Πίνακας περιεχομένων
×

Όταν οι αριθμοί σε ένα γράφημα διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από σειρά δεδομένων σε σειρές δεδομένων ή όταν έχετε μεικτους τύπους δεδομένων (τιμή και όγκος), σχεδιάστε μία ή περισσότερες σειρές δεδομένων σε έναν δευτερεύοντα κατακόρυφο άξονα (τιμή). Η κλίμακα του δευτερεύοντα κατακόρυφου άξονα απεικονίζει τις τιμές για τη συσχετισμένη σειρά δεδομένων. Ο δευτερεύων άξονας έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα σε γραφήματα που απεικονίζουν ένα συνδυασμό γραφημάτων στηλών και γραμμών. Μπορείτε να εμφανίσετε γρήγορα ένα γράφημα όπως αυτό, αλλάζοντας το γράφημά σας σε σύνθετο γράφημα.

εναλλακτικό κείμενο

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο.

Σημείωση: Η παρακάτω διαδικασία ισχύει για Office 2013 και νεότερες εκδόσεις. Αναζητάτε Office 2010;

 1. Επιλέξτε ένα γράφημα για να ανοίξετε τα Εργαλεία γραφήματος.

 2. Επιλέξτε "Σχεδίαση" > "Αλλαγή τύπου γραφήματος".

 3. Επιλέξτε σύνθετο > στήλη συμπλέγματος - Γραμμή στον δευτερεύοντα άξονα.

 4. Επιλέξτε "Δευτερεύων άξονας" για τη σειρά δεδομένων που θέλετε να εμφανίσετε.

 5. Επιλέξτε το αναπτυσσόμενο βέλος και επιλέξτε "Γραμμή".

 6. Επιλέξτε OK.

Προσθήκη ή κατάργηση δευτερεύοντα άξονα σε γράφημα στο Office 2010

Όταν οι τιμές σε ένα γράφημα 2Δ διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από σειρά δεδομένων σε σειρά δεδομένων ή όταν έχετε μεικτούς τύπους δεδομένων (για παράδειγμα, τιμή και όγκο), μπορείτε να απεικονίσετε μία ή περισσότερες σειρές δεδομένων σε έναν δευτερεύοντα κατακόρυφο άξονα (τιμή). Η κλίμακα του δευτερεύοντα κατακόρυφου άξονα απεικονίζει τις τιμές για τη συσχετισμένη σειρά δεδομένων.

εναλλακτικό κείμενο

Αφού προσθέσετε έναν δευτερεύοντα κατακόρυφο άξονα σε ένα γράφημα 2Δ, μπορείτε επίσης να προσθέσετε έναν δευτερεύοντα οριζόντιο άξονα (κατηγορία), που μπορεί να είναι χρήσιμος σε ένα γράφημα xy (διασποράς) ή ένα γράφημα φυσαλίδων.

Για να ξεχωρίζετε τη σειρά δεδομένων που απεικονίζεται στον δευτερεύοντα άξονα, μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο γραφήματος. Για παράδειγμα, σε ένα γράφημα στηλών, μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά δεδομένων στον δευτερεύοντα άξονα σε γράφημα γραμμών.

Σημαντικό: Για να ολοκληρώσετε τις παρακάτω διαδικασίες, πρέπει να έχετε ένα υπάρχον γράφημα 2Δ. Δεν υποστηρίζονται δευτερεύοντες άξονες σε γραφήματα 3Δ.

Μπορείτε να απεικονίσετε σε έναν δευτερεύοντα κατακόρυφο άξονα μία σειρά δεδομένων κάθε φορά. Για να απεικονίσετε περισσότερες από μία σειρές δεδομένων στον δευτερεύοντα κατακόρυφο άξονα, επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για κάθε σειρά δεδομένων που θέλετε να εμφανίζεται στον δευτερεύοντα κατακόρυφο άξονα.

 1. Σε ένα γράφημα, κάντε κλικ στη σειρά δεδομένων που θέλετε να απεικονίσετε σε έναν δευτερεύοντα κατακόρυφο άξονα ή κάντε τα παρακάτω για να επιλέξετε τη σειρά δεδομένων από μια λίστα στοιχείων γραφήματος:

  1. Κάντε κλικ στο γράφημα.

   Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφή.

  2. Στην καρτέλα Μορφή, στην ομάδα Τρέχουσα επιλογή, κάντε κλικ στο βέλος μέσα στο πλαίσιο Στοιχεία γραφήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη σειρά δεδομένων που θέλετε να απεικονίσετε σε έναν δευτερεύοντα κατακόρυφο άξονα.

   Εικόνα Κορδέλας

 2. Στην καρτέλα Μορφή, στην ομάδα Τρέχουσα επιλογή, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή μορφής.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση σειράς δεδομένων.

  Σημείωση: Εάν εμφανιστεί διαφορετικό παράθυρο διαλόγου, επαναλάβετε το βήμα 1 και βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια σειρά δεδομένων στο γράφημα.

 3. Στην καρτέλα Επιλογές σειράς, στην περιοχή Σχεδίαση σειρών σε, κάντε κλικ στην επιλογή Δευτερεύων άξονας και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

  Εμφανίζεται ένας δευτερεύων κατακόρυφος άξονας στο γράφημα.

 4. Για να αλλάξετε την εμφάνιση του δευτερεύοντα κατακόρυφου άξονα, κάντε τα εξής:

  1. Στην καρτέλα Διάταξη, στην ομάδα Άξονες, κάντε κλικ στην επιλογή Άξονες.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Δευτερεύων κατακόρυφος άξονας και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή εμφάνισης που θέλετε.

 5. Για να αλλάξετε τις επιλογές άξονα του δευτερεύοντα κατακόρυφου άξονα, κάντε τα εξής:

  1. Κάντε δεξί κλικ στον δευτερεύοντα κατακόρυφο άξονα και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση άξονα.

  2. Στην περιοχή Επιλογές άξονα, ενεργοποιήστε τις επιλογές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Για να ολοκληρώσετε αυτή τη διαδικασία, πρέπει να έχετε ένα γράφημα που εμφανίζει έναν δευτερεύοντα κατακόρυφο άξονα. Για να προσθέσετε έναν δευτερεύοντα κατακόρυφο άξονα, ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη δευτερεύοντα κατακόρυφου άξονα.

 1. Κάντε κλικ σε ένα γράφημα που εμφανίζει έναν δευτερεύοντα κατακόρυφο άξονα.

  Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφή.

 2. Στην καρτέλα Διάταξη, στην ομάδα Άξονες, κάντε κλικ στην επιλογή Άξονες.

  εναλλακτικό κείμενο

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Δευτερεύων οριζόντιος άξονας και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή εμφάνισης που θέλετε.

 1. Σε ένα γράφημα, κάντε κλικ στη σειρά δεδομένων που θέλετε να αλλάξετε.

  Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος με την προσθήκη των καρτελών Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφή.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξί κλικ στη σειρά δεδομένων, να επιλέξετε Αλλαγή τύπου γραφήματος σειράς και στη συνέχεια να προχωρήσετε στο βήμα 3.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Τύπος, κάντε κλικ στην εντολή Αλλαγή τύπου γραφήματος.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Αλλαγή τύπου γραφήματος, κάντε κλικ στον τύπο γραφήματος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Το πρώτο πλαίσιο εμφανίζει μια λίστα με τις κατηγορίες τύπων γραφήματος και το δεύτερο πλαίσιο εμφανίζει τους διαθέσιμους τύπους γραφήματος για κάθε κατηγορία τύπων γραφήματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους γραφήματος που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, ανατρέξτε στο θέμα Διαθέσιμοι τύποι γραφήματος.

Σημείωση: Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο γραφήματος για μόνο μία σειρά δεδομένων κάθε φορά. Για να αλλάξετε τον τύπο γραφήματος για περισσότερες από μία σειρές δεδομένων στο γράφημα, επαναλάβετε τα βήματα αυτής της διαδικασίας για κάθε σειρά δεδομένων την οποία θέλετε να αλλάξετε.

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα που εμφανίζει τον δευτερεύοντα άξονα που θέλετε να καταργήσετε.

  Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος με την προσθήκη των καρτελών Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφή.

 2. Στην καρτέλα Διάταξη, στην ομάδα Άξονες, κάντε κλικ στην επιλογή Άξονες, κάντε κλικ στην επιλογή Δευτερεύων κατακόρυφος άξονας ή Δευτερεύων οριζόντιος άξονας και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Κανένας.

  εναλλακτικό κείμενο

Συμβουλές: 

 • Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στον δευτερεύοντα άξονα που θέλετε να διαγράψετε και στη συνέχεια να πατήσετε το πλήκτρο DELETE ή να κάνετε δεξί κλικ στον δευτερεύοντα άξονα και στη συνέχεια να κάνετε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

 • Για να καταργήσετε δευτερεύοντες άξονες αμέσως μετά την προσθήκη τους, κάντε κλικ στην Κουμπί "Αναίρεση" στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+Z.

Όταν οι τιμές σε ένα γράφημα διαφέρουν πολύ από σειρά δεδομένων σε σειρά δεδομένων, μπορείτε να σχεδιάσετε μία ή περισσότερες σειρές δεδομένων σε έναν δευτερεύοντα άξονα. Ένας δευτερεύων άξονας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μέρος ενός γραφήματος συνδυασμού όταν έχετε μεικτούς τύπους δεδομένων (για παράδειγμα, τιμή και ποσότητα) στο ίδιο γράφημα.

Σε αυτό το γράφημα, ο πρωτεύων κατακόρυφος άξονας στα αριστερά χρησιμοποιείται για την ποσότητα των πωλήσεων, ενώ ο δευτερεύων κατακόρυφος άξονας στη δεξιά πλευρά για τις τιμές.

εναλλακτικό κείμενο

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Προσθήκη δευτερεύοντα άξονα

 1. Αυτό το βήμα ισχύει για Word για Mac μόνο: Στο μενού "Προβολή", κάντε κλικ στην επιλογή "Διάταξη εκτύπωσης".

 2. Στο γράφημα, επιλέξτε τη σειρά δεδομένων που θέλετε να απεικονίσετε σε έναν δευτερεύοντα άξονα και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα Σχεδίαση γραφήματος στην κορδέλα.

  Για παράδειγμα, σε ένα γράφημα γραμμών, επιλέξτε μία από τις γραμμές στο γράφημα και θα επιλεγεί ο δείκτης δεδομένων για τη συγκεκριμένη σειρά δεδομένων.

 3. Επιλέξτε Προσθήκη στοιχείου γραφήματος > Άξονες και επιλέξτε Δευτερεύων οριζόντιος ή Δευτερεύων κατακόρυφος.

Προσθήκη τίτλου άξονα για έναν δευτερεύοντα άξονα

 1. Αυτό το βήμα ισχύει για Word για Mac μόνο: Στο μενού "Προβολή", κάντε κλικ στην επιλογή "Διάταξη εκτύπωσης".

 2. Στο γράφημα, επιλέξτε τη σειρά δεδομένων που θέλετε να απεικονίσετε σε έναν δευτερεύοντα άξονα και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα Σχεδίαση γραφήματος στην κορδέλα.

  Για παράδειγμα, σε ένα γράφημα γραμμών, επιλέξτε μία από τις γραμμές στο γράφημα και θα επιλεγεί ο δείκτης δεδομένων για τη συγκεκριμένη σειρά δεδομένων.

 3. Επιλέξτε Προσθήκη στοιχείου γραφήματος > Τίτλοι άξονα και επιλέξτε Δευτερεύων οριζόντιος ή Δευτερεύων κατακόρυφος.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε πάντα να ρωτήσετε έναν ειδικό στην κοινότητα Excel,να λάβετε υποστήριξη στην κοινότητα του Answersή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση. ΑνατρέξτεΠώς γίνεται υποβάλετε σχόλια σχετικά με Microsoft Office;για να μάθετε πώς μπορείτε να μοιραστείτε τις σκέψεις σας. Σας ακούμε.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×