Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Γενικές οδηγίες και παραδείγματα για την ταξινόμηση και το φιλτράρισμα δεδομένων κατά χρώμα

Η ταξινόμηση και το φιλτράρισμα δεδομένων κατά χρώμα είναι ένας καλός τρόπος να διευκολύνετε την ανάλυση δεδομένων και να βοηθήσετε τους χρήστες του φύλλου εργασίας σας να δουν τα σημαντικά στοιχεία και τις τάσεις δεδομένων με μια ματιά.

Φως που περνά μέσα από πρίσμα εμφανίζει 6 χρώματα σε ένα φύλλο εργασίας

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση της ταξινόμησης και του φιλτραρίσματος δεδομένων κατά χρώμα και σύνολο εικονιδίων

Αποτελεσματική χρήση χρωμάτων κατά την ανάλυση δεδομένων

Επιλογή των καλύτερων χρωμάτων για τις ανάγκες σας

Παρουσίαση μερικών παραδειγμάτων

Επισκόπηση της ταξινόμησης και του φιλτραρίσματος δεδομένων κατά χρώμα και σύνολο εικονιδίων

Η ταξινόμηση και το φιλτράρισμα δεδομένων, μαζί με τη μορφοποίηση δεδομένων υπό όρους, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ανάλυσης δεδομένων και μπορούν να σας βοηθήσουν ώστε να απαντήσετε σε ερωτήσεις όπως οι εξής:

 • Ποιος έχει πουλήσει υπηρεσίες αξίας πάνω από 50.000 € αυτό το μήνα;

 • Ποια προϊόντα παρουσιάζουν αύξηση εσόδων άνω του 10% από έτος σε έτος;

 • Ποιοι είναι οι πρωτοετείς σπουδαστές με την υψηλότερη και τη χαμηλότερη απόδοση;

 • Ποιες είναι οι εξαιρέσεις σε μια σύνοψη κερδών κατά τη διάρκεια των προηγούμενων πέντε ετών;

 • Ποια είναι η συνολική κατανομή ηλικιών των υπαλλήλων;

Ταξινομείτε τα δεδομένα για να τα οργανώνετε γρήγορα και για να βρίσκετε τα δεδομένα που θέλετε. Φιλτράρετε τα δεδομένα για να εμφανίσετε μόνο τις γραμμές που πληρούν τα κριτήρια που έχετε καθορίσει και για να αποκρύψετε τις γραμμές που δεν θέλετε να εμφανίζονται, για μία ή περισσότερες στήλες δεδομένων. Μορφοποιείτε τα δεδομένα υπό όρους για να εξερευνάτε οπτικά και να αναλύετε τα δεδομένα, να εντοπίζετε κρίσιμα ζητήματα και να αναγνωρίζετε μοτίβα και τάσεις. Μαζί, η ταξινόμηση, το φιλτράρισμα και η μορφοποίηση δεδομένων υπό όρους μπορούν να σας βοηθήσουν ώστε να πάρετε πιο αποτελεσματικές αποφάσεις με βάση τα δεδομένα σας.

Μπορείτε να ταξινομήσετε και να φιλτράρετε κελιά με βάση τη μορφοποίηση, συμπεριλαμβανομένου του χρώματος των κελιών και του χρώματος των γραμματοσειρών, ανεξάρτητα αν εφαρμόσατε τη μορφοποίηση στα κελιά με μη αυτόματο τρόπο ή υπό όρους.

Αυτή η εικόνα δείχνει φιλτράρισμα και ταξινόμηση με βάση το χρώμα ή το εικονίδιο στην Κατηγορία, M/Μ Δ% και τις στήλες Κέρδος.

Μορφοποίηση υπό όρους με χρώματα φόντου κελιών και σύνολα εικονιδίων

Μπορείτε επίσης να ταξινομήσετε και να φιλτράρετε κατά ένα σύνολο εικονιδίων που δημιουργήσατε με τη μορφοποίηση υπό όρους. Χρησιμοποιήστε ένα σύνολο εικόνων για να σχολιάσετε και να ταξινομήσετε τα δεδομένα σε τρεις έως πέντε κατηγορίες, οι οποίες διαχωρίζονται από μια οριακή τιμή. Κάθε εικονίδιο αντιπροσωπεύει μια περιοχή τιμών. Για παράδειγμα, στον επόμενο πίνακα συνόλων εικονιδίων, στο σύνολο εικονιδίων 3 Βέλη, το πράσινο βέλος με κατεύθυνση προς τα επάνω αντιπροσωπεύει τις υψηλότερες τιμές, το κίτρινο πλάγιο βέλος αντιπροσωπεύει τις μεσαίες τιμές και το κόκκινο βέλος με κατεύθυνση προς τα κάτω αντιπροσωπεύει τις μικρότερες τιμές.

Πίνακας συνόλων εικονιδίων

Πίνακας συνόλων εικονιδίων

Μπορείτε να μορφοποιήσετε τα κελιά χρησιμοποιώντας μια κλίμακα δύο χρωμάτων, μια κλίμακα τριών χρωμάτων, γραμμές δεδομένων και σύνολα εικονιδίων, να μορφοποιήσετε κελιά που περιέχουν συγκεκριμένες τιμές κειμένου, αριθμητικές, ημερομηνίας ή χρόνου, τιμές με αύξουσα ή φθίνουσα ταξινόμηση, πάνω ή κάτω από τον μέσο όρο, μοναδικές ή διπλότυπες τιμές και να δημιουργήσετε πολλούς κανόνες, καθώς και να διαχειριστείτε κανόνες με μεγαλύτερη ευκολία.

Αρχή της σελίδας

Αποτελεσματική χρήση χρωμάτων κατά την ανάλυση δεδομένων

Τα χρώματα αρέσουν σχεδόν σε όλους. Η αποτελεσματική χρήση χρώματος σε έγγραφα μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την εμφάνιση και την ευκολία ανάγνωσης. Η σωστή χρήση χρώματος και εικονιδίων στις αναφορές του Excel βελτιώνει τη λήψη αποφάσεων καθώς εστιάζει την προσοχή του χρήστη σε σημαντικές πληροφορίες και τον βοηθά να κατανοήσει οπτικά τα αποτελέσματα. Η σωστή χρήση των χρωμάτων μπορεί να παρέχει μια θετική αίσθηση από την αρχή. Από την άλλη πλευρά, η λανθασμένη χρήση χρώματος μπορεί να αποπροσανατολίσει τους χρήστες και να κουράσει, εάν χρησιμοποιείται υπερβολικά. Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν γενικές οδηγίες ώστε να χρησιμοποιείτε κατάλληλα τα χρώματα και να αποφύγετε τη λανθασμένη χρήση τους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα θέματα εγγράφων      Με το Excel, μπορείτε εύκολα να δημιουργείτε ομοιόμορφα θέματα και να προσθέτετε προσαρμοσμένα στυλ και εφέ. Η γνώση που πρέπει να έχετε για τον αποτελεσματικό συνδυασμό των χρωμάτων έχει συμπεριληφθεί ήδη με τη χρήση προκαθορισμένων θεμάτων εγγράφων που χρησιμοποιούν ελκυστικούς συνδυασμούς χρωμάτων. Μπορείτε γρήγορα και εύκολα να μορφοποιήσετε ένα ολόκληρο έγγραφο για να του δώσετε μια επαγγελματική και μοντέρνα εμφάνιση εφαρμόζοντας ένα θέμα εγγράφου. Ένα θέμα εγγράφου είναι ένα σύνολο επιλογών μορφοποίησης που περιλαμβάνουν ένα σύνολο χρωμάτων θέματος, ένα σύνολο γραμματοσειρών θέματος (συμπεριλαμβανομένων των γραμματοσειρών επικεφαλίδας και κυρίως κειμένου) και ένα σύνολο εφέ θέματος (συμπεριλαμβανομένων εφέ γραμμών και γεμίσματος).

Χρήση βασικών χρωμάτων και περιορισμός του αριθμού χρωμάτων

Όταν ταξινομείτε και φιλτράρετε κατά χρώμα, μπορείτε να επιλέξετε χρώματα που προτιμάτε και τα αποτελέσματα ενδέχεται να σας αρέσουν. Αλλά, μια κρίσιμη ερώτηση που πρέπει να κάνετε είναι η εξής: "Οι χρήστες σας προτιμούν και βλέπουν τα ίδια χρώματα;" Ο υπολογιστής σας είναι σε θέση να εμφανίσει 16.777.216 χρώματα στην κατάσταση χρώματος 24 bit. Ωστόσο, οι περισσότεροι χρήστες μπορούν να διακρίνουν ελάχιστα από αυτά τα χρώματα. Επιπλέον, η ποιότητα του χρώματος είναι διαφορετική σε κάθε υπολογιστή. Ο φωτισμός δωματίου, η ποιότητα χαρτιού, η ανάλυση οθόνης και εκτυπωτή και οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης μπορεί να διαφέρουν. Έως και το 10% του πληθυσμού έχει δυσκολία στο διαχωρισμό ορισμένων χρωμάτων. Αυτές είναι σημαντικές μεταβλητές τις οποίες δεν μπορείτε να ελέγξετε.

Ωστόσο, μπορείτε να ελέγξετε άλλους παράγοντες, όπως την επιλογή χρώματος, τον αριθμό των χρωμάτων και το φόντο για το φύλλο εργασίας ή τα κελιά. Κάνοντας σωστές επιλογές που βασίζονται σε θεμελιώδη έρευνα, τα χρώματα θα μεταδίδουν το σωστό μήνυμα και θα βοηθούν στη σωστή ερμηνεία των δεδομένων σας. Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε τα χρώματα με εικονίδια και υπομνήματα, ώστε οι χρήστες να καταλαβαίνουν τι εννοείτε.

Σκεφτείτε τη σωστή αντίθεση των χρωμάτων και το φόντο

Γενικά, χρησιμοποιήστε χρώματα με υψηλό κορεσμό χρώματος, όπως ανοιχτό κίτρινο, μεσαίο πράσινο ή σκούρο κόκκινο. Βεβαιωθείτε ότι η αντίθεση είναι υψηλή μεταξύ του φόντου και του προσκηνίου. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε λευκό ή γκρι φόντο φύλλου εργασίας με τα χρώματα κελιών ή λευκό ή γκρι χρώμα κελιών με χρώμα γραμματοσειράς. Εάν χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ένα χρώμα φόντου ή εικόνα, κάντε το χρώμα ή την εικόνα όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά ώστε το χρώμα του κελιού ή της γραμματοσειράς να μην χάνεται. Εάν βασίζεστε μόνο στο χρώμα γραμματοσειράς, σκεφτείτε να αυξήσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς ή να ρυθμίσετε έντονη γραφή της γραμματοσειράς. Όσο μεγαλύτερη είναι η γραμματοσειρά, τόσο πιο εύκολο είναι για το χρήστη να δει ή να διακρίνει το χρώμα. Εάν χρειάζεται, ρυθμίστε ή αναιρέστε τις σκιάσεις σε γραμμές ή στήλες, επειδή το χρώμα της σκίασης μπορεί να αναμιχθεί με το χρώμα του κελιού ή της γραμματοσειράς. Όλα αυτά τα στοιχεία θα βοηθήσουν τους χρήστες να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν σωστά τα χρώματα.

Αποφύγετε τη χρήση συνδυασμών χρωμάτων που μπορεί να μειώσουν την ορατότητα των χρωμάτων ή να μπερδέψουν το χρήστη. Δεν θέλετε να δημιουργήσετε κάποιο περίεργο έργο τέχνης ή οπτική ψευδαίσθηση. Εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε περίγραμμα κελιού για να ξεχωρίσετε τα προβληματικά χρώματα, όπως το κόκκινο ή το πράσινο, εάν χρειαστεί, για να μην έχετε τα χρώματα το ένα δίπλα στο άλλο. Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικά χρώματα ή χρώματα με αντίθεση για να ενισχύσετε το κοντράστ και αποφύγετε τη χρήση παρόμοιων χρωμάτων. Θα ήταν χρήσιμο εάν γνωρίζατε τον τροχό των βασικών χρωμάτων, καθώς και πώς μπορείτε να καθορίσετε τα παρόμοια χρώματα, τα χρώματα αντίθεσης και τα συμπληρωματικά χρώματα.

Ο τροχός των βασικών χρωμάτων

1. Παρόμοιο χρώμα είναι εκείνο που βρίσκεται δίπλα σε άλλο χρώμα στον τροχό των χρωμάτων (για παράδειγμα, το μοβ και το πορτοκαλί είναι παρόμοια χρώματα με το κόκκινο).

2. Χρώμα αντίθεσης είναι εκείνο που βρίσκεται τρία χρώματα πιο πέρα από το χρώμα (για παράδειγμα, το μπλε και το πράσινο είναι χρώματα αντίθεσης του κόκκινου).

3. Συμπληρωματικά χρώματα είναι όσα βρίσκονται απέναντι στον τροχό των χρωμάτων (για παράδειγμα, το μπλε-πράσινο είναι συμπληρωματικό χρώμα του κόκκινου).

Εάν έχετε χρόνο, δοκιμάστε τα χρώματα που επιλέξατε, ζητήστε τη γνώμη των συναδέλφων σας, δοκιμάστε τα σε διαφορετικές συνθήκες φωτισμού και πειραματιστείτε με διαφορετικές ρυθμίσεις της οθόνης υπολογιστή και του εκτυπωτή.

Συμβουλή: Εάν εκτυπώνετε το έγγραφο έγχρωμα, ελέγξτε το χρώμα και τη γραμματοσειρά του κελιού για ευκολία ανάγνωσης. Εάν το χρώμα του κελιού είναι πολύ σκούρο, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε λευκή γραμματοσειρά που βελτιώνει την ευκολία ανάγνωσης.

Αρχή της σελίδας

Επιλογή των καλύτερων χρωμάτων για τις ανάγκες σας

Χρειάζεστε μια γρήγορη σύνοψη; Χρησιμοποιήστε κόκκινο, κίτρινο, πράσινο ή μπλε, με λευκό ή γκρι φόντο.

Αντιστοιχίστε μια σημασία στα χρώματα που επιλέγετε με βάση το κοινό και το σκοπό. Εάν είναι απαραίτητο, συμπεριλάβετε ένα υπόμνημα για να διευκρινίσετε τη σημασία κάθε χρώματος. Οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να ξεχωρίσουν με ευκολία επτά με δέκα χρώματα στο ίδιο φύλλο εργασίας. Είναι δυνατή η διάκριση μέχρι 50 χρωμάτων αλλά χρειάζεται ειδική εκπαίδευση και είναι εκτός του θέματος αυτού του άρθρου.

Τα πρώτα 10 χρώματα

Όταν ταξινομείτε και φιλτράρετε δεδομένα κατά χρώμα, χρησιμοποιήστε τον επόμενο πίνακα για να αποφασίσετε ποια χρώματα να επιλέξετε. Αυτά τα χρώματα παρέχουν τη μεγαλύτερη αντίθεση και γενικά διακρίνονται πιο εύκολα.

Πίνακας με επιλογές χρωμάτων

Μπορείτε να εφαρμόσετε εύκολα αυτά τα χρώματα στα κελιά και τις γραμματοσειρές χρησιμοποιώντας τα κουμπιά Χρώμα γεμίσματος ή Χρώμα γραμματοσειράς στην ομάδα Γραμματοσειρά από την Κεντρική καρτέλα.

Τα βασικά χρώματα

Χρήση χρωμάτων που μεταφέρουν το μήνυμα με φυσικό τρόπο

Όταν διαβάζετε οικονομικά δεδομένα, οι αριθμοί είναι κόκκινοι (αρνητικοί) ή μαύροι (θετικοί). Το κόκκινο μεταδίδει μια σημασία επειδή είναι μια αποδεκτή σύμβαση. Εάν θέλετε να επισημάνετε τους αρνητικούς αριθμούς, τότε το κόκκινο είναι η καλύτερη επιλογή. Ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων που έχετε, ίσως μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένα χρώματα επειδή μεταφέρουν ένα νόημα στο κοινό ή ενδεχομένως επειδή υπάρχει ένα αποδεκτό πρότυπο για τη σημασία τους. Για παράδειγμα:

 • Εάν τα δεδομένα αφορούν τις ενδείξεις θερμοκρασίας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε θερμά χρώματα (κόκκινο, κίτρινο και πορτοκαλί) για να δηλώσουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες και τα ψυχρά χρώματα (πράσινο, μπλε και μοβ) για να δηλώσουμε τις ψυχρότερες θερμοκρασίες.

 • Εάν τα δεδομένα είναι τοπογραφικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το μπλε για το νερό, το πράσινο για τη βλάστηση, το καφέ για την έρημο και τα βουνά και το λευκό για τον πάγο και το χιόνι.

 • Εάν τα δεδομένα αφορούν την κυκλοφορία και την ασφάλεια, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το κόκκινο για διακοπή ή στάση της κυκλοφορίας, το πορτοκαλί για κίνδυνο μηχανημάτων, το κίτρινο για προσοχή, το πράσινο για ασφάλεια και το μπλε για γενικές πληροφορίες.

 • Εάν τα δεδομένα σας αφορούν ηλεκτρικές αντιστάσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τυπική χρωματική κωδικοποίηση με μαύρο, καφέ, κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, μπλε, μοβ, γκρι και λευκό.

Αρχή της σελίδας

Παρουσίαση μερικών παραδειγμάτων

Ας υποθέσουμε ότι έχετε ετοιμάσει ένα σύνολο αναφορών για τις περιγραφές προϊόντων, τις τιμές και τα επίπεδα αποθέματος. Οι επόμενες ενότητες παρουσιάζουν ερωτήσεις που τίθενται συνήθως για τα δεδομένα αυτά και πώς μπορείτε να απαντήσετε σε κάθε ερώτηση χρησιμοποιώντας χρώματα και σύνολα εικονιδίων.

Δείγμα δεδομένων

Στα παραδείγματα χρησιμοποιείται το παρακάτω δείγμα δεδομένων.

Δείγμα δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε παραδείγματα

Για να αντιγράψετε τα δεδομένα σε ένα κενό βιβλίο εργασίας, κάντε τα εξής:

Πώς μπορείτε να αποθηκεύσετε το δείγμα δεδομένων ως αρχείο .xlsx

 1. Ξεκινήστε το Σημειωματάριο της Microsoft.

 2. Επιλέξτε το δείγμα κειμένου και, στη συνέχεια, αντιγράψτε και επικολλήστε το δείγμα κειμένου στο Σημειωματάριο.

 3. Αποθηκεύστε το αρχείο με ένα όνομα αρχείου και επέκταση αρχείου, όπως Products.csv.

 4. Κλείστε το Σημειωματάριο.

 5. Κάντε εκκίνηση του Excel.

 6. Ανοίξτε το αρχείο που αποθηκεύσατε από το Notepad.

 7. Αποθηκεύστε το αρχείο ως αρχείο .xlsx.

Δείγμα δεδομένων

Category,Product Name,Cost,Price,Markup,Reorder At,Amount,Quantity Per Unit,Reorder?
Dried Fruit/Nuts,Almonds,$7.50,$10.00,"=(D2-C2)/C2",5,7,5 kg pkg.,"=IF(G2<=F2,""Yes"",""No"")"
Canned Fruit,Apricot,$1.00,$1.20,"=(D3-C3)/C3",10,82,14.5 OZ,"=IF(G3<=F3,""Yes"",""No"")"
Beverages,Beer,$10.50,$14.00,"=(D4-C4)/C4",15,11,24 - 12 oz bottles,"=IF(G4<=F4,""Yes"",""No"")"
Jams/Preserves,Boysenberry,$18.75,$25.00,"=(D5-C5)/C5",25,28,12 - 8 oz jars,"=IF(G5<=F5,""Yes"",""No"")"
Condiments,Cajun,$16.50,$22.00,"=(D6-C6)/C6",10,10,48 - 6 oz jars,"=IF(G6<=F6,""Yes"",""No"")"
Baked Goods,Cake Mix,$10.50,$15.99,"=(D7-C7)/C7",10,23,4 boxes,"=IF(G7<=F7,""Yes"",""No"")"
Canned Fruit,Cherry Pie Filling,$1.00,$2.00,"=(D8-C8)/C8",10,37,15.25 OZ,"=IF(G8<=F8,""Yes"",""No"")"
Soups,Chicken Soup,$1.00,$1.95,"=(D9-C9)/C9",100,123,,"=IF(G9<=F9,""Yes"",""No"")"
Baked Goods,Chocolate Mix,$6.90,$9.20,"=(D10-C10)/C10",5,18,10 boxes x 12 pieces,"=IF(G10<=F10,""Yes"",""No"")"
Soups,Clam Chowder,$7.24,$9.65,"=(D11-C11)/C11",10,15,12 - 12 oz cans,"=IF(G11<=F11,""Yes"",""No"")"
Beverages,Coffee,$34.50,$46.00,"=(D12-C12)/C12",25,56,16 - 500 g tins,"=IF(G12<=F12,""Yes"",""No"")"
Canned Meat,Crab Meat,$13.80,$18.40,"=(D13-C13)/C13",30,23,24 - 4 oz tins,"=IF(G13<=F13,""Yes"",""No"")"
Sauces,Curry Sauce,$30.00,$40.00,"=(D14-C14)/C14",10,15,12 - 12 oz jars,"=IF(G14<=F14,""Yes"",""No"")"
Pasta,Gnocchi,$28.50,$38.00,"=(D15-C15)/C15",30,38,24 - 250 g pkgs.,"=IF(G15<=F15,""Yes"",""No"")"
Cereal,Granola,$2.00,$4.00,"=(D16-C16)/C16",20,49,,"=IF(G16<=F16,""Yes"",""No"")"
Beverages,Green Tea,$2.00,$2.99,"=(D17-C17)/C17",100,145,20 bags per box,"=IF(G17<=F17,""Yes"",""No"")"
Cereal,Hot Cereal,$3.00,$5.00,"=(D18-C18)/C18",50,68,,"=IF(G18<=F18,""Yes"",""No"")"
Jams/Preserves,Marmalade,$60.75,$81.00,"=(D19-C19)/C19",10,13,30 gift boxes,"=IF(G19<=F19,""Yes"",""No"")"
Dairy,Mozzarella,$26.10,$34.80,"=(D20-C20)/C20",10,82,24 - 200 g pkgs.,"=IF(G20<=F20,""Yes"",""No"")"
Condiments,Mustard,$9.75,$13.00,"=(D21-C21)/C21",15,23,12 boxes,"=IF(G21<=F21,""Yes"",""No"")"
Canned Fruit,Pears,$1.00,$1.30,"=(D22-C22)/C22",10,25,15.25 OZ,"=IF(G22<=F22,""Yes"",""No"")"
Pasta, Ravioli,$14.63,$19.50,"=(D23-C23)/C23",20,27,24 - 250 g pkgs.,"=IF(G23<=F23,""Yes"",""No"")"
Canned Meat,Smoked Salmon,$2.00,$4.00,"=(D24-C24)/C24",30,35,5 oz,"=IF(G24<=F24,""Yes"",""No"")"
Sauces,Tomato Sauce,$12.75,$17.00,"=(D25-C25)/C25",20,19,24 - 8 oz jars,"=IF(G25<=F25,""Yes"",""No"")"
Dried Fruit/Nuts,Walnuts,$17.44,$23.25,"=(D26-C26)/C26",10,34,40 - 100 g pkgs.,"=IF(G26<=F26,""Yes"",""No"")"

Ποιοι είναι οι διάφοροι τύποι συσκευασίας προϊόντων;

Πρόβλημα

Θέλετε να βρείτε τους διάφορους τύπους συσκευασίας για τα προϊόντα σας, αλλά δεν υπάρχει καμία στήλη "Συσκευασία". Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη στήλη "Ποσότητα ανά μονάδα" για να χρωματίσετε με μη αυτόματο τρόπο κάθε κελί και έπειτα να ταξινομήσετε κατά χρώμα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα υπόμνημα για να διευκρινίσετε στους χρήστες τη σημασία κάθε χρώματος.

Αποτελέσματα

Παράδειγμα αποτελεσμάτων για το πρόβλημα διαφορετικών τύπων συσκευασίας προϊόντων

Λύση

 1. Για να χρωματίσετε με μη αυτόματο τρόπο κάθε κελί σύμφωνα με τον συνδυασμό χρωμάτων στον προηγούμενο πίνακα, κάντε κλικ σε κάθε κελί και έπειτα εφαρμόστε κάθε χρώμα χρησιμοποιώντας το κουμπί Χρώμα γεμίσματος στην ομάδα Γραμματοσειρά από την Κεντρική καρτέλα.

  Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε το κουμπί Πινέλο μορφοποίησης στην ομάδα Πρόχειρο από την Κεντρική καρτέλα για να εφαρμόσετε γρήγορα ένα επιλεγμένο χρώμα σε άλλο κελί.

 2. Κάντε κλικ σε ένα κελί από τη στήλη Ποσότητα ανά μονάδα και στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Ομάδα επεξεργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Ταξινόμηση και φιλτράρισμα και κατόπιν στην επιλογή Προσαρμοσμένη ταξινόμηση.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ταξινόμηση, επιλέξτε Ποσότητα ανά μονάδα στην περιοχή Στήλη, επιλέξτε Χρώμα κελιού στην περιοχή Ταξινόμηση με βάση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή επιπέδου.

 4. Στην περιοχή Διάταξη, στην πρώτη γραμμή, επιλέξτε το κόκκινο χρώμα, στη δεύτερη γραμμή επιλέξτε το μπλε χρώμα και στην τρίτη γραμμή επιλέξτε το κίτρινο χρώμα.

  Εάν κάποιο κελί δεν περιέχει κανένα από αυτά τα χρώματα, όπως τα κελιά με λευκό χρώμα, αυτές οι γραμμές παραμένουν στη θέση τους.

  Σημείωση: Τα χρώματα που αναφέρονται είναι τα διαθέσιμα χρώματα στη στήλη. Δεν υπάρχει προεπιλεγμένη σειρά ταξινόμησης χρωμάτων και δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια σειρά ταξινόμησης χρησιμοποιώντας μια προσαρμοσμένη λίστα.

 5. Προσθέστε ένα υπόμνημα χρησιμοποιώντας κελιά στο πλάι της αναφοράς και χρησιμοποιώντας τον παρακάτω πίνακα ως οδηγό.

Υπόμνημα:

Κόκκινο

Πακέτα και κουτιά

Μπλε

Κονσέρβες και μεταλλικά δοχεία

Πράσινο

Βαζάκια και μπουκάλια

Λευκό

(Απροσδιόριστο)

Ποια προϊόντα έχουν περιθώριο κέρδους πάνω από 67% ή κάτω από 34%;

Πρόβλημα

Θέλετε να δείτε γρήγορα τις υψηλότερες και χαμηλότερες τιμές κέρδους στην κορυφή της αναφοράς.

Αποτελέσματα

Παράδειγμα αποτελεσμάτων για το πρόβλημα των περιθωρίων κέρδους προϊόντων

Λύση

 1. Επιλέξτε τα κελιά E2:E26 και από την Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο Μορφοποίηση υπό όρους, επιλέξτε Σύνολο εικονιδίων και επιλέξτε το σύνολο εικονιδίων 3 βέλη (έγχρωμα).

 2. Κάντε δεξί κλικ σε ένα κελί από τη στήλη Σήμανση, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Ταξινόμηση και κατόπιν επιλέξτε Προσαρμοσμένη ταξινόμηση.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ταξινόμηση, επιλέξτε Σήμανση στην περιοχή Στήλη, επιλέξτε Εικονίδιο κελιού στην περιοχή Ταξινόμηση με βάση και κατόπιν επιλέξτε Αντιγραφή επιπέδου.

 4. Στην περιοχή Διάταξη, στην πρώτη γραμμή, επιλέξτε το πράσινο βέλος με κατεύθυνση προς τα επάνω και στη δεύτερη γραμμή επιλέξτε το κόκκινο βέλος με κατεύθυνση προς τα κάτω.

Ποια προϊόντα πρέπει να παραγγελθούν ξανά αμέσως;

Πρόβλημα

Θέλετε να δημιουργήσετε γρήγορα μια αναφορά με τα προϊόντα που πρέπει να παραγγελθούν άμεσα και έπειτα να στείλετε την αναφορά στο προσωπικό σας.

Αποτελέσματα

Παραδείγματα αποτελεσμάτων για το πρόβλημα νέας παραγγελίας προϊόντων

Λύση

 1. Επιλέξτε τα κελιά I2:I26 και από την Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο Μορφοποίηση υπό όρους, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Κανόνες επισήμανσης κελιών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ίσο με.

 2. Πληκτρολογήστε Ναι στο πρώτο πλαίσιο και έπειτα επιλέξτε Ανοιχτό κόκκινο γέμισμα με σκούρο κόκκινο κείμενο από το δεύτερο πλαίσιο.

 3. Κάντε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε μορφοποιημένο κελί στη στήλη, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Φίλτρο και έπειτα επιλέξτε Φιλτράρισμα κατά το χρώμα του επιλεγμένου κελιού.

  Συμβουλή: Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το κουμπί Φίλτρο στην επικεφαλίδα της στήλης για να δείτε πώς έχει φιλτραριστεί η στήλη.

Ποια προϊόντα έχουν τις υψηλότερες και χαμηλότερες τιμές και κόστος;

Πρόβλημα

Θέλετε να δείτε τις υψηλότερες και χαμηλότερες τιμές και κόστος ομαδοποιημένα στην κορυφή της αναφοράς.

Αποτελέσματα

Παραδείγματα αποτελεσμάτων για το πρόβλημα των τιμών και του κόστους προϊόντων

Λύση

 1. Για τα κελιά C2:C26 και D2:D26, κάντε τα εξής:

  • Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο Μορφοποίηση υπό όρους, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο στοιχείο Κανόνες επάνω/κάτω και κατόπιν επιλέξτε Τα 10 πρώτα στοιχεία.

  • Πληκτρολογήστε 1 στο πρώτο πλαίσιο και έπειτα επιλέξτε Κίτρινο γέμισμα με σκούρο κίτρινο κείμενο από το δεύτερο πλαίσιο.

  • Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο Μορφοποίηση υπό όρους, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο στοιχείο Κανόνες επάνω/κάτω και κατόπιν επιλέξτε Τα 10 τελευταία στοιχεία.

  • Πληκτρολογήστε 1 στο πρώτο πλαίσιο και έπειτα επιλέξτε Πράσινο γέμισμα με σκούρο πράσινο κείμενο από το δεύτερο πλαίσιο.

 2. Για τις στήλες "Κόστος" και "Τιμή", κάντε τα εξής:

  • Κάντε δεξί κλικ στη χαμηλότερη τιμή, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ταξινόμηση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ταξινόμηση κατά το χρώμα του επιλεγμένου κελιού.

  • Κάντε δεξί κλικ στην υψηλότερη τιμή, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ταξινόμηση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ταξινόμηση κατά το χρώμα του επιλεγμένου κελιού.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×