Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με τη Microsoft
Εισέλθετε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε το λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Οι παρακάτω δυνατότητες απαιτούν συγκεκριμένες άδειες χρήσης Outlook και είτε έναν λογαριασμό Microsoft Exchange Online είτε μια άδεια χρήσης Microsoft Exchange Server με άδεια χρήσης προγράμματος-πελάτη Microsoft Exchange Server (CAL):

  • Αρχειοθήκη στην ίδια θέση

  • Πολιτικές διατήρησης

  • Εφαρμογή Διαχείρισης δικαιωμάτων πληροφοριών (IRM)

  • Γραμματοκιβώτια τοποθεσίας

  • Συμβουλές πολιτικής DLP

Άδειες χρήσης του Outlook λιανικής πώλησης

Αυτές οι άδειες χρήσης είναι διαθέσιμες μέσω λιανικής αγοράς. Αν και οι εκδόσεις άδειας χρήσης λιανικής του Outlook δεν περιλαμβάνουν τον Exchange Server ή το Exchange Online, ορισμένες μπορούν να συνδεθούν με το Exchange για την ενεργοποίηση ορισμένων δυνατοτήτων.

Αρχειοθήκη στην ίδια θέση 1

Πολιτικές διατήρησης

Εφαρμογή IRM 2

Γραμματοκιβώτια τοποθεσίας 3

Συμβουλές πολιτικής DLP 4

Outlook 2021 αυτόνομο

Outlook 2021 περιλαμβάνεται στο Microsoft Office 2021 Έκδοση για οικιακή χρήση και μικρές επιχειρήσεις

Outlook 2019 μεμονωμένο

Outlook 2019 που περιλαμβάνεται στο Microsoft Office 2019 Έκδοση για οικιακή χρήση και μικρές επιχειρήσεις

Outlook 2016 αυτόνομο

Outlook 2016 που περιλαμβάνονται στο Microsoft Office Standard 2016

Outlook 2016 περιλαμβάνεται στο Microsoft Office Professional 2016

Outlook 2016 που περιλαμβάνονται στο Microsoft Office 2016 Έκδοση για οικιακή χρήση και μικρές επιχειρήσεις

Αυτόνομο Outlook 2013

Outlook 2013 που περιλαμβάνεται στο Microsoft Office Standard 2013

Outlook 2013 που περιλαμβάνεται στο Microsoft Office Professional 2013

Outlook 2013 που περιλαμβάνεται στο Microsoft Office 2013 Έκδοση για οικιακή χρήση και μικρές επιχειρήσεις

Outlook 2010, μεμονωμένο6

Outlook 2010 περιλαμβάνεται με Microsoft Office Professional Plus 20106

Outlook 2010 περιλαμβάνεται στο Microsoft Office 2010

Αυτόνομο Outlook 20075

Outlook 20075 που περιλαμβάνεται στο Microsoft Office Ultimate 20075

Πρόγραμμα παραχώρησης πολλαπλών αδειών χρήσης (volume licensing) του Outlook

Αυτές οι άδειες χρήσης είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της παραχώρησης πολλαπλών αδειών χρήσης (volume licensing). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προγράμματα παραχώρησης πολλαπλών αδειών χρήσης (Volume Licensing)της Microsoft.

Αρχειοθήκη στην ίδια θέση 1

Πολιτικές διατήρησης

Εφαρμογή IRM 2

Γραμματοκιβώτια τοποθεσίας 3

Συμβουλές πολιτικής DLP 4

Outlook LTSC 2021 περιλαμβάνεται στο Microsoft Office LTSC Standard 2021

Outlook LTSC 2021 περιλαμβάνεται στο Microsoft Office LTSC Professional Plus 2021

Outlook LTSC 2021 αυτόνομο

Outlook 2019 περιλαμβάνεται στο Microsoft Office Standard 2019

Outlook 2019 περιλαμβάνεται στο Microsoft Office Professional Plus 2019

Outlook 2019 μεμονωμένο

Outlook 2016 αυτόνομο

Outlook 2016 περιλαμβάνεται στο Microsoft Office Professional 2016

Outlook 2016 που περιλαμβάνονται στο Microsoft Office Standard 2016

Αυτόνομο Outlook 2013

Outlook 2013 που περιλαμβάνεται στο Microsoft Office Professional Plus 2013

Outlook 2013 που περιλαμβάνεται στο Microsoft Office Standard 2013

Αυτόνομο Outlook 2010

Outlook 2010 που περιλαμβάνεται στο Microsoft Office Professional Plus 2010

Outlook 2010 που περιλαμβάνεται στο Microsoft Office 20106

Αυτόνομο Outlook 20075

Outlook 2007 που περιλαμβάνεται στο Microsoft Office Professional Plus 20075

Outlook 2007 που περιλαμβάνεται στο Microsoft Office Enterprise 20075

Outlook 2007 που περιλαμβάνεται στο Microsoft Office 20075

Outlook σε συνδρομές Microsoft 365

Αυτές οι συνδρομές διατίθενται μέσω ηλεκτρονικής αγοράς και επιλεγμένων καναλιών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε Office 365 περιγραφή υπηρεσιών.

Αρχειοθήκη στην ίδια θέση 1

Πολιτικές διατήρησης

Εφαρμογή IRM 2

Γραμματοκιβώτια τοποθεσίας 3

Συμβουλές πολιτικής DLP 4

Outlook στο Εφαρμογές Microsoft 365 για μεγάλες επιχειρήσεις

Outlook στο Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E3

Outlook στο Εφαρμογές Microsoft 365 για επιχειρήσεις

Outlook στο Microsoft 365 Standard για Επιχειρήσεις

Σημείωση: Το Outlook ήταν επίσης διαθέσιμο ως μέρος του Office 365 Premium για μικρές επιχειρήσεις και μεσαίες επιχειρήσεις. Microsoft 365 Standard για Επιχειρήσεις θα αντικαταστήσουν αυτά τα προγράμματα με την πάροδο του χρόνου. Επισκεφθείτε το Κέντρο μηνυμάτων στο Κέντρο διαχείρισης Microsoft 365 για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο που αυτό σας επηρεάζει ή επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής Microsoft 365.

1 In-Place Αρχειοθέτηση και οι πολιτικές διατήρησης απαιτούν Exchange Server 2013, Αρχειοθέτηση Exchange Online (EOA), Exchange Online ή Microsoft 365. Ανατρέξτε στο Exchange Online Περιγραφή υπηρεσίας, για να βρείτε ποια ηλεκτρονικά προγράμματα περιλαμβάνουν αυτήν τη λειτουργικότητα.

2 Για την εφαρμογή IRM απαιτούνται οι υπηρεσίες διαχείρισης δικαιωμάτων της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (AD RMS). Ανατρέξτε στο Exchange Online Περιγραφή υπηρεσίας, για να βρείτε ποια ηλεκτρονικά προγράμματα περιλαμβάνουν αυτήν τη λειτουργικότητα.

3 Τα γραμματοκιβώτια τοποθεσίας απαιτούν Exchange Server 2013 + SharePoint Server 2013, Exchange Online + SharePoint Online ή Microsoft 365. Ανατρέξτε στην περιγραφή υπηρεσίας Exchange Online και στον SharePoint Online Service Description, για να βρείτε ποια ηλεκτρονικά προγράμματα περιλαμβάνουν αυτήν τη λειτουργικότητα.

4 Για Συμβουλές πολιτικής DLP απαιτείται Exchange Server 2013, Exchange Online ή Microsoft 365. Ανατρέξτε στο Exchange Online Περιγραφή υπηρεσίας, για να βρείτε ποια προγράμματα περιλαμβάνουν αυτήν τη λειτουργικότητα.

5 Οι πολιτικές αρχειοθέτησης δεν εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη Outlook 2007. Μπορούν να αναπτυχθούν ή να τροποποιηθούν μόνο από ένα διαχειριστή Exchange Server, Outlook 2007 χρήστες μπορούν να προβάλουν ή να αλλάξουν πολιτικές μόνο στο Outlook Web App (OWA) και μόνο εάν το OWA είναι ενεργοποιημένο.

Χωρίς πολιτικές, είναι δυνατές οι εξής ενέργειες:

  • Μεταφορά και απόθεση μηνυμάτων από και προς την Αρχειοθήκη στην ίδια θέση

  • Αντιγραφή και επικόλληση μηνυμάτων από και προς την Αρχειοθήκη στην ίδια θέση

  • Χρήση του μενού Μετακίνηση για τη μετακίνηση ή αντιγραφή μηνυμάτων στην Αρχειοθήκη στην ίδια θέση

  • Δημιουργία κανόνων στην πλευρά του προγράμματος-πελάτη για τη μετακίνηση ή αντιγραφή μηνυμάτων στην Αρχειοθήκη στην ίδια θέση

Οι χρήστες μπορούν να εκτελούν αναζήτηση μόνο στον επιλεγμένο φάκελο στην Αρχειοθήκη στην ίδια θέση. Επίσης, οποιαδήποτε αναζήτηση εκτελείται με χρήση της Άμεσης αναζήτησης σε ένα φάκελο στον κύριο λογαριασμό του Exchange Server — ακόμα και όταν έχει καθοριστεί η επιλογή Όλα τα στοιχεία αλληλογραφίας — δεν επιστρέφει τα στοιχεία στην Αρχειοθήκη στην ίδια θέση.

6 Οι χρήστες του Microsoft Office Standard 2010 έχουν πρόσβαση στην Αρχειοθήκη στην ίδια θέση με το Outlook Web App (OWA).

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ MICROSOFT 365 INSIDERS >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×