Μπορώ να χρησιμοποιήσω κατακόρυφο και οριζόντιο προσανατολισμό στην ίδια παρουσίαση;

Μπορώ να χρησιμοποιήσω κατακόρυφο και οριζόντιο προσανατολισμό στην ίδια παρουσίαση;

Το PowerPoint δεν επιτρέπει τον συνδυασμό διαφανειών σε οριζόντιο και κατακόρυφο προσανατολισμό στην ίδια παρουσίαση, αλλά παρακάτω περιγράφεται μια εναλλακτική λύση.

Μπορείτε να τοποθετήσετε μια εικόνα ή ένα σχήμα με κατακόρυφο προσανατολισμό σε μια οριζόντια διαφάνεια. Κατά την προβολή σε μια οθόνη, θα εμφανίζεται με τον ίδιο τρόπο στην οριζόντια διαφάνεια όπως και στην κατακόρυφη διαφάνεια.

Εναλλακτική λύση για την τοποθέτηση διαφανειών κατακόρυφου και οριζόντιου προσανατολισμού σε μια παρουσίαση

Εάν πρόκειται για μια δυνατότητα που θα θέλατε να υποστηρίζεται πλήρως στο PowerPoint, στείλτε μας τα σχόλιά σας.

Μια εναλλακτική λύση είναι να συνδέσετε δύο παρουσιάσεις (τη μία με οριζόντιο προσανατολισμό και την άλλη με κατακόρυφο) για να εμφανίσετε κατακόρυφες και οριζόντιες διαφάνειες ώστε το αποτέλεσμα να μοιάζει με μία ενιαία παρουσίαση.

Συμβουλή: Τοποθετήστε και τις δύο παρουσιάσεις στον ίδιο φάκελο πριν δημιουργήσετε τις συνδέσεις. Με αυτόν τον τρόπο, εάν ο φάκελος αντιγραφεί σε ένα CD ή μετακινηθεί, οι παρουσιάσεις θα εξακολουθούν να συνδέονται σωστά.

 1. Δημιουργήστε μια σύνδεση από την πρώτη παρουσίαση στη δεύτερη παρουσίαση:

  1. Στην πρώτη παρουσίαση, επιλέξτε το κείμενο ή το αντικείμενο το οποίο θέλετε να συνδέσετε στη δεύτερη παρουσίαση.

  2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Συνδέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργεια.

   Κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργεια
  3. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις ενέργειας, στην καρτέλα Κλικ του ποντικιού ή Πέρασμα του ποντικιού, κάντε κλικ στην Υπερ-σύνδεση με και κατόπιν κάντε κύλιση προς τα κάτω και επιλέξτε Άλλη παρουσίαση PowerPoint από τη λίστα.

  4. Στο παράθυρο διαλόγου Υπερ-σύνδεση με άλλη παρουσίαση του PowerPoint εντοπίστε και κάντε κλικ στη δεύτερη παρουσίαση και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Υπερ-σύνδεση σε διαφάνεια.

  5. Στο παράθυρο διαλόγου Υπερ-σύνδεση σε διαφάνεια, στην περιοχή Τίτλος διαφάνειας, κάντε κλικ στη διαφάνεια στην οποία θέλετε να δημιουργήσετε σύνδεση και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

   Το παράθυρο διαλόγου "Υπερ-σύνδεση σε διαφάνεια"

  6. Επιλέξτε OK στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις ενέργειας.

 2. Δημιουργήστε μια σύνδεση από τη δεύτερη παρουσίαση στην πρώτη παρουσίαση:

  1. Στη δεύτερη παρουσίαση, επιλέξτε το κείμενο ή το αντικείμενο το οποίο θέλετε να συνδέσετε στην πρώτη παρουσίαση.

  2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Συνδέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργεια.

  3. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις ενέργειας, στην καρτέλα Κλικ του ποντικιού ή Πέρασμα του ποντικιού, κάντε κλικ στην Υπερ-σύνδεση με και κατόπιν επιλέξτε Άλλη παρουσίαση PowerPoint από τη λίστα.

  4. Στο παράθυρο διαλόγου Υπερ-σύνδεση με άλλη παρουσίαση του PowerPoint εντοπίστε και κάντε κλικ στην πρώτη παρουσίαση και επιλέξτε OK. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Υπερ-σύνδεση σε διαφάνεια.

  5. Στο παράθυρο διαλόγου Υπερ-σύνδεση σε διαφάνεια, στην περιοχή Τίτλος διαφάνειας, κάντε κλικ στη διαφάνεια στην οποία θέλετε να δημιουργήσετε σύνδεση και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

  6. Επιλέξτε OK στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις ενέργειας.

Εάν πρόκειται για μια δυνατότητα που θα θέλατε να υποστηρίζεται πλήρως στο PowerPoint, στείλτε μας τα σχόλιά σας.

Μια εναλλακτική λύση είναι να συνδέσετε δύο παρουσιάσεις (τη μία με οριζόντιο προσανατολισμό και την άλλη με κατακόρυφο) για να εμφανίσετε κατακόρυφες και οριζόντιες διαφάνειες ώστε το αποτέλεσμα να μοιάζει με μία ενιαία παρουσίαση.

Συμβουλή: Τοποθετήστε και τις δύο παρουσιάσεις στον ίδιο φάκελο πριν δημιουργήσετε τις συνδέσεις. Με αυτόν τον τρόπο, εάν ο φάκελος αντιγραφεί σε ένα CD ή μετακινηθεί, οι παρουσιάσεις θα εξακολουθούν να συνδέονται σωστά.

 1. Δημιουργήστε μια σύνδεση από την πρώτη παρουσίαση στη δεύτερη παρουσίαση:

  1. Στην πρώτη παρουσίαση, επιλέξτε το κείμενο ή το αντικείμενο το οποίο θέλετε να συνδέσετε στη δεύτερη παρουσίαση.

  2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργεια.

   Κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργεια
  3. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις ενέργειας, στην καρτέλα Κλικ του ποντικιού ή Πέρασμα του ποντικιού, κάντε κλικ στην Υπερ-σύνδεση με και κατόπιν επιλέξτε Άλλη παρουσίαση PowerPoint από τη λίστα.

  4. Στο παράθυρο διαλόγου Υπερ-σύνδεση με άλλη παρουσίαση του PowerPoint εντοπίστε και κάντε κλικ στη δεύτερη παρουσίαση και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Υπερ-σύνδεση σε διαφάνεια.

  5. Στο παράθυρο διαλόγου Υπερ-σύνδεση σε διαφάνεια, στην περιοχή Τίτλος διαφάνειας, κάντε κλικ στη διαφάνεια στην οποία θέλετε να δημιουργήσετε σύνδεση και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

   Επιλέξτε τη διαφάνεια προορισμού

  6. Επιλέξτε OK στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις ενέργειας.

 2. Δημιουργήστε μια σύνδεση από τη δεύτερη παρουσίαση στην πρώτη παρουσίαση:

  1. Στη δεύτερη παρουσίαση, επιλέξτε το κείμενο ή το αντικείμενο το οποίο θέλετε να συνδέσετε στην πρώτη παρουσίαση.

  2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργεια.

  3. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις ενέργειας, στην καρτέλα Κλικ του ποντικιού ή Πέρασμα του ποντικιού, κάντε κλικ στην Υπερ-σύνδεση με και κατόπιν επιλέξτε Άλλη παρουσίαση PowerPoint από τη λίστα.

  4. Στο παράθυρο διαλόγου Υπερ-σύνδεση με άλλη παρουσίαση του PowerPoint εντοπίστε και κάντε κλικ στην πρώτη παρουσίαση και επιλέξτε OK. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Υπερ-σύνδεση σε διαφάνεια.

  5. Στο παράθυρο διαλόγου Υπερ-σύνδεση σε διαφάνεια, στην περιοχή Τίτλος διαφάνειας, κάντε κλικ στη διαφάνεια στην οποία θέλετε να δημιουργήσετε σύνδεση και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

  6. Επιλέξτε OK στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις ενέργειας.

Δείτε επίσης

Αλλαγή του προσανατολισμού σελίδας της παρουσίασής σας PowerPoint

Αλλαγή του μεγέθους των διαφανειών

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×