Οι γραμμές πλέγματος είναι οι αχνές γραμμές που εμφανίζονται μεταξύ κελιών σε ένα φύλλο εργασίας.

Φύλλο εργασίας στο οποίο εμφανίζονται οι γραμμές πλέγματος

Όταν εργάζεστε με γραμμές πλέγματος, έχετε υπόψη τα εξής:

 • Από προεπιλογή, οι γραμμές πλέγματος εμφανίζονται στα φύλλα εργασίας σε χρώμα που έχει οριστεί από το Excel. Εάν θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα της γραμμών πλέγματος για ένα συγκεκριμένο φύλλο εργασίας, επιλέγοντας Χρώμα γραμμής πλέγματος στην περιοχή Εμφάνιση επιλογών για αυτό το φύλλο εργασίας (καρτέλα Αρχείο, Επιλογές, κατηγορία Για προχωρημένους).

 • Συχνά υπάρχει μια σύγχυση μεταξύ των περιγραμμάτων και των γραμμών πλέγματος στο Excel. Οι γραμμές πλέγματος δεν μπορούν να προσαρμοστούν, όπως μπορούν τα περιγράμματα. Εάν θέλετε να αλλάξετε το πλάτος ή άλλα χαρακτηριστικά των γραμμών για ένα περίγραμμα, ανατρέξτε στο θέμα Εφαρμογή ή κατάργηση περιγραμμάτων κελιών σε ένα φύλλο εργασίας.

 • Εάν εφαρμόσετε ένα χρώμα γεμίσματος στα κελιά του φύλλου εργασίας, δεν θα μπορείτε να δείτε ή να εκτυπώσετε τις γραμμές πλέγματος κελιών για αυτά τα κελιά. Για να δείτε ή να εκτυπώσετε τις γραμμές πλέγματος για αυτά τα κελιά, καταργήστε το χρώμα γεμίσματος επιλέγοντας τα κελιά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Χρώμα γεμίσματος Εικόνα κουμπιού( Κεντρική καρτέλα, ομάδα Γραμματοσειρά) και για να καταργήσετε το χρώμα γεμίσματος, κάντε κλικ στην επιλογή "Χωρίς γέμισμα".

  Σημείωση: Πρέπει να καταργήσετε το γέμισμα πλήρως. Εάν απλώς αλλάξετε το χρώμα γεμίσματος σε λευκό, οι γραμμές πλέγματος θα παραμείνουν κρυφές. Για να διατηρήσετε το χρώμα γεμίσματος και να εξακολουθείτε να βλέπετε τις γραμμές που διαχωρίζουν τα κελιά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περιγράμματα αντί για γραμμές πλέγματος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εφαρμογή ή κατάργηση περιγραμμάτων κελιών σε ένα φύλλο εργασίας.

 • Οι γραμμές πλέγματος εφαρμόζονται πάντα σε ολόκληρο το φύλλο εργασίας ή το βιβλίο εργασίας και δεν είναι δυνατή η εφαρμογή τους σε συγκεκριμένα κελιά ή περιοχές κελιών. Εάν θέλετε να εφαρμόσετε επιλεκτικά γραμμές γύρω από συγκεκριμένα κελιά ή περιοχές κελιών, πρέπει να χρησιμοποιείτε περιγράμματα αντί για τις γραμμές πλέγματος ή σε συνδυασμό με αυτές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εφαρμογή ή κατάργηση περιγραμμάτων κελιών σε ένα φύλλο εργασίας.

Εάν το απαιτεί η σχεδίαση του βιβλίου εργασίας, μπορείτε να αποκρύψετε τις γραμμές πλέγματος:

Φύλλο εργασίας στο οποίο έχουν αποκρυφτεί οι γραμμές πλέγματος

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα φύλλα εργασίας.

  Συμβουλή: Όταν είναι επιλεγμένα πολλά φύλλα εργασίας, εμφανίζεται η ένδειξη [Ομάδα] στη γραμμή τίτλου, στο επάνω μέρος του φύλλου εργασίας. Για να ακυρώσετε την επιλογή πολλών φύλλων εργασίας σε ένα βιβλίο εργασίας, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε φύλλο εργασίας δεν έχει επιλεγεί. Εάν δεν είναι ορατό κάποιο μη επιλεγμένο φύλο εργασίας, κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα ενός επιλεγμένου φύλλου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση ομαδοποίησης φύλλων.

 2. Στην Excel 2007: Στην καρτέλα "Προβολή", στην ομάδα "Εμφάνιση/Απόκρυψη", καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου "Γραμμές πλέγματος".

  Πλαίσιο ελέγχου "Γραμμές πλέγματος" στην ομάδα "Εμφάνιση/Απόκρυψη"

  Σε όλες τις άλλες εκδόσεις του Excel: Στην καρτέλα "Προβολή", στην ομάδα "Εμφάνιση", καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου "Γραμμές πλέγματος".

  Επιλογές στην ομάδα "Εμφάνιση" στην καρτέλα "Προβολή"

Εάν οι γραμμές πλέγματος στο φύλλο εργασίας έχουν αποκρυφτεί, μπορείτε να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα για να τις εμφανίσετε ξανά.

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα φύλλα εργασίας.

  Συμβουλή: Όταν είναι επιλεγμένα πολλά φύλλα εργασίας, εμφανίζεται η ένδειξη [Ομάδα] στη γραμμή τίτλου, στο επάνω μέρος του φύλλου εργασίας. Για να ακυρώσετε την επιλογή πολλών φύλλων εργασίας σε ένα βιβλίο εργασίας, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε φύλλο εργασίας δεν έχει επιλεγεί. Εάν δεν είναι ορατό κάποιο μη επιλεγμένο φύλο εργασίας, κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα ενός επιλεγμένου φύλλου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση ομαδοποίησης φύλλων.

 2. Excel 2007: Στην καρτέλα "Προβολή", στην ομάδα "Εμφάνιση/Απόκρυψη", επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου "Γραμμές πλέγματος".

  Όλες οι άλλες εκδόσεις του Excel: Στην καρτέλα "Προβολή", στην ομάδα "Εμφάνιση", επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου "Γραμμές πλέγματος".

Σημείωση: Οι γραμμές πλέγματος δεν εκτυπώνονται από προεπιλογή. Για να εμφανίζονται οι γραμμές πλέγματος στην εκτυπωμένη σελίδα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εκτύπωση στη λίστα Γραμμές πλέγματος (καρτέλα Διάταξη σελίδας, ομάδα Επιλογές φύλλου).

 1. Επιλέξτε το φύλλο εργασίας.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα "Διάταξη σελίδας".

 3. Για να εμφανίσετε γραμμές πλέγματος: Στην περιοχή "Γραμμές πλέγματος",επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου "Προβολή".

  Για να αποκρύψετε τις γραμμές πλέγματος: Στην περιοχή "Γραμμές πλέγματος",καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου "Προβολή".

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε γραμμές πλέγματος.

 1. Κάντε κλικ στο φύλλο.

 2. Για να εμφανίσετε γραμμές πλέγματος: Στην καρτέλα "Διάταξη", στην περιοχή "Προβολή", επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου "Γραμμές πλέγματος".

  Σημείωση: Οι γραμμές πλέγματος δεν είναι δυνατό να προσαρμοστούν. Για να αλλάξετε το πλάτος, το χρώμα ή άλλα χαρακτηριστικά των γραμμών γύρω από τα κελιά, χρησιμοποιήστε μορφοποίηση περιγράμματος.

  Για να αποκρύψετε τις γραμμές πλέγματος: Στην καρτέλα "Διάταξη", στην περιοχή "Προβολή", καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου "Γραμμές πλέγματος".

Οι γραμμές πλέγματος χρησιμοποιούνται για τη διάκριση κελιών σε ένα φύλλο εργασίας. Όταν εργάζεστε με γραμμές πλέγματος, έχετε υπόψη τα εξής:

 • Από προεπιλογή, οι γραμμές πλέγματος εμφανίζονται σε φύλλα εργασίας χρησιμοποιώντας ένα χρώμα που εκχωρείται από το Excel. Εάν θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα των γραμμών πλέγματος για ένα συγκεκριμένο φύλλο εργασίας.

 • Συχνά υπάρχει μια σύγχυση μεταξύ των περιγραμμάτων και των γραμμών πλέγματος στο Excel. Οι γραμμές πλέγματος δεν μπορούν να προσαρμοστούν με τον ίδιο τρόπο που μπορούν τα περιγράμματα.

 • Εάν εφαρμόσετε ένα χρώμα γεμίσματος σε κελιά σε ένα φύλλο εργασίας, δεν θα μπορείτε να δείτε ή να εκτυπώσετε τις γραμμές πλέγματος κελιών για αυτά τα κελιά. Για να δείτε ή να εκτυπώσετε τις γραμμές πλέγματος για αυτά τα κελιά, πρέπει να καταργήσετε το χρώμα γεμίσματος. Έχετε υπόψη ότι πρέπει να καταργήσετε εντελώς το γέμισμα. Εάν αλλάξετε απλώς το χρώμα γεμίσματος σε λευκό, οι γραμμές πλέγματος θα παραμείνουν κρυφές. Για να διατηρήσετε το χρώμα γεμίσματος και να εξακολουθείτε να βλέπετε γραμμές που χρησιμεύουν για το διαχωρισμό κελιών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περιγράμματα αντί για γραμμές πλέγματος.

 • Οι γραμμές πλέγματος εφαρμόζονται πάντα σε ολόκληρο το φύλλο εργασίας ή το βιβλίο εργασίας και δεν είναι δυνατή η εφαρμογή τους σε συγκεκριμένα κελιά ή περιοχές κελιών. Εάν θέλετε να εφαρμόσετε επιλεκτικά γραμμές γύρω από συγκεκριμένα κελιά ή περιοχές κελιών, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε περιγράμματα αντί ή εκτός από γραμμές πλέγματος.

Μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε γραμμές πλέγματος σε ένα φύλλο εργασίας στο Excel για το Web. 

Στην καρτέλα "Προβολή", στην ομάδα "Εμφάνιση", επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου "Γραμμές πλέγματος" για να εμφανίσετε τις γραμμές πλέγματος ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου για να τις αποκρύψετε.  

Excel για το Web λειτουργεί απρόσκοπτα με τα προγράμματα υπολογιστή του Office. Δοκιμάστε ή αγοράστε την πιο πρόσφατη έκδοση του Office τώρα.

Δείτε επίσης

Εμφάνιση ή απόκρυψη γραμμών πλέγματος στο Word, το PowerPoint και το Excel

Εκτύπωση γραμμών πλέγματος σε φύλλο εργασίας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×