σημείωση: Εάν το προφίλ σας δεν περιέχει ένα λογαριασμό Microsoft Exchange, τα μηνύματά σας αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, σε ένα Αρχείο προσωπικών φακέλων (.pst). Ωστόσο, εάν το προφίλ σας περιέχει ένα λογαριασμό Exchange και ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου POP3 και η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η παράδοση όλων των νέων μηνυμάτων στο γραμματοκιβώτιο του διακομιστή με Exchange, τα μηνύματά σας POP3, των οποίων έχει γίνει λήψη, αποθηκεύονται στο λογαριασμό σας του Exchange στο λογαριασμό Exchange. Οποιοδήποτε προφίλ που χρησιμοποιείτε, σε οποιονδήποτε υπολογιστή που έχει πρόσβαση στο γραμματοκιβώτιο του Exchange θα έχει τη δυνατότητα να δει τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου POP3, των οποίων έχει γίνει λήψη προηγουμένως.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερες ρυθμίσεις.

 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους και στη συνέχεια, στην περιοχή Παράδοση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αντίγραφο μηνυμάτων στο διακομιστή.

  Μπορείτε επίσης να επιλέξετε εάν θέλετε τα μηνύματά σας να καταργούνται αυτόματα από το διακομιστή σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά από έναν καθορισμένο αριθμό ημερών, όταν διαγράφετε το στοιχείο στον υπολογιστή σας ή όταν ο φάκελος Διαγραμμένα αδειάζει. Οι ρυθμίσεις αυτές ενδέχεται να σας βοηθήσουν να μην ξεπεράσετε την ποσότητα ορίου του μεγέθους του γραμματοκιβωτίου που έχει ρυθμίσει η υπηρεσία παροχής Internet (ISP).

Σημείωση: Οι περισσότερες υπηρεσίες παροχής Internet έχουν περιορισμένο χώρο στο γραμματοκιβώτιο σας POP3. Εάν δεν διαγράψετε στοιχεία από τον διακομιστή, ο λογαριασμός σας τελικά θα ξεπεράσει την ποσότητα που είναι διαθέσιμη από την υπηρεσία παροχής Internet, εμποδίζοντας τη λήψη νέων μηνυμάτων και πιθανώς θα σας υποβληθούν επιπλέον χρεώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την υπηρεσία σας παροχής Internet.

Χωρίς αποθήκευση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου POP3 στο φάκελο "Εισερχόμενα" του Exchange

Εάν το προφίλ σας περιλαμβάνει λογαριασμό του Microsoft Exchange και λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου POP3 και χρησιμοποιείτε την προεπιλεγμένη ρύθμιση για την παράδοση όλων των νέων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο γραμματοκιβώτιο του Exchange, τότε όλα τα νέα μηνύματα που λαμβάνετε διατηρούνται στο φάκελο Εισερχόμενα του Exchange. Τα μηνύματα POP3 δεν θα διατηρούνται σε ξεχωριστό αρχείο δεδομένων του Outlook, αλλά, θα αποθηκεύονται στο λογαριασμό Exchange που χρησιμοποιείτε.

Εάν θέλετε να διατηρούνται τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου POP3 ξεχωριστά από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο λογαριασμό σας του Exchange, μπορείτε να αλλάξετε τη θέση παράδοσης για το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου POP3 σε ένα αρχείο προσωπικών φακέλων (.pst). Αυτό αποτρέπει την ανάμειξη των μηνυμάτων από τους λογαριασμούς POP3, όπως έναν προσωπικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με τα μηνύματα του λογαριασμού σας Exchange και την αποθήκευσή τους στους διακομιστές της εταιρείας σας.

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Ρυθμίσεις λογαριασμού.

 2. Στην ενότητα Όνομα, επιλέξτε το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου POP3 που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή φακέλου.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Χρήση υπάρχοντος αρχείου .pst    

   Εάν κάποιο αρχείο προσωπικών φακέλων (.pst) υπάρχει ήδη, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Από προεπιλογή, ένα αρχείο .pst εμφανίζεται ως Προσωπικοί φάκελοι, εκτός αν του έχετε δώσει κάποιο προσαρμοσμένο όνομα.

   1. Επιλέξτε το φάκελο του αρχείου .pst όπου θα αποθηκεύονται τα νέα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου POP3 που χρησιμοποιείτε.

   2. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις λογαριασμού, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

  • Δημιουργία νέου αρχείου .pst    

   1. Κάντε κλικ στην επιλογή Νέο αρχείο δεδομένων του Outlook.

   2. Επιλέξτε τον τύπο αρχείου .pst που θέλετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

    Αν δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε το αρχείο .pst με το Outlook 2002 ή με παλαιότερη έκδοση, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Αρχείο προσωπικών φακέλων του Office Outlook (.pst).

   3. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο .pst και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   4. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία προσωπικών φακέλων της Microsoft, στο πλαίσιο Όνομα, πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να εμφανίζεται στο "Παράθυρο περιήγησης" του Outlook και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

    Παράθυρο διαλόγου δημιουργίας προσωπικών φακέλων Microsoft

    Συνιστούμε να πληκτρολογήσετε το όνομα όπως θέλετε να εμφανίζεται στο "Παράθυρο περιήγησης" του Outlook. Η αλλαγή του ονόματος του αρχείου .pst από Προσωπικοί φάκελοι σε κάτι που είναι περισσότερο κατανοητό, σας βοηθά να διακρίνετε διαφορετικά αρχεία δεδομένων του Outlook όταν εργάζεστε με περισσότερα από ένα αρχεία .pst.

    Εάν θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε έναν κωδικό πρόσβασης στο αρχείο δεδομένων.

    Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να αποτελείται από 15 χαρακτήρες το μέγιστο.

    Χρησιμοποιείτε πάντοτε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης που συνδυάζουν κεφαλαία με πεζά γράμματα, αριθμούς και σύμβολα. Οι απλοί κωδικοί πρόσβασης δεν συνδυάζουν αυτά τα στοιχεία. Ισχυρός κωδικός πρόσβασης: Y6dh!et5. Απλός κωδικός πρόσβασης: House27. Οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να έχουν μήκος 8 ή περισσότερων χαρακτήρων. Μια φράση πρόσβασης που χρησιμοποιεί 14 ή περισσότερους χαρακτήρες είναι προτιμότερη.

    Είναι σημαντικό να θυμάστε τον κωδικό πρόσβασης που έχετε. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, η Microsoft δεν είναι δυνατό να τον ανακτήσει. Αποθηκεύστε τους κωδικούς πρόσβασης που σημειώνετε σε ασφαλές σημείο και μακριά από τις πληροφορίες, για τις οποίες βοηθούν την προστασία τους.

    Σημαντικό: Η Microsoft, η υπηρεσία παροχής Internet (ISP), ή ο διαχειριστής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν έχει πρόσβαση στον κωδικό πρόσβασής σας.

    Εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση αυτού του κωδικού πρόσβασης στη λίστα κωδικών, σημειώστε τον κωδικό πρόσβασης σε περίπτωση που θελήσετε να ανοίξετε το αρχείο .pst σε άλλον υπολογιστή. Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου μόνο εάν ο λογαριασμός χρήστη των Microsoft Windows που έχετε προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης και κανένας άλλος χρήστης δεν έχει πρόσβαση στο λογαριασμό σας.

   5. Στο παράθυρο διαλόγου Νέα θέση παράδοσης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις λογαριασμού, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση
Ρωτήστε την κοινότητα
Λήψη υποστήριξης
Επικοινωνία

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×