Επιλογή σχήματος ή άλλου αντικειμένου

Επιλέξτε αντικείμενα, σχήματα, εικόνες ή πλαίσια κειμένου για να τα αλλάξετε ή να τα μετακινήσετε. Οι λαβές αλλαγής μεγέθους υποδηλώνουν ότι ένα σχήμα ή αντικείμενο έχει επιλεγεί.

Κάντε κλικ στο αντικείμενο για να το επιλέξετε. Εάν με αυτήν την ενέργεια δεν επιλεγεί, στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, επιλέξτε Εύρεση & επιλογή και κάντε ένα από τα εξής:

Το στοιχείο "Εύρεση & επιλογή" στην ομάδα "Επεξεργασία" της Κεντρικής καρτέλας

 • Για να επιλέξετε αντικείμενα που είναι κρυφά, σε στοίβα ή πίσω από κείμενο, επιλέξτε Επιλογή αντικειμένων και στη συνέχεια σχεδιάστε ένα πλαίσιο επάνω από τα αντικείμενα.

 • Για να ανοίξετε το παράθυρο εργασιών όπου μπορείτε να επιλέξετε, να επιλέξετε πολλά, να εμφανίσετε, να αποκρύψετε ή να αλλάξετε τη σειρά των αντικειμένων, κάντε κλικ στην επιλογή παράθυρο επιλογήςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις επιλογές που θέλετε.

Συμβουλές για την επιλογή σχημάτων και αντικειμένων

Για να κάνετε το εξής

Κάντε τα εξής

Επιλογή πολλών αντικειμένων.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ή το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ στα αντικείμενα.

Επιλογή αντικειμένου που βρίσκεται κάτω από άλλα αντικείμενα και μετακίνηση προς τα εμπρός στη στοίβα αντικειμένων.

Επιλέξτε το επάνω αντικείμενο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB.

Επιλογή αντικειμένου που βρίσκεται κάτω από άλλα αντικείμενα και μετακίνηση προς τα πίσω στη στοίβα αντικειμένων.

Επιλέξτε το επάνω αντικείμενο και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB.

Επιλογή αντικειμένων που είναι μέρος μιας ομάδα.

Επιλέξτε την ομάδα και κατόπιν κάντε ένα από τα ακόλουθα:

 • Για να επιλέξετε ένα αντικείμενο, κάντε κλικ στο αντικείμενο.

 • Για να επιλέξετε πολλά σχήματα σε μια ομάδα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ή το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ στα σχήματα.

Κατάργηση της επιλογής ενός αντικειμένου κάθε φορά.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ή το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ σε κάθε αντικείμενο.

Δείτε επίσης

Ομαδοποίηση ή κατάργηση ομαδοποίησης σχημάτων, εικόνων ή άλλων αντικειμένων

Κάντε κλικ στο αντικείμενο για να το επιλέξετε. Εάν με αυτήν την ενέργεια δεν επιλεγεί, στην καρτέλα Κεντρική, στην ομάδα Επεξεργασία, επιλέξτε Επιλογή και κάντε ένα από τα εξής:

Το στοιχείο "Επιλογή" στην ομάδα "Επεξεργασία"

 • Για να επιλέξετε όλα τα αντικείμενα και τα σύμβολα κράτησης θέσης στη διαφάνεια, επιλέξτε Επιλογή όλων.

 • Για να επιλέξετε αντικείμενα που είναι κρυφά, σε στοίβα ή πίσω από κείμενο, επιλέξτε Επιλογή αντικειμένων και στη συνέχεια σχεδιάστε ένα πλαίσιο επάνω από τα αντικείμενα.

 • Για να ανοίξετε το παράθυρο επιλογής, όπου μπορείτε να επιλέξετε, να επιλέξετε πολλά, να εμφανίσετε, να αποκρύψετε ή να αλλάξετε τη σειρά των αντικειμένων, κάντε κλικ στην επιλογή παράθυρο επιλογήςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις επιλογές που θέλετε.

Συμβουλές για την επιλογή σχημάτων και αντικειμένων

Για να κάνετε το εξής

Κάντε τα εξής

Επιλογή πολλών αντικειμένων.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ή το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ στα αντικείμενα.

Επιλογή αντικειμένου που βρίσκεται κάτω από άλλα αντικείμενα και μετακίνηση προς τα εμπρός στη στοίβα αντικειμένων.

Επιλέξτε το επάνω αντικείμενο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB.

Επιλογή αντικειμένου που βρίσκεται κάτω από άλλα αντικείμενα και μετακίνηση προς τα πίσω στη στοίβα αντικειμένων.

Επιλέξτε το επάνω αντικείμενο και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB.

Επιλογή αντικειμένων που είναι μέρος μιας ομάδα.

Επιλέξτε την ομάδα και κατόπιν κάντε ένα από τα ακόλουθα:

 • Για να επιλέξετε ένα αντικείμενο, κάντε κλικ στο αντικείμενο.

 • Για να επιλέξετε πολλά σχήματα σε μια ομάδα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ή το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ στα σχήματα.

Κατάργηση της επιλογής ενός αντικειμένου κάθε φορά.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ή το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ σε κάθε αντικείμενο.

Δείτε επίσης

Ομαδοποίηση ή κατάργηση ομαδοποίησης σχημάτων, εικόνων ή άλλων αντικειμένων

Επιλέξτε αντικείμενα, σχήματα, εικόνες ή πλαίσια κειμένου για να τα αλλάξετε ή να τα μετακινήσετε. Οι λαβές αλλαγής μεγέθους υποδηλώνουν ότι ένα σχήμα ή αντικείμενο έχει επιλεγεί.

Χρήση του παραθύρου επιλογής

Εάν το κλικ για να επιλέξετε δεν επαρκεί ή εάν έχετε πολλά αντικείμενα για να παρακολουθείτε, δοκιμάστε το παράθυρο επιλογής, όπως περιγράφεται παρακάτω.

(Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη σε νεότερες εκδόσεις του Office για Mac. Δεν είναι διαθέσιμο στο Office για Mac 2011. Στο Office για Mac 2011, μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε τη δυναμική αναδιάταξη. 

 1. Επιλέξτε ένα από τα αντικείμενα που θέλετε να διαχειριστείτε.

 2. Επιλέξτε το ... Καρτέλα "Μορφοποίηση" που εμφανίζεται στην κορδέλα όταν επιλέγετε το αντικείμενο και, στη συνέχεια, επιλέξτε παράθυρο επιλογήςΤακτοποίηση > παράθυρο επιλογής).

  Εμφανίζει την καρτέλα "Μορφή σχήματος" στο PowerPoint 2016 για Mac

 3. Το παράθυρο επιλογής ανοίγει με όλα τα αντικείμενά σας στη λίστα και μπορείτε να κάνετε οποιοδήποτε από τα εξής:

  • Σύρετε ένα στοιχείο προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη λίστα για να αλλάξετε τη σειρά.    Στο παρακάτω παράδειγμα από PowerPoint, η μετακίνηση της καμπύλης σύνδεσης στο επάνω μέρος της λίστας το έφερε επίσης μπροστά από τα δύο σχήματα οβάλ (και όλα τα υπόλοιπα στη διαφάνεια).

   Εμφανίζει τη γραμμή σύνδεσης πίσω από δύο κύκλους Εμφανίζει τη γραμμή σύνδεσης στο κάτω μέρος της λίστας στο παράθυρο επιλογής

   Η γραμμή σύνδεσης βρίσκεται στο κάτω μέρος της λίστας και είναι πίσω από τα δύο οβάλ σχήματα.

   Εμφανίζει δύο κύκλους με μια καμπύλη γραμμή σύνδεσης Εμφανίζει το παράθυρο επιλογής στο PowerPoint 2016 για Mac

   Μετά την μετακίνηση της γραμμής σύνδεσης στο επάνω μέρος της λίστας, εμφανίζεται μπροστά από τα δύο σχήματα οβάλ.

  • Επιλέξτε την εμφάνιση ή την απόκρυψη αντικειμένων από το παράθυρο επιλογής.    Για να αποκρύψετε ένα αντικείμενο, κάντε κλικ στο εικονίδιο ματιού στο παράθυρο επιλογής υποδεικνύοντας ότι το αντικείμενο εμφανίζεται Το εικονίδιο "Εμφάνιση" στο παράθυρο επιλογής . Το εικονίδιο θα αλλάξει σε ένα απλό εικονίδιο που υποδεικνύει ότι το αντικείμενο είναι Κρυφό Εμφανίζει το εικονίδιο που υποδεικνύει ότι ένα αντικείμενο είναι κρυφό . Για να εμφανίσετε ξανά το αντικείμενο, απλώς κάντε κλικ στο κρυφό εικονίδιο Εμφανίζει το εικονίδιο που υποδεικνύει ότι ένα αντικείμενο είναι κρυφό και το αντικείμενο θα εμφανιστεί ξανά.

   Εμφανίζει τη λειτουργία απόκρυψης στο παράθυρο επιλογής του Office 2016 για Mac

   Η γραμμή σύνδεσης στο παραπάνω παράδειγμα είναι κρυφή και δεν εμφανίζεται στη διαφάνεια.

  • Ομαδοποίηση ή κατάργηση ομαδοποίησης αντικειμένων που παρατίθενται στο παράθυρο επιλογής.    Εάν επιλέξετε πολλά αντικείμενα χρησιμοποιώντας την εντολή + κλικ, μπορείτε, στη συνέχεια, να τα ομαδοποιήσετε ή να καταργήσετε την ομαδοποίηση, επιλέγοντας " ομαδοποίηση αντικειμένων " στην κορδέλα στην καρτέλα " μορφοποίηση ".

   Εμφανίζει το εικονίδιο "Ομάδα" στην κορδέλα στο PowerPoint 2016 για Mac

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×