Εισαγωγή στο Excel

Εκτύπωση φύλλου εργασίας ή βιβλίου εργασίας

Εκτύπωση φύλλου εργασίας ή βιβλίου εργασίας

Μπορείτε να εκτυπώσετε ολόκληρα ή μερικά φύλλα εργασίας και βιβλία εργασίας, ένα κάθε φορά ή πολλά ταυτόχρονα. Και εάν τα δεδομένα που θέλετε να εκτυπώσετε βρίσκονται σε έναν πίνακα του Microsoft Excel, μπορείτε να εκτυπώσετε μόνο τον πίνακα του Excel.

Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε ένα βιβλίο εργασίας σε ένα αρχείο αντί για έναν εκτυπωτή. Αυτό είναι χρήσιμο όταν πρέπει να εκτυπώσετε το βιβλίο εργασίας σε διαφορετικό τύπο εκτυπωτή από αυτόν που χρησιμοποιήσατε αρχικά για να το εκτυπώσετε.

Πριν από την εκτύπωση

Πριν να εκτυπώσετε οτιδήποτε στο Excel, μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν πολλές επιλογές που είναι διαθέσιμες για μια βέλτιστη εμπειρία εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εκτύπωση στο Excel.

Σημαντικό: Κάποια στοιχεία μορφοποίησης, όπως έγχρωμο κείμενο ή σκίαση κελιού, μπορεί να φαίνονται καλά στην οθόνη αλλά όχι όπως θα περιμένατε σε ασπρόμαυρη εκτύπωση. Μπορεί επίσης να θέλετε να εκτυπώσετε ένα φύλλο εργασίας με εμφάνιση γραμμών πλέγματος ώστε τα δεδομένα, οι γραμμές και οι στήλες να διακρίνονται καλύτερα.

Εκτύπωση ενός ή πολλών φύλλων εργασίας

 1. Επιλέξτε τα φύλλα εργασίας που θέλετε να εκτυπώσετε. 

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο > Εκτύπωσηή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + P.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτύπωση ή προσαρμόστε τις Ρυθμίσεις πριν κάνετε κλικ στο κουμπί Εκτύπωση.

Εκτύπωση ενός ή πολλών βιβλίων εργασίας

Όλα τα αρχεία των βιβλίων εργασίας που θέλετε να εκτυπώσετε πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο φάκελο.

 1. Επιλέξτε Αρχείο > Άνοιγμα.

 2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL, κάντε κλικ στο όνομα κάθε βιβλίου εργασίας για εκτύπωση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.

Εκτύπωση ολόκληρου ή μέρους ενός φύλλου εργασίας

 1. Κάντε κλικ στο φύλλο εργασίας και στη συνέχεια επιλέξτε την περιοχή των δεδομένων που θέλετε να εκτυπώσετε.

 2. Επιλέξτε Αρχείο και στη συνέχεια Εκτύπωση.

 3. Στην περιοχή Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Εκτύπωση ενεργών φύλλων και επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή.

  Στην περιοχή "Ρυθμίσεις", κάντε κλικ στην επιλογή "Εκτύπωση ολόκληρου του φύλλου εργασίας"
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτύπωση.

  Σημείωση: Εάν έχουν οριστεί περιοχές εκτύπωσης στο φύλλο εργασίας, το Excel θα εκτυπώσει μόνο αυτές τις περιοχές. Εάν δεν θέλετε να εκτυπώσετε μόνο την καθορισμένη περιοχή εκτύπωσης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Παράβλεψη περιοχής εκτύπωσης . Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη ρύθμιση ή την εκκαθάριση μιας περιοχής εκτύπωσης.

Εκτύπωση ενός πίνακα του Excel

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί μέσα στον πίνακα, για να ενεργοποιήσετε τον πίνακα.

 2. Επιλέξτε Αρχείο και στη συνέχεια Εκτύπωση.

 3. Στην περιοχή Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο Εκτύπωση ενεργών φύλλων και επιλέξτε το στοιχείο Εκτύπωση επιλεγμένου πίνακα.

  Εκτύπωση επιλεγμένου πίνακα
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτύπωση.

Εκτύπωση βιβλίου εργασίας σε αρχείο

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εκτύπωση ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+P.

 2. Στην περιοχή Εκτυπωτής, επιλέξτε Εκτύπωση σε αρχείο.

  Επιλογή "Εκτύπωση σε αρχείο"
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση εξόδου εκτύπωσης ως , πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Το αρχείο θα αποθηκευτεί στο φάκελο " έγγραφα "

Σημαντικό: Εάν εκτυπώσετε το αποθηκευμένο αρχείο σε διαφορετικό εκτυπωτή, οι αλλαγές σελίδας και η απόσταση γραμματοσειράς μπορεί να αλλάξουν.

Εκτύπωση φύλλου εργασίας

Για καλύτερα αποτελέσματα με την εκτύπωση του φύλλου εργασίας σας, χρησιμοποιήστε την εντολή "Εκτύπωση" στο Excel για το Web και όχι την εντολή "Εκτύπωση" του προγράμματος περιήγησής σας. Μπορείτε να εκτυπώσετε ολόκληρο το φύλλο ή μόνο τα κελιά που θέλετε.

Εάν θέλετε να εκτυπώσετε μια περιοχή κελιών, επιλέξτε τα. Για να εκτυπώσετε ολόκληρο το φύλλο εργασίας, μην επιλέξετε τίποτε.

 1. Κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > Εκτύπωση > Εκτύπωση.

  Εκτύπωση επιλεγμένων κελιών

 2. Εάν έχετε επιλέξει μια περιοχή κελιών, αλλά αποφασίσετε να εκτυπώσετε ολόκληρο το φύλλο εργασίας, μεταβείτε σε ολόκληρο βιβλίο εργασίας πριν να πατήσετε Εκτύπωση.

  Επιλογές εκτύπωσης μετά την επιλογή του αρχείου > εκτύπωση

Αλλαγή επιλεγμένης περιοχής εκτύπωσης

Στο Excel για το Web, μπορείτε είτε να καθορίσετε μια περιοχή που θέλετε να εκτυπώσετε είτε να εκτυπώσετε ένα ολόκληρο φύλλο εργασίας. Εάν επιλέξετε μια περιοχή εκτύπωσης, αλλά αποφασίσετε να αλλάξετε την καθορισμένη περιοχή, δείτε πώς μπορείτε να δείτε σε προεπισκόπηση τις αλλαγές σας:

 1. Στο φύλλο εργασίας, κάντε κλικ και σύρετε για να επιλέξετε τα κελιά που θέλετε να εκτυπώσετε.

 2. Κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > Εκτύπωση > Εκτύπωση.

 3. Για να εκτυπώσετε μόνο την επιλεγμένη περιοχή, από τις Επιλογές εκτύπωσης, πατήστε Τρέχουσα επιλογή.

 4. Εάν στην προεπισκόπηση εκτύπωσης εμφανίζεται αυτό που θέλετε να εκτυπώσετε, επιλέξτε Εκτύπωση.

Για να αλλάξετε την επιλογή εκτύπωσης, κλείστε την προεπισκόπηση εκτύπωσης κάνοντας κλικ στο Xκαι επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα.

Για να εκτυπώσετε ολόκληρο το φύλλο εργασίας, επιλέξτε Αρχείο > Εκτύπωση > Εκτύπωση. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο Ολόκληρο το φύλλο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.

Επιλογές εκτύπωσης μετά την επιλογή του αρχείου > εκτύπωση

Εάν έχετε την εφαρμογή υπολογιστή Excel, μπορείτε να ορίσετε περισσότερες επιλογές εκτύπωσης. Κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα στο Excel και επιλέξτε πολλές περιοχές εκτύπωσης σε ένα φύλλο εργασίας.

Κουμπί "Επεξεργασία στο Excel"

Εκτύπωση φύλλου εργασίας που έχει κρυφές γραμμές και στήλες

Στο Excel για το Web, όταν εκτυπώνετε ένα φύλλο εργασίας με κρυφές γραμμές ή στήλες, οι κρυφές γραμμές και στήλες δεν θα εκτυπωθούν. Εάν θέλετε να συμπεριλάβετε τις κρυφές γραμμές και στήλες, θα πρέπει να τις επανεμφανίσετε πριν από την εκτύπωση του φύλλου εργασίας.

Μπορείτε να καταλάβετε εάν οι γραμμές ή οι στήλες είναι κρυφές είτε από τις ετικέτες κεφαλίδας που λείπουν είτε από τις διπλές γραμμές, όπως φαίνεται σε αυτή την εικόνα.

Οι διπλές γραμμές μεταξύ γραμμών και στηλών υποδεικνύουν κρυφές γραμμές ή στήλες

Δείτε πώς μπορείτε να επανεμφανίσετε γραμμές ή στήλες:

 1. Επιλέξτε την περιοχή κεφαλίδων που περιβάλλει τις κρυφές γραμμές ή στήλες. Σε αυτό το παράδειγμα, επιλέξτε όλες οι κεφαλίδες γραμμών μεταξύ 2 και 7 για να επανεμφανίσετε τις γραμμές 3 και 6.

  Επιλογή της περιοχής κεφαλίδων γύρω από κρυφές γραμμές ή στήλες

 2. Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή και επιλέξτε Επανεμφάνιση γραμμών (για στήλες, επιλέξτε Επανεμφάνιση στηλών).

 3. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Εκτύπωση.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση για προεπισκόπηση εκτύπωσης.

  Προεπισκόπηση εκτύπωσης

 5. Στο πλαίσιο Επιλογές εκτύπωσης , βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο ολόκληρο το φύλλο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.

Σημείωση: Οι ετικέτες γραμμών και στηλών δεν εμφανίζονται στην προεπισκόπηση εκτύπωσης και στην εκτύπωση.

Εκτύπωση βιβλίου εργασίας

Εάν το βιβλίο εργασίας Excel για το Web έχει μόνο ένα φύλλο εργασίας, μπορείτε απλώς να εκτυπώσετε το φύλλο εργασίας. Ωστόσο, εάν το βιβλίο εργασίας έχει πολλά φύλλα εργασίας, θα πρέπει να μεταβείτε σε κάθε φύλλο εργασίας, κάνοντας κλικ στην καρτέλα φύλλου και, στη συνέχεια, να εκτυπώσετε αυτό το φύλλο εργασίας.

καρτέλες φύλλων

Δεν είστε βέβαιοι εάν το βιβλίο εργασίας έχει κρυφά φύλλα εργασίας; Δείτε πώς μπορείτε να επαληθεύσετε:

 1. Κάντε δεξί κλικ σε οποιαδήποτε καρτέλα φύλλου.

  Κάντε δεξί κλικ σε οποιαδήποτε καρτέλα φύλλου για να ελέγξετε για κρυφά φύλλα εργασίας.

 2. Εάν η επιλογή Επανεμφάνιση είναι διαθέσιμη, το βιβλίο εργασίας διαθέτει ένα ή περισσότερα κρυφά φύλλα εργασίας. Κάντε κλικ στην επιλογή επανεμφάνιση για να εμφανίσετε και να επανεμφανίσετε το φύλλο εργασίαςs.

 3. Όταν επανεμφανίσετε ένα φύλλο εργασίας, η καρτέλα φύλλου του φύλλου εργασίας είναι διαθέσιμη. Κάντε κλικ στην καρτέλα φύλλου και Εκτυπώστε το φύλλο εργασίας.

Εκτύπωση πίνακα

Ορισμένες φορές θέλετε να εκτυπώσετε μόνο ένα μέρος του φύλλου εργασίας, όπως έναν πίνακα. Αυτό μπορείτε να το κάνετε στο Excel για το Web, εφόσον ο πίνακας έχει λιγότερα από 10.000 κελιά. Για τα φύλλα εργασίας που είναι περισσότερα από 10.000 κελιά, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή υπολογιστή Excel.

Για να εκτυπώσετε έναν πίνακα:

 1. Για να επιλέξετε όλα τα κελιά του πίνακα, κάντε κλικ στο πρώτο κελί και κάντε κύλιση στο τελευταίο κελί.

  Εάν ο πίνακας έχει πολλές στήλες, αντί για κύλιση, κάντε κλικ στο πρώτο κελί, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και κάντε κλικ στο τελευταίο κελί.

 2. Κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > Εκτύπωση > Εκτύπωση.

  Εκτύπωση επιλεγμένων κελιών

 3. Επιλέξτε Τρέχουσα επιλογή εάν δεν είναι ήδη επιλεγμένο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.

  εκτύπωση επιλεγμένων κελιών

 4. Εάν σας ικανοποιεί η προεπισκόπηση εκτύπωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση. Εάν όχι, κλείστε την προβολή και πραγματοποιήστε τις απαραίτητες αλλαγές.

  Προεπισκόπηση εκτύπωσης πίνακα

Μάθετε πώς μπορείτε να εκτυπώσετε ένα πίνακα με γραμμές πλέγματος.

Εκτύπωση αριθμών σελίδας σε φύλλο εργασίας

Δεν μπορείτε να εισαγάγετε, να προβάλετε ή να εκτυπώσετε αριθμούς σελίδων στο Excel για το Web. Ωστόσο, εάν έχετε την εφαρμογή υπολογιστή Excel, μπορείτε να προσθέσετε αριθμούς σελίδας είτε στο επάνω μέρος (κεφαλίδες) ή στο κάτω μέρος (υποσέλιδα) του φύλλου εργασίας και να το εκτυπώσετε.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί Άνοιγμα στο Excel για να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας και, να προσθέσετε αριθμούς σελίδας στην προβολή "διάταξη σελίδας" και, στη συνέχεια, να εκτυπώσετε το φύλλο εργασίας από το Excel. Δείτε με ποιον τρόπο:

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα στο Excel και εισαγάγετε αριθμούς σελίδων σε φύλλα εργασίας.

 2. Εκτύπωση του φύλλου εργασίας.

Δείτε επίσης

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×