Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με τη Microsoft
Εισέλθετε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε το λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.
Εισαγωγή στους τύπους δεδομένων και στις ιδιότητες πεδίων

Κάθε πίνακας της Access αποτελείται από πεδία. Οι ιδιότητες ενός πεδίου περιγράφουν τα χαρακτηριστικά και τη συμπεριφορά των δεδομένων που έχουν προστεθεί σε αυτό το πεδίο. Ο τύπος δεδομένων του πεδίου είναι η πιο σημαντική ιδιότητα, επειδή καθορίζει το είδος των δεδομένων που μπορεί να αποθηκεύσει το πεδίο. Αυτό το άρθρο περιγράφει τους τύπους δεδομένων και άλλες ιδιότητες πεδίου που είναι διαθέσιμα στην Access και περιλαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες σε μια λεπτομερή ενότητα αναφοράς τύπου δεδομένων.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Οι τύποι δεδομένων μπορεί να φαίνονται περίπλοκοι, για παράδειγμα, όταν ο τύπος δεδομένων ενός πεδίου είναι κείμενο, μπορεί να αποθηκεύσει δεδομένα που αποτελούνται από κείμενο ή αριθμητικούς χαρακτήρες. Ωστόσο, ένα πεδίο του οποίου ο τύπος δεδομένων είναι "Αριθμός" μπορεί να αποθηκεύσει μόνο αριθμητικά δεδομένα. Επομένως, πρέπει να γνωρίζετε ποιες ιδιότητες χρησιμοποιούνται με κάθε τύπο δεδομένων.

Ο τύπος δεδομένων ενός πεδίου καθορίζει πολλές άλλες σημαντικές ιδιότητες πεδίου, όπως οι εξής:

 • Τις μορφές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το πεδίο.

 • Το μέγιστο μέγεθος μιας τιμής πεδίου.

 • Τον τρόπο χρήσης του πεδίου σε παραστάσεις.

 • Εάν το πεδίο μπορεί να έχει ευρετήριο.

Ο τύπος δεδομένων ενός πεδίου μπορεί να είναι προκαθορισμένος ή μπορείτε να επιλέξετε έναν τύπο δεδομένων, ανάλογα με το πώς δημιουργείτε το νέο πεδίο. Για παράδειγμα, εάν δημιουργείτε ένα πεδίο από την προβολή "Φύλλο δεδομένων" και:

 • Χρησιμοποιείτε ένα υπάρχον πεδίο από έναν άλλο πίνακα, ο τύπος δεδομένων έχει ήδη οριστεί στο πρότυπο ή στον άλλον πίνακα.

 • Κάνετε εισαγωγή δεδομένων σε μια κενή στήλη (ή πεδίο), η Access εκχωρεί έναν τύπο δεδομένων για το πεδίο με βάση τις τιμές που καταχωρείτε ή μπορείτε να αντιστοιχίσετε τύπο και μορφή δεδομένων για το πεδίο.

 • Στην καρτέλα Τροποποίηση πεδίων, στην ομάδα Πεδία και στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη πεδίων και η Access θα εμφανίσει μια λίστα με τους τύπους δεδομένων που μπορείτε να επιλέξετε από αυτή.

Αρχή της σελίδας

Πότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον κάθε τύπο δεδομένων

Σκεφτείτε τον τύπο δεδομένων ενός πεδίου ως ένα σύνολο ιδιοτήτων που εφαρμόζεται σε όλες τις τιμές που περιέχονται στο πεδίο. Για παράδειγμα, οι τιμές που είναι αποθηκευμένες σε ένα πεδίο κειμένου επιτρέπεται να περιέχουν μόνο γράμματα, αριθμούς και ένα περιορισμένο σύνολο σημείων στίξης ενώ το πεδίο κειμένου μπορεί να περιέχει μόνο έως 255 χαρακτήρες.

Συμβουλή: Ορισμένες φορές, τα δεδομένα σε ένα πεδίο μπορεί να εμφανίζονται ως ένας συγκεκριμένος τύπος δεδομένων, αλλά στην πραγματικότητα να πρόκειται για άλλον τύπο. Για παράδειγμα, ένα πεδίο μπορεί να φαίνεται ότι περιέχει αριθμητικές τιμές, αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να περιέχει τιμές κειμένου, όπως αριθμούς δωματίων. Συχνά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια παράσταση για να συγκρίνετε ή να μετατρέψετε τιμές από διαφορετικούς τύπους δεδομένων.

Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν τις διαθέσιμες μορφές για κάθε τύπο δεδομένων και εξηγούν το αποτέλεσμα της επιλογής μορφοποίησης.

Βασικοί τύποι

Μορφή

Χρησιμοποιείται για να εμφανίσει

Κείμενο

Σύντομες, αλφαριθμητικές τιμές, όπως ένα επώνυμο ή μια διεύθυνση. Σημειώστε ότι, αρχίζοντας από την Access 2013, οι τύποι δεδομένων κειμένου έχουν μετονομαστεί σε Σύντομο κείμενο.

Αριθμός, Μεγάλος αριθμός

Αριθμητικές τιμές, όπως αποστάσεις. Σημειώστε ότι υπάρχει ξεχωριστός τύπος δεδομένων για τις νομισματικές μονάδες.

Νομισματική μονάδα

Νομισματικές τιμές.

Ναι/Όχι

Τιμές "Ναι" και "Όχι" και τα πεδία που περιέχουν μόνο μία από τις δύο τιμές.

Εκτεταμένη ημερομηνία/ώρα, ημερομηνία/ώρα

Ημερομηνία/Ώρα: Τιμές ημερομηνίας και ώρας για τα έτη 100 έως 9999.

Εκτεταμένη ημερομηνία/ώρα: Τιμές ημερομηνίας και ώρας για τα έτη 1 έως 9999.

Εμπλουτισμένο κείμενο

Κείμενο ή συνδυασμούς κειμένου και αριθμών που μπορεί να είναι μορφοποιημένα με χρώμα και στοιχεία ελέγχου γραμματοσειράς.

Πεδίο υπολογισμού

Αποτελέσματα ενός υπολογισμού. Ο υπολογισμός πρέπει να αναφέρεται σε άλλα πεδία στον ίδιο πίνακα. Χρησιμοποιήστε τη Δόμηση παραστάσεων για να δημιουργήσετε τον υπολογισμό. Σημειώστε ότι τα πεδία υπολογισμού παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην Access 2010.

Συνημμένο

Συνημμένες εικόνες, αρχεία υπολογιστικών φύλλων, έγγραφα, γραφήματα και άλλους τύπους αρχείων που υποστηρίζονται στις εγγραφές της βάσης δεδομένων σας, παρόμοια με την επισύναψη αρχείων σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Υπερ-σύνδεση

Κείμενο ή συνδυασμούς κειμένου και αριθμών που είναι αποθηκευμένοι ως κείμενο και χρησιμοποιούνται ως διεύθυνση υπερ-σύνδεσης.

Υπόμνημα

Μεγάλα μπλοκ κειμένου. Μια τυπική χρήση του πεδίου "Υπόμνημα" είναι μια λεπτομερής περιγραφή. Σημειώστε ότι, αρχίζοντας από την Access 2013, οι τύποι δεδομένων "Υπόμνημα" έχουν μετονομαστεί σε "Μεγάλο κείμενο".

Αναζήτηση

Εμφανίζει είτε μια λίστα με τιμές που ανακτώνται από έναν πίνακα ή ερώτημα ή ένα σύνολο τιμών που καθορίσατε κατά τη δημιουργία του πεδίου. Ξεκινά ο "Οδηγός αναζήτησης" και μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πεδίο αναζήτησης. Ο τύπος δεδομένων του πεδίου "Αναζήτηση" είναι "Κείμενο" ή "Αριθμός", ανάλογα με τις επιλογές που κάνετε στον οδηγό.

Τα πεδία αναζήτησης διαθέτουν ένα επιπλέον σύνολο ιδιοτήτων πεδίου, οι οποίες βρίσκονται στην καρτέλα Αναζήτηση στο παράθυρο Ιδιότητες πεδίου.

Σημείωση: Οι τύποι δεδομένων "Συνημμένο" και "Υπολογίζεται" δεν είναι διαθέσιμοι στις μορφές αρχείων .mdb.

Αριθμός

Μορφή

Χρησιμοποιείται για να εμφανίσει

Γενική

Αριθμούς χωρίς επιπλέον μορφοποίηση, όπως ακριβώς είναι αποθηκευμένοι.

Νομισματική μονάδα

Γενικές νομισματικές τιμές.

Ευρώ

Γενικές νομισματικές τιμές που είναι αποθηκευμένες στη μορφή ΕΕ.

Σταθερή

Αριθμητικά δεδομένα.

Βασική

Αριθμητικά δεδομένα με δεκαδικά.

Ποσοστό

Ποσοστά.

Επιστημονική

Υπολογισμοί.

Ημερομηνία και ώρα

Μορφή

Χρησιμοποιείται για να εμφανίσει

Σύντομη ημερομηνία

Εμφάνιση της ημερομηνίας σε σύντομη μορφή. Εξαρτάται από τις τοπικές ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας. Για παράδειγμα, 14/3/2001 για την Ελλάδα.

Ενδιάμεση ημερομηνία

Εμφάνιση της ημερομηνίας σε ενδιάμεση μορφή. Για παράδειγμα, 3-Απρ-09 για την Ελλάδα.

Πλήρης ημερομηνία

Εμφάνιση της ημερομηνίας σε πλήρη μορφή. Εξαρτάται από τις τοπικές ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας. Για παράδειγμα, Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2001 για την Ελλάδα.

Ώρα πμ/μμ

Εμφανίζει την ώρα χρησιμοποιώντας μόνο 12ωρη μορφή που θα ανταποκριθεί στις αλλαγές στις τοπικές ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας.

Ενδιάμεση ώρα

Εμφανίζει την ώρα ακολουθούμενη από τις ενδείξεις ΠΜ/ΜΜ.

Ώρα 24ωρο

Εμφανίζει την ώρα χρησιμοποιώντας μόνο 24ωρη μορφή που θα ανταποκρίνεται στις αλλαγές στις τοπικές ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας

Ναι/Όχι

Τύπος δεδομένων

Χρησιμοποιείται για να εμφανίσει

Πλαίσιο ελέγχου

Ένα πλαίσιο ελέγχου.

Ναι/Όχι

Επιλογές Ναι ή Όχι

Αληθές/Ψευδές

Επιλογές Αληθές ή Ψευδές.

Ισχύει/Δεν ισχύει

Επιλογές "Ισχύει" ή "Δεν ισχύει".

Αντικείμενο OLE    Αντικείμενα OLE, όπως τα έγγραφα του Word.

Αρχή της σελίδας

Ιδιότητα "Μέγεθος πεδίου"

Αφού δημιουργήσετε ένα πεδίο και ορίσετε τον τύπο δεδομένων του, μπορείτε να ορίσετε επιπλέον ιδιότητες πεδίου. Ο τύπος δεδομένων του πεδίου καθορίζει ποιες άλλες ιδιότητες μπορείτε να ορίσετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να ελέγξετε το μέγεθος ενός πεδίου κειμένου, ορίζοντας την ιδιότητα Μέγεθος πεδίου.

Για τα πεδία "Αριθμός" και "Νομισματική μονάδα", η ιδιότητα Μέγεθος πεδίου είναι ιδιαίτερα σημαντική, επειδή προσδιορίζει την περιοχή των τιμών στο πεδίο. Για παράδειγμα, ένα πεδίο αριθμού ενός bit μπορεί να αποθηκεύει μόνο ακέραιους αριθμούς που κυμαίνονται από 0 έως 255.

Η ιδιότητα Μέγεθος πεδίου προσδιορίζει επίσης πόσος χώρος στο δίσκο απαιτείται για κάθε τιμή του πεδίου αριθμών. Ανάλογα με το μέγεθος του πεδίου, ο αριθμός μπορεί να χρησιμοποιήσει ακριβώς 1, 2, 4, 8, 12 ή 16 byte.

Σημείωση: Τα πεδία "Κείμενο" και "Υπόμνημα" έχουν μεταβλητά μεγέθη τιμής πεδίου. Για αυτούς τους τύπους δεδομένων, το Μέγεθος πεδίου ορίζει το μέγιστο διαθέσιμο χώρο για κάθε μία τιμή.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ιδιότητες του πεδίου και πώς λειτουργούν με τα διάφορα δεδομένα τύπων, μεταβείτε στην ενότητα Αναφορά τύπου δεδομένων. Επίσης, διαβάστε το άρθρο Ορισμός μεγέθους πεδίου.

Αρχή της σελίδας

Τύποι δεδομένων σε σχέσεις και συνδέσμους

Μια σχέση πίνακα είναι μια συσχέτιση μεταξύ κοινών πεδίων σε δύο πίνακες. Μπορεί να είναι μια σχέση ένα προς ένα, ένα προς πολλά ή πολλά προς πολλά.

Ένας σύνδεσμος είναι μια λειτουργία SQL που συνδυάζει δεδομένα από δύο προελεύσεις σε μία εγγραφή από ένα σύνολο εγγραφών ενός ερωτήματος, με βάση τις τιμές ενός συγκεκριμένου πεδίου που είναι κοινό για αυτές τις προελεύσεις. Ένας σύνδεσμος μπορεί να είναι εσωτερικός σύνδεσμος, αριστερός εξωτερικός σύνδεσμος ή δεξιός εξωτερικός σύνδεσμος.

Όταν δημιουργείτε μια σχέση πίνακα ή προσθέτετε ένα σύνδεσμο σε ένα ερώτημα, τα πεδία που συνδέετε πρέπει να έχουν τον ίδιο ή συμβατό τύπο δεδομένων. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα σύνδεσμο μεταξύ ενός πεδίου αριθμών και ενός πεδίου κειμένου, ακόμα και αν οι τιμές σε αυτά τα πεδία ταιριάζουν.

Σε μια σχέση ή σύνδεσμο, τα πεδία που έχουν οριστεί στον τύπο δεδομένων "Αυτόματη αρίθμηση" είναι συμβατά με τα πεδία που έχουν οριστεί για τον τύπο δεδομένων "Αριθμός", εάν η ιδιότητα Μέγεθος πεδίου του τελευταίου είναι Ακέραιος μεγάλου μήκους.

Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο δεδομένων ή την ιδιότητα Μέγεθος πεδίου ενός πεδίου που εμπλέκεται σε μια σχέση πινάκων. Μπορείτε να διαγράψετε προσωρινά τη σχέση για να αλλάξετε την ιδιότητα Μέγεθος πεδίου. Ωστόσο, εάν αλλάξετε τον τύπο δεδομένων, δεν θα μπορείτε να δημιουργήσετε εκ νέου τη σχέση χωρίς πρώτα να αλλάξετε επίσης τον τύπο δεδομένων του σχετικού πεδίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους πίνακες, ανατρέξτε στο άρθρο Εισαγωγή στους πίνακες.

Αρχή της σελίδας

Αναφορά τύπου δεδομένων

Όταν εφαρμόζετε έναν τύπο δεδομένων σε ένα πεδίο, αυτός περιέχει ένα σύνολο ιδιοτήτων που μπορείτε να επιλέξετε. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους τύπους δεδομένων παρακάτω.

Συνημμένο

Σκοπός    Χρησιμοποιείται σε ένα πεδίο που σας επιτρέπει να επισυνάπτετε αρχεία ή εικόνες σε μια εγγραφή. Για παράδειγμα, εάν έχετε μια βάση δεδομένων επαγγελματικών επαφών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πεδίο συνημμένου για να επισυνάψετε μια φωτογραφία της επαφής ή να επισυνάψετε έγγραφα, όπως ένα βιογραφικό σημείωμα. Για ορισμένους τύπους αρχείων, η Access συμπιέζει κάθε συνημμένο καθώς το προσθέτετε. Οι τύποι δεδομένων "Συνημμένο" είναι διαθέσιμοι μόνο σε βάσεις δεδομένων με μορφή αρχείου .accdb.

Τύποι συνημμένων που συμπιέζει η Access

Όταν επισυνάπτετε οποιονδήποτε από τους παρακάτω τύπους αρχείων, η Access συμπιέζει το αρχείο.

 • Εικόνες bitmap, όπως αρχεία .bmp

 • Μετα-αρχεία των Windows, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων .emf

 • Αρχεία Exchangeable File Format (αρχεία .exif)

 • Εικονίδια

 • Αρχεία μορφής εικόνων με ετικέτες (TIFF)

Μπορείτε να επισυνάψετε πολλά είδη αρχείων σε μια εγγραφή. Ωστόσο, ορισμένοι τύποι αρχείων που μπορεί να παρουσιάσουν κινδύνους ασφαλείας αποκλείονται. Κατά κανόνα, μπορείτε να επισυνάψετε οποιοδήποτε αρχείο που δημιουργήθηκε σε ένα από τα προγράμματα του Microsoft Office. Μπορείτε επίσης να επισυνάψετε αρχεία καταγραφής (.log), αρχεία κειμένου (.text, .txt) και συμπιεσμένα αρχεία .zip. Για μια λίστα με τις υποστηριζόμενες μορφές αρχείων εικόνας, δείτε τον πίνακα παρακάτω σε αυτή την ενότητα.

Λίστα αποκλεισμένων τύπων αρχείων

Η Access αποκλείει τους ακόλουθους τύπους συνημμένων αρχείων.

.ade

.ins

.mda

.scr

.adp

.isp

.mdb

.sct

.app

.its

.mde

.shb

.asp

.js

.mdt

.shs

.bas

.jse

.mdw

.tmp

.bat

.ksh

.mdz

.url

.cer

.lnk

.msc

.vb

.chm

.mad

.msi

.vbe

.cmd

.maf

.msp

.vbs

.com

.mag

.mst

.vsmacros

.cpl

.mam

.ops

.vss

.crt

.maq

.pcd

.vst

.csh

.mar

.pif

.vsw

.exe

.mas

.prf

.ws

.fxp

.mat

.prg

.wsc

.hlp

.mau

.pst

.wsf

.hta

.mav

.reg

.wsh

.inf

.maw

.scf

Υποστηριζόμενες ιδιότητες πεδίου

Ιδιότητα

Χρήση

Λεζάντα

Το κείμενο της ετικέτας που εμφανίζεται για αυτό το πεδίο από προεπιλογή σε φόρμες, αναφορές και ερωτήματα. Εάν αυτή η ιδιότητα είναι κενή, χρησιμοποιείται το όνομα του πεδίου. Επιτρέπεται οποιαδήποτε ακολουθία χαρακτήρων κειμένου.

Μια εύχρηστη λεζάντα είναι συνήθως σύντομη.

Απαιτείται

Απαιτεί ότι κάθε εγγραφή έχει τουλάχιστον ένα συνημμένο για το πεδίο.

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων εικόνων

Η Access υποστηρίζει τις ακόλουθες μορφές αρχείων γραφικών χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση επιπλέον λογισμικού στον υπολογιστή σας.

 • Windows Bitmap (αρχεία .bmp)

 • Bitmap κωδικοποιημένου μήκους εκτέλεσης (αρχεία .rle)

 • Bitmap ανεξάρτητο από συσκευή (αρχεία .dib)

 • Μορφή ανταλλαγής γραφικών (αρχεία .gif)

 • Joint Photographic Experts Group (αρχεία .jpe, .jpeg και .jpg)

 • Exchangeable File Format (αρχεία .exif)

 • Portable Network Graphics (αρχεία .png)

 • Μορφή αρχείων εικόνων με ετικέτες (αρχεία .tif και .tiff)

 • Εικονίδιο (αρχεία .ico και .icon)

 • Μετα-αρχείο των Windows (αρχεία .wmf)

 • Εμπλουτισμένο μετα-αρχείο των Windows (αρχεία .emf)

Κανόνες ονομασίας αρχείων

Τα ονόματα των συνημμένων αρχείων σας μπορούν να περιέχουν οποιονδήποτε χαρακτήρα Unicode υποστηρίζεται από το σύστημα αρχείων NTFS που χρησιμοποιείται στα Microsoft Windows NT. Επιπλέον, τα ονόματα αρχείων πρέπει να ακολουθούν τις εξής οδηγίες:

 • Τα ονόματα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 255 χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των επεκτάσεων των ονομάτων αρχείων.

 • Τα ονόματα δεν μπορεί να περιέχουν τους παρακάτω χαρακτήρες: αγγλικά ερωτηματικά (?), εισαγωγικά ("), ανάστροφες καθέτους ή καθέτους (/ \), αριστερές ή δεξιές αγκύλες (< >), αστερίσκους (*), κάθετες γραμμές ή χαρακτήρες καθέτου (|), άνω και κάτω τελείες (:) ή σημάδια παραγράφου (¶).

Αρχή της σελίδας

Αυτόματη Αρίθμηση

Σκοπός    Χρησιμοποιήστε ένα πεδίο "Αυτόματη αρίθμηση" για την παροχή μιας μοναδικής τιμής που δεν εξυπηρετεί κανένα άλλο σκοπό εκτός από το να κάνει την κάθε εγγραφή μοναδική. Η πιο συνηθισμένη χρήση για το πεδίο "Αυτόματη αρίθμηση" είναι η χρήση ως πρωτεύον κλειδί, ειδικά όταν δεν υπάρχει κατάλληλος φυσικός αριθμός-κλειδί (ένας αριθμός-κλειδί που βασίζεται σε ένα πεδίο δεδομένων).

Μια τιμή του πεδίου "Αυτόματη αρίθμηση" απαιτεί 4 ή 16 byte, ανάλογα με την τιμή της ιδιότητάς του Μέγεθος πεδίου.

Ας υποθέσουμε ότι έχετε έναν πίνακα που αποθηκεύει πληροφορίες επαφών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ονόματα των επαφών ως το πρωτεύον κλειδί για αυτόν τον πίνακα, αλλά πώς μπορείτε να χειριστείτε δύο επαφές με ακριβώς το ίδιο όνομα; Τα ονόματα είναι ακατάλληλα φυσικά κλειδιά, επειδή συχνά δεν είναι μοναδικά. Εάν χρησιμοποιείτε ένα πεδίο "Αυτόματη αρίθμηση", κάθε εγγραφή θα έχει εγγυημένα ένα μοναδικό αναγνωριστικό.

Σημείωση: Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το πεδίο "Αυτόματη αρίθμηση" για να μετράτε το πλήθος εγγραφών σε έναν πίνακα. Οι τιμές του πεδίου "Αυτόματη αρίθμηση" δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ξανά, επομένως, οι εγγραφές που έχουν διαγραφεί μπορεί να οδηγήσουν σε κενά καταμέτρησης. Επιπλέον, μια ακριβής καταμέτρηση εγγραφών μπορείτε να πραγματοποιηθεί εύκολα, με τη χρήση μιας γραμμής συνόλων σε ένα φύλλο δεδομένων.

Υποστηριζόμενες ιδιότητες πεδίου

Ιδιότητα

Χρήση

Μέγεθος πεδίου

Καθορίζει το μέγεθος του διαστήματος που έχει εκχωρηθεί για κάθε τιμή. Για τα πεδία αυτόματης αρίθμησης, επιτρέπονται μόνο δύο τιμές:

 • Το μέγεθος του πεδίου "Ακέραιος μεγάλου μήκους" χρησιμοποιείται για τα πεδία αυτόματης αρίθμησης που δεν χρησιμοποιούνται ως αναγνωριστικά αναπαραγωγής. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη τιμή. Δεν πρέπει να αλλάξετε αυτή την τιμή, εκτός και εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα πεδίο "Αναγνωριστικό αναπαραγωγής".

  Σημείωση: Η αναπαραγωγή δεν υποστηρίζεται σε βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούν μια νέα μορφή αρχείου, όπως την .accdb.

  Αυτή η ρύθμιση κάνει τα πεδία αυτόματης αρίθμησης συμβατά με άλλα πεδία μεγάλου ακέραιου αριθμού, όταν χρησιμοποιούνται σε σχέσεις ή συνδέσμους. Κάθε τιμή πεδίου απαιτεί 4 byte χώρου αποθήκευσης.

 • Το μέγεθος του πεδίου Αναγνωριστικό αναπαραγωγής χρησιμοποιείται για τα πεδία αυτόματης αρίθμησης που χρησιμοποιούνται ως αναγνωριστικά αναπαραγωγής σε μια ρεπλίκα βάσης δεδομένων. Μην χρησιμοποιήσετε αυτή την τιμή, εκτός και εάν εργάζεστε ή υλοποιείτε τη σχεδίαση μιας βάσης δεδομένων από αναπαραγωγή.

  Κάθε τιμή πεδίου απαιτεί 16 byte χώρου αποθήκευσης.

Νέες τιμές

Καθορίζει εάν το πεδίο "Αυτόματη αρίθμηση" αυξάνεται με κάθε νέα τιμή ή χρησιμοποιεί τυχαίους αριθμούς. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

 • Προσαύξηση   Ξεκινά με την τιμή 1 και αυξάνεται σταδιακά κατά 1 για κάθε νέα εγγραφή.

 • Τυχαία   Ξεκινά με μια τυχαία τιμή και αντιστοιχίζει μια τυχαία τιμή σε κάθε νέα εγγραφή. Οι τιμές είναι μεγέθους πεδίου "Ακέραιος μεγάλου μήκους" και κυμαίνονται από -2.147.483.648 έως 2.147.483.647.

Μορφή

Εάν χρησιμοποιείτε ένα πεδίο "Αυτόματη αρίθμηση" ως πρωτεύον κλειδί ή ως "Αναγνωριστικό αναπαραγωγής", δεν θα πρέπει να ορίσετε αυτή την ιδιότητα. Διαφορετικά, επιλέξτε μια μορφή αριθμού που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

Λεζάντα

Το κείμενο της ετικέτας που εμφανίζεται για αυτό το πεδίο από προεπιλογή σε φόρμες, αναφορές και ερωτήματα. Εάν αυτή η ιδιότητα είναι κενή, χρησιμοποιείται το όνομα του πεδίου. Επιτρέπεται οποιαδήποτε ακολουθία χαρακτήρων κειμένου.

Μια εύχρηστη λεζάντα είναι συνήθως σύντομη.

Με ευρετήριο

Καθορίζει εάν το πεδίο έχει ευρετήριο. Υπάρχουν τρεις διαθέσιμες τιμές:

 • Ναι (χωρίς διπλότυπα)   Δημιουργεί ένα μοναδικό ευρετήριο στο πεδίο.

 • Ναι (Επιτρέπονται διπλότυπα)   Δημιουργεί ένα μη μοναδικό ευρετήριο στο πεδίο.

 • Όχι   Καταργεί οποιοδήποτε ευρετήριο από το πεδίο.

Σημείωση: Μην αλλάξετε αυτή την ιδιότητα για ένα πεδίο που χρησιμοποιείται σε ένα πρωτεύον κλειδί. Χωρίς ένα μοναδικό ευρετήριο, είναι δυνατό να εισαγάγετε διπλότυπες τιμές, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν τις σχέσεις των οποίων αποτελεί τμήμα το κλειδί.

Παρόλο που μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ευρετήριο σε ένα μεμονωμένο πεδίο ορίζοντας την ιδιότητα πεδίου Με ευρετήριο, ορισμένα είδη ευρετηρίου δεν είναι δυνατό να δημιουργηθούν με αυτόν τον τρόπο. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ευρετήριο πολλών πεδίων, ορίζοντας αυτή την ιδιότητα.

Έξυπνες ετικέτες

Προσαρτά μια έξυπνη ετικέτα στο πεδίο. Οι έξυπνες ετικέτες έχουν καταργηθεί στην Access 2013.

Στοίχιση κειμένου

Καθορίζει την προεπιλεγμένη στοίχιση κειμένου μέσα σε ένα στοιχείο ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Υπολογίζεται

Σκοπός    Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των αποτελεσμάτων ενός υπολογισμού.

Ο υπολογισμός πρέπει να αναφέρεται σε άλλα πεδία στον ίδιο πίνακα. Χρησιμοποιήστε τη Δόμηση παραστάσεων για να δημιουργήσετε τον υπολογισμό. Σημειώστε ότι οι τύποι δεδομένων "Υπολογίζεται" παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην Access 2010. Οι τύποι δεδομένων "Υπολογίζεται" είναι διαθέσιμοι μόνο σε βάσεις δεδομένων με μορφή αρχείου .accdb.

Υποστηριζόμενες ιδιότητες πεδίου

Ιδιότητα

Χρήση

Παράσταση

Το αποτέλεσμα αυτού του υπολογισμού θα αποθηκευτεί στη στήλη υπολογισμού. Εάν αυτή η στήλη έχει αποθηκευτεί, τότε μόνο αποθηκευμένες στήλες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτή την παράσταση.

Τύπος αποτελέσματος

Το αποτέλεσμα του υπολογισμού θα εμφανιστεί με τη μορφή αυτού του τύπου δεδομένων.

Μορφή

Καθορίζει τον τρόπο που εμφανίζεται το πεδίο όταν εμφανίζεται ή εκτυπώνεται σε φύλλα δεδομένων ή σε φόρμες ή αναφορές που είναι συνδεδεμένες με το πεδίο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε έγκυρη μορφή αριθμού. Στις περισσότερες περιπτώσεις, θα πρέπει να ορίσετε την τιμή Μορφή έτσι ώστε να ταιριάζει στον τύπο αποτελέσματος.

Δεκαδικά ψηφία

Καθορίζει τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που θα χρησιμοποιούνται όταν εμφανίζονται αριθμοί.

Λεζάντα

Το κείμενο της ετικέτας που εμφανίζεται για αυτό το πεδίο από προεπιλογή σε φόρμες, αναφορές και ερωτήματα. Εάν αυτή η ιδιότητα είναι κενή, χρησιμοποιείται το όνομα του πεδίου. Επιτρέπεται οποιαδήποτε ακολουθία χαρακτήρων κειμένου.

Μια εύχρηστη λεζάντα είναι συνήθως σύντομη.

Στοίχιση κειμένου

Καθορίζει την προεπιλεγμένη στοίχιση κειμένου μέσα σε ένα στοιχείο ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Νομισματική μονάδα

Σκοπός    Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση νομισματικών δεδομένων.

Τα δεδομένα σε ένα πεδίο νομισματικής μονάδας δεν στρογγυλοποιούνται κατά τη διάρκεια των υπολογισμών. Ένα πεδίο νομισματικής μονάδας έχει ακρίβεια 15 ψηφίων στα αριστερά της υποδιαστολής και 4 ψηφίων στα δεξιά. Κάθε τιμή πεδίου νομισματικής μονάδας απαιτεί 8 byte χώρου αποθήκευσης.

Υποστηριζόμενες ιδιότητες πεδίου

Ιδιότητα

Χρήση

Μορφή

Καθορίζει τον τρόπο που εμφανίζεται το πεδίο όταν εμφανίζεται ή εκτυπώνεται σε φύλλα δεδομένων ή σε φόρμες ή αναφορές που είναι συνδεδεμένες με το πεδίο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε έγκυρη μορφή αριθμού. Στις περισσότερες περιπτώσεις, θα πρέπει να ορίσετε την τιμή Μορφή σε Νομισματική μονάδα.

Δεκαδικά ψηφία

Καθορίζει τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που θα χρησιμοποιούνται όταν εμφανίζονται αριθμοί.

Μάσκα εισαγωγής

Εμφανίζει χαρακτήρες επεξεργασίας για την καθοδήγηση της καταχώρησης δεδομένων. Για παράδειγμα, μια μάσκα εισαγωγής μπορεί να εμφανίζει ένα σύμβολο δολαρίου ($) στην αρχή του πεδίου.

Λεζάντα

Το κείμενο της ετικέτας που εμφανίζεται για αυτό το πεδίο από προεπιλογή σε φόρμες, αναφορές και ερωτήματα. Εάν αυτή η ιδιότητα είναι κενή, χρησιμοποιείται το όνομα του πεδίου. Επιτρέπεται οποιαδήποτε ακολουθία χαρακτήρων κειμένου.

Μια εύχρηστη λεζάντα είναι συνήθως σύντομη.

Προεπιλεγμένη τιμή

Αντιστοιχίζει αυτόματα την καθορισμένη τιμή σε αυτό το πεδίο όταν προστίθεται μια νέα εγγραφή.

Κανόνας επικύρωσης

Καταχωρεί μια παράσταση η οποία πρέπει να είναι αληθής κάθε φορά που προσθέτετε ή αλλάζετε την τιμή σε αυτό το πεδίο. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την ιδιότητα "Κείμενο επικύρωσης".

Κείμενο επικύρωσης

Εισαγάγετε ένα μήνυμα που θα εμφανίζεται όταν μια τιμή παραβιάζει την παράσταση στην ιδιότητα "Κανόνας επικύρωσης".

Απαιτείται

Απαιτεί την εισαγωγή δεδομένων στο πεδίο.

Με ευρετήριο

Καθορίζει εάν το πεδίο έχει ευρετήριο. Υπάρχουν τρεις διαθέσιμες τιμές:

 • Ναι (χωρίς διπλότυπα)   Δημιουργεί ένα μοναδικό ευρετήριο στο πεδίο.

 • Ναι (Επιτρέπονται διπλότυπα)   Δημιουργεί ένα μη μοναδικό ευρετήριο στο πεδίο.

 • Όχι   Καταργεί οποιοδήποτε ευρετήριο από το πεδίο.

Σημείωση: Μην αλλάξετε αυτή την ιδιότητα για ένα πεδίο που χρησιμοποιείται σε ένα πρωτεύον κλειδί.

Παρόλο που μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ευρετήριο σε ένα μεμονωμένο πεδίο ορίζοντας την ιδιότητα πεδίου Με ευρετήριο, ορισμένα είδη ευρετηρίου δεν είναι δυνατό να δημιουργηθούν με αυτόν τον τρόπο. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ευρετήριο πολλών πεδίων, ορίζοντας αυτή την ιδιότητα.

Έξυπνες ετικέτες

Προσαρτά μια έξυπνη ετικέτα στο πεδίο. Οι έξυπνες ετικέτες έχουν καταργηθεί στην Access 2013.

Στοίχιση κειμένου

Καθορίζει την προεπιλεγμένη στοίχιση κειμένου μέσα σε ένα στοιχείο ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Εκτεταμένη ημερομηνία/ώρα και ημερομηνία/ώρα

Σκοπός    Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση δεδομένων ημερομηνίας και ώρας.

Υποστηριζόμενες ιδιότητες πεδίου

Ιδιότητα

Χρήση

Λεζάντα

Το κείμενο της ετικέτας που εμφανίζεται για αυτό το πεδίο από προεπιλογή σε φόρμες, αναφορές και ερωτήματα. Εάν αυτή η ιδιότητα είναι κενή, χρησιμοποιείται το όνομα του πεδίου. Επιτρέπεται οποιαδήποτε ακολουθία χαρακτήρων κειμένου.

Μια εύχρηστη λεζάντα είναι συνήθως σύντομη.

Προεπιλεγμένη τιμή

Αντιστοιχίζει αυτόματα την καθορισμένη τιμή σε αυτό το πεδίο όταν προστίθεται μια νέα εγγραφή.

Μορφή

Καθορίζει τον τρόπο που εμφανίζεται το πεδίο όταν εμφανίζεται ή εκτυπώνεται σε φύλλα δεδομένων ή σε φόρμες ή αναφορές που είναι συνδεδεμένες με το πεδίο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια προκαθορισμένη μορφή ή να δημιουργήσετε τη δική σας προσαρμοσμένη μορφή.

Λίστα προκαθορισμένων μορφών

 • Γενική ημερομηνία   Από προεπιλογή, εάν η τιμή είναι μόνο ημερομηνία, δεν εμφανίζεται ώρα, ενώ, εάν η τιμή είναι μόνο ώρα, δεν εμφανίζεται ημερομηνία. Αυτή η ρύθμιση είναι ένας συνδυασμός των ρυθμίσεων "Σύντομη ημερομηνία" και "Πλήρης ώρα".

  Παραδείγματα    

  • 3/4/07

  • 05:34:00 ΜΜ

  • 3/4/07 05:34:00 ΜΜ

 • Πλήρης ημερομηνία   Ίδια με τη ρύθμιση "Πλήρης ημερομηνία" στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows. Παράδειγμα: Σάββατο, 3 Απριλίου 2007.

 • Ενδιάμεση ημερομηνία   Εμφανίζει την ημερομηνία σε μορφή ηη-μμμ-εεεε. Παράδειγμα: 3-Απρ-2007.

 • Σύντομη ημερομηνία Ίδια με τη ρύθμιση "Σύντομη ημερομηνία" στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows. Παράδειγμα: 3/4/07.

  Προειδοποίηση: Η ρύθμιση "Σύντομη ημερομηνία" υποθέτει ότι οι ημερομηνίες μεταξύ 1/1/00 και 31/12/29 είναι ημερομηνίες του εικοστού πρώτου αιώνα (δηλαδή, τα έτη θεωρείται ότι είναι από το 2000 έως το 2029). Οι ημερομηνίες μεταξύ 1/1/30 και 31/12/99 θεωρείται ότι είναι ημερομηνίες του εικοστού αιώνα (δηλαδή, τα έτη θεωρείται ότι είναι από το 1930 έως το 1999).

 • Πλήρης ώρα   Ίδια με τη ρύθμιση στην καρτέλα Ώρα στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows. Παράδειγμα: 5:34:23 ΜΜ.

 • Ενδιάμεση ώρα   Εμφανίζει την ώρα ως ώρες και λεπτά διαχωρισμένα με το διαχωριστικό ώρας, ακολουθούμενα από την ένδειξη ΠΜ/ΜΜ. Παράδειγμα: 5:34 ΜΜ.

 • Σύντομη ώρα   Εμφανίζει την ώρα ως ώρες και λεπτά διαχωρισμένα με το διαχωριστικό ώρας, χρησιμοποιώντας μια 24-ωρη μορφή ώρας. Παράδειγμα: 17:34

Λίστα στοιχείων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με τις προσαρμοσμένες μορφές

Πληκτρολογήστε οποιονδήποτε συνδυασμό των ακόλουθων στοιχείων για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη μορφή. Για παράδειγμα, για να εμφανίσετε την εβδομάδα του έτους και την ημέρα της εβδομάδας, πληκτρολογήστε ββ.

Σημαντικό: Οι προσαρμοσμένες μορφές που δεν συμφωνούν με τις ρυθμίσεις ημερομηνίας/ώρας, οι οποίες καθορίζονται στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows, παραβλέπονται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τοπικές ρυθμίσεις των Windows, ανατρέξτε στη Βοήθεια των Windows.

Διαχωριστικά στοιχεία

Σημείωση: Τα διαχωριστικά ρυθμίζονται από τις τοπικές ρυθμίσεις των Windows.

:   Διαχωριστικό ώρας. Για παράδειγμα, ωω:λλ

/   Διαχωριστικό ημερομηνίας. Για παράδειγμα, μμμ/εεεε

Οποιαδήποτε σύντομη συμβολοσειρά χαρακτήρων, μέσα σε εισαγωγικά ("") Προσαρμοσμένο διαχωριστικό. Τα εισαγωγικά δεν εμφανίζονται. Για παράδειγμα, η μορφή "," εμφανίζει ένα κόμμα.

Στοιχεία μορφής ημερομηνίας

η   Η ημέρα του μήνα με ένα ή δύο αριθμητικά ψηφία, όπως απαιτείται (1 έως 31).

ηη   Η ημέρα του μήνα με δύο αριθμητικά ψηφία (01 έως 31).

ηηη   Τα τρία πρώτα γράμματα των ημερών της εβδομάδας (Κυρ έως Σαβ).

ηηηη   Το πλήρες όνομα της ημέρας (Κυριακή έως Σάββατο).

β   Η ημέρα της εβδομάδας (1 έως 7).

ββ   Η εβδομάδα του χρόνου (1 έως 53).

μ   Ο μήνας του χρόνου με ένα ή δύο αριθμητικά ψηφία, όπως απαιτείται (1 έως 12).

μμ   Ο μήνας του έτους με δύο αριθμητικά ψηφία (01 έως 12).

μμμ   Τα πρώτα τρία γράμματα του μήνα (Ιαν έως Δεκ).

μμμμ   Το πλήρες όνομα του μήνα (Ιανουάριος έως Δεκέμβριος).

τ   Το τρίμηνο του έτους (1 έως 4).

ε   Ο αριθμός της ημέρας τους έτους (1 έως 366).

εε   Τα τελευταία δύο ψηφία του έτους (01 έως 99).

εεεε Εμφανίζει όλα τα ψηφία ενός έτους για την τιμή 0001-9999, ανάλογα με τον υποστηριζόμενο τύπο δεδομένων ημερομηνίας και ώρας.

Στοιχεία μορφής ώρας

ω   Η ώρα με ένα ή δύο ψηφία, όπως απαιτείται (0 έως 23).

ωω   Η ώρα με δύο ψηφία (00 έως 23).

λ   Τα λεπτά με ένα ή δύο ψηφία, όπως απαιτείται (0 έως 59).

λλ   Τα λεπτά με δύο ψηφία (00 έως 59).

δ   Τα δευτερόλεπτα με ένα ή δύο ψηφία, όπως απαιτείται (0 έως 59).

δδ   Τα δευτερόλεπτα με δύο ψηφία (00 έως 59).

Στοιχεία μορφής ρολογιού

ΠΜ/ΜΜ   Η ώρα σε δωδεκάωρη βάση με τα κεφαλαία γράμματα "ΠΜ" ή "ΜΜ", ανάλογα με την περίπτωση. Για παράδειγμα, 9:34ΜΜ.

πμ/μμ   Η ώρα σε δωδεκάωρη βάση με τα πεζά γράμματα "πμ" ή "μμ", ανάλογα με την περίπτωση. Για παράδειγμα, 9:34μμ.

Π/Μ   Η ώρα σε δωδεκάωρη βάση με το κεφαλαίο γράμμα "Π" ή "Μ", ανάλογα με την περίπτωση. Για παράδειγμα, 9:34Π.

π/μ   Η ώρα σε δωδεκάωρη βάση με το πεζό γράμμα "π" ή "μ", ανάλογα με την περίπτωση. Για παράδειγμα, 9:34π.

ΠΜΜΜ   Η ώρα σε δωδεκάωρη βάση με το κατάλληλο προσδιοριστικό πρωί/απόγευμα όπως καθορίζεται στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows.

Προκαθορισμένες μορφές

γ   Ίδια με την προκαθορισμένη μορφή "Γενική ημερομηνία".

ηηηηη   Ίδια με την προκαθορισμένη μορφή "Σύντομη ημερομηνία".

ηηηηηη   Ίδια με την προκαθορισμένη μορφή "Πλήρης ημερομηνία".

πππππ   Ίδια με την προκαθορισμένη μορφή "Πλήρης ώρα".

Δεκαδικά ψηφία (μόνο εκτεταμένη ημερομηνία/ώρα)

Εισαγάγετε κλασματική ακρίβεια για να καθορίσετε το πλήθος των ψηφίων δεξιά της υποδιαστολής (1-7).

Δεν υπάρχει διαθέσιμη προσαρμοσμένη μορφή.

Κατάσταση λειτουργίας IME

Ελέγχει τη μετατροπή των χαρακτήρων στις εκδόσεις Ανατολικής Ασίας των Windows.

Κατάσταση λειτουργίας προτάσεων IME

Ελέγχει τη μετατροπή των προτάσεων στις εκδόσεις Ανατολικής Ασίας των Windows.

Με ευρετήριο

Καθορίζει εάν το πεδίο έχει ευρετήριο. Υπάρχουν τρεις διαθέσιμες τιμές:

 • Ναι (χωρίς διπλότυπα)   Δημιουργεί ένα μοναδικό ευρετήριο στο πεδίο.

 • Ναι (Επιτρέπονται διπλότυπα)   Δημιουργεί ένα μη μοναδικό ευρετήριο στο πεδίο.

 • Όχι   Καταργεί οποιοδήποτε ευρετήριο από το πεδίο.

Σημείωση: Μην αλλάξετε αυτή την ιδιότητα για ένα πεδίο που χρησιμοποιείται σε ένα πρωτεύον κλειδί.

Παρόλο που μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ευρετήριο σε ένα μεμονωμένο πεδίο ορίζοντας την ιδιότητα πεδίου Με ευρετήριο, ορισμένα είδη ευρετηρίου δεν είναι δυνατό να δημιουργηθούν με αυτόν τον τρόπο. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ευρετήριο πολλών πεδίων, ορίζοντας αυτή την ιδιότητα.

Μάσκα εισαγωγής

Εμφανίζει χαρακτήρες επεξεργασίας για την καθοδήγηση της καταχώρησης δεδομένων. Για παράδειγμα, μια μάσκα εισαγωγής μπορεί να εμφανίζει ένα σύμβολο δολαρίου ($) στην αρχή του πεδίου.

Απαιτείται

Απαιτεί την εισαγωγή δεδομένων στο πεδίο.

Εμφάνιση επιλογής ημερομηνίας

Καθορίζει αν θα εμφανίζεται το στοιχείο ελέγχου Επιλογή ημερομηνίας.

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε μια μάσκα εισαγωγής για ένα πεδίο ημερομηνίας/ώρας, το στοιχείο ελέγχου Επιλογή ημερομηνίας δεν θα είναι διαθέσιμο, ανεξάρτητα από το πώς ορίζετε αυτή την ιδιότητα.

Έξυπνες ετικέτες

Προσαρτά μια έξυπνη ετικέτα στο πεδίο. Οι έξυπνες ετικέτες έχουν καταργηθεί στην Access 2013.

Στοίχιση κειμένου

Καθορίζει την προεπιλεγμένη στοίχιση κειμένου μέσα σε ένα στοιχείο ελέγχου.

Κανόνας επικύρωσης

Καταχωρεί μια παράσταση η οποία πρέπει να είναι αληθής κάθε φορά που προσθέτετε ή αλλάζετε την τιμή σε αυτό το πεδίο. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την ιδιότητα "Κείμενο επικύρωσης".

Κείμενο επικύρωσης

Εισαγάγετε ένα μήνυμα που θα εμφανίζεται όταν μια τιμή παραβιάζει την παράσταση στην ιδιότητα "Κανόνας επικύρωσης".

Αρχή της σελίδας

Υπόμνημα

Σκοπός    Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση ενός μπλοκ κειμένου με μήκος μεγαλύτερο από 255 χαρακτήρες και είναι μορφοποιημένο κείμενο. Σημειώστε ότι, αρχίζοντας από την Access 2013, οι τύποι δεδομένων υπομνήματος έχουν μετονομαστεί σε Μεγάλο κείμενο.

Υποστηριζόμενες ιδιότητες πεδίου

Ιδιότητα

Χρήση

Μηδενικό μήκος

Επιτρέπει την καταχώρηση (ορίζοντας την τιμή "Ναι") μιας συμβολοσειράς μηδενικού μήκους ("") σε ένα πεδίο τύπου "Υπερ-σύνδεση", "Κείμενο" ή "Υπόμνημα".

Μόνο προσάρτηση

Καθορίζει εάν θέλετε να παρακολουθείτε τις αλλαγές στην τιμή του πεδίου. Υπάρχουν δύο ρυθμίσεις:

 • Ναι   Εντοπίζει τις αλλαγές. Για να προβάλετε το ιστορικό τιμών του πεδίου, κάντε δεξί κλικ στο πεδίο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση ιστορικού στήλης.

 • Όχι   Δεν εντοπίζει τις αλλαγές.

  Προειδοποίηση: Ο ορισμός αυτής της ιδιότητας σε Όχι διαγράφει οποιοδήποτε υπάρχον ιστορικό τιμών πεδίου.

Λεζάντα

Το κείμενο της ετικέτας που εμφανίζεται για αυτό το πεδίο από προεπιλογή σε φόρμες, αναφορές και ερωτήματα. Εάν αυτή η ιδιότητα είναι κενή, χρησιμοποιείται το όνομα του πεδίου. Επιτρέπεται οποιαδήποτε ακολουθία χαρακτήρων κειμένου.

Συμβουλή: Μια εύχρηστη λεζάντα είναι συνήθως σύντομη.

Προεπιλεγμένη τιμή

Αντιστοιχίζει αυτόματα την καθορισμένη τιμή σε αυτό το πεδίο όταν προστίθεται μια νέα εγγραφή.

Μορφή

Καθορίζει τον τρόπο που εμφανίζεται το πεδίο όταν εμφανίζεται ή εκτυπώνεται σε φύλλα δεδομένων ή σε φόρμες ή αναφορές που είναι συνδεδεμένες με το πεδίο. Μπορείτε να ορίσετε μια προσαρμοσμένη μορφή για το πεδίο "Υπόμνημα".

Κατάσταση λειτουργίας IME

Ελέγχει τη μετατροπή των χαρακτήρων στις εκδόσεις Ανατολικής Ασίας των Windows.

Κατάσταση λειτουργίας προτάσεων IME

Ελέγχει τη μετατροπή των προτάσεων στις εκδόσεις Ανατολικής Ασίας των Windows.

Με ευρετήριο

Καθορίζει εάν το πεδίο έχει ευρετήριο. Υπάρχουν τρεις διαθέσιμες τιμές:

 • Ναι (χωρίς διπλότυπα)   Δημιουργεί ένα μοναδικό ευρετήριο στο πεδίο.

 • Ναι (Επιτρέπονται διπλότυπα)   Δημιουργεί ένα μη μοναδικό ευρετήριο στο πεδίο.

 • Όχι   Καταργεί οποιοδήποτε ευρετήριο από το πεδίο.

Σημείωση: Μην αλλάξετε αυτή την ιδιότητα για ένα πεδίο που χρησιμοποιείται σε ένα πρωτεύον κλειδί.

Παρόλο που μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ευρετήριο σε ένα μεμονωμένο πεδίο ορίζοντας την ιδιότητα πεδίου Με ευρετήριο, ορισμένα είδη ευρετηρίου δεν είναι δυνατό να δημιουργηθούν με αυτόν τον τρόπο. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ευρετήριο πολλών πεδίων, ορίζοντας αυτή την ιδιότητα.

Απαιτείται

Απαιτεί την εισαγωγή δεδομένων στο πεδίο.

Έξυπνες ετικέτες

Προσαρτά μια έξυπνη ετικέτα στο πεδίο. Οι έξυπνες ετικέτες έχουν καταργηθεί στην Access 2013.

Στοίχιση κειμένου

Καθορίζει την προεπιλεγμένη στοίχιση κειμένου μέσα σε ένα στοιχείο ελέγχου.

Συμπίεση Unicode

Συμπιέζει κείμενο που είναι αποθηκευμένο σε αυτό το πεδίο όταν αποθηκεύονται λιγότεροι από 4.096 χαρακτήρες.

Κανόνας επικύρωσης

Καταχωρεί μια παράσταση η οποία πρέπει να είναι αληθής κάθε φορά που προσθέτετε ή αλλάζετε την τιμή σε αυτό το πεδίο. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την ιδιότητα "Κείμενο επικύρωσης".

Κείμενο επικύρωσης

Εισαγάγετε ένα μήνυμα που θα εμφανίζεται όταν μια τιμή παραβιάζει την παράσταση στην ιδιότητα "Κανόνας επικύρωσης".

Αρχή της σελίδας

Αριθμός

Σκοπός    Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση μιας αριθμητικής τιμής που δεν είναι νομισματική τιμή. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις τιμές του πεδίου για να πραγματοποιήσετε έναν υπολογισμό, χρησιμοποιήστε τον τύπο δεδομένων "Αριθμός".

Υποστηριζόμενες ιδιότητες πεδίου

Ιδιότητα

Χρήση

Λεζάντα

Το κείμενο της ετικέτας που εμφανίζεται για αυτό το πεδίο από προεπιλογή σε φόρμες, αναφορές και ερωτήματα. Εάν αυτή η ιδιότητα είναι κενή, χρησιμοποιείται το όνομα του πεδίου. Επιτρέπεται οποιαδήποτε ακολουθία χαρακτήρων κειμένου.

Μια εύχρηστη λεζάντα είναι συνήθως σύντομη.

Δεκαδικά ψηφία

Καθορίζει τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που θα χρησιμοποιούνται όταν εμφανίζονται αριθμοί.

Προεπιλεγμένη τιμή

Αντιστοιχίζει αυτόματα την καθορισμένη τιμή σε αυτό το πεδίο όταν προστίθεται μια νέα εγγραφή.

Μέγεθος πεδίου

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

 • Byte — Χρησιμοποιείται για ακέραιους αριθμούς που κυμαίνονται από 0 έως 255. Απαιτείται χωρητικότητα 1 byte.

 • Ακέραιος — Χρησιμοποιείται για ακέραιους αριθμούς που κυμαίνονται από -32.768 έως 32.767. Απαιτείται χωρητικότητα 2 byte.

 • Μεγάλος ακέραιος — Χρησιμοποιείται για ακέραιους αριθμούς που κυμαίνονται από -2.147.483.648 έως 2.147.483.647. Απαιτείται χωρητικότητα 4 byte.

  Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε τον τύπο Μεγάλος ακέραιος όταν δημιουργείτε ένα ξένο κλειδί για τη συσχέτιση με το πεδίο πρωτεύοντος κλειδιού "Αυτόματη αρίθμηση" ενός άλλου πίνακα.

 • Single   Χρησιμοποιείται για αριθμητικές τιμές κινητής υποδιαστολής που κυμαίνονται από -3,4 x 1038 έως 3,4 x 1038 και έχουν έως επτά σημαντικά ψηφία. Απαιτείται χωρητικότητα 4 byte.

 • Double   Χρησιμοποιείται για αριθμητικές τιμές κινητής υποδιαστολής που κυμαίνονται από -1,797 x 10308 έως 1,797 x 10308 και έως δεκαπέντε σημαντικά ψηφία. Υπηρεσία αποθήκευσης απαίτηση είναι 8 byte.

 • Αναγνωριστικό αναπαραγωγής   Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση ενός καθολικά μοναδικού αναγνωριστικού που απαιτείται για την αναπαραγωγή. Η απαίτηση χώρου αποθήκευσης είναι 16 byte. Σημειώστε ότι η αναπαραγωγή δεν υποστηρίζεται όταν χρησιμοποιείται η μορφή αρχείου .accdb.

 • Δεκαδικός   Χρησιμοποιήστε το για αριθμητικές τιμές που κυμαίνονται από -9,999... x 1027 έως 9,999... x 1027. Απαιτείται χωρητικότητα 12 byte.

Συμβουλή: Για την καλύτερη απόδοση, να καθορίζετε πάντα το μικρότερο επαρκές Μέγεθος πεδίου.

Μορφή

Καθορίζει τον τρόπο που εμφανίζεται το πεδίο όταν εμφανίζεται ή εκτυπώνεται σε φύλλα δεδομένων ή σε φόρμες ή αναφορές που είναι συνδεδεμένες με το πεδίο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε έγκυρη μορφή αριθμού.

Με ευρετήριο

Καθορίζει εάν το πεδίο έχει ευρετήριο. Υπάρχουν τρεις διαθέσιμες τιμές:

 • Ναι (χωρίς διπλότυπα)   Δημιουργεί ένα μοναδικό ευρετήριο στο πεδίο.

 • Ναι (Επιτρέπονται διπλότυπα)   Δημιουργεί ένα μη μοναδικό ευρετήριο στο πεδίο.

 • Όχι   Καταργεί οποιοδήποτε ευρετήριο από το πεδίο.

Σημείωση: Μην αλλάξετε αυτή την ιδιότητα για ένα πεδίο που χρησιμοποιείται σε ένα πρωτεύον κλειδί.

Παρόλο που μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ευρετήριο σε ένα μεμονωμένο πεδίο ορίζοντας την ιδιότητα πεδίου Με ευρετήριο, ορισμένα είδη ευρετηρίου δεν είναι δυνατό να δημιουργηθούν με αυτόν τον τρόπο. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ευρετήριο πολλών πεδίων, ορίζοντας αυτή την ιδιότητα.

Μάσκα εισαγωγής

Εμφανίζει χαρακτήρες επεξεργασίας για την καθοδήγηση της καταχώρησης δεδομένων. Για παράδειγμα, μια μάσκα εισαγωγής μπορεί να εμφανίζει ένα σύμβολο δολαρίου ($) στην αρχή του πεδίου.

Απαιτείται

Απαιτεί την εισαγωγή δεδομένων στο πεδίο.

Έξυπνες ετικέτες

Προσαρτά μια έξυπνη ετικέτα στο πεδίο. Οι έξυπνες ετικέτες έχουν καταργηθεί στην Access 2013.

Στοίχιση κειμένου

Καθορίζει την προεπιλεγμένη στοίχιση κειμένου μέσα σε ένα στοιχείο ελέγχου.

Κανόνας επικύρωσης

Καταχωρεί μια παράσταση η οποία πρέπει να είναι αληθής κάθε φορά που προσθέτετε ή αλλάζετε την τιμή σε αυτό το πεδίο. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την ιδιότητα "Κείμενο επικύρωσης".

Κείμενο επικύρωσης

Εισαγάγετε ένα μήνυμα που θα εμφανίζεται όταν μια τιμή παραβιάζει την παράσταση στην ιδιότητα "Κανόνας επικύρωσης".

Αρχή της σελίδας

Μεγάλος αριθμός

Σκοπός    Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση μιας μεγάλης αριθμητικής τιμής που δεν είναι νομισματική τιμή. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις τιμές του πεδίου για να πραγματοποιήσετε έναν υπολογισμό, χρησιμοποιήστε τον τύπο δεδομένων "Μεγάλος αριθμός".

Υποστηριζόμενες ιδιότητες πεδίου

Ιδιότητα

Χρήση

Λεζάντα

Το κείμενο της ετικέτας που εμφανίζεται για αυτό το πεδίο από προεπιλογή σε φόρμες, αναφορές και ερωτήματα. Εάν αυτή η ιδιότητα είναι κενή, χρησιμοποιείται το όνομα του πεδίου. Επιτρέπεται οποιαδήποτε ακολουθία χαρακτήρων κειμένου.

Μια εύχρηστη λεζάντα είναι συνήθως σύντομη.

Δεκαδικά ψηφία

Καθορίζει τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που θα χρησιμοποιούνται όταν εμφανίζονται αριθμοί.

Προεπιλεγμένη τιμή

Αντιστοιχίζει αυτόματα την καθορισμένη τιμή σε αυτό το πεδίο όταν προστίθεται μια νέα εγγραφή.

Μορφή

Καθορίζει τον τρόπο που εμφανίζεται το πεδίο όταν εμφανίζεται ή εκτυπώνεται σε φύλλα δεδομένων ή σε φόρμες ή αναφορές που είναι συνδεδεμένες με το πεδίο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε έγκυρη μορφή αριθμού.

Με ευρετήριο

Καθορίζει εάν το πεδίο έχει ευρετήριο. Υπάρχουν τρεις διαθέσιμες τιμές:

 • Ναι (χωρίς διπλότυπα)   Δημιουργεί ένα μοναδικό ευρετήριο στο πεδίο.

 • Ναι (Επιτρέπονται διπλότυπα)   Δημιουργεί ένα μη μοναδικό ευρετήριο στο πεδίο.

 • Όχι   Καταργεί οποιοδήποτε ευρετήριο από το πεδίο.

Σημείωση: Μην αλλάξετε αυτή την ιδιότητα για ένα πεδίο που χρησιμοποιείται σε ένα πρωτεύον κλειδί.

Παρόλο που μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ευρετήριο σε ένα μεμονωμένο πεδίο ορίζοντας την ιδιότητα πεδίου Με ευρετήριο, ορισμένα είδη ευρετηρίου δεν είναι δυνατό να δημιουργηθούν με αυτόν τον τρόπο. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ευρετήριο πολλών πεδίων, ορίζοντας αυτή την ιδιότητα.

Μάσκα εισαγωγής

Εμφανίζει χαρακτήρες επεξεργασίας για την καθοδήγηση της καταχώρησης δεδομένων. Για παράδειγμα, μια μάσκα εισαγωγής μπορεί να εμφανίζει ένα σύμβολο δολαρίου ($) στην αρχή του πεδίου.

Απαιτείται

Απαιτεί την εισαγωγή δεδομένων στο πεδίο.

Έξυπνες ετικέτες

Προσαρτά μια έξυπνη ετικέτα στο πεδίο. Οι έξυπνες ετικέτες έχουν καταργηθεί στην Access 2013.

Στοίχιση κειμένου

Καθορίζει την προεπιλεγμένη στοίχιση κειμένου μέσα σε ένα στοιχείο ελέγχου.

Κανόνας επικύρωσης

Καταχωρεί μια παράσταση η οποία πρέπει να είναι αληθής κάθε φορά που προσθέτετε ή αλλάζετε την τιμή σε αυτό το πεδίο. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την ιδιότητα "Κείμενο επικύρωσης".

Κείμενο επικύρωσης

Εισαγάγετε ένα μήνυμα που θα εμφανίζεται όταν μια τιμή παραβιάζει την παράσταση στην ιδιότητα "Κανόνας επικύρωσης".

Αρχή της σελίδας

Αντικείμενο OLE

Σκοπός    Χρησιμοποιείται για την επισύναψη ενός αντικειμένου OLE, όπως ένα υπολογιστικό φύλλο του Microsoft Office Excel, σε μια εγγραφή. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε δυνατότητες OLE, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον τύπο δεδομένων "Αντικείμενο OLE".

Στις περισσότερες περιπτώσεις, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα πεδίο "Συνημμένο" αντί για ένα πεδίο "Αντικείμενο OLE". Τα πεδία "Αντικείμενο OLE" υποστηρίζουν λιγότερους τύπους αρχείων σε σχέση με τα πεδία "Συνημμένο". Επιπλέον, τα πεδία αντικειμένου OLE δεν σας επιτρέπουν να επισυνάψετε πολλά αρχεία σε μια μεμονωμένη εγγραφή.

Υποστηριζόμενες ιδιότητες πεδίου

Ιδιότητα

Χρήση

Λεζάντα

Το κείμενο της ετικέτας που εμφανίζεται για αυτό το πεδίο από προεπιλογή σε φόρμες, αναφορές και ερωτήματα. Εάν αυτή η ιδιότητα είναι κενή, χρησιμοποιείται το όνομα του πεδίου. Επιτρέπεται οποιαδήποτε ακολουθία χαρακτήρων κειμένου.

Μια εύχρηστη λεζάντα είναι συνήθως σύντομη.

Απαιτείται

Απαιτεί την εισαγωγή δεδομένων στο πεδίο.

Στοίχιση κειμένου

Καθορίζει την προεπιλεγμένη στοίχιση κειμένου μέσα σε ένα στοιχείο ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Κείμενο

Σκοπός    Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση έως 255 χαρακτήρων κειμένου. Σημειώστε ότι, αρχίζοντας από την Access 2013, ο τύπος δεδομένων "Κείμενο" έχει μετονομαστεί σε Σύντομο κείμενο.

Υποστηριζόμενες ιδιότητες πεδίου

Ιδιότητα

Χρήση

Μηδενικό μήκος

Επιτρέπει την καταχώρηση (ορίζοντας την τιμή "Ναι") μιας συμβολοσειράς μηδενικού μήκους ("") σε ένα πεδίο τύπου "Υπερ-σύνδεση", "Κείμενο" ή "Υπόμνημα".

Λεζάντα

Το κείμενο της ετικέτας που εμφανίζεται για αυτό το πεδίο από προεπιλογή σε φόρμες, αναφορές και ερωτήματα. Εάν αυτή η ιδιότητα είναι κενή, χρησιμοποιείται το όνομα του πεδίου. Επιτρέπεται οποιαδήποτε ακολουθία χαρακτήρων κειμένου.

Μια εύχρηστη λεζάντα είναι συνήθως σύντομη.

Προεπιλεγμένη τιμή

Αντιστοιχίζει αυτόματα την καθορισμένη τιμή σε αυτό το πεδίο όταν προστίθεται μια νέα εγγραφή.

Μέγεθος πεδίου

Πληκτρολογήστε μια τιμή από 1 έως 255. Τα πεδία κειμένου μπορούν να κυμαίνονται από 1 έως 255 χαρακτήρες. Για μεγαλύτερα πεδία κειμένου, χρησιμοποιήστε τον τύπο δεδομένων "Υπόμνημα".

Συμβουλή: Για την καλύτερη απόδοση, να καθορίζετε πάντα το μικρότερο επαρκές Μέγεθος πεδίου.

Για παράδειγμα, εάν αποθηκεύετε ταχυδρομικούς κώδικες γνωστού μήκους, πρέπει να καθορίσετε αυτό το μήκος ως Μέγεθος πεδίου.

Μορφή

Καθορίζει τον τρόπο που εμφανίζεται το πεδίο όταν εμφανίζεται ή εκτυπώνεται σε φύλλα δεδομένων ή σε φόρμες ή αναφορές που είναι συνδεδεμένες με το πεδίο. Μπορείτε να ορίσετε μια προσαρμοσμένη μορφή για το πεδίο "Κείμενο".

Κατάσταση λειτουργίας IME

Ελέγχει τη μετατροπή των χαρακτήρων στις εκδόσεις Ανατολικής Ασίας των Windows.

Κατάσταση λειτουργίας προτάσεων IME

Ελέγχει τη μετατροπή των προτάσεων στις εκδόσεις Ανατολικής Ασίας των Windows.

Με ευρετήριο

Καθορίζει εάν το πεδίο έχει ευρετήριο. Υπάρχουν τρεις διαθέσιμες τιμές:

 • Ναι (χωρίς διπλότυπα)   Δημιουργεί ένα μοναδικό ευρετήριο στο πεδίο.

 • Ναι (Επιτρέπονται διπλότυπα)   Δημιουργεί ένα μη μοναδικό ευρετήριο στο πεδίο.

 • Όχι   Καταργεί οποιοδήποτε ευρετήριο από το πεδίο.

Σημείωση: Μην αλλάξετε αυτή την ιδιότητα για ένα πεδίο που χρησιμοποιείται σε ένα πρωτεύον κλειδί.

Παρόλο που μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ευρετήριο σε ένα μεμονωμένο πεδίο ορίζοντας την ιδιότητα πεδίου Με ευρετήριο, ορισμένα είδη ευρετηρίου δεν είναι δυνατό να δημιουργηθούν με αυτόν τον τρόπο. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ευρετήριο πολλών πεδίων, ορίζοντας αυτή την ιδιότητα.

Απαιτείται

Απαιτεί την εισαγωγή δεδομένων στο πεδίο.

Έξυπνες ετικέτες

Προσαρτά μια έξυπνη ετικέτα στο πεδίο. Οι έξυπνες ετικέτες έχουν καταργηθεί στην Access 2013.

Στοίχιση κειμένου

Καθορίζει την προεπιλεγμένη στοίχιση κειμένου μέσα σε ένα στοιχείο ελέγχου.

Συμπίεση Unicode

Συμπιέζει κείμενο που είναι αποθηκευμένο σε αυτό το πεδίο όταν αποθηκεύονται λιγότεροι από 4.096 χαρακτήρες.

Κανόνας επικύρωσης

Καταχωρεί μια παράσταση η οποία πρέπει να είναι αληθής κάθε φορά που προσθέτετε ή αλλάζετε την τιμή σε αυτό το πεδίο. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την ιδιότητα "Κείμενο επικύρωσης".

Κείμενο επικύρωσης

Εισαγάγετε ένα μήνυμα που θα εμφανίζεται όταν μια τιμή παραβιάζει την παράσταση στην ιδιότητα "Κανόνας επικύρωσης".

Αρχή της σελίδας

Ναι/Όχι

Σκοπός    Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση μιας δυαδικής τιμής.

Υποστηριζόμενες ιδιότητες πεδίου

Ιδιότητα

Χρήση

Λεζάντα

Το κείμενο της ετικέτας που εμφανίζεται για αυτό το πεδίο από προεπιλογή σε φόρμες, αναφορές και ερωτήματα. Εάν αυτή η ιδιότητα είναι κενή, χρησιμοποιείται το όνομα του πεδίου. Επιτρέπεται οποιαδήποτε ακολουθία χαρακτήρων κειμένου.

Μια εύχρηστη λεζάντα είναι συνήθως σύντομη.

Προεπιλεγμένη τιμή

Αντιστοιχίζει αυτόματα την καθορισμένη τιμή σε αυτό το πεδίο όταν προστίθεται μια νέα εγγραφή.

Μορφή

Καθορίζει τον τρόπο που εμφανίζεται το πεδίο όταν εμφανίζεται ή εκτυπώνεται σε φύλλα δεδομένων ή σε φόρμες ή αναφορές που είναι συνδεδεμένες με το πεδίο. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

 • Αληθές/Ψευδές   Εμφανίζει την τιμή "Αληθές" ή "Ψευδές".

 • Ναι/Όχι   Εμφανίζει την τιμή ως "Ναι" ή "Όχι".

 • Ισχύει/Δεν ισχύει   Εμφανίζει την τιμή ως "Ισχύει" ή "Δεν ισχύει".

Με ευρετήριο

Καθορίζει εάν το πεδίο έχει ευρετήριο. Υπάρχουν τρεις διαθέσιμες τιμές:

 • Ναι (χωρίς διπλότυπα)   Δημιουργεί ένα μοναδικό ευρετήριο στο πεδίο.

 • Ναι (Επιτρέπονται διπλότυπα)   Δημιουργεί ένα μη μοναδικό ευρετήριο στο πεδίο.

 • Όχι   Καταργεί οποιοδήποτε ευρετήριο από το πεδίο.

Σημείωση: Μην αλλάξετε αυτή την ιδιότητα για ένα πεδίο που χρησιμοποιείται σε ένα πρωτεύον κλειδί.

Παρόλο που μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ευρετήριο σε ένα μεμονωμένο πεδίο ορίζοντας την ιδιότητα πεδίου Με ευρετήριο, ορισμένα είδη ευρετηρίου δεν είναι δυνατό να δημιουργηθούν με αυτόν τον τρόπο. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ευρετήριο πολλών πεδίων, ορίζοντας αυτή την ιδιότητα.

Στοίχιση κειμένου

Καθορίζει την προεπιλεγμένη στοίχιση κειμένου μέσα σε ένα στοιχείο ελέγχου.

Κανόνας επικύρωσης

Καταχωρεί μια παράσταση η οποία πρέπει να είναι αληθής κάθε φορά που προσθέτετε ή αλλάζετε την τιμή σε αυτό το πεδίο. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την ιδιότητα "Κείμενο επικύρωσης".

Κείμενο επικύρωσης

Εισαγάγετε ένα μήνυμα που θα εμφανίζεται όταν μια τιμή παραβιάζει την παράσταση στην ιδιότητα "Κανόνας επικύρωσης".

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×