Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Ένας από τους πιο συνηθισμένους τρόπους μετάδοσης ιών υπολογιστών είναι μέσω συνημμένων αρχείων. Για να συμβάλει στην προστασία σας και την προστασία των παραληπτών σας από τους ιούς υπολογιστών, το Outlook εμποδίζει την αποστολή και λήψη ορισμένων τύπων αρχείων (όπως τα αρχεία .exe και συγκεκριμένα αρχεία βάσεων δεδομένων) ως συνημμένα. Εάν θέλετε να στείλετε έναν από αυτούς τους τύπους αρχείων σε έναν παραλήπτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνιστάται η χρήση του OneDrive και η αποστολή μιας σύνδεσης προς το αρχείο αντί για το ίδιο το αρχείο.

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε έναν λογαριασμό του Microsoft Exchange, ο διαχειριστής του διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας μπορεί να επιτρέψει τη λήψη ορισμένων τύπων αρχείων. Για περισσότερη βοήθεια, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας.

Ασφαλής κοινή χρήση αρχείων

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για την αποστολή και λήψη ενός αποκλεισμένου αρχείου. Μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο στο cloud και να στείλετε μια σύνδεση προς το αρχείο, να χρησιμοποιήσετε ένα βοηθητικό πρόγραμμα συμπίεσης αρχείων όπως το WinZip ή ακόμη και να μετονομάσετε το αρχείο σε μια άλλη επέκταση και να πείτε στον παραλήπτη να επαναφέρει το αρχικό όνομα αφού λάβει το αρχείο.

 • Αποθήκευση του αρχείου στο cloud
  Εάν θέλετε να στείλετε ένα αρχείο που έχει αποκλειστεί από το Outlook, ο πιο απλός τρόπος για να στείλετε το αρχείο σας είναι να το αποστείλετε στο OneDrive ή σε έναν ασφαλή διακομιστή κοινόχρηστων στοιχείων δικτύου όπως το SharePoint. Στη συνέχεια, στείλτε μια σύνδεση προς το αρχείο. Εάν θέλετε να λάβετε ένα αποκλεισμένο αρχείο, ζητήστε από τον αποστολέα να αποστείλει το αρχείο στο OneDrive ή στο SharePoint και να σας στείλει μια σύνδεση. Μόλις λάβετε τη σύνδεση, μπορείτε να ανοίξετε τη θέση του αρχείου και να κάνετε λήψη του.
   

  Σημείωση: Για το OneDrive και το OneDrive για επιχειρήσεις, θα χρειαστεί να ζητήσετε από τον αποστολέα να σας στείλει μόνο μια σύνδεση προς το αρχείο αντί να επισυνάψει το αρχείο στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας το OneDrive. Για να λάβετε μια σύνδεση κοινής χρήσης στο OneDrive, επισημάνετε το αρχείο και επιλέξτε Λήψη σύνδεσης στη γραμμή μενού.

 • Χρήση βοηθητικού προγράμματος συμπίεσης αρχείων   
  Χρησιμοποιώντας ένα βοηθητικό πρόγραμμα συμπίεσης, όπως το WinZip, δημιουργείται ένα συμπιεσμένο αρχείο αρχειοθήκης με διαφορετική επέκταση ονόματος αρχείου. Το Outlook δεν αναγνωρίζει αυτές τις επεκτάσεις ονόματος αρχείου ως πιθανές απειλές. Επομένως, δεν αποκλείει το νέο συνημμένο. Διατίθενται πολλά βοηθητικά προγράμματα συμπίεσης άλλων κατασκευαστών. Μπορείτε να κάντε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε αρχείο στα Windows 7, τα Windows 8 ή τα Windows 10 και να επιλέξετε "Αποστολή σε συμπιεσμένο φάκελο (μορφή zip)". Αυτό δημιουργεί ένα αρχείο με το ίδιο όνομα με το αρχικό αρχείο, αλλά με την επέκταση .zip.

 • Μετονομασία του αρχείου   
  Μπορείτε να μετονομάσετε το αρχείο (ή να ζητήσετε από τον αποστολέα να μετονομάσει το αρχείο) για να χρησιμοποιήσετε μια επέκταση την οποία δεν αποκλείει το Outlook. Για παράδειγμα, μπορείτε να μετονομάσετε το αρχείο file.exe σε file.docx. Μόλις σταλεί (ή ληφθεί) το αρχείο που μετονομάστηκε, αποθηκεύστε το και μετονομάστε το στην αρχική του επέκταση, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

 1. Εντοπίστε το συνημμένο στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 2. Κάντε δεξί κλικ στο συνημμένο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αντιγραφή.

 3. Κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επικόλληση.

 4. Κάντε δεξί κλικ στο επικολλημένο αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Μετονομασία.

 5. Μετονομάστε το αρχείο, ώστε να χρησιμοποιείται η αρχική επέκταση ονόματος αρχείου, όπως .exe.

Τύποι αρχείων που αποκλείονται στο Outlook

Εάν χρησιμοποιείτε έναν λογαριασμό του Microsoft Exchange Server και ο διαχειριστής του Exchange Server έχει ρυθμίσει τις παραμέτρους ασφαλείας του Outlook σας, ο διαχειριστής ίσως να είναι σε θέση να σας βοηθήσει. Ζητήστε από το διαχειριστή να προσαρμόσει τις ρυθμίσεις ασφαλείας στο γραμματοκιβώτιό σας, ώστε να γίνονται δεκτά τα συνημμένα που αποκλείστηκαν από το Outlook.

Εάν δεν χρησιμοποιείτε λογαριασμό του Exchange Server, υπάρχει μια σύνθετη διαδικασία την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επιτρέψετε τη λήψη ορισμένων τύπων αρχείων. Αυτή η διαδικασία συνεπάγεται την επεξεργασία του μητρώου των Windows. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την άρση αποκλεισμού των τύπων αρχείων συνημμένων, ανατρέξτε στο άρθρο της υπηρεσίας υποστήριξης της Microsoft σχετικά με τα αποκλεισμένα συνημμένα στο Outlook.

Τύποι αρχείων που αποκλείονται στο Outlook

Επέκταση ονόματος αρχείου

Τύπος αρχείου

.ade

Επέκταση έργου της Access (Microsoft)

.adp

Έργο της Access (Microsoft)

.app

Εκτελέσιμη εφαρμογή

.application

Αρχείο διακήρυξης ανάπτυξης ClickOnce

.appref-ms

Αρχείο αναφοράς εφαρμογής ClickOnce

.asp

Ενεργή σελίδα διακομιστή

.aspx

Εκτεταμένη ενεργή σελίδα διακομιστή

.asx

Αρχείο ανακατεύθυνσης ASF

.bas

Πηγαίος κώδικας BASIC

.bat

Επεξεργασία δέσμης

.bgi

Διασύνδεση γραφικών Borland

.cab

Αρχείο αρχειοθήκης των Windows

.cer

Αρχείο πιστοποιητικού ασφαλείας Internet

.chm

Μεταγλωττισμένη Βοήθεια HTML

.cmd

Αρχείο εντολών DOS CP/M, αρχείο εντολών για Windows NT

.cnt

Εφαρμογή Help Workshop της Microsoft

.com

Εντολή

.cpl

Επέκταση του Πίνακα Ελέγχου των Windows (Microsoft)

.crt

Αρχείο πιστοποιητικού

.csh

Δέσμη ενεργειών csh

.der

Αρχείο πιστοποιητικού X509 κωδικοποίησης DER

.diagcab

Αρχείο αρχειοθήκης διαγνωστικών της Microsoft

.exe

Εκτελέσιμο αρχείο

.fxp

Μεταγλωττισμένος πηγαίος κώδικας FoxPro (Microsoft)

.gadget

Μικροεφαρμογή Windows Vista

.grp

Ομάδα προγραμμάτων της Microsoft

.hlp

Αρχείο Βοήθειας των Windows

.hpj

Έργο βοήθειας AppWizard

.hta

Εφαρμογή υπερκειμένου

.htc

Αρχείο στοιχείου HTML

.inf

Αρχείο πληροφοριών ή εγκατάστασης

.ins

Ρυθμίσεις επικοινωνιών Internet των υπηρεσιών IIS (Microsoft)

.iso

Σύστημα αρχείων οπτικού μέσου δίσκου

.isp

Ρυθμίσεις υπηρεσίας παροχής Internet των υπηρεσιών IIS (Microsoft)

.its

Σύνολο εγγράφων του Internet, μετάφραση στο Internet

.jar

Αρχειοθήκη Java

.jnlp

Πρωτόκολλο εκκίνησης δικτύου Java

.js

Πηγαίος κώδικας JavaScript

.jse

Κρυπτογραφημένο αρχείο δέσμης ενεργειών JScript

.ksh

Δέσμη ενεργειών κελύφους UNIX

.lnk

Αρχείο συντόμευσης των Windows

.mad

Συντόμευση λειτουργικής μονάδας της Access (Microsoft)

.maf

Access (Microsoft)

.mag

Συντόμευση διαγράμματος της Access (Microsoft)

.mam

Συντόμευση μακροεντολής της Access (Microsoft)

.maq

Συντόμευση ερωτήματος της Access (Microsoft)

.mar

Συντόμευση έκθεσης της Access (Microsoft)

.mas

Αποθηκευμένες διαδικασίες της Access (Microsoft)

.mat

Συντόμευση πίνακα της Access (Microsoft)

.mau

Μονάδα επισύναψης πολυμέσων

.mav

Συντόμευση προβολής της Access (Microsoft)

.maw

Σελίδα πρόσβασης δεδομένων της Access (Microsoft)

.mcf

Μορφή κοντέινερ πολυμέσων

.mda

Πρόσθετο της Access (Microsoft), ομάδα εργασίας MDA Access 2 (Microsoft)

.mdb

Εφαρμογή της Access (Microsoft), βάση δεδομένων MDB Access (Microsoft)

.mde

Αρχείο βάσης δεδομένων MDE της Access (Microsoft)

.mdt

Δεδομένα προσθέτου της Access (Microsoft)

.mdw

Πληροφορίες ομάδας εργασίας της Access (Microsoft)

.mdz

Πρότυπο οδηγού της Access (Microsoft)

.msc

Αρχείο ελέγχου συμπληρωματικού προγράμματος στην Κονσόλα διαχείρισης της Microsoft (Microsoft)

.msh

Κέλυφος Microsoft

.msh1

Κέλυφος Microsoft

.msh2

Κέλυφος Microsoft

.mshxml

Κέλυφος Microsoft

.msh1xml

Κέλυφος Microsoft

.msh2xml

Κέλυφος Microsoft

.msi

Αρχείο του Windows Installer (Microsoft)

.msp

Ενημερωμένη έκδοση του Windows Installer

.mst

Δέσμη ενεργειών μετασχηματισμού εγκατάστασης του SDK των Windows

.msu

Αρχείο Windows Update

.ops

Αρχείο ρυθμίσεων προφίλ του Office

.osd

Περιγραφή ανοικτού λογισμικού 

.pcd

Visual Test (Microsoft)

.pif

Αρχείο πληροφοριών προγράμματος των Windows (Microsoft)

.pl

Δέσμη ενεργειών Perl

.plg

Αρχείο καταγραφής δημιουργίας Developer Studio

.prf

Αρχείο συστήματος των Windows

.prg

Αρχείο προγράμματος

.printerexport

Αρχείο αντιγράφου ασφαλείας εκτυπωτή

.ps1

Windows PowerShell

.ps1xml

Windows PowerShell

.ps2

Windows PowerShell

.ps2xml

Windows PowerShell

.psc1

Windows PowerShell

.psc2

Windows PowerShell

.psd1

Windows PowerShell

.psdm1

Windows PowerShell

.pst

Αρχείο Βιβλίου διευθύνσεων του MS Exchange, Αρχείο προσωπικών φακέλων του Outlook (Microsoft)

.py

Δέσμη ενεργειών Python

.pyc

Δέσμη ενεργειών Python

.pyo

Δέσμη ενεργειών Python

.pyw

Δέσμη ενεργειών Python

.pyz

Δέσμη ενεργειών Python

.pyzw

Δέσμη ενεργειών Python

.reg

Πληροφορίες εγγραφής/Κλειδί για τα W95/98, Αρχείο δεδομένων μητρώου

.scf

Εντολή της Εξερεύνησης των Windows

.scr

Προφύλαξη οθόνης των Windows

.sct

Στοιχείο δέσμης ενεργειών των Windows, οθόνη Foxpro (Microsoft)

.shb

Συντόμευση των Windows σε έγγραφο

.shs

Αρχείο προσωρινού αντικειμένου κελύφους

.theme

Ρυθμίσεις αρχείου θέματος επιφάνειας εργασίας

.tmp

Προσωρινό αρχείο/φάκελος

.url

Θέση Internet

.vb

Αρχείο VBScript ή οποιοδήποτε αρχείο προέλευσης Visual Basic

.vbe

Κρυπτογραφημένο αρχείο δέσμης ενεργειών VBScript

.vbp

Αρχείο έργου Visual Basic

.vbs

Αρχείο δέσμης ενεργειών VBScript, δέσμη ενεργειών της Visual Basic for Applications

.vhd

Εικονικός σκληρός δίσκος

.vhdx

Εκτεταμένος εικονικός σκληρός δίσκος

.vsmacros

Έργο μακροεντολών που βασίζεται σε δυαδικά στοιχεία του Visual Studio .NET (Microsoft)

.vsw

Αρχείο χώρου εργασίας Visio (Microsoft)

.webpnp

Αρχείο εκτύπωσης Internet

.website

Καρφιτσωμένη συντόμευση τοποθεσίας από Internet Explorer

.ws

Αρχείο δέσμης ενεργειών των Windows

.wsc

Στοιχείο δέσμης ενεργειών των Windows

.wsf

Αρχείο δέσμης ενεργειών των Windows

.wsh

Αρχείο ρυθμίσεων του Windows Script Host

.xbap

Εφαρμογές προγράμματος περιήγησης

.xll

Πρόσθετο του Excel

.xnk

Συντόμευση δημόσιου φακέλου του Exchange

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×