Δημιουργήστε ένα γραφικό SmartArt που χρησιμοποιεί τη διάταξη διαγράμματος Βεν στο Excel, το Outlook, το PowerPoint και το Word. Τα διαγράμματα Βεν είναι ιδανικά για την απεικόνιση των ομοιοτήτων και των διαφορών μεταξύ πολλών διαφορετικών ομάδων ή εννοιών.

Επισκόπηση διαγραμμάτων Βεν

Ένα διάγραμμα Βεν χρησιμοποιεί τεμνόμενους κύκλους για να εμφανίσει τις ομοιότητες, τις διαφορές και τις σχέσεις μεταξύ εννοιών, ιδεών, κατηγοριών ή ομάδων. Οι ομοιότητες μεταξύ των ομάδων απεικονίζονται στα τεμνόμενα τμήματα των κύκλων, ενώ οι διαφορές απεικονίζονται στα μη τεμνόμενα τμήματα των κύκλων.

Ένα διάγραμμα Βεν

1 Κάθε μεγάλη ομάδα αντιπροσωπεύεται από έναν από τους κύκλους.

2 Κάθε τεμνόμενη περιοχή αντιπροσωπεύει τις ομοιότητες ανάμεσα σε δύο μεγάλες ομάδες ή σε δύο μικρότερες ομάδες που ανήκουν στις δύο μεγαλύτερες ομάδες.

Τι θέλετε να κάνετε;

 1. Από την καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Εικόνες, επιλέξτε SmartArt.

  Η επιλογή "SmartArt" της ομάδας "Εικόνες" στην καρτέλα "Εισαγωγή"

  Παράδειγμα της ομάδας Εικόνες στην καρτέλα Εισαγωγή του PowerPoint 2013.

 2. Στη συλλογή Επιλογή γραφικού SmartArt, επιλέξτε Σχέση, επιλέξτε ένα διάγραμμα Βεν (όπως Βασικό διάγραμμα Βεν) και κατόπιν επιλέξτε OK.

  Διάταξη γραφικού SmartArt

Προσθήκη κειμένου στους κύριους κύκλους

 1. Επιλέξτε ένα σχήμα στο γραφικό SmartArt.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Στο παράθυρο κειμένου, κάντε κλικ στην επιλογή [Κείμενο] στο παράθυρο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενό σας (ή επιλέξτε μια κουκκίδα και πληκτρολογήστε το κείμενό σας).

  • Αντιγράψτε το κείμενο από μια άλλη θέση ή ένα άλλο πρόγραμμα, επιλέξτε [Κείμενο] στο παράθυρο "Κείμενο" και επικολλήστε το κείμενό σας.

  • Κάντε κλικ σε έναν κύκλο του γραφικού SmartArt και πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

  Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε το παράθυρο Κείμενο, μπορείτε να το ανοίξετε, κάνοντας κλικ στο στοιχείο ελέγχου στην αριστερή πλευρά του γραφικού SmartArt.

  Στοιχείο ελέγχου παραθύρου κειμένου

Προσθήκη κειμένου στα τεμνόμενα τμήματα των κύκλων

Δεν είναι δυνατή η προσθήκη κειμένου στα τεμνόμενα τμήματα ενός διαγράμματος Βεν από το παράθυρο "Κείμενο". Αντί για αυτό, μπορείτε να εισαγάγετε πλαίσια κειμένου και να τα τοποθετήσετε επάνω στις επικαλυπτόμενες περιοχές.

Στο Excel, Outlook και στο Word:

 1. Από την καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Κείμενο:

  • Στο Excel, επιλέξτε Πλαίσιο κειμένου.

  • Στο Outlook, επιλέξτε Πλαίσιο κειμένου και κατόπιν Σχεδίαση πλαισίου κειμένου.

  • Στο Word, επιλέξτε Πλαίσιο κειμένου και, στο κάτω μέρος της συλλογής, επιλέξτε Σχεδίαση πλαισίου κειμένου.

 2. Στη συνέχεια, κάντε τα εξής:

  • Κάντε κλικ και σύρετε σε ένα επικαλυπτόμενο κύκλο. Σχεδιάστε το πλαίσιο κειμένου στο μέγεθος που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε κείμενο, κάντε κλικ μέσα στο πλαίσιο και πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

  • Για να αλλάξετε το χρώμα φόντου από λευκό στο χρώμα του επικαλυπτόμενου κύκλου, κάντε δεξί κλικ στο πλαίσιο κειμένου και κατόπιν επιλέξτε Μορφοποίηση σχήματος.

  • Από το παράθυρο Μορφοποίηση σχήματος, στην περιοχή Γέμισμα, επιλέξτε Χωρίς γέμισμα.

  • Για να διαγράψετε τις γραμμές γύρω από το πλαίσιο κειμένου, επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου, επιλέξτε Γραμμή από το παράθυρο Μορφοποίηση σχήματος και κατόπιν επιλέξτε Χωρίς γραμμή.

   Σημειώσεις: 

   • Για να καθορίσετε τη θέση του πλαισίου κειμένου, κάντε κλικ πάνω σε αυτό και όταν ο δείκτης του ποντικιού μετατραπεί σε διασταυρούμενα βέλη (Βέλος τεσσάρων κεφαλών), σύρετε το πλαίσιο κειμένου στο επιθυμητό σημείο.

   • Για να μορφοποιήσετε κείμενο στο πλαίσιο κειμένου, επιλέξτε το κείμενο και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τις επιλογές μορφοποίησης στην ομάδα Γραμματοσειρά στην Κεντρική καρτέλα.

Στο PowerPoint:

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Κείμενο, επιλέξτε Πλαίσιο κειμένου.

 2. Κάντε κλικ και σύρετε σε ένα επικαλυπτόμενο κύκλο. Σχεδιάστε το πλαίσιο κειμένου στο μέγεθος που θέλετε.

 3. Για να προσθέσετε κείμενο, κάντε κλικ μέσα στο πλαίσιο και πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

 1. Κάντε κλικ στον κύκλο που βρίσκεται πλησιέστερα στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε το νέο κύκλο.

 2. Από την περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση και στην ομάδα Δημιουργία γραφικού, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από την επιλογή Προσθήκη σχήματος.

  Η ομάδα "Δημιουργία γραφικού" στην περιοχή "Εργαλεία SmartArt" της καρτέλας "Σχεδίαση"

  Εάν δεν εμφανίζονται οι καρτέλες Εργαλεία SmartArt ή Σχεδίαση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το γραφικό "SmartArt". Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στο γραφικό "SmartArt" για να ανοίξετε την καρτέλα Σχεδίαση.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εισαγάγετε έναν κύκλο που θα τοποθετηθεί μετά από και θα επικαλύπτει τον επιλεγμένο κύκλο, επιλέξτε Προσθήκη σχήματος έπειτα από.

  • Για να εισαγάγετε έναν κύκλο που θα τοποθετηθεί πριν από και θα επικαλύπτει τον επιλεγμένο κύκλο, επιλέξτε Προσθήκη σχήματος πριν από.

Σημειώσεις: 

 • Κατά την προσθήκη ενός κύκλου στο διάγραμμα Βεν, πειραματιστείτε τοποθετώντας το σχήμα πριν ή μετά τον επιλεγμένο κύκλο για να βρείτε την επιθυμητή θέση για το νέο κύκλο.

 • Για να προσθέσετε έναν κύκλο από το παράθυρο "Κείμενο", κάντε κλικ σε έναν κύκλο που υπάρχει ήδη, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού πριν ή μετά το κείμενο όπου θέλετε να προσθέσετε τον κύκλο και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 • Για να διαγράψετε έναν κύκλο από το διάγραμμα Βεν, κάντε κλικ στον κύκλο που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε το πλήκτρο Delete.

 • Για να μετακινήσετε έναν κύκλο, κάντε κλικ και σύρετε τον κύκλο με το ποντίκι στη νέα του θέση.

 • Για να μετακινήσετε έναν κύκλο κατά πολύ μικρά διαστήματα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ πατάτε τα πλήκτρα βέλους στο πληκτρολόγιο.

 1. Κάντε δεξί κλικ στο διάγραμμα Βεν που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Κάντε κλικ σε μια επιλογή διάταξης στην ομάδα Διατάξεις από την καρτέλα Σχεδίαση και την περιοχή Εργαλεία SmartArt. Όταν μετακινείτε το δείκτη του ποντικιού σε μια επιλογή διάταξης, το γραφικό SmartArt αλλάζει, εμφανίζοντας μια προεπισκόπηση του γραφικού με αυτήν τη διάταξη. Επιλέξτε τη διάταξη που θέλετε.

  • Για να εμφανίσετε τις επικαλυπτόμενες σχέσεις σε μια ακολουθία, επιλέξτε Γραμμικό διάγραμμα Βεν.

   Γραμμικό διάγραμμα Βεν

  • Για να εμφανίσετε τις επικαλυπτόμενες σχέσεις δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη ή τη διαβάθμιση, επιλέξτε Κατακόρυφο διάγραμμα Βεν.

   Κατακόρυφο διάγραμμα Βεν

  • Για να εμφανίσετε τις επικαλυπτόμενες σχέσεις και τη σχέση με μια κεντρική ιδέα, επιλέξτε Διάγραμμα Βεν ακτινών.

   Διάγραμμα Βεν ακτινών

Αλλάξτε τα χρώματα του διαγράμματος Βεν για να προσθέσετε γρήγορα εμφάνιση και τελείωμα επαγγελματικής σχεδίασης στο γραφικό SmartArt. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε εφέ όπως λάμψεις, απαλές ακμές ή εφέ 3Δ.

Στους κύκλους του γραφικού SmartArt επιλέξτε να εφαρμόσετε συνδυασμούς χρωμάτων που προέρχονται από τα χρώματα θέματος.

Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt, του οποίου το χρώμα θέλετε να αλλάξετε.

 • Από την περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση και στην ομάδα Στυλ SmartArt, επιλέξτε Αλλαγή χρωμάτων.

  Αλλάξτε την επιλογή "Χρώματα" στην ομάδα "Στυλ SmartArt"

  Εάν δεν εμφανίζονται οι καρτέλες Εργαλεία SmartArt ή Σχεδίαση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το γραφικό "SmartArt".

Συμβουλή: Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σας πάνω σε μια μικρογραφία για να δείτε πώς τα χρώματα επηρεάζουν το γραφικό SmartArt.

Αλλαγή χρώματος ή στυλ γραμμής στο περίγραμμα κύκλου

 1. Στο γραφικό SmartArt, κάντε δεξί κλικ στο περίγραμμα του κύκλου που θέλετε να αλλάξετε και επιλέξτε την εντολή Μορφοποίηση σχήματος.

 2. Στο παράθυρο Μορφοποίηση σχήματος, εάν χρειάζεται, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο Γραμμή για να εμφανίσετε όλες τις επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αλλάξετε το χρώμα του περιγράμματος του κύκλου, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε.

  • Για να αλλάξετε το στυλ γραμμής στο περίγραμμα του κύκλου, επιλέξτε το επιθυμητό στυλ γραμμής, όπως Διαφάνεια, Πλάτος ή Τύπος παύλας.

Αλλαγή χρώματος φόντου ενός κύκλου σε διάγραμμα Βεν

Επιλέξτε το γραφικό SmartArt που θέλετε να αλλάξετε.

 1. Κάντε δεξί κλικ στο περίγραμμα του κύκλου και επιλέξτε την εντολή Μορφοποίηση σχήματος.

 2. Από το παράθυρο Μορφοποίηση σχήματος, στην περιοχή Γέμισμα, επιλέξτε Συμπαγές γέμισμα.

 3. Κάντε κλικ στην Εικόνα κουμπιούκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε.

  • Για να αλλάξετε το φόντο σε κάποιο χρώμα που δεν περιλαμβάνεται στα χρώματα θέματος, επιλέξτε Περισσότερα χρώματα και επιλέξτε το επιθυμητό χρώμα από την καρτέλα Τυπικό ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα στην καρτέλα Προσαρμογή. Τα προσαρμοσμένα χρώματα και τα χρώματα στην καρτέλα Βασικά δεν ενημερώνονται αν αργότερα αλλάξετε το θέμα του εγγράφου.

  • Για να αυξήσετε το ποσοστό διαφάνειας των σχημάτων στο διάγραμμα, μετακινήστε το ρυθμιστικό Διαφάνεια ή εισαγάγετε έναν αριθμό στο πλαίσιο που βρίσκεται δίπλα στο ρυθμιστικό. Το ποσοστό διαφάνειας μπορεί να κυμαίνεται από 0% (πλήρως αδιαφανές, η προεπιλεγμένη ρύθμιση) έως 100% (πλήρως διαφανές).

Το Στυλ SmartArt είναι ένας συνδυασμός από διάφορα εφέ, όπως στυλ γραμμής, κορνίζα ή περιστροφή 3-Δ, που μπορείτε να εφαρμόσετε στους κύκλους του γραφικού SmartArt για να δημιουργήσετε μια μοναδική εμφάνιση.

Επιλέξτε το γραφικό SmartArt που θέλετε να αλλάξετε.

 • Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση και στην ομάδα Στυλ SmartArt, κάντε κλικ στο επιθυμητό στυλ SmartArt.

  Ομάδα "Στυλ SmartArt" στα "Εργαλεία SmartArt" της καρτέλας "Σχεδίαση"

  Για να δείτε περισσότερα στυλ SmartArt, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα Κουμπί "Περισσότερα".

Σημείωση: Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σας πάνω σε μια μικρογραφία για να δείτε πώς το στυλ SmartArt επηρεάζει το γραφικό SmartArt.

Συμβουλή: Εάν χρησιμοποιείτε το PowerPoint 2013 ή PowerPoint 2016, μπορείτε να προσθέσετε κίνηση στο διάγραμμα Βεν για να δώσετε έμφαση σε κάθε κύκλο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Προσθήκη κίνησης σε γραφικό SmartArt.

Δείτε επίσης

Επιλογή γραφικού SmartArt

Μάθετε περισσότερα για τα γραφικά SmartArt

Προσθήκη σχημάτων

Τι θέλετε να κάνετε;

 1. Από την καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Εικόνες, επιλέξτε SmartArt.

  Η ομάδα Σχήματα στην καρτέλα Εισαγωγή.

 2. Στη συλλογή Επιλογή γραφικού SmartArt, επιλέξτε Σχέση, επιλέξτε ένα διάγραμμα Βεν (όπως Βασικό διάγραμμα Βεν) και κατόπιν επιλέξτε OK.

Προσθήκη κειμένου στους κύριους κύκλους

 1. Επιλέξτε το γραφικό SmartArt.

 2. Στην περιοχή "Εργαλεία SmartArt",στην καρτέλα "Σχεδίαση", στην ομάδα "Δημιουργία γραφικού", κάντε κλικ στην επιλογή "Παράθυρο κειμένου".

  Η ομάδα "Δημιουργία γραφικού" στην περιοχή "Εργαλεία SmartArt" της καρτέλας "Σχεδίαση" Εάν δεν βλέπετε τα Εργαλεία SmartArt ή την καρτέλα "Σχεδίαση", βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα γραφικό SmartArt. Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στο γραφικό SmartArt για να ανοίξετε την καρτέλα "Σχεδίαση".

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

 4. Επιλέξτε [Κείμενο] στο παράθυρο "Κείμενο" και πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

 5. Αντιγράψτε το κείμενο από μια άλλη θέση ή ένα άλλο πρόγραμμα, επιλέξτε [Κείμενο] στο παράθυρο "Κείμενο" και επικολλήστε το κείμενό σας.

 6. Κάντε κλικ σε έναν κύκλο του γραφικού SmartArt και πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

 7. Στο παράθυρο κειμένου, στην περιοχή Πληκτρολογήστε το κείμενό σας εδώ, επιλέξτε μια κουκκίδα και πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να ανοίξετε το παράθυρο κειμένου κάνοντας κλικ στο στοιχείο ελέγχου.

Στοιχείο ελέγχου Παραθύρου κειμένου

Προσθήκη κειμένου στα τεμνόμενα τμήματα των κύκλων

Δεν είναι δυνατή η προσθήκη κειμένου στα τεμνόμενα τμήματα ενός διαγράμματος Βεν από το παράθυρο "Κείμενο". Αντί για αυτό, μπορείτε να εισαγάγετε πλαίσια κειμένου και να τα τοποθετήσετε επάνω στις επικαλυπτόμενες περιοχές.

Για να εισαγάγετε ένα πλαίσιο κειμένου, κάντε τα εξής:

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Κείμενο, επιλέξτε Πλαίσιο κειμένου.

 2. Σύρετε για να σχεδιάσετε ένα πλαίσιο κειμένου.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου και πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

 4. Τοποθετήστε το πλαίσιο κειμένου επάνω από την επικαλυπτόμενα περιοχή των κύκλων.

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt στο οποίο θέλετε να προσθέσετε έναν άλλο κύκλο.

 2. Κάντε κλικ στον κύκλο που βρίσκεται πλησιέστερα στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε το νέο κύκλο.

 3. Από την περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση και στην ομάδα Δημιουργία γραφικού, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από την επιλογή Προσθήκη σχήματος.

  Η ομάδα "Δημιουργία γραφικού" στην περιοχή "Εργαλεία SmartArt" της καρτέλας "Σχεδίαση"

  Εάν δεν εμφανίζονται οι καρτέλες Εργαλεία SmartArt ή Σχεδίαση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το γραφικό "SmartArt". Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στο γραφικό "SmartArt" για να ανοίξετε την καρτέλα Σχεδίαση.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εισαγάγετε έναν κύκλο που θα τοποθετηθεί μετά από και θα επικαλύπτει τον επιλεγμένο κύκλο, επιλέξτε Προσθήκη σχήματος έπειτα από.

  • Για να εισαγάγετε έναν κύκλο που θα τοποθετηθεί πριν από και θα επικαλύπτει τον επιλεγμένο κύκλο, επιλέξτε Προσθήκη σχήματος πριν από.

 • Κατά την προσθήκη ενός κύκλου στο διάγραμμα Βεν, πειραματιστείτε τοποθετώντας το σχήμα πριν ή μετά τον επιλεγμένο κύκλο για να βρείτε την επιθυμητή θέση για το νέο κύκλο.

 • Για να προσθέσετε έναν κύκλο από το παράθυρο κειμένου, κάντε κλικ σε έναν υπάρχοντα κύκλο, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού πριν ή μετά το κείμενο όπου θέλετε να προσθέσετε τον κύκλο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 • Για να διαγράψετε έναν κύκλο από το διάγραμμα Βεν, κάντε κλικ στον κύκλο που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

 • Για να μετακινήσετε έναν κύκλο, κάντε κλικ και σύρετε τον κύκλο με το ποντίκι στη νέα του θέση.

 • Για να μετακινήσετε έναν κύκλο κατά πολύ μικρά διαστήματα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ πατάτε τα πλήκτρα βέλους στο πληκτρολόγιο.

 1. Κάντε δεξί κλικ στο διάγραμμα Βεν που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Αλλαγή διάταξης".

 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Επιλογή γραφικού SmartArt", κάντε κλικ στην επιλογή "Σχέση" στο αριστερό τμήμα παραθύρου και στο δεξιό τμήμα παραθύρου κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εμφανίσετε τις επικαλυπτόμενες σχέσεις σε μια ακολουθία, επιλέξτε Γραμμικό διάγραμμα Βεν.

   Γραμμικό διάγραμμα Βεν

  • Για να εμφανίσετε τις επικαλυπτόμενες σχέσεις δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη ή τη διαβάθμιση, επιλέξτε Κατακόρυφο διάγραμμα Βεν.

   Κατακόρυφο διάγραμμα Βεν

  • Για να εμφανίσετε τις επικαλυπτόμενες σχέσεις και τη σχέση με μια κεντρική ιδέα, επιλέξτε Διάγραμμα Βεν ακτινών.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη διάταξη του γραφικού SmartArt κάνοντας κλικ σε μια επιλογή διάταξης στην ομάδα "Διατάξεις" στην καρτέλα "Σχεδίαση" στην περιοχή "Εργαλεία SmartArt". Όταν μετακινείτε το δείκτη του ποντικιού σε μια επιλογή διάταξης, το γραφικό SmartArt αλλάζει, εμφανίζοντας μια προεπισκόπηση του γραφικού με αυτήν τη διάταξη.

Αλλάξτε τα χρώματα του διαγράμματος Βεν για να προσθέσετε γρήγορα εμφάνιση και τελείωμα επαγγελματικής σχεδίασης στο γραφικό SmartArt. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε εφέ όπως λάμψεις, απαλές ακμές ή εφέ 3Δ.

Στους κύκλους του γραφικού SmartArt επιλέξτε να εφαρμόσετε συνδυασμούς χρωμάτων που προέρχονται από τα χρώματα θέματος.

Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt, του οποίου το χρώμα θέλετε να αλλάξετε.

 1. Από την περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση και στην ομάδα Στυλ SmartArt, επιλέξτε Αλλαγή χρωμάτων.

  Η ομάδα "Στυλ SmartArt" στα "Εργαλεία SmartArt" της καρτέλας "Σχεδίαση"

  Εάν δεν εμφανίζονται οι καρτέλες Εργαλεία SmartArt ή Σχεδίαση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το γραφικό "SmartArt".

Συμβουλή: Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σας πάνω σε μια μικρογραφία για να δείτε πώς τα χρώματα επηρεάζουν το γραφικό SmartArt.

Αλλαγή χρώματος ή στυλ γραμμής στο περίγραμμα κύκλου

 1. Στο γραφικό SmartArt, κάντε δεξί κλικ στο περίγραμμα του κύκλου που θέλετε να αλλάξετε και επιλέξτε την εντολή Μορφοποίηση σχήματος.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Μορφοποίηση σχήματος", κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αλλάξετε το χρώμα του περιγράμματος του κύκλου, κάντε κλικ στην επιλογή "Χρώμα γραμμής" στο αριστερό τμήμα παραθύρου, στο παράθυρο "Χρώμα γραμμής", κάντε κλικ στην επιλογή "Χρώμα Εικόνα κουμπιού" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε.

  • Για να αλλάξετε το στυλ γραμμής του περιγράμματος του κύκλου, κάντε κλικ στην επιλογή "Στυλ γραμμής" στο αριστερό τμήμα παραθύρου, στο παράθυρο "Στυλ γραμμής" και, στη συνέχεια, επιλέξτε τα στυλ γραμμής που θέλετε.

Αλλαγή χρώματος φόντου ενός κύκλου σε διάγραμμα Βεν

Επιλέξτε το γραφικό SmartArt που θέλετε να αλλάξετε.

 1. Κάντε δεξί κλικ στο περίγραμμα του κύκλου και επιλέξτε την εντολή Μορφοποίηση σχήματος.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Μορφοποίηση σχήματος", στο αριστερό τμήμα παραθύρου, κάντε κλικ στην επιλογή "Γέμισμα" και, στη συνέχεια, στο παράθυρο "Γέμισμα" κάντε κλικ στην επιλογή "Συμπαγές γέμισμα".

 3. Κάντε κλικ στην Εικόνα κουμπιούκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε.

  • Για να αλλάξετε το φόντο σε κάποιο χρώμα που δεν περιλαμβάνεται στα χρώματα θέματος, επιλέξτε Περισσότερα χρώματα και επιλέξτε το επιθυμητό χρώμα από την καρτέλα Τυπικό ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα στην καρτέλα Προσαρμογή. Τα προσαρμοσμένα χρώματα και τα χρώματα στην καρτέλα Βασικά δεν ενημερώνονται αν αργότερα αλλάξετε το θέμα του εγγράφου.

  • Για να αυξήσετε το ποσοστό διαφάνειας των σχημάτων στο διάγραμμα, μετακινήστε το ρυθμιστικό Διαφάνεια ή εισαγάγετε έναν αριθμό στο πλαίσιο που βρίσκεται δίπλα στο ρυθμιστικό. Το ποσοστό διαφάνειας μπορεί να κυμαίνεται από 0% (πλήρως αδιαφανές, η προεπιλεγμένη ρύθμιση) έως 100% (πλήρως διαφανές).

Το Στυλ SmartArt είναι ένας συνδυασμός από διάφορα εφέ, όπως στυλ γραμμής, κορνίζα ή περιστροφή 3-Δ, που μπορείτε να εφαρμόσετε στους κύκλους του γραφικού SmartArt για να δημιουργήσετε μια μοναδική εμφάνιση.

Επιλέξτε το γραφικό SmartArt που θέλετε να αλλάξετε.

 1. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση και στην ομάδα Στυλ SmartArt, κάντε κλικ στο επιθυμητό στυλ SmartArt.

  Η ομάδα "Στυλ SmartArt" στα "Εργαλεία SmartArt" της καρτέλας "Σχεδίαση"

  Για να δείτε περισσότερα στυλ SmartArt, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα Κουμπί "Περισσότερα".

 • Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σας πάνω σε μια μικρογραφία για να δείτε πώς το στυλ SmartArt επηρεάζει το γραφικό SmartArt.

Εάν χρησιμοποιείτε το PowerPoint 2010, μπορείτε να προσθέσετε κίνηση στο διάγραμμα Βεν για να δώσετε έμφαση σε κάθε κύκλο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κίνησης ενός γραφικού SmartArt, ανατρέξτε στο θέμα Κίνηση του γραφικού SmartArt.

 1. Κάντε κλικ στο διάγραμμα Βεν στο οποίο θέλετε να κάνετε κίνηση.

 2. Στην καρτέλα "Κινήσεις", στην ομάδα "Κίνηση", κάντε κλικ στο κουμπί "Περισσότερα" Κουμπί "Περισσότερα"και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην κίνηση που θέλετε.

 3. Για να εισαγάγετε κάθε κύκλο στο διάγραμμα Βεν με τη σειρά, στην καρτέλα "Κινήσεις", στην ομάδα "Κίνηση", κάντε κλικ στην επιλογή "Επιλογές εφέ" και,στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Ένα προς ένα".

Σημείωση: Εάν αντιγράψετε ένα διάγραμμα Βεν στο οποίο έχει εφαρμοστεί μια κίνηση σε μια άλλη διαφάνεια, η κίνηση αντιγράφεται επίσης.

Δείτε επίσης

Επιλογή γραφικού SmartArt

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×