Διαφορές ανάμεσα στη μορφή κειμένου OpenDocument (.odt) και τη μορφή Word (.docx)

Τα αρχεία OpenDocument (.odt) είναι συμβατά με το Word και με εφαρμογές ανοιχτού κώδικα, όπως το OpenOffice και το LibreOffice, αλλά ενδέχεται να δείτε διαφορές στη μορφοποίηση, και δεν θα είναι διαθέσιμες όλες οι δυνατότητες Word στα αρχεία .odt.Τα έγγραφα του Word (.docx) είναι συμβατά με τις περισσότερες εφαρμογές.

Εναλλαγή της προεπιλεγμένης μορφής αρχείου

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Στο Word 2016, 2013 ή 2010, κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > Επιλογές.

  • Στο Word 2007, επιλέξτε Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office > Επιλογές του Word.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

 3. Στην περιοχή Αποθήκευση εγγράφων, στη λίστα Αποθήκευση αρχείων σε αυτήν τη μορφή, κάντε κλικ στη μορφή αρχείου που θέλετε να χρησιμοποιείτε από προεπιλογή.

Τι υποστηρίζεται όταν αποθηκεύω ένα έγγραφο του Word στη μορφή κειμένου OpenDocument;

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ποιες δυνατότητες του Word υποστηρίζονται πλήρως, μερικώς ή καθόλου στη μορφή OpenDocument (.odt).

 • Υποστηρίζεται     Τόσο το Word όσο και η μορφή κειμένου OpenDocument υποστηρίζουν αυτήν τη δυνατότητα. Το περιεχόμενο, η μορφοποίηση και η χρηστικότητα δεν θα χαθούν.

 • Υποστηρίζεται μερικώς     Αυτή η δυνατότητα υποστηρίζεται τόσο από το Word όσο και από τη μορφή κειμένου OpenDocument, ωστόσο η μορφοποίηση και η χρηστικότητα ενδέχεται να επηρεαστούν. Δεν χάνονται δεδομένα ή κείμενο, αλλά η μορφοποίησή τους και ο τρόπος με τον οποίο εργάζεστε με το κείμενο ή τα γραφικά ενδέχεται να διαφέρουν.

 • Δεν υποστηρίζεται     Αυτή η δυνατότητα δεν υποστηρίζεται στη μορφή κειμένου OpenDocument. Μην χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αν σκοπεύετε να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο του Word στη μορφή κειμένου OpenDocument, καθώς υπάρχει κίνδυνος να χάσετε το περιεχόμενο, τη μορφοποίηση και τη χρηστικότητα του συγκεκριμένου τμήματος του εγγράφου σας.

Για να δείτε πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες γραφικών, ανατρέξτε στον Πίνακα στοιχείων γραφικών στο τέλος αυτού του άρθρου.

Περιοχή

Υποπεριοχή

Επίπεδο υποστήριξης

Συνεργασία

Βιβλίο διευθύνσεων

Υποστηρίζεται

Συνεργασία

Ημερολόγιο Web

Υποστηρίζεται

Συνεργασία

Σχόλια

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν αποθηκεύετε το έγγραφο σε μορφή .odt και το ανοίγετε ξανά στο Word 2007, τα σχόλια σχετικά με μια ομάδα λέξεων συγκεντρώνονται σε ένα μεμονωμένο σημείο. Το μεμονωμένο σημείο υποδεικνύεται συνήθως στο τέλος της ομάδας των λέξεων.

Οι πίνακες δεν υποστηρίζονται στα σχόλια. Τα περιεχόμενα του πίνακα διατηρούνται στο σχόλιο, αλλά η δομή χάνεται.

Συνεργασία

Συγχώνευση-Σύγκριση εγγράφων

Υποστηρίζεται

Συνεργασία

Προστασία εγγράφου

Δεν υποστηρίζεται

Όταν αποθηκεύετε το αρχείο του Word 2007 σε μορφή .odt, η δυνατότητα καταργείται και δεν είναι δυνατό το άνοιγμα των αρχείων .odt που έχουν αυτήν τη δυνατότητα.

Συνεργασία

Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών (IRM)

Δεν υποστηρίζεται

Όταν αποθηκεύετε το έγγραφο του Word 2007 σε μορφή .odt, η δυνατότητα καταργείται και δεν είναι δυνατό το άνοιγμα των αρχείων .odt που έχουν αυτήν τη δυνατότητα.

Συνεργασία

Συγχώνευση αλληλογραφίας

Υποστηρίζεται

Τα πεδία ADDRESSBLOCK και RECIPIENT μετατρέπονται σε απλό κείμενο.

Η σύνδεση με την προέλευση δεδομένων πρέπει να δημιουργηθεί ξανά εάν η επεξεργασία του εγγράφου πραγματοποιείται από άλλη εφαρμογή ODF.

Συνεργασία

Παράθυρο αναθεώρησης

Υποστηρίζεται

Συνεργασία

Παρακολούθηση αλλαγών

Δεν υποστηρίζεται

Κατά την αποθήκευση του εγγράφου Word 2007 σε μορφή .odt, όλες οι αλλαγές γίνονται δεκτές.

Περιεχόμενο

Βιβλιογραφία

Δεν υποστηρίζεται

Η ενότητα βιβλιογραφίας μετατρέπεται σε απλό κείμενο.

Περιεχόμενο

Λεζάντες

Δεν υποστηρίζεται

Τα πεδία SEQ μετατρέπονται σε απλό κείμενο.

Όταν προσθέτετε νέες λεζάντες, ο αριθμός λεζάντας δεν αυξάνεται αυτόματα.

Περιεχόμενο

Στοιχεία ελέγχου περιεχομένου

Δεν υποστηρίζεται

Περιεχόμενο

Παραπομπές

Υποστηρίζεται

Περιεχόμενο

Μπλοκ δόμησης εγγράφου

Δεν υποστηρίζεται

Περιεχόμενο

Επεξεργασία Εξισώσεων

Υποστηρίζεται

Περιεχόμενο

Εξισώσεις

Υποστηρίζεται

Περιεχόμενο

Υποσημειώσεις-Σημειώσεις τέλους

Υποστηρίζεται

Τα προσαρμοσμένα διαχωριστικά δεν υποστηρίζονται.

Περιεχόμενο

Πλαίσια

Υποστηρίζεται μερικώς

Κατά την αποθήκευση του εγγράφου Word 2007 σε μορφή .odt:

 • Τα πλαίσια μετατρέπονται σε πλαίσια κειμένου.

 • Οι αγκυρώσεις σε ορισμένες περιοχές στο περιθώριο δεν υποστηρίζονται.

Το περιεχόμενο που δεν υποστηρίζεται προκαλεί την απώλεια πλαισίων, αλλά όχι του περιεχομένου. Το περιεχόμενο που δεν υποστηρίζεται περιλαμβάνει: πίνακες, Αυτόματα Σχήματα, πλαίσια κειμένου, πλαίσια και γραφικά SmartArt.

Περιεχόμενο

Σύνολα πλαισίων

Δεν υποστηρίζεται

Περιεχόμενο

Κεφαλίδα-Υποσέλιδο

Υποστηρίζεται

Περιεχόμενο

Ευρετήριο

Υποστηρίζεται

Τα ευρετήρια πολλαπλών στηλών δεν υποστηρίζονται αυτήν τη στιγμή.

Περιεχόμενο

Εισαγωγή αλλαγής

Υποστηρίζεται μερικώς

Κατά την αποθήκευση του εγγράφου Word 2007 σε μορφή .odt, λόγω των συνεχών αλλαγών ενοτήτων ενδέχεται να χαθούν ορισμένες ιδιότητες, όπως επάνω/κάτω περιθώρια, κεφαλίδες/υποσέλιδα, περιγράμματα και αρίθμηση γραμμών.

Περιεχόμενο

Office Art

Υποστηρίζεται

Ανατρέξτε στον Πίνακα στοιχείων γραφικών για λεπτομέρειες.

Περιεχόμενο

Αρίθμηση σελίδων

Υποστηρίζεται

Περιεχόμενο

Εικόνες

Υποστηρίζεται

Οι εικόνες από ένα έγγραφο που έχει δημιουργηθεί στο OpenOffice δεν εμφανίζονται.

Περιεχόμενο

Πίνακες

Υποστηρίζεται μερικώς

Οι πίνακες με περισσότερες από 64 στήλες δεν υποστηρίζονται.

Η μορφοποίηση θέματος μετατρέπεται σε μορφοποίηση επιπέδου κελιών.

Περιεχόμενο

Πρότυπα και οδηγοί

Υποστηρίζεται

Περιεχόμενο

Πλαίσια κειμένου

Υποστηρίζεται μερικώς

Δεν είναι δυνατή η ένθεση πλαισίων κειμένου.

Περιεχόμενο

Πίνακας περιεχομένων (TOC)

Υποστηρίζεται μερικώς

Ο πίνακας περιεχομένων χάνει στοιχεία που έχουν ετικέτα με πεδίο SEQ.

Περιεχόμενο

Πίνακας αναφορών νομολογίας (TOA)

Δεν υποστηρίζεται

Περιεχόμενο

Πίνακας εικόνων (TOF)

Δεν υποστηρίζεται

Περιεχόμενο

E2O

Υποστηρίζεται

Ανατρέξτε στον Πίνακα στοιχείων γραφικών για λεπτομέρειες.

Επεξεργασία

Αυτόματη Καταχώρηση

Υποστηρίζεται

Επεξεργασία

Αυτόματη Διόρθωση

Υποστηρίζεται

Επεξεργασία

Αυτόματη Σύνοψη

Δεν υποστηρίζεται

Επεξεργασία

Αυτόματο Κείμενο

Υποστηρίζεται

Οι καταχωρήσεις Αυτόματου Κειμένου αποθηκεύονται σε πρότυπα του Word (.dotx). Εάν αποθηκεύσετε ένα πρότυπο του Word με καταχωρήσεις αυτόματου κειμένου στη μορφή .odt, οι καταχωρήσεις αυτόματου κειμένου δεν αποθηκεύονται στην έκδοση .odt.

Επεξεργασία

Αλλαγή πεζών-κεφαλαίων

Υποστηρίζεται

Επεξεργασία

Κλικ και πληκτρολόγηση

Υποστηρίζεται

Επεξεργασία

Αποκοπή-Αντιγραφή-Επικόλληση

Υποστηρίζεται

Επεξεργασία

Μεταφορά και απόθεση

Υποστηρίζεται

Επεξεργασία

Φάκελοι και ετικέτες

Υποστηρίζεται

Επεξεργασία

Επιλογή

Υποστηρίζεται

Επεξεργασία

Ταξινόμηση

Υποστηρίζεται

Επεξεργασία

Αναίρεση-Ακύρωση αναίρεσης-Επανάληψη

Υποστηρίζεται

Επεξεργασία

Καταμέτρηση λέξεων

Υποστηρίζεται

Λειτουργίες αρχείων

Μορφή δυαδικού αρχείου

Υποστηρίζεται

Δυνατότητα αποθήκευσης σε δυαδικούς τύπους αρχείων .doc και .dot.

Λειτουργίες αρχείων

Bulletproofer

Υποστηρίζεται

Λειτουργίες αρχείων

Κρυπτογράφηση

Δεν υποστηρίζεται

Λειτουργίες αρχείων

Σταθερή μορφή αρχείου

Υποστηρίζεται

Δυνατότητα αποθήκευσης σε τύπους αρχείων .pdf και .xps.

Λειτουργίες αρχείων

Μορφή αρχείου HTML

Υποστηρίζεται

Δυνατότητα αποθήκευσης σε τύπο αρχείου .html.

Λειτουργίες αρχείων

Πρωτεύοντα έγγραφα

Δεν υποστηρίζεται

Λειτουργίες αρχείων

Μορφή αρχείου Open XML

Υποστηρίζεται

Δυνατότητα αποθήκευσης σε τύπους αρχείων .docx και .dotm.

Λειτουργίες αρχείων

Οργάνωση

Υποστηρίζεται

Λειτουργίες αρχείων

Μορφή αρχείου RTF

Υποστηρίζεται

Δυνατότητα αποθήκευσης σε τύπο αρχείου .rtf.

Λειτουργίες αρχείων

Μετατροπείς κειμένου

Υποστηρίζεται

Λειτουργίες αρχείων

Κωδικοποίηση κειμένου

Υποστηρίζεται

Λειτουργίες αρχείων

Κέντρο αξιοπιστίας

Υποστηρίζεται

Λειτουργίες αρχείων

Μετατροπέας Word

Υποστηρίζεται

Λειτουργίες αρχείων

Μορφή αρχείου WordML

Υποστηρίζεται

Δυνατότητα αποθήκευσης σε τύπο αρχείου WordML.

Λειτουργίες αρχείων

Ενοποίηση του WSS

Υποστηρίζεται

Μορφοποίηση

Φόντο

Δεν υποστηρίζεται

Μορφοποίηση

Περιγράμματα και σκίαση

Υποστηρίζεται

Τα μοτίβα σε σκίαση δεν υποστηρίζονται.

Τα στυλ περιγράμματος εικόνας δεν υποστηρίζονται. Μετατρέπονται σε συμπαγή γραμμή.

Μορφοποίηση

Κουκκίδες και αρίθμηση

Υποστηρίζεται

Η απόσταση μεταξύ αριθμών/κουκκίδων και κειμένου μπορεί να είναι λίγο διαφορετική.

Η απόσταση μεταξύ στοιχείων λίστας αυξάνεται προκειμένου να συμφωνεί με το διάστιχο του εγγράφου.

Οι προεπιλεγμένες κουκκίδες στο OpenOffice αλλάζουν εμφάνιση όταν το αρχείο .odt ανοίγει στο Word 2007.

Μορφοποίηση

Αρχιγράμματα

Υποστηρίζεται

Οι αγκυρώσεις σε ορισμένες περιοχές του περιθωρίου δεν υποστηρίζονται.

Μορφοποίηση

Έλεγχος συνέπειας της μορφοποίησης

Υποστηρίζεται

Μορφοποίηση

Πινέλο μορφοποίησης

Υποστηρίζεται

Μορφοποίηση

Επισήμανση

Υποστηρίζεται

Η επισήμανση μετατρέπεται σε χρώμα φόντου χαρακτήρων όταν αποθηκεύετε το έγγραφο σε μορφή .odt.

Μορφοποίηση

Οριζόντιες γραμμές

Υποστηρίζεται

Μορφοποίηση

Παράγραφος

Υποστηρίζεται

Μορφοποίηση

Εμφάνιση της μορφοποίησης

Υποστηρίζεται

Μορφοποίηση

Στυλ

Υποστηρίζεται

Υπάρχει μια αύξηση στον αριθμό των στυλ μετά την αποθήκευση του εγγράφου σε μορφή .odt και ολόκληρη η μορφοποίηση στη μορφή ODF βασίζεται σε στυλ.

Μορφοποίηση

Στηλοθέτες

Υποστηρίζεται

Οι στηλοθέτες θέσης δεν υποστηρίζονται.

Μορφοποίηση

Στήλες κειμένου

Υποστηρίζεται

Ορισμένες ιδιότητες που σχετίζονται με την ενότητα μπορεί να χαθούν, για παράδειγμα επάνω/κάτω περιθώρια, κεφαλίδες/υποσέλιδα, περιγράμματα ή αρίθμηση γραμμών.

Μορφοποίηση

Προσανατολισμός κειμένου

Υποστηρίζεται μερικώς

Υποστηρίζονται οι παρακάτω μορφές προσανατολισμού κειμένου:

 • rltb: από δεξιά προς τα αριστερά και από επάνω προς τα κάτω

 • lrtb: από αριστερά προς τα δεξιά και από επάνω προς τα κάτω

 • tbrl: από επάνω προς τα κάτω και από τα δεξιά προς τα αριστερά

 • Ο προσανατολισμός κειμένου σε ένα κελί πίνακα δεν υποστηρίζεται.

Μορφοποίηση

Θέματα

Δεν υποστηρίζεται

Μορφοποίηση

Υδατογράφημα

Δεν υποστηρίζεται

Μορφοποίηση

Προεπισκόπηση σε πραγματικό χρόνο

Υποστηρίζεται

Μορφοποίηση

Τοποθέτηση

Υποστηρίζεται μερικώς

Η θέση ορισμένων πλαισίων κειμένου, πλαισίων και σχημάτων μπορεί να αλλάξει, ανάλογα με τον τύπο της αγκύρωσης που χρησιμοποιείται.

Υποδομή

Διαφάνεια (Acetate)

Υποστηρίζεται

Όταν κάνετε αποθήκευση στη μορφή .odt, το περιεχόμενο με στοιχεία ελέγχου περιεχομένου μετατρέπεται σε κανονικό κείμενο.

Υποδομή

Σελιδοδείκτες

Υποστηρίζεται

Υποδομή

Εκκίνηση-Έξοδος

Υποστηρίζεται

Υποδομή

Σίσερο - Χειρόγραφο - Ομιλία

Υποστηρίζεται

Υποδομή

Σύνδεση δεδομένων

Δεν υποστηρίζεται

Υποδομή

Δυναμική ανταλλαγή δεδομένων (DDE)

Δεν υποστηρίζεται

Τα περιεχόμενα του πεδίου μετατρέπονται σε απλό κείμενο.

Η σύνδεση με την προέλευση δεδομένων χάνεται.

Υποδομή

Πεδία

Υποστηρίζεται μερικώς

Τα πεδία που δεν υποστηρίζονται μετατρέπονται σε απλό κείμενο.

Τα πεδία που υποστηρίζονται εξακολουθούν να διατηρούνται ως πεδία.

Τα πεδία SEQ δεν υποστηρίζονται και επηρεάζουν τη συμπεριφορά των πινάκων περιεχομένων και των λεζάντων.

Υποδομή

ActiveX/Φόρμες

Δεν υποστηρίζεται

Υποδομή

Freeze Dry

Υποστηρίζεται

Υποδομή

Βοήθεια

Υποστηρίζεται

Υποδομή

Υπερ-συνδέσεις

Υποστηρίζεται

Στα έγγραφα από το OpenOffice δεν εφαρμόζεται το στυλ υπερ-σύνδεσης αλλά εξακολουθούν να λειτουργούν.

Υποδομή

Σχόλια μελανιού

Δεν υποστηρίζεται

Υποδομή

Προσαρμογή πληκτρολογίου

Δεν υποστηρίζεται

Υποδομή

OCX

Δεν υποστηρίζεται

Υποδομή

OLE

Υποστηρίζεται μερικώς

Τα αντικείμενα που είναι ενσωματωμένα σε έγγραφο το οποίο δημιουργήθηκε στο OpenOffice δεν εμφανίζονται. Ο τύπος εικόνας δεν υποστηρίζεται και η σύνδεση είναι σχετική.

Διεθνείς

IME

Υποστηρίζεται

Διεθνείς

Εισαγωγή συμβόλου

Υποστηρίζεται

Διεθνείς

Περιβάλλον εργασίας χρήστη με δυνατότητα σύνδεσης

Υποστηρίζεται

Διεθνείς

Δύο γραμμές σε μία

Υποστηρίζεται

MODI

OCR

Υποστηρίζεται

Ρυθμίσεις

Χάρτης εγγράφου

Υποστηρίζεται

Ρυθμίσεις

Εύρεση-Αντικατάσταση

Υποστηρίζεται

Ρυθμίσεις

Μετάβαση-Επιστροφή

Υποστηρίζεται

Εκτύπωση

Υποστηρίζεται

Εκτύπωση

Διαμόρφωση σελίδας

Υποστηρίζεται

Εκτύπωση

Προεπισκόπηση εκτύπωσης

Υποστηρίζεται

Δυνατότητα προγραμματισμού

Πρόσθετα

Υποστηρίζεται μερικώς

Δυνατότητα προγραμματισμού

C-API

Υποστηρίζεται μερικώς

Δυνατότητα προγραμματισμού

Πρόσθετα COM

Υποστηρίζεται μερικώς

Δυνατότητα προγραμματισμού

Συμβάντα

Υποστηρίζεται μερικώς

Δυνατότητα προγραμματισμού

Μακροεντολές

Δεν υποστηρίζεται

Δυνατότητα προγραμματισμού

Μοντέλο αντικειμένου

Υποστηρίζεται

Δυνατότητα προγραμματισμού

Έξυπνα έγγραφα

Δεν υποστηρίζεται

Δυνατότητα προγραμματισμού

Έξυπνες ετικέτες

Η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη

Δυνατότητα προγραμματισμού

Καταγραφή VBA

Υποστηρίζεται

Δυνατότητα προγραμματισμού

Ενοποίηση VBE

Υποστηρίζεται

Δυνατότητα προγραμματισμού

WordBasic

Υποστηρίζεται

Γλωσσικός έλεγχος

Προσαρμοσμένα λεξικά

Υποστηρίζεται

Γλωσσικός έλεγχος

Γραμματικός έλεγχος

Υποστηρίζεται

Στις περιοχές του κειμένου με επισήμανση "Χωρίς ορθογραφικό ή γραμματικό έλεγχο", η ιδιότητα αυτή θα χαθεί. Θα γίνεται πλέον ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος αυτού του κειμένου.

Γλωσσικός έλεγχος

Συλλαβισμός

Υποστηρίζεται

Γλωσσικός έλεγχος

Έξυπνη Αυτόματη Διόρθωση

Υποστηρίζεται

Γλωσσικός έλεγχος

Αυτόματος εντοπισμός γλώσσας

Υποστηρίζεται

Γλωσσικός έλεγχος

Ιδιότητες γλώσσας

Υποστηρίζεται

Γλωσσικός έλεγχος

Ορθογραφία

Υποστηρίζεται

Στις περιοχές του κειμένου με επισήμανση "Χωρίς ορθογραφικό ή γραμματικό έλεγχο", η ιδιότητα αυτή θα χαθεί. Θα γίνεται πλέον ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος αυτού του κειμένου.

Γλωσσικός έλεγχος

Θησαυρός

Υποστηρίζεται

Γλωσσικός έλεγχος

Μετάφραση

Υποστηρίζεται

Έρευνα

Παράθυρο "Έρευνα"

Υποστηρίζεται

Προβολή

Πρόχειρο

Υποστηρίζεται

Προβολή

Διάρθρωση

Υποστηρίζεται

Προβολή

Διάταξη εκτύπωσης

Υποστηρίζεται

Προβολή

Ανάγνωση

Υποστηρίζεται

Προβολή

Χάρακας

Υποστηρίζεται

Προβολή

Κύλιση

Υποστηρίζεται

Προβολή

Γραμμή κατάστασης

Υποστηρίζεται

Προβολή

Μικρογραφίες

Υποστηρίζεται

Προβολή

Διάταξη Web

Υποστηρίζεται

Προβολή

Άνοιγμα παραθύρου

Υποστηρίζεται

Προβολή

Ζουμ

Δεν υποστηρίζεται

WordMail

Αυτόματες υπογραφές

Υποστηρίζεται

WordMail

Φαξ

Υποστηρίζεται

WordMail

HTML

Υποστηρίζεται

WordMail

Επιλογές

Δεν υποστηρίζεται

WordMail

Απλό κείμενο

Υποστηρίζεται

WordMail

RFM

Υποστηρίζεται

WordMail

RTF

Υποστηρίζεται

XML

Επισύναψη σχήματος

Δεν υποστηρίζεται

XML

Χαρακτηριστικά

Δεν υποστηρίζεται

XML

Εξωτερική προέλευση

Δεν υποστηρίζεται

XML

Συμπερίληψη κειμένου

Δεν υποστηρίζεται

XML

Συγχώνευση XML

Δεν υποστηρίζεται

XML

OOUI

Δεν υποστηρίζεται

XML

Συμπεριφορές επιλογής

Δεν υποστηρίζεται

XML

Προβολή δέντρου

Δεν υποστηρίζεται

XML

Επικύρωση

Δεν υποστηρίζεται

XML

XSLT

Δεν υποστηρίζεται

Στοιχεία γραφικών

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ποιες δυνατότητες γραφικών του Word υποστηρίζονται πλήρως, μερικώς ή καθόλου στη μορφή OpenDocument (.odt).

 • Υποστηρίζεται     Η μορφή Word και η μορφή OpenDocument υποστηρίζουν αυτήν τη δυνατότητα. Τα γραφικά που χρησιμοποιούν αυτήν τη δυνατότητα έχουν γενικά την ίδια εμφάνιση και συμπεριφορά και στις δύο μορφές.

 • Υποστηρίζεται μερικώς     Η μορφή Word και η μορφή OpenDocument υποστηρίζουν αυτήν τη δυνατότητα, ωστόσο τα γραφικά μπορεί να έχουν διαφορετική εμφάνιση ανάλογα με τη μορφή. Γενικά, δεν χάνονται δεδομένα κατά τη μετατροπή ανάμεσα στις μορφές, ωστόσο η μορφοποίηση και ο τρόπος με τον οποίο εργάζεστε με αυτά τα γραφικά μπορεί να διαφέρουν.

 • Δεν υποστηρίζεται     Εξαιτίας των μοναδικών διαφορών των δυνατοτήτων και της υλοποίησης μεταξύ της μορφής Word και της μορφής OpenDocument, αυτή η δυνατότητα δεν υποστηρίζεται στη μορφή OpenDocument. Εάν σκοπεύετε να αποθηκεύσετε το έγγραφό σας σε μορφή OpenDocument, μην χρησιμοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες.

Βασικά σχήματα

Επίπεδο υποστήριξης

Σχήματα

Υποστηρίζεται

Πλαίσια κειμένου

Υποστηρίζεται

Υποστηρίζεται, με εξαίρεση τα αντικείμενα σε πλαίσια κειμένου που υποστηρίζονται μερικώς. Τα γραφικά SmartArt, σχήματα ή πλαίσια κειμένου μέσα σε ένα πλαίσιο κειμένου δεν υποστηρίζονται και χάνονται όταν ανοίγετε το αρχείο.

WordArt

Υποστηρίζεται

Επιλογές σχημάτων 3Δ

Υποστηρίζεται

Εικόνες

Υποστηρίζεται

Υποστηρίζονται με εξαίρεση τις επιλογές εισαγωγής και σύνδεσης που δεν υποστηρίζονται από τη μορφή ODF.

Διαγράμματα SmartArt

Υποστηρίζεται

Μετατρέπονται σε ομάδα σχημάτων.

Στοιχεία ελέγχου ActiveX

Δεν υποστηρίζεται

Αντικείμενα σε γραφήματα

Υποστηρίζεται

Μετατρέπονται σε μια ομάδα που περιέχει το γράφημα και τα αντικείμενα. Το Word δεν μπορεί να υποστηρίξει μια ομάδα που περιέχει ένα γράφημα, συνεπώς η ομαδοποίηση των αντικειμένων καταργείται όταν ανοίγετε το αρχείο στο Word.

Αντικείμενο γραμμής υπογραφής

Δεν υποστηρίζεται

Σχόλιο μελανιού

Υποστηρίζεται

Το σχόλιο μελανιού μετατρέπεται σε εμπλουτισμένο μετα-αρχείο (EMF). (Στο Word 2007, μετατρέπεται σε σχήμα ελεύθερης σχεδίασης.)

Ομαδοποίηση αντικειμένων

Υποστηρίζεται μερικώς

Ορισμένα αντικείμενα δεν μπορούν να ομαδοποιηθούν μαζί στο Word, συνεπώς η ομαδοποίηση των αντικειμένων καταργείται όταν ανοίγετε το αρχείο OpenDocument. Συμπεριλαμβάνεται οποιοδήποτε στοιχείο ομαδοποιείται με γράφημα και μια εικόνα που ομαδοποιείται με σχήμα, πλαίσιο κειμένου ή αντικείμενο OLE.

Ορατότητα αντικειμένων

Υποστηρίζεται μερικώς

Τα αόρατα αντικείμενα γίνονται ορατά μετά την αποθήκευση του αρχείου σε .odt και το άνοιγμά του ξανά στο Word.

Περιγράμματα αντικειμένων

Υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζονται όλα τα στυλ περιγράμματος. Τα στυλ περιγράμματος που δεν υποστηρίζονται αποθηκεύονται ως προεπιλεγμένο στυλ περιγράμματος (μαύρη, συμπαγής γραμμή).

Γεμίσματα αντικειμένων

Υποστηρίζεται

Υποστηρίζεται, αλλά τα γεμίσματα με διαβαθμίσεις με περισσότερες από δύο βαθμίδες χάνουν όλες τις βαθμίδες μετά τις δύο πρώτες.

Μορφοποίηση γραμμής

Υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζονται όλα τα στυλ γραμμών και τέλους γραμμών στη μορφή ODF. Τα στυλ που δεν υποστηρίζονται αποθηκεύονται ως προεπιλεγμένος τύπος, τύπος μαύρης συμπαγούς γραμμής και τύπος βέλους με ανοιχτή αιχμή, αντίστοιχα.

Περικοπή εικόνων

Υποστηρίζεται

Η κανονική περικοπή μιας εικόνας υποστηρίζεται. Ωστόσο, η περικοπή μιας εικόνας με ένα σχήμα δεν υποστηρίζεται.

Επαναχρωματισμός εικόνων

Υποστηρίζεται μερικώς

Ορισμένοι επαναχρωματισμοί εικόνων έχουν αντιστοιχία στη μορφή ODF, όπως ο ασπρόμαυρος. Άλλοι επαναχρωματισμοί εικόνων δεν έχουν αντιστοιχία και τροποποιούνται. Η εικόνα εμφανίζεται ίδια, αλλά ο επαναχρωματισμός δεν μπορεί πλέον να αλλαχθεί ή να καταργηθεί.

Επιλογές εικόνων 3Δ

Δεν υποστηρίζεται

Στυλ εικόνων

Υποστηρίζεται μερικώς

Τα περιγράμματα υποστηρίζονται μερικώς, αλλά ενδέχεται να μην έχουν την ίδια εμφάνιση.

Θέματα

Δεν υποστηρίζεται

Υπερ-σύνδεση ή σχήμα

Δεν υποστηρίζεται

Αρχή της σελίδας

Τελευταία ενημέρωση 17-8-2015

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×