Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.
Γιατί έπαψα να λαμβάνω ειδοποιήσεις από το GroupMe;

Εάν δεν λαμβάνετε τις GroupMe ειδοποιήσεις σας, υπάρχουν μερικά σημεία για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις σας.

Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων για όλες τις συνομιλίες:

 1. Στο GroupMe επιλέξτε την εικόνα προφίλ, επιλέξτε Επαφές Κουμπί "Επαφές" στο GroupMe.

 2. Πατήστε Ρυθμίσεις  Κουμπί "Ρυθμίσεις" στο GroupMe.

 3. Στην ενότητα Ειδοποιήσεις :

  • Πατήστε Ήχος ομαδικού μηνύματος, στη συνέχεια βεβαιωθείτε ότι το ρυθμιστικό Εμφάνιση ειδοποιήσεων είναι ενεργοποιημένο.

  • Πατήστε Ήχος άμεσου μηνύματος, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι το ρυθμιστικό Εμφάνιση ειδοποιήσεων είναι ενεργοποιημένο.

 4. Στην περιοχή Ειδοποιήσεις, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Απενεργοποίηση όλων των ειδοποιήσεων. Εάν οι ειδοποιήσεις σας είναι σε σίγαση, πατήστε Απενεργοποίηση όλων των ειδοποιήσεων και επιλέξτε Εκ νέου ενεργοποίηση ειδοποιήσεων για να ενεργοποιήσετε ξανά τις ειδοποιήσεις.

 5. Επιλέξτε πρόσθετες προτιμήσεις ειδοποιήσεων από τις επιλογές.

Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων σε μια συγκεκριμένη ομαδική συνομιλία:

 1. Μεταβείτε στην ομαδική συνομιλία που θέλετε να ελέγξετε.

 2. Πατήστε το μενού Περισσότερες επιλογές Κουμπί "Περισσότερες επιλογές" πάνω από τη συνομιλία.

 3. Βεβαιωθείτε ότι η Σίγαση είναι Απενεργοποιημένη. Εάν οι ειδοποιήσεις είναι σε σίγαση, τότε δεν θα λάβετε καμία ειδοποίηση για αυτήν τη συνομιλία μέχρι να πατήσετε Διακοπή σίγασης.

Ρυθμίσεις κινητής συσκευής:

 1. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας και, στη συνέχεια μεταβείτε στη λίστα με τις εφαρμογές σας.

 2. Επιλέξτε GroupMe από τη λίστα εφαρμογών.

 3. Πατήστε Ειδοποιήσεις ή Ειδοποιήσεις εφαρμογών και ορίστε τις προτιμήσεις ειδοποιήσεων από τις επιλογές.

Σημείωση: Οι ρυθμίσεις ειδοποιήσεων της συσκευής σας είναι πάντα κύριες. Αν έχετε απενεργοποιήσει τις ειδοποιήσεις σε μια συσκευή, δεν θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις, ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις σας σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή.

Αν δεν λαμβάνετε ειδοποιήσεις, δοκιμάστε να τις απενεργοποιήσετε και να τις ενεργοποιήσετε ξανά. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τις ειδοποιήσεις στις ρυθμίσεις της κινητής συσκευήςσας. Επιπλέον, υπάρχουν μερικά άλλα σημεία για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις σας στο GroupMe.

Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων για όλες τις συνομιλίες:

 1. Στο GroupMe επιλέξτε την εικόνα προφίλ, επιλέξτε Επαφές Κουμπί "Επαφές" στο GroupMe.

 2. Πατήστε Ρυθμίσεις  Κουμπί "Ρυθμίσεις" στο GroupMe.

 3. Στην ενότητα Ειδοποιήσεις , εάν οι ειδοποιήσεις έχουν τεθεί σε παύση, θα εμφανίζεται μια ώρα κατά την οποία θα επανέλθουν. Μπορείτε να πατήσετε Συνέχιση τώρα για να αρχίσετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ξανά.

Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων σε μια συγκεκριμένη ομαδική συνομιλία:

 1. Μεταβείτε στην ομαδική συνομιλία που θέλετε να ελέγξετε. 

  Συμβουλή: Στο iPad, εάν δεν έχετε τη λίστα συνομιλιών στο πλάι, πατήστε Συνομιλία στο επάνω μέρος της οθόνης.

 2. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις της ομάδας:

  • Στο iPhone, πατήστε το avatar της ομάδας (εικόνα προφίλ) από το επάνω μέρος της συνομιλίας. 

  • Στην iPad, πατήστε Ρυθμίσεις Κουμπί "Ρυθμίσεις" στο GroupMe από το επάνω μέρος της ομαδικής συνομιλίας.

 3. Βεβαιωθείτε ότι η Σίγαση είναι Απενεργοποιημένη. Εάν οι ειδοποιήσεις είναι σε σίγαση, τότε δεν θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις για αυτήν τη συνομιλία μέχρι να επιλέξετε Απενεργοποίηση Σίγασης.

Ρυθμίσεις κινητής συσκευής:

 1. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις της συσκευής σας, κάντε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε GroupMe.

 2. Πατήστε Ειδοποιήσεις και βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Να επιτρέπονται οι ειδοποιήσεις είναι ενεργοποιημένη.

 3. Επιλέξτε πρόσθετες προτιμήσεις ειδοποιήσεων από τις επιλογές.

Σημείωση: Οι ρυθμίσεις ειδοποιήσεων της συσκευής σας είναι πάντα κύριες. Αν έχετε απενεργοποιήσει τις ειδοποιήσεις σε μια συσκευή, δεν θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις, ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις σας σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή.

Εάν δεν λαμβάνετε τις GroupMe ειδοποιήσεις σας, υπάρχουν ορισμένα σημεία για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις σας στο GroupMe.

Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων για όλες τις συνομιλίες:

 1. Στο GroupMe, επιλέξτε Ρυθμίσεις Κουμπί "Ρυθμίσεις".

 2. Κάτω Ειδοποιήσεις στο Ειδοποιήσεις για όλες τις συνομιλίες πεδίο, βεβαιωθείτε ότι οι ειδοποιήσεις για τις συνομιλίες σας Ενεργοποιημένες.

Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων σε μια συγκεκριμένη ομαδική συνομιλία:

 1. Μεταβείτε στην ομαδική συνομιλία που θέλετε να ελέγξετε.

 2. Επιλέξτε της ομάδας το avatar (εικόνα προφίλ) πάνω από τη συνομιλία.

 3. Επιλέξτε Ρυθμίσεις Κουμπί "Ρυθμίσεις".

 4. Στην περιοχή Ειδοποιήσεις, βεβαιωθείτε ότι η Σίγαση είναι Απενεργοποιημένη. Εάν οι ειδοποιήσεις είναι σε σίγαση, τότε δεν θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις για αυτήν τη συνομιλία μέχρι να επιλέξετε Απενεργοποίηση Σίγασης.

Σημείωση: Οι ρυθμίσεις ειδοποιήσεων της συσκευής σας είναι πάντα κύριες. Αν έχετε απενεργοποιήσει τις ειδοποιήσεις σε μια συσκευή, δεν θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις, ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις σας σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή.

Εάν δεν λαμβάνετε τις GroupMe ειδοποιήσεις σας, υπάρχουν ορισμένα σημεία για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις σας στο GroupMe.

Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων για όλες τις συνομιλίες:

 1. Στο GroupMe, επιλέξτε Ρυθμίσεις Κουμπί "Ρυθμίσεις".

 2. Στην ενότητα Ειδοποιήσεις , επαληθεύστε τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων.

Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων σε μια συγκεκριμένη ομαδική συνομιλία:

 1. Μεταβείτε στην ομαδική συνομιλία που θέλετε να ελέγξετε.

 2. Επιλέξτε το avatar της ομάδας (εικόνα προφίλ) από το επάνω μέρος της συνομιλίας.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Κουμπί "Ρυθμίσεις".

 4. Βεβαιωθείτε ότι η Σίγαση είναι Απενεργοποιημένη. Εάν οι ειδοποιήσεις είναι σε σίγαση, τότε δεν θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις για αυτήν τη συνομιλία μέχρι να επιλέξετε Απενεργοποίηση Σίγασης.

Σημείωση: Οι ρυθμίσεις ειδοποιήσεων της συσκευής σας είναι πάντα κύριες. Αν έχετε απενεργοποιήσει τις ειδοποιήσεις σε μια συσκευή, δεν θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις, ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις σας σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×