Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Όταν ένας χρήστης εκτελεί μια εφαρμογή του Office, όπως το Word ή το Excel, διαγνωστικές πληροφορίες συλλέγονται και αποθηκεύονται σε αρχεία καταγραφής στη συσκευή του χρήστη. Αυτά τα αρχεία καταγραφής περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις διεργασίες και τα στοιχεία που εκτελούνται στην εφαρμογή και μπορούν να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε, να διαγνώσετε και να διορθώσετε προβλήματα, καθώς και να βοηθήσετε στη βελτίωση του Office.

Αυτές οι πληροφορίες μοιάζουν πολύ με τα προαιρετικά διαγνωστικά δεδομένα που μπορεί να συλλέγονται ήδη στη συσκευή του χρήστη, ανάλογα με τις ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων που έχουν επιλεγεί. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες είναι πιο λεπτομερείς και παρέχουν περισσότερα στοιχεία περιβάλλοντος για τεχνικά θέματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη χρήση των εφαρμογών του Office. Για παράδειγμα, οι πρόσθετες πληροφορίες σε αυτά τα αρχεία καταγραφής θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να προσδιορίσουμε την υποκείμενη αιτία για την οποία ένας χρήστης έχει πρόβλημα με την αποθήκευση ενός αρχείου στη συσκευή που εκτελεί το Office. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα ωφελούσε αυτά τα αρχεία καταγραφής να αποσταλούν στη Microsoft.

Αποστολή των αρχείων καταγραφής στη Microsoft

Αυτά τα αρχεία καταγραφής μπορούν να στέλνονται αυτόματα στη Microsoft, εάν έχετε επιλέξει να ενεργοποιήσετε τη συλλογή και επεξεργασία προαιρετικών διαγνωστικών δεδομένων από τη Microsoft. Σημειώστε ότι ακόμη και όταν έχετε ενεργοποιήσει την επεξεργασία προαιρετικών διαγνωστικών δεδομένων, η Microsoft ενδέχεται να μην συλλέγει πάντα αυτά τα αρχεία καταγραφής. Επεξεργαζόμαστε αυτά τα αρχεία μόνο στις περιπτώσεις όπου πιστεύουμε ότι οι πρόσθετες πληροφορίες μπορεί να είναι χρήσιμες για την επίλυση ενός ζητήματος.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ποιες εφαρμογές του Office μπορεί να στείλουν αυτά τα διαγνωστικά αρχεία καταγραφής στη Microsoft.

Λειτουργικό σύστημα

Εφαρμογές του Office

Έκδοση

Windows

 • Excel

 • OneNote

 • Outlook

 • PowerPoint

 • Project

 • Word

 • Visio

Έκδοση 2008 και νεότερες εκδόσεις

Android

 • Excel

 • Εφαρμογή Office

 • OneNote

 • PowerPoint

 • Word

Έκδοση 16.0.13417.* και νεότερες εκδόσεις

Οι εφαρμογές του Office που εκτελούνται σε MacOS και iOS πρόκειται να συμπεριληφθούν μέσα στους επόμενους μήνες. Θα ενημερώσουμε τον πίνακα όταν συμβεί αυτό.

Προβολή των αρχείων καταγραφής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Πρόγραμμα προβολής διαγνωστικών (DDV) για να δείτε πότε αυτά τα αρχεία καταγραφής στέλνονται στη Microsoft. Το DDV θα εμφανίσει ένα συμβάν με το όνομα Office.Diagnostics.DiagnosticLogsUploaded. Το συμβάν αυτό εμφανίζει τη θέση στη συσκευή του χρήστη, όπου μπορείτε να βρείτε αντίγραφο των αρχείων καταγραφής που στέλνονται στη Microsoft. Αυτά τα αρχεία καταγραφής διατηρούνται για έως και 24 ώρες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το DDV, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση του Προγράμματος προβολής διαγνωστικών με το Office

Αρχεία καταγραφής σε συσκευές που εκτελούν τα Windows

Υπάρχουν ξεχωριστά αρχεία καταγραφής για κάθε εφαρμογή του Office, όπως το Word ή το Excel. Το συνολικό μέγεθος όλων των αρχείων καταγραφής για κάθε εφαρμογή δεν θα υπερβαίνει τα 120 mb. Με τη δημιουργία νέων αρχείων καταγραφής, τα παλαιότερα αρχεία καταγραφής θα διαγραφούν.

Ένα αντίγραφο των αρχείων καταγραφής που στέλνονται στη Microsoft βρίσκεται συνήθως στον φάκελο %temp%\Diagnostics\UploadCache.

Αυτά τα αρχεία είναι αρχεία κειμένου, τα οποία μπορούν να προβληθούν με τα περισσότερα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου.

Αρχεία καταγραφής σε συσκευές που εκτελούν το Android

Υπάρχουν ξεχωριστά αρχεία καταγραφής για κάθε εφαρμογή του Office, όπως το Word ή το Excel. Η θέση του αντιγράφου των αρχείων καταγραφής που στέλνονται στη Microsoft θα διαφέρει, ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος Android που είναι εγκατεστημένη στη συσκευή και θα είναι διαφορετική για κάθε εφαρμογή.

Για παράδειγμα, η θέση μπορεί να είναι κάτι αντίστοιχο με τον παρακάτω φάκελο:

 /storage/emulated/0/Android/data/<PackageName>/files/Diagnostics/UploadCache.

Μπορείτε να περιηγηθείτε στα αρχεία χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα προβολής συστήματος αρχείων που παρέχεται με το λειτουργικό σύστημα Android.

Αυτά τα αρχεία είναι αρχεία κειμένου, τα οποία μπορούν να προβληθούν με τα περισσότερα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου.

Το αντίγραφο των αρχείων καταγραφής που στέλνονται στη Microsoft θα διαγραφεί μετά από μια ημέρα. Το αντίγραφο μπορεί να έχει μέγεθος έως και μερικά megabyte, ανάλογα με τη διάρκεια των περιόδων λειτουργίας για τις οποίες χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές.

Ποια δεδομένα στέλνονται στη Microsoft;

Αυτά τα αρχεία καταγραφής δεν περιλαμβάνουν το όνομα ή τη διεύθυνση email του χρήστη, το περιεχόμενο των αρχείων του χρήστη ή πληροφορίες για εφαρμογές που δεν σχετίζονται με το Office.

Τα αρχεία καταγραφής διαγνωστικών έχουν τη δομή πίνακα, με τις ακόλουθες κεφαλίδες στήλης για κάθε γραμμή.

Πεδίο

Περιγραφή

Παράδειγμα

Χρονική σήμανση

Η ημερομηνία και ώρα καταγραφής του συγκεκριμένου συμβάντος.

02/12/2020 20:05:02.17

Διεργασία

Το όνομα της εφαρμογής όπου παρουσιάστηκε το συμβάν, συνοδευόμενο από ένα αριθμητικό αναγνωριστικό που διευκρινίζει από ποια εμφάνιση της εφαρμογής προέρχεται το συμβάν (σε περίπτωση που υπάρχουν πολλές εμφανίσεις της εφαρμογής που εκτελείται).

WINWORD (0x9D40)

TID

Αναγνωριστικό νήματος. Ένας αριθμός αναγνωριστικού, ο οποίος προσδιορίζει το συγκεκριμένο νήμα στην εφαρμογή που σχετίζεται με αυτό το συμβάν στη διεργασία.

0xa94

Περιοχή

Το πλήρες όνομα της εφαρμογής στην οποία παρουσιάστηκε αυτό το συμβάν.

Microsoft Word

Κατηγορία

Το εσωτερικό στοιχείο, εντός της εφαρμογής, που είναι συσχετισμένο με αυτό το συμβάν.

Συμβάν τηλεμετρίας

Αναγνωριστικό συμβάντος

Ένα μοναδικό αναγνωριστικό που προσδιορίζει ένα μόνο συμβάν στο αρχείο καταγραφής.

b7vzq

Επίπεδο

Υποδεικνύει πόσο σημαντικό ενδέχεται να είναι το συγκεκριμένο συμβάν στην αναφορά σφάλματος.

Μεσαίο

Μήνυμα

Το τρέχον μήνυμα συμβάντος.

SendEvent {"EventName": "Office.FileSystem.File.CreateFileError", "Flags": 28147506277843457, "InternalSequenceNumber": 46, "Time": "2020-02-12T20:05:02Z", "Data.Error": 32}

Συσχέτιση

Ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη συσχέτιση συμβάντων που περιέχονται στα αρχεία καταγραφής. Αυτό το πεδίο μπορεί να είναι κενό.

BCCE51EC-E7D7-4544-AD99-7216790952B6

Αποστολή των αρχείων καταγραφής κατά την αποστολή σχολίων στη Microsoft

Για συσκευές που εκτελούν τα Windows

Για την έκδοση 2103 και παλαιότερες εκδόσεις του Office σε συσκευές που εκτελούν τα Windows, έχετε επίσης την επιλογή να συμπεριλαμβάνονται αυτά τα αρχεία καταγραφής διαγνωστικών όταν στέλνετε σχόλια από μια εφαρμογή Office. Εάν επιλέξετε Αρχείο Σχόλια > Δεν μου αρέσει κάτι, μπορείτε να συμπεριλάβετε αυτά τα αρχεία καταγραφής επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Επισύναψη των αρχείων καταγραφής μου για την επίλυση του προβλήματος.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό το πλαίσιο ελέγχου δεν εμφανίζεται. Για παράδειγμα, εάν έχετε επιλέξει να απενεργοποιήσετε τις συνδεδεμένες εμπειρίες. Ή εάν είστε διαχειριστής ενός οργανισμού, έχετε επιλέξει να μην στέλνετε απαιτούμενα ή προαιρετικά διαγνωστικά δεδομένα στη Microsoft.

Για την έκδοση 2104 και νεότερες εκδόσεις του Office σε συσκευές που εκτελούν τα Windows, αυτά τα αρχεία καταγραφής θα περιλαμβάνονται αυτόματα με τα σχόλιά σας όταν επιλέγετε το Δεν μου αρέσει κάτι. Δεν θα δείτε το πλαίσιο ελέγχου Επισύναψη των αρχείων καταγραφής μου για την αντιμετώπιση προβλημάτων, αλλά θα δείτε ένα μήνυμα που σας ενημερώνει ότι αυτά τα αρχεία καταγραφής θα σταλούν στη Microsoft. Αυτά τα αρχεία καταγραφής στέλνονται μόνο εάν εσείς ή ο διαχειριστής σας επιλέξετε να στέλνετε προαιρετικά διαγνωστικά δεδομένα στη Microsoft. Αν δεν στέλνετε προαιρετικά διαγνωστικά δεδομένα στη Microsoft ή αν έχετε επιλέξει να απενεργοποιήσετε τις συνδεδεμένες εμπειρίες, αυτά τα αρχεία καταγραφής δεν θα σταλούν.

Για συσκευές που εκτελούν το Android

Για την έκδοση 16.0.14026.20298 και παλαιότερες εκδόσεις του Office σε συσκευές που εκτελούν το Android, έχετε επίσης την επιλογή να συμπεριλάβετε αυτά τα διαγνωστικά αρχεία καταγραφής όταν στέλνετε σχόλια από το Word, το Excel ή το PowerPoint. Εάν επιλέξετε Ρυθμίσεις Αποστολή σχολίων στη Microsoft Δεν μου αρέσει κάτι, μπορείτε να δείτε τα αρχεία καταγραφής επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Επισύναψη αρχείων καταγραφής διαγνωστικών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό το πλαίσιο ελέγχου δεν εμφανίζεται. Για παράδειγμα, εάν έχετε επιλέξει να απενεργοποιήσετε τις συνδεδεμένες εμπειρίες. Ή εάν είστε διαχειριστής ενός οργανισμού, έχετε επιλέξει να μην στέλνετε απαιτούμενα ή προαιρετικά διαγνωστικά δεδομένα στη Microsoft.

Για την έκδοση 16.0.14131.20180 και νεότερες εκδόσεις του Office σε συσκευές που εκτελούν το Android, αυτά τα αρχεία καταγραφής θα περιλαμβάνονται αυτόματα με τα σχόλιά σας όταν επιλέγετε το Δεν μου αρέσει κάτι. Δεν θα δείτε το πλαίσιο ελέγχου Επισύναψη αρχείων καταγραφής διαγνωστικών , αλλά θα δείτε ένα μήνυμα που σας ενημερώνει ότι αυτά τα αρχεία καταγραφής θα σταλούν στη Microsoft. Αυτά τα αρχεία καταγραφής στέλνονται μόνο εάν εσείς ή ο διαχειριστής σας επιλέξετε να στέλνετε προαιρετικά διαγνωστικά δεδομένα στη Microsoft. Αν δεν στέλνετε προαιρετικά διαγνωστικά δεδομένα στη Microsoft ή αν έχετε επιλέξει να απενεργοποιήσετε τις συνδεδεμένες εμπειρίες, αυτά τα αρχεία καταγραφής δεν θα σταλούν.

Αποστολή των αρχείων καταγραφής όταν χρησιμοποιείτε την εμπειρία υποστήριξης εντός εφαρμογής

Για χρήστες που έχουν τη δυνατότητα να ανοίγουν εισιτήρια υποστήριξης μέσα από εφαρμογές του Office (Βοήθεια > Επικοινωνία με την υποστήριξη), μερικές φορές συλλέγονται αρχεία καταγραφής διαγνωστικών και αποστέλλονται στη Microsoft. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα σας ζητηθεί να αποδεχτείτε την υποβολή αυτών των αρχείων.

Σημείωση: Προς το παρόν, μόνο οι συνδρομητικές εκδόσεις του Outlook σε συσκευές με Windows θα συλλέγουν και θα στέλνουν αυτά τα αρχεία καταγραφής διαγνωστικών.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×