Για να αποτρέψετε την ακούσια ή εκούσια αλλαγή, μετακίνηση ή διαγραφή σημαντικών δεδομένων, μπορείτε να κλειδώσετε κελιά και να τα προστατεύσετε. Το κλείδωμα κελιών γίνεται σε δύο βήματα: προσθήκη της μορφοποίησης Κλείδωμα στα κελιά και, στη συνέχεια, ενεργοποίηση της προστασίας του φύλλου.

Για να κλειδώσετε κελιά

 1. Επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να κλειδώσετε.

 2. Στο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Κελιά ή πατήστε COMMAND + 1.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προστασία και βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Κλειδωμένο.

  Σημείωση: Από προεπιλογή, όλα τα κελιά έχουν τη μορφοποίηση Κλειδωμένο, εκτός και αν την έχετε απενεργοποιήσει.

 4. Εάν οποιαδήποτε κελιά πρέπει να είναι ξεκλείδωτα, επιλέξτε τα. Πατήστε COMMAND + 1. Στη συνέχεια, κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Κλειδωμένο έτσι ώστε να μην είναι επιλεγμένο.

 5. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, κάντε κλικ στην επιλογή Προστασία φύλλου ή Προστασία βιβλίου εργασίας. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης για το φύλλο ή το βιβλίο εργασίας και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης στην περιοχή Επαλήθευση.

  Σημείωση: Ο κωδικός πρόσβασης είναι προαιρετικός. Εάν δεν εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης, οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να καταργήσει την προστασία του φύλλου και να αλλάξει αυτό που ήταν προστατευμένο. Εάν εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης, φροντίστε να επιλέξετε έναν κωδικό πρόσβασης που μπορείτε εύκολα να θυμάστε ή σημειώστε τον και φυλάξτε τον σε ασφαλές σημείο. Εάν χάσετε τον κωδικό πρόσβασης, δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα προστατευμένα τμήματα στο φύλλο.

 6. Εάν δεν θέλετε οι χρήστες να επιλέγουν κλειδωμένα κελιά, κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Επιλογή κλειδωμένων κελιών.

 7. Εάν θέλετε οι χρήστες να μπορούν να επιλέξουν και να συμπληρώσουν μη κλειδωμένα κελιά, κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Επιλογή μη κλειδωμένων κελιών.

 8. Πριν να κάνετε κλικ στο κουμπί OK για να ολοκληρώσετε, μπορεί να θέλετε οι χρήστες να εκτελούν άλλες ενέργειες στα κλειδωμένα κελιά, όπως να τα επιλέγουν ή να τα μορφοποιούν. Σε αυτή την περίπτωση, στην περιοχή Να επιτρέπεται στους χρήστες αυτού του φύλλου να, επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε οι χρήστες να μπορούν να επιλέξουν ή να αλλάξουν.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Για να ξεκλειδώσετε τα κελιά

 1. Ίσως χρειαστεί να απενεργοποιήσετε προσωρινά την προστασία ώστε να μπορείτε να ξεκλειδώσετε κελιά. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση προστασίας φύλλου ή Κατάργηση προστασίας βιβλίου εργασίας. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.

 2. Επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να ξεκλειδώσετε.

 3. Πατήστε COMMAND + 1. Στη συνέχεια, κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Κλειδωμένο έτσι ώστε να μην είναι επιλεγμένο.

 4. Εάν υπάρχουν άλλα κελιά που χρειάζεται να παραμείνουν κλειδωμένα, στην καρτέλα Αναθεώρηση, κάντε κλικ στην επιλογή Προστασία φύλλου ή Προστασία βιβλίου εργασίας. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης για το φύλλο και επαληθεύστε τον πληκτρολογώντας τον ξανά.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;

Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Έχετε πρόσθετα σχόλια; (Προαιρετικό)

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×