Αποδοχή ή απόρριψη μιας αίτησης δέσμευσης στο Project Online

Αποδοχή ή απόρριψη μιας αίτησης δέσμευσης στο Project Online

Μετά την υποβολή μιας αίτησης δέσμευσης από το διαχειριστή έργου, ο διαχειριστής πόρων θα πρέπει να εξετάσει την αίτηση στο Project Online ή στον Project Server 2016 και, στη συνέχεια, να αποφασίσει για τις σωστές ενέργειες.

Στο Κέντρο πόρων, επιλέξτε τους πόρους που διαχειρίζεστε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις επιλογές Πόροι > Αιτήσεις πόρων για να δείτε τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από τους διαχειριστές έργου.

Επιλέξτε "Αιτήσεις πόρων" στην καρτέλα "Πόροι"

Αναζητήστε αιτήσεις που έχουν επισημανθεί ως Προτεινόμενες και στη συνέχεια:

  • Αποδεχτείτε την αίτηση όπως είναι, εάν φαίνεται εντάξει.    Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την αίτηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις επιλογές Δεσμεύσεις > Αποδοχή. Αυτό επισημαίνει την αίτηση ως Δεσμευμένη και ο διαχειριστής έργου έχει έγκριση να αναθέσει στον πόρο εργασίες που ταιριάζουν με την αίτηση.

    Επιλέξτε "Αποδοχή" στην καρτέλα "Δεσμεύσεις"

  • Κάντε μερικές αλλαγές και, στη συνέχεια, αποδεχτείτε την αίτηση.    Μπορείτε να αλλάξετε οποιεσδήποτε από τις λεπτομέρειες της αίτησης, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετάθεσης του πόρου που ζητήθηκε με ένα διαφορετικό πόρο. Εάν ο διαχειριστής έργου έχει ζητήσει ένα γενικό πόρο, όπως έναν μηχανικό λογισμικού, μπορείτε να κάνετε αντιμετάθεση με ένα συγκεκριμένο πόρο, όπως ένα άτομο με αυτόν το ρόλο που είναι διαθέσιμος για την εργασία.

    Επιλέξτε "Επεξεργασία δέσμευσης" στην καρτέλα "Δεσμεύσεις"

    Στη σελίδα Αιτήσεις πόρων, μπορείτε να αλλάξετε το Όνομα πόρου, τις Δεσμευμένες μονάδες, την Δεσμευμένη έναρξη ή τη Δεσμευμένη λήξη. Αφού κάνετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στις επιλογές Δεσμεύσεις > Αποδοχή. Αυτό θα στείλει τις αλλαγές σας στο διαχειριστή έργου, ο οποίος μπορεί να επιλέξει να συμφωνήσει με την πρότασή σας ή να υποβάλει ξανά την αίτηση με πρόσθετες αλλαγές.

  • Απορρίψτε την αίτηση.    Εάν η αίτηση δεν είναι αποδεκτή και δεν μπορείτε να προτείνετε αλλαγές στο διαχειριστή έργου, μπορείτε απλώς να την απορρίψετε. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την αίτηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις επιλογές Δεσμεύσεις > Απόρριψη. Ο διαχειριστής έργου θα δει ότι η αίτηση Απορρίφθηκε και μπορεί να κάνει αλλαγές και να υποβάλει ξανά την αίτηση. Εάν πρέπει να απορρίψετε μια αίτηση, εξετάστε το ενδεχόμενο να προσθέσετε σχόλια ή συζητήστε το σκεπτικό σας με το διαχειριστή έργου, έτσι ώστε η ανάγκη για πόρους να επιλυθεί σωστά.

Τι πρέπει να αναζητήσω;

Εάν δεν είστε βέβαιοι ότι μια δέσμευση είναι αποδεκτή, μπορείτε να χρησιμοποιήστε την προβολή "Προγραμματισμός δυναμικότητας", για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τον όγκο εργασίας, τις αναθέσεις και τις δεσμεύσεις.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

×