Ορισμός επιλογών και αριθμών τηλεφώνων

Η υποστήριξη για το Office 2010 έληξε στις 13 Οκτωβρίου 2020

Κάντε αναβάθμιση στο Microsoft 365 για να εργαστείτε οπουδήποτε από οποιαδήποτε συσκευή και να συνεχίσετε να λαμβάνετε υποστήριξη.

Αναβάθμιση τώρα

Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Lync - Επιλογές, για να ρυθμίσετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για οποιοδήποτε τηλέφωνο χρησιμοποιείτε με το λογισμικό επικοινωνιών Microsoft Lync 2010.

Τι θέλετε να κάνετε;

Άνοιγμα επιλογών τηλεφώνων

Προσθήκη ή αλλαγή αριθμών τηλεφώνου

Ενοποίηση του τηλεφώνου σας με το Lync 2010

Χρήση τηλεφώνου κειμένου (TTY)

Καθορισμός τηλεφώνου για κλήσεις διάσκεψης

Άνοιγμα επιλογών τηλεφώνων

Για να ανοίξετε τις επιλογές "Τηλέφωνα", ανοίξτε το Lync, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Κουμπί επιλογών Lync και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τηλέφωνα.

Χρησιμοποιήστε τις επιλογές στην περιοχή Οι αριθμοί τηλεφώνου μουγια να εισαγάγετε και να δημοσιεύσετε τους αριθμούς τηλεφώνου σας ή να καταργήσετε τη δημοσίευσή τους. Οι αριθμοί τηλεφώνου σας είναι μέρος των πληροφοριών παρουσίας σας και χρησιμοποιούνται από άλλους χρήστες του Lync 2010 για επικοινωνία μαζί σας. Όταν δημοσιεύετε αριθμούς τηλεφώνου, μπορείτε και πρέπει να ελέγχετε την πρόσβαση σε αυτούς τους αριθμούς τηλεφώνου ορίζοντας σχέσεις εμπιστευτικότητας (παλαιότερα γνωστό ως επίπεδα πρόσβασης) για τις επαφές σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε τον αριθμό τηλεφώνου του κινητού ή της οικίας σας διαθέσιμο στους πλησιέστερους συνεργάτες σας, αλλά όχι διαθέσιμο σε όλα τα άτομα της εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Έλεγχος της πρόσβασης στις πληροφορίες παρουσίας σας.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ή αλλαγή αριθμών τηλεφώνου

Οι αριθμοί τηλεφώνου που προσδιορίζονται στο σύστημα της υπηρεσίας καταλόγου της εταιρείας σας είναι ορατοί σε όλες τις επαφές της εταιρείας που έχουν αντιστοιχιστεί στις σχέσεις εμπιστευτικότητας Συνάδελφοι, Ομάδα εργασίας ή Φίλοι και συγγενείς. Δεν είναι ορατοί σε χρήστες με σχέσεις Αποκλεισμένες επαφές ή Εξωτερικές επαφές.

 1. Καθώς ο αριθμός τηλεφώνου της εργασίας σας ορίζεται από την εταιρεία σας, δεν έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε αυτόν που εμφανίζεται ή να καταργήσετε τη δημοσίευσή του. Για άλλους αριθμούς τηλεφώνου, προβάλετε τις επιλογές "Τηλέφωνα" και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε ή να τροποποιήσετε ένα τηλέφωνο εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Τηλέφωνο εργασίας. Σημειώστε ότι, εάν ένα τηλέφωνο εργασίας παρέχεται μέσω της υπηρεσίας εταιρικού καταλόγου, δεν μπορείτε να το τροποποιήσετε και το κουμπί Τηλέφωνο εργασίας είναι απενεργοποιημένο. Αυτός ο αριθμός είναι διαθέσιμος σε όλους με εξαίρεση τους χρήστες με σχέσεις εμπιστευτικότητας Αποκλεισμένες επαφές ή Εξωτερικές επαφές.

  • Για να προσθέσετε ή να τροποποιήσετε έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου, κάντε κλικ στην επιλογή Κινητό. Αυτός ο αριθμός είναι ορατός μόνο σε επαφές στις οποίες έχετε εκχωρήσει σχέσεις εμπιστευτικότητας Ομάδα εργασίας ή Φίλοι και συγγενείς.

  • Για να προσθέσετε ή να τροποποιήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου οικίας, κάντε κλικ στην επιλογή Τηλέφωνο οικίας. Αυτός ο αριθμός είναι ορατός μόνο σε επαφές στις οποίες έχετε εκχωρήσει τη σχέση εμπιστευτικότητας Φίλοι και συγγενείς.

  • Για να προσθέσετε ή να τροποποιήσετε έναν άλλο αριθμό τηλεφώνου, κάντε κλικ στην επιλογή Άλλο τηλέφωνο. Αυτός μπορεί να είναι ένας αριθμός για ένα προσωρινό γραφείο ή ένας εναλλακτικός αριθμός κινητού τηλεφώνου. Αυτός ο αριθμός είναι ορατός μόνο σε επαφές στις οποίες έχετε εκχωρήσει τη σχέση εμπιστευτικότητας "Φίλοι και συγγενείς".

 2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό στο πλαίσιο Αριθμός τηλεφώνου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  Χρησιμοποιήστε τη διεθνή μορφή αριθμού τηλεφώνου. Εισαγάγετε τον κωδικό της χώρας και, στη συνέχεια, τον τοπικό αριθμό τηλεφώνου. Για παράδειγμα, για έναν αριθμό στις Ηνωμένες Πολιτείες: 12125550111. Οι αριθμοί τηλεφώνου πρέπει να περιέχουν μόνο τα ψηφία 0123456789. Το Lync καταργεί τις παρενθέσεις και τους πρόσθετους χαρακτήρες. Μην συμπεριλάβετε το διεθνές πρόθεμα κλήσης ̶ για παράδειγμα, το (011) στις Ηνωμένες Πολιτείες και το (00) στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 3. Εάν θέλετε οι επαφές σας να βλέπουν αυτόν τον αριθμό, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Συμπερίληψη στην κάρτα επαφής μου είναι επιλεγμένο.

Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία ή η κατάργηση της δημοσίευσης αριθμών τηλεφώνου εργασίας που έχουν οριστεί στην υπηρεσία εταιρικού καταλόγου. Η κατάργηση της επιλογής του πλαισίου ελέγχου Δημοσίευση για τους αριθμούς που παρέχονται από τον κατάλογο, δεν καταργεί τη δημοσίευση του αριθμού.

Αφού δημοσιεύσετε τους αριθμούς τηλεφώνου σας, είναι σημαντικό να ορίσετε σχέσεις εμπιστευτικότητας για τις επαφές σας, ώστε να ελέγχετε τα άτομα που θα έχουν πρόσβαση σε αυτούς τους αριθμούς. Για παράδειγμα, εάν δημοσιεύσετε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου σας, πρέπει να εκχωρήσετε τη σχέση Φίλοι και συγγενείς ή Ομάδα εργασίας σε μια επαφή που θέλετε να έχει πρόσβαση στον αριθμό σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Έλεγχος της πρόσβασης στις πληροφορίες παρουσίας σας.

Αρχή της σελίδας

Ενοποίηση του τηλεφώνου σας με το Lync 2010

Εάν η εταιρεία σας το έχει ενεργοποιήσει, μπορείτε να ενοποιήσετε το Lync με το τηλεφωνικό σύστημα μη ενοποιημένων επικοινωνιών (UC) της εταιρείας σας και, στη συνέχεια, να επιλέξετε την τηλεφωνική συσκευή ή τον υπολογιστή σας για την πραγματοποίηση κλήσεων. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε το Lync για να ελέγξετε την τηλεφωνική συσκευή σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις στην τηλεφωνική συσκευή σας, κάνοντας κλικ στο κουμπί Κλήση στη λίστα επαφών σας ή μπορείτε να αποδεχτείτε μια κλήση, κάνοντας κλικ στην ειδοποίηση εισερχόμενης κλήσης στην οθόνη του υπολογιστή σας.

Για να ενοποιήσετε το τηλέφωνό σας με το Lync, προβάλετε τις επιλογές "Τηλέφωνα" και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση ενοποίησης με το σύστημα του τηλεφώνου σας.

Προτείνεται να χρησιμοποιείτε το Lync με ένα τηλέφωνο που είναι πιστοποιημένο για ενοποιημένες επικοινωνίες, επειδή, συν τοις άλλοις, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο μεταξύ δύο διαφορετικών τηλεφωνικών συστημάτων. Για πληροφορίες σχετικά με την επιλογή ενός τηλεφώνου, ανατρέξτε στο θέμα Τηλέφωνα και συσκευές κατάλληλα για το Microsoft Lync.

Αρχή της σελίδας

Χρήση τηλεφώνου κειμένου (TTY)

Εάν εσείς ή μια επαφή πρέπει να χρησιμοποιεί τηλέτυπο (TTY) εξαιτίας ενός προβλήματος ακοής, για να λειτουργεί αυτή η δυνατότητα πρέπει να είναι συνδεδεμένη μια συσκευή TTY.

Για να συνδέσετε μια συσκευή TTY, προβάλετε τις επιλογές "Τηλέφωνα" και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση λειτουργίας TTY.

Καθορισμός τηλεφώνου για κλήσεις διάσκεψης

Εάν έχετε καθορίσει πολλά τηλέφωνα (όπως εργασίας, κινητό και οικίας), μπορείτε να καθορίσετε ποιο θέλετε να χρησιμοποιείτε στις κλήσεις διάσκεψης ή τις ηλεκτρονικές συσκέψεις. Από προεπιλογή, ο αριθμός κλήσης διάσκεψης έχει οριστεί στο Lync 2010, ο οποίος αφορά συνήθως το τηλέφωνο εργασίας σας.

Για να τον αλλάξετε, προβάλετε τις επιλογές "Τηλέφωνα" και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα τηλέφωνο από τη λίστα Συμμετοχή στον ήχο σύσκεψης.

Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε εάν θα γίνεται ερώτηση για να επιλέξετε μια συσκευή κάθε φορά που συμμετέχετε σε μια σύσκεψη.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×