Στο βίντεο ή το ηχητικό απόσπασμα που έχετε προσθέσει σε μια διαφάνεια του PowerPoint, μπορείτε να αποκόψετε τυχόν ανεπιθύμητο περιεχόμενο στην αρχή ή στο τέλος του αποσπάσματος ή και στα δύο.

Μπορείτε μόνο να αποκόψετε βίντεο που έχετε εισαγάγει από τον υπολογιστή σας. Αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη για τα βίντεο που έχουν εισαχθεί από το Web.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο.

1:19

Αποκοπή βίντεο

 1. Στην Κανονική προβολή, επιλέξτε το περίγραμμα βίντεο στη διαφάνεια.

  Μόλις επιλεγεί το βίντεο, στη γραμμή εργαλείων της κορδέλας εμφανίζεται μια ενότητα Εργαλεία βίντεο και έχει δύο καρτέλες: Μορφοποίηση και Αναπαραγωγή:

  Όταν επιλεγεί ένα βίντεο σε μια διαφάνεια, στην κορδέλα της γραμμής εργαλείων εμφανίζεται η ενότητα "Εργαλεία βίντεο", με δύο καρτέλες: "Μορφοποίηση" και "Αναπαραγωγή".
 2. Στην κορδέλα, στην περιοχή Εργαλεία βίντεο, στην καρτέλα Αναπαραγωγή, επιλέξτε Αποκοπή βίντεο.

 3. Για να προσδιορίσετε το σημείο στο οποίο θέλετε να αποκόψετε το απόσπασμα βίντεο, στο παράθυρο διαλόγου Αποκοπή βίντεο, πατήστε το κουμπί Αναπαραγωγή.

 4. Όταν φθάσετε στο σημείο στο οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε την αποκοπή, πατήστε το κουμπί Παύση.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά Επόμενο καρέ και Προηγούμενο καρέ για να ρυθμίσετε με ακρίβεια τη θέση ενός δείκτη.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Αποκοπή βίντεο, κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Για να αποκόψετε την αρχή του αποσπάσματος, κάντε κλικ στο σημείο έναρξης (εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα ως πράσινος δείκτης, στα αριστερά). Όταν εμφανιστεί το βέλος δύο κεφαλών, σύρετε το βέλος σε μια νέα θέση έναρξης για το βίντεο.

  • Για αποκοπή του τέλους του αποσπάσματος, κάντε κλικ στο σημείο τέλους (φαίνεται στην εικόνα παρακάτω ως κόκκινος δείκτης, στη δεξιά πλευρά). Όταν εμφανιστεί το βέλος δύο κεφαλών, σύρετε το βέλος στη νέα θέση τέλους για το βίντεο.

   Σε αυτό το παράδειγμα, το τέλος του αποσπάσματος έχει αποκοπεί, αλλάζοντας το χρόνο λήξης σε 00:17:002.

   Αποκοπή του βίντεο

Αποκοπή ενός μουσικού κομματιού ή αποσπάσματος ήχου

 1. Επιλέξτε το απόσπασμα ήχου στη διαφάνεια.

  Μόλις επιλεγεί το απόσπασμα ήχου, στη γραμμή εργαλείων της κορδέλας εμφανίζεται μια ενότητα Εργαλεία ήχου και έχει δύο καρτέλες: Μορφοποίηση και Αναπαραγωγή:

  Όταν επιλεγεί ένα απόσπασμα ήχου σε μια διαφάνεια, στην κορδέλα της γραμμής εργαλείων εμφανίζεται η ενότητα "Εργαλεία ήχου", με δύο καρτέλες: "Μορφοποίηση" και "Αναπαραγωγή".
 2. Στην περιοχή Εργαλεία ήχου, στην καρτέλα Αναπαραγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Αποκοπή ήχου.

 3. Για να προσδιορίσετε το σημείο στο οποίο θέλετε να αποκόψετε το απόσπασμα ήχου, στο πλαίσιο Αποκοπή ήχου, πατήστε το κουμπί Αναπαραγωγή.

 4. Όταν φθάσετε στο σημείο στο οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε την αποκοπή, κάντε κλικ στο κουμπί Παύση.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά Επόμενο καρέ και Προηγούμενο καρέ για να ρυθμίσετε με ακρίβεια τη θέση ενός δείκτη.

 5. Κάντε ένα ή και τα δύο από τα εξής:

  • Για αποκοπή της αρχής του αποσπάσματος, κάντε κλικ στο σημείο έναρξης (πράσινος δείκτης, στην αριστερή πλευρά). Όταν εμφανιστεί το βέλος δύο κεφαλών, σύρετέ το στη νέα θέση έναρξης για το απόσπασμα ήχου.

  • Για αποκοπή του τέλους του αποσπάσματος, κάντε κλικ στο σημείο τέλους (κόκκινος δείκτης, στη δεξιά πλευρά). Όταν εμφανιστεί το βέλος δύο κεφαλών, σύρετέ το στη νέα θέση τέλους για το απόσπασμα ήχου.

   Αποκοπή ήχου

Αποθήκευση αντιγράφου ενός αρχείου πολυμέσων που έχει αποκοπεί

Για να αποθηκεύσετε ένα ξεχωριστό αντίγραφο ενός αρχείου περικόψεων πολυμέσων για χρήση εκτός του PowerPoint, πρέπει να συμπιέσετε τα πολυμέσα και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε την εντολή "Αποθήκευση πολυμέσων ως":

 1. Επιλέξτε Αρχείο > Πληροφορίες.

 2. Επιλέξτε "Συμπίεση πολυμέσων"και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα κατάλληλο επίπεδο συμπίεσης.

  Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου "Συμπίεση πολυμέσων" και ξεκινά η διαδικασία συμπίεσης.

 3. Όταν ολοκληρωθεί η συμπίεση, επιλέξτε τα πολυμέσα διαφάνειας που έχετε αποκόψετε. Κάντε δεξί κλικ σε αυτό και επιλέξτε "Αποθήκευση πολυμέσων ως".

 4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα και μια θέση αποθήκευσης για το αρχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Αποθήκευση".

  Το αρχείο πολυμέσων αποθηκεύεται στο φάκελο που επιλέξατε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή και την αναπαραγωγή μουσικής και άλλων αποσπασμάτων ήχου, ανατρέξτε στα θέματα:

Συνδρομητής του Office 365

Σε macOS, αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο σε Microsoft 365συνδρομητές. Αν είστε συνδρομητής του Microsoft 365, βεβαιωθείτε ότι έχετε την τελευταία έκδοση του Office. Μια άλλη επιλογή είναι να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική εφαρμογή, όπως το GarageBand, για να αποκόψετε ένα αρχείο ήχου πριν το προσθέσετε σε μια παρουσίαση.

Αποκοπή βίντεο

 1. Στην Κανονική προβολή, επιλέξτε το πλαίσιο βίντεο στη διαφάνεια.

  Μόλις επιλέξετε το βίντεο, εμφανίζονται δύο επιπλέον καρτέλες στην κορδέλα γραμμής εργαλείων, με το όνομα Μορφή βίντεο και Αναπαραγωγή:

  Όταν επιλεγεί ένα βίντεο σε μια διαφάνεια, στην κορδέλα της γραμμής εργαλείων εμφανίζεται η καρτέλα "Αναπαραγωγή", η οποία σας επιτρέπει να ορίσετε τις επιλογές αναπαραγωγής βίντεο.
 2. Επιλέξτε την καρτέλα Αναπαραγωγή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποκοπή βίντεο.

 3. Για να προσδιορίσετε το σημείο στο οποίο θέλετε να αποκόψετε το απόσπασμα βίντεο, στο παράθυρο διαλόγου Αποκοπή βίντεο, πατήστε το κουμπί Αναπαραγωγή.

 4. Όταν φθάσετε στο σημείο στο οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε την αποκοπή, πατήστε το κουμπί Παύση.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά ώθησης Προώθηση εμπρός προώθησης και ώθησης προς τα εναλλακτικό κείμενο για να ρυθμίσετε με ακρίβεια τη θέση ενός δείκτη.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Αποκοπή βίντεο, κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Για να αποκόψετε την αρχή του αποσπάσματος, κάντε κλικ στο σημείο έναρξης (φαίνεται στην εικόνα παρακάτω ως μια κατακόρυφη κίτρινη λαβή, στην αριστερή πλευρά). Σύρετέ το προς τα δεξιά, σε μια νέα θέση έναρξης για το βίντεο.

  • Για να αποκόψετε το τέλος του αποσπάσματος, κάντε κλικ στο σημείο τέλους (η κατακόρυφη κίτρινη λαβή). Σύρετέ το προς τα αριστερά, όπως έχει ήδη γίνει σε αυτή την εικόνα παρακάτω, σε μια νέα θέση τέλους για το βίντεο.

   Σε αυτή την εικόνα, το τέλος του αποσπάσματος έχει αποκοπεί, αλλάζοντας τη διάρκεια του αποσπάσματος σε 00:02.449.

   Αποκοπή του βίντεο

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή και την αναπαραγωγή βίντεο, ανατρέξτε στα θέματα:

Εισαγωγή και αναπαραγωγή αρχείου βίντεο από τον υπολογιστή

Αποκοπή ενός μουσικού κομματιού ή αποσπάσματος ήχου

 1. Επιλέξτε το απόσπασμα ήχου στη διαφάνεια.

  Μόλις επιλεγεί το απόσπασμα ήχου, στη γραμμή εργαλείων της κορδέλας εμφανίζεται μια ενότητα Εργαλεία ήχου και έχει δύο καρτέλες: Μορφοποίηση και Αναπαραγωγή:

  Όταν επιλεγεί ένα απόσπασμα ήχου σε μια διαφάνεια, στην κορδέλα της γραμμής εργαλείων εμφανίζεται η καρτέλα "Αναπαραγωγή" για τη ρύθμιση των επιλογών αναπαραγωγής.
 2. Στην περιοχή Εργαλεία ήχου, στην καρτέλα Αναπαραγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Αποκοπή ήχου.

 3. Για να προσδιορίσετε το σημείο στο οποίο θέλετε να αποκόψετε το απόσπασμα ήχου, στο πλαίσιο Αποκοπή ήχου, πατήστε το κουμπί Αναπαραγωγή.

 4. Όταν φθάσετε στο σημείο στο οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε την αποκοπή, κάντε κλικ στο κουμπί Παύση.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά ώθησης Προώθηση εμπρός προώθησης και ώθησης προς τα εναλλακτικό κείμενο για να ρυθμίσετε με ακρίβεια τη θέση ενός δείκτη.

 5. Κάντε ένα ή και τα δύο από τα εξής:

  • Για να αποκόψετε την αρχή του αποσπάσματος, κάντε κλικ στο σημείο έναρξης (φαίνεται στην εικόνα παρακάτω ως μια κατακόρυφη κίτρινη λαβή, στην αριστερή πλευρά). Σύρετέ το προς τα δεξιά, σε μια νέα θέση έναρξης για το βίντεο.

  • Για να αποκόψετε το τέλος του αποσπάσματος, κάντε κλικ στο σημείο τέλους (η κατακόρυφη κίτρινη λαβή). Σύρετέ το προς τα αριστερά, όπως έχει ήδη γίνει σε αυτή την εικόνα παρακάτω, σε μια νέα θέση τέλους για το βίντεο.

   Αποκοπή ήχου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή και την αναπαραγωγή μουσικής και άλλων αποσπασμάτων ήχου, ανατρέξτε στα θέματα:

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×