Εργασία με εξωτερικά δεδομένα στις Υπηρεσίες Excel Services (SharePoint Server)

Σημείωση:  Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε την έκδοση του Excel που παρέχεται με το Office Professional Plus. Η έκδοση Excel Starter και η έκδοση του Excel που συνοδεύει την Έκδοση για οικιακή χρήση και μαθητές του Office δεν υποστηρίζουν τη συνδεσιμότητα εξωτερικών δεδομένων όπως περιγράφεται σε αυτό το άρθρο.

Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν μόνο για τις Υπηρεσίες Excel Services στον SharePoint Server 2013 (εσωτερικής εγκατάστασης). Για πληροφορίες σχετικά με το Microsoft 365 (στο cloud), ανατρέξτε στο θέμα χρήση εξωτερικών δεδομένων σε βιβλία εργασίας στο SharePoint Online.

Μπορείτε να εργαστείτε με μια μεγάλη ποικιλία προελεύσεων δεδομένων στο Excel, όπως εγγενή δεδομένα και εξωτερικά δεδομένα. Ορισμένες, αλλά όχι όλες, οι εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο Excel υποστηρίζονται στις Υπηρεσίες Excel Services. Διαβάστε αυτό το άρθρο για να πάρετε μια ιδέα για όσα υποστηρίζονται στις Υπηρεσίες Excel Services κατά τη δημοσίευση ενός βιβλίου εργασίας σε μια βιβλιοθήκη SharePoint.

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι τα εξωτερικά δεδομένα;

Προελεύσεις δεδομένων που υποστηρίζονται στις Υπηρεσίες Excel Services

Excel Web App και Υπηρεσίες Excel Services

Καθορισμός χρήσης των υπηρεσιών Excel Services ή του Excel Web App για την απόδοση ενός βιβλίου εργασίας

Προελεύσεις εξωτερικών δεδομένων που υποστηρίζονται στις Υπηρεσίες Excel Services και στο Excel Web App

Ανανέωση δεδομένων και επεξεργασία βιβλίων εργασίας σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης

Τι είναι τα εξωτερικά δεδομένα;

Τα εξωτερικά δεδομένα είναι δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε κάποιο άλλο σημείο, όπως σε ένα διακομιστή. Μπορείτε να εισαγάγετε ή να εμφανίσετε εξωτερικά δεδομένα σε ένα βιβλίο εργασίας χρησιμοποιώντας μία ή περισσότερες συνδέσεις εξωτερικών δεδομένων. Τα παραδείγματα προελεύσεων εξωτερικών δεδομένων μπορούν να περιλαμβάνουν πίνακες του SQL Server, κύβους υπηρεσιών ανάλυσης του SQL Server, δεδομένα του Microsoft Azure Marketplace, κ.λπ. Οι συνδέσεις εξωτερικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε ένα βιβλίο εργασίας μπορούν να στείλουν ερωτήματα και να λάβουν δεδομένα από τις βάσεις δεδομένων που καθορίζονται στις συνδέσεις. Αυτό σας επιτρέπει να ανανεώνετε τα δεδομένα για να προβάλετε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σε ένα βιβλίο εργασίας.

Ως εναλλακτική λύση στην εργασία με εξωτερικά δεδομένα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εγγενή δεδομένα στο Excel. Τα εγγενή δεδομένα αποθηκεύονται απευθείας στο βιβλίο εργασίας και δεν χρειάζονται εξωτερική σύνδεση δεδομένων για να διατηρούνται, ακόμα και αν χρησιμοποιήθηκε εξωτερική σύνδεση για την εισαγωγή δεδομένων σε ένα βιβλίο εργασίας. Για να ενημερώσετε εγγενή δεδομένα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε ενημερώσεις με μη αυτόματο τρόπο ή να επαναλάβετε την εισαγωγή δεδομένων στο Excel.

Αρχή της σελίδας

Προελεύσεις δεδομένων που υποστηρίζονται στις Υπηρεσίες Excel Services

Ορισμένες, αλλά όχι όλες, οι προελεύσεις εξωτερικών δεδομένων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο Excel υποστηρίζονται στις Υπηρεσίες Excel Services στον SharePoint Server 2013. Όταν μια προέλευση δεδομένων υποστηρίζεται στις Υπηρεσίες Excel Services, αυτό σημαίνει ότι εσείς και άλλοι χρήστες έχετε τη δυνατότητα να ανανεώσετε τα δεδομένα που εμφανίζονται σε ένα βιβλίο εργασίας. Οι υπηρεσίες Excel Services στον SharePoint Server 2013 υποστηρίζουν τα παρακάτω είδη προελεύσεων δεδομένων:

 • Πίνακες του SQL Server

 • Κύβοι υπηρεσιών ανάλυσης του SQL Server

 • Προελεύσεις δεδομένων OLE DB ή ODBC

 • Μοντέλα δεδομένων, όπως αυτά που δημιουργούνται στο Excel

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με ένα διαχειριστή του SharePoint ή ανατρέξτε στο άρθρο του TechNet: προελεύσεις δεδομένων που υποστηρίζονται στις υπηρεσίες Excel Services (SharePoint Server 2013).

Αρχή της σελίδας

Excel Web App και Υπηρεσίες Excel Services

Εάν η εταιρεία σας χρησιμοποιεί το Office Online μαζί με τον SharePoint Server 2013, τότε χρησιμοποιούνται είτε οι Υπηρεσίες Excel Services (τμήμα του SharePoint Server 2013) είτε το Excel Web App (τμήμα του διακομιστή Office Online Server) για την απόδοση βιβλίων εργασίας σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης. Αυτή είναι μια απόφαση που παίρνουν οι διαχειριστές του SharePoint και μπορεί να επηρεάσει τις προελεύσεις δεδομένων που υποστηρίζονται όταν χρησιμοποιείτε ένα βιβλίο εργασίας σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Σύγκριση του Excel Online, των υπηρεσιών Excel Services και του Excel Web App.

Καθορισμός εάν χρησιμοποιούνται οι Υπηρεσίες Excel Services ή το Excel Web App για την απόδοση ενός βιβλίου εργασίας

Ίσως να αναρωτιέστε πώς θα διαπιστώσετε εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Excel Services ή το Excel Web App, όταν προβάλλετε ένα βιβλίο εργασίας σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης. Ένας τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι να εξετάσετε τη διεύθυνση της τοποθεσίας Web (URL) για το βιβλίο εργασίας.

 • Αναζητήστε τη λέξη xlviewer στη διεύθυνση URL.
  Εάν η διεύθυνση URL μοιάζει κάπως έτσι http://[servername]_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/Documents/..., τότε χρησιμοποιούνται οι Υπηρεσίες Excel Services για την απόδοση του βιβλίου εργασίας.

 • Αναζητήστε τη λέξη WopiFrame στη διεύθυνση URL.
  Εάν η διεύθυνση URL μοιάζει με http://[servername]/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/Documents/..., τότε χρησιμοποιείται το Excel Web App για την απόδοση του βιβλίου εργασίας.

Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνήσετε με το διαχειριστή του SharePoint για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης παραμέτρων του περιβάλλοντός σας.

Εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων που υποστηρίζονται στις Υπηρεσίες Excel Services και στο Excel Web App

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα είδη των συνδέσεων δεδομένων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο Excel και τις συνδέσεις δεδομένων που υποστηρίζονται στις Υπηρεσίες Excel Services και στο Excel Web App.

Excel Data Source

Υποστηρίζονται στις Υπηρεσίες του Excel (SharePoint Server);

Υποστηρίζονται στο Excel Web App (Office Online Server);

Πίνακες του SQL Server

Ναι

Ναι, εάν το περιβάλλον περιλαμβάνει τον SharePoint Server 2013 και έχει ρυθμιστεί για χρήση της Υπηρεσίας ασφαλούς αποθήκευσης διαπιστευτηρίων ή λογαριασμού υπηρεσίας χωρίς παρακολούθηση. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του SharePoint για περισσότερες πληροφορίες.

Κύβοι υπηρεσιών ανάλυσης του SQL Server

Ναι

Ναι, εάν το περιβάλλον περιλαμβάνει τον SharePoint Server 2013 και έχει ρυθμιστεί για χρήση της Υπηρεσίας ασφαλούς αποθήκευσης διαπιστευτηρίων ή λογαριασμού υπηρεσίας χωρίς παρακολούθηση. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του SharePoint για περισσότερες πληροφορίες.

Προελεύσεις δεδομένων OLE DB ή ODBC

Ναι, εάν κάθε συμβολοσειρά σύνδεσης περιέχει ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του SharePoint για περισσότερες πληροφορίες.

Ναι, εάν κάθε συμβολοσειρά σύνδεσης περιέχει ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του SharePoint για περισσότερες πληροφορίες.

Μοντέλο δεδομένων που δημιουργήθηκε με το Excel

Ναι, εάν οι Υπηρεσίες Excel Services έχουν ρυθμιστεί ώστε να υποστηρίζουν μοντέλα δεδομένων. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του SharePoint για περισσότερες πληροφορίες.

Όχι

Microsoft Azure Δεδομένα αγοράς

Όχι

Όχι

Δεδομένα OData

Όχι

Όχι

Δεδομένα XML

Όχι

Όχι

Δεδομένα Microsoft Access

Όχι

Όχι

Δεδομένα από αρχείο κειμένου

Όχι

Όχι

Αρχή της σελίδας

Ανανέωση δεδομένων και επεξεργασία βιβλίων εργασίας σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης

Όταν προβάλλετε ένα βιβλίο εργασίας σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, το εάν μπορείτε να επεξεργαστείτε το βιβλίο εργασίας ή να ανανεώσετε τα δεδομένα στο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης εξαρτάται από τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων του περιβάλλοντός σας. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα περιβάλλοντα εσωτερικής εγκατάστασης που υποστηρίζουν δυνατότητες ανανέωσης και επεξεργασίας δεδομένων σε παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Ρύθμιση παραμέτρων

Ανανέωση δεδομένων σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης

Επεξεργασία του βιβλίου εργασίας σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης

SharePoint Server 2013
(Οι Υπηρεσίες Excel Services αποδίδουν βιβλία εργασίας)

Ναι, εάν χρησιμοποιείτε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω είδη προελεύσεων δεδομένων:

 • Πίνακας του SQL Server

 • Κύβος υπηρεσιών ανάλυσης του SQL Server

 • Σύνδεση δεδομένων OLE DB ή ODBC

 • Μοντέλο δεδομένων

Όχι. Για να επεξεργαστείτε το βιβλίο εργασίας, πρέπει να το ανοίξετε στο Excel.

Office Online Διακομιστής
(τα βιβλία εργασίας αποδίδονται από το Excel Web App)

Όχι, εκτός και εάν χρησιμοποιείτε ανώνυμη σύνδεση, σύνδεση δεδομένων OLE DB ή ODBC ή η συμβολοσειρά σύνδεσης περιέχει ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης.

Ναι

SharePoint Server 2013 μαζί με το διακομιστή Office Online
(οι Υπηρεσίες Excel Services χρησιμοποιούνται για την απόδοση βιβλίων εργασίας)

Εξαρτάται από τις προελεύσεις δεδομένων. Ανατρέξτε στο θέμα Προελεύσεις δεδομένων που υποστηρίζονται στις Υπηρεσίες Excel Services

Ναι

SharePoint Server 2013 μαζί με το διακομιστή Office Online
(τα βιβλία εργασίας αποδίδονται από το Excel Web App)

Εξαρτάται από τις προελεύσεις δεδομένων και τον τρόπο ρύθμισης παραμέτρων του περιβάλλοντος. Ανατρέξτε στο θέμα Εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων που υποστηρίζονται στις Υπηρεσίες Excel Services

Ναι

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×