Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές γλώσσας του Office για να προσθέσετε μια γλώσσα, να επιλέξετε τη γλώσσα εμφάνισης του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη και να ορίσετε τη γλώσσα σύνταξης και γλωσσικού ελέγχου.

Οι επιλογές γλώσσας βρίσκονται στο τμήμα Ορισμός προτιμήσεων γλώσσας του Office στο παράθυρο διαλόγου "Επιλογές" του Office, στο οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση επιλέγοντας Αρχείο > Επιλογές > Γλώσσα. Οι γλώσσες εμφάνισης και σύνταξης μπορούν να οριστούν ανεξάρτητα. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να επιλέξετε όλα τα στοιχεία να ταιριάζουν με τη γλώσσα του λειτουργικού σας συστήματος ή να χρησιμοποιήσετε ένα συνδυασμό γλωσσών για το λειτουργικό σύστημα, τη σύνταξη και την εμφάνιση περιβάλλοντος εργασίας χρήστη του Office.

Οι διαθέσιμες γλώσσες εξαρτώνται από την έκδοση γλώσσας του Office και τα επιπλέον πακέτα γλωσσών, τα πακέτα γλώσσας περιβάλλοντος εργασίας ή τις γλώσσες Συμβουλών οθόνης που είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας. 

Προσθήκη γλώσσας

Μπορείτε να προσθέσετε μια γλώσσα εμφάνισης ή μια γλώσσα σύνταξης. Μια γλώσσα εμφάνισης καθορίζει τη γλώσσα που χρησιμοποιεί το Office στα κουμπιά κορδέλας, τα παράθυρα διαλόγου κ.λπ. του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη. Μια γλώσσα σύνταξης επηρεάζει την κατεύθυνση του κειμένου και τη διάταξη για κάθετο, από δεξιά προς τα αριστερά και μεικτό κείμενο. Οι γλώσσες σύνταξης περιλαμβάνουν επίσης εργαλεία γλωσσικού ελέγχου, όπως λεξικά ορθογραφικού και γραμματικού ελέγχου. (Η προτιμώμενη γλώσσα σύνταξης εμφανίζεται στο επάνω μέρος της λίστας με έντονη γραφή. Μπορείτε να το αλλάξετε αυτό διαλέγοντας τη γλώσσα που θέλετε και επιλέγοντας Ορισμός ως προτιμώμενης.)

Για να προσθέσετε μια γλώσσα εμφάνισης:

 1. Ανοίξτε ένα πρόγραμμα του Office, όπως το Word.

 2. Επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές > Γλώσσα.

 3. Στην περιοχή Γλώσσα εμφάνισης του Office, στο Ορισμός των προτιμήσεων γλώσσας του Office, επιλέξτε Εγκατάσταση επιπλέον γλωσσών εμφάνισης από το Office.com.

 4. Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη γλώσσας σύνταξης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη. Ανοίγει μια σελίδα του προγράμματος περιήγησης όπου μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου εγκατάστασης.

 5. Στη σελίδα του προγράμματος περιήγησης, επιλέξτε Λήψη και εκτελέστε το ληφθέν πακέτο για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

 6. Η γλώσσα που προστέθηκε εμφανίζεται στη λίστα των γλωσσών εμφάνισης του Office.

Για να προσθέσετε μια γλώσσα σύνταξης:

 1. Ανοίξτε ένα πρόγραμμα του Office, όπως το Word.

 2. Επιλέξτε Αρχείο >Επιλογές > Γλώσσα.

 3. Στο Ορισμός των προτιμήσεως γλώσσας του Office, στην περιοχή Γλώσσες σύνταξης και γλωσσικού ελέγχου του Office, επιλέξτε Προσθήκη γλώσσας....

 4. Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη γλώσσας σύνταξης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη. Ανοίγει μια σελίδα του προγράμματος περιήγησης όπου μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου εγκατάστασης.

 5. Στη σελίδα του προγράμματος περιήγησης, επιλέξτε Λήψη και εκτελέστε το ληφθέν πακέτο για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

 6. Η γλώσσα που προστέθηκε εμφανίζεται στη λίστα των γλωσσών σύνταξης του Office.

Εάν εμφανίζεται η επισήμανση Διαθέσιμος ο γλωσσικός έλεγχος δίπλα στο όνομα της γλώσσας, μπορείτε να αποκτήσετε ένα πακέτο γλώσσας με τα εργαλεία γλωσσικού ελέγχου για τη γλώσσα σας. Εάν η επισήμανση Γλωσσικός έλεγχος μη διαθέσιμος βρίσκεται δίπλα στο όνομα της γλώσσας, τότε τα εργαλεία γλωσσικού ελέγχου δεν είναι διαθέσιμα για τη συγκεκριμένη γλώσσα. Εάν εμφανίζεται η επισήμανση Εγκατεστημένος ο γλωσσικός έλεγχος εμφανίζεται δίπλα στο όνομα της γλώσσας, είστε έτοιμοι.

 • Για να συνδεθείτε στο Internet και να λάβετε το πακέτο γλώσσας που χρειάζεστε, επιλέξτε τη σύνδεση Διαθέσιμος ο γλωσσικός έλεγχος.

Και τα δύο είδη γλωσσών του Office (εμφάνισης και σύνταξης) έχουν μια προτιμώμενη γλώσσα που μπορείτε να ορίσετε ανεξάρτητα.

Η προτιμώμενη γλώσσα εμφανίζεται με έντονη γραφή στην αρχή κάθε λίστας γλωσσών. Η σειρά των γλωσσών στη λίστα είναι η σειρά με την οποία χρησιμοποιούνται οι γλώσσες από το Office. Για παράδειγμα, εάν η σειρά των γλωσσών εμφάνισης είναι Ισπανικά <προτιμώμενη>, Γερμανικά και Ιαπωνικά και οι πόροι των Ισπανικών έχουν καταργηθεί από τον υπολογιστή σας, τα Γερμανικά γίνονται η προτιμώμενη γλώσσα εμφάνισης.

Για να ορίσετε τη γλώσσα που προτιμάτε:

 1. Ανοίξτε ένα πρόγραμμα του Office, όπως το Word.

 2. Επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές > Γλώσσα.

 3. Στην περιοχή Ορισμός των προτιμήσεων γλώσσας του Office, κάντε ένα ή και τα δύο από τα εξής:

  • Στην περιοχή Γλώσσα εμφάνισης του Office, διαλέξτε τη γλώσσα που θέλετε από τη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ορισμός ως προτιμώμενης.

  • Στην περιοχή Γλώσσες σύνταξης και γλωσσικού ελέγχου του Office, διαλέξτε τη γλώσσα που θέλετε από τη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ορισμός ως προτιμώμενης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές γλώσσας του Office για να προσθέσετε μια γλώσσα ή να επιλέξετε τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζονται η Βοήθεια και οι συμβουλές οθόνης.

Οι επιλογές γλώσσας βρίσκονται στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός προτιμήσεων γλώσσας του Office, στο οποίο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση επιλέγοντας Αρχείο > Επιλογές > Γλώσσα. Οι γλώσσες εμφάνισης και Βοήθειας μπορούν να οριστούν ανεξάρτητα. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να επιλέξετε όλα τα στοιχεία να ταιριάζουν με τη γλώσσα του λειτουργικού σας συστήματος ή να χρησιμοποιήσετε ένα συνδυασμό γλωσσών για το λειτουργικό σύστημα, την επεξεργασία, την εμφάνιση και τη Βοήθεια.

Οι διαθέσιμες γλώσσες εξαρτώνται από την έκδοση γλώσσας του Office και τα επιπλέον πακέτα γλωσσών, τα πακέτα γλώσσας περιβάλλοντος εργασίας ή τις γλώσσες Συμβουλών οθόνης που είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας. 

Προσθήκη γλώσσας

Μπορείτε να προσθέσετε μια γλώσσα στα προγράμματα του Office, προσθέτοντας μια γλώσσα επεξεργασίας. Μια γλώσσα επεξεργασίας περιλαμβάνει την κατεύθυνση πληκτρολόγησης και τα εργαλεία γλωσσικού ελέγχου για τη συγκεκριμένη γλώσσα. Τα εργαλεία γλωσσικού ελέγχου περιλαμβάνουν δυνατότητες για τη συγκεκριμένη γλώσσα, όπως λεξικά για ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο. (Η προεπιλεγμένη γλώσσα επεξεργασίας εμφανίζεται στο επάνω μέρος της λίστας με έντονη γραφή. Μπορείτε να το αλλάξετε αυτό διαλέγοντας τη γλώσσα που θέλετε και επιλέγοντας Ορισμός ως προεπιλογής.)

 1. Ανοίξτε ένα πρόγραμμα του Office, όπως το Word.

 2. Επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές > Γλώσσα.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός προτιμήσεων γλώσσας του Office, στην περιοχή Επιλογή γλωσσών επεξεργασίας, διαλέξτε τη γλώσσα επεξεργασίας που θέλετε να προσθέσετε από τη λίστα Προσθήκη επιπλέον γλωσσών επεξεργασίας και επιλέξτε Προσθήκη.

  Η γλώσσα που προστέθηκε εμφανίζεται στη λίστα των γλωσσών επεξεργασίας.

Εάν εμφανίζεται η ένδειξη Δεν έχει ενεργοποιηθεί στη στήλη Διάταξη πληκτρολογίου, κάντε τα εξής:

 1. Επιλέξτε τη σύνδεση Δεν έχει ενεργοποιηθεί.

 2. Οι ρυθμίσεις των Windows θα ανοίξουν στη σελίδα "Γλώσσα". Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη γλωσσών των ρυθμίσεων των Windows, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη γλώσσας, διαλέξτε τη γλώσσα σας από τη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη.

 3. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη γλωσσών στις ρυθμίσεις των Windows. Στο παράθυρο διαλόγου του Office, η γλώσσα σας θα πρέπει να εμφανίζεται ως Ενεργοποιημένη στην περιοχή Διάταξη πληκτρολογίου στην ενότητα Επιλογή γλωσσών επεξεργασίας.

Εάν εμφανίζεται η ένδειξη Δεν έχει εγκατασταθεί στη στήλη Γλωσσικός έλεγχος, ίσως χρειαστεί να αποκτήσετε ένα πακέτο γλώσσας ή πακέτο γλώσσας περιβάλλοντος εργασίας για να αποκτήσετε τα εργαλεία γλωσσικού ελέγχου για τη γλώσσα σας.

 • Για να συνδεθείτε στο Internet και να αποκτήσετε το πακέτο γλώσσας που χρειάζεστε, επιλέξτε τη σύνδεση Δεν έχει εγκατασταθεί.

Οι γλώσσες εμφάνισης και Βοήθειας χρησιμοποιούνται στο Office για την εμφάνιση στοιχείων, όπως τα στοιχεία των μενού, οι εντολές και οι καρτέλες, πέρα από τη γλώσσα στην οποία εμφανίζεται το αρχείο Βοήθειας.

Η προεπιλεγμένη γλώσσα εμφανίζεται με έντονη γραφή στην αρχή της λίστας. Η σειρά των γλωσσών στις λίστες εμφάνισης και Βοήθειας είναι η σειρά με την οποία χρησιμοποιούνται οι γλώσσες από το Office. Για παράδειγμα, εάν η σειρά των γλωσσών εμφάνισης είναι Ισπανικά <προεπιλεγμένη>, Γερμανικά και Ιαπωνικά και τα εργαλεία των Ισπανικών έχουν καταργηθεί από τον υπολογιστή σας, τα Γερμανικά γίνονται η προεπιλεγμένη γλώσσα εμφάνισης.

Για να ορίσετε την προεπιλεγμένη γλώσσα:

 1. Ανοίξτε ένα πρόγραμμα του Office, όπως το Word.

 2. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Επιλογές > Γλώσσα.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός προτιμήσεων γλώσσας του Office, στην περιοχή Επιλογή γλωσσών εμφάνισης και Βοήθειας, διαλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ορισμός ως προεπιλογής.

Ποια γλώσσα εμφάνισης χρησιμοποιείται για ποιο πρόγραμμα του Microsoft Office;

Εάν χρησιμοποιείτε πολλές γλώσσες και έχετε προσαρμόσει το Office ώστε να εξυπηρετεί τον τρόπο που θέλετε να εργάζεστε, μπορείτε να εξετάσετε όλα τα προγράμματα του Office για να δείτε ποια είναι η προεπιλεγμένη γλώσσα εμφάνισης για το καθένα.

 • Στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός προτιμήσεων γλώσσας του Office, στην περιοχή Επιλογή γλωσσών εμφάνισης και Βοήθειας, επιλέξτε Προβολή των γλωσσών εμφάνισης που έχουν εγκατασταθεί για κάθε εφαρμογή του Microsoft Office.

Σημείωση: Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο στα εξής προγράμματα του Office: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio και Word. Δεν είναι διαθέσιμη στα προγράμματα του Office 2016.

Οι Συμβουλές οθόνης είναι μικρά αναδυόμενα παράθυρα που προσφέρουν σύντομη σχετική βοήθεια όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού επάνω σε ένα στοιχείο εμφάνισης, όπως ένα κουμπί, μια καρτέλα, το στοιχείο ελέγχου ενός παραθύρου διαλόγου ή ένα μενού. Η ρύθμιση της γλώσσας για τις Συμβουλές οθόνης σε ένα πρόγραμμα του Office την καθορίζει για όλα τα προγράμματα του Office που έχετε εγκαταστήσει.

 1. Ανοίξτε ένα πρόγραμμα του Office, όπως το Word.

 2. Επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές > Γλώσσα.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός προτιμήσεων γλώσσας του Office, στην περιοχή Επιλογή γλώσσας συμβουλών οθόνης, διαλέξτε τη γλώσσα συμβουλών οθόνης.

  Σημειώσεις: 

  • Αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη στο Office 2016.

  • Εάν η γλώσσα που θέλετε δεν υπάρχει στη λίστα, ίσως χρειαστεί να προσθέσετε περισσότερες υπηρεσίες γλωσσών. Επιλέξτε Πώς μπορώ να λάβω περισσότερες γλώσσες για τις συμβουλές οθόνης από το Office.com και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες λήψης και εγκατάστασης.

  • Μετά την εγκατάσταση μιας νέας γλώσσας για τις συμβουλές οθόνης, αυτή γίνεται η προεπιλεγμένη γλώσσα συμβουλών οθόνης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συμβουλές οθόνης, ανατρέξτε στο θέμα Εμφάνιση ή απόκρυψη συμβουλών οθόνης.

Δείτε επίσης

Ενεργοποίηση ή αλλαγή της γλώσσας διάταξης πληκτρολογίου

Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος σε άλλη γλώσσα

Ενεργοποίηση του αυτόματου εντοπισμού γλώσσας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση

Ρωτήστε την κοινότητα >

Λήψη υποστήριξης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×