Δημιουργία και εισαγωγή υπογραφής στο Outlook για Mac

Η υπογραφή που προστίθεται στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να αντικατοπτρίζει τις προσωπικές προτιμήσεις σας, το λογότυπο της εταιρείας σας ή μια συγκεκριμένη διάθεση. Οι υπογραφές μπορούν να περιέχουν κείμενο, συνδέσεις και εικόνες. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια υπογραφή για επαγγελματικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η οποία να περιλαμβάνει το όνομα, τη θέση στην εταιρεία, τον αριθμό τηλεφώνου και το λογότυπο της εταιρείας σας. Δείτε ένα παράδειγμα:

Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μπλοκ υπογραφής

Μπορείτε να προσθέτετε υπογραφές με μη αυτόματο τρόπο σε μεμονωμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μπορείτε να ορίσετε να προστίθεται αυτόματα μια υπογραφή σε κάθε μήνυμα που στέλνετε.

Δημιουργία υπογραφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Στο μενού Outlook, επιλέξτε Προτιμήσεις.

  Μενού Outlook με επισημασμένη την επιλογή "Προτιμήσεις"

 2. Στην περιοχή Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιλέξτε Υπογραφές.

  Κουμπί "Προτιμήσεις υπογραφών"

 3. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Χωρίς τίτλο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την υπογραφή που δημιουργήσατε.

  ή

 4. Επιλέξτε Προσθήκη για να προσθέσετε μια νέα υπογραφή.

  Εμφάνιση προγράμματος επεξεργασίας υπογραφής

 5. Στο πρόγραμμα επεξεργασίας υπογραφής, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να συμπεριλάβετε στην υπογραφή. Μπορείτε να:

  • Εφαρμόσετε μορφοποίηση όπως γραμματοσειρά, στυλ γραμματοσειράς, μέγεθος γραμματοσειράς, χρώμα γραμματοσειράς ή επισήμανση. Επιλέξετε το κείμενο πριν εφαρμόσετε τη μορφοποίηση.

  • Προσθέσετε φωτογραφία, λογότυπο ή εικόνα στην υπογραφή σας, εισάγοντας Εικόνες από το Photo Browser ή Εικόνα από αρχείο

   Εμφάνιση επιλογών εισαγωγής εικόνας για υπογραφή
  • Προσθέσετε μια υπερ-σύνδεση στο χαρτοφυλάκιο ή την τοποθεσία Web της εταιρείας σας. Επιλέξτε Σύνδεση Εμφάνιση εικονιδίου "Σύνδεση" , πληκτρολογήστε το Κείμενο προς εμφάνιση και την Διεύθυνση και επιλέξτε OK.

  • Εισαγάγετε έναν πίνακα.

 6. Αφού ολοκληρώσετε τη δημιουργία της υπογραφής σας, κλείστε το παράθυρο του προγράμματος επεξεργασίας.

 7. Κλείστε το παράθυρο Υπογραφές.

Προσθήκη υπογραφής σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε πρόσκληση ημερολογίου

 1. Κάντε κλικ στο κύριο σώμα του μηνύματος.

 2. Στην καρτέλα Μήνυμα, επιλέξτε Υπογραφή και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια υπογραφή από τη λίστα.

  Μενού "Υπογραφή"

Αυτόματη προσθήκη υπογραφής σε όλα τα μηνύματα

Μπορείτε να ορίσετε μια προεπιλεγμένη υπογραφή για κάθε έναν από τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε.

 1. Στο μενού Outlook, επιλέξτε Προτιμήσεις.

  Μενού Outlook με επισημασμένη την επιλογή "Προτιμήσεις"

 2. Στην περιοχή Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιλέξτε Υπογραφές.

  Κουμπί "Προτιμήσεις υπογραφών"

 3. Στην περιοχή Επιλογή προεπιλεγμένης υπογραφής, επιλέξτε τον λογαριασμό για τον οποίο θέλετε να ορίσετε μια προεπιλεγμένη υπογραφή.

  Εάν έχετε πολλούς λογαριασμούς, πρέπει να ορίσετε την προεπιλεγμένη υπογραφή ξεχωριστά για κάθε λογαριασμό.

  Σελίδα "Υπογραφές" των Προτιμήσεων του Outlook

 4. Εάν θέλετε να προσθέσετε μια υπογραφή σε όλα τα νέα μηνύματα, ρυθμίστε την επιλογή Νέα μηνύματα ανάλογα.

 5. Εάν θέλετε να προσθέσετε μια υπογραφή σε όλα τα μηνύματα που απαντάτε ή προωθείτε, ρυθμίστε την επιλογή Απαντήσεις/προωθήσεις ανάλογα.

 6. Κλείστε το παράθυρο Υπογραφές.

Δημιουργία υπογραφής

 1. Στο μενού του Outlook, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις.

 2. Στην περιοχή Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κάντε κλικ στην επιλογή Υπογραφές
  Κουμπί "Προτιμήσεις υπογραφών" .

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη Προσθήκη .

 4. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Χωρίς τίτλο και στη συνέχεια πληκτρολογήστε ένα όνομα για την υπογραφή.

 5. Στο δεξιό τμήμα παραθύρου, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να συμπεριλάβετε στην υπογραφή.

 6. Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

  Για

  Κάντε το εξής

  Εφαρμογή μορφοποίησης όπως γραμματοσειρά, στυλ γραμματοσειράς, μέγεθος γραμματοσειράς, χρώμα γραμματοσειράς ή επισήμανση

  Επιλέξτε το κείμενο και, στη συνέχεια, στο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

  Προσθήκη υπερ-σύνδεσης

  Τοποθετήστε το δρομέα στην υπογραφή στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια σύνδεση και, στη συνέχεια, στο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Υπερ-σύνδεση.

  Προσθήκη εικόνας

  Σύρετε μια εικόνα από την επιφάνεια εργασίας στη θέση όπου θέλετε να εμφανίζεται στην υπογραφή

 7. Συμβουλή: Εάν θέλετε, μπορείτε να δημιουργήσετε πολλές υπογραφές που θα εισάγονται τυχαία στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Outlook. Για να συμπεριλάβετε μια υπογραφή ως μία από αυτές τις τυχαίες επιλογές, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου στη στήλη Τυχαία δίπλα στο όνομα της υπογραφής.

 8. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Υπογραφές.

  Σημείωση: Εάν μια υπογραφή προστεθεί σε ένα μήνυμα απλού κειμένου, οποιαδήποτε μορφοποίηση ή εικόνες δεν χρησιμοποιούνται. Οι υπερ-συνδέσεις μετατρέπονται σε απλό κείμενο.

Δημιουργία καλαίσθητου κειμένου με λογότυπο για χρήση ως υπογραφή

 1. Ανοίξτε το Word.

 2. Στην καρτέλα Πίνακες, στην περιοχή Επιλογές πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ και σύρετε κατά μήκος δύο γραμμών και στηλών.

  Καρτέλα "Πίνακες" στο Word, ομάδα "Επιλογές πίνακα"

 3. Επιλέξτε τα δύο επάνω κελιά, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη πίνακα και, στη συνέχεια, στην περιοχή Συγχώνευση, επιλέξτε Συγχώνευση.

 4. Πληκτρολογήστε το όνομά σας στο επάνω κελί.

 5. Για να μορφοποιήσετε το όνομά σας, επιλέξτε το κείμενο και στη συνέχεια, στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Γραμματοσειρά, επιλέξτε Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς Κουμπί "Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς" και Χρώμα γραμματοσειράς Κουμπί "Χρώμα γραμματοσειράς" .

 6. Σύρετε το λογότυπό σας από την επιφάνεια εργασίας στο κάτω αριστερό κελί.

  Συμβουλή: Εάν θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος του λογότυπου, επιλέξτε το και χρησιμοποιήστε τη λαβή αλλαγής μεγέθους.

 7. Στο κάτω δεξιό κελί, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου σας.

  Συμβουλή: Για να βεβαιωθείτε ότι το Outlook δεν θα προσθέσει επιπλέον γραμμές μεταξύ της διεύθυνσης και του αριθμού τηλεφώνου, πατήστε SHIFT + RETURN για να μετακινηθείτε στην επόμενη γραμμή στο κελί του πίνακα.

 8. Για να προσθέσετε την τοποθεσία web της εταιρείας σας, στο μενού Εισαγωγή, επιλέξτε Υπερ-σύνδεση.

 9. Στο πλαίσιο Σύνδεση, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση για τη σύνδεση και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο Εμφάνιση, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται στην υπογραφή σας.

 10. Τοποθετήστε τον δείκτη σε ένα περίγραμμα στήλης μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο Κατακόρυφο βέλος διαίρεσης και στη συνέχεια σύρετε τη στήλη μέχρι ο πίνακας να έχει το μέγεθος που θέλετε.

 11. Επιλέξτε τον πίνακα και στην καρτέλα Πίνακας, στην περιοχή Σχεδίαση περιγραμμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Περιγράμματα και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Κανένα.

  Καρτέλα "Πίνακες", ομάδα "Σχεδίαση περιγραμμάτων"

 12. Αποθηκεύστε το έγγραφο, αλλά μην το κλείσετε. Προχωρήστε στην ενότητα Χρήση της υπογραφής που δημιουργήσατε στο Word.

Χρήση της υπογραφής που δημιουργήσατε στο Word

 1. Επιλέξτε τον πίνακα που δημιουργήσατε στο Word και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή Κουμπί "Αντιγραφή" .

 2. Ανοίξτε το Outlook.

 3. Στο μενού του Outlook, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις.

 4. Στην περιοχή Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κάντε κλικ στην επιλογή Υπογραφές.
  Κουμπί "Προτιμήσεις υπογραφών" .

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη Προσθήκη .

  Εμφανίζεται μια νέα υπογραφή στην περιοχή Όνομα υπογραφής με το όνομα Χωρίς τίτλο.

 6. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Χωρίς τίτλο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την υπογραφή. Αυτό το όνομα δεν εμφανίζεται στην υπογραφή στα μηνύματά σας, είναι μόνο για αναφορά.

 7. Στο δεξιό τμήμα παραθύρου, επικολλήστε την υπογραφή που δημιουργήσατε στο Word.

 8. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Υπογραφές.

Σχετικά θέματα

Δημιουργία και προσθήκη υπογραφής σε μηνύματα στο Outlook για PC

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×