Δυνατότητες Αυτόματης Διόρθωσης στο Excel

Χρησιμοποιήστε αυτό το παράθυρο διαλόγου για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε την αυτόματη διόρθωση ή τις δυνατότητες αυτόματης μορφοποίησης στο Excel.

Υπάρχουν τέσσερις καρτέλες στο παράθυρο διαλόγου Αυτόματη Διόρθωση. Για να μεταβείτε γρήγορα στις πληροφορίες που θέλετε, κάντε κλικ στο όνομα παρακάτω που αντιστοιχεί στην καρτέλα για την οποία θέλετε βοήθεια:

Αυτόματη Διόρθωση  |  Αυτόματη μορφοποίηση κατά την πληκτρολόγηση | Ενέργειες  | Αυτόματη διόρθωση μαθηματικών

Αυτόματη Διόρθωση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αυτόματης Διόρθωσης για να διορθώσετε τυπογραφικά λάθη, λάθη μετατροπής σε κεφαλαία και λέξεις με ορθογραφικά λάθη, καθώς και για να προσθέσετε αυτόματα σύμβολα και άλλα τμήματα κειμένου. Από προεπιλογή, η Αυτόματη Διόρθωση χρησιμοποιεί μια λίστα τυπικών σφαλμάτων ορθογραφίας και συμβόλων, ωστόσο μπορείτε να τροποποιήσετε τις καταχωρήσεις που περιλαμβάνει αυτή η λίστα.

Από προεπιλογή, το Excel έχει ρυθμιστεί ώστε να διορθώνει αυτόματα ορισμένα συνηθισμένα λάθη πληκτρολόγησης. Χρησιμοποιήστε τις επιλογές σε αυτό το παράθυρο διαλόγου για να απενεργοποιήσετε ή να αλλάξετε ό,τι δεν σας αρέσει.

Εάν δεν σας αρέσει το κουμπί "Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης" Εικόνα κουμπιού που εμφανίζεται όταν πληκτρολογείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου για να το απενεργοποιήσετε: Καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στα κουμπιά Εμφάνιση επιλογών Αυτόματης Διόρθωσης.

Μπορείτε να κάνετε τις εξής ενέργειες σε αυτή την καρτέλα του παραθύρου διαλόγου. Κάντε κλικ σε μια από τις παρακάτω κεφαλίδες, για να την αναπτύξετε και να δείτε τις οδηγίες:

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις διάφορες επιλογές για την αυτόματη διόρθωση μετατροπής σε κεφαλαία από την καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση.

 • Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πλαίσια ελέγχου:

  • Διόρθωση ΔΥο ΑΡχικών ΚΕφαλαίων

  • Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης κεφαλαίο

  • Το αρχικό γράμμα των ημερών κεφαλαίο

  • Διόρθωση τυχαίας χρήσης του πλήκτρου cAPS LOCK

Μπορείτε να καθορίσετε εξαιρέσεις σε μερικούς από τους κανόνες μετατροπής σε κεφαλαία. Οι εξαιρέσεις που ορίζετε εφαρμόζονται σε όλα τα προγράμματα του Office που υποστηρίζουν τη δυνατότητα Αυτόματης διόρθωσης, γεγονός που σημαίνει ότι οποιαδήποτε αλλαγή που κάνετε σε αυτήν τη λίστα σε ένα πρόγραμμα επηρεάζει επίσης και τα άλλα προγράμματα.

 • Στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, κάντε κλικ στο στοιχείο Εξαιρέσεις και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Εάν έχετε επιλέξει το πλαισίου ελέγχου Διόρθωση ΔΥο ΑΡχικών ΚΕφαλαίων και θέλετε να αποτρέψετε την Αυτόματη Διόρθωση κατά τη διόρθωση μιας συγκεκριμένης λέξης η οποία περιέχει συνδυασμό από κεφαλαία και πεζά γράμματα (όπως η αγγλική "IDs"), κάντε κλικ στην καρτέλα ΑΡχικά ΚΕφαλαία.

   Για να προσθέσετε μια λέξη στη λίστα εξαιρέσεων, πληκτρολογήστε τη λέξη στο πλαίσιο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη. Για να διαγράψετε μια λέξη, επιλέξτε τη λέξη και κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

  • Εάν έχετε επιλέξει το πλαισίου ελέγχου Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης κεφαλαίο και θέλετε να αποτρέψετε την Αυτόματη Διόρθωση μετατροπής του πρώτου γράμματος σε κεφαλαίο των λέξεων που ακολουθούν ορισμένες συντομεύσεις (όπως "δηλ."), κάντε κλικ στην καρτέλα Πρώτο γράμμα.

   Για να προσθέσετε μια λέξη στη λίστα εξαιρέσεων, πληκτρολογήστε τη λέξη στο πλαίσιο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη. Για να διαγράψετε μια λέξη, επιλέξτε τη λέξη και κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

  Σημείωση: Σε ορισμένα προγράμματα του Office, μπορείτε επίσης να επιλέξετε ή να καταργήσετε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη προσθήκη λέξεων στη λίστα. Αυτή η επιλογή εφαρμόζεται ενώ επεξεργάζεστε ένα αρχείο ή ένα στοιχείο. Όταν η Αυτόματη Διόρθωση πραγματοποιεί μια ανεπιθύμητη διόρθωση, μπορείτε να την αναιρέσετε, πατώντας τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Z. Αν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη προσθήκη λέξεων στη λίστα, οι ανεπιθύμητες διορθώσεις που αναιρείτε προστίθενται στη λίστα εξαιρέσεων.

Η Αυτόματη Διόρθωση χρησιμοποιεί δύο παράλληλες λίστες λέξεων. Η πρώτη λέξη είναι η λέξη που πληκτρολογείτε και η δεύτερη λέξη ή φράση είναι εκείνη που καταχωρεί αυτόματα το πρόγραμμα για να αντικαταστήσει αυτήν τη λέξη.

Λίστα Αυτόματης Διόρθωσης

Η λίστα Αυτόματης Διόρθωσης εφαρμόζεται καθολικά σε όλα τα προγράμματα του Office που υποστηρίζουν τη δυνατότητα Αυτόματης Διόρθωσης, το οποίο σημαίνει ότι όταν προσθέτετε ή διαγράφετε μια λέξη από τη λίστα σε ένα πρόγραμμα του Office, τα άλλα προγράμματα του Office επηρεάζονται επίσης.

Μπορείτε να προσθέσετε πολλαπλές εγγραφές που παραπέμπουν στο ίδιο κείμενο "Με". Για παράδειγμα: τα "έχετ", "έχτε" και "εχετε" μπορούν να αντικατασταθούν με τη λέξη "έχετε". Απλά προσθέσετε μια ξεχωριστή καταχώρηση για κάθε μία από αυτές τις αλλαγές.

Σημαντικό: Εάν η Αυτόματη Διόρθωση φαίνεται να μην λειτουργεί καθόλου, στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση είναι επιλεγμένο.

Προσθήκη, αλλαγή ή διαγραφή καταχώρησης στη λίστα Αυτόματης Διόρθωσης

Για να προσθέσετε μια καταχώρηση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Στην καρτέλα Αυτόματη διόρθωση, στο πλαίσιο Αντικατάσταση, πληκτρολογήστε μια λέξη ή φράση που συχνά πληκτρολογείτε λάθος ή γράφετε ανορθόγραφα –για παράδειγμα, πληκτρολογήστε τη λέξη συνήθος.

 2. Στο πλαίσιο Με, πληκτρολογήστε τη σωστή ορθογραφία της λέξης –για παράδειγμα, πληκτρολογήστε τη λέξη συνήθως.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Για να αλλάξετε το κείμενο αντικατάστασης για μια καταχώρηση, επιλέξτε την από τη λίστα καταχωρήσεων και πληκτρολογήστε μια νέα καταχώρηση στο πλαίσιο Με.

Για να διαγράψετε μια καταχώρηση, επιλέξτε την από τη λίστα και κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

Σημείωση: Η λίστα Εξαιρέσεις υποδεικνύει στον ορθογραφικό έλεγχο να μην αντικαθιστά αυτόματα τα στοιχεία που πιστεύει ότι έχουν ορθογραφικά λάθη. Αν μια λέξη αντικαθίσταται αυτόματα και έχετε βεβαιωθεί ότι δεν περιέχεται στη λίστα "Αυτόματη Διόρθωση", προσθέστε τη λέξη στη λίστα Εξαιρέσεις, για να είστε σίγουροι ότι δεν θα την αντικαθιστά αυτόματα ο ορθογραφικός έλεγχος.

Για να αποτρέψετε όλες τις αυτόματες αλλαγές και αντικαταστάσεις που ενδεχομένως θα έκανε η Αυτόματη Διόρθωση, κάντε τα εξής σε αυτό το παράθυρο διαλόγου:

 • Καταργήστε την επιλογή όλων των πλαισίων ελέγχου στο επάνω μέρος της καρτέλας για να απενεργοποιήσετε όλες τις επιλογές αυτόματης μετατροπής σε κεφαλαία.

 • Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση, για να απενεργοποιήσετε όλες τις επιλογές αντικατάστασης αυτόματου κειμένου.

Συμβουλή: Εάν το Office διόρθωσε αυτόματα κάτι που δεν θέλατε να αλλάξει, απλώς κάντε κλικ στο κουμπί Αναίρεση ή πατήστε Ctrl+Z στο πληκτρολόγιο, για να αναιρέσετε την αλλαγή.

Για να εισαγάγετε γρήγορα ένα σύμβολο χωρίς πρόσβαση σε κάποιο μενού, εκχωρήστε ένα πάτημα πλήκτρου ή κάποιο κείμενο στο σύμβολο. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εάν πρόκειται να εισαγάγετε το σύμβολο συχνά και δεν θέλετε να το αναζητάτε κάθε φορά από την εντολή Σύμβολα στην κορδέλα.

Θα πρέπει να εισαγάγετε το σύμβολο μία φορά, να το αντιγράψετε και, στη συνέχεια, να προσθέσετε τον κανόνα Αυτόματης Διόρθωσης. Μόλις ολοκληρώσετε το βήμα 8, παρακάτω, μπορείτε να διαγράψετε το σύμβολο που εισαγάγατε για να δημιουργήσετε τον κανόνα, εάν θέλετε, επομένως δεν χρειάζεται να ανησυχείτε υπερβολικά για το σημείο εισαγωγής του.

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Σύμβολο > Περισσότερα σύμβολα.

 2. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στη λίστα και κάντε διπλό κλικ στο σύμβολο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να το εισαγάγετε στο αρχείο. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου των συμβόλων.

  Συμβουλή: Τα περισσότερα από τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται συχνά είναι μέρος των συνόλων γραμματοσειράς Wingdings. Ορίστε τη γραμματοσειρά σε "Wingdings", στο παράθυρο διαλόγου "Σύμβολο", για να επιταχύνετε την αναζήτηση.

 3. Επιλέξτε το σύμβολο που έχει εισαχθεί στο βιβλίο εργασίας σας και κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή από την καρτέλα Κεντρική στην κορδέλα (ή πατήστε Ctrl+C).

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο > Επιλογές > Γλωσσικός έλεγχος > Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 5. Κάντε κλικ στο πλαίσιο Με και πατήστε Ctrl+V για να επικολλήσετε το αντιγραμμένο σύμβολο στο πεδίο.

 6. Στο πλαίσιο Αντικατάσταση, πληκτρολογήστε μια λέξη ή μια φράση που θέλετε να συσχετίσετε με το σύμβολο, για παράδειγμα πληκτρολογήστε check1.

  Στην καρτέλα "Αυτόματη Διόρθωση", στο πλαίσιο "Αντικατάσταση", πληκτρολογήστε μια λέξη ή μια φράση που θέλετε να συσχετίσετε με το σύμβολο για το σημάδι ελέγχου.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη > OK.

 8. Κάθε φορά που θέλετε να χρησιμοποιήσετε το σύμβολο για το σημάδι επιλογής που μόλις ορίσατε, πληκτρολογήστε τη λέξη που χρησιμοποιήσατε στο βήμα 7 για να προσθέσετε το σύμβολο.

Συμβουλή: Εάν ο χαρακτήρας που έχει εισαχθεί δεν είναι αυτός που θέλετε, δοκιμάστε να επισημάνετε τον χαρακτήρα που έχει εισαχθεί και βεβαιωθείτε ότι η γραμματοσειρά του χαρακτήρα είναι Wingdings.

Αυτόματη μορφοποίηση κατά την πληκτρολόγηση

Από προεπιλογή, το Excel εφαρμόζει κάποια αυτόματη μορφοποίηση κατά την πληκτρολόγηση, όπως η εφαρμογή μορφοποίησης λίστας με κουκκίδες ή αριθμημένης λίστας, όταν εντοπίζει ότι πληκτρολογείτε μια λίστα. 

Χρησιμοποιήστε αυτό το παράθυρο διαλόγου, εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε οποιαδήποτε από αυτές τις επιλογές αυτόματης μορφοποίησης. Καταργήστε την επιλογή οποιουδήποτε πλαισίου ελέγχου για το οποίο δεν θέλετε να εφαρμοστεί η αυτόματη μορφοποίηση. 

Ενέργειες

Υπάρχει μια "ενέργεια" δεξιού κλικ διαθέσιμη στο Excel. Ενεργοποιήστε αυτή την ενέργεια, επιλέγοντας Ενεργοποίηση πρόσθετων ενεργειών στο μενού δεξιού κλικ σε αυτό το παράθυρο διαλόγου. 

Η ενέργεια Ημερομηνία σάς επιτρέπει να κάνετε δεξί κλικ σε μια πλήρη ημερομηνία (που περιλαμβάνει τον μήνα, την ημέρα και το έτος) και να ανοίξετε το ημερολόγιο του Outlook σε αυτή την ημερομηνία. 

Παραβλέψτε τα κουμπιά Ιδιότητες και Περισσότερες ενέργειες στην καρτέλα Ενέργειες. Δεν χρησιμεύουν σε κάτι. 

Αυτόματη διόρθωση μαθηματικών

Για να δημιουργήσετε μια εξίσωση από την αρχή, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt και σύμβολο "ίσον". Εμφανίζεται ένα σύμβολο κράτησης θέσης εξίσωσης για να πληκτρολογήσετε χαρακτήρες μαθηματικών στο   

Όταν εργάζεστε σε ένα πλαίσιο κράτησης θέσης εξίσωσης, το Office διαθέτει ένα ευρύ σύνολο συντομεύσεων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την εισαγωγή μαθηματικών χαρακτήρων. Από προεπιλογή, αυτές οι συντομεύσεις Αυτόματης Διόρθωσης μαθηματικών είναι ενεργοποιημένες.

Μπορείτε να κάνετε τα εξής. Κάντε κλικ σε μια από τις παρακάτω κεφαλίδες, για να την αναπτύξετε και να δείτε τις οδηγίες:

 Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου με την ονομασία Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση

 1. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να αλλάξετε. 

  Οι πληροφορίες προστίθενται στα πλαίσια Αντικατάσταση και Με.

 2. Αλλάξτε τη συντόμευση στο πλαίσιο Αντικατάσταση ή το σύμβολο στο πλαίσιο Με.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αντικατάσταση.

 1. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να καταργήσετε από τη λίστα.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

Προτού ξεκινήσετε, πρέπει να έχετε αντιγράψει το επιθυμητό σύμβολο στο Πρόχειρο, ώστε να μπορείτε να το επικολλήσετε στο παράθυρο διαλόγου. Αυτό μπορείτε να το κάνετε κλείνοντας το παράθυρο διαλόγου, εισάγοντας με μη αυτόματο τρόπο το σύμβολο σε μια διαφάνεια (Εισαγωγή > Σύμβολο) και, στη συνέχεια, επιλέγοντας και αντιγράφοντας το σύμβολο (Ctrl+C).

 1. Στο πλαίσιο Αντικατάσταση, πληκτρολογήστε τη συντόμευση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  (Η συντόμευση θα πρέπει να διαφέρει από μια κανονική λέξη με σωστή γραφή, εκτός αν θέλετε αυτή η λέξη να αντικαθίσταται πάντα από το σύμβολο που ορίζετε στο βήμα 2.)

 2. Στο πλαίσιο Με, επικολλήστε το σύμβολο που θέλετε να αντιστοιχιστεί με τη συντόμευση της Αυτόματης Διόρθωσης μαθηματικών που καθορίσατε στο βήμα 1.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×