Πίνακας περιεχομένων
×
Γραφήματα
Γραφήματα

Εμφάνιση ή απόκρυψη υπομνήματος ή πίνακα δεδομένων γραφήματος

Μπορείτε να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε το υπόμνημα ενός γραφήματος.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο.

Μπορείτε, επίσης, να εμφανίσετε έναν πίνακα δεδομένων για ένα γράφημα γραμμών, περιοχών, στηλών ή ράβδων. Ο πίνακας δεδομένων εμφανίζει τις τιμές που παρουσιάζονται στο γράφημα σε ένα πλέγμα στο κάτω μέρος του γραφήματος. Ο πίνακας δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνει τα κλειδιά υπομνήματος.

Εμφάνιση υπομνήματος γραφήματος

 1. Επιλέξτε ένα γράφημα και, στη συνέχεια, επιλέξτε το σύμβολο συν στην επάνω δεξιά πλευρά.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του βέλους στην επιλογή "Υπόμνημα" και επιλέξτε το βέλος δίπλα του.

 3. Επιλέξτε το σημείο όπου θέλετε να εμφανίζεται το υπόμνημα στο γράφημά σας.

Απόκρυψη υπομνήματος γραφήματος

 1. Επιλέξτε ένα υπόμνημα για απόκρυψη.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Delete.

Εμφάνιση ή απόκρυψη πίνακα δεδομένων

 1. Επιλέξτε ένα γράφημα και, στη συνέχεια, επιλέξτε το σύμβολο συν στην επάνω δεξιά πλευρά.

 2. Για να εμφανίσετε έναν πίνακα δεδομένων, τοποθετήστε το δείκτη του στην επιλογή "Πίνακας δεδομένων" και επιλέξτε το βέλος δίπλα του και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε μια επιλογή εμφάνισης.

 3. Για να αποκρύψετε τον πίνακα δεδομένων, καταργήστε την επιλογή "Πίνακας δεδομένων".

Εμφάνιση ή απόκρυψη υπομνήματος

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα στο οποίο θέλετε να γίνει εμφάνιση ή απόκρυψη υπομνήματος.

  Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφή.

 2. Στην καρτέλα Διάταξη, στην ομάδα Ετικέτες, κάντε κλικ στην επιλογή Υπόμνημα.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για απόκρυψη του υπομνήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Κανένα.

   Συμβουλή: Για να καταργήσετε γρήγορα ένα υπόμνημα ή μια καταχώρηση υπομνήματος από ένα γράφημα, μπορείτε να το επιλέξετε και, στη συνέχεια, να πιέσετε το πλήκτρο DELETE. Επίσης, μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ στο υπόμνημα ή στην καταχώρηση υπομνήματος και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στην εντολή Διαγραφή.

  • Για εμφάνιση του υπομνήματος, κάντε κλικ στην επιλογή εμφάνισης που θέλετε.

   Σημείωση: Όταν κάνετε κλικ σε μία από τις επιλογές εμφάνισης, το υπόμνημα μετακινείται και περιοχή σχεδίασης προσαρμόζεται αυτόματα για να το χωρέσει. Εάν μετακινήσετε και αλλάξετε το μέγεθος του υπομνήματος χρησιμοποιώντας το ποντίκι, η περιοχή σχεδίασης δεν προσαρμόζεται αυτόματα.

  • Για πρόσθετες επιλογές, κάντε κλικ στο στοιχείο Περισσότερες επιλογές υπομνήματος και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την επιλογή εμφάνισης που θέλετε.

   Συμβουλή: Από προεπιλογή, το υπόμνημα δεν επικαλύπτει το γράφημα. Εάν ο διαθέσιμος χώρος είναι περιορισμένος, ίσως μπορέσετε να μειώσετε το μέγεθος του γραφήματος καταργώντας την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Εμφάνιση του υπομνήματος χωρίς επικάλυψη του γραφήματος.

Εμφάνιση ή απόκρυψη πίνακα δεδομένων

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα γραμμών, περιοχών, στηλών ή ράβδων στο οποίο θέλετε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε έναν πίνακα δεδομένων.

  Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφή.

 2. Στην καρτέλα Διάταξη, στην ομάδα Ετικέτες, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας δεδομένων.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εμφανίσετε έναν πίνακα δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση πίνακα δεδομένων ή Εμφάνιση πίνακα δεδομένων με κλειδιά υπομνήματος.

  • Για να αποκρύψετε τον πίνακα δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Κανένας.

   Συμβουλή: Για να καταργήσετε γρήγορα έναν πίνακα δεδομένων από ένα γράφημα, μπορείτε να τον επιλέξετε και, στη συνέχεια, να πατήσετε το πλήκτρο DELETE. Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξί κλικ στον πίνακα δεδομένων και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στην εντολή Διαγραφή.

  • Για πρόσθετες επιλογές, κάντε κλικ στο στοιχείο Περισσότερες επιλογές πίνακα δεδομένων και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την επιλογή εμφάνισης που θέλετε.

   Συμβουλή: Εάν εμφανίζεται ήδη ένα υπόμνημα στο γράφημα, μπορείτε να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Εμφάνιση κλειδιών υπομνήματος.

Σημείωση: Στα γραφήματα ράβδων και τα γραφήματα όπου εμφανίζεται ένας άξονας ημερομηνιών, ο πίνακας δεδομένων δεν είναι συνδεδεμένος στον οριζόντιο άξονα του γραφήματος, αλλά βρίσκεται κάτω από τον άξονα και είναι στοιχισμένος με το γράφημα.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε πάντα να ρωτήσετε έναν ειδικό στην κοινότητα Excel,να λάβετε υποστήριξη στην κοινότητα του Answersή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση. ΑνατρέξτεΠώς γίνεται υποβάλετε σχόλια σχετικά με Microsoft Office;για να μάθετε πώς μπορείτε να μοιραστείτε τις σκέψεις σας. Σας ακούμε.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;

Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Έχετε πρόσθετα σχόλια; (Προαιρετικό)

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×