Εισαγωγή της τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας σε κελί

Εισαγωγή της τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας σε κελί

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να εισάγετε εύκολα την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα κατά τη δημιουργία αρχείου χρονικής καταγραφής δραστηριοτήτων. Ή ότι θέλετε να εμφανίζεται αυτόματα η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα σε ένα κελί κάθε φορά που γίνεται εκ νέου υπολογισμός των τύπων. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι να εισάγετε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα σε ένα κελί.

Εισαγωγή στατικής ημερομηνίας ή ώρας σε κελί του Excel

Μια στατική τιμή σε φύλλο εργασίας είναι αυτή που δεν αλλάζει όταν επαναλαμβάνεται ο υπολογισμός του φύλλου εργασίας ή όταν ανοίγει το φύλλο εργασίας. Όταν πατάτε έναν συνδυασμό πλήκτρων, όπως Ctrl+;, για την εισαγωγή της τρέχουσας ημερομηνίας σε ένα κελί, το Excel "τραβά ένα στιγμιότυπο" της τρέχουσας ημερομηνίας και, στη συνέχεια, εισάγει την ημερομηνία στο κελί. Επειδή η τιμή του κελιού δεν αλλάζει, θεωρείται στατική.

 1. Σε ένα φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί στο οποίο θέλετε να εισαγάγετε την τρέχουσα ημερομηνία ή ώρα.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να καταχωρήσετε την τρέχουσα ημερομηνία, πατήστε Ctrl+; (ερωτηματικό).

  • Για να καταχωρήσετε την τρέχουσα ώρα, πατήστε Ctrl+Shift+; (ερωτηματικό).

  • Για να καταχωρήσετε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα, πατήστε Ctrl+; (ερωτηματικό), έπειτα, πατήστε το πλήκτρο Διαστήματος και, στη συνέχεια, πατήστε Ctrl+Shift+; (ερωτηματικό).

Αλλαγή της μορφής ημερομηνίας ή ώρας

Για να αλλάξετε τη μορφή ημερομηνίας ή ώρας, κάντε δεξί κλικ σε ένα κελί και επιλέξτε "Μορφοποίηση κελιών". Στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου "Μορφοποίηση κελιών", στην καρτέλα "Αριθμός", στην περιοχή "Κατηγορία", κάντε κλικ στην επιλογή "Ημερομηνία" ή "Ώρα" και, στη λίστα "Τύπος", επιλέξτε έναν τύπο και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Εισαγωγή στατικής ημερομηνίας ή ώρας σε κελί του Excel

Μια στατική τιμή σε φύλλο εργασίας είναι αυτή που δεν αλλάζει όταν επαναλαμβάνεται ο υπολογισμός του φύλλου εργασίας ή όταν ανοίγει το φύλλο εργασίας. Όταν πατάτε έναν συνδυασμό πλήκτρων, όπως Ctrl+;, για την εισαγωγή της τρέχουσας ημερομηνίας σε ένα κελί, το Excel "τραβά ένα στιγμιότυπο" της τρέχουσας ημερομηνίας και, στη συνέχεια, εισάγει την ημερομηνία στο κελί. Επειδή η τιμή του κελιού δεν αλλάζει, θεωρείται στατική.

 1. Σε ένα φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί στο οποίο θέλετε να εισαγάγετε την τρέχουσα ημερομηνία ή ώρα.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να καταχωρήσετε την τρέχουσα ημερομηνία, πατήστε Ctrl+; (ερωτηματικό).

  • Για να εισαγάγετε την τρέχουσα ώρα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων COMMAND + . (άνω και κάτω τελεία).

  • Για να εισαγάγετε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+. (άνω και κάτω τελεία), στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Διαστήματος και, στη συνέχεια, πατήστε COMMAND + ; (άνω και κάτω τελεία).

Αλλαγή της μορφής ημερομηνίας ή ώρας

Για να αλλάξετε τη μορφή ημερομηνίας ή ώρας, κάντε δεξί κλικ σε ένα κελί και επιλέξτε "Μορφοποίηση κελιών". Στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου "Μορφοποίηση κελιών", στην καρτέλα "Αριθμός", στην περιοχή "Κατηγορία", κάντε κλικ στην επιλογή "Ημερομηνία" ή "Ώρα" και, στη λίστα "Τύπος", επιλέξτε έναν τύπο και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Εισαγωγή στατικής ημερομηνίας ή ώρας σε κελί του Excel

Μια στατική τιμή σε φύλλο εργασίας είναι αυτή που δεν αλλάζει όταν επαναλαμβάνεται ο υπολογισμός του φύλλου εργασίας ή όταν ανοίγει το φύλλο εργασίας. Όταν πατάτε έναν συνδυασμό πλήκτρων, όπως Ctrl+;, για την εισαγωγή της τρέχουσας ημερομηνίας σε ένα κελί, το Excel "τραβά ένα στιγμιότυπο" της τρέχουσας ημερομηνίας και, στη συνέχεια, εισάγει την ημερομηνία στο κελί. Επειδή η τιμή του κελιού δεν αλλάζει, θεωρείται στατική.

 1. Σε ένα φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί στο οποίο θέλετε να εισαγάγετε την τρέχουσα ημερομηνία ή ώρα.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εισαγάγετε την ημερομηνία, πληκτρολογήστε την ημερομηνία (όπως 2/2) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην αναπτυσσόμενη λίστα "Κεντρική > Μορφή αριθμών" (στην καρτέλα "Αριθμός") >"Σύντομη ημερομηνία" ή "Μεγάλη ημερομηνία".

  • Για να εισαγάγετε την ώρα, πληκτρολογήστε την ώρα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην > αναπτυσσόμενη λίστα "Μορφή αριθμών" (στην καρτέλα "Αριθμός") >"Ώρα".

Αλλαγή της μορφής ημερομηνίας ή ώρας

Για να αλλάξετε τη μορφή ημερομηνίας ή ώρας, κάντε δεξί κλικ σε ένα κελί και επιλέξτε "Μορφή αριθμών". Στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου "Μορφή αριθμών", στην περιοχή "Κατηγορία", κάντε κλικ στην επιλογή "Ημερομηνία ή ώρα" και, στη λίστα "Τύπος", επιλέξτε έναν τύπο και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Εισαγωγή ημερομηνίας ή ώρας που η τιμή της ανανεώνεται

Η ημερομηνία ή η ώρα που ενημερώνεται όταν το φύλλο εργασίας ανανεώνεται ή ανοίγει το βιβλίο εργασίας θεωρείται "δυναμική" αντί για στατική. Σε ένα φύλλο εργασίας, ο πιο συχνός τρόπος για να επιστρέψετε μια δυναμική ημερομηνία ή ώρα σε ένα κελί είναι με τη χρήση μιας συνάρτησης φύλλου εργασίας.

Για να εισαγάγετε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα με δυνατότητα ενημέρωσης, χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις TODAY και NOW, όπως φαίνεται στο ακόλουθο παράδειγμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτών των συναρτήσεων, ανατρέξτε στα θέματα Συνάρτηση TODAY και Συνάρτηση NOW.

Για παράδειγμα:

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

=TODAY()

Τρέχουσα ημερομηνία (ποικίλει)

=NOW()

Τρέχουσα ημερομηνία και ώρα (ποικίλει)

 1. Επιλέξτε το κείμενο στον πίνακα που εμφανίζεται παραπάνω και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+C.

 2. Στο κενό φύλλο εργασίας, κάντε κλικ μία φορά στο κελί A1 και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+V. Εάν εργάζεστε στο Excel για το Web, επαναλάβετε την αντιγραφή και επικόλληση για κάθε κελί στο παράδειγμα.

  Σημαντικό: Για να λειτουργήσει σωστά το παράδειγμα, πρέπει να το επικολλήσετε στο κελί A1 του φύλλου εργασίας.

 3. Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων και της προβολής των τύπων από τους οποίους προέκυψαν τα αποτελέσματα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+` (βαρεία) ή, στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση τύπων.

Αφού αντιγράψετε το παράδειγμα σε ένα κενό φύλλο εργασίας, μπορείτε να το προσαρμόσετε ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Σημείωση: Τα αποτελέσματα των συναρτήσεων TODAY και NOW αλλάζουν μόνο κατά τον υπολογισμό του φύλλου εργασίας ή όταν εκτελείται μακροεντολή που περιέχει τη συνάρτηση. Τα κελιά που περιέχουν αυτές τις συναρτήσεις δεν ενημερώνονται διαρκώς. Η ημερομηνία και η ώρα που χρησιμοποιείται λαμβάνεται από το ρολόι συστήματος του υπολογιστή.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel ή να λάβετε υποστήριξη από την Κοινότητα απαντήσεων.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×