Όταν πληκτρολογείτε μια ημερομηνία ή ώρα σε ένα κελί, εμφανίζεται σε προεπιλεγμένη μορφή ημερομηνίας και ώρας. Αυτή η προεπιλεγμένη μορφή βασίζεται στις τοπικές ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας που καθορίζονται στον Πίνακα Ελέγχου και αλλάζει όταν προσαρμόζετε αυτές τις ρυθμίσεις στον Πίνακα Ελέγχου. Μπορείτε να εμφανίσετε αριθμούς σε πολλές άλλες μορφές ημερομηνίας και ώρας, οι περισσότερες από τις οποίες δεν επηρεάζονται από τις ρυθμίσεις του Πίνακα Ελέγχου.

Σε αυτό το άρθρο

Εμφάνιση αριθμών ως ημερομηνίες ή ώρες

Μπορείτε να μορφοποιήσετε ημερομηνίες και ώρες καθώς πληκτρολογείτε. Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε 2/2 σε ένα κελί, το Excel ερμηνεύει αυτόματα αυτό το κείμενο ως ημερομηνία και εμφανίζει την τιμή 2-Φεβ στο κελί. Εάν αυτό δεν είναι αυτό που θέλετε —για παράδειγμα, εάν θέλετε να εμφανίζεται η ημερομηνία 2 Φεβρουαρίου 2009 ή 2/2/09 στο κελί—μπορείτε να επιλέξετε μια διαφορετική μορφή ημερομηνίας στο παράθυρο διαλόγου "Μορφοποίηση κελιών", όπως περιγράφεται στην παρακάτω διαδικασία. Παρομοίως, εάν πληκτρολογήσετε 9:30 a ή9:30 p σε ένα κελί, το Excel θα το ερμηνεύσει ως ώρα και θα εμφανίσει τις 9:30 πμ ή 9:30 μμ. Ξανά, μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόπο που εμφανίζεται η ώρα στο παράθυρο διαλόγου "Μορφοποίηση κελιών".

 1. Στην "Κεντρική" καρτέλα, στην ομάδα "Αριθμός", κάντε κλικ στην εκκίνηση παραθύρου διαλόγου δίπλα στην επιλογή "Αριθμός".

  Κουμπί στοιχείου εκκίνησης παραθύρου διαλόγου στην ομάδα "Αριθμός"

  Μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+1 για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου "Μορφοποίηση κελιών".

 2. Στη λίστα "Κατηγορία", κάντε κλικ στην επιλογή "Ημερομηνία" ή "Ώρα".

  Παράθυρο διαλόγου "Μορφοποίηση κελιών"

 3. Στη λίστα "Τύπος", κάντε κλικ στη μορφή ημερομηνίας ή ώρας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Σημείωση: Οι μορφές ημερομηνίας και ώρας που ξεκινούν με αστερίσκο (*) ανταποκρίνονται στις αλλαγές στις τοπικές ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας που καθορίζονται στον Πίνακα Ελέγχου. Οι μορφές χωρίς αστερίσκο δεν επηρεάζονται από τις ρυθμίσεις του Πίνακα Ελέγχου.

 4. Για να εμφανίσετε ημερομηνίες και ώρες με τη μορφή άλλων γλωσσών, κάντε κλικ στη ρύθμιση γλώσσας που θέλετε στο πλαίσιο Τοπικές ρυθμίσεις (θέση).

  Το πλαίσιο 'Τοπικές ρυθμίσεις' επιλεγμένο στο παράθυρο διαλόγου 'Μορφοποίηση κελιών'

  Ο αριθμός στο ενεργό κελί της επιλογής στο φύλλο εργασίας εμφανίζεται στο πλαίσιο "Δείγμα", ώστε να μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση των επιλογών μορφοποίησης αριθμών που έχετε επιλέξει.

  Το πλαίσιο "Δείγμα" επιλεγμένο στο παράθυρο διαλόγου "Μορφοποίηση κελιών"

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία προσαρμοσμένης μορφής ημερομηνίας ή ώρας

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, επιλέξτε την εκκίνηση παραθύρου διαλόγου δίπλα στην επιλογή Αριθμός.

  Κουμπί στοιχείου εκκίνησης παραθύρου διαλόγου στην ομάδα "Αριθμός"

  Μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+1 για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου "Μορφοποίηση κελιών".

 2. Στο πλαίσιο "Κατηγορία", κάντε κλικ στην επιλογή "Ημερομηνία" ή "Ώρα" και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη μορφή αριθμού που είναι πλησιέστερη σε στυλ με αυτήν που θέλετε να δημιουργήσετε. (Κατά τη δημιουργία προσαρμοσμένων μορφών αριθμών, είναι ευκολότερο να ξεκινήσετε από μια υπάρχουσα μορφή από ό,τι για να ξεκινήσετε από την αρχή.)

 3. Στο πλαίσιο "Κατηγορία", κάντε κλικ στην επιλογή "Προσαρμογή". Στο πλαίσιο "Τύπος", θα πρέπει να δείτε τον κωδικό μορφής που ταιριάζει με τη μορφή ημερομηνίας ή ώρας που επιλέξατε στο βήμα 3. Δεν είναι δυνατό να αλλάξετε ή να διαγράψετε την ενσωματωμένη μορφή ημερομηνίας ή ώρας, επομένως μην ανησυχείτε για την αντικατάσταση της.

 4. Στο πλαίσιο "Τύπος", κάντε τις απαραίτητες αλλαγές στη μορφή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε από τους κωδικούς στους ακόλουθους πίνακες:

  Ημέρες, μήνες και έτη    

Για να εμφανίσετε

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κωδικό

Οι μήνες ως 1–12

μ

Οι μήνες ως 01–12

μμ

Οι μήνες ως Ιαν–Δεκ

μμμ

Οι μήνες ως Ιανουάριος–Δεκέμβριος

μμμμ

Οι μήνες ως το πρώτο γράμμα του μήνα

μμμμμ

Οι ημέρες ως 1–31

η

Οι ημέρες ως 01–31

ηη

Οι ημέρες ως Κυρ–Σαβ

ηηη

Οι ημέρες ως Κυριακή–Σάββατο

ηηηη

Τα έτη ως 00–99

εε

Τα έτη ως 1900-9999

εεεε

Εάν χρησιμοποιείτε το "μ" αμέσως μετά τον κωδικό "h" ή "hh" ή αμέσως πριν από τον κωδικό "ss", το Excel εμφανίζει λεπτά αντί για το μήνα.

Ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα

Για να εμφανίσετε

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κωδικό

Ώρες ως 0-23

ω

Ώρες ως 00–23

ωω

Λεπτά ως 0-59

μ

Λεπτά ως 00–59

μμ

Δευτερόλεπτα ως 0-59

δ

Δευτερόλεπτα ως 00–59

δδ

Ώρες ως 4 πμ

h πμ/μμ

Ώρα ως 4:36 μμ

ω:λλ πμ/μμ

Ώρα ως 4:36:03 P

h:mm:ss A/P

Χρόνος που πέρασε σε ώρες. για παράδειγμα, 25,02

[h]:mm

Χρόνος που πέρασε σε λεπτά. για παράδειγμα, 63:46

[mm]:ss

Χρόνος που πέρασε σε δευτερόλεπτα

[ss]

Κλάσματα του δευτερολέπτου

h:mm:ss.00

ΠΜ και ΜΜ     Εάν η μορφή περιέχει ΠΜ ή ΜΜ, η ώρα βασίζεται στην 12-ωρη ώρα, όπου το "ΠΜ" ή "Α" υποδεικνύει ώρες από τα μεσάνυχτα μέχρι το μεσημέρι και το "ΜΜ" ή "Π" υποδεικνύει ώρες από το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Διαφορετικά, η ώρα βασίζεται στην 24ωρη ώρα. Ο κωδικός "m" ή "mm" πρέπει να εμφανίζεται αμέσως μετά τον κωδικό "h" ή "hh" ή αμέσως πριν από τον κωδικό "ss". Διαφορετικά, Excel εμφανίζεται ο μήνας αντί για τα λεπτά.

Η δημιουργία προσαρμοσμένων μορφών αριθμών μπορεί να είναι δύσκολη εάν δεν το έχετε κάνει στο παρελθόν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας προσαρμοσμένων μορφών αριθμών, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία ή διαγραφή προσαρμοσμένης μορφής αριθμών.

Αρχή της σελίδας

Συμβουλές για την εμφάνιση ημερομηνιών ή ώρα

 • Για να χρησιμοποιήσετε γρήγορα την προεπιλεγμένη μορφή ημερομηνίας ή ώρας, κάντε κλικ στο κελί που περιέχει την ημερομηνία ή την ώρα και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+# ή CTRL+SHIFT+@.

 • Εάν ένα κελί εμφανίζει ##### μετά την εφαρμογή μορφοποίησης ημερομηνίας ή ώρας σε αυτό, το κελί πιθανότατα δεν έχει αρκετό πλάτος για να εμφανίσει τα δεδομένα. Για να αναπτύξετε το πλάτος της στήλης, κάντε διπλό κλικ στο δεξιό όριο της στήλης που περιέχει τα κελιά. Αυτή η ενέργεια θα αλλάξει αυτόματα το μέγεθος της στήλης ώστε να χωρέσει ο αριθμός. Μπορείτε, επίσης, να σύρετε το δεξιό όριο μέχρι οι στήλες να έχουν το μέγεθος που θέλετε.

 • Όταν προσπαθείτε να αναιρέσετε μια μορφή ημερομηνίας ή ώρας επιλέγοντας "Γενικά" στη λίστα κατηγοριών, Excel εμφανίζει έναν κωδικό αριθμού. Όταν εισαγάγετε ξανά μια ημερομηνία ή ώρα, Excel την προεπιλεγμένη μορφή ημερομηνίας ή ώρας. Για να εισαγάγετε μια συγκεκριμένη μορφή ημερομηνίας ή ώρας, όπως τον Ιανουάριο του 2010,μπορείτε να τη μορφοποιήσετε ως κείμενο, επιλέγοντας "Κείμενο" στη λίστα κατηγοριών.

 • Για να εισαγάγετε γρήγορα την τρέχουσα ημερομηνία στο φύλλο εργασίας σας, επιλέξτε οποιοδήποτε κενό κελί και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+. (ελληνικό ερωτηματικό) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER, εάν είναι απαραίτητο. Για να εισαγάγετε μια ημερομηνία που θα ενημερώνεται στην τρέχουσα ημερομηνία κάθε φορά που θα ανοίξετε ξανά ένα φύλλο εργασίας ή θα υπολογίσετε ξανά έναν τύπο, πληκτρολογήστε =TODAY() σε ένα κενό κελί και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel ή να λάβετε υποστήριξη από την Κοινότητα απαντήσεων.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×