Πιο προσβάσιμες συσκέψεις για άτομα με ειδικές ανάγκες στο Skype για επιχειρήσεις

Όλες οι συσκέψεις μπορούν να γίνουν πιο προσιτές για τα άτομα με αναπηρίες, αν χρησιμοποιήσετε απλώς το Skype για επιχειρήσεις και ακολουθήσετε τις εξής βέλτιστες πρακτικές. Σε αυτό το θέμα θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες, ώστε να κάνετε τις συσκέψεις σας πιο προσιτές για τα άτομα με αναπηρίες.

Εξάλλου οι συσκέψεις γίνονται ώστε να συμπεριλαμβάνονται όλοι.

Κάθε σύσκεψη μπορεί να γίνει σύσκεψη Skype

Το Skype για επιχειρήσεις μπορεί να σας βοηθήσει να συμπεριλάβετε τους πάντες σε μια σύσκεψη, ακόμα και αν βρίσκονται στην ίδια αίθουσα.

 • Όσοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες όρασης, μπορούν να λάβουν το κοινόχρηστο περιεχόμενο στις δικές τους συσκευές. Έτσι θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις αγαπημένες τους τεχνολογίες υποβοήθησης, όπως κάποιο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ή μεγεθυντικό φακό.

 • Μπορείτε να εγγράψετε τη σύσκεψη, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της σύσκεψης μελλοντικά.

 • Τα άτομα με δυσκολίες ακοής μπορούν να ζητήσουν υπηρεσίες μεταγραφής σε πραγματικό χρόνο, μέσω του CART (Communication Access Realtime Translation). Το CART διατίθεται σε πολλές γλώσσες σε όλο τον κόσμο.

Σε αυτό το θέμα

Γρήγορη εκκίνηση μιας σύσκεψης στο Skype για επιχειρήσεις

Μην χάνετε πολύτιμο χρόνο για να ξεκινήσετε μια ηλεκτρονική σύσκεψη.

 • Όταν προγραμματίζετε τη σύσκεψη, επιλέξτε να είναι σύσκεψη Skype. Θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στη σύσκεψη από μια σύνδεση ή μια υπενθύμιση στο Outlook ή απευθείας συμμετοχής μέσω του Skype για επιχειρήσεις.

 • Για ad-hoc συσκέψεις ή για συσκέψεις που δεν είχαν προγραμματιστεί να γίνουν ηλεκτρονικά:

  • Επιλέξτε Άμεση σύσκεψη από το εικονίδιο ημερολογίου στο κύριο παράθυρο του Skype για επιχειρήσεις.

  • Επιλέξτε το εικονίδιο Πρόσκληση περισσότερων ατόμων από το παράθυρο Συνομιλία και προσκαλέστε τα άτομα που θέλετε.

Συμβουλή: Αν τα άτομα της σύσκεψης περιλαμβάνονται σε μια λίστα διανομής ή ομάδα του Exchange, προσθέστε την ομάδα στις Επαφές σας. Στη συνέχεια, απλώς επιλέξτε το όνομα της ομάδας, ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος (με δεξί κλικ ή με Shift+F10) και επιλέξτε Έναρξη κλήσης βίντεο.

Συμπερίληψη βίντεο για ενίσχυση της κατανόησης

Ως άνθρωποι εργαζόμαστε καλύτερα όταν λαμβάνουμε ερεθίσματα και πληροφορίες από διάφορες αισθητηριακές πηγές. Οι εκπαιδευτές και οι ψυχαγωγοί χρησιμοποιούν αυτό το βασικό γεγονός όταν επιλέγουν το βίντεο ως μέσο για τις δραστηριότητές τους. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε με μια τηλεφωνική κλήση ή μια σύσκεψη.

 • Το βίντεο επιτρέπει στους κωφούς συμμετέχοντες να χρησιμοποιούν διερμηνέα νοηματικής.

 • Το βίντεο βελτιώνει την κατανόηση του λόγου σε όλο το φάσμα. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για άτομα με προβλήματα ακοής ή που εξαρτώνται από την ανάγνωση του λόγου.

Συμβουλή: Κατά τη διάρκεια μιας σύσκεψης μέσω βίντεο, ελέγξτε την οθόνη προεπισκόπησης βίντεο για να βεβαιωθείτε ότι σας βλέπουν καθαρά. Για παράδειγμα, το πού κάθεστε σε σχέση με την κάμερα μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Πρόσκληση ενός μεταγραφέα CART για άτομα που δεν ακούν

Προσκαλέστε έναν μεταγραφέα CART σε σύσκεψη ή τηλεφωνική κλήση στο Skype για επιχειρήσεις, για να προετοιμάσει λεζάντες σε πραγματικό χρόνο. Στο τέλος της σύσκεψης, ζητήστε το αντίγραφο, για να το δώσετε στους συμμετέχοντες.

 • Οι υπηρεσίες CART είναι διαθέσιμες διεθνώς και σε πολλές γλώσσες. Το CART επιτρέπει σε κωφά ή βαρήκοα άτομα να συμμετέχουν πλήρως σε μια σύσκεψη ή τηλεφωνική κλήση.

Συμβουλές: 

 • Προσθέστε ένα τηλέφωνο διάσκεψης ως συμμετέχοντα χρησιμοποιώντας το εικονίδιο Πρόσκληση περισσότερων ατόμων. Απλά πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου. Το τηλέφωνο μπορεί να είναι ένα τηλέφωνο διάσκεψης με πολυμεσικές δυνατότητες που υπάρχει στην αίθουσα ή μπορεί να είναι κάποιο έξυπνο τηλέφωνο.

 • Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να λένε το όνομά τους όταν συμμετέχουν. Αυτό βοηθάει τα κωφά ή βαρήκοα άτομα να παρακολουθούν τη σύσκεψη.

 • Βεβαιωθείτε ότι μιλάει από ένα άτομο τη φορά.

Προσθήκη άμεσων μηνυμάτων για ενίσχυση της προφορικής επικοινωνίας

Η ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων σας επιτρέπει να προσφέρετε πληροφορίες για τη σύσκεψη σε εναλλακτικές μορφές.

 • Πληκτρολογήστε το άμεσο εναλλακτικό κείμενο για το περιεχόμενο οθόνης στα άμεσα μηνύματα.

 • Ζητήστε από τους διερμηνείς να δημοσιεύσουν πρόσθετες πληροφορίες στο άμεσα μηνύματα, για να τις διαβάσουν οι κωφοί συμμετέχοντες.

 • Επικολλήστε λεπτομερείς πληροφορίες, όπως τις διευθύνσεις URL προς έγγραφα και ιστοσελίδες, μέσα στο κείμενο. Οι λεπτομέρειες δεν πρόκειται να χαθούν και οι συμμετέχοντες θα ανοίγουν το συνδεδεμένο περιεχόμενο απευθείας στους δικούς τους υπολογιστές. Αν είναι απαραίτητο, οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν μεγεθυντικούς φακούς ή προγράμματα ανάγνωσης οθόνης για βελτίωση της κατανόησης.

 • Δημοσιεύστε σημαντικές δηλώσεις, αποφάσεις και στοιχεία δράσης σε άμεσα μηνύματα.

 • Όσοι πάσχουν από διαταραχές της ομιλίας και όσοι επεξεργάζονται τις ακουστικές πληροφορίες με διαφορετική ταχύτητα, μπορούν να πληκτρολογούν ερωτήσεις ή απαντήσεις στα άμεσα μηνύματα.

Σημείωση: Μπορείτε να ακολουθήσετε τις ίδιες πρακτικές προσβασιμότητας που χρησιμοποιείτε στην ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων του Skype για επιχειρήσεις Online στο Το Outlook στο Web.

Κοινή χρήση περιεχομένου για τη δυνατότητα χρήσης υποβοηθητικών τεχνολογιών

Με το Skype για επιχειρήσεις, όλοι μπορούν να έχουν προσωπική άποψη του περιεχομένου της σύσκεψης.

 • Κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας

  Κάντε κοινόχρηστη την επιφάνεια εργασίας σας σε μια σύσκεψη αντί απλά να προβάλετε το περιεχόμενο σε μια οθόνη. Αυτό επιτρέπει στους συμμετέχοντες να χρησιμοποιούν μεγεθυντικό φακό για το περιεχόμενο.

 • Κοινή χρήση προγράμματος ή εφαρμογής

  Για να εμφανίσετε μια μεμονωμένη εφαρμογή, μοιραστείτε ένα παράθυρο εφαρμογής, αντί για ολόκληρη την επιφάνεια εργασίας. Έτσι το κοινόχρηστο περιεχόμενο είναι μεγαλύτερο, όταν το προβάλλουν οι χρήστες.

 • Χρήση πίνακα του Skype για επιχειρήσεις

  Χρησιμοποιήστε τον πίνακα του Skype για επιχειρήσεις αντί για έναν κανονικό πίνακα, ώστε όλοι να βλέπουν το περιεχόμενο του πίνακα στους υπολογιστές ή στις συσκευές τους. Όσοι έχουν κινητικές αναπηρίες μπορούν να κάνουν προσθήκες σε έναν πίνακα του Skype ηλεκτρονικά, ενώ τα άτομα με ασθενή όραση μπορούν να χρησιμοποιήσουν μεγεθυντικό φακό.

Συμβουλή: Αντί να κάνετε κοινή χρήση του περιεχομένου, μπορείτε να αποστείλετε τις παρουσιάσεις PowerPoint και άλλα αρχεία στη σύσκεψη και έπειτα να τα παρουσιάσετε από το Skype για επιχειρήσεις. Έτσι όλοι θα έχουν το περιεχόμενο στον δικό τους υπολογιστή, όπου μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία υποβοήθησης που προτιμούν, όπως προγράμματα ανάγνωσης οθόνης ή τον αγαπημένο τους μεγεθυντικό φακό.

Κάθε σύσκεψη μπορεί να γίνει σύσκεψη Skype

Το Skype για επιχειρήσεις για Mac μπορεί να σας βοηθήσει να συμπεριλάβετε τους πάντες σε μια σύσκεψη, ακόμα και αν βρίσκονται στην ίδια αίθουσα.

 • Όσοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες όρασης, μπορούν να λάβουν το κοινόχρηστο περιεχόμενο στις δικές τους συσκευές. Έτσι θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις αγαπημένες τους τεχνολογίες υποβοήθησης, όπως κάποιο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ή μεγεθυντικό φακό.

 • Μπορείτε να εγγράψετε τη σύσκεψη, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της σύσκεψης μελλοντικά.

 • Τα άτομα με δυσκολίες ακοής μπορούν να ζητήσουν υπηρεσίες μεταγραφής σε πραγματικό χρόνο, μέσω του CART (Communication Access Realtime Translation). Το CART διατίθεται σε πολλές γλώσσες σε όλο τον κόσμο.

Σε αυτό το θέμα

Γρήγορη εκκίνηση μιας σύσκεψης στο Skype για επιχειρήσεις

Μην χάνετε πολύτιμο χρόνο για να ξεκινήσετε μια ηλεκτρονική σύσκεψη.

 • Όταν προγραμματίζετε τη σύσκεψη, επιλέξτε να είναι σύσκεψη Skype. Θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στη σύσκεψη από μια σύνδεση ή μια υπενθύμιση στο Outlook ή απευθείας συμμετοχής μέσω του Skype για επιχειρήσεις για Mac.

 • Για ad-hoc συσκέψεις ή για συσκέψεις που δεν είχαν προγραμματιστεί να γίνουν ηλεκτρονικά:

  • Επιλέξτε μια επαφή στην προβολή Επαφές, και κάντε κλικ στο εικονίδιο Έναρξη κλήσης βίντεο.

  • Για να προσθέσετε περισσότερα άτομα στη σύσκεψη, κάντε κλικ στο εικονίδιο Επαφές στην οθόνη της σύσκεψης, και καλέστε τα άτομα που θέλετε.

Συμβουλή: Αν τα άτομα της σύσκεψης περιλαμβάνονται σε μια λίστα διανομής ή ομάδα του Exchange, προσθέστε την ομάδα στις Επαφές σας. Στη συνέχεια, απλώς επιλέξτε το όνομα της ομάδας και επιλέξτε Έναρξη κλήσης βίντεο.

Συμπερίληψη βίντεο για ενίσχυση της κατανόησης

Ως άνθρωποι εργαζόμαστε καλύτερα όταν λαμβάνουμε ερεθίσματα και πληροφορίες από διάφορες αισθητηριακές πηγές. Οι εκπαιδευτές και οι ψυχαγωγοί χρησιμοποιούν αυτό το βασικό γεγονός όταν επιλέγουν το βίντεο ως μέσο για τις δραστηριότητές τους. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε με μια τηλεφωνική κλήση ή μια σύσκεψη.

 • Το βίντεο επιτρέπει στους κωφούς συμμετέχοντες να χρησιμοποιούν διερμηνέα νοηματικής.

 • Το βίντεο βελτιώνει την κατανόηση του λόγου σε όλο το φάσμα. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για άτομα με προβλήματα ακοής ή που εξαρτώνται από την ανάγνωση του λόγου.

Συμβουλή: Κατά τη διάρκεια μιας σύσκεψης μέσω βίντεο, ελέγξτε την οθόνη προεπισκόπησης βίντεο για να βεβαιωθείτε ότι σας βλέπουν καθαρά. Για παράδειγμα, το πού κάθεστε σε σχέση με την κάμερα μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Πρόσκληση ενός μεταγραφέα CART για άτομα που δεν ακούν

Προσκαλέστε έναν μεταγραφέα CART σε σύσκεψη ή τηλεφωνική κλήση στο Skype για επιχειρήσεις για Mac, για να προετοιμάσει λεζάντες σε πραγματικό χρόνο. Στο τέλος της σύσκεψης, ζητήστε το αντίγραφο για να το δώσετε στους συμμετέχοντες.

 • Οι υπηρεσίες CART είναι διαθέσιμες διεθνώς και σε πολλές γλώσσες. Το CART επιτρέπει σε κωφά ή βαρήκοα άτομα να συμμετέχουν πλήρως σε μια σύσκεψη ή τηλεφωνική κλήση.

Συμβουλές: 

 • Προσθέστε ένα τηλέφωνο διάσκεψης ως συμμετέχοντα χρησιμοποιώντας το εικονίδιο Επαφές. Απλώς πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου. Το τηλέφωνο μπορεί να είναι ένα τηλέφωνο διάσκεψης με δυνατότητες πολυμέσων που υπάρχει στην αίθουσα ή μπορεί να είναι κάποιο smartphone.

 • Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να λένε το όνομά τους όταν συμμετέχουν. Αυτό βοηθάει τα κωφά ή βαρήκοα άτομα να παρακολουθούν τη σύσκεψη.

 • Βεβαιωθείτε ότι μιλάει από ένα άτομο τη φορά.

Προσθήκη άμεσων μηνυμάτων για ενίσχυση της προφορικής επικοινωνίας

Η ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων σας επιτρέπει να προσφέρετε πληροφορίες για τη σύσκεψη σε εναλλακτικές μορφές.

 • Πληκτρολογήστε το άμεσο εναλλακτικό κείμενο για το περιεχόμενο οθόνης στα άμεσα μηνύματα.

 • Ζητήστε από τους διερμηνείς να δημοσιεύσουν πρόσθετες πληροφορίες στο άμεσα μηνύματα, για να τις διαβάσουν οι κωφοί συμμετέχοντες.

 • Επικολλήστε λεπτομερείς πληροφορίες, όπως τις διευθύνσεις URL προς έγγραφα και ιστοσελίδες, μέσα στο κείμενο. Οι λεπτομέρειες δεν πρόκειται να χαθούν και οι συμμετέχοντες θα ανοίγουν το συνδεδεμένο περιεχόμενο απευθείας στους δικούς τους υπολογιστές. Αν είναι απαραίτητο, οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν μεγεθυντικούς φακούς ή προγράμματα ανάγνωσης οθόνης για βελτίωση της κατανόησης.

 • Δημοσιεύστε σημαντικές δηλώσεις, αποφάσεις και στοιχεία δράσης σε άμεσα μηνύματα.

 • Όσοι πάσχουν από διαταραχές της ομιλίας και όσοι επεξεργάζονται τις ακουστικές πληροφορίες με διαφορετική ταχύτητα, μπορούν να πληκτρολογούν ερωτήσεις ή απαντήσεις στα άμεσα μηνύματα.

Κοινή χρήση περιεχομένου για τη δυνατότητα χρήσης υποβοηθητικών τεχνολογιών

Με το Skype για επιχειρήσεις για Mac, όλοι μπορούν να έχουν προσωπική άποψη του περιεχομένου της σύσκεψης.

 • Κοινή χρήση οθόνης

  Κάντε κοινή χρήση της οθόνης σας σε μια σύσκεψη αντί απλώς να προβάλετε το περιεχόμενο σε μια οθόνη. Αυτό επιτρέπει στους συμμετέχοντες να χρησιμοποιούν μεγεθυντικό φακό για το περιεχόμενο.

 • Κοινή χρήση περιεχομένου

  Κάντε κοινή χρήση παρουσιάσεων PowerPoint και άλλων αρχείων και έπειτα παρουσιάστε τα από το Skype για επιχειρήσεις. Έτσι όλοι θα έχουν το περιεχόμενο στη δική τους συσκευή, όπου μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία υποβοήθησης που προτιμούν, όπως προγράμματα ανάγνωσης οθόνης ή τον αγαπημένο τους μεγεθυντικό φακό.

Κάθε σύσκεψη μπορεί να γίνει σύσκεψη Skype

Το Skype για επιχειρήσεις μπορεί να σας βοηθήσει να συμπεριλάβετε τους πάντες σε μια σύσκεψη, ακόμα και αν βρίσκονται στην ίδια αίθουσα.

 • Όσοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες όρασης, μπορούν να λάβουν το κοινόχρηστο περιεχόμενο στις δικές τους συσκευές. Έτσι θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις αγαπημένες τους τεχνολογίες υποβοήθησης, όπως κάποιο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ή μεγεθυντικό φακό.

 • Τα άτομα με δυσκολίες ακοής μπορούν να ζητήσουν υπηρεσίες μεταγραφής σε πραγματικό χρόνο, μέσω του CART (Communication Access Realtime Translation). Το CART διατίθεται σε πολλές γλώσσες σε όλο τον κόσμο.

Σε αυτό το θέμα

Γρήγορη εκκίνηση μιας σύσκεψης στο Skype για επιχειρήσεις

Μην χάνετε πολύτιμο χρόνο για να ξεκινήσετε μια ηλεκτρονική σύσκεψη.

 • Όταν προγραμματίζετε τη σύσκεψη, επιλέξτε να είναι σύσκεψη Skype. Θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στη σύσκεψη απευθείας μέσω του Skype για επιχειρήσεις.

 • Για ad-hoc συσκέψεις ή για συσκέψεις που δεν είχαν προγραμματιστεί:

  • Πατήστε Άμεση σύσκεψη στην προβολή Συσκέψεις.

  • Επιλέξτε το εικονίδιο Προσθήκη από την οθόνη της σύσκεψης και προσκαλέστε τα άτομα που θέλετε.

Συμβουλή: Αν τα άτομα της σύσκεψης περιλαμβάνονται σε μια λίστα διανομής ή ομάδα του Exchange, προσθέστε την ομάδα στις Επαφές σας. Στη συνέχεια, απλώς πατήστε το όνομα της ομάδας για να ανοίξει η οθόνη συνομιλίας και να ξεκινήσει η σύσκεψη.

Συμπερίληψη βίντεο για ενίσχυση της κατανόησης

Ως άνθρωποι εργαζόμαστε καλύτερα όταν λαμβάνουμε ερεθίσματα και πληροφορίες από διάφορες αισθητηριακές πηγές. Οι εκπαιδευτές και οι ψυχαγωγοί χρησιμοποιούν αυτό το βασικό γεγονός όταν επιλέγουν το βίντεο ως μέσο για τις δραστηριότητές τους. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε με μια τηλεφωνική κλήση ή μια σύσκεψη.

 • Το βίντεο επιτρέπει στους κωφούς συμμετέχοντες να χρησιμοποιούν διερμηνέα νοηματικής.

 • Το βίντεο βελτιώνει την κατανόηση του λόγου σε όλο το φάσμα. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για άτομα με προβλήματα ακοής ή που εξαρτώνται από την ανάγνωση του λόγου.

Συμβουλή: Κατά τη διάρκεια μιας σύσκεψης μέσω βίντεο, ελέγξτε την οθόνη προεπισκόπησης βίντεο για να βεβαιωθείτε ότι σας βλέπουν καθαρά. Για παράδειγμα, το πού κάθεστε σε σχέση με την κάμερα μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Πρόσκληση ενός μεταγραφέα CART για άτομα που δεν ακούν

Προσκαλέστε έναν μεταγραφέα CART σε σύσκεψη ή τηλεφωνική κλήση στο Skype για επιχειρήσεις, για να προετοιμάσει λεζάντες σε πραγματικό χρόνο. Στο τέλος της σύσκεψης, ζητήστε το αντίγραφο για να το δώσετε στους συμμετέχοντες.

 • Οι υπηρεσίες CART είναι διαθέσιμες διεθνώς και σε πολλές γλώσσες. Το CART επιτρέπει σε κωφά ή βαρήκοα άτομα να συμμετέχουν πλήρως σε μια σύσκεψη ή τηλεφωνική κλήση.

Συμβουλές: 

 • Προσθέστε ένα τηλέφωνο διάσκεψης ως συμμετέχοντα χρησιμοποιώντας το εικονίδιο Προσθήκη. Απλώς πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου. Το τηλέφωνο μπορεί να είναι ένα τηλέφωνο διάσκεψης με δυνατότητες πολυμέσων που υπάρχει στην αίθουσα ή μπορεί να είναι κάποιο smartphone.

 • Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να λένε το όνομά τους όταν συμμετέχουν. Αυτό βοηθάει τα κωφά ή βαρήκοα άτομα να παρακολουθούν τη σύσκεψη.

 • Βεβαιωθείτε ότι μιλάει από ένα άτομο τη φορά.

Προσθήκη άμεσων μηνυμάτων για ενίσχυση της προφορικής επικοινωνίας

Η ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων σας επιτρέπει να προσφέρετε πληροφορίες για τη σύσκεψη σε εναλλακτικές μορφές.

 • Πληκτρολογήστε το άμεσο εναλλακτικό κείμενο για το περιεχόμενο οθόνης στα άμεσα μηνύματα.

 • Ζητήστε από τους διερμηνείς να δημοσιεύσουν πρόσθετες πληροφορίες στο άμεσα μηνύματα, για να τις διαβάσουν οι κωφοί συμμετέχοντες.

 • Επικολλήστε λεπτομερείς πληροφορίες, όπως τις διευθύνσεις URL προς έγγραφα και ιστοσελίδες, μέσα στο κείμενο. Οι λεπτομέρειες δεν πρόκειται να χαθούν και οι συμμετέχοντες θα ανοίγουν το συνδεδεμένο περιεχόμενο απευθείας στους δικούς τους υπολογιστές. Αν είναι απαραίτητο, οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν μεγεθυντικούς φακούς ή προγράμματα ανάγνωσης οθόνης για βελτίωση της κατανόησης.

 • Δημοσιεύστε σημαντικές δηλώσεις, αποφάσεις και στοιχεία δράσης σε άμεσα μηνύματα.

 • Όσοι πάσχουν από διαταραχές της ομιλίας και όσοι επεξεργάζονται τις ακουστικές πληροφορίες με διαφορετική ταχύτητα, μπορούν να πληκτρολογούν ερωτήσεις ή απαντήσεις στα άμεσα μηνύματα.

Κοινή χρήση περιεχομένου για τη δυνατότητα χρήσης υποβοηθητικών τεχνολογιών

Με το Skype για επιχειρήσεις, όλοι μπορούν να έχουν προσωπική άποψη του περιεχομένου της σύσκεψης.

 • Κοινή χρήση οθόνης

  Κάντε κοινή χρήση της οθόνης σας σε μια σύσκεψη αντί απλώς να προβάλετε το περιεχόμενο σε μια οθόνη. Αυτό επιτρέπει στους συμμετέχοντες να χρησιμοποιούν μεγεθυντικό φακό για το περιεχόμενο.

 • Κοινή χρήση περιεχομένου από μια εφαρμογή

  Κάντε κοινή χρήση παρουσιάσεων PowerPoint και άλλων αρχείων στη σύσκεψη και έπειτα παρουσιάστε τα από το Skype για επιχειρήσεις. Έτσι όλοι θα έχουν το περιεχόμενο στη δική τους συσκευή, όπου μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία υποβοήθησης που προτιμούν, όπως προγράμματα ανάγνωσης οθόνης ή τον αγαπημένο τους μεγεθυντικό φακό.

Κάθε σύσκεψη μπορεί να γίνει σύσκεψη Skype

Το Skype για επιχειρήσεις για Android μπορεί να σας βοηθήσει να συμπεριλάβετε τους πάντες σε μια σύσκεψη, ακόμα και αν βρίσκονται στην ίδια αίθουσα.

 • Όσοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες όρασης, μπορούν να λάβουν το κοινόχρηστο περιεχόμενο στις δικές τους συσκευές. Έτσι θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις αγαπημένες τους τεχνολογίες υποβοήθησης, όπως κάποιο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ή μεγεθυντικό φακό.

 • Τα άτομα με δυσκολίες ακοής μπορούν να ζητήσουν υπηρεσίες μεταγραφής σε πραγματικό χρόνο, μέσω του CART (Communication Access Realtime Translation). Το CART διατίθεται σε πολλές γλώσσες σε όλο τον κόσμο.

Σε αυτό το θέμα

Γρήγορη εκκίνηση μιας σύσκεψης στο Skype για επιχειρήσεις

Μην χάνετε πολύτιμο χρόνο για να ξεκινήσετε μια ηλεκτρονική σύσκεψη.

 • Όταν προγραμματίζετε τη σύσκεψη, επιλέξτε να είναι σύσκεψη Skype. Θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στη σύσκεψη απευθείας μέσω του Skype για επιχειρήσεις για Android.

 • Για ad-hoc συσκέψεις ή για συσκέψεις που δεν είχαν προγραμματιστεί:

  • Πατήστε την επαφή στην προβολή Επαφές και ξεκινήστε τη σύσκεψη.

  • Για να προσθέσετε περισσότερα άτομα στη σύσκεψη, πατήστε το εικονίδιο Προσθήκη στην οθόνη της σύσκεψης, και καλέστε τα άτομα που θέλετε.

Συμβουλή: Αν τα άτομα της σύσκεψης περιλαμβάνονται σε μια λίστα διανομής ή ομάδα του Exchange, προσθέστε την ομάδα στις Επαφές σας. Στη συνέχεια, απλώς πατήστε το όνομα της ομάδας για να ανοίξει η οθόνη συνομιλίας και να ξεκινήσει η σύσκεψη.

Συμπερίληψη βίντεο για ενίσχυση της κατανόησης

Ως άνθρωποι εργαζόμαστε καλύτερα όταν λαμβάνουμε ερεθίσματα και πληροφορίες από διάφορες αισθητηριακές πηγές. Οι εκπαιδευτές και οι ψυχαγωγοί χρησιμοποιούν αυτό το βασικό γεγονός όταν επιλέγουν το βίντεο ως μέσο για τις δραστηριότητές τους. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε με μια τηλεφωνική κλήση ή μια σύσκεψη.

 • Το βίντεο επιτρέπει στους κωφούς συμμετέχοντες να χρησιμοποιούν διερμηνέα νοηματικής.

 • Το βίντεο βελτιώνει την κατανόηση του λόγου σε όλο το φάσμα. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για άτομα με προβλήματα ακοής ή που εξαρτώνται από την ανάγνωση του λόγου.

Συμβουλή: Κατά τη διάρκεια μιας σύσκεψης μέσω βίντεο, ελέγξτε την οθόνη προεπισκόπησης βίντεο για να βεβαιωθείτε ότι σας βλέπουν καθαρά. Για παράδειγμα, το πού κάθεστε σε σχέση με την κάμερα μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Πρόσκληση ενός μεταγραφέα CART για άτομα που δεν ακούν

Προσκαλέστε έναν μεταγραφέα CART σε σύσκεψη ή τηλεφωνική κλήση στο Skype για επιχειρήσεις για Android, για να προετοιμάσει λεζάντες σε πραγματικό χρόνο. Στο τέλος της σύσκεψης, ζητήστε το αντίγραφο για να το δώσετε στους συμμετέχοντες.

 • Οι υπηρεσίες CART είναι διαθέσιμες διεθνώς και σε πολλές γλώσσες. Το CART επιτρέπει σε κωφά ή βαρήκοα άτομα να συμμετέχουν πλήρως σε μια σύσκεψη ή τηλεφωνική κλήση.

Συμβουλές: 

 • Προσθέστε ένα τηλέφωνο διάσκεψης ως συμμετέχοντα χρησιμοποιώντας το εικονίδιο Προσθήκη. Απλώς πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου. Το τηλέφωνο μπορεί να είναι ένα τηλέφωνο διάσκεψης με δυνατότητες πολυμέσων που υπάρχει στην αίθουσα ή μπορεί να είναι κάποιο smartphone.

 • Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να λένε το όνομά τους όταν συμμετέχουν. Αυτό βοηθάει τα κωφά ή βαρήκοα άτομα να παρακολουθούν τη σύσκεψη.

 • Βεβαιωθείτε ότι μιλάει από ένα άτομο τη φορά.

Προσθήκη άμεσων μηνυμάτων για ενίσχυση της προφορικής επικοινωνίας

Η ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων σας επιτρέπει να προσφέρετε πληροφορίες για τη σύσκεψη σε εναλλακτικές μορφές.

 • Πληκτρολογήστε το άμεσο εναλλακτικό κείμενο για το περιεχόμενο οθόνης στα άμεσα μηνύματα.

 • Ζητήστε από τους διερμηνείς να δημοσιεύσουν πρόσθετες πληροφορίες στο άμεσα μηνύματα, για να τις διαβάσουν οι κωφοί συμμετέχοντες.

 • Επικολλήστε λεπτομερείς πληροφορίες, όπως τις διευθύνσεις URL προς έγγραφα και ιστοσελίδες, μέσα στο κείμενο. Οι λεπτομέρειες δεν πρόκειται να χαθούν και οι συμμετέχοντες θα ανοίγουν το συνδεδεμένο περιεχόμενο απευθείας στους δικούς τους υπολογιστές. Αν είναι απαραίτητο, οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν μεγεθυντικούς φακούς ή προγράμματα ανάγνωσης οθόνης για βελτίωση της κατανόησης.

 • Δημοσιεύστε σημαντικές δηλώσεις, αποφάσεις και στοιχεία δράσης σε άμεσα μηνύματα.

 • Όσοι πάσχουν από διαταραχές της ομιλίας και όσοι επεξεργάζονται τις ακουστικές πληροφορίες με διαφορετική ταχύτητα, μπορούν να πληκτρολογούν ερωτήσεις ή απαντήσεις στα άμεσα μηνύματα.

Κοινή χρήση περιεχομένου για τη δυνατότητα χρήσης υποβοηθητικών τεχνολογιών

Με το Skype για επιχειρήσεις για Android, όλοι μπορούν να έχουν προσωπική άποψη του περιεχομένου της σύσκεψης.

 • Κοινή χρήση οθόνης

  Κάντε κοινή χρήση της οθόνης σας σε μια σύσκεψη αντί απλώς να προβάλετε το περιεχόμενο σε μια οθόνη. Αυτό επιτρέπει στους συμμετέχοντες να χρησιμοποιούν μεγεθυντικό φακό για το περιεχόμενο.

 • Κοινή χρήση περιεχομένου από μια εφαρμογή

  Κάντε κοινή χρήση παρουσιάσεων PowerPoint και άλλων αρχείων στη σύσκεψη και έπειτα παρουσιάστε τα από το Skype για επιχειρήσεις για Android. Έτσι όλοι θα έχουν το περιεχόμενο στη δική τους συσκευή, όπου μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία υποβοήθησης που προτιμούν, όπως προγράμματα ανάγνωσης οθόνης ή τον αγαπημένο τους μεγεθυντικό φακό.

Δείτε επίσης

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×