Προγραμματισμός συσκέψεων με εκατοντάδες συμμετέχοντες

Σημείωση: Οι αλλαγές αυτές ισχύουν μόνο για συσκέψεις που έχουν δημιουργηθεί στο Microsoft 365 και περιλαμβάνουν εκατοντάδες συμμετέχοντες. Οι αλλαγές δεν επηρεάζουν μικρότερες συσκέψεις.

Στο παρελθόν, όταν χρησιμοποιούσατε το Microsoft 365 για να στείλετε μια πρόσκληση σε σύσκεψη σε εκατοντάδες συμμετέχοντες, ενδεχομένως να μην υπήρχε δυνατότητα ενημέρωσης ή ακύρωσης της πρόσκλησης. Αυτό συνέβαινε επειδή το Outlook εμφάνιζε κάθε άτομο που είχε αποδεχτεί, είχε αποδεχτεί ως αβέβαιος ή είχε απορρίψει την πρόσκληση στη γραμμή "Προς" της πρόσκλησης και υπάρχει όριο στον αριθμό των ατόμων που μπορούν να εμφανιστούν σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε μια πρόσκληση σε σύσκεψη. Εάν στην πρόσκληση είχαν απαντήσει εκατοντάδες χρήστες, θα είχατε κλειδωθεί εκτός της σύσκεψής σας.

Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, αλλάξαμε τον τρόπο που το Microsoft 365 χειρίζεται τις απαντήσεις σε προσκλήσεις σε σύσκεψη με εκατοντάδες συμμετέχοντες. Αυτές οι αλλαγές διασφαλίζουν ότι θα μπορείτε πάντα να ενημερώνετε ή να ακυρώνετε τη σύσκεψη και να βλέπετε τη λίστα των συμμετεχόντων. Για να προβάλετε τη λίστα συμμετεχόντων για μεγάλες συσκέψεις, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια ενημερωμένη έκδοση του Outlook. Εάν χρησιμοποιείτε μια έκδοση του Outlook που δεν έχει ενημερωθεί, δεν θα μπορείτε να δείτε την πλήρη λίστα των συμμετεχόντων.

Τι έχει αλλάξει στον τρόπο παρακολούθησης των απαντήσεων;

Πώς γινόταν η παρακολούθηση των απαντήσεων προηγουμένως

Στο Microsoft 365, ο μέγιστος αριθμός παραληπτών σε οποιοδήποτε απεσταλμένο στοιχείο, είτε πρόκειται για κανονικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε για πρόσκληση σε σύσκεψη, είναι 500. Όταν στέλνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μια πρόσκληση σε σύσκεψη σε μια λίστα διανομής, η λίστα διανομής υπολογίζεται μόνο ως 1 παραλήπτης.

Αυτό ήταν ζήτημα για τις συσκέψεις, επειδή η παρακολούθηση της λίστας των παραληπτών σύσκεψης και η λίστα των απαντήσεων γινόταν με την ίδια ιδιότητα στο στοιχείο σύσκεψης. Συνεπώς ο διοργανωτής της σύσκεψης έπρεπε να στείλει την πρόσκληση σε μια λίστα διανομής (1 παραλήπτης) και καθώς τα μέλη της λίστας διανομής απαντούσαν στην πρόσκληση σε σύσκεψη, κάθε άτομο έπρεπε να προστεθεί μεμονωμένα στη λίστα παραληπτών προκειμένου να καταγραφεί η απάντησή του (με αποτέλεσμα η λίστα παραληπτών τελικά να ξεπερνάει τους 500 αφού είχαν απαντήσει αρκετά άτομα).

Τα προγράμματα-πελάτες του Outlook χρησιμοποιούν την ίδια ιδιότητα κατά την εμφάνιση της λίστας παραληπτών στη γραμμή "Προς" και κατά την εμφάνιση της λίστας απαντήσεων στην καρτέλα "Παρακολούθηση".

Πώς γίνεται η παρακολούθηση των απαντήσεων επί του παρόντος

Η λίστα των παραληπτών εξακολουθεί να παρακολουθείται με την προηγούμενη ιδιότητα, αλλά η παρακολούθηση της λίστας απαντήσεων ελέγχεται πλέον από μια νέα, ξεχωριστή ιδιότητα στο στοιχείο σύσκεψης.

Για να εξασφαλίσετε ότι τα προγράμματα-πελάτες παλαιού τύπου εξακολουθούν να εμφανίζουν μεμονωμένες απαντήσεις για τις περισσότερες συσκέψεις, το Microsoft 365 θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις απαντήσεις στην υπάρχουσα ιδιότητα παραληπτών μέχρι να υπάρχουν 400 ή περισσότεροι παραλήπτες. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην εμπειρία για τις συσκέψεις με λιγότερους από 400 παραλήπτες. Αφού μια σύσκεψη αποκτήσει 400 ή περισσότερους παραλήπτες, μόνο τα ενημερωμένα προγράμματα-πελάτες θα εμφανίζουν τις ακριβείς απαντήσεις για τη σύσκεψη.

Στο Microsoft 365, ο μέγιστος αριθμός παραληπτών είναι 500, αλλά έχει επιλεγεί ένα μέγεθος 400 ως αποκοπή για να διακόψετε την παρακολούθηση απαντήσεων για να δώσετε ένα buffer για τα ακόλουθα δύο σενάρια:

  • Εάν μια σύσκεψη προωθηθεί από έναν συμμετέχοντα, οι παραλήπτες της προώθησης θα προστίθενται πάντα στη λίστα παραληπτών, εκτός και αν η λίστα περιλαμβάνει πλέον περισσότερους από 500 συμμετέχοντες.

  • Εάν ο διοργανωτής προσθέσει νέους συμμετέχοντες, οι επιπλέον παραλήπτες θα προστίθενται πάντα στη λίστα παραληπτών, εκτός και αν η λίστα περιλαμβάνει πλέον περισσότερους από 500 συμμετέχοντες.

Σύνοψη των αλλαγών

Μέγεθος σύσκεψης

Προγράμματα-πελάτες προηγούμενης έκδοσης

Ενημερωμένα προγράμματα-πελάτες

400 ή λιγότεροι παραλήπτες

Όλοι οι μεμονωμένοι παραλήπτες και οι απαντήσεις τους

Όλοι οι μεμονωμένοι παραλήπτες και οι απαντήσεις τους

Μεταξύ 400 και 2.000 παραληπτών

Οι πρώτοι 400 παραλήπτες και οι απαντήσεις τους

Όλοι οι μεμονωμένοι παραλήπτες και οι απαντήσεις τους

2.000 ή περισσότεροι παραλήπτες

Οι πρώτοι 400 παραλήπτες και οι απαντήσεις τους

Οι πρώτοι 2.000 παραλήπτες και οι απαντήσεις τους

Σημειώσεις:

  • Εάν ο διοργανωτής προσθέσει έναν νέο συμμετέχοντα σε μια σύσκεψη που έχει ήδη περισσότερους από 400 παραλήπτες, οι νέοι συμμετέχοντες θα προστεθούν.

  • Θα ενημερώσουμε το Outlook στο μέλλον, για να εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός ανά τύπο απάντησης: Αποδοχή, Αποδοχή ως αβέβαιος, Απόρριψη και Δεν έχει ληφθεί απάντηση. Αυτό θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για συσκέψεις που έχουν περισσότερους από 2.000 παραλήπτες.

  • Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για συσκέψεις που οργανώνονται από άτομα που Microsoft 365, επειδή το όριο των 500 παραληπτών αφορά Microsoft 365. Οι διαχειριστές σε περιβάλλοντα εσωτερικής εγκατάστασης του Exchange μπορούν να επιλέξουν εάν θα υπάρχει μέγιστος αριθμός παραληπτών και, εάν γίνει αυτή η επιλογή, ποιο θα πρέπει να είναι το μέγιστο όριο. Για συσκέψεις που διοργανώνονται από κάποιον σε περιβάλλον εσωτερικής εγκατάστασης του Exchange, τα προγράμματα-πελάτες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την προηγούμενη ιδιότητα παραληπτών για τη λίστα των παραληπτών και τη λίστα των απαντήσεων.

Ενημερώθηκε η δική σας έκδοση του Outlook;

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις εκδόσεις του Outlook που έχουν ενημερωθεί με τη νέα μέθοδο παρακολούθησης απαντήσεων σε μια πρόσκληση σε σύσκεψη.

Πρόγραμμα-πελάτης

Ενημέρωση της κατάστασης

Outlook 2016 για Windows

Δεν έχει ενημερωθεί ακόμα

Outlook 2016 για Mac

Δεν έχει ενημερωθεί ακόμα

Outlook στο web και Outlook.com

Δεν έχει ενημερωθεί ακόμα

Outlook για iOS

Δεν έχει ενημερωθεί ακόμα

Outlook για Android

Δεν έχει ενημερωθεί ακόμα

Ημερολόγιο των Windows 10

Δεν έχει ενημερωθεί ακόμα

Τι γίνεται εάν δεν έχει ενημερωθεί η έκδοση του Outlook που χρησιμοποιείτε;

Εάν η έκδοση του Outlook δεν έχει ενημερωθεί ακόμα, θα βλέπετε μόνο έως 400 παραλήπτες και τις απαντήσεις τους. Εάν δεν χρειάζεται να γνωρίζετε ποιος έχει απαντήσει στην πρόσκλησή σας, ανατρέξτε στο θέμα Δεν θέλω να βλέπω απαντήσεις στην πρόσκληση σε σύσκεψη που έστειλα.

Δεν θέλω να βλέπω απαντήσεις στην πρόσκληση σε σύσκεψη που έστειλα

Εάν δεν χρειάζεται να γνωρίζετε ποιος απάντησε στην πρόσκληση σε σύσκεψη, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις απαντήσεις. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη Outlook για Windows, Outlook για Mac, Outlook στο web και Outlook.com.

Όταν οι απαντήσεις είναι απενεργοποιημένες, δεν θα λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν κάποιος αποδέχεται, αποδέχεται ως αβέβαιος ή απορρίπτει την πρόσκληση και οι απαντήσεις στην πρόσκληση σε σύσκεψη δεν θα καταγράφονται. Αυτό είναι χρήσιμο εάν θέλετε να ενημερώνετε τους παραλήπτες για μια εκδήλωση, αλλά δεν χρειάζεται να γνωρίζετε ακριβώς πόσοι συμμετέχουν, ή εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάθε φορά που κάποιος αποδέχεται την πρόσκληση.

Outlook 2016 για PC

Στιγμιότυπο οθόνης με το κουμπί "Αίτηση αποκρίσεων" στο Outlook 2016 για Windows

Outlook 2016 για Mac

Στιγμιότυπο οθόνης με το κουμπί "Αίτηση αποκρίσεων" στο Outlook 2016 για Mac

Outlook στο web και Outlook.com

Στιγμιότυπο οθόνης με το κουμπί "Αίτηση αποκρίσεων" στο Outlook στο web

Σχετικά θέματα

Δημιουργία, τροποποίηση ή διαγραφή πρόσκλησης σε σύσκεψη ή συνάντησης στο Outlook.com ή στο Outlook στο web

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×