Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Τελευταία ενημέρωση: 11 Μαρτίου 2019

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Η αναζήτηση του Outlook ενδέχεται να μην επιστρέφει αποτελέσματα αναζήτησης για λογαριασμούς POP, IMAP ή Exchange και μπορεί να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:

 • "Οι επιδόσεις της αναζήτησης θα επηρεαστούν εξαιτίας ενός προβλήματος με τον τρόπο ρύθμισης της αναζήτησης του Outlook."

Επιπλέον, το Αναγνωριστικό συμβάντος 3083 επαναλαμβάνεται στο αρχείο καταγραφής της εφαρμογής προβολής συμβάντων:

 • Όνομα αρχείου καταγραφής: Εφαρμογή

 • Προέλευση: Microsoft-Windows-Search

 • Ημερομηνία:

 • Αναγνωριστικό συμβάντος: 3083

 • Κατηγορία εργασιών: Υπηρεσία Συγκέντρωσης

 • Επίπεδο: Σφάλμα

 • Λέξεις-κλειδιά: Κλασικό

 • Περιγραφή: Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση του προγράμματος χειρισμού πρωτοκόλλου Mapi16. Περιγραφή σφάλματος: Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της καθορισμένης λειτουργικής μονάδας.  (HRESULT : 0x8007007e).

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΛΥΣΗ

Θα χρειαστεί να γνωρίζετε εάν έχετε εγκατεστημένη την έκδοση 32 bit ή 64 bit του Outlook. Για να το μάθετε αυτό, ανοίξτε το Outlook και κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο > Λογαριασμός Office > Πληροφορίες για την εφαρμογή Outlook.

Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή παρακάτω ανάλογα με την έκδοση που έχετε:

Σημαντικό: Τα παρακάτω βήματα σάς δείχνουν πώς μπορείτε να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, εάν τροποποιήσετε εσφαλμένα το μητρώο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα. Φροντίστε να ακολουθήσετε προσεκτικά τα παρακάτω βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου, πριν να το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, θα μπορέσετε να επαναφέρετε το μητρώο, εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows.

 1. Στα Windows, κάντε δεξί κλικ στην επιλογή Έναρξη, και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εκτέλεση. Στο πλαίσιο Άνοιγμα, πληκτρολογήστε regedit και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο ΟΚ. Αυτή η ενέργεια θα ανοίξει τον επεξεργαστή μητρώου.

 2. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν τα παρακάτω κλειδιά μητρώου:

  • HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{F8E61EDD-EA25-484e-AC8A-7447F2AAE2A9}

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{F8E61EDD-EA25-484e-AC8A-7447F2AAE2A9}

 3. Διαγράψτε τα παρακάτω κλειδιά μητρώου:

  • HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{F8E61EDD-EA25-484e-AC8A-7447F2AAE2A9}

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{F8E61EDD-EA25-484e-AC8A-7447F2AAE2A9}

 4. Κλείστε το Outlook.

 5. Επανεκκινήστε τα Windows.

 6. Ανοίξτε το Outlook και περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία δημιουργίας ευρετηρίου. Αυτό μπορεί να διαρκέσει μερικές ώρες.

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιήσατε τη λύση κατά την οποία έπρεπε να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία Windows Desktop Search για το Outlook, θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε ξανά. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε τον επεξεργαστή μητρώου, μεταβείτε στην περιοχή HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search, ορίστε την τιμή του κλειδιού μητρώου "PreventIndexingOutlook" σε 0 (μηδέν) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK

Σημαντικό: Τα παρακάτω βήματα σάς δείχνουν πώς μπορείτε να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, εάν τροποποιήσετε εσφαλμένα το μητρώο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα. Φροντίστε να ακολουθήσετε προσεκτικά τα παρακάτω βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου, πριν να το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, θα μπορέσετε να επαναφέρετε το μητρώο, εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows.

 1. Στα Windows, κάντε δεξί κλικ στην επιλογή Έναρξη, και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εκτέλεση. Στο πλαίσιο Άνοιγμα, πληκτρολογήστε regedit και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο ΟΚ. Αυτή η ενέργεια θα ανοίξει τον επεξεργαστή μητρώου.

 2. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν τα παρακάτω κλειδιά μητρώου:

  • HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{F8E61EDD-EA25-484e-AC8A-7447F2AAE2A9}

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{F8E61EDD-EA25-484e-AC8A-7447F2AAE2A9}

 3. Διαγράψτε τα παρακάτω κλειδιά μητρώου:

  • HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{F8E61EDD-EA25-484e-AC8A-7447F2AAE2A9}

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{F8E61EDD-EA25-484e-AC8A-7447F2AAE2A9}

 4. Κλείστε το Outlook.

 5. Επανεκκινήστε τα Windows.

 6. Ανοίξτε το Outlook και περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία δημιουργίας ευρετηρίου. Αυτό μπορεί να διαρκέσει μερικές ώρες.

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιήσατε τη λύση κατά την οποία έπρεπε να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία Windows Desktop Search για το Outlook, θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε ξανά. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε τον επεξεργαστή μητρώου, μεταβείτε στην περιοχή HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search, ορίστε την τιμή του κλειδιού μητρώου "PreventIndexingOutlook" σε 0 (μηδέν) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK

ΠΡΟΣΩΡΙΝΉ ΛΎΣΗ

Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε το πρόβλημα μετά τη διαγραφή των κλειδιών μητρώου, χρησιμοποιήστε αυτήν την προσωρινή λύση. 

Μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα απενεργοποιώντας την Αναζήτηση στην επιφάνεια εργασίας των Windows, κάτι που θα κάνει το Outlook να χρησιμοποιήσει την ενσωματωμένη αναζήτησή του. Η ενσωματωμένη αναζήτηση θα εμφανίσει το παρακάτω μήνυμα, για να δηλώσει ότι δεν χρησιμοποιεί την υπηρεσία Windows Search:

 • Η απόδοση της αναζήτησης θα επηρεαστεί επειδή μια πολιτική ομάδας έχει απενεργοποιήσει την υπηρεσία Windows Search.

Για να απενεργοποιήσετε την Υπηρεσία αναζήτησης επιφάνειας εργασίας των Windows για το Outlook, κάντε τα εξής:

Σημαντικό: Τα παρακάτω βήματα σάς δείχνουν πώς μπορείτε να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, εάν τροποποιήσετε εσφαλμένα το μητρώο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα. Φροντίστε να ακολουθήσετε προσεκτικά τα παρακάτω βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου, πριν να το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, θα μπορέσετε να επαναφέρετε το μητρώο, εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows.

 1. Στα Windows, κάντε δεξί κλικ στην επιλογή Έναρξη, και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εκτέλεση. Στο πλαίσιο Άνοιγμα: πληκτρολογήστε regedit και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK. Αυτή η ενέργεια θα ανοίξει τον επεξεργαστή μητρώου.

 2. Βρείτε το δευτερεύον κλειδί μητρώου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε αυτό:

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows

 3. Επιλέξτε Επεξεργασία > Νέο > Κλειδί και ονομάστε το νέο κλειδί Windows Search.

 4. Επιλέξτε το νέο κλειδί Windows Search.

 5. Επιλέξτε Επεξεργασία > Νέα > Τιμή DWORD.

 6. Πληκτρολογήστε PreventIndexingOutlook για το όνομα του DWORD και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 7. Κάντε δεξί κλικ PreventIndexingOutlook και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τροποποίηση.

 8. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής, πληκτρολογήστε 1 για να ενεργοποιήσετε την καταχώρηση μητρώου και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

 9. Κλείστε τον Επεξεργαστή μητρώου και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του Outlook.

Σημείωση: Για να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση "PreventIndexingOutlook", πληκτρολογήστε την τιμή 0 (μηδέν) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή OK.

regedit

αναζήτηση στα windows regedit

Περισσότεροι πόροι

Εικονίδιο ειδικών (εγκέφαλος, γρανάζια)

Ρωτήστε τους ειδικούς

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς, συζητήστε για τις βέλτιστες πρακτικές και τα τελευταία νέα του Outlook και διαβάστε το ιστολόγιό μας.

Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Outlook

Εικονίδιο κοινότητας

Λήψη βοήθειας από την κοινότητα

Υποβάλετε μια ερώτηση και βρείτε λύσεις από εκπροσώπους υποστήριξης, MVP, μηχανικούς και άλλους χρήστες του Outlook.

Φόρουμ του Outlook στο Answers

Εικονίδιο αίτησης δυνατότητας (λάμπα, ιδέα)

Προτείνετε μια νέα δυνατότητα

Οι προτάσεις και τα σχόλιά σας είναι πολύτιμα για εμάς! Μοιραστείτε τις σκέψεις σας. Είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε.

Μάθετε πώς

Δείτε επίσης

Επιδιορθώσεις ή λύσεις για πρόσφατα προβλήματα στο Outlook για υπολογιστή

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ MICROSOFT 365 INSIDERS >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×