Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με τη Microsoft
Εισέλθετε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε το λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Όταν ενεργοποιείτε ένα πρόσθετο, προσθέτει προσαρμοσμένες εντολές και νέες δυνατότητες στα προγράμματα του Microsoft 365 που συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητάς σας. Επειδή τα πρόσθετα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εισβολείς για να βλάψουν τον υπολογιστή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ρυθμίσεις ασφαλείας προσθέτων για να προστατευτείτε.

Σημείωση: Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για τις εφαρμογές microsoft 365 που εκτελούνται στα Windows.

Προβολή εγκατεστημένων προσθέτων

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Επιλογές > Πρόσθετα.

 2. Επισημάνετε κάθε πρόσθετο για να δείτε το όνομα, τον εκδότη, τη συμβατότητα, τη θέση του στον υπολογιστή σας, καθώς και μια περιγραφή των λειτουργιών του.

Προβολή περιοχής προσθέτων του Κέντρου αξιοπιστίας

Κάντε κλικ σε μια επικεφαλίδα παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.  

 • Ενεργά πρόσθετα εφαρμογής     Πρόσθετα που έχουν καταχωρηθεί και αυτήν τη στιγμή εκτελούνται στο πρόγραμμα Microsoft 365.

 • Ανενεργά πρόσθετα εφαρμογής     Αυτά υπάρχουν στον υπολογιστή σας, αλλά δεν είναι φορτωμένα αυτήν τη στιγμή. Για παράδειγμα, οι διατάξεις XML είναι ενεργές όταν το έγγραφο που αναφέρεται σε αυτές είναι ανοιχτό. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το πρόσθετο COM: εάν ένα πρόσθετο COM είναι επιλεγμένο, το πρόσθετο είναι ενεργό. Εάν το πλαίσιο ελέγχου δεν είναι επιλεγμένο, το πρόσθετο είναι ανενεργό.

 • Πρόσθετα σχετικά με έγγραφα     Αρχεία προτύπων στα οποία αναφέρονται ανοιχτά έγγραφα.

 • Απενεργοποιημένα πρόσθετα εφαρμογής    Αυτά τα πρόσθετα απενεργοποιούνται αυτόματα, επειδή προκαλούν σφάλμα στα προγράμματα του Microsoft 365.

 • Πρόσθετο     Ο τίτλος του προσθέτου.

 • Εκδότης     Ο προγραμματιστής λογισμικού ή η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία του προσθέτου.

 • Συμβατότητα     Ανατρέξτε εδώ για ζητήματα συμβατότητας.

 • Θέση     Αυτή η διαδρομή αρχείου υποδεικνύει το σημείο όπου είναι εγκατεστημένο το πρόσθετο στον υπολογιστή σας.

 • Περιγραφή Αυτό το κείμενο εξηγεί τη λειτουργία του προσθέτου.

Σημείωση: Το Microsoft Outlook διαθέτει μια επιλογή προσθέτου στο Κέντρο αξιοπιστίας: Εφαρμογή των ρυθμίσεων ασφαλείας μακροεντολών στα εγκατεστημένα πρόσθετα. Το InfoPath δεν έχει ρυθμίσεις ασφαλείας για τα πρόσθετα.

Για να απενεργοποιήσετε ή να καταργήσετε ένα πρόσθετο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Επιλογές > Πρόσθετα

 2. Προς το κάτω μέρος του παραθύρου, όπου εμφανίζεται η ένδειξη Διαχείριση, κάντε κλικ στο κουμπί Μετάβαση

 3. Στο παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε τα πρόσθετα που θέλετε να απενεργοποιήσετε ή να καταργήσετε

  Χρήση του παραθύρου διαλόγου "Διαχείριση προσθέτων COM" για την απενεργοποίηση ή την κατάργηση ανεπιθύμητων προσθέτων
 4. Για να απενεργοποιήσετε το πρόσθετο, απλώς καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο μπροστά από το όνομά του. Για να καταργήσετε την εγκατάσταση του πρόσθετου, επιλέξτε το και κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας και να επιστρέψετε στο έγγραφό σας

Μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις προσθέτων στο Κέντρο αξιοπιστίας, περιγραφές του οποίου βρίσκονται στην ακόλουθη ενότητα. Οι ρυθμίσεις ασφαλείας προσθέτων ενδέχεται να έχουν καθοριστεί από την εταιρεία σας, επομένως μπορεί να μην είναι διαθέσιμες για αλλαγή όλες οι επιλογές.

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Επιλογές.

 2. Κάντε κλικ στις επιλογές Κέντρο αξιοπιστίας > Ρυθμίσεις Κέντρου αξιοπιστίας > Πρόσθετα.

 3. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή στα πλαίσια που θέλετε.

Περιοχή προσθέτων του Κέντρου αξιοπιστίας

 • Τα πρόσθετα εφαρμογής απαιτείται να είναι υπογεγραμμένα από αξιόπιστο εκδότη     Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο προκειμένου το Κέντρο αξιοπιστίας να ελέγχει ότι το πρόσθετο χρησιμοποιεί την αξιόπιστη υπογραφή ενός εκδότη. Εάν η υπογραφή του εκδότη δεν είναι αξιόπιστη, το πρόγραμμα Microsoft 365 δεν φορτώνει το πρόσθετο και η Γραμμή αξιοπιστίας εμφανίζει μια ειδοποίηση ότι το πρόσθετο έχει απενεργοποιηθεί.

 • Απενεργοποίηση ειδοποιήσεων για μη υπογεγραμμένα πρόσθετα (ο κώδικας θα παραμείνει απενεργοποιημένος)     Όταν επιλέγετε το πλαίσιο Τα πρόσθετα εφαρμογής απαιτείται να είναι υπογεγραμμένα από αξιόπιστο εκδότη, αυτή η επιλογή δεν είναι πλέον γκρι. Τα πρόσθετα με υπογραφή από αξιόπιστο εκδότη ενεργοποιούνται, αλλά τα μη υπογεγραμμένα πρόσθετα απενεργοποιούνται.

 • Απενεργοποίηση όλων των προσθέτων εφαρμογής (μπορεί να μειώσει τη λειτουργικότητα)     Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο, εάν δεν θεωρείτε αξιόπιστο κανένα πρόσθετο. Όλα τα πρόσθετα απενεργοποιούνται χωρίς ειδοποίηση και τα άλλα πλαίσια προσθέτων είναι απενεργοποιημένα.

Σημείωση: Αυτή η ρύθμιση τίθεται σε ισχύ μετά την έξοδο και την επανεκκίνηση του προγράμματος Microsoft 365.

Κατά την εργασία με πρόσθετα, ενδέχεται να χρειαστεί να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ψηφιακές υπογραφές και τα πιστοποιητικά, που ελέγχουν την ταυτότητα ενός προσθέτου, καθώς και τους αξιόπιστους εκδότες, προγραμματιστές λογισμικού που συχνά δημιουργούν πρόσθετα.

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω οδηγίες για να διαχειριστείτε και να εγκαταστήσετε πρόσθετα.

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Επιλογές > Πρόσθετα.

 2. Επιλέξτε έναν τύπο προσθέτου.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Μετάβαση.

 4. Επιλέξτε τα πρόσθετα που θα προσθέσετε, θα καταργήσετε, θα φορτώσετε ή θα στείλετε. Ή κάντε αναζήτηση για να εντοπίσετε τα πρόσθετα που θα εγκαταστήσετε.

Αν έχετε εγγραφεί σε ένα πρόσθετο μέσω του Microsoft 365 Store που δεν θέλετε να συνεχίσετε, μπορείτε να ακυρώσετε τη συγκεκριμένη συνδρομή

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Microsoft 365 και μεταβείτε στην καρτέλα Εισαγωγή της κορδέλας.

 2. Στην ομάδα Πρόσθετα, κάντε κλικ στην επιλογή Τα πρόσθετά μου.

  Στην καρτέλα "Εισαγωγή" της κορδέλας, θα βρείτε την ομάδα "Πρόσθετα" για τη διαχείριση των πρόσθετων του Excel
 3. Επιλέξτε Διαχείριση των προσθέτων μου.

  Το παράθυρο διαλόγου "Πρόσθετα του Office" παραθέτει τα πρόσθετα που έχετε εγκαταστήσει. Κάντε κλικ στην επιλογή "Διαχείριση των προσθέτων μου" για να τα διαχειριστείτε.
 4. Κάντε κλικ στην εφαρμογή που θέλετε να ακυρώσετε και στην περιοχή Ενέργεια επιλέξτε Διαχείριση συνδρομής.

 5. Στην ενότητα Πληρωμή και χρεώσεις, επιλέξτε Ακύρωση συνδρομής.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, επιλέξτε Συνέχεια.

Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα πρέπει να εμφανιστεί ένα μήνυμα που λέει "Έχετε ακυρώσει τη συνδρομή της εφαρμογής σας" στο πεδίο σχολίων της λίστας των εφαρμογών.

Ορισμένα πρόσθετα ενδέχεται να μην είναι συμβατά με τις πολιτικές του τμήματος τεχνολογιών πληροφορικής της εταιρείας σας. Εάν συμβαίνει αυτό με πρόσθετα που εγκαταστάθηκαν πρόσφατα στο πρόγραμμα του Microsoft 365, η Αποτροπή εκτέλεσης δεδομένων (DEP) θα απενεργοποιήσει το πρόσθετο και το πρόγραμμα ενδέχεται να παρουσιάσει σφάλμα.

Μάθετε περισσότερα για την Αποτροπή εκτέλεσης δεδομένων

Δείτε επίσης

Λήψη συνδεδεμένων σημειώσεων

Αν αναζητάτε βοήθεια για τη σύνδεση σημειώσεων στο OneNote σε ένα έγγραφο Word ή PowerPoint, ανατρέξτε στο Λάβετε συνδεδεμένες σημειώσεις.

Πρόσθετα Excel Windows

Εάν αναζητάτε βοήθεια για συγκεκριμένα πρόσθεταExcel, όπως η Επίλυση ή το Ερώτημα, ανατρέξτε στη Βοήθεια για τα πρόσθετα του Excel για Windows.

Εάν αναζητάτε πρόσθετη βοήθεια για τα πρόσθετα Excel χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Πρόσθετα COM, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη ή κατάργηση προσθέτων στο Excel.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση
Ρωτήστε την κοινότητα
Λήψη υποστήριξης
Επικοινωνία

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×