Πίνακας περιεχομένων
×

Χρησιμοποιήστε τις επιλογές "Αποκοπή","Αντιγραφή"και "Επικόλληση" για να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε περιεχόμενα κελιών. Εναλλακτικά, αντιγράψτε συγκεκριμένα περιεχόμενα ή χαρακτηριστικά από τα κελιά. Για παράδειγμα, αντιγράψτε την τιμή που προκύπτει από έναν τύπο χωρίς να αντιγράψετε τον τύπο ή αντιγράψτε μόνο τον τύπο.

Όταν μετακινείτε ή αντιγράφετε ένα κελί, το Excel μετακινεί ή αντιγράφει το κελί, συμπεριλαμβάνοντας τους τύπους και τα αποτελέσματά τους, τα σχόλια και τη μορφοποίηση του κελιού.

Μπορείτε να μετακινήσετε κελιά στο Excel με μεταφορά και απόθεση ή χρησιμοποιώντας τις εντολές Αποκοπή και Επικόλληση.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο.

Μετακίνηση κελιών με μεταφορά και απόθεση

 1. Επιλέξτε τα κελιά ή την περιοχή κελιών που θέλετε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε.

 2. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στο περίγραμμα της επιλογής.

 3. Όταν ο δείκτης μετατραπεί σε δείκτη μετακίνησης δείκτης μετακίνησης, σύρετε το κελί ή την περιοχή κελιών σε άλλη θέση.

Μετακίνηση κελιών με αποκοπή και επικόλληση

 1. Επιλέξτε ένα κελί ή μια περιοχή κελιών.

 2. Επιλέξτε "Κεντρική > αποκοπή Αποκοπή ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + X.

 3. Επιλέξτε ένα κελί στο οποίο θέλετε να μετακινήσετε τα δεδομένα.

 4. Επιλέξτε "Κεντρική" > " Επικόλληση " ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + V.

Αντιγράψτε κελιά στο φύλλο εργασίας σας χρησιμοποιώντας τις εντολές Αντιγραφή και Επικόλληση.

 1. Επιλέξτε το κελί ή την περιοχή κελιών.

 2. Επιλέξτε Αντιγραφή ή πατήστε Ctrl+C.

 3. Επιλέξτε Επικόλληση ή πατήστε Ctrl+V.

 1. Επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε.

  Τρόπος επιλογής κελιών ή περιοχών

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε ένα από τα εξής:

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

  • Για να μετακινήσετε κελιά, κάντε κλικ στην επιλογή "Αποκοπή Εικόνα κουμπιού".

   Συντόμευση πληκτρολογίου    Μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+X.

  • Για να αντιγράψετε κελιά, κάντε κλικ στην επιλογή " Εικόνα κουμπιού".

   Συντόμευση πληκτρολογίου     Μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+C.

 3. Επιλέξτε το επάνω αριστερό κελί της περιοχής επικόλλησης.

  Συμβουλή: Για να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε μια επιλογή σε διαφορετικό φύλλο ή βιβλίο εργασίας, κάντε κλικ σε μια άλλη καρτέλα φύλλου εργασίας ή μεταβείτε σε ένα άλλο βιβλίο εργασίας και μετά επιλέξτε το επάνω αριστερό κελί της περιοχής επικόλλησης.

 4. Στην "Κεντρική" καρτέλα, στην ομάδα "Πρόχειρο", κάντε κλικ στην επιλογή "Επικόλληση Εικόνα κουμπιού".

  Συντόμευση πληκτρολογίου     Μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+V.

Σημειώσεις: 

 • Το Excel εμφανίζει ένα κινούμενο περίγραμμα γύρω από κελιά που έχουν αποκοπεί ή αντιγραφεί. Για να ακυρώσετε το κινούμενο περίγραμμα, πατήστε το πλήκτρο Esc.

 • Το Excel αντικαθιστά τα υπάρχοντα δεδομένα στην περιοχή επικόλλησης όταν κάνετε αποκοπή και επικόλληση κελιών για να τα μετακινήσετε.

 • Για να κάνετε συγκεκριμένες επιλογές κατά την επικόλληση κελιών, μπορείτε να κάνετε κλικ στο βέλος κάτω Εικόνα κουμπιού "Επικόλληση" και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στην επιλογή που θέλετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε Ειδική επικόλληση ή Εικόνα.

 • Από προεπιλογή, το Excel εμφανίζει το κουμπί Επιλογές επικόλλησης στο φύλλο εργασίας για να σας δώσει ειδικές επιλογές κατά την επικόλληση κελιών, όπως Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης. Εάν δεν θέλετε να εμφανίζεται το κουμπί αυτό κάθε φορά που κάνετε επικόλληση κελιών, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την επιλογή. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογές. Στην κατηγορία Για προχωρημένους, στην περιοχή Αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Εμφάνιση κουμπιού επιλογών επικόλλησης όταν γίνεται επικόλληση περιεχομένου.

Από προεπιλογή η επεξεργασία με μεταφορά και απόθεση ενεργοποιείται ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι για μεταφορά και αντιγραφή κελιών.

 1. Επιλέξτε τα κελιά ή την περιοχή κελιών που θέλετε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε.

  Επιλογή περιεχομένων κελιού στο Excel

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για τη μετακίνηση ενός κελιού ή περιοχής κελιών, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο περίγραμμα της επιλογής. Όταν ο δείκτης μετατραπεί σε δείκτη μετακίνησης Μετακίνηση δείκτη, σύρετε το κελί ή την περιοχή κελιών σε άλλη τοποθεσία.

  • Για την αντιγραφή ενός κελιού ή περιοχής κελιών, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl ενώ τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού στο περίγραμμα της επιλογής. Όταν ο δείκτης μετατραπεί σε δείκτη αντιγραφής Δείκτης αντιγραφής, σύρετε το κελί ή την περιοχή κελιών σε άλλη τοποθεσία.

Σημείωση: Όταν μετακινείτε κελιά, το Microsoft Excel αντικαθιστά τα δεδομένα στην περιοχή επικόλλησης.

Κατά την αντιγραφή κελιών, οι αναφορές κελιών προσαρμόζονται αυτόματα. Ωστόσο, κατά τη μετακίνηση κελιών, οι αναφορές δεν προσαρμόζονται και τα περιεχόμενα αυτών των κελιών και οποιωνδήποτε κελιών που περιέχουν αναφορές σε αυτά μπορεί να εμφανίζονται ως σφάλματα αναφοράς. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να προσαρμόσετε τις αναφορές με μη αυτόματο τρόπο.

Εάν η επιλεγμένη περιοχή αντιγράφου περιλαμβάνει κρυφά κελιά, γραμμές ή στήλες, το Excel τα αντιγράφει. Μπορεί να χρειαστεί να εμφανίσετε προσωρινά δεδομένα που δεν θέλετε να συμπεριλάβετε όταν αντιγράφετε πληροφορίες.

 1. Επιλέξτε το κελί ή την περιοχή κελιών που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε.

  Τρόπος επιλογής κελιών ή περιοχών

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε ένα από τα εξής:

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

  • Για να μετακινήσετε την επιλογή, κάντε κλικ στην επιλογή "Αποκοπή Εικόνα κουμπιού".

   Συντόμευση πληκτρολογίου     Μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+X.

  • Για να αντιγράψετε την επιλογή, κάντε κλικ στην επιλογή " Εικόνα κουμπιού".

   Συντόμευση πληκτρολογίου     Μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+C.

 3. Κάντε δεξί κλικ στο άνω αριστερό κελί της περιοχής επικόλλησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εισαγωγή αποκομμένων κελιών ή Εισαγωγή αντιγραμμένων κελιών.

  Συμβουλή    Για να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε μια επιλογή σε διαφορετικό φύλλο ή βιβλίο εργασίας, κάντε κλικ σε μια άλλη καρτέλα φύλλου εργασίας ή μεταβείτε σε ένα άλλο βιβλίο εργασίας και μετά επιλέξτε το επάνω αριστερό κελί της περιοχής επικόλλησης.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή με επικόλληση, κάντε κλικ στην κατεύθυνση στην οποία θέλετε να μετακινήσετε τα γύρω κελιά.

Σημείωση    Εάν εισάγετε ολόκληρες γραμμές ή στήλες, οι γύρω γραμμές και στήλες μετακινούνται προς τα κάτω και προς τα αριστερά.

Εάν ορισμένα κελιά, γραμμές ή στήλες του φύλλου εργασίας σας δεν εμφανίζονται, έχετε την επιλογή να αντιγράψετε όλα τα κελιά ή μόνο τα εμφανή κελιά. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε να αντιγράψετε μόνο τα συνοπτικά δεδομένα που εμφανίζονται σε ένα φύλλο εργασίας με περίγραμμα.

 1. Επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να αντιγράψετε.

  Τρόπος επιλογής κελιών ή περιοχών

 2. Στην καρτέλα Κεντρική, στην ομάδα Επεξεργασία, επιλέξτε Εύρεση & επιλογή και, στη συνέχεια, Μετάβαση ειδικά σε.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Στην ενότητα Επιλογή, επιλέξτε Εμφανή κελιά μόνο και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Στην "Κεντρική" καρτέλα, στην ομάδα "Πρόχειρο", κάντε κλικ στην επιλογή "Αντιγραφή Εικόνα κουμπιού".

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

  Συντόμευση πληκτρολογίου     Μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+C.

 5. Επιλέξτε το επάνω αριστερό κελί της περιοχής επικόλλησης.

  Συμβουλή: Για να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε μια επιλογή σε διαφορετικό φύλλο ή βιβλίο εργασίας, κάντε κλικ σε μια άλλη καρτέλα φύλλου εργασίας ή μεταβείτε σε ένα άλλο βιβλίο εργασίας και μετά επιλέξτε το επάνω αριστερό κελί της περιοχής επικόλλησης.

 6. Στην "Κεντρική" καρτέλα, στην ομάδα "Πρόχειρο", κάντε κλικ στην επιλογή "Επικόλληση Εικόνα κουμπιού".

  Συντόμευση πληκτρολογίου     Μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+V.

 • Εάν κάνετε κλικ στο βέλος κάτω από την επιλογή Εικόνα κουμπιού, μπορείτε να επιλέξετε από πολλές επιλογές επικόλλησης που θα εφαρμοστούν στην επιλογή σας.

Το Excel επικολλά τα αντιγραμμένα δεδομένα σε διαδοχικές γραμμές ή στήλες. Εάν η περιοχή επικόλλησης περιέχει κρυφές γραμμές ή στήλες, ίσως χρειαστεί να επανεμφανίσετε την περιοχή επικόλλησης για να δείτε όλα τα αντιγραμμένα κελιά.

Κατά την αντιγραφή ή επικόλληση κρυφών ή φιλτραρισμένων δεδομένων σε άλλη εφαρμογή ή άλλη παρουσία του Excel, αντιγράφονται μόνο τα εμφανή κελιά.

 1. Επιλέξτε την περιοχή κελιών που περιέχει κενά κελιά.

  Τρόπος επιλογής κελιών ή περιοχών

 2. Στην "Κεντρική" καρτέλα, στην ομάδα "Πρόχειρο", κάντε κλικ στην επιλογή "Αντιγραφή Εικόνα κουμπιού".

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

  Συντόμευση πληκτρολογίου     Μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+C.

 3. Επιλέξτε το επάνω αριστερό κελί της περιοχής επικόλλησης.

 4. Στην "Κεντρική" καρτέλα, στην ομάδα "Πρόχειρο", κάντε κλικ στο βέλος κάτω από την επιλογή "Επικόλληση Εικόνα κουμπιού" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Ειδική επικόλληση".

 5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Παράλειψη κενών.

 1. Κάντε διπλό κλικ στο κελί που περιέχει τα δεδομένα που επιθυμείτε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε.

  Σημείωση    Από προεπιλογή, μπορείτε να επεξεργαστείτε και να επιλέξετε δεδομένα κελιών απευθείας στο κελί, κάνοντας διπλό κλικ στο κελί, αλλά μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε και να επιλέξετε δεδομένα κελιού από τη γραμμή τύπων.

 2. Στο κελί, επιλέξτε τους χαρακτήρες προς μεταφορά ή αντιγραφή.

  Πώς μπορείτε να επιλέξετε κελιά ή περιοχές.

 3. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε ένα από τα εξής:

 4. Εικόνα της Κορδέλας του Excel

  • Για να μετακινήσετε την επιλογή, κάντε κλικ στην επιλογή "Αποκοπή Εικόνα κουμπιού".

   Συντόμευση πληκτρολογίου     Μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+X.

  • Για να αντιγράψετε την επιλογή, κάντε κλικ στην επιλογή " Εικόνα κουμπιού".

   Συντόμευση πληκτρολογίου     Μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+C.

 5. Μέσα στο κελί, κάντε κλικ εκεί που θέλετε να επικολλήσετε τους χαρακτήρες ή κάντε διπλό κλικ σε ένα άλλο κελί για να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε τα δεδομένα.

 6. Στην "Κεντρική" καρτέλα, στην ομάδα "Πρόχειρο", κάντε κλικ στην επιλογή "Επικόλληση Εικόνα κουμπιού".

  Συντόμευση πληκτρολογίου     Μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+V.

 7. Πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  Σημείωση: Όταν κάνετε διπλό κλικ σε ένα κελί ή πατάτε το πλήκτρο F2 για να επεξεργαστείτε το ενεργό κελί, τα πλήκτρα βέλους λειτουργούν μόνο μέσα σε αυτό το κελί. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα με βέλη για μετακίνηση σε άλλο κελί, πατήστε πρώτα το πλήκτρο Enter, ώστε να ολοκληρωθεί η επεξεργασία των αλλαγών στο ενεργό κελί.

Όταν κάνετε επικόλληση αντιγραμμένων δεδομένων, μπορείτε να κάνετε οτιδήποτε από τα παρακάτω:

 • Να επικολλήσετε μόνο τη μορφοποίηση κελιών, όπως το χρώμα της γραμματοσειράς ή του γεμίσματος (και όχι τα περιεχόμενα των κελιών).

 • Να μετατρέψετε τυχόν τύπους στο κελί στις υπολογισμένες τιμές χωρίς αντικατάσταση της υπάρχουσας μορφοποίησης.

 • Να επικολλήσετε μόνο τους τύπους (και όχι τις υπολογιζόμενες τιμές).

 • Επιλέξτε το κελί ή την περιοχή κελιών που περιέχουν τις τιμές, τις μορφές κελιών ή τους τύπους που θέλετε να αντιγράψετε.

  Τρόπος επιλογής κελιών ή περιοχών

 • Στην "Κεντρική" καρτέλα, στην ομάδα "Πρόχειρο", κάντε κλικ στην επιλογή "Αντιγραφή Εικόνα κουμπιού".

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

  Συντόμευση πληκτρολογίου     Μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+C.

 • Επιλέξτε το άνω αριστερό κελί της περιοχής επικόλλησης ή το κελί στο οποίο θέλετε να επικολλήσετε την τιμή, τη μορφή κελιού ή τον τύπο.

 • Στην "Κεντρική" καρτέλα, στην ομάδα "Πρόχειρο", κάντε κλικ στο βέλος κάτω από την επιλογή "Επικόλληση Εικόνα κουμπιού" και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να επικολλήσετε μόνο τιμές, επιλέξτε Τιμές.

  • Για να επικολλήσετε μόνο τις μορφές κελιού, επιλέξτε Μορφοποίηση.

  • Για να επικολλήσετε μόνο τύπους, επιλέξτε Τύποι.

   Σημείωση: Εάν οι αντιγραμμένοι τύποι περιέχουν σχετικές αναφορές κελιού, το Excel προσαρμόζει τις αναφορές (και τα σχετικά τμήματα μικτών αναφορών κελιών) στους διπλότυπους τύπους. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι το κελί B8 περιέχει τον τύπο =SUM(B1:B7). Εάν αντιγράψετε τον τύπο στο κελί C8, ο διπλότυπος τύπος αναφέρεται στα αντίστοιχα κελιά σε αυτή τη στήλη: =SUM(C1:C7). Εάν οι αντιγραμμένοι τύποι περιέχουν απόλυτες αναφορές κελιών, οι αναφορές στους διπλότυπους τύπους δεν αλλάζουν. Εάν δεν λάβετε τα αποτελέσματα που θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε και τις αναφορές στους αρχικούς τύπους είτε με τις σχετικές ή τις απόλυτες αναφορές κελιών και, στη συνέχεια, να αντιγράψετε τα κελιά εκ νέου.

Όταν επικολλάτε αντιγραμμένα δεδομένα, τα επικολλημένα δεδομένα χρησιμοποιούν τις ρυθμίσεις πλάτους στηλών των κελιών προορισμού. Για να διορθώσετε το πλάτος στηλών ώστε να ταιριάζει με τα κελιά προέλευσης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

 1. Επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε.

  Τρόπος επιλογής κελιών ή περιοχών

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε ένα από τα εξής:

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

  • Για να μετακινήσετε κελιά, κάντε κλικ στην επιλογή "Αποκοπή Εικόνα κουμπιού".

   Συντόμευση πληκτρολογίου     Μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+X.

  • Για να αντιγράψετε κελιά, κάντε κλικ στην επιλογή " Εικόνα κουμπιού".

   Συντόμευση πληκτρολογίου     Μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+C.

 3. Επιλέξτε το επάνω αριστερό κελί της περιοχής επικόλλησης.

  Συμβουλή: Για να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε μια επιλογή σε διαφορετικό φύλλο ή βιβλίο εργασίας, κάντε κλικ σε μια άλλη καρτέλα φύλλου εργασίας ή μεταβείτε σε ένα άλλο βιβλίο εργασίας και μετά επιλέξτε το επάνω αριστερό κελί της περιοχής επικόλλησης.

 4. Στην "Κεντρική" καρτέλα, στην ομάδα "Πρόχειρο", κάντε κλικ στο βέλος στην περιοχή "Επικόλληση Εικόνα κουμπιού" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Διατήρηση πλάτους στηλών προέλευσης".

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel ή να λάβετε υποστήριξη από την Κοινότητα απαντήσεων.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×