Επιλογές του Word (Για προχωρημένους)

Χρησιμοποιήστε τις επιλογές για προχωρημένους του Word για να προσαρμόσετε τις εργασίες επεξεργασίας, την εμφάνιση του εγγράφου, τις προτιμήσεις εκτύπωσης και πολλά άλλα.

Για να επιλέξετε τις επιλογές για προχωρημένους του Word, επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές και, στο αριστερό τμήμα του παραθύρου, επιλέξτε Για προχωρημένους.

Επιλογές επεξεργασίας

Ορίστε τον τρόπο επιλογής, αντικατάστασης και μορφοποίησης λέξεων και παραγράφων.

Επιλογές επεξεργασίας στο Word 2013

Αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση

Επιλέξτε πώς θέλετε να επικολλήσετε περιεχόμενο και μορφοποίηση μέσα στο ίδιο έγγραφο ή μεταξύ διαφορετικών εγγράφων και εφαρμογών.

Επιλογές αποκοπής, αντιγραφής και επικόλλησης στο Word 2013

Μέγεθος και ποιότητα εικόνας

Εφαρμόστε ρυθμίσεις μεγέθους και ποιότητας εικόνας για ένα ανοιχτό έγγραφο ή για όλα τα νέα έγγραφα.

Επιλογές μεγέθους και ποιότητας εικόνας στο Word 2013

Γράφημα

Επιτρέψτε προσαρμοσμένη μορφοποίηση και ετικέτες για να παραμένουν τα σημεία δεδομένων, ακόμη και αν αλλάξει το γράφημα.

Επιλογές γραφήματος στο Word 2013

Εμφάνιση περιεχομένων εγγράφου

Επιλέξτε στοιχεία μορφοποίησης, κειμένου και εικόνας.

Το Word 2013 όπου εμφανίζονται επιλογές περιεχομένου εγγράφου

Εμφάνιση

Επιλέξτε μια μορφή μέτρησης, εμφανίστε γραμμές κύλισης και επιλέξτε τον αριθμό των εγγράφων που εμφανίζονται στη λίστα "Πρόσφατα έγγραφα".

Επιλογές εμφάνισης Word 2013

Εκτύπωση

Βελτιστοποιήστε την εμφάνιση της έκδοσης σε έντυπη μορφή του εγγράφου ή αλλάξτε το μέγεθος χαρτιού στον εκτυπωτή σας.

Επιλογές εκτύπωσης στο Word 2013

Αποθήκευση

Αποθηκεύστε αντίγραφα ασφαλείας, αποθηκεύστε αυτόματα αλλαγές σε πρότυπα ή επιτρέψτε την αποθήκευση αντιγράφων ασφαλείας.

Επιλογές αποθήκευσης του Word 2013

Διατήρηση της πιστότητας κατά την κοινή χρήση αυτού του εγγράφου

Βεβαιωθείτε ότι η εμφάνιση του εγγράφου σας διατηρείται όταν κάνετε κοινή χρήση του εγγράφου με κάποιον που χρησιμοποιεί μια διαφορετική έκδοση του Word.

Επιλογές διατήρησης πιστότητας του Word 2013

Γενικά

Από τις επιλογές αυτής της ενότητας, μπορείτε να αλλάξετε τη θέση όπου το Word αποθηκεύει τις αλλαγές σας, επιλέγοντας Θέσεις αρχείων. Εναλλακτικά, επιλέξτε να ανοίξετε έγγραφα σε πρόχειρη προβολή.

Γενικές επιλογές του Word 2013

Επιλογές διάταξης για:

Τροποποιήστε τα στοιχεία διάταξης, όπως η απόσταση των χαρακτήρων, για ένα ανοιχτό έγγραφο ή για όλα τα νέα έγγραφα.

Επιλογές διάταξης στο Word 2013

Η υποστήριξη για το Office 2010 έληξε στις 13 Οκτωβρίου 2020

Κάντε αναβάθμιση στο Microsoft 365 για να εργαστείτε οπουδήποτε από οποιαδήποτε συσκευή και να συνεχίσετε να λαμβάνετε υποστήριξη.

Αναβάθμιση τώρα

Για να επιλέξετε τις επιλογές για προχωρημένους του Word, επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές και, στο αριστερό τμήμα του παραθύρου, επιλέξτε Για προχωρημένους.

Σε αυτό το άρθρο

Επιλογές επεξεργασίας

Αντικατάσταση επιλεγμένου κειμένου κατά την πληκτρολόγηση     Ορίστε αυτή την επιλογή για να διαγράφεται το επιλεγμένο κείμενο όταν ξεκινάτε να πληκτρολογείτε. Εάν καταργήσετε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου, το Microsoft Office Word εισάγει το νέο κείμενο μπροστά από το επιλεγμένο κείμενο και δεν διαγράφει το επιλεγμένο κείμενο.

Αυτόματη επιλογή ολόκληρης της λέξης κατά την επιλογή     Ορίστε αυτή την επιλογή για να επιλέγονται ολόκληρες λέξεις όταν επιλέγετε ένα μέρος μιας λέξης και ένα μέρος της λέξης που ακολουθεί. Η ενεργοποίηση αυτής της επιλογής δίνει εντολή στο Word να επιλέξει μια λέξη και το διάστημα που ακολουθεί όταν κάνετε διπλό κλικ σε μια λέξη.

Να επιτρέπεται η μεταφορά και απόθεση κειμένου     Επιλέξτε το για να μπορείτε να μετακινείτε ή να αντιγράφετε επιλεγμένο κείμενο σύροντάς το.Για να μετακινήσετε κείμενο, επιλέξτε το και σύρετέ το σε μια νέα θέση. Για να αντιγράψετε κείμενο, επιλέξτε το και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ σύρετε την επιλογή στη νέα της θέση.

Χρήση CTRL + κλικ για μετάβαση στον προορισμό της υπερ-σύνδεσης     Ορίστε αυτή την επιλογή για να διευκολύνετε την επεξεργασία του κειμένου των υπερ-συνδέσεων. Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, για να μεταβείτε στον προορισμό της σύνδεσης, θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο CTRL όταν κάνετε κλικ στη σύνδεση. Όταν αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, το κλικ στη σύνδεση δίνει εντολή στο Word να μεταβεί στον προορισμό της σύνδεσης, γεγονός που δυσχεραίνει την επεξεργασία του κειμένου της σύνδεσης.

Αυτόματη δημιουργία καμβά σχεδίασης κατά την εισαγωγή Αυτόματων Σχημάτων     Ορίστε αυτή την επιλογή για να τοποθετείται ένας καμβάς σχεδίασης γύρω από τα αντικείμενα σχεδίασης ή τα χειρόγραφα σχέδια και τη γραφή κατά την εισαγωγή τους στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.Με τον καμβά σχεδίασης μπορείτε να τακτοποιείτε τα αντικείμενα σχεδίασης και τις εικόνες, καθώς και να τα μετακινείτε ως ενιαία μονάδα.

Χρήση "έξυπνης" επιλογής παραγράφου     Ορίστε αυτή την επιλογή για να συμπεριλαμβάνεται το σημάδι παραγράφου όταν επιλέγετε μια ολόκληρη παράγραφο. Εάν συμπεριλάβετε το σημάδι παραγράφου κατά την αποκοπή και την επικόλληση μιας παραγράφου, δεν αφήνετε πίσω μια κενή παράγραφο και η μορφοποίηση παραμένει αυτόματα στην παράγραφο.

Χρήση "έξυπνου" δρομέα     Ορίστε αυτή την επιλογή για να καθορίσετε ότι ο δρομέας θα μετακινείται κατά την κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω. Όταν πατάτε τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ, ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ, ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ μετά την κύλιση, ο δρομέας ανταποκρίνεται στη σελίδα που προβάλλεται εκείνη τη στιγμή και όχι στην προηγούμενη θέση του.

Χρήση του πλήκτρου Insert για τον έλεγχο της λειτουργίας αντικατάστασης     Ορίστε αυτή την επιλογή για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας αντικατάστασης κειμένου με πάτημα του πλήκτρου INSERT.

 • Χρήση λειτουργίας αντικατάστασης κειμένου     Ορίστε αυτή την επιλογή για να αντικαθίσταται το υπάρχον κείμενο καθώς πληκτρολογείτε, ένας χαρακτήρας κάθε φορά. Εάν επιλέξετε Χρήση του πλήκτρου Insert για τον έλεγχο της λειτουργίας αντικατάστασης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή με πάτημα του πλήκτρου INSERT.

Προσθήκη διπλών εισαγωγικών για την αρίθμηση του εβραϊκού αλφαβήτου     Ορίστε αυτή την επιλογή για να προστίθενται διπλά εισαγωγικά (") στην αρίθμηση.

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχουν ενεργοποιηθεί τα Εβραϊκά για την επεξεργασία κειμένου.

Προτροπή για ενημέρωση στυλ     Ορίστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζεται ερώτηση όταν τροποποιείτε απευθείας κείμενο στο οποίο έχει εφαρμοστεί ένα στυλ και, στη συνέχεια, εφαρμόζετε ξανά το στυλ στο τροποποιημένο κείμενο. Όταν σας ζητηθεί, μπορείτε είτε να ενημερώσετε το στυλ με βάση τις πρόσφατες αλλαγές είτε να εφαρμόσετε ξανά τη μορφοποίηση του στυλ.

Χρήση Βασικού στυλ για λίστες με κουκκίδες ή αρίθμηση     Ορίστε αυτή την επιλογή, ώστε τα στυλ λίστας να βασίζονται στο "Βασικό" στυλ παραγράφου και όχι στο στυλ "Λίστα παραγράφων".

Παρακολούθηση μορφοποίησης     Ορίστε αυτή την επιλογή για να παρακολουθείτε τη μορφοποίηση κατά την πληκτρολόγηση. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να εφαρμόσετε εύκολα την ίδια μορφοποίηση και σε άλλα σημεία. Αυτή η επιλογή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Επιλογή κειμένου με παρόμοια μορφοποίηση από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται όταν κάνετε δεξί κλικ στο επιλεγμένο κείμενο. Για να εμφανίσετε μια λίστα με τη μορφοποίηση που έχετε χρησιμοποιήσει, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές στο παράθυρο Στυλ και, στη συνέχεια, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου Μορφοποίηση σε επίπεδο παραγράφου, Μορφοποίηση γραμματοσειράς και Μορφοποίηση κουκκίδων και αρίθμησης.

 • Επισήμανση ασυνεπειών μορφοποίησης     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να επισημαίνεται η μορφοποίηση με μπλε κυματιστή υπογράμμιση όταν είναι παρόμοια, αλλά όχι ακριβώς ίδια, με άλλη μορφοποίηση στα έγγραφά σας. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή, θα πρέπει να επιλέξετε επίσης το πλαίσιο ελέγχου Παρακολούθηση μορφοποίησης .

Ενημέρωση στυλ για συμφωνία με την επιλογή    Στη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Διατήρηση προηγούμενου μοτίβου αρίθμησης και κουκκίδων ώστε οι παράγραφοι αυτού του στυλ που δεν έχουν αρίθμηση να παραμείνουν χωρίς αρίθμηση. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη αρίθμησης ή κουκκίδων σε όλες τις παραγράφους με αυτό το στυλ για να αριθμήσετε οποιαδήποτε παραγράφους στις οποίες εφαρμόζεται αυτό το στυλ.

Δυνατότητα κλικ και πληκτρολόγησης     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να εισαγάγετε κείμενο, γραφικά, πίνακες ή άλλα στοιχεία σε μια κενή περιοχή ενός εγγράφου, κάνοντας διπλό κλικ στον κενό χώρο. Η δυνατότητα κλικ και πληκτρολόγησης εισάγει αυτόματα παραγράφους και εφαρμόζει την απαραίτητη στοίχιση για την τοποθέτηση του στοιχείου στο σημείο όπου κάνατε διπλό κλικ. Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο σε προβολή διάταξης εκτύπωσης και σε προβολή διάταξης Web.

 • Προεπιλεγμένο στυλ παραγράφου Επιλέξτε το στυλ που εφαρμόζεται στο κείμενο, όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα κλικ και πληκτρολόγησης.

Εμφάνιση προτάσεων αυτόματης καταχώρησης    Επιλέξτε αυτή την δυνατότητα για να βλέπετε τις πλήρεις καταχωρήσεις Αυτόματου κειμένου όταν πληκτρολογείτε τους πρώτους τέσσερις χαρακτήρες της καταχώρησης. Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο ENTER για να προσθέσετε την πλήρη καταχώρηση αυτόματου κειμένου στο έγγραφό σας ή μπορείτε να συνεχίσετε να πληκτρολογείτε το κείμενο που θέλετε. Εάν δεν θέλετε να βλέπετε τις προτάσεις αυτόματου κειμένου, καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου.

Μετακίνηση δρομέα     Αυτή η επιλογή καθορίζει την κατεύθυνση προς την οποία μετακινείται ο δρομέας όταν πατάτε τα πλήκτρα βέλους στο πληκτρολόγιο.

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί γλώσσα από δεξιά προς τα αριστερά για την επεξεργασία κειμένου.

 • Λογική Επιλέξτε αυτή τη δυνατότητα για να μετακινήσετε το δρομέα σύμφωνα με την κατεύθυνση του κειμένου που εμφανίζεται. Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε μέσα σε αραβικό και, στη συνέχεια, αγγλικό κείμενο στην ίδια πρόταση, ο δρομέας μετακινείται από τα δεξιά προς τα αριστερά μέσα στο αραβικό κείμενο και, στη συνέχεια, ξεκινά από τον πρώτο από αριστερά χαρακτήρα της αγγλικής λέξης και προχωρά από αριστερά προς τα δεξιά.

 • Οπτική Επιλέξτε αυτή την δυνατότητα για να μετακινήσετε το δρομέα στον επόμενο διπλανό χαρακτήρα. Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε από δεξιά προς τα αριστερά μέσα σε αραβικό και, στη συνέχεια, αγγλικό κείμενο στην ίδια πρόταση, το πλήκτρο βέλους μετακινείται με κατεύθυνση από δεξιά προς τα αριστερά, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση του κειμένου.

Οπτική επιλογή δρομέα     Αυτή η επιλογή καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο επιλέγεται το κείμενο, καθώς επεκτείνετε την επιλογή.

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί γλώσσα από δεξιά προς τα αριστερά για την επεξεργασία κειμένου.

 • Μπλοκ Επιλέξτε αυτή την δυνατότητα για να γίνεται αναδίπλωση του κειμένου σε κάθε γραμμή όταν επιλέγετε προς τα κάτω, με όλες τις επιλεγμένες γραμμές να έχουν το ίδιο πλάτος.

 • Συνεχής Επιλέξτε αυτή την δυνατότητα για να γίνεται αναδίπλωση του κειμένου από γραμμή σε γραμμή καθώς επιλέγετε προς τα κάτω και μεταβάλλεται το πλάτος της τελικής γραμμής του αποκλεισμένου κειμένου.

Χρήση ελέγχου ακολουθίας     Ορίστε αυτή την επιλογή για να επιβεβαιώνετε αν ένας χαρακτήρας που μόλις πληκτρολογήσατε εμφανίζεται στη σωστή σειρά ώστε να χρησιμοποιηθεί ως σημείο τονισμού, ορθογραφικό σημάδι ή φωνήεν που θα τοποθετηθεί επάνω, κάτω, εμπρός ή πίσω από το σύμφωνο που συνοδεύει.

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί γλώσσα με σύνθετη γραφή για την επεξεργασία κειμένου.

 • Πληκτρολόγηση και αντικατάσταση Ορίστε αυτή την επιλογή για να αντικαθίσταται ο χαρακτήρας που πληκτρολογήσατε προηγουμένως με το χαρακτήρα που μόλις πληκτρολογήσατε, στην περίπτωση που οι δύο χαρακτήρες δεν μπορούν να συνυπάρχουν στο ίδιο τμήμα κειμένου.

Οι ασιατικές γραμματοσειρές χρησιμοποιούνται και σε κείμενο δυτικής γραφής     Ορίστε αυτή την επιλογή για να μετατρέπονται οι λατινικοί χαρακτήρες στην επιλεγμένη ασιατική γραμματοσειρά, όταν την εφαρμόζετε στο επιλεγμένο κείμενο. Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου, εάν θέλετε οι λατινικοί χαρακτήρες να παραμένουν στη λατινική γραμματοσειρά όταν εφαρμόζετε την ασιατική γραμματοσειρά στο υπόλοιπο του εγγράφου.

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί μια γλώσσα Ανατολικής Ασίας για την επεξεργασία κειμένου.

Αυτόματη αλλαγή πληκτρολογίου ανάλογα με τη γλώσσα του περιβάλλοντος κειμένου     Ορίστε αυτή την επιλογή για να αλλάζει η γλώσσα πληκτρολογίου και η γραμματοσειρά βάσει της γλώσσας του κειμένου όπου βρίσκεται ο δρομέας. Εάν απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, θα αλλάζει μόνο η γραμματοσειρά.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί μια γλώσσα Ανατολικής Ασίας για την επεξεργασία κειμένου και έχει εγκατασταθεί μια Επεξεργασία μεθόδου εισόδου για την πληκτρολόγηση χαρακτήρων Ανατολικής Ασίας.

Ενεργός έλεγχος IME     Ορίστε αυτή την επιλογή για να ξεκινήσετε μια Επεξεργασία μεθόδου εισαγωγής (IME). Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου, για να διακόψετε μια IME.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί μια γλώσσα Ανατολικής Ασίας για την επεξεργασία κειμένου και έχει εγκατασταθεί μια Επεξεργασία μεθόδου εισόδου για την πληκτρολόγηση χαρακτήρων Ανατολικής Ασίας.

Ρυθμίσεις IME     Κάντε κλικ για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες για το "Όνομα IME". Χρησιμοποιήστε αυτό το παράθυρο διαλόγου για να ορίσετε ή να αλλάξετε τις επιλογές κειμένου, πληκτρολογίου και μετατροπής χαρακτήρων, καθώς και άλλες επιλογές για την ενεργή IME.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί μια γλώσσα Ανατολικής Ασίας για την επεξεργασία κειμένου και έχει εγκατασταθεί μια Επεξεργασία μεθόδου εισόδου για την πληκτρολόγηση χαρακτήρων Ανατολικής Ασίας.

Αρχή της σελίδας

Αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση

Επικόλληση μέσα στο ίδιο έγγραφο     Αυτή η επιλογή εμφανίζει την προεπιλεγμένη συμπεριφορά κατά την επικόλληση περιεχομένου μέσα στο ίδιο έγγραφο από το οποίο αντιγράψατε το περιεχόμενο. Στην αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε ένα από τα εξής:

 • Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης (Προεπιλογή)      Με αυτή την επιλογή διατηρούνται τα στυλ χαρακτήρων και η άμεση μορφοποίηση που έχουν εφαρμοστεί στο κείμενο που αντιγράψατε. Η άμεση μορφοποίηση περιλαμβάνει διάφορα χαρακτηριστικά, όπως το μέγεθος γραμματοσειράς, η πλάγια γραφή ή άλλες μορφοποιήσεις που δεν περιλαμβάνονται στο στυλ παραγράφου.

 • Συγχώνευση μορφοποίησης     Με αυτή την επιλογή απορρίπτεται το μεγαλύτερο μέρος της μορφοποίησης που εφαρμόστηκε άμεσα στο αντιγραμμένο κείμενο, αλλά διατηρείται η μορφοποίηση που θεωρείται έμφαση, όπως η έντονη και πλάγια γραφή, όταν εφαρμόζεται μόνο σε ένα τμήμα της επιλογής. Το κείμενο αποκτά τα χαρακτηριστικά του στυλ της παραγράφου όπου επικολλάται. Επίσης, το κείμενο λαμβάνει τυχόν ιδιότητες άμεσης μορφοποίησης ή στυλ χαρακτήρων του κειμένου που βρίσκεται αμέσως πριν από το δρομέα κατά την επικόλληση του κειμένου.

 • Διατήρηση μόνο κειμένου     Με αυτή την επιλογή απορρίπτεται όλη η μορφοποίηση και τα στοιχεία που δεν αποτελούν κείμενο, όπως εικόνες ή πίνακες. Επίσης, κατά την επικόλληση του κειμένου, το κείμενο αποκτά τα χαρακτηριστικά του στυλ της παραγράφου όπου το επικολλάτε καθώς και την άμεση μορφοποίηση ή τις ιδιότητες στυλ χαρακτήρων του κειμένου που βρίσκεται αμέσως πριν από το δρομέα. Τα στοιχεία γραφικών απορρίπτονται και οι πίνακες μετατρέπονται σε μια σειρά από παραγράφους.

Επικόλληση μεταξύ εγγράφων     Με αυτή την επιλογή εμφανίζεται η προεπιλεγμένη συμπεριφορά κατά την επικόλληση περιεχομένου που έχει αντιγραφεί από ένα άλλο έγγραφο στο Word. Στην αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε ένα από τα εξής:

 • Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης (Προεπιλογή)     Με αυτή την επιλογή διατηρείται η μορφοποίηση που έχει εφαρμοστεί στο κείμενο που αντιγράψατε. Οποιοσδήποτε ορισμός στυλ έχει συσχετιστεί με το κείμενο που αντιγράψατε μεταφέρεται στο έγγραφο προορισμού.

 • Συγχώνευση μορφοποίησης     Με αυτή την επιλογή απορρίπτεται το μεγαλύτερο μέρος της μορφοποίησης που εφαρμόστηκε άμεσα στο αντιγραμμένο κείμενο, αλλά διατηρείται η μορφοποίηση που θεωρείται έμφαση, όπως η έντονη και πλάγια γραφή, όταν εφαρμόζεται μόνο σε ένα τμήμα της επιλογής. Το κείμενο αποκτά τα χαρακτηριστικά του στυλ της παραγράφου όπου επικολλάται. Επίσης, το κείμενο λαμβάνει τυχόν ιδιότητες άμεσης μορφοποίησης ή στυλ χαρακτήρων του κειμένου που βρίσκεται αμέσως πριν από το δρομέα κατά την επικόλληση του κειμένου.

 • Διατήρηση μόνο κειμένου     Με αυτή την επιλογή απορρίπτεται όλη η μορφοποίηση και τα στοιχεία που δεν αποτελούν κείμενο, όπως εικόνες ή πίνακες. Επίσης, κατά την επικόλληση του κειμένου, το κείμενο αποκτά τα χαρακτηριστικά του στυλ της παραγράφου όπου το επικολλάτε καθώς και την άμεση μορφοποίηση ή τις ιδιότητες στυλ χαρακτήρων του κειμένου που βρίσκεται αμέσως πριν από το δρομέα. Τα στοιχεία γραφικών απορρίπτονται και οι πίνακες μετατρέπονται σε μια σειρά από παραγράφους.

Επικόλληση μεταξύ εγγράφων όταν υπάρχει διένεξη ορισμών στυλ     Με αυτή την επιλογή εμφανίζεται η προεπιλεγμένη συμπεριφορά που παρουσιάζεται κατά την επικόλληση περιεχομένου που έχει αντιγραφεί από ένα άλλο έγγραφο στο Word και το στυλ που έχει αντιστοιχιστεί στο αντιγραμμένο κείμενο ορίζεται διαφορετικά στο έγγραφο όταν επικολλάτε το κείμενο. Στην αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε ένα από τα εξής:

 • Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης     Με αυτή την επιλογή διατηρείται η εμφάνιση του κειμένου που αντιγράψατε, με αντιστοίχιση του Βασικού στυλ στο επικολλημένο κείμενο και εφαρμογή άμεσης μορφοποίησης. Η άμεση μορφοποίηση περιλαμβάνει διάφορα χαρακτηριστικά, όπως το μέγεθος γραμματοσειράς, η πλάγια γραφή ή άλλες μορφοποιήσεις που μιμούνται τον ορισμό στυλ του αντιγραμμένου κειμένου.

 • Χρήση στυλ προορισμού (Προεπιλογή)     Με αυτή την επιλογή διατηρείται το όνομα του στυλ που έχει συσχετιστεί με το κείμενο που αντιγράψατε, αλλά χρησιμοποιεί τον ορισμό στυλ του εγγράφου όπου θα γίνει η επικόλληση του κειμένου. Για παράδειγμα, έστω ότι αντιγράφετε κείμενο με στυλ "Επικεφαλίδα 1" από ένα έγγραφο σε ένα άλλο. Σε ένα έγγραφο, το στυλ "Επικεφαλίδα 1" ορίζεται ως Arial, έντονη γραφή, 14 στιγμών και στο έγγραφο όπου θα γίνει η επικόλληση, το στυλ "Επικεφαλίδα 1" ορίζεται ως Cambria, έντονη γραφή, 16 στιγμών. Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή Χρήση στυλ προορισμού, το επικολλημένο κείμενο χρησιμοποιεί το στυλ Επικεφαλίδα 1, Cambria έντονη γραφή, 16 στιγμών.

 • Συγχώνευση μορφοποίησης     Με αυτή την επιλογή απορρίπτεται το μεγαλύτερο μέρος του ορισμού στυλ και της μορφοποίησης που εφαρμόστηκε άμεσα στο αντιγραμμένο κείμενο, αλλά διατηρείται η μορφοποίηση που θεωρείται έμφαση, όπως η έντονη και πλάγια γραφή, όταν εφαρμόζεται μόνο σε ένα τμήμα της επιλογής. Το κείμενο αποκτά τον ορισμό στυλ του εγγράφου όπου επικολλάται.

 • Διατήρηση μόνο κειμένου     Με αυτή την επιλογή απορρίπτεται όλη η μορφοποίηση και τα στοιχεία που δεν αποτελούν κείμενο, όπως εικόνες ή πίνακες. Επίσης, κατά την επικόλληση του κειμένου, το κείμενο αποκτά τα χαρακτηριστικά του στυλ της παραγράφου όπου το επικολλάτε καθώς και την άμεση μορφοποίηση ή τις ιδιότητες στυλ χαρακτήρων του κειμένου που βρίσκεται αμέσως πριν από το δρομέα. Τα στοιχεία γραφικών απορρίπτονται και οι πίνακες μετατρέπονται σε μια σειρά από παραγράφους.

Επικόλληση από άλλα προγράμματα     Με αυτή την επιλογή εμφανίζεται η προεπιλεγμένη συμπεριφορά κατά την επικόλληση περιεχομένου που έχει αντιγραφεί από ένα άλλο πρόγραμμα. Στην αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε ένα από τα εξής:

 • Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης (Προεπιλογή)     Με αυτή την επιλογή διατηρείται η μορφοποίηση του κειμένου που αντιγράψατε.

 • Συγχώνευση μορφοποίησης     Με αυτή την επιλογή απορρίπτεται το μεγαλύτερο μέρος της μορφοποίησης που εφαρμόστηκε άμεσα στο αντιγραμμένο κείμενο, αλλά διατηρείται η μορφοποίηση που θεωρείται έμφαση, όπως η έντονη και πλάγια γραφή, όταν εφαρμόζεται μόνο σε ένα τμήμα της επιλογής. Το κείμενο αποκτά τα χαρακτηριστικά του στυλ της παραγράφου όπου επικολλάται. Επίσης, το κείμενο λαμβάνει τυχόν χαρακτηριστικά άμεσης μορφοποίησης του κειμένου που βρίσκεται αμέσως πριν από το δρομέα κατά την επικόλληση του κειμένου.

 • Διατήρηση μόνο κειμένου     Με αυτή την επιλογή απορρίπτεται όλη η μορφοποίηση και τα στοιχεία που δεν αποτελούν κείμενο, όπως εικόνες ή πίνακες. Επίσης, κατά την επικόλληση του κειμένου, το κείμενο αποκτά τα χαρακτηριστικά του στυλ της παραγράφου όπου το επικολλάτε καθώς και την άμεση μορφοποίηση ή τις ιδιότητες στυλ χαρακτήρων του κειμένου που βρίσκεται αμέσως πριν από το δρομέα. Τα στοιχεία γραφικών απορρίπτονται και οι πίνακες μετατρέπονται σε μια σειρά από παραγράφους.

Εισαγωγή/επικόλληση εικόνων ως     Με αυτή την επιλογή εμφανίζεται ο τρόπος με τον οποίο το Word εισάγει εικόνες σε σχέση με το κείμενο στο έγγραφό σας. Μπορείτε να εισαγάγετε εικόνες σε ευθυγράμμιση με το κείμενο, να επιτρέψετε στις εικόνες να μετακινούνται μαζί με το κείμενο ή να αναδιπλώνονται γύρω, εμπρός ή πίσω από μια εικόνα. Στην αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε ένα από τα εξής:

 • Σε ευθυγράμμιση με το κείμενο     Με αυτή την επιλογή, το γραφικό εισάγεται σε μια παράγραφο σαν να είναι κείμενο. Η επιλογή χρησιμοποιείται από προεπιλογή. Το γραφικό μετακινείται καθώς προσθέτετε ή διαγράφετε κείμενο. Μπορείτε να σύρετε το γραφικό σε μια άλλη θέση, όπως ακριβώς θα κάνατε με το κείμενο.

 • Τετράγωνο     Με αυτή την επιλογή, το κείμενο αναδιπλώνεται γύρω από τις πλευρές ενός τετραγώνου που περιέχει το γραφικό. Το γραφικό δεν μετακινείται καθώς προσθέτετε ή διαγράφετε κείμενο, μπορείτε όμως να σύρετε το γραφικό για να αλλάξετε τη θέση του.

 • Ερμητικό     Με αυτή την επιλογή, το κείμενο γύρω από το γραφικό αναδιπλώνεται γύρω από ένα ακανόνιστο σχήμα που περιβάλλει την πραγματική εικόνα. Το γραφικό δεν μετακινείται καθώς προσθέτετε ή διαγράφετε κείμενο, μπορείτε όμως να σύρετε το γραφικό για να αλλάξετε τη θέση του.

 • Πίσω από το κείμενο     Με αυτή την επιλογή, το γραφικό εισάγεται με τέτοιον τρόπο ώστε να αιωρείται στο δικό του επίπεδο, πίσω από το κείμενο. Δεν υπάρχει περίγραμμα γύρω από το γραφικό. Το γραφικό δεν μετακινείται καθώς προσθέτετε ή διαγράφετε κείμενο, μπορείτε όμως να σύρετε το γραφικό για να αλλάξετε τη θέση του.

 • Εμπρός από το κείμενο     Με αυτή την επιλογή, το γραφικό εισάγεται με τέτοιον τρόπο ώστε να αιωρείται στο δικό του επίπεδο, εμπρός από το κείμενο. Δεν υπάρχει περίγραμμα γύρω από το γραφικό. Το γραφικό δεν μετακινείται καθώς προσθέτετε ή διαγράφετε κείμενο, μπορείτε όμως να σύρετε το γραφικό για να αλλάξετε τη θέση του.

 • Διά μέσου     Με αυτή την επιλογή, το κείμενο αναδιπλώνεται γύρω από το γραφικό και συμπληρώνει το κενό που δημιουργείται από ένα κοίλο σχήμα, όπως είναι το μισοφέγγαρο. Το γραφικό δεν μετακινείται καθώς προσθέτετε ή διαγράφετε κείμενο, μπορείτε όμως να σύρετε το γραφικό για να αλλάξετε τη θέση του.

 • Επάνω και κάτω     Με αυτή την επιλογή, αποτρέπεται η αναδίπλωση του κειμένου γύρω από τις πλευρές του γραφικού. Το γραφικό δεν μετακινείται καθώς προσθέτετε ή διαγράφετε κείμενο, μπορείτε όμως να σύρετε το γραφικό για να αλλάξετε τη θέση του.

Διατήρηση κουκκίδων και αρίθμησης κατά την επικόλληση κειμένου με την επιλογή "Διατήρηση μόνο του κειμένου"     Ορίστε αυτή την επιλογή για να μετατρέψετε την αρίθμηση και τις κουκκίδες σε σύμβολα κειμένου.

Προσθήκη χαρακτήρων ελέγχου στην "Αποκοπή" και "Επικόλληση"    Επιλέξτε αυτή τη δυνατότητα για να διατηρείτε την κίνηση του δρομέα από δεξιά προς τα αριστερά κατά την αποκοπή ή την αντιγραφή κειμένου από ένα έγγραφο του Word και την επικόλλησή του ως απλό κείμενο (για παράδειγμα, στο Σημειωματάριο).

Χρήση του πλήκτρου Insert για επικόλληση     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να χρησιμοποιείτε το πλήκτρο INSERT για εισαγωγή των περιεχομένων του Προχείρου του Office σε ένα έγγραφο.

Εμφάνιση κουμπιού "Επιλογές επικόλλησης" όταν επικολλάται κείμενο     Επιλέξτε αυτή τη δυνατότητα για να εμφανίζεται το κουμπί Επιλογές επικόλλησης κατά την επικόλληση περιεχομένου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Επιλογές επικόλλησης για να παρακάμψετε ή να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει σε αυτή την ενότητα του παραθύρου διαλόγου Επιλογές του Word.

Χρήση "έξυπνης" αποκοπής και επικόλλησης     Ορίστε αυτή την επιλογή για να ρυθμίζεται αυτόματα η μορφοποίηση κατά την επικόλληση κειμένου. Μετά την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις για να ορίσετε πρόσθετες επιλογές για την επικόλληση.

 • Ρυθμίσεις     Κάντε κλικ σε αυτή την επιλογή για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις. Χρησιμοποιήστε αυτό το παράθυρο διαλόγου για να καθορίσετε την προεπιλεγμένη συμπεριφορά κατά τη συγχώνευση, την αποκοπή και την επικόλληση κειμένου. Μπορείτε να παρακάμψετε την προεπιλεγμένη συμπεριφορά χρησιμοποιώντας το κουμπί Επιλογές επικόλλησης που εμφανίζεται κατά την επικόλληση περιεχομένου από το Πρόχειρο στο έγγραφό σας. Αυτό το κουμπί είναι διαθέσιμο μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Έξυπνη αποκοπή και επικόλληση.

  • Χρήση προεπιλεγμένων επιλογών για     Κάντε κλικ σε ένα στοιχείο στη λίστα για να επιλέξετε από πριν μια ρύθμιση παραμέτρων για τις επιλογές στο παράθυρο διαλόγου. Για να επιλέξετε τις δικές σας ρυθμίσεις παραμέτρων για τις επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή σε αυτή τη λίστα.

  • Αυτόματη ρύθμιση απόστασης προτάσεων και λέξεων     Ορίστε αυτή την επιλογή για να καταργούνται τα επιπλέον διαστήματα κατά τη διαγραφή κειμένου ή να προστίθενται απαιτούμενα διαστήματα κατά την επικόλληση κειμένου από το Πρόχειρο.

  • Ρύθμιση διαστήματος παραγράφων κατά την επικόλληση     Ορίστε αυτή την επιλογή για να αποτρέπεται η δημιουργία κενών παραγράφων και η ασυνεπής απόσταση μεταξύ των παραγράφων.

  • Ρύθμιση μορφοποίησης και στοίχισης πίνακα κατά την επικόλληση     Ορίστε αυτή την επιλογή για να ελέγχετε τη μορφοποίηση και τη στοίχιση των πινάκων. Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, τα μεμονωμένα κελιά επικολλώνται ως κείμενο, τα τμήματα πινάκων επικολλώνται ως γραμμές σε έναν υπάρχοντα πίνακα (και όχι ως ένθετος πίνακας) και όταν προσθέτετε έναν πίνακα σε έναν υπάρχοντα πίνακα, ο επικολλημένος πίνακας προσαρμόζεται ώστε να ταιριάζει με τον υπάρχοντα πίνακα.

  • Συμπεριφορά "έξυπνου" στυλ     Αυτή η επιλογή δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Για να ρυθμίσετε με ακρίβεια τη συμπεριφορά των στυλ κατά την επικόλληση περιεχομένου, χρησιμοποιήστε τις επιλογές Επικόλληση στην ενότητα Αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση των επιλογών Για προχωρημένους.

  • Συγχώνευση μορφοποίησης κατά την επικόλληση από το Microsoft PowerPoint     Ορίστε αυτή την επιλογή για να ελέγχετε τα αποτελέσματα κατά την επικόλληση περιεχομένου από μια παρουσίαση του PowerPoint. Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, η μορφοποίηση του περιβάλλοντος κειμένου ή πίνακα εφαρμόζεται στο επικολλημένο κείμενο, το στυλ κουκκίδων, αρίθμησης ή λίστας που χρησιμοποιήθηκε πιο πρόσφατα εφαρμόζεται στην επικολλημένη λίστα και η εμφάνιση των στοιχείων όπως οι πίνακες, οι υπερ-συνδέσεις, οι εικόνες, τα αντικείμενα OLE και τα σχήματα διατηρείται από την προέλευση στο PowerPoint.

  • Ρύθμιση μορφοποίησης κατά την επικόλληση από το Microsoft Excel     Ορίστε αυτή την επιλογή για να ελέγχετε τα αποτελέσματα κατά την επικόλληση δεδομένων από το Excel. Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, τα δεδομένα που επικολλώνται τοποθετούνται σε πίνακα και τα γραφήματα επικολλώνται ως εικόνες και όχι ως αντικείμενα OLE.

  • Συγχώνευση λιστών που έχουν επικολληθεί με περιβάλλουσες λίστες     Ορίστε αυτή την επιλογή για να μορφοποιείτε στοιχεία λίστας, ώστε να συμφωνούν με την περιβάλλουσα λίστα όταν κάνετε επικόλληση των στοιχείων σε μια λίστα.

Αρχή της σελίδας

Μέγεθος και ποιότητα εικόνας

Μέγεθος και ποιότητα εικόνας    Επιλέξτε το έγγραφο στο οποίο εφαρμόζονται αυτές οι ρυθμίσεις. Στη λίστα, κάντε κλικ στο όνομα ενός εγγράφου που είναι ήδη ανοιχτό ή κάντε κλικ στο κουμπί Όλα τα νέα έγγραφα για να εφαρμόσετε τη ρύθμιση σε όλα τα έγγραφα που θα δημιουργήσετε.

Απόρριψη δεδομένων επεξεργασίας    Επιλέξτε αυτή τη δυνατότητα για να αποθηκεύσετε μόνο την επεξεργασμένη εικόνα. Τα δεδομένα της αρχικής εικόνας, πριν από την επεξεργασία, δεν θα είναι διαθέσιμα.

Να μην γίνεται συμπίεση εικόνων στο αρχείο    Επιλέξτε αυτή τη δυνατότητα για να διατηρείτε τις εικόνες σε πλήρες μέγεθος. Αυτή η επιλογή μπορεί να αυξήσει το μέγεθος αρχείου του εγγράφου.

Ορισμός προεπιλεγμένης εξόδου προορισμού σε:    Αυτή η επιλογή καθορίζει την ανάλυση των συμπιεσμένων εικόνων. Επιλέξτε μια τιμή σε pixel ανά ίντσα (ppi) από τη λίστα.

 • 220 ppi    Επιλέξτε αυτή τη δυνατότητα εάν σκοπεύετε να εκτυπώσετε το έγγραφό σας.

 • 150 ppi    Επιλέξτε αυτή τη δυνατότητα για έγγραφα που θα αναγνωστούν στην οθόνη.

 • 96 ppi    Επιλέξτε αυτή τη δυνατότητα για τα έγγραφα που θέλετε να στείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση περιεχομένων εγγράφου

Εμφάνιση χρωμάτων και εικόνων φόντου στην προβολή διάταξης εκτύπωσης     Επιλέξτε αυτή τη δυνατότητα για την εμφάνιση χρωμάτων και εικόνων φόντου.

Εμφάνιση αναδίπλωσης κειμένου μέσα στο παράθυρο του εγγράφου     Ορίστε αυτή την επιλογή για να αναδιπλώνεται το κείμενο στο παράθυρο του εγγράφου, ώστε να είναι πιο εύκολη η ανάγνωση στην οθόνη.

Εμφάνιση θέσεων εικόνων     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζεται ένα κενό πλαίσιο στη θέση κάθε εικόνας στα έγγραφά σας. Με αυτή την επιλογή επιταχύνεται η διαδικασία κύλισης μέσα σε ένα έγγραφο που περιέχει μεγάλο αριθμό εικόνων.

Εμφάνιση σχεδίων και πλαισίων κειμένου στην οθόνη     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζονται τα αντικείμενα που έχουν δημιουργηθεί με τα εργαλεία σχεδίασης του Word σε προβολή διάταξης εκτύπωσης ή σε προβολή διάταξης Web. Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου για να αποκρύπτονται τα σχέδια και ενδεχομένως να επιταχύνεται η εμφάνιση των εγγράφων που περιέχουν πολλά σχέδια. Τα σχέδια θα εκτυπώνονται ακόμη και εάν καταργήσετε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου.

Εμφάνιση κίνησης κειμένου     Ορίστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζονται οι κινήσεις κειμένου στην οθόνη σας. Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου για να βλέπετε ποια θα είναι η εμφάνιση του κειμένου κατά την εκτύπωση.

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή κατά την προβολή κειμένου με κίνηση σε έγγραφα που έχουν δημιουργηθεί σε μια έκδοση του Word που είναι παλαιότερη από το Word 2007. Η τρέχουσα έκδοση του Word δεν παρέχει πλέον τη δυνατότητα δημιουργίας κειμένου με κίνηση.

Εμφάνιση χαρακτήρων ελέγχου     Ορίστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζονται οι χαρακτήρες ελέγχου από δεξιά προς τα αριστερά.

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί γλώσσα από δεξιά προς τα αριστερά για την επεξεργασία κειμένου.

Εμφάνιση σελιδοδεικτών     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζονται οι σελιδοδείκτες στην οθόνη. Εάν αντιστοιχίσετε ένα σελιδοδείκτη με ένα στοιχείο, το στοιχείο με σελιδοδείκτη εμφανίζεται μέσα σε αγκύλες ([]...). Εάν αντιστοιχίσετε ένα σελιδοδείκτη με μια θέση, ο σελιδοδείκτης εμφανίζεται ως κάθετος. Οι αγκύλες και η κάθετος δεν εμφανίζονται στα εκτυπωμένα έγγραφα.

Εμφάνιση των ορίων του κειμένου     Ορίστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζονται διάστικτες γραμμές γύρω από τα περιθώρια, τις στήλες και τις παραγράφους του κειμένου. Τα όρια χρησιμοποιούνται για σκοπούς διάταξης. Δεν εμφανίζονται στα εκτυπωμένα έγγραφα.

Εμφάνιση σημαδιών περικοπής     Ορίστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζονται οι γωνίες των περιθωρίων.

Εμφάνιση κωδικών πεδίων αντί για τις τιμές τους     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζονται οι κωδικοί των πεδίων αντί για τα αποτελέσματα των πεδίων στα έγγραφά σας. Για παράδειγμα, μπορεί να βλέπετε την ένδειξη {TIME @\"MMMM, d, YYYY"} αντί για την ημερομηνία 4 Φεβρουαρίου 2008. Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου για να εμφανίζονται τα αποτελέσματα των πεδίων.

Ανεξάρτητα από αυτή τη ρύθμιση, μπορείτε πάντοτε να εναλλάσσετε την εμφάνιση των κωδικών πεδίων και των αποτελεσμάτων των κωδικών πεδίων, πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων ALT+F9.

Σκίαση πεδίων     Επιλέξτε αυτή τη δυνατότητα για να καθορίσετε αν και πότε τα πεδία θα εμφανίζονται με σκίαση. Στη λίστα, επιλέξτε Πάντοτε ή Όταν επιλέγονται για να εφαρμόσετε σκίαση στα πεδία. Τα πεδία με σκίαση αναγνωρίζονται εύκολα. Η σκίαση εμφανίζεται στην οθόνη αλλά όχι στο εκτυπωμένο έγγραφο.

Αριθμός     Αυτή η επιλογή καθορίζει πώς θα εμφανίζονται οι αριθμοί στα έγγραφα. Επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα.

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί μια αραβική γλώσσα για την επεξεργασία κειμένου.

 • Αραβικά Ορίστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζονται οι αριθμοί σε μορφή που είναι οικεία για όσους μιλούν Αγγλικά και άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες.

 • Χίντι Ορίστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζονται οι αριθμοί σε μορφή που είναι οικεία για όσους μιλούν Αραβικά και Χίντι.

 • Περιβάλλον Ορίστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζονται οι αριθμοί σύμφωνα με τη γλώσσα του κειμένου που τους περιβάλλει.

 • Σύστημα Ορίστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζονται οι αριθμοί σύμφωνα με τις τοπικές ρυθμίσεις στον Πίνακα Ελέγχου.

Ονόματα μηνών     Με αυτή την επιλογή καθορίζεται ο τρόπος εμφάνισης των δυτικών ονομάτων μηνών (Γρηγοριανό ημερολόγιο) σε αραβικό κείμενο. Επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα.

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί μια αραβική γλώσσα για την επεξεργασία κειμένου.

 • Αραβικά Ορίστε αυτή την επιλογή για να χρησιμοποιούνται τα αραβικά ονόματα μηνών.

 • Μεταγραφή αγγλικών Ορίστε αυτή την επιλογή ώστε τα δυτικά ονόματα μηνών (Γρηγοριανό ημερολόγιο) να προφέρονται με αγγλική προφορά χρησιμοποιώντας αραβικό κείμενο.

 • Μεταγραφή γαλλικών Ορίστε αυτή την επιλογή ώστε τα δυτικά ονόματα μηνών (Γρηγοριανό ημερολόγιο) να προφέρονται με γαλλική προφορά χρησιμοποιώντας αραβικό κείμενο.

Ορθογραφικά σημάδια     Αυτή η επιλογή εμφανίζει τα ορθογραφικά σημάδια στο έγγραφο.

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί κάποια γλώσσα που χρησιμοποιεί ορθογραφικά σημάδια για την επεξεργασία κειμένου.

 • Χρήση αυτού του χρώματος για τα ορθογραφικά σημάδια Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να καθορίσετε ένα χρώμα για την εμφάνιση όλων των ορθογραφικών σημαδιών, ανεξάρτητα από το χρώμα των ορθογραφικών σημαδιών στο αρχικό έγγραφο. Στη λίστα, επιλέξτε ένα χρώμα.

Χρήση πρόχειρης γραμματοσειράς στις προβολές "Πρόχειρο" και "Διάρθρωση"      Σε υπολογιστές με εξαιρετικά περιορισμένους πόρους, ορίστε αυτή την επιλογή για να επιταχύνετε την εμφάνιση των εγγράφων στην οθόνη.

 • Όνομα     Επιλέξτε τη γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιείται στα πρόχειρα των εγγράφων σας. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση πρόχειρης γραμματοσειράς στις προβολές "Πρόχειρο" και "Διάρθρωση".

 • Μέγεθος     Επιλέξτε το μέγεθος σε στιγμές της πρόχειρης γραμματοσειράς. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση πρόχειρης γραμματοσειράς στις προβολές "Πρόχειρο" και "Διάρθρωση".

Προβολή εγγράφου     Αυτή η επιλογή καθορίζει την κατεύθυνση του κειμένου για νέα έγγραφα.

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί γλώσσα από δεξιά προς τα αριστερά για την επεξεργασία κειμένου.

 • Από δεξιά προς τα αριστερά Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να διατάσσονται τα έγγραφα από τα δεξιά προς τα αριστερά. Για παράδειγμα, οι παράγραφοι αρχίζουν στη δεξιά πλευρά ενός εγγράφου με το κείμενο να ρέει προς τα αριστερά.

 • Από δεξιά προς τα αριστερά Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να διατάσσονται τα έγγραφα από τα αριστερά προς τα δεξιά. Για παράδειγμα, οι παράγραφοι αρχίζουν στην αριστερή πλευρά ενός εγγράφου με το κείμενο να ρέει προς τα δεξιά.

Υποκατάσταση γραμματοσειρών     Κάντε κλικ σε αυτή την επιλογή για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Υποκατάσταση γραμματοσειρών. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να προσδιορίσετε εάν στο ενεργό έγγραφο θα χρησιμοποιούνται γραμματοσειρές που δεν είναι διαθέσιμες στον υπολογιστή σας. Εάν το έγγραφο χρησιμοποιεί γραμματοσειρές που δεν υπάρχουν στον υπολογιστή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου για να καθορίσετε μια γραμματοσειρά υποκατάστασης.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση

Εμφάνιση αυτού του αριθμού πρόσφατων εγγράφων     Εισαγάγετε τον αριθμό των στοιχείων, μεταξύ 1 και 50, που θα εμφανίζονται στη λίστα Πρόσφατα έγγραφα.

Σημείωση: Μόνο στα πρώτα εννέα αρχεία στη λίστα εκχωρείται πλήκτρο συντόμευσης. Μπορείτε να ανοίξετε αυτά τα έγγραφα, πιέζοντας το πλήκτρο 1 έως 9, αφού πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+Α.

Εμφάνιση μετρήσεων σε μονάδες     Επιλέξτε τη μονάδα μέτρησης που θέλετε να χρησιμοποιείται για τον οριζόντιο χάρακα και τις τιμές των μετρήσεων που πληκτρολογείτε στα παράθυρα διαλόγου.

Πλάτος τμήματος παραθύρου περιοχής στυλ στις προβολές "Πρόχειρο" και "Διάρθρωση"     Πληκτρολογήστε ένα θετικό δεκαδικό αριθμό, όπως 0,5, στο πλαίσιο για να ανοίξετε την περιοχή στυλ, που εμφανίζει τα ονόματα των στυλ που εφαρμόζονται στο κείμενο. Για να κλείσετε την περιοχή στυλ, πληκτρολογήστε 0.

Εμφάνιση μετρήσεων σε πλάτος χαρακτήρων     Ορίστε αυτή την επιλογή για να χρησιμοποιείται το πλάτος χαρακτήρων ως βάση για τη στοίχιση κειμένου, όπως στον κατακόρυφο και τον οριζόντιο χάρακα.

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί μια γλώσσα Ανατολικής Ασίας για την επεξεργασία κειμένου.

Εμφάνιση των pixel για δυνατότητες HTML     Ορίστε αυτή την επιλογή για να χρησιμοποιούνται τα pixel ως η προεπιλεγμένη μονάδα μέτρησης στα παράθυρα διαλόγου που αφορούν δυνατότητες HTML.

Εμφάνιση όλων των παραθύρων στη γραμμή εργασιών     Ορίστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζεται ένα εικονίδιο στη γραμμή εργασιών των Microsoft Windows για κάθε ανοικτό παράθυρο σε ένα πρόγραμμα του Microsoft Office. Η κατάργηση της επιλογής αυτού του πλαισίου ελέγχου τοποθετεί ένα μεμονωμένο εικονίδιο για κάθε ανοικτό πρόγραμμα στη γραμμή εργασιών.

Εμφάνιση πλήκτρων συντόμευσης στις συμβουλές οθόνης     Ορίστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζονται συντομεύσεις πληκτρολογίου στις συμβουλές οθόνης.

Εμφάνιση οριζόντιας γραμμής κύλισης     Ορίστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζεται η οριζόντια γραμμή κύλισης στο κάτω μέρος του παραθύρου του εγγράφου.

Εμφάνιση κατακόρυφης γραμμής κύλισης     Ορίστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζεται η κατακόρυφη γραμμή κύλισης στο πλάι του παραθύρου του εγγράφου.

 • Αριστερή γραμμή κύλισης Ορίστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζεται η αριστερή γραμμή κύλισης στην αριστερή πλευρά του παραθύρου του εγγράφου. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή όταν εργάζεστε με έγγραφα τα οποία χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο κείμενο με κατεύθυνση από δεξιά προς τα αριστερά.

  Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί γλώσσα από δεξιά προς τα αριστερά για την επεξεργασία κειμένου.

Εμφάνιση κατακόρυφου χάρακα σε προβολή διάταξης εκτύπωσης     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζεται ο κατακόρυφος χάρακας στο πλάι του παραθύρου του εγγράφου. Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε επίσης το πλαίσιο ελέγχου Χάρακας στην ομάδα Εμφάνιση/Απόκρυψη της καρτέλας Προβολή της κορδέλας, ένα στοιχείο του Περιβάλλον εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office.

 • Εμφάνιση δεξιού χάρακα σε προβολή διάταξης εκτύπωσης Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζεται ο κατακόρυφος χάρακας στη δεξιά πλευρά του παραθύρου του εγγράφου.

  Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί γλώσσα από δεξιά προς τα αριστερά για την επεξεργασία κειμένου.

Βελτιστοποίηση θέσεων χαρακτήρων για καλύτερη διάταξη σε σχέση με την αναγνωσιμότητα      Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζονται οι θέσεις των χαρακτήρων με ακρίβεια, όπως θα εμφανίζονται στο εκτυπωμένο έγγραφο σε σχέση με τα μπλοκ κειμένου. Το διάστημα μεταξύ των χαρακτήρων μπορεί να παραμορφωθεί όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη. Για καλύτερη αναγνωσιμότητα στην οθόνη, απενεργοποιήστε αυτή την επιλογή.

Απενεργοποίηση της επιτάχυνσης γραφικών μέσω υλικού    Ορίστε αυτή την επιλογή για να διακόψετε τη χρήση της κάρτας γραφικών του υπολογιστή για την απόδοση τρισδιάστατων σχημάτων, εφέ σχήματος και εφέ κειμένου.

Αρχή της σελίδας

Εκτύπωση

Χρήση πρόχειρης ποιότητας     Ορίστε αυτή την επιλογή για να εκτυπώσετε το έγγραφο με ελάχιστη μορφοποίηση, πράγμα που μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία εκτύπωσης. Πολλοί εκτυπωτές δεν υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.

Εκτύπωση στο παρασκήνιο     Ορίστε αυτή την επιλογή για να εκτυπώνετε έγγραφα στο παρασκήνιο, πράγμα που σας επιτρέπει να συνεχίσετε να εργάζεστε κατά την εκτύπωση. Αυτή η επιλογή απαιτεί περισσότερη διαθέσιμη μνήμη, ώστε να μπορείτε να εργάζεστε και να εκτυπώνετε την ίδια στιγμή. Εάν εργάζεστε με το έγγραφό σας ενώ η εκτύπωση γίνεται υπερβολικά αργή, απενεργοποιήστε αυτή την επιλογή.

Εκτύπωση σελίδων με αντίστροφη σειρά     Ορίστε αυτή την επιλογή για να εκτυπώσετε σελίδες με αντίστροφη σειρά, ξεκινώντας από την τελευταία σελίδα στο έγγραφό σας. Μην χρησιμοποιείτε αυτή την επιλογή κατά την εκτύπωση φακέλων.

Εκτύπωση ετικετών XML     Ορίστε αυτή την επιλογή για να εκτυπώσετε ετικέτες XML για τα στοιχεία XML που εφαρμόζονται σε ένα έγγραφο XML. Πρέπει να έχετε ένα σχήμα συνδεδεμένο με το έγγραφο και θα πρέπει να εφαρμόζετε στοιχεία που παρέχονται από το συνημμένο σχήμα. Οι ετικέτες εμφανίζονται στο εκτυπωμένο έγγραφο.

Εκτύπωση κωδικών πεδίου αντί για τις τιμές τους     Ορίστε αυτή την επιλογή για να εκτυπώσετε τους κωδικούς πεδίων αντί για τα αποτελέσματα πεδίου — για παράδειγμα, { TIME @\"MMMM, d, YYYY" } αντί για 4 Φεβρουαρίου 2008.

Να επιτρέπεται η ενημέρωση πεδίων που περιέχουν εντοπισμένες αλλαγές πριν την εκτύπωση    Ορίστε αυτή την επιλογή για να εξασφαλίσετε ότι οι κωδικοί πεδίων που έχουν εισαχθεί με ενεργοποιημένες τις εντοπισμένες αλλαγές θα εκτυπωθούν εμφανίζοντας το κείμενο που έχει τροποποιηθεί.

Εκτύπωση στην μπροστινή πλευρά του φύλλου για εκτύπωση διπλής όψης     Ορίστε αυτή την επιλογή για να εκτυπώσετε την μπροστινή πλευρά κάθε φύλλου κατά την εκτύπωση σε έναν εκτυπωτή χωρίς δυνατότητα εκτύπωσης διπλής όψης. Οι σελίδες θα εκτυπωθούν με αντίστροφη σειρά, ώστε όταν αναποδογυρίσετε τη στοίβα για να εκτυπώσετε στην πίσω πλευρά, οι σελίδες θα εκτυπωθούν με τη σωστή σειρά.

Εκτύπωση στην πίσω πλευρά του φύλλου για εκτύπωση διπλής όψης     Ορίστε αυτή την επιλογή για να εκτυπώσετε την πίσω πλευρά κάθε φύλλου κατά την εκτύπωση σε έναν εκτυπωτή χωρίς δυνατότητα εκτύπωσης διπλής όψης. Οι σελίδες θα εκτυπωθούν με αύξουσα σειρά, έτσι ώστε να αντιστοιχούν σε μια στοίβα σελίδων που έχουν εκτυπωθεί από την μπροστινή πλευρά, με αντίστροφη σειρά.

Ρύθμιση κλίμακας του περιεχομένου για μεγέθη χαρτιού A4 ή 21,59 x 27,94 εκ.     Ορίστε αυτή την επιλογή για την αυτόματη προσαρμογή εγγράφων που έχουν σχεδιαστεί για χαρτί μεγέθους 21,59 x 27,94 εκ., ώστε να χωρέσουν σε χαρτί A4 και για την προσαρμογή εγγράφων που έχουν σχεδιαστεί για χαρτί A4 ώστε να χωρέσουν σε χαρτί 21,59 x 27,94 εκ.. Αυτή η επιλογή επηρεάζεται μόνο εάν το χαρτί μεγέθους A4 ή 21,59 x 27,94 εκ. στον εκτυπωτή δεν ταιριάζει με το μέγεθος του χαρτιού που έχει οριστεί στην καρτέλα Διάταξη σελίδας του Word. Αυτή η επιλογή επηρεάζει μόνο τις εκτυπώσεις και όχι τη μορφοποίηση.

Προεπιλεγμένη κασέτα τροφοδοσίας     Αυτή η επιλογή εμφανίζει την περιοχή κασέτας του εκτυπωτή που χρησιμοποιείται από προεπιλογή. Για να ακολουθήσετε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή σας, επιλέξτε Χρήση ρυθμίσεων εκτυπωτή. Για να επιλέξετε μια συγκεκριμένη κασέτα, επιλέξτε την από τη λίστα. Οι επιλογές στη λίστα εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή σας.

Αρχή της σελίδας

Κατά την εκτύπωση αυτού του εγγράφου

Κατά την εκτύπωση αυτού του εγγράφου     Επιλέξτε το έγγραφο στο οποίο θα εφαρμοστούν αυτές οι ρυθμίσεις εκτύπωσης. Στη λίστα, κάντε κλικ στο όνομα ενός εγγράφου που είναι ήδη ανοιχτό ή επιλέξτε Όλα τα νέα έγγραφα για να εφαρμόζεται η ρύθμιση σε όλα τα έγγραφα που θα δημιουργείτε.

Εκτύπωση PostScript επάνω από κείμενο     Ορίστε αυτή την επιλογή για να εκτυπώνεται ο κώδικας PostScript όταν ένα έγγραφο περιέχει πεδία PRINT.

Εκτύπωση μόνο των δεδομένων από φόρμα     Ορίστε αυτή την επιλογή για να εκτυπώνονται τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί σε μια ηλεκτρονική φόρμα χωρίς να εκτυπώνεται η φόρμα.

Αρχή της σελίδας

Αποθήκευση

Ερώτηση πριν από την αποθήκευση του προτύπου Normal     Ορίστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζεται, όταν κλείνετε το Word, ένα μήνυμα που σας ρωτά εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τυχόν αλλαγές που έγιναν στο προεπιλεγμένο πρότυπο. Επειδή οι αλλαγές στο προεπιλεγμένο πρότυπο θα επηρεάσουν οποιαδήποτε νέα έγγραφα που δημιουργείτε, μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις όταν το πρότυπο έχει αλλάξει. Η κατάργηση της επιλογής αυτού του πλαισίου ελέγχου αποθηκεύει αυτόματα τις αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.

Να δημιουργούνται πάντα αντίγραφα ασφαλείας     Ορίστε αυτή την επιλογή για να δημιουργείται ένα αντίγραφο ασφαλείας του εγγράφου κάθε φορά που αποθηκεύετε το έγγραφο. Κάθε αντίγραφο ασφαλείας αντικαθιστά το προηγούμενο αντίγραφο ασφαλείας. Το Word προσθέτει τη φράση "Αντίγραφο ασφαλείας του" στο όνομα του αρχείου και εφαρμόζει την επέκταση αρχείου .wbk σε όλα τα αντίγραφα ασφαλείας. Τα αντίγραφα ασφαλείας αποθηκεύονται στον ίδιο φάκελο με το αρχικό έγγραφο.

Αντιγραφή αρχείων που είναι αποθηκευμένα σε απομακρυσμένη θέση στον υπολογιστή σας και ενημέρωση του απομακρυσμένου αρχείου κατά την αποθήκευση     Ορίστε αυτή την επιλογή για να αποθηκεύεται προσωρινά ένα τοπικό αντίγραφο ενός αρχείου που αποθηκεύετε σε δίκτυο ή αφαιρούμενη μονάδα δίσκου. Όταν αποθηκεύετε το τοπικό αντίγραφο, το Word αποθηκεύει τις αλλαγές σας στο αρχικό αντίγραφο. Εάν το αρχικό αρχείο δεν είναι διαθέσιμο, το Word σας ζητά να αποθηκεύσετε το αρχείο σε άλλη θέση για να αποφύγετε την απώλεια δεδομένων.

Αποθήκευση στο παρασκήνιο     Ορίστε αυτή την επιλογή για να αποθηκεύεται το έγγραφό σας ενώ εργάζεστε. Στη γραμμή κατάστασης, θα εμφανίζεται ένας μετρητής προόδου όταν το Word εκτελεί αποθήκευση στο παρασκήνιο.

Αρχή της σελίδας

Διατήρηση της πιστότητας κατά την κοινή χρήση αυτού του εγγράφου

Διατήρηση της πιστότητας κατά την κοινή χρήση αυτού του εγγράφου     Επιλέξτε το έγγραφο στο οποίο θα εφαρμοστούν αυτές οι ρυθμίσεις. Στη λίστα, κάντε κλικ στο όνομα ενός εγγράφου που είναι ήδη ανοιχτό ή επιλέξτε Όλα τα νέα έγγραφα για να εφαρμόζεται η ρύθμιση σε όλα τα έγγραφα που θα δημιουργείτε.

Αποθήκευση δεδομένων φόρμας ως αρχείου οριοθετημένου κειμένου     Ορίστε αυτή την επιλογή για να αποθηκεύονται τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί σε μια ηλεκτρονική φόρμα ως μεμονωμένο αρχείο κειμένου που είναι οριοθετημένο με στηλοθέτες σε μορφή απλού κειμένου. Στη συνέχεια, μπορείτε να εισαγάγετε τα περιεχόμενα αυτού του αρχείου σε μια βάση δεδομένων.

Ενσωμάτωση γλωσσικών δεδομένων     Ορίστε αυτή την επιλογή για να αποθηκεύονται τα γλωσσικά δεδομένα, όπως η ομιλία και το χειρόγραφο κείμενο.

Αρχή της σελίδας

Γενικά

Παροχή σχολίων με ήχο     Ορίστε αυτή την επιλογή για να προσθέσετε ήχους σε συγκεκριμένες ενέργειες ή συμβάντα στο Word και σε άλλα προγράμματα του 2007 Microsoft Office system. Για παράδειγμα, το Word μπορεί να κάνει αναπαραγωγή ήχου κατά την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας. Για να αλλάξετε τον ήχο που έχει συσχετιστεί με ένα συμβάν, ανοίξτε το φάκελο για τις συσκευές ήχου στον Πίνακα Ελέγχου. Ο υπολογιστής πρέπει να διαθέτει κάρτα ήχου για την αναπαραγωγή των περισσότερων ήχων.

Αναπαράσταση ενεργειών με κίνηση     Ορίστε αυτή την επιλογή για να προσθέσετε κίνηση στη μετακίνηση του δείκτη του ποντικιού στο Word και σε άλλα προγράμματα του Office. Αυτή η επιλογή παρέχει επίσης κινούμενους δείκτες για ενέργειες όπως η εκτύπωση, η αποθήκευση, η αυτόματη μορφοποίηση και η εύρεση και αντικατάσταση.

Επιβεβαίωση μετατροπής μορφής αρχείου κατά το άνοιγμα     Ορίστε αυτή την επιλογή για να επιλέξετε τον μετατροπέα αρχείων που χρησιμοποιεί το Word για να ανοίξει αρχεία που έχουν δημιουργηθεί σε ένα άλλο πρόγραμμα. Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου, εάν θέλετε το Word να επιλέγει έναν μετατροπέα αυτόματα.

Ενημέρωση αυτόματων συνδέσεων κατά το άνοιγμα     Ορίστε αυτή την επιλογή για την αυτόματη ενημέρωση οποιοδήποτε περιεχόμενου που είναι συνδεδεμένο με άλλα αρχεία, κάθε φορά που ανοίγετε ένα έγγραφο.

Άνοιγμα εγγράφου σε πρόχειρη προβολή     Ορίστε αυτή την επιλογή για να έχετε τη δυνατότητα να ανοίξετε ένα έγγραφο σε πρόχειρη προβολή.

Σημείωση: Για να ανοίγετε ένα έγγραφο σε πρόχειρη προβολή από προεπιλογή, πρέπει να ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Προβολή της ομάδας Προβολές εγγράφου, κάντε κλικ στην επιλογή Πρόχειρη. Κάντε ορισμένες αλλαγές στο έγγραφο και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το.

Ενεργοποίηση σελιδοποίησης στο παρασκήνιο     Ορίστε αυτή την επιλογή για να επαναλαμβάνεται αυτόματα η σελιδοποίηση ενός εγγράφου καθώς εργάζεστε. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο στις προβολές "Πρόχειρο" και "Διάρθρωση". Η κατάργηση αυτού του πλαισίου ελέγχου δεν επιτρέπει την ενημέρωση των αριθμών σελίδας (όταν εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης) μέχρι να μεταβείτε σε προβολή διάταξης εκτύπωσης.

Εμφάνιση σφαλμάτων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη από το πρόσθετο     Ορίστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζονται τα μηνύματα σφάλματος από προγράμματα που προσαρμόζουν το περιβάλλον εργασίας χρήστη. Αυτή η επιλογή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για συντάκτες λύσεων λογισμικού, επειδή παρέχει πληροφορίες για τον εντοπισμό σφαλμάτων προσαρμογής στο περιβάλλον εργασίας χρήστη.

Εμφάνιση περιεχομένου του Office.com που υποβλήθηκε από πελάτη    Ορίστε αυτή την επιλογή για να δείτε πρότυπα και εικόνες που έχουν δημιουργηθεί από τους πελάτες, επιπλέον του περιεχομένου που παρέχεται από το Microsoft Office.

Ταχυδρομική διεύθυνση     Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση που θέλετε να χρησιμοποιείτε ως προεπιλεγμένη διεύθυνση αποστολέα για τους φακέλους και τις επιστολές του Word.

Θέσεις αρχείων     Κάντε κλικ σε αυτή την επιλογή για να δείτε την προεπιλεγμένη θέση αποθήκευσης των εγγράφων, προτύπων και άλλων στοιχείων που μπορείτε να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε στο Word. Στο παράθυρο διαλόγου Θέσεις αρχείων, κάντε κλικ στο στοιχείο που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση για να ορίσετε μια νέα προεπιλεγμένη θέση.

Οι προεπιλεγμένες θέσεις για τα πρότυπα και το φάκελο εκκίνησης αντιμετωπίζονται ως αξιόπιστες θέσεις. Εάν αλλάξετε τη θέση, βεβαιωθείτε ότι ο νέος φάκελος είναι μια ασφαλής θέση.

Επιλογές Web     Κάντε κλικ σε αυτή την επιλογή για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Web. Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου για να ορίσετε επιλογές για τη χρήση του Word για τη δημιουργία ιστοσελίδων.

Αρχή της σελίδας

Συμβατότητα

Έγγραφα της αγγλικής έκδοσης του Word 6.0/95:     Αυτή η επιλογή καθορίζει τις προτιμήσεις σας για τη μετατροπή κειμένου. Οι παλαιότερες εκδόσεις του Word ενίοτε χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με προγράμματα τρίτων κατασκευαστών που έχουν σχεδιαστεί για την υποστήριξη κινεζικών ή κορεατικών σε αγγλικές εκδόσεις των Microsoft Windows. Εάν η χρήση αυτών των προσθέτων έχει ως αποτέλεσμα την εσφαλμένη εμφάνιση κειμένου σε ένα έγγραφο που προσπαθείτε να ανοίξετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις επιλογές για να μετατρέψετε το έγγραφο, έτσι ώστε το κείμενο να εμφανίζεται σωστά. Μετά το επιτυχημένο άνοιγμα του αρχείου, φροντίστε να επαναφέρετε αυτή την επιλογή σε Κανονικό άνοιγμα, διαφορετικά τα αρχεία που αποθηκεύτηκαν σωστά μπορεί να μην ανοίγουν σωστά.

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί μια γλώσσα Ανατολικής Ασίας για την επεξεργασία κειμένου.

 • Περιέχει ασιατικό κείμενο Ορίστε αυτή την επιλογή, εάν γνωρίζετε ότι το έγγραφο περιέχει κείμενο Ανατολικής Ασίας, έτσι ώστε το κείμενο να εμφανίζεται σωστά.

 • Κανονικό άνοιγμα Ορίστε αυτή την επιλογή αφού έχετε ανοίξει το αρχείο, για να εμφανιστεί σωστά το κείμενο.

 • Αυτόματος εντοπισμός ασιατικού κειμένου Ορίστε αυτή την επιλογή όταν δεν είστε βέβαιοι εάν το έγγραφο περιέχει κείμενο Ανατολικής Ασίας. Το Word προσπαθεί να εντοπίσει το κείμενο Ανατολικής Ασίας και να το εμφανίσει σωστά.

Αρχή της σελίδας

Επιλογές συμβατότητας για

Επιλογές συμβατότητας για     Επιλέξτε το έγγραφο στο οποίο εφαρμόζονται αυτές οι ρυθμίσεις. Στη λίστα, κάντε κλικ στο όνομα ενός εγγράφου που είναι ήδη ανοιχτό ή επιλέξτε Όλα τα νέα έγγραφα για να εφαρμόζεται η ρύθμιση σε όλα τα έγγραφα που θα δημιουργείτε.

Διάταξη του εγγράφου σαν να είχε δημιουργηθεί με     Επιλέξτε το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου που πιστεύετε ότι αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα του εγγράφου. Οι ρυθμίσεις στη λίστα Επιλογές διάταξης αλλάζουν σύμφωνα με το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου που επιλέγετε. Για να καθορίσετε τη δική σας ρύθμιση παραμέτρων για τις ρυθμίσεις, επιλέξτε Προσαρμογή.

Επιλογές διάταξης     Παραθέτει τις επιλογές για τη διάταξη του εγγράφου. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για τις επιλογές που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Για να επιλέξετε τις επιλογές για προχωρημένους του Word, επιλέξτε Κουμπί του Microsoft Office Κουμπί του Microsoft Office > Επιλογές του Word και, στο αριστερό τμήμα παραθύρου, επιλέξτε Για προχωρημένους.

Σε αυτό το άρθρο

Επιλογές επεξεργασίας

Αντικατάσταση επιλεγμένου κειμένου κατά την πληκτρολόγηση     Ορίστε αυτή την επιλογή για να διαγράφεται το επιλεγμένο κείμενο όταν ξεκινάτε να πληκτρολογείτε. Εάν καταργήσετε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου, το Microsoft Office Word εισάγει το νέο κείμενο μπροστά από το επιλεγμένο κείμενο και δεν διαγράφει το επιλεγμένο κείμενο.

Αυτόματη επιλογή ολόκληρης της λέξης κατά την επιλογή     Ορίστε αυτή την επιλογή για να επιλέγονται ολόκληρες λέξεις όταν επιλέγετε ένα μέρος μιας λέξης και ένα μέρος της λέξης που ακολουθεί. Η ενεργοποίηση αυτής της επιλογής δίνει εντολή στο Word να επιλέξει μια λέξη και το διάστημα που ακολουθεί όταν κάνετε διπλό κλικ σε μια λέξη.

Να επιτρέπεται η μεταφορά και απόθεση κειμένου     Επιλέξτε το για να μπορείτε να μετακινείτε ή να αντιγράφετε επιλεγμένο κείμενο σύροντάς το.Για να μετακινήσετε κείμενο, επιλέξτε το και σύρετέ το σε μια νέα θέση. Για να αντιγράψετε κείμενο, επιλέξτε το και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ σύρετε την επιλογή στη νέα της θέση.

Χρήση CTRL + κλικ για μετάβαση στον προορισμό της υπερ-σύνδεσης     Ορίστε αυτή την επιλογή για να διευκολύνετε την επεξεργασία του κειμένου των υπερ-συνδέσεων. Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, για να μεταβείτε στον προορισμό της σύνδεσης, θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο CTRL όταν κάνετε κλικ στη σύνδεση. Όταν αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, το κλικ στη σύνδεση δίνει εντολή στο Word να μεταβεί στον προορισμό της σύνδεσης, γεγονός που δυσχεραίνει την επεξεργασία του κειμένου της σύνδεσης.

Αυτόματη δημιουργία καμβά σχεδίασης κατά την εισαγωγή Αυτόματων Σχημάτων     Ορίστε αυτή την επιλογή για να τοποθετείται ένας καμβάς σχεδίασης γύρω από τα αντικείμενα σχεδίασης ή τα χειρόγραφα σχέδια και τη γραφή κατά την εισαγωγή τους στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.Με τον καμβά σχεδίασης μπορείτε να τακτοποιείτε τα αντικείμενα σχεδίασης και τις εικόνες, καθώς και να τα μετακινείτε ως ενιαία μονάδα.

Χρήση "έξυπνης" επιλογής παραγράφου     Ορίστε αυτή την επιλογή για να συμπεριλαμβάνεται το σημάδι παραγράφου όταν επιλέγετε μια ολόκληρη παράγραφο. Εάν συμπεριλάβετε το σημάδι παραγράφου κατά την αποκοπή και την επικόλληση μιας παραγράφου, δεν αφήνετε πίσω μια κενή παράγραφο και η μορφοποίηση παραμένει αυτόματα στην παράγραφο.

Χρήση "έξυπνου" δρομέα     Ορίστε αυτή την επιλογή για να καθορίσετε ότι ο δρομέας θα μετακινείται κατά την κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω. Όταν πατάτε τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ, ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ, ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ μετά την κύλιση, ο δρομέας ανταποκρίνεται στη σελίδα που προβάλλεται εκείνη τη στιγμή και όχι στην προηγούμενη θέση του.

Χρήση του πλήκτρου Insert για τον έλεγχο της λειτουργίας αντικατάστασης     Ορίστε αυτή την επιλογή για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας αντικατάστασης κειμένου με πάτημα του πλήκτρου INSERT.

 • Χρήση λειτουργίας αντικατάστασης κειμένου     Ορίστε αυτή την επιλογή για να αντικαθίσταται το υπάρχον κείμενο καθώς πληκτρολογείτε, ένας χαρακτήρας κάθε φορά. Εάν επιλέξετε Χρήση του πλήκτρου Insert για τον έλεγχο της λειτουργίας αντικατάστασης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή με πάτημα του πλήκτρου INSERT.

Προσθήκη διπλών εισαγωγικών για την αρίθμηση του εβραϊκού αλφαβήτου     Ορίστε αυτή την επιλογή για να προστίθενται διπλά εισαγωγικά (") στην αρίθμηση.

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχουν ενεργοποιηθεί τα Εβραϊκά για την επεξεργασία κειμένου.

Προτροπή για ενημέρωση στυλ     Ορίστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζεται ερώτηση όταν τροποποιείτε απευθείας κείμενο στο οποίο έχει εφαρμοστεί ένα στυλ και, στη συνέχεια, εφαρμόζετε ξανά το στυλ στο τροποποιημένο κείμενο. Όταν σας ζητηθεί, μπορείτε είτε να ενημερώσετε το στυλ με βάση τις πρόσφατες αλλαγές είτε να εφαρμόσετε ξανά τη μορφοποίηση του στυλ.

Χρήση Βασικού στυλ για λίστες με κουκκίδες ή αρίθμηση     Ορίστε αυτή την επιλογή, ώστε τα στυλ λίστας να βασίζονται στο "Βασικό" στυλ παραγράφου και όχι στο στυλ "Λίστα παραγράφων".

Παρακολούθηση μορφοποίησης     Ορίστε αυτή την επιλογή για να παρακολουθείτε τη μορφοποίηση κατά την πληκτρολόγηση. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να εφαρμόσετε εύκολα την ίδια μορφοποίηση και σε άλλα σημεία. Αυτή η επιλογή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Επιλογή κειμένου με παρόμοια μορφοποίηση από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται όταν κάνετε δεξί κλικ στο επιλεγμένο κείμενο. Για να εμφανίσετε μια λίστα με τη μορφοποίηση που έχετε χρησιμοποιήσει, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές στο παράθυρο Στυλ και, στη συνέχεια, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου Μορφοποίηση σε επίπεδο παραγράφου, Μορφοποίηση γραμματοσειράς και Μορφοποίηση κουκκίδων και αρίθμησης.

 • Επισήμανση ασυνεπειών μορφοποίησης     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να επισημαίνεται η μορφοποίηση με μπλε κυματιστή υπογράμμιση όταν είναι παρόμοια, αλλά όχι ακριβώς ίδια, με άλλη μορφοποίηση στα έγγραφά σας. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή, θα πρέπει να επιλέξετε επίσης το πλαίσιο ελέγχου Παρακολούθηση μορφοποίησης .

Δυνατότητα κλικ και πληκτρολόγησης     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να εισαγάγετε κείμενο, γραφικά, πίνακες ή άλλα στοιχεία σε μια κενή περιοχή ενός εγγράφου, κάνοντας διπλό κλικ στον κενό χώρο. Η δυνατότητα κλικ και πληκτρολόγησης εισάγει αυτόματα παραγράφους και εφαρμόζει την απαραίτητη στοίχιση για την τοποθέτηση του στοιχείου στο σημείο όπου κάνατε διπλό κλικ. Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο σε προβολή διάταξης εκτύπωσης και σε προβολή διάταξης Web.

 • Προεπιλεγμένο στυλ παραγράφου Επιλέξτε το στυλ που εφαρμόζεται στο κείμενο, όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα κλικ και πληκτρολόγησης.

Μετακίνηση δρομέα     Αυτή η επιλογή καθορίζει την κατεύθυνση προς την οποία μετακινείται ο δρομέας όταν πατάτε τα πλήκτρα βέλους στο πληκτρολόγιο.

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί γλώσσα από δεξιά προς τα αριστερά για την επεξεργασία κειμένου.

 • Λογική Επιλέξτε αυτή τη δυνατότητα για να μετακινήσετε το δρομέα σύμφωνα με την κατεύθυνση του κειμένου που εμφανίζεται. Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε μέσα σε αραβικό και, στη συνέχεια, αγγλικό κείμενο στην ίδια πρόταση, ο δρομέας μετακινείται από τα δεξιά προς τα αριστερά μέσα στο αραβικό κείμενο και, στη συνέχεια, ξεκινά από τον πρώτο από αριστερά χαρακτήρα της αγγλικής λέξης και προχωρά από αριστερά προς τα δεξιά.

 • Οπτική Επιλέξτε αυτή την δυνατότητα για να μετακινήσετε το δρομέα στον επόμενο διπλανό χαρακτήρα. Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε από δεξιά προς τα αριστερά μέσα σε αραβικό και, στη συνέχεια, αγγλικό κείμενο στην ίδια πρόταση, το πλήκτρο βέλους μετακινείται με κατεύθυνση από δεξιά προς τα αριστερά, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση του κειμένου.

Οπτική επιλογή δρομέα     Αυτή η επιλογή καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο επιλέγεται το κείμενο, καθώς επεκτείνετε την επιλογή.

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί γλώσσα από δεξιά προς τα αριστερά για την επεξεργασία κειμένου.

 • Μπλοκ Επιλέξτε αυτή την δυνατότητα για να γίνεται αναδίπλωση του κειμένου σε κάθε γραμμή όταν επιλέγετε προς τα κάτω, με όλες τις επιλεγμένες γραμμές να έχουν το ίδιο πλάτος.

 • Συνεχής Επιλέξτε αυτή την δυνατότητα για να γίνεται αναδίπλωση του κειμένου από γραμμή σε γραμμή καθώς επιλέγετε προς τα κάτω και μεταβάλλεται το πλάτος της τελικής γραμμής του αποκλεισμένου κειμένου.

Χρήση ελέγχου ακολουθίας     Ορίστε αυτή την επιλογή για να επιβεβαιώνετε αν ένας χαρακτήρας που μόλις πληκτρολογήσατε εμφανίζεται στη σωστή σειρά ώστε να χρησιμοποιηθεί ως σημείο τονισμού, ορθογραφικό σημάδι ή φωνήεν που θα τοποθετηθεί επάνω, κάτω, εμπρός ή πίσω από το σύμφωνο που συνοδεύει.

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί γλώσσα με σύνθετη γραφή για την επεξεργασία κειμένου.

 • Πληκτρολόγηση και αντικατάσταση Ορίστε αυτή την επιλογή για να αντικαθίσταται ο χαρακτήρας που πληκτρολογήσατε προηγουμένως με το χαρακτήρα που μόλις πληκτρολογήσατε, στην περίπτωση που οι δύο χαρακτήρες δεν μπορούν να συνυπάρχουν στο ίδιο τμήμα κειμένου.

Οι ασιατικές γραμματοσειρές χρησιμοποιούνται και σε κείμενο δυτικής γραφής     Ορίστε αυτή την επιλογή για να μετατρέπονται οι λατινικοί χαρακτήρες στην επιλεγμένη ασιατική γραμματοσειρά, όταν την εφαρμόζετε στο επιλεγμένο κείμενο. Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου, εάν θέλετε οι λατινικοί χαρακτήρες να παραμένουν στη λατινική γραμματοσειρά όταν εφαρμόζετε την ασιατική γραμματοσειρά στο υπόλοιπο του εγγράφου.

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί μια γλώσσα Ανατολικής Ασίας για την επεξεργασία κειμένου.

Αυτόματη αλλαγή πληκτρολογίου ανάλογα με τη γλώσσα του περιβάλλοντος κειμένου     Ορίστε αυτή την επιλογή για να αλλάζει η γλώσσα πληκτρολογίου και η γραμματοσειρά βάσει της γλώσσας του κειμένου όπου βρίσκεται ο δρομέας. Εάν απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, θα αλλάζει μόνο η γραμματοσειρά.

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί μια γλώσσα Ανατολικής Ασίας για την επεξεργασία κειμένου και έχει εγκατασταθεί μια Επεξεργασία μεθόδου εισόδου για την πληκτρολόγηση χαρακτήρων Ανατολικής Ασίας.

Χρήση λειτουργίας IME παλαιού τύπου για την ενεργοποίηση της λειτουργίας αντικατάστασης     Ορίστε αυτή την επιλογή για να επιτρέπεται η αντικατάσταση των υπαρχόντων χαρακτήρων από τους χαρακτήρες που πληκτρολογείτε όταν χρησιμοποιείτε μια Επεξεργασία μεθόδου εισαγωγής (IME) σε έναν υπολογιστή που εκτελεί το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows XP. Εάν είναι εγκατεστημένο το Word σε έναν υπολογιστή που εκτελεί τα Windows Vista, αυτή η επιλογή δεν εμφανίζεται, επειδή η λειτουργία αντικατάστασης υποστηρίζεται αυτόματα.

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί μια γλώσσα Ανατολικής Ασίας για την επεξεργασία κειμένου και έχει εγκατασταθεί μια Επεξεργασία μεθόδου εισόδου για την πληκτρολόγηση χαρακτήρων Ανατολικής Ασίας.

Ενεργός έλεγχος IME     Ορίστε αυτή την επιλογή για να ξεκινήσετε μια Επεξεργασία μεθόδου εισαγωγής (IME). Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου, για να διακόψετε μια IME.

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί μια γλώσσα Ανατολικής Ασίας για την επεξεργασία κειμένου και έχει εγκατασταθεί μια Επεξεργασία μεθόδου εισόδου για την πληκτρολόγηση χαρακτήρων Ανατολικής Ασίας.

Πραγματική γραμμή IME     Ορίστε αυτή την επιλογή για να χρησιμοποιήσετε περιβάλλον εργασίας φυσικής γλώσσας σε υπολογιστές με δυνατότητα IME.

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί μια γλώσσα Ανατολικής Ασίας για την επεξεργασία κειμένου και έχει εγκατασταθεί μια Επεξεργασία μεθόδου εισόδου για την πληκτρολόγηση χαρακτήρων Ανατολικής Ασίας.

Ρυθμίσεις IME     Κάντε κλικ για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες για το "Όνομα IME". Χρησιμοποιήστε αυτό το παράθυρο διαλόγου για να ορίσετε ή να αλλάξετε τις επιλογές κειμένου, πληκτρολογίου και μετατροπής χαρακτήρων, καθώς και άλλες επιλογές για την ενεργή IME.

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί μια γλώσσα Ανατολικής Ασίας για την επεξεργασία κειμένου και έχει εγκατασταθεί μια Επεξεργασία μεθόδου εισόδου για την πληκτρολόγηση χαρακτήρων Ανατολικής Ασίας.

Αρχή της σελίδας

Αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση

Επικόλληση μέσα στο ίδιο έγγραφο     Αυτή η επιλογή εμφανίζει την προεπιλεγμένη συμπεριφορά κατά την επικόλληση περιεχομένου μέσα στο ίδιο έγγραφο από το οποίο αντιγράψατε το περιεχόμενο. Στην αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε ένα από τα εξής:

 • Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης (Προεπιλογή)      Με αυτή την επιλογή διατηρούνται τα στυλ χαρακτήρων και η άμεση μορφοποίηση που έχουν εφαρμοστεί στο κείμενο που αντιγράψατε. Η άμεση μορφοποίηση περιλαμβάνει διάφορα χαρακτηριστικά, όπως το μέγεθος γραμματοσειράς, η πλάγια γραφή ή άλλες μορφοποιήσεις που δεν περιλαμβάνονται στο στυλ παραγράφου.

 • Συμφωνία μορφοποίησης προορισμού     Με αυτή την επιλογή απορρίπτεται το μεγαλύτερο μέρος της μορφοποίησης που έχει εφαρμοστεί άμεσα στο κείμενο που αντιγράψατε. Ωστόσο, διατηρείται η μορφοποίηση που θεωρείται έμφαση, όπως είναι η έντονη και η πλάγια γραφή, όταν εφαρμόζεται μόνο σε ένα τμήμα της επιλογής. Το κείμενο αποκτά τα χαρακτηριστικά του στυλ της παραγράφου στην οποία γίνεται η επικόλληση. Επίσης, κατά την επικόλληση του κειμένου, το κείμενο αποκτά την άμεση μορφοποίηση ή τις ιδιότητες στυλ χαρακτήρων του κειμένου που βρίσκεται αμέσως πριν από το δρομέα.

 • Διατήρηση μόνο κειμένου     Με αυτή την επιλογή απορρίπτεται όλη η μορφοποίηση και τα στοιχεία που δεν αποτελούν κείμενο, όπως εικόνες ή πίνακες. Επίσης, κατά την επικόλληση του κειμένου, το κείμενο αποκτά τα χαρακτηριστικά του στυλ της παραγράφου όπου το επικολλάτε καθώς και την άμεση μορφοποίηση ή τις ιδιότητες στυλ χαρακτήρων του κειμένου που βρίσκεται αμέσως πριν από το δρομέα. Τα στοιχεία γραφικών απορρίπτονται και οι πίνακες μετατρέπονται σε μια σειρά από παραγράφους.

Επικόλληση μεταξύ εγγράφων     Με αυτή την επιλογή εμφανίζεται η προεπιλεγμένη συμπεριφορά κατά την επικόλληση περιεχομένου που έχει αντιγραφεί από ένα άλλο έγγραφο στο Word. Στην αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε ένα από τα εξής:

 • Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης (Προεπιλογή)     Με αυτή την επιλογή διατηρείται η μορφοποίηση που έχει εφαρμοστεί στο κείμενο που αντιγράψατε. Οποιοσδήποτε ορισμός στυλ έχει συσχετιστεί με το κείμενο που αντιγράψατε μεταφέρεται στο έγγραφο προορισμού.

 • Συμφωνία μορφοποίησης προορισμού     Με αυτή την επιλογή απορρίπτεται το μεγαλύτερο μέρος της μορφοποίησης που έχει εφαρμοστεί άμεσα στο κείμενο που αντιγράψατε. Ωστόσο, διατηρείται η μορφοποίηση που δίνει έμφαση, όπως είναι η έντονη και η πλάγια γραφή, όταν εφαρμόζεται μόνο σε ένα τμήμα της επιλογής. Το κείμενο αποκτά τα χαρακτηριστικά του στυλ της παραγράφου στην οποία γίνεται η επικόλληση. Επίσης, κατά την επικόλληση του κειμένου, το κείμενο αποκτά την άμεση μορφοποίηση ή τις ιδιότητες στυλ χαρακτήρων του κειμένου που βρίσκεται αμέσως πριν από το δρομέα.

 • Διατήρηση μόνο κειμένου     Με αυτή την επιλογή απορρίπτεται όλη η μορφοποίηση και τα στοιχεία που δεν αποτελούν κείμενο, όπως εικόνες ή πίνακες. Επίσης, κατά την επικόλληση του κειμένου, το κείμενο αποκτά τα χαρακτηριστικά του στυλ της παραγράφου όπου το επικολλάτε καθώς και την άμεση μορφοποίηση ή τις ιδιότητες στυλ χαρακτήρων του κειμένου που βρίσκεται αμέσως πριν από το δρομέα. Τα στοιχεία γραφικών απορρίπτονται και οι πίνακες μετατρέπονται σε μια σειρά από παραγράφους.

Επικόλληση μεταξύ εγγράφων όταν υπάρχει διένεξη ορισμών στυλ     Με αυτή την επιλογή εμφανίζεται η προεπιλεγμένη συμπεριφορά που παρουσιάζεται κατά την επικόλληση περιεχομένου που έχει αντιγραφεί από ένα άλλο έγγραφο στο Word και το στυλ που έχει αντιστοιχιστεί στο αντιγραμμένο κείμενο ορίζεται διαφορετικά στο έγγραφο όταν επικολλάτε το κείμενο. Στην αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε ένα από τα εξής:

 • Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης     Με αυτή την επιλογή διατηρείται η εμφάνιση του κειμένου που αντιγράψατε, με αντιστοίχιση του Βασικού στυλ στο επικολλημένο κείμενο και εφαρμογή άμεσης μορφοποίησης. Η άμεση μορφοποίηση περιλαμβάνει διάφορα χαρακτηριστικά, όπως το μέγεθος γραμματοσειράς, η πλάγια γραφή ή άλλες μορφοποιήσεις που μιμούνται τον ορισμό στυλ του αντιγραμμένου κειμένου.

 • Χρήση στυλ προορισμού (Προεπιλογή)     Με αυτή την επιλογή διατηρείται το όνομα του στυλ που έχει συσχετιστεί με το κείμενο που αντιγράψατε, αλλά χρησιμοποιεί τον ορισμό στυλ του εγγράφου όπου θα γίνει η επικόλληση του κειμένου. Για παράδειγμα, έστω ότι αντιγράφετε κείμενο με στυλ "Επικεφαλίδα 1" από ένα έγγραφο σε ένα άλλο. Σε ένα έγγραφο, το στυλ "Επικεφαλίδα 1" ορίζεται ως Arial, έντονη γραφή, 14 στιγμών και στο έγγραφο όπου θα γίνει η επικόλληση, το στυλ "Επικεφαλίδα 1" ορίζεται ως Cambria, έντονη γραφή, 16 στιγμών. Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή Χρήση στυλ προορισμού, το επικολλημένο κείμενο χρησιμοποιεί το στυλ Επικεφαλίδα 1, Cambria έντονη γραφή, 16 στιγμών.

 • Συμφωνία μορφοποίησης προορισμού     Με αυτή την επιλογή απορρίπτεται το μεγαλύτερο μέρος του ορισμού στυλ και της μορφοποίησης που εφαρμόστηκε άμεσα στο αντιγραμμένο κείμενο, αλλά διατηρείται η μορφοποίηση που θεωρείται έμφαση, όπως η έντονη και πλάγια γραφή, όταν εφαρμόζεται μόνο σε ένα τμήμα της επιλογής. Το κείμενο αποκτά τον ορισμό στυλ του εγγράφου όπου επικολλάται.

 • Διατήρηση μόνο κειμένου     Με αυτή την επιλογή απορρίπτεται όλη η μορφοποίηση και τα στοιχεία που δεν αποτελούν κείμενο, όπως εικόνες ή πίνακες. Επίσης, κατά την επικόλληση του κειμένου, το κείμενο αποκτά τα χαρακτηριστικά του στυλ της παραγράφου όπου το επικολλάτε καθώς και την άμεση μορφοποίηση ή τις ιδιότητες στυλ χαρακτήρων του κειμένου που βρίσκεται αμέσως πριν από το δρομέα. Τα στοιχεία γραφικών απορρίπτονται και οι πίνακες μετατρέπονται σε μια σειρά από παραγράφους.

Επικόλληση από άλλα προγράμματα     Με αυτή την επιλογή εμφανίζεται η προεπιλεγμένη συμπεριφορά κατά την επικόλληση περιεχομένου που έχει αντιγραφεί από ένα άλλο πρόγραμμα. Στην αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε ένα από τα εξής:

 • Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης (Προεπιλογή)     Με αυτή την επιλογή διατηρείται η μορφοποίηση του κειμένου που αντιγράψατε.

 • Συμφωνία μορφοποίησης προορισμού     Με αυτή την επιλογή απορρίπτεται το μεγαλύτερο μέρος της μορφοποίησης που έχει εφαρμοστεί άμεσα στο κείμενο που αντιγράψατε. Ωστόσο, διατηρείται η μορφοποίηση που δίνει έμφαση, όπως είναι η έντονη και η πλάγια γραφή, όταν εφαρμόζεται μόνο σε ένα τμήμα της επιλογής. Το κείμενο αποκτά τα χαρακτηριστικά του στυλ της παραγράφου στην οποία γίνεται η επικόλληση. Επίσης, κατά την επικόλληση του κειμένου, το κείμενο αποκτά τα χαρακτηριστικά της άμεσης μορφοποίησης του κειμένου που βρίσκεται αμέσως πριν από το δρομέα.

 • Διατήρηση μόνο κειμένου     Με αυτή την επιλογή απορρίπτεται όλη η μορφοποίηση και τα στοιχεία που δεν αποτελούν κείμενο, όπως εικόνες ή πίνακες. Επίσης, κατά την επικόλληση του κειμένου, το κείμενο αποκτά τα χαρακτηριστικά του στυλ της παραγράφου όπου το επικολλάτε καθώς και την άμεση μορφοποίηση ή τις ιδιότητες στυλ χαρακτήρων του κειμένου που βρίσκεται αμέσως πριν από το δρομέα. Τα στοιχεία γραφικών απορρίπτονται και οι πίνακες μετατρέπονται σε μια σειρά από παραγράφους.

Εισαγωγή/επικόλληση εικόνων ως     Με αυτή την επιλογή εμφανίζεται ο τρόπος με τον οποίο το Word εισάγει εικόνες σε σχέση με το κείμενο στο έγγραφό σας. Μπορείτε να εισαγάγετε εικόνες σε ευθυγράμμιση με το κείμενο, να επιτρέψετε στις εικόνες να μετακινούνται μαζί με το κείμενο ή να αναδιπλώνονται γύρω, εμπρός ή πίσω από μια εικόνα. Στην αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε ένα από τα εξής:

 • Σε ευθυγράμμιση με το κείμενο     Με αυτή την επιλογή, το γραφικό εισάγεται σε μια παράγραφο σαν να είναι κείμενο. Η επιλογή χρησιμοποιείται από προεπιλογή. Το γραφικό μετακινείται καθώς προσθέτετε ή διαγράφετε κείμενο. Μπορείτε να σύρετε το γραφικό σε μια άλλη θέση, όπως ακριβώς θα κάνατε με το κείμενο.

 • Τετράγωνο     Με αυτή την επιλογή, το κείμενο αναδιπλώνεται γύρω από τις πλευρές ενός τετραγώνου που περιέχει το γραφικό. Το γραφικό δεν μετακινείται καθώς προσθέτετε ή διαγράφετε κείμενο, μπορείτε όμως να σύρετε το γραφικό για να αλλάξετε τη θέση του.

 • Ερμητικό     Με αυτή την επιλογή, το κείμενο γύρω από το γραφικό αναδιπλώνεται γύρω από ένα ακανόνιστο σχήμα που περιβάλλει την πραγματική εικόνα. Το γραφικό δεν μετακινείται καθώς προσθέτετε ή διαγράφετε κείμενο, μπορείτε όμως να σύρετε το γραφικό για να αλλάξετε τη θέση του.

 • Πίσω από το κείμενο     Με αυτή την επιλογή, το γραφικό εισάγεται με τέτοιον τρόπο ώστε να αιωρείται στο δικό του επίπεδο, πίσω από το κείμενο. Δεν υπάρχει περίγραμμα γύρω από το γραφικό. Το γραφικό δεν μετακινείται καθώς προσθέτετε ή διαγράφετε κείμενο, μπορείτε όμως να σύρετε το γραφικό για να αλλάξετε τη θέση του.

 • Εμπρός από το κείμενο     Με αυτή την επιλογή, το γραφικό εισάγεται με τέτοιον τρόπο ώστε να αιωρείται στο δικό του επίπεδο, εμπρός από το κείμενο. Δεν υπάρχει περίγραμμα γύρω από το γραφικό. Το γραφικό δεν μετακινείται καθώς προσθέτετε ή διαγράφετε κείμενο, μπορείτε όμως να σύρετε το γραφικό για να αλλάξετε τη θέση του.

 • Διά μέσου     Με αυτή την επιλογή, το κείμενο αναδιπλώνεται γύρω από το γραφικό και συμπληρώνει το κενό που δημιουργείται από ένα κοίλο σχήμα, όπως είναι το μισοφέγγαρο. Το γραφικό δεν μετακινείται καθώς προσθέτετε ή διαγράφετε κείμενο, μπορείτε όμως να σύρετε το γραφικό για να αλλάξετε τη θέση του.

 • Επάνω και κάτω     Με αυτή την επιλογή, αποτρέπεται η αναδίπλωση του κειμένου γύρω από τις πλευρές του γραφικού. Το γραφικό δεν μετακινείται καθώς προσθέτετε ή διαγράφετε κείμενο, μπορείτε όμως να σύρετε το γραφικό για να αλλάξετε τη θέση του.

Διατήρηση κουκκίδων και αρίθμησης κατά την επικόλληση κειμένου με την επιλογή "Διατήρηση μόνο του κειμένου"     Ορίστε αυτή την επιλογή για να μετατρέψετε την αρίθμηση και τις κουκκίδες σε σύμβολα κειμένου.

Χρήση του πλήκτρου Insert για επικόλληση     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να χρησιμοποιείτε το πλήκτρο INSERT για εισαγωγή των περιεχομένων του Προχείρου του Office σε ένα έγγραφο.

Εμφάνιση κουμπιών επιλογών επικόλλησης     Ορίστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζεται το κουμπί Επιλογές επικόλλησης κατά την επικόλληση περιεχομένου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Επιλογές επικόλλησης για να παρακάμψετε ή να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει σε αυτή την ενότητα του παραθύρου διαλόγου Επιλογές του Word.

Χρήση "έξυπνης" αποκοπής και επικόλλησης     Ορίστε αυτή την επιλογή για να ρυθμίζεται αυτόματα η μορφοποίηση κατά την επικόλληση κειμένου. Μετά την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις για να ορίσετε πρόσθετες επιλογές για την επικόλληση.

 • Ρυθμίσεις     Κάντε κλικ σε αυτή την επιλογή για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις. Χρησιμοποιήστε αυτό το παράθυρο διαλόγου για να καθορίσετε την προεπιλεγμένη συμπεριφορά κατά τη συγχώνευση, την αποκοπή και την επικόλληση κειμένου. Μπορείτε να παρακάμψετε την προεπιλεγμένη συμπεριφορά χρησιμοποιώντας το κουμπί Επιλογές επικόλλησης που εμφανίζεται κατά την επικόλληση περιεχομένου από το Πρόχειρο στο έγγραφό σας. Αυτό το κουμπί είναι διαθέσιμο μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Έξυπνη αποκοπή και επικόλληση.

  • Χρήση προεπιλεγμένων επιλογών για     Κάντε κλικ σε ένα στοιχείο στη λίστα για να επιλέξετε από πριν μια ρύθμιση παραμέτρων για τις επιλογές στο παράθυρο διαλόγου. Για να επιλέξετε τις δικές σας ρυθμίσεις παραμέτρων για τις επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή σε αυτή τη λίστα.

  • Αυτόματη ρύθμιση απόστασης προτάσεων και λέξεων     Ορίστε αυτή την επιλογή για να καταργούνται τα επιπλέον διαστήματα κατά τη διαγραφή κειμένου ή να προστίθενται απαιτούμενα διαστήματα κατά την επικόλληση κειμένου από το Πρόχειρο.

  • Ρύθμιση διαστήματος παραγράφων κατά την επικόλληση     Ορίστε αυτή την επιλογή για να αποτρέπεται η δημιουργία κενών παραγράφων και η ασυνεπής απόσταση μεταξύ των παραγράφων.

  • Ρύθμιση μορφοποίησης και στοίχισης πίνακα κατά την επικόλληση     Ορίστε αυτή την επιλογή για να ελέγχετε τη μορφοποίηση και τη στοίχιση των πινάκων. Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, τα μεμονωμένα κελιά επικολλώνται ως κείμενο, τα τμήματα πινάκων επικολλώνται ως γραμμές σε έναν υπάρχοντα πίνακα (και όχι ως ένθετος πίνακας) και όταν προσθέτετε έναν πίνακα σε έναν υπάρχοντα πίνακα, ο επικολλημένος πίνακας προσαρμόζεται ώστε να ταιριάζει με τον υπάρχοντα πίνακα.

  • Συμπεριφορά "έξυπνου" στυλ     Αυτή η επιλογή δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Για να ρυθμίσετε με ακρίβεια τη συμπεριφορά των στυλ κατά την επικόλληση περιεχομένου, χρησιμοποιήστε τις επιλογές Επικόλληση στην ενότητα Αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση των επιλογών Για προχωρημένους.

  • Συγχώνευση μορφοποίησης κατά την επικόλληση από το Microsoft Office PowerPoint     Ορίστε αυτή την επιλογή για να ελέγχετε τα αποτελέσματα κατά την επικόλληση περιεχομένου από μια παρουσίαση του PowerPoint. Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, η μορφοποίηση του περιβάλλοντος κειμένου ή πίνακα εφαρμόζεται στο επικολλημένο κείμενο, το στυλ κουκκίδων, αρίθμησης ή λίστας που χρησιμοποιήθηκε πιο πρόσφατα εφαρμόζεται στην επικολλημένη λίστα και η εμφάνιση των στοιχείων όπως οι πίνακες, οι υπερ-συνδέσεις, οι εικόνες, τα αντικείμενα OLE και τα σχήματα διατηρείται από την προέλευση στο PowerPoint.

  • Ρύθμιση μορφοποίησης κατά την επικόλληση από το Microsoft Office Excel     Ορίστε αυτή την επιλογή για να ελέγχετε τα αποτελέσματα κατά την επικόλληση δεδομένων από το Excel. Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, τα δεδομένα που επικολλώνται τοποθετούνται σε πίνακα και τα γραφήματα επικολλώνται ως εικόνες και όχι ως αντικείμενα OLE.

  • Συγχώνευση λιστών που έχουν επικολληθεί με περιβάλλουσες λίστες     Ορίστε αυτή την επιλογή για να μορφοποιείτε στοιχεία λίστας, ώστε να συμφωνούν με την περιβάλλουσα λίστα όταν κάνετε επικόλληση των στοιχείων σε μια λίστα.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση περιεχομένων εγγράφου

Εμφάνιση χρωμάτων και εικόνων φόντου στην προβολή διάταξης εκτύπωσης     Επιλέξτε αυτή τη δυνατότητα για την εμφάνιση χρωμάτων και εικόνων φόντου.

Εμφάνιση αναδίπλωσης κειμένου μέσα στο παράθυρο του εγγράφου     Ορίστε αυτή την επιλογή για να αναδιπλώνεται το κείμενο στο παράθυρο του εγγράφου, ώστε να είναι πιο εύκολη η ανάγνωση στην οθόνη.

Εμφάνιση θέσεων εικόνων     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζεται ένα κενό πλαίσιο στη θέση κάθε εικόνας στα έγγραφά σας. Με αυτή την επιλογή επιταχύνεται η διαδικασία κύλισης μέσα σε ένα έγγραφο που περιέχει μεγάλο αριθμό εικόνων.

Εμφάνιση σχεδίων και πλαισίων κειμένου στην οθόνη     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζονται τα αντικείμενα που έχουν δημιουργηθεί με τα εργαλεία σχεδίασης του Word σε προβολή διάταξης εκτύπωσης ή σε προβολή διάταξης Web. Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου για να αποκρύπτονται τα σχέδια και ενδεχομένως να επιταχύνεται η εμφάνιση των εγγράφων που περιέχουν πολλά σχέδια. Τα σχέδια θα εκτυπώνονται ακόμη και εάν καταργήσετε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου.

Εμφάνιση κίνησης κειμένου     Ορίστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζονται οι κινήσεις κειμένου στην οθόνη σας. Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου για να βλέπετε ποια θα είναι η εμφάνιση του κειμένου κατά την εκτύπωση.

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή κατά την προβολή κειμένου με κίνηση σε έγγραφα που έχουν δημιουργηθεί σε μια έκδοση του Word που είναι παλαιότερη από το Word 2007. Η τρέχουσα έκδοση του Word δεν παρέχει πλέον τη δυνατότητα δημιουργίας κειμένου με κίνηση.

Εμφάνιση χαρακτήρων ελέγχου     Ορίστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζονται οι χαρακτήρες ελέγχου από δεξιά προς τα αριστερά.

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί γλώσσα από δεξιά προς τα αριστερά για την επεξεργασία κειμένου.

Εμφάνιση σελιδοδεικτών     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζονται οι σελιδοδείκτες στην οθόνη. Εάν αντιστοιχίσετε ένα σελιδοδείκτη με ένα στοιχείο, το στοιχείο με σελιδοδείκτη εμφανίζεται μέσα σε αγκύλες ([]...). Εάν αντιστοιχίσετε ένα σελιδοδείκτη με μια θέση, ο σελιδοδείκτης εμφανίζεται ως κάθετος. Οι αγκύλες και η κάθετος δεν εμφανίζονται στα εκτυπωμένα έγγραφα.

Εμφάνιση Έξυπνων ετικετών     Ορίστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζεται μια μοβ διάστικτη υπογράμμιση κάτω από το κείμενο που αναγνωρίζεται ως έξυπνη ετικέτα.

Εμφάνιση των ορίων του κειμένου     Ορίστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζονται διάστικτες γραμμές γύρω από τα περιθώρια, τις στήλες και τις παραγράφους του κειμένου. Τα όρια χρησιμοποιούνται για σκοπούς διάταξης. Δεν εμφανίζονται στα εκτυπωμένα έγγραφα.

Εμφάνιση σημαδιών περικοπής     Ορίστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζονται οι γωνίες των περιθωρίων.

Εμφάνιση κωδικών πεδίων αντί για τις τιμές τους     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζονται οι κωδικοί των πεδίων αντί για τα αποτελέσματα των πεδίων στα έγγραφά σας. Για παράδειγμα, μπορεί να βλέπετε την ένδειξη {TIME @\"MMMM, d, YYYY"} αντί για την ημερομηνία 4 Φεβρουαρίου 2008. Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου για να εμφανίζονται τα αποτελέσματα των πεδίων.

Ανεξάρτητα από αυτή τη ρύθμιση, μπορείτε πάντοτε να εναλλάσσετε την εμφάνιση των κωδικών πεδίων και των αποτελεσμάτων των κωδικών πεδίων, πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων ALT+F9.

Σκίαση πεδίων     Επιλέξτε αυτή τη δυνατότητα για να καθορίσετε αν και πότε τα πεδία θα εμφανίζονται με σκίαση. Στη λίστα, επιλέξτε Πάντοτε ή Όταν επιλέγονται για να εφαρμόσετε σκίαση στα πεδία. Τα πεδία με σκίαση αναγνωρίζονται εύκολα. Η σκίαση εμφανίζεται στην οθόνη αλλά όχι στο εκτυπωμένο έγγραφο.

Αριθμός     Αυτή η επιλογή καθορίζει πώς θα εμφανίζονται οι αριθμοί στα έγγραφα. Επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα.

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί μια αραβική γλώσσα για την επεξεργασία κειμένου.

 • Αραβικά Ορίστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζονται οι αριθμοί σε μορφή που είναι οικεία για όσους μιλούν Αγγλικά και άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες.

 • Χίντι Ορίστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζονται οι αριθμοί σε μορφή που είναι οικεία για όσους μιλούν Αραβικά και Χίντι.

 • Περιβάλλον Ορίστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζονται οι αριθμοί σύμφωνα με τη γλώσσα του κειμένου που τους περιβάλλει.

 • Σύστημα Ορίστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζονται οι αριθμοί σύμφωνα με τις τοπικές ρυθμίσεις στον Πίνακα Ελέγχου.

Ονόματα μηνών     Με αυτή την επιλογή καθορίζεται ο τρόπος εμφάνισης των δυτικών ονομάτων μηνών (Γρηγοριανό ημερολόγιο) σε αραβικό κείμενο. Επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα.

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί μια αραβική γλώσσα για την επεξεργασία κειμένου.

 • Αραβικά Ορίστε αυτή την επιλογή για να χρησιμοποιούνται τα αραβικά ονόματα μηνών.

 • Μεταγραφή αγγλικών Ορίστε αυτή την επιλογή ώστε τα δυτικά ονόματα μηνών (Γρηγοριανό ημερολόγιο) να προφέρονται με αγγλική προφορά χρησιμοποιώντας αραβικό κείμενο.

 • Μεταγραφή γαλλικών Ορίστε αυτή την επιλογή ώστε τα δυτικά ονόματα μηνών (Γρηγοριανό ημερολόγιο) να προφέρονται με γαλλική προφορά χρησιμοποιώντας αραβικό κείμενο.

Ορθογραφικά σημάδια     Αυτή η επιλογή εμφανίζει τα ορθογραφικά σημάδια στο έγγραφο.

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί κάποια γλώσσα που χρησιμοποιεί ορθογραφικά σημάδια για την επεξεργασία κειμένου.

 • Χρήση αυτού του χρώματος για τα ορθογραφικά σημάδια Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να καθορίσετε ένα χρώμα για την εμφάνιση όλων των ορθογραφικών σημαδιών, ανεξάρτητα από το χρώμα των ορθογραφικών σημαδιών στο αρχικό έγγραφο. Στη λίστα, επιλέξτε ένα χρώμα.

Χρήση πρόχειρης γραμματοσειράς στις προβολές "Πρόχειρο" και "Διάρθρωση"      Σε υπολογιστές με εξαιρετικά περιορισμένους πόρους, ορίστε αυτή την επιλογή για να επιταχύνετε την εμφάνιση των εγγράφων στην οθόνη.

 • Όνομα     Επιλέξτε τη γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιείται στα πρόχειρα των εγγράφων σας. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση πρόχειρης γραμματοσειράς στις προβολές "Πρόχειρο" και "Διάρθρωση".

 • Μέγεθος     Επιλέξτε το μέγεθος σε στιγμές της πρόχειρης γραμματοσειράς. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση πρόχειρης γραμματοσειράς στις προβολές "Πρόχειρο" και "Διάρθρωση".

Προβολή εγγράφου     Αυτή η επιλογή καθορίζει την κατεύθυνση του κειμένου για νέα έγγραφα.

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί γλώσσα από δεξιά προς τα αριστερά για την επεξεργασία κειμένου.

 • Από δεξιά προς τα αριστερά Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να διατάσσονται τα έγγραφα από τα δεξιά προς τα αριστερά. Για παράδειγμα, οι παράγραφοι αρχίζουν στη δεξιά πλευρά ενός εγγράφου με το κείμενο να ρέει προς τα αριστερά.

 • Από δεξιά προς τα αριστερά Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να διατάσσονται τα έγγραφα από τα αριστερά προς τα δεξιά. Για παράδειγμα, οι παράγραφοι αρχίζουν στην αριστερή πλευρά ενός εγγράφου με το κείμενο να ρέει προς τα δεξιά.

Υποκατάσταση γραμματοσειρών     Κάντε κλικ σε αυτή την επιλογή για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Υποκατάσταση γραμματοσειρών. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να προσδιορίσετε εάν στο ενεργό έγγραφο θα χρησιμοποιούνται γραμματοσειρές που δεν είναι διαθέσιμες στον υπολογιστή σας. Εάν το έγγραφο χρησιμοποιεί γραμματοσειρές που δεν υπάρχουν στον υπολογιστή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου για να καθορίσετε μια γραμματοσειρά υποκατάστασης.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση

Εμφάνιση αυτού του αριθμού πρόσφατων εγγράφων     Εισαγάγετε τον αριθμό των στοιχείων, μεταξύ 1 και 50, που θα εμφανίζονται στη λίστα Πρόσφατα έγγραφα.

Μόνο στα πρώτα εννέα αρχεία στη λίστα εκχωρείται πλήκτρο συντόμευσης. Μπορείτε να ανοίξετε αυτά τα έγγραφα, πιέζοντας το πλήκτρο 1 έως 9, αφού πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+Α.

Εμφάνιση μετρήσεων σε μονάδες     Επιλέξτε τη μονάδα μέτρησης που θέλετε να χρησιμοποιείται για τον οριζόντιο χάρακα και τις τιμές των μετρήσεων που πληκτρολογείτε στα παράθυρα διαλόγου.

Πλάτος τμήματος παραθύρου περιοχής στυλ στις προβολές "Πρόχειρο" και "Διάρθρωση"     Πληκτρολογήστε ένα θετικό δεκαδικό αριθμό, όπως 0,5, στο πλαίσιο για να ανοίξετε την περιοχή στυλ, που εμφανίζει τα ονόματα των στυλ που εφαρμόζονται στο κείμενο. Για να κλείσετε την περιοχή στυλ, πληκτρολογήστε 0.

Εμφάνιση μετρήσεων σε πλάτος χαρακτήρων     Ορίστε αυτή την επιλογή για να χρησιμοποιείται το πλάτος χαρακτήρων ως βάση για τη στοίχιση κειμένου, όπως στον κατακόρυφο και τον οριζόντιο χάρακα.

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί μια γλώσσα Ανατολικής Ασίας για την επεξεργασία κειμένου.

Εμφάνιση των pixel για δυνατότητες HTML     Ορίστε αυτή την επιλογή για να χρησιμοποιούνται τα pixel ως η προεπιλεγμένη μονάδα μέτρησης στα παράθυρα διαλόγου που αφορούν δυνατότητες HTML.

Εμφάνιση όλων των παραθύρων στη γραμμή εργασιών     Ορίστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζεται ένα εικονίδιο στη γραμμή εργασιών των Microsoft Windows για κάθε ανοικτό παράθυρο σε ένα πρόγραμμα του Microsoft Office. Η κατάργηση της επιλογής αυτού του πλαισίου ελέγχου τοποθετεί ένα μεμονωμένο εικονίδιο για κάθε ανοικτό πρόγραμμα στη γραμμή εργασιών.

Εμφάνιση πλήκτρων συντόμευσης στις συμβουλές οθόνης     Ορίστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζονται συντομεύσεις πληκτρολογίου στις συμβουλές οθόνης.

Εμφάνιση οριζόντιας γραμμής κύλισης     Ορίστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζεται η οριζόντια γραμμή κύλισης στο κάτω μέρος του παραθύρου του εγγράφου.

Εμφάνιση κατακόρυφης γραμμής κύλισης     Ορίστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζεται η κατακόρυφη γραμμή κύλισης στο πλάι του παραθύρου του εγγράφου.

 • Αριστερή γραμμή κύλισης Ορίστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζεται η αριστερή γραμμή κύλισης στην αριστερή πλευρά του παραθύρου του εγγράφου. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή όταν εργάζεστε με έγγραφα τα οποία χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο κείμενο με κατεύθυνση από δεξιά προς τα αριστερά.

  Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί γλώσσα από δεξιά προς τα αριστερά για την επεξεργασία κειμένου.

Εμφάνιση κατακόρυφου χάρακα σε προβολή διάταξης εκτύπωσης     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζεται ο κατακόρυφος χάρακας στο πλάι του παραθύρου του εγγράφου. Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε επίσης το πλαίσιο ελέγχου Χάρακας στην ομάδα Εμφάνιση/Απόκρυψη της καρτέλας Προβολή της κορδέλας, ένα στοιχείο του Περιβάλλον εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office.

 • Εμφάνιση δεξιού χάρακα σε προβολή διάταξης εκτύπωσης Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζεται ο κατακόρυφος χάρακας στη δεξιά πλευρά του παραθύρου του εγγράφου.

  Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί γλώσσα από δεξιά προς τα αριστερά για την επεξεργασία κειμένου.

Βελτιστοποίηση θέσεων χαρακτήρων για καλύτερη διάταξη σε σχέση με την αναγνωσιμότητα      Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζονται οι θέσεις των χαρακτήρων με ακρίβεια, όπως θα εμφανίζονται στο εκτυπωμένο έγγραφο σε σχέση με τα μπλοκ κειμένου. Το διάστημα μεταξύ των χαρακτήρων μπορεί να παραμορφωθεί όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη. Για καλύτερη αναγνωσιμότητα στην οθόνη, απενεργοποιήστε αυτή την επιλογή.

Αρχή της σελίδας

Εκτύπωση

Χρήση πρόχειρης ποιότητας     Ορίστε αυτή την επιλογή για να εκτυπώσετε το έγγραφο με ελάχιστη μορφοποίηση, πράγμα που μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία εκτύπωσης. Πολλοί εκτυπωτές δεν υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.

Εκτύπωση στο παρασκήνιο     Ορίστε αυτή την επιλογή για να εκτυπώνετε έγγραφα στο παρασκήνιο, πράγμα που σας επιτρέπει να συνεχίσετε να εργάζεστε κατά την εκτύπωση. Αυτή η επιλογή απαιτεί περισσότερη διαθέσιμη μνήμη, ώστε να μπορείτε να εργάζεστε και να εκτυπώνετε την ίδια στιγμή. Εάν εργάζεστε με το έγγραφό σας ενώ η εκτύπωση γίνεται υπερβολικά αργή, απενεργοποιήστε αυτή την επιλογή.

Εκτύπωση σελίδων με αντίστροφη σειρά     Ορίστε αυτή την επιλογή για να εκτυπώσετε σελίδες με αντίστροφη σειρά, ξεκινώντας από την τελευταία σελίδα στο έγγραφό σας. Μην χρησιμοποιείτε αυτή την επιλογή κατά την εκτύπωση φακέλων.

Εκτύπωση ετικετών XML     Ορίστε αυτή την επιλογή για να εκτυπώσετε ετικέτες XML για τα στοιχεία XML που εφαρμόζονται σε ένα έγγραφο XML. Πρέπει να έχετε ένα σχήμα συνδεδεμένο με το έγγραφο και θα πρέπει να εφαρμόζετε στοιχεία που παρέχονται από το συνημμένο σχήμα. Οι ετικέτες εμφανίζονται στο εκτυπωμένο έγγραφο.

Εκτύπωση κωδικών πεδίου αντί για τις τιμές τους     Ορίστε αυτή την επιλογή για να εκτυπώσετε τους κωδικούς πεδίων αντί για τα αποτελέσματα πεδίου — για παράδειγμα, { TIME @\"MMMM, d, YYYY" } αντί για 4 Φεβρουαρίου 2008.

Εκτύπωση στην μπροστινή πλευρά του φύλλου για εκτύπωση διπλής όψης     Ορίστε αυτή την επιλογή για να εκτυπώσετε την μπροστινή πλευρά κάθε φύλλου κατά την εκτύπωση σε έναν εκτυπωτή χωρίς δυνατότητα εκτύπωσης διπλής όψης. Οι σελίδες θα εκτυπωθούν με αντίστροφη σειρά, ώστε όταν αναποδογυρίσετε τη στοίβα για να εκτυπώσετε στην πίσω πλευρά, οι σελίδες θα εκτυπωθούν με τη σωστή σειρά.

Εκτύπωση στην πίσω πλευρά του φύλλου για εκτύπωση διπλής όψης     Ορίστε αυτή την επιλογή για να εκτυπώσετε την πίσω πλευρά κάθε φύλλου κατά την εκτύπωση σε έναν εκτυπωτή χωρίς δυνατότητα εκτύπωσης διπλής όψης. Οι σελίδες θα εκτυπωθούν με αύξουσα σειρά, έτσι ώστε να αντιστοιχούν σε μια στοίβα σελίδων που έχουν εκτυπωθεί από την μπροστινή πλευρά, με αντίστροφη σειρά.

Ρύθμιση κλίμακας του περιεχομένου για μεγέθη χαρτιού A4 ή 21,59 x 27,94 εκ.     Ορίστε αυτή την επιλογή για την αυτόματη προσαρμογή εγγράφων που έχουν σχεδιαστεί για χαρτί μεγέθους 21,59 x 27,94 εκ., ώστε να χωρέσουν σε χαρτί A4 και για την προσαρμογή εγγράφων που έχουν σχεδιαστεί για χαρτί A4 ώστε να χωρέσουν σε χαρτί 21,59 x 27,94 εκ.. Αυτή η επιλογή επηρεάζεται μόνο εάν το χαρτί μεγέθους A4 ή 21,59 x 27,94 εκ. στον εκτυπωτή δεν ταιριάζει με το μέγεθος του χαρτιού που έχει οριστεί στην καρτέλα Διάταξη σελίδας του Word. Αυτή η επιλογή επηρεάζει μόνο τις εκτυπώσεις και όχι τη μορφοποίηση.

Προεπιλεγμένη κασέτα τροφοδοσίας     Αυτή η επιλογή εμφανίζει την περιοχή κασέτας του εκτυπωτή που χρησιμοποιείται από προεπιλογή. Για να ακολουθήσετε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή σας, επιλέξτε Χρήση ρυθμίσεων εκτυπωτή. Για να επιλέξετε μια συγκεκριμένη κασέτα, επιλέξτε την από τη λίστα. Οι επιλογές στη λίστα εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή σας.

Αρχή της σελίδας

Κατά την εκτύπωση αυτού του εγγράφου

Κατά την εκτύπωση αυτού του εγγράφου     Επιλέξτε το έγγραφο στο οποίο θα εφαρμοστούν αυτές οι ρυθμίσεις εκτύπωσης. Στη λίστα, κάντε κλικ στο όνομα ενός εγγράφου που είναι ήδη ανοιχτό ή επιλέξτε Όλα τα νέα έγγραφα για να εφαρμόζεται η ρύθμιση σε όλα τα έγγραφα που θα δημιουργείτε.

Εκτύπωση PostScript επάνω από κείμενο     Ορίστε αυτή την επιλογή για να εκτυπώνεται ο κώδικας PostScript όταν ένα έγγραφο περιέχει πεδία PRINT.

Εκτύπωση μόνο των δεδομένων από φόρμα     Ορίστε αυτή την επιλογή για να εκτυπώνονται τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί σε μια ηλεκτρονική φόρμα χωρίς να εκτυπώνεται η φόρμα.

Αρχή της σελίδας

Αποθήκευση

Ερώτηση πριν από την αποθήκευση του προτύπου Normal     Ορίστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζεται, όταν κλείνετε το Word, ένα μήνυμα που σας ρωτά εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τυχόν αλλαγές που έγιναν στο προεπιλεγμένο πρότυπο. Επειδή οι αλλαγές στο προεπιλεγμένο πρότυπο θα επηρεάσουν οποιαδήποτε νέα έγγραφα που δημιουργείτε, μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις όταν το πρότυπο έχει αλλάξει. Η κατάργηση της επιλογής αυτού του πλαισίου ελέγχου αποθηκεύει αυτόματα τις αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.

Να δημιουργούνται πάντα αντίγραφα ασφαλείας     Ορίστε αυτή την επιλογή για να δημιουργείται ένα αντίγραφο ασφαλείας του εγγράφου κάθε φορά που αποθηκεύετε το έγγραφο. Κάθε αντίγραφο ασφαλείας αντικαθιστά το προηγούμενο αντίγραφο ασφαλείας. Το Word προσθέτει τη φράση "Αντίγραφο ασφαλείας του" στο όνομα του αρχείου και εφαρμόζει την επέκταση αρχείου .wbk σε όλα τα αντίγραφα ασφαλείας. Τα αντίγραφα ασφαλείας αποθηκεύονται στον ίδιο φάκελο με το αρχικό έγγραφο.

Αντιγραφή αρχείων που είναι αποθηκευμένα σε απομακρυσμένη θέση στον υπολογιστή σας και ενημέρωση του απομακρυσμένου αρχείου κατά την αποθήκευση     Ορίστε αυτή την επιλογή για να αποθηκεύεται προσωρινά ένα τοπικό αντίγραφο ενός αρχείου που αποθηκεύετε σε δίκτυο ή αφαιρούμενη μονάδα δίσκου. Όταν αποθηκεύετε το τοπικό αντίγραφο, το Word αποθηκεύει τις αλλαγές σας στο αρχικό αντίγραφο. Εάν το αρχικό αρχείο δεν είναι διαθέσιμο, το Word σας ζητά να αποθηκεύσετε το αρχείο σε άλλη θέση για να αποφύγετε την απώλεια δεδομένων.

Αποθήκευση στο παρασκήνιο     Ορίστε αυτή την επιλογή για να αποθηκεύεται το έγγραφό σας ενώ εργάζεστε. Στη γραμμή κατάστασης, θα εμφανίζεται ένας μετρητής προόδου όταν το Word εκτελεί αποθήκευση στο παρασκήνιο.

Αρχή της σελίδας

Διατήρηση της πιστότητας κατά την κοινή χρήση αυτού του εγγράφου

Διατήρηση της πιστότητας κατά την κοινή χρήση αυτού του εγγράφου     Επιλέξτε το έγγραφο στο οποίο θα εφαρμοστούν αυτές οι ρυθμίσεις. Στη λίστα, κάντε κλικ στο όνομα ενός εγγράφου που είναι ήδη ανοιχτό ή επιλέξτε Όλα τα νέα έγγραφα για να εφαρμόζεται η ρύθμιση σε όλα τα έγγραφα που θα δημιουργείτε.

Αποθήκευση Έξυπνων ετικετών ως ιδιοτήτων XML σε ιστοσελίδες     Ορίστε αυτή την επιλογή για να αποθηκεύονται όλες οι Έξυπνες ετικέτες σε ένα έγγραφο ως επεκτάσιμη γλώσσα σήμανσης (XML) μέσα σε ένα αρχείο γλώσσας σήμανσης υπερκειμένου (HTML).

Αποθήκευση δεδομένων φόρμας ως αρχείου οριοθετημένου κειμένου     Ορίστε αυτή την επιλογή για να αποθηκεύονται τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί σε μια ηλεκτρονική φόρμα ως μεμονωμένο αρχείο κειμένου που είναι οριοθετημένο με στηλοθέτες σε μορφή απλού κειμένου. Στη συνέχεια, μπορείτε να εισαγάγετε τα περιεχόμενα αυτού του αρχείου σε μια βάση δεδομένων.

Ενσωμάτωση γλωσσικών δεδομένων     Ορίστε αυτή την επιλογή για να αποθηκεύονται τα γλωσσικά δεδομένα, όπως η ομιλία και το χειρόγραφο κείμενο.

Ενσωμάτωση Έξυπνων ετικετών     Ορίστε αυτή την επιλογή για να αποθηκεύσετε Έξυπνες ετικέτες ως μέρος του εγγράφου σας.

Αρχή της σελίδας

Γενικά

Παροχή σχολίων με ήχο     Ορίστε αυτή την επιλογή για να προσθέσετε ήχους σε συγκεκριμένες ενέργειες ή συμβάντα στο Word και σε άλλα προγράμματα του 2007 Microsoft Office system. Για παράδειγμα, το Word μπορεί να κάνει αναπαραγωγή ήχου κατά την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας. Για να αλλάξετε τον ήχο που έχει συσχετιστεί με ένα συμβάν, ανοίξτε το φάκελο για τις συσκευές ήχου στον Πίνακα Ελέγχου. Ο υπολογιστής πρέπει να διαθέτει κάρτα ήχου για την αναπαραγωγή των περισσότερων ήχων.

Αναπαράσταση ενεργειών με κίνηση     Ορίστε αυτή την επιλογή για να προσθέσετε κίνηση στη μετακίνηση του δείκτη του ποντικιού στο Word και σε άλλα προγράμματα του Office. Αυτή η επιλογή παρέχει επίσης κινούμενους δείκτες για ενέργειες όπως η εκτύπωση, η αποθήκευση, η αυτόματη μορφοποίηση και η εύρεση και αντικατάσταση.

Επιβεβαίωση μετατροπής μορφής αρχείου κατά το άνοιγμα     Ορίστε αυτή την επιλογή για να επιλέξετε τον μετατροπέα αρχείων που χρησιμοποιεί το Word για να ανοίξει αρχεία που έχουν δημιουργηθεί σε ένα άλλο πρόγραμμα. Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου, εάν θέλετε το Word να επιλέγει έναν μετατροπέα αυτόματα.

Ενημέρωση αυτόματων συνδέσεων κατά το άνοιγμα     Ορίστε αυτή την επιλογή για την αυτόματη ενημέρωση οποιοδήποτε περιεχόμενου που είναι συνδεδεμένο με άλλα αρχεία, κάθε φορά που ανοίγετε ένα έγγραφο.

Άνοιγμα εγγράφου σε πρόχειρη προβολή     Ορίστε αυτή την επιλογή για να έχετε τη δυνατότητα να ανοίξετε ένα έγγραφο σε πρόχειρη προβολή.

Για να ανοίγετε ένα έγγραφο σε πρόχειρη προβολή από προεπιλογή, πρέπει να ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Προβολή της ομάδας Προβολές εγγράφου, κάντε κλικ στην επιλογή Πρόχειρη. Κάντε ορισμένες αλλαγές στο έγγραφο και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το.

Δυνατότητα επιλογής φόντου για ιστοσελίδες     Ορίστε αυτή την επιλογή για να ανοίγετε έγγραφα ιστοσελίδων στο παρασκήνιο, ενώ εργάζεστε. Στη γραμμή κατάστασης, θα εμφανίζεται ένας μετρητής προόδου όταν το Word ανοίγει τη σελίδα στο παρασκήνιο.

Ενεργοποίηση σελιδοποίησης στο παρασκήνιο     Ορίστε αυτή την επιλογή για να επαναλαμβάνεται αυτόματα η σελιδοποίηση ενός εγγράφου καθώς εργάζεστε. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο στις προβολές "Πρόχειρο" και "Διάρθρωση". Η κατάργηση αυτού του πλαισίου ελέγχου δεν επιτρέπει την ενημέρωση των αριθμών σελίδας (όταν εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης) μέχρι να μεταβείτε σε προβολή διάταξης εκτύπωσης.

Εμφάνιση σφαλμάτων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη από το πρόσθετο     Ορίστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζονται τα μηνύματα σφάλματος από προγράμματα που προσαρμόζουν το περιβάλλον εργασίας χρήστη. Αυτή η επιλογή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για συντάκτες λύσεων λογισμικού, επειδή παρέχει πληροφορίες για τον εντοπισμό σφαλμάτων προσαρμογής στο περιβάλλον εργασίας χρήστη.

Ταχυδρομική διεύθυνση     Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση που θέλετε να χρησιμοποιείτε ως προεπιλεγμένη διεύθυνση αποστολέα για τους φακέλους και τις επιστολές του Word.

Θέσεις αρχείων     Κάντε κλικ σε αυτή την επιλογή για να δείτε την προεπιλεγμένη θέση αποθήκευσης των εγγράφων, προτύπων και άλλων στοιχείων που μπορείτε να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε στο Word. Στο παράθυρο διαλόγου Θέσεις αρχείων, κάντε κλικ στο στοιχείο που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση για να ορίσετε μια νέα προεπιλεγμένη θέση.

Οι προεπιλεγμένες θέσεις για τα πρότυπα και το φάκελο εκκίνησης αντιμετωπίζονται ως αξιόπιστες θέσεις. Εάν αλλάξετε τη θέση, βεβαιωθείτε ότι ο νέος φάκελος είναι μια ασφαλής θέση.

Επιλογές Web     Κάντε κλικ σε αυτή την επιλογή για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Web. Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου για να ορίσετε επιλογές για τη χρήση του Word για τη δημιουργία ιστοσελίδων.

Επιλογές υπηρεσίας     Κάντε κλικ σε αυτή την επιλογή για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές υπηρεσίας. Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου για να ορίσετε επιλογές για κοινόχρηστους χώρους εργασίας.

Αρχή της σελίδας

Συμβατότητα

Έγγραφα της αγγλικής έκδοσης του Word 6.0/95:     Αυτή η επιλογή καθορίζει τις προτιμήσεις σας για τη μετατροπή κειμένου. Οι παλαιότερες εκδόσεις του Word ενίοτε χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με προγράμματα τρίτων κατασκευαστών που έχουν σχεδιαστεί για την υποστήριξη κινεζικών ή κορεατικών σε αγγλικές εκδόσεις των Microsoft Windows. Εάν η χρήση αυτών των προσθέτων έχει ως αποτέλεσμα την εσφαλμένη εμφάνιση κειμένου σε ένα έγγραφο που προσπαθείτε να ανοίξετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις επιλογές για να μετατρέψετε το έγγραφο, έτσι ώστε το κείμενο να εμφανίζεται σωστά. Μετά το επιτυχημένο άνοιγμα του αρχείου, φροντίστε να επαναφέρετε αυτή την επιλογή σε Κανονικό άνοιγμα, διαφορετικά τα αρχεία που αποθηκεύτηκαν σωστά μπορεί να μην ανοίγουν σωστά.

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί μια γλώσσα Ανατολικής Ασίας για την επεξεργασία κειμένου.

 • Περιέχει ασιατικό κείμενο Ορίστε αυτή την επιλογή, εάν γνωρίζετε ότι το έγγραφο περιέχει κείμενο Ανατολικής Ασίας, έτσι ώστε το κείμενο να εμφανίζεται σωστά.

 • Κανονικό άνοιγμα Ορίστε αυτή την επιλογή αφού έχετε ανοίξει το αρχείο, για να εμφανιστεί σωστά το κείμενο.

 • Αυτόματος εντοπισμός ασιατικού κειμένου Ορίστε αυτή την επιλογή όταν δεν είστε βέβαιοι εάν το έγγραφο περιέχει κείμενο Ανατολικής Ασίας. Το Word προσπαθεί να εντοπίσει το κείμενο Ανατολικής Ασίας και να το εμφανίσει σωστά.

Αρχή της σελίδας

Επιλογές συμβατότητας για

Επιλογές συμβατότητας για     Επιλέξτε το έγγραφο στο οποίο εφαρμόζονται αυτές οι ρυθμίσεις. Στη λίστα, κάντε κλικ στο όνομα ενός εγγράφου που είναι ήδη ανοιχτό ή επιλέξτε Όλα τα νέα έγγραφα για να εφαρμόζεται η ρύθμιση σε όλα τα έγγραφα που θα δημιουργείτε.

Διάταξη του εγγράφου σαν να είχε δημιουργηθεί με     Επιλέξτε το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου που πιστεύετε ότι αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα του εγγράφου. Οι ρυθμίσεις στη λίστα Επιλογές διάταξης αλλάζουν σύμφωνα με το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου που επιλέγετε. Για να καθορίσετε τη δική σας ρύθμιση παραμέτρων για τις ρυθμίσεις, επιλέξτε Προσαρμογή.

Επιλογές διάταξης     Παραθέτει τις επιλογές για τη διάταξη του εγγράφου. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για τις επιλογές που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×